Sunteți pe pagina 1din 2

Registrul bunurilor imobile 3838109031

(Numărul cadastral vechi 3838300.133)

Capitolul A,B
Deschis 13.04.2006

Subcapitolul I. Bunul imobil

1.0 Bunul imobil Teren


Numărul cadastral 3838109.031 (Numărul cadastral vechi 3838300.133)
Adresa r-nul Dubăsari, sat. Molovata
Modul de folosinţă Pentru construcţii
Suprafaţa 0.08 ha
Tipul hotarelor generale

1.1 Bunul imobil Construcţie


Numărul cadastral 3838109.031.01
Adresa r-nul Dubăsari, sat. Molovata
Modul de folosinţă Construcţie
Suprafaţa 67.2 m.p.

1.2 Bunul imobil Construcţie


Numărul cadastral 3838109.031.02
Adresa r-nul Dubăsari, sat. Molovata
Modul de folosinţă Construcţie
Suprafaţa 67.2 m.p.

1.3 Bunul imobil Construcţie


Numărul cadastral 3838109.031.03
Adresa r-nul Dubăsari, sat. Molovata
Modul de folosinţă Construcţie
Suprafaţa 67.2 m.p.

Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

2.1 Bunul imobil 3838109.031 Stins


Cota parte 1.0
Proprietarul Administraţia publică locală
Domiciliul / Sediul
Temeiul înscrierii Decizia cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publica
nr. 21.4 din 02.02.2002 (1168/06)

Data înregistrării 04.04.2006

2.2 Bunul imobil 3838109.031 Stins


Cota parte 1.0
Proprietarul CREŢU ANATOLIE ANTON, (29.08.1962), Codul Personal 0952912540328
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU, GH. CODREANU nr. 35
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 2-1/3882 din 31.05.2006 (1805/06)

Data înregistrării 31.05.2006

2.3 Bunul imobil 3838109.031.01 Stins


3838109.031.02
3838109.031.03
Cota parte 1.0
Proprietarul CREŢU ANATOLIE ANTON, (29.08.1962), Codul Personal 0952912540328
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU, GH. CODREANU nr. 35
Temeiul înscrierii Proces verbal de recepţie finală nr. 04/d din 05.04.2012 (3801/12/2697)

Data înregistrării 05.04.2012

2.4 Bunul imobil 3838109.031


3838109.031.01
3838109.031.02
3838109.031.03
Cota parte 1.0
Proprietarul Societatea cu Răspundere Limitată ARTIC NOVA, (11.01.2011), Codul Personal 1011600000195

Persoana juridică este activă


Domiciliul / Sediul rl. Dubăsari, s. Molovata
Temeiul înscrierii Act aditional nr. 176 din 24.05.2021 (3801/21/5296)

Act predare-primire nr. f/n din 18.05.2021 (3801/21/5296)

Decizia nr. f/n din 24.05.2021 (3801/21/5296)

Data înregistrării 01.06.2021

Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale

Partea I. Alte drepturi înregistrate.

Nu sunt înscrieri

Partea II. Notări.

Nu sunt înscrieri

Interdicţii.

1 Obiectul Bunul imobil :


Stins
3838109.031
indicat în subcapitol II sub nr. 2.2
Data înregistrării 21.04.2018
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Iachim Ion
Însemnări
Numărul actului aplicării 076s-408/2018
Data actului 04.04.2018
Data radierii înscrierii 30.05.2018
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Iachim Ion
Însemnări
Numărul actului anulării 076s-408/2018
Data anulării 24.04.2018

2 Obiectul Bunul imobil :


Stins
3838109.031.01
3838109.031.02
3838109.031.03
indicat în subcapitol II sub nr. 2.3
Data înregistrării 21.04.2018
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Iachim Ion
Însemnări
Numărul actului aplicării 076s-408/2018
Data actului 04.04.2018
Data radierii înscrierii 30.05.2018
Tipul Interdicţie, încheierea executorului judecătoresc, Executor judecătoresc Iachim Ion
Însemnări
Numărul actului anulării 076s-408/2018
Data anulării 24.04.2018

  * Baza de date este actualizată la data de 24.05.2022, orele 21:10:00

DEPARTAMENTUL CADASTRU