Sunteți pe pagina 1din 7

Data: 02. 03.

2018
Clasa: Pregătitoare B
Şcoala Gimnazială Nr. 26, Galați
Învățătoare: Panaite Claudia-Cristina
Obiectul: Matematică și explorarea mediului (activități integrate: comunicare în limba
română, muzică și mișcare, arte vizuale și abilități practice )
Unitatea de învăţare: Meserii
Subiectul: Adunarea și scăderea în concentrul 0-20, cu și fără trecere peste ordin
Tipul lecţiei: consolidare
Durata: 50 min.

Competențe specifice:

MEM
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-31
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-31,folosind poziţionarea pe axa numerelor
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale
în concentrul 0-31
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferenţă, =, +. -) în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme

CLR
2.3. Participarea cu interes la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală
3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene,
evenimente familiare

AVAP
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii simple, pe baza interesului direct

Obiective operaționale:
O1 - să numere crescător și descrescător de la 0 la 20;
O2 - - să recunoască vecinii numerelor de la 0 la 20;
O3 – să rezolve exerciții de adunare și de scădere, cu trecere peste ordin, în concentrul 0-20;
O4 – să compună probleme după imagini;

1
Strategii didactice:

 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, exercițiul, jocul didactic;


 Mijloace şi materiale: rebus, auxiliar, jetoane cu cifre, coronițe din carton, creioane
colorate, fișe de lucru ;
 Forme de organizare: frontală, individualǎ, în perechi;
 Forme de evaluare: orală, frontală,continuă.

Bibliografie:
Apopei Elena; Florentina, Hăhăianu; Valentina – Ștefan, Cărădeanu Ghidul cadrului didactic,
Editura Joy, București, 2014;
Dumitru, Alexandrina; Herescu, Gheorghe , Ghidul învăţătorului, Editura Didactică şi
Pedagogică R.A,Bucureşti, 1995;
Programa școlară pentru clasa pregătitoare;
Valentina – Ștefan, Cărădeanu; Florentina, Hăhăianu, Matematică și explorarea mediului,
editura Joy, București, 2017.

2
Etapele lecţiei Ob Metode şi Material Forme de Evaluare
. Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor procedee didactic organizar
Op e
.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.Moment Se pregătesc materialele Pregătesc materialele necesare frontal
organizatoric necesare şi se asigură un climat de ordine şi bunei desfăşurări a activităţii.
1 min. disciplină propice desfăşurării lecţiei.

2.Captarea Se desfăşoară jocul “Descoperă mesajul” în


atenției pereche (Anexa 1). Joc didactic
5 min. Elevii trebuie să calculeze operaţiile date şi să Frontal Aprecierea
scrie în căsuţe literele pentru a afla ce vor face verbală
la ora de matematică.

13 - 6 = U 9+8=C Socotesc și descoperă


cuvântul. Explicația Observarea
17 - 8 = L 15 – 7 = A În perechi sistematică

11 - 5 = Ă 9+2=L

6+7=C 6+9=M Rebus


17 8 11 13 7 9 6 15

C A L C U L Ă M

3.Anunțarea Se anunță titlul lecției și obiectivele pe


temei și a înțelesul elevilor. Frontal Observarea
obiectivelor Astăzi la ora de matematică şi explorarea Ascultă și rețin activitățile Explicația sistematică
1 min. mediului vom rezolva exerciții de adunare și
propuse.
scădere .

