Sunteți pe pagina 1din 4

Metoda proiectului în predarea limbilor străine Autor : Baltabaeva Moldir Zhumagalievna

Categoria : Pedagogie Publicat în Young Scientist #2 (188) ianuarie 2018 Data publicarii :
15.01.2018 Articol vizualizat de: 2406 ori Descărcați versiunea electronică Descărcați partea 2
(pdf) Descriere bibliografica: Baltabaeva, M. Zh. Metoda proiectului în predarea limbilor
străine / M. Zh. Baltabaeva. - Text: direct // Tânăr om de știință. - 2018. - Nr 2 (188). - S. 87-89.
— URL: https://moluch.ru/archive/188/47779/ (data accesării: 04/08/2022). Sistemul
educațional al Republicii Kazahstan a suferit schimbări drastice în ultimii ani datorită reformelor
care sugerează o schimbare radicală către integrarea sa în comunitățile globale de cercetare și
practică. Deși reformele implică importarea parțială a modelelor educaționale globale, în special
a modelelor comune pentru dezvoltarea instituțională și curriculară, inovarea educațională și
tehnologică, procesul de reformă nu se bazează pe adoptarea orbește anumite modele
internaționale, ci pe sintetizarea și adaptarea creativ și critic a modelelor globale. la propriile
noastre nevoi și capacități interne. Reformele generale din sistemul educațional din Kazahstan le
includ pe cele din segmentul de educație în limbi străine. Evoluțiile actuale în integrarea globală
și cooperarea internațională, creșterea schimburilor profesionale și academice au stimulat un
mare interes al statului și al comunității pentru limbile străine. Limbile străine au căpătat statutul
de instrument de organizare a potențialului intelectual al societății noastre devenind astfel
motorul major al dezvoltării Republicii. În plus, limbile străine oferă în zilele noastre un acces la
comorile culturale mondiale, ajută la înțelegerea reciprocă și la rezolvarea conflictelor. În mediul
global de astăzi, din ce în ce mai mulți oameni studiază limbi străine într-o varietate din ce în ce
mai mare de setări, iar cererea de profesori de limbi străine competenți este puternică [1, p.5].
Utilizarea de noi informații și tehnici de predare este considerată a fi baza predării și învățării.
Esența educației de astăzi este o modalitate comunicativă de a preda limba engleză. Există o
nevoie tot mai mare de a căuta noi metode și noi tehnologii. De aceea ceea ce predăm și modul
în care predăm sunt de importanță egală. Când menționăm tehnici noi, ne referim la lecții
folosind afaceri și jocuri de rol, învățarea prin cooperare, dezvoltarea gândirii critice prin citire și
scriere, lucru pe proiecte etc. Scopul metodei proiectului este de a stimula interesul pentru
studiul limbii și de a îmbunătăți abilitățile și cunoștințele elevilor cu ajutorul lucrărilor de
proiect. Scopul acestui articol este de a arăta avantajul Metodei Proiectului în predarea unei limbi
străine. Metoda proiectului este considerată a fi foarte eficientă datorită următoarelor: – face
procesul de predare mai perfect; – crește motivația elevului pentru investigarea limbilor străine;
– extinde și variază programul de predare a limbilor străine; – formează și dezvoltă mai rapid
abilitățile de comunicare ale elevilor; – îmbunătățește abilitățile de comunicare ale elevilor, atâta
timp cât, le oferă posibilitatea de a exprima mai mult – îndeamnă la o utilizare mai eficientă și
rațională a timpului în procesul de predare a limbilor străine; – dezvoltă o serie de