Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu

Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate

Programul de Master: Managementul Integrării Europene şi al Administraţiei Publice

Managementul calităţii. Standarde şi indicatori de


evaluare şi determinare a capacităţii administrative în
instituţii şi autorităţi publice

Prof. dr. Vasile Tabără

Studentă:

Deleanu Tamaş Viorica


anul I, MIEAP

STUDIOUL DE FILM ASTRA


- departament de antropologie vizuală a C.N.M. ASTRA -

Complexul Naţional Muzeal ASTRA este o instituţie publică care înglobează 5


muzee şi alte 9 servicii şi departamente, printre care Studioul de film Astra,
fiind singurul complex muzeal din ţară care dispune de un studio de film.
Complexul Naţional Muzeal Astra are profil mixt: de etnografie românească,
săsească şi universală, cu un patrimoniu de civilizaţie tradiţională,
monumental, instrumental şi obiectual (de arhitectură şi tehnică populară, cu
expunere în aer liber), aparţinând domeniului public al statului.

STUDIOUL DE FILM ASTRA


Este departamentul de antropologie vizuală al Muzeului ASTRA din Sibiu,
unic în România. Studioul produce filme documentare bazate pe cercetare şi
expoziţii de fotografie bazate pe materiale din arhiva proprie. Componenta
de cercetare din cadrul activităţii Studioului este orientată către studierea şi
înregistrarea pe suport video a fenomenelor de cultură şi civilizaţie
tradiţionale, materialul obţinut fiind înregistrat într-o bază de date vizuale.
Filmele produse de Studioul de Film ASTRA au participat la festivaluri şi au
câştigat numeroase premii.
Studioul ASTRA-Film a fost fondat in 1991 constituind o premieră în plan naţional.
Nici până în prezent un alt muzeu nu şi-a mai constituit un studio profesionist de
film etnologic, antropologic si muzeologic.
Principalele activităţi ale acestuia sunt:
 înregistrarea şi tezaurizarea fenomenelor culturale tradiţionale
româneşti şi folosirea informaţiei în studii comparative (antropologie
culturală);
 producerea de filme documentare antropologice şi etnologice bazate
pe cercetarea de teren.
 organizarea Festivalului International de Film Documentar şi
Antropologie Vizuală Astra Film Fest;

Baza de date vizuale cuprinde un numar de 400 de casete cu aproximativ


400.000 de cadre si acopera o vasta arie tematica: ceremonialuri din sudul
Transilvaniei; artefacte, tehnici de lucru, tehnici de conservare si restaurare;
targuri de mestesugari, festivaluri, activitati muzeale; civilizatie pastorala din
Muntii Cibinului; civilizatie saseasca, arhitectura medievala din Transilvaia -
situri si monumente; interviuri; inregistrari de conferinte;

Analiza S.W.O.T.
Puncte tari

 Studioul de film Astra- ca şi departament de antropologie vizuală a


CNM Astra este unic în România.

 Deţine o arhivă de date vizuale impresionantă filmată pe suport SVHS,


DVCAM şis HDV ( peste 600 de casete care insumează aproximativ
800.000 de cadre şi acoperă o vasta arie tematică: ceremonialuri din
sudul Transilvaniei; artefacte, tehnici de lucru, tehnici de conservare şi
restaurare; târguri de mesteşugari, festivaluri, activităţi muzeale;
civilizaţie pastorală din Munţii Cibinului; civilizaţie săsească, arhitectura
medievală din Transilvania - situri şi monumente; interviuri; inregistrări
de conferinţe;
 deţine o arhiva de fotografie antropologică peste 16.000 de fotografii

 în sistem public-privat, Studioul Astra Film este organizatorul principal


al unuia dintre cele mai mari festivaluri europene de film documentar
ASTRA FILM FEST;

 videoteca Studioului are peste 6000 de titluri de film documentar de


autor, cea mai mare colecţie din România fiind deschisa publicului tot
anul.

