Sunteți pe pagina 1din 1

Comunicat de presă

privind Al Doilea Workshop


desfășurat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea transportului public de frontieră folosind
autobuze electrice alimentate cu energie regenerabilă” - ELBUS

Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova în parteneriat cu Universitatea Tehnică


“Gheorghe Asachi” din Iaşi, România au organizat în data de 29.03.2022, ora 15.00, în cadrul proiectului
„Îmbunătățirea transportului public de frontieră folosind autobuze electrice alimentate cu energie regenerabilă” -
ELBUS, cod 2SOFT/3.1/54, finanţat de Instrumentul European de Vecinătate (ENI), Cooperare transfrontalieră
(CBC) prin Programul Operațional Comun Romania - Republica Moldova, Al Doilea WorkShop – caracter
industrial, cuprins în cadrul activităţii A.2.3 “ Workshop-uri organizat de Universitatea Tehnică a Moldovei,
Chișinău, Republica Moldova”
În Al Doilea Workshop – caracter industrial au participat specialiști din domeniul industrial.
Pe agenda seminarului științific s-au regăsit subiecte care au vizat managementul proiectului, achiziții, aspecte
financiare, științifice, rezultate, elemente de bună practică.
Au prezentat: Manager de proiect, conf.dr. Ilie NUCA, Experții cercetare lect.univ..dr.Vadim CAZAC și lect.univ.
Marcel BURDUNIUC.

Mai multe informaţii despre proiect se pot găsi la adresa: http://www.elbus.ieeia.tuiasi.ro/

30.03.2022, Chișinău, Republica Moldova


Persoană de contact: Manager de proiect conf.dr. Ilie NUCA

www.ro-md.net/

Proiect implementat de Universitatea Acest proiect este finanțat “Uniunea Europeană este formată din 27 de state membre care au decis să-
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iasi, de Uniunea Europeană. și conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a
Romania, în pareneriat cu Universitatea lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă de stabilitate,
Tehnică a Moldovei din Chișinău, democrație și dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a
Republica Moldova. toleranței și a libertăților individuale. Uniunea Europeană se angajează să
împărtășească realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de
granițele sale”.

S-ar putea să vă placă și