Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI

RECTORAT
Directia RUNOS

ACTE NECESARE ANGAJARII


PENTRU STUDENTII – DOCTORANZI INMATRICULATI CU FRECVENTA LA BUGET

CU BURSA

Vă rugam să va prezentati la Directia RUNOS Biroul Incadrari– Rectorat, str.


Dionisie Lupu nr. 37, la parter, pentru angajare, solicitănd următoarele
documente (copii nelegalizate)
- certificat nastere;
- certificat căsătorie; (unde este cazul)
- C.I.;
- Livret militar; (unde este cazul)
- Certificat de nastere copii; (unde este cazul)
- Diploma de bacalaureat;
- Diploma de licentă;
- Fisa personală; ( formularul se va da si completa la noi)
- Cod IBAN: BCR, ING, BRD, BT, GARANTI.BT

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București


Strada Dionisie Lupu nr. 37 București, Sector 2, 020021 România, Cod fiscal: 4192910 
+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722
www.umfcaroldavila.ro

ES7 ex.