 Astra Film a devenit o marcă în domeniu colaborând în proiecte cu


Universităţi de prestigiu din Europa ( Oxford, ......)
 ASTRA FILM a promovează în România cinematografia de calitate,
aducând o contribuţie remarcabilă la recentele succese ale filmului
românesc.
Succesul ASTRA FILM FEST se bazează pe cîteva puncte-cheie:
- selecţia de filme, care combină puncte de vedere diverse
asupra problemelor care frămîntă societatea;
- prezenţa în program a filmelor care tratează din interior
problematici ale fostelor ţări comuniste, acum membre sau
aspirante la aderarea în UE;
- promovarea producţiei de documentar românesc care
analizează teme sensibile ale societăţii româneşti acutale;
- prezenţa la Festival a autorilor filmelor prezentate, pentru
discuţii libere cu publicul Festivalului;
- publicul Festivalului, preponderent tînăr, venit din toată
Europa, care găseşte la ASTRA FILM ceea ce nu oferă canalele de
televiziune.

 practicarea unor preţuri accesibile pentru iubitorii de film documentar,


cu pachete pentru elevi, studenţi şi pensionari
 interesul crescut al tinerilor ( în special al studenţilor) pentru oferta
culturală oferită de Studio prin colecţia impresionantă de filme pe care
le deţine
 Studioul de film Astra vine cu o ofertă culturală foarte bogată, cu filme
de autor ca o alternativă la cultura media

Puncte slabe

 fluctuaţia personalului angajat datorită remuneraţiei mici


 numărul mic de angajaţi ( 11) raportat la sarcinile de îndeplinit
 inexistenţa pe piaţa forţei de muncă locale de resurse umane calificate
în producţie de film ( filmare, editare sunet şi imagine)
 datorită fluctuaţiei resurselor umane, există o deficienţă de comunicare
 gestionare ineficientă a resurselor materiale existente în dotarea
Studioului datorită personalului necalificat
 insuficienta susţinere a programelor de transfer de know – how în
interiorul instituţiei

Oportunităţi

 numărul redus de cinematografe pe plan local


 Prin programul Cinemateca Astra Film, Studioul vine cu o ofertă bogată
de filme care, se pot viziona în cadrul programului dar şi la cerere
 accesarea de fonduri europene prin programele culturale propuse
 producţie de film documentar, Studioul deţinând aparatură de ultimă
generaţie şi linie proprie de montaj digital
 exploatarea internetului ca mijloc de promovare a culturii prin filmul
documentar şi de educare a publicului
 parteneriatele încheiate cu şcoli şi atragerea si educarea tinerilor prin
filmul documentar
 promovarea valorilor şi culturii româneşti în afara graniţelor tării prin
depunerea de proiecte şi accesarea granturilor culturale acordate in
acest scop
 cerinţa crescută pentru servicii de media advertising

Ameninţări

 existenţa unei oferte culturale locale diversificate bazate în general pe


entertaiment
 ofera bogată de filme oferită de programele televiziunilor
 bugetul redus alocat instituţiei
 fluctuaţia mare a personalului care duce la eterogenitatea echipei
 personal necalificat care trebuie să se se specializeze la locul de muncă
duce la încetinirea muncii în instituţie şi, în final la neatingerea
obiectivelor propuse
 evoluţia tehnicii care necesită îmbunătăţirea aparaturii în mod continuu

Concluzii

În urma acestei analize SWOT propun o stategie de tip S/O – care utilizează
punctele tari în vederea valorificării optime a oportunităţilor oferite de mediul
extern, concurenţial. Se ştie că acestea sunt cele mai eficiente strategii.
Fiind o instituţie publică de cultură ştim cu toţii că acest domeniu este mai
puţin lucrativ fiind nevoie de sprijin financiar de la bugetul de stat. Cum
acesta este destul de limitat Astra Film s-a orientat întotdeauna spre a atrage
parteneri din domeniul privat pentru a sprijini actele culturale. Astra Film fiind
deja o marcă în domeniu, atragerea de parteneri din domeniul privat nu a
fost o problemă.
De asemenea la ora actuală o altă sursă de venituri a constituit-o accesarea
granturile naţionale şi europene de sprijinire a culturii, chiar în momentul de
faţă Astra Film a câştigat finanţare pentru 4 proiecte pentru promovarea
culturii româneşti în afara ţării prin filmul documentar ( vezi Astra Film la
Paris, Cracovia, Amsterdam, Novosibirk).

Concomitent Studioul de film Astra desfăşoara programe de culturalizare şi în


ţară prin Programul Cinemateca Astra Film care se desfăşoară în momentul
de faţă la Sibiu, Deva, Bucureşti.

Filmele produse de Studioul de film Astra au câştigat numeroase premii


( exemplu Blestemul ariciului 16 premii la festivaluri internationale, 60 de
selectii in festivaluri, solicitat ca material didactic pentru 9 universităţi).

Astra Film a câştigat pentru a doua oară Premiul Galei Societăţii Civile la
secţiunea Artă şi Cultură pentru cel mai bun proiect cultural al anului 2007
din România, este vorba de Astra Film Fest 2007.