Sunteți pe pagina 1din 2

Masterat: SORU

Anul I, semestrul 2
Disciplina: Managementul programelor de resurse umane
Nume/prenume masterand: Dascălu Georgiana - Denisa

Prezentarea organizației:
Denumire:   S.C. Ambro S.A Suceava, înființată în anul 1991, cu o cifră de afaceri de 321. 996. 926 lei în anul
2020.
Scop, misiune, obiective: Oferirea clienților actuali și potențiali soluții de ambalare de calitate din hârtie și
carton ondulat.
Domeniul de activitate: Fabricarea hârtiei şi a cartonului.
Număr de angajați: 606 în anul 2020.

Prezentarea și analiza departamentului de resurse umane:


Structura departamentului: Departamentul de resurse umane urmează o structură de formă piramidală.
Aceasta este formată din 9 persoane. La cârma departamentului se află managerul de resurse umane. Această
structură înglobează de asemenea, și 3 formatori care au sarcina de a susține un ultim interviu înainte de
angajare și totodată de a oferi informații despre postul pe care angajatul urmează să îl ocupe. Fiecărui
formator îi corespunde un intervievator, astfel, acestei structuri i se adaugă 3 persoane care se ocupă atât de
interviul preliminar la care este supus un posibil viitor angajat, dar și de căutarea de forță de muncă prin
mijloacele specifice. Schema departamentului de resurse umane a S.C Ambro S.A Suceava este încheiată de 2
secretari, fiecare ocupându-se de un domeniu de activitate, și anume, secția de carton ondulat și secția hârtie.
Descrierea activităților curente din cadrul departamentului:
 Asistă la analiza de CV-uri primite, dar și la tratarea apelurilor telefonice efectuate de către solicitanții
posturilor respective în vederea aflării mai multor detalii despre locație, despre stabilirea unui posibil
interviu, sau despre disponibilitatea postului respectiv.
 Asistă la interviuri preliminare.
 Asistă la interviuri finale și la instruirea făcută de formatori.
 Asistă la procesul de informare, de asimilare, dar și la cel de testare a normelor de Protecție a muncii.
Analiza programelor/activităților specifice dezvoltării resurselor umane (dacă există):
Participarea la cursuri specifice postului de formare și dezvoltare.

Analiza disfuncțiilor din organizație:


Care sunt disfuncțiile identificate în organizație?
Persoanele intervievate pentru un loc de muncă în această companie sunt acaparați de numărul prea
mare de întrebări, ceea ce duce la o stare de anxietate. Nu se poartă o conversație deschisă, aceasta
bazându-se pe întrebări urmate de răspunsuri sau de lipsa acestora. Deși aria de vârstă acceptată este
una foarte vastă, compania are un colectiv îmbătrânit. În companie, învățarea mai multor posturi de
lucru este dificilă pentru că, angajații care dețin informații nu sunt dispuși să îi învețe și pe ceilalți.
Salarizarea foarte mică, bonusurile acumulate se primesc din trei în trei luni, și nu lunar, nu se prevăd
decontările cheltuielilor de transport.
Care sunt schimbările pe care le-ați face în organizație/departament?
Prima schimbare ar fi întinerirea angajaților. Introducerea unor persoane specializate în vederea
calificării pentru mai multe posturi de lucru. Reducerea programului de lucru. Dezvoltarea calificărilor la
locul de muncă.

Construiți/propuneți un program/set de acțiuni pentru dezvoltarea resurselor umane din organizație


Programe de motivare a personalului, introducerea etapei de testare pentru a se verifica cunoștințele
angajaților, oferirea de training-uri. Consilierea angajaților, în ceea ce privește starea generală de bine a
acestora.
Bibliografie:
https://www.rossmann.ro/rmc-amb/
https://www.coursehero.com/file/93056077/336595641-Proiect-Management-II-IDdocx/
https://seap.usv.ro/wp-content/uploads/sites/33/2017/12/Prezentare-Ambro-SA-@-USV_22112017.pdf

Notă: vă rog să vă încadraţi în maxim 20 de minute!