Sunteți pe pagina 1din 3

Sentinta civila nr.

17682/2012 din 10-oct-2012, Judecatoria Bucuresti Sectorul 1, filiatie


(Minori si familie)

Sentinta civila
din 10 octombrie 2012
17682/2012
Text speţă
Persoană fizică vs Persoană fizică, Primarie/Primar, Persoană fizică
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI
Sentinta civila nr.xxxxx
Şedinţa publica din data de 10.10.2012
Instanta constituită din:
P_________ : P______ U______
GREFIER: L____ S_____ D________
Pe rol se afla judecarea cauzei de minori şi familie privind reclamantul T___ P____ D__ si
paratii T___ A___ si T___ A__ S____- minoră si autoritatea tutelara P_______ S_____ 1
B________, având ca obiect filiatie, tagada paternitate.
La apelul nominal făcut în sedinta publica au raspuns: reclamantul, personal, legitimat de
instanta- CNP xxxxxxxxxxxxx, parata T___ A___, personal, legitimata de instanta- CNP
xxxxxxxxxxxxx si asistata de avocat si parata minoră, prin reprezentant legal T___ A___,
asistat de avocat, lipsind parata Primari a S_____ 1 B________.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de sedinta, după care:
Parata T___ A___ depune la dosar copia certificatului de nastere al minorei si invedereaza
faptul ca m_____ T___ A__ S____ nu este fiica reclamantului.
Reclamantul, personal, arata ca m_____ nu este fiica sa.
Instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul asupra fondului.
Reclamantul solicita admiterea actiunii.
Parata, prin avocat, solicita admiterea actiunii.
Instanta retine cauza in pronuntare.
INSTANŢA
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 19.06.2012, sub nr.
XXXXXXXXXXXXXX, reclamantul T___ P____ D__ a solicitat, în contradictoriu cu
pârâtii T___ A__ S____ prin reprezentant legal T___ A___, şi cu Autoritatea Tutelara –
P_______ sectorului 1 B________, ca, prin hotărârea ce se va pronunţa:
1. Să se constate ca reclamantul nu este tatal biologic al minorei T___ A__ S____ , nascuta la
data de 18.08.2011 si in subsidiar :
2. Să se dispuna radierea numelui reclamantului din actul de nastere al minorei.
În motivarea acţiunii, reclamantul a menţionat că a fost casatorit cu mama minorei in data de
27.09.2003, ca s-au despartit in fapt in luna mai 2010 si la data de 08.03.2011 Judecatoria
sectorului 1 B________ a pronuntat in dosarul nr. xxxxx/299/2010 sentinta de desfacere a
casatoriei dintre parti. M_____ s-a nascut la data de 18.08.2011, iar reclamantul incapand cu
perioada mai 2010 nu a mai intretinut relatii sexuale cu mama minorei si este imposibil ca
acesta sa fie tatal biologic al acestei minore.
În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 429 si art.430 c.civ.
In dovedirea actiunii s-au depus in copie acte.
Legal citata pârâta a depus întâmpinare prin care a aratat ca tatal minorei nascuta la data de
18.08.2011 nu este reclamantu l si sa fie admisa actiunea reclamantului, urmand ca parata sa
exercite autoritatea parintesca in ceea ce o priveste pe aceasta. In motivarea acestei
intampinari parata arata ca a fost casatorita cu reclamantul, insa m_____ este fiica naturala a
unui alt barbat fata de care se va stabili paternitatea pe cale admnistrativa.
Prin rezolutia din data de 28.06.2012 instanta a dispus efectuarea unui test ADN , insa la data
de 10.10.2012, reclamantul si parata personal au aratat ca nu este necesar ,atat timp c at
parata se declara de acord cu aceasta cerere si mentioneaza ca reclamantul nu este tatal
biologic al minorei .
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
In ceea ce priveste modificarile legislative aplicabile, instanta retin e ca cererea de sesizare a
instnatei a fost la data de 11.11.2009, monorul fiind nascut la data de 10.09.2008. Actiunea
trebuia intemeiata in drept pe disp.art. 56 si art.59 alin.(1) si art.60 alin(4) si art.65 C.Fam.
care se aflau in vigoare la acea data, respectiv data de nastere a minorei. La data de
01.10.2011, data la care a intrat in vigoare noul Cod Civil prin disp.art.408-440 este
reglementata stabilirea filiatiei copilului.Prin legea de punere in aplicare a acestui act