3
Până la sfârşitul lecției vom număra
crescător şi descrescător până la 20, vom
calcula , vom rezolva probleme simple după
imagini date, vom compune şi noi
probleme.
4. Dirijarea Se cere copiilor să numere crescător şi Numără crescător și
consolidării descrescător în limitele 0-20, din 2 în 2, din descrescător. Exercițiul Observarea
20 min. 5 în 5. Numără din 2 în 2, din 5 în 5. sistematică
O1 Se desfășoară jocul „Găseşte vecinii!”. Jetoane cu
Regulile jocului: copiii vor aşeza şirul Identifică cifra care lipsește Jocul cifre 0-20
crescător la tabla. Li se cere să închidă din șir și recunosc vecinii didactic
ochii, iar învăţătoarea va lua din şir o acesteia. Frontal
O2 cifră. Copiii vor ghici cifra care lipseşte şi
vecinii acesteia. Bilețele cu
Se desfășoară jocul : „Ce știi despre numărul Joc didactic cifre
și cifra...” . Pe 3 bilețele se află scrise cifrele: Extrag bilețel.
9, 14, 19. Un elev va extrage un bilețel, va Descriu cifra. Ex. 9- număr Aprecierea
O3 recunoaște cifra, apoi va spune tot ce știe par, vecini 8 și 10, verbal
despre ea: număr par/ impar, vecini, descompunere 5 și 4, operație
descompunere, o operație care să aibă ca 7+2 = 9 Observarea
rezultat numărul ales. Individual sistematică
O4 Pe tablă sunt scrise 5 operații matematice, cu Citesc operațiile matematice. Numărătoar
trecere peste ordin (Anexa 2). Se cere elevilor Ridică creionul verde dacă e
să verifice dacă rezultatele sunt corecte. Dacă rezultatul operației este corect Exercițiul
rezultatul operației este corect, vor ridica sau creionul roșu dacă Jocul
creionul verde, dacă rezultatul este greșit, vor rezultatul este incorect. didactic
ridica creionul roșu. Elevii vor corecta Corectează la tablă rezultatele.
rezultatul, scriindu-l pe cel corect. Creioane Frontal
Se rezolvă exerciții din auxiliar, pag. 80-81. Scriu operația în caiete. colorate
(Anexa 3) Se notează operațiile și la
Elevii sunt solicitați să identifice operația tablă.
potrivită mulțimilor și să o noteze în caietele Explicația Aprecierea
4
de lucru (bulinele albastre, pag. 80- 81). verbal
Se rezolvă problema de la bulina portocalie, Compun problema după În perechi
pag. 80. imagine. Auxiliar
Folosesc numărătoarea pentru Frontal
calcula. Exercițiul
Ce avem în imagine? …instrumente muzicale
Ce instrumente avem? …fluiere și viori Creioane Observarea
La ce folosesc ele? …produc sunete colorate sistematică
O3 Câte fluiere sunt? …7
Câte viori? …4
Câte instrumente avem în total? …11 Conversația
Prin ce operație am aflat? …adunare
Un elev va nota la tablă
operația.
Scriu operația în caietul de
lucru.

Se prezintă elevilor o imagine ( Anexa 4). Pe


baza imaginii elevii trebuie să compună o
O4 problemă.
Ce avem în imagine? …cosmonauți Aprecierea
Câți cosmonauți sunt în total? …13 Exercițiul verbală
Prin ce operație se va rezolva problema? …scădere Frontal
Compuneți problema. În spatial cosmic trebuia să
plece 13 cosmonauți. 8 s-au
răzgândit. Câți cosmonauți au Fișă de
mai plecat în spațiu? lucru
Notează operația pe fișă și la Exercițiul
tablă.
13 – 8 = 5
Se cere elevilor să calculeze, pe numărătoare, Calculează.
O3 exercițiile de la bulinele verzi, pag. 80- 81. Caiet de
5
Se verifică rezultatele. lucru Frontal
Se sealizează jocul “Coronița buclucașă”. Se
alege un elev, vine în față și alege o coroniță Aprecierea
O pe care sunt notate operații de adunare și Citesc operația, apoi Joc didactic verbală
4 scădere, cu trecere peste ordin. Elevul care calculează.
este în față, va pune coronița pe cap, apoi va
numi un elev să răspundă. Coronițe
din carton
5. Obținerea Se impart elevilor fișe de lucru ( Anexa 5). Rezolvă fișa. Explicația Fișă de
performanței O3 Se verifică exercițiile. Exercițiul lucru Individual Observare
10 min O4 sistematică

Încheierea Se vor face aprecieri asupra modului în care Rețin aprecierile.


lecției s-a desfăşurat lecţia. conversația jucării Aprecierea
13 min. Fiecare copil ia din ludotecă câte un joc, o Se joacă. frontal verbală
jucărie cu care se va juca.

6
7

S-ar putea să vă placă și