Sunteți pe pagina 1din 1

Decizia 353/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin

Saragea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar
general la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Decizia 353/2022 din 2022.06.07


Status: Acte în vigoare
Versiune de la: 7 iunie 2022

Intră în vigoare:
7 iunie 2022 An

Decizia 353/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Constantin


Saragea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar
general la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
Dată act: 7-iun-2022
Emitent: Prim-Ministru

Având în vedere Adresa Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării nr. 2.745 din 2 iunie
2022, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/16.470/M.N. din 2 iunie
2022, şi Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 26.412/2022,

în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi
art. 530 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Saragea, director
general gradul II la Direcţia generală gestiune şi coordonare PNRR din cadrul Ministerului
Cercetării, Inovării şi Digitalizării, exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din
categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general la Ministerul Cercetării, Inovării şi
Digitalizării pentru o perioadă de 6 luni.
-****-

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian Neacşu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 555 din data de 7 iunie 2022