Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA DE LUCRU 5

SARCINI DE LUCRU

1. Utilizaţi grila de mai jos pentru a evalua o unitate de învăţare (la alegere) dintr-un manual de
specialitate (Psihologie/Istorie/Religie/Educație socială) selectat de voi.Lucraţi în echipă cu
un coleg!

Nr. Criterii generale de apreciere a unui manual de specialitate

1. Concordanţă cu competenţele generale şi specifice formulate în programa şcolară:

2. Consistenţa formativă a blocurilor de cunoştinţe


3. Accesibilitate
 Limbaj, încărcătură conceptuală ( imbogatirea vocabularului cu termeni stiintifici
psihologiei)
 Sistematizarea informaţiei
 Exemplificare şi aplicare a cunoştinţelor
 Valorificarea experienţei de viaţă a elevilor
 Stimularea studiului individual ( teme, proiecte individuale realizate acasa)
 Ilustraţii
 Tehnoredactare
4. Raportul metodologie de învăţare – particularităţi de vârstă ale elevilor
5. Favorizarea evaluării continue şi a autoevaluării (acordare feed-beack)
Criterii specifice de apreciere
1. Favorizarea intercunoaşterii şi autocunoaşterii
2. Stimularea capacităţilor metacognitive ale elevilor
3. Înţelegerea fenomenelor de grup/ a altor persoane
4. Aport la interiorizarea unor valori

2. Găsiţi exemple potrivite de activităţi specifice predării-învăţării


Psihologiei/Istoriei/Religiei/Educației sociale, în funcţie de modul de dirijare a activităţii
elevilor.Utilizați manualul de specialitate.

Forme de organizare Exemple

Activităţi independente ........................................


Activităţi dirijate de profesor .......................................
Activităţi în echipă .......................................
Activităţi în grup .......................................
3. Analizați un sistem de lecții (un capitol/unitate de învățare) dintr-un manual școlar de
specialitate și realizați un inventar al mijloacelor de învăţământ specifice utilizabile în acele
lecţii de Psihologie/ Istorie/Religie/Educație socială.

S-ar putea să vă placă și