Sunteți pe pagina 1din 1

ETAPE ALE PROIECTULUI EDUCAȚIONAL

1. Titlul proiectului
2. Definirea problemei - trebuie identificate problemele majore existente,
dintre care trebuie selectată o singură problemă care va fi vizată de
proiect
3. Argument (justificarea proiectului)
4. Scopul – grupul țintă
5. Obiectivele proiectului
6. Resurse – umane, materiale
7. Planul de buget
8. Activitățile (data, responsabili, resurse, rezultate așteptate) – planul
operațional
9. Planul de evaluare – continuă și sumativă
10. Durabilitatea proiectului - modul în care vor fi finanţate activităţile din
proiect după încheierea finanţării (nerambursabile)
11. Rezumatul proiectului - prezentarea problemei vizate, prezentarea
solicitantului şi a credibilităţii sale, prezentarea succintă a obiectivelor, a
activităţilor şi a metodologiei de evaluare, costul total al proiectului, a
contribuţiei solicitantului şi a cofinanţării solicitate.

S-ar putea să vă placă și