normativ, respectiv Legea 71/2011 art. 47. tagaduirea paternintatii, stabilirea filiatiei sau
orice alta actiune privitoare la filiatie este supusa dispozitiilor Codului Civil si produce
efectele prevazute de acesta, numai in cazul copiilor nascuti dupa intrarea lui in vigoare.
F___ de norma tranzitorie, rezulta ca prezentul litigiu se solutioneaza in continuare pe
dispozitiile Codului Familiei, in vigoare la data aplicarii acestei cereri si existent la data
nasterii minorei. In acest sens dispozitiile mentionate se vor completa cu prevederile Legii
272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copiilor, respectand principiul
interesului superior al copilului, preluat si de actualul Cod Civil.
Se stabileste in acest mod dreptul oricarei persoane de a-si cunoaste ascendenta si legaturile
de familie in situatia copiilor nascuti in afara casatoriei, cand ascendenta este necunoscuta sau
nu corespunde realitatii.
Pe fondul cauzei instanta retine ca pentru admiterea unei cereri de
stabilire a paternitatii trebuie stabilite imprejurari neechivoce ; nasterea copilului , legaturile
intime dintre mama copilului si presupusul tata, in perioada conceptiei acestuia si stabilirea in
mod cert ca barbatul cu care a avut asemenea legaturi este tatal copilului.
F___ de declaratia personala a paratei in sensul de a fi admisa cererea reclamantului,ca tatal
minorei este un alt barbat fata de care se va stabili pe cale administrativa filiatia, instanta va
dispune sa se ia act de aceasta conventie si va dispune in consecinta ad miterea acestei cereri.
In privinta acestei conventii instanta apreciaza dorinta paratei de a solutiona situatia juridica a
minorei si corect ar fi fost ca anterior promovarii acestei cereri sa se sesizat in aceasta
privinta stiind ca reclamantul nu este tatal sau biologic – insa practic asa cum rezultat din
declaratiile reclamantului si paratei aceste relatii ale paratei in afara casatoriei s-au
concretizat in nasterea acesteia, care in conformitate cu art.8 din Conventia Europeana a
Drepturilor Omului, s-a stabilit ca distinct de ce tine de „viata privata anume dreptul unei
persoane de a-si cunoaste ascendenta, in situatia unui copil nascut in perioada casatoriei, cand
ascendenta este necunoscuta, sau necorespunzatoare adevarului ca realitate biologica , sau ca
realitate juridica, trebuiesc intreprinse demersurile legale in termen pentru solutionarea
acesteia.
Din analiza intregului material probator depus de catre reclamant avand in vedere si
declaratia paratei – mama minorei – care a recunoscut ca reclamantul nu este tatal biologic al
minorei - duc la concluzia ca reclamantul nu este tatal biologic al minorei, neputandu-se
stabili paternitatea fata de reclamant, instanta urmeaza a admite actiunea asa cum a fost
formulata.
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE :
Ia act de conventia partilor.
Admite cererea formulata de reclamantul T___ P____ D__ , cu domiciliul in B________,
_________________, s_____ 1 in contradictoriu cu paratele T___ A___ si T___ A__ S____-
minoră, ambele cu domiciliul in B________ , _________________, s_____ 1 si in
B________, ______________________________, nr.6, ___________, __________, s_____
4 si autoritatea tutelara P_______ S_____ 1 B________ , cu sediul in B________,
__________________________.9-13, s_____ 1.
Constata ca reclamantul nu este tatăl biologic al minorei T___ A__ S____ , nascuta la data de
18.08.2011 .
Dispune efectuarea cuvenitelor mentiuni in Registrul de Stare Civila al Primariei S_____ 2
B________, in sensul ca la rubrica numele si prenumele tatălui nu va mai fi numele si
prenumele reclamantului, la rubrica numele de familie al minorei nu va mai fi numele de
familie al reclamantului si e miterea unui nou certificat de nastere cu aceste mentiuni.
Cu recu rs in 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.10.2012.
P_________ GREFIER
red.PU/thred.PU/LSD
8 ex/23.10.2012
Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.
Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro