Sunteți pe pagina 1din 6

Scala de evaluare a influenţei evenimentului traumatic, IES-R

Data vârsta ________


Nume, prenume
Instrucţiune. Mai jos sunt descrise stări ale persoanelor ce au
trăit situaţii foarte stresante. Evaluaţi în ce măsură Dvs. aţi trăit astfel
de emoţii în situaţii asemănătoare. Pentru aceasta alegeţi şi încercuiţi
cifra care ilustrează cât de des dvs. aţi avut aceste manifestări pe
parcursul ultimelor 7 zile, inclusiv ziua de azi.

niciodat

deseori
uneori
N Lista

ra
r
situaţiilor

ă
1. Orice amintire despre acest eveniment
(situaţie) mă impune din nou să trăiesc
2. Noaptea
tot ce s-anu puteam să dorm liniştit.
întâmplat.
3. Unele lucruri mă impuneau tot timpul să
mă gândesc la cele întâmplate.
4. Simţeam permanent iritare şi furie.
5. Nu-mi permiteam să mă indispun când
mă gândeam la acel eveniment sau când
ceva îmi amintea de el.
6. Mă gândeam la cele întâmplate
împotriva voinţei mele.
7. Mi se părea că tot ce a avut loc a fost
ireal sau nu s-a întâmplat cu mine.
8. Mă străduiam să evit tot ce putea sa-mi
amintească despre cele întâmplate.
9. În conştiinţă se perindau involuntar
episoade separate din cursul
evenimentului.
10. Tot timpul arătam tensionat şi tresăream
puternic dacă ceva mă speria.
11. Tot timpul arătam tensionat şi tresăream
puternic dacă ceva mă speria.
12. Mă străduiam să nu mă gândesc la cele
întâmplate.
13. Înţelegeam că până acum trăiesc
momentele celor întâmplate dar nu
făceam nimic pentru a evita aceste trăiri.
14. Simţeam o înţepenire şi toate
sentimentele legate de cele întâmplate
mă paralizau
15. Observam că acţionez sau că mă simt
astfel, de parcă mă aflam încă în acea
situaţie.
16. Îmi era greu să adorm.

17. Mă copleşeau emoţiile puternice legate


de acel eveniment
18. Mă străduiam să exclud din memorie
cele întâmplate.
19. Îmi era greu să-mi concentrez atenţia
în ceva anume.
20. Când ceva îmi amintea despre cele
întâmplate aveam senzaţii fizice
neplăcute: transpiraţie, greaţa,
respiraţie dificilă, pulsul se accelera
21. etc.
Aveam vise urâte despre acel eveniment.
22. Tot timpul eram foarte atent aşteptând
parcă să mi se întâmple ceva rău.
23. Mă străduiam să nu vorbesc cu nimeni
despre cele întâmplate.
Total
Interpretare IES-R

Se utilizează în scopul identificării reacţiilor individuale la


evenimentul traumatizant. Se recomandă a fi utilizat pentru victime:
adolescenţi sau persoanele adulte. Oferă informaţii despre tendinţele
de evitare a evenimentului traumatic; intruziunea evenimentului
traumatic; excitabilitatea fiziologică.
Remarcabilă prin numărul redus de itemi (conţine doar 22 de
enunţuri asupra cărora se poate pronunţa subiectul), IES-R a fost
elaborată şi perfecţionată, ţinându-se cont de rezultatele aplicării în
cercetarea practică. Prima variantă a metodei a fost publicată în 1979
(autori: Horowitz, Wilmer ş.a.), conţinând doar 15 itemi, care
identificau manifestarea simptomelor intruziunii evenimentului
traumatizant şi ale evitării. Varianta publicată în 1995 (autori:
Weiss, Marmar, Metzler) a fost completată cu 6 itemi care se referă
la simptomatica hiperexcitabilităţii şi unul cu scop de a identifica o
caracteristică suplimentară a intruziunii – cea a trăirilor disociative
repetate. Afirmaţiile sunt prezentate în Anexa 4.

Conţinutul metodei
Instrucţiune. Mai jos sunt descrise stări ale persoanelor ce au
trăit situaţii foarte stresante. Evaluaţi în ce măsură Dvs. aţi trăit astfel
de emoţii în situaţii asemănătoare. Pentru aceasta alegeţi şi încercuiţi
cifra care ilustrează cât de des dvs. aţi avut aceste manifestări pe
parcursul ultimelor 7 zile, inclusiv ziua de azi.

Cotarea răspunsurilor:
 Niciodată -0 puncte
 Rara – 1 punct
 Uneori – 3 puncte
 Deseori – 5 puncte
Subscala „intruziune” (IN), suma punctelor: 1, 2, 3, 6, 9,
16, 20.

Subscala „evitare” (AV), suma punctelor: 5, 7, 8, 11, 12, 13,


17, 22.

Subscala „excitare fiziologică” (AR), suma punctelor: 4, 10,


14, 15,
18, 19, 21.

Suma rezultatelor căpătate la cele trei subscale ilustrează


impactul stresului posttraumatic (IES-R).

Tabelul 2. Cotarea rezultatelor în dependenţă de


intensitatea stresului posttraumatic
Intensitate
a stresului IN AV AR IES-R
posttrauma
tic
Joasă Până la Până la Până la Până la
Medie 10
11-18 10
11-20 10
11-18 10
31-56
Înaltă 19-23 21-26 19-23 57-74
Foarte 24-35 27-40 24-35 75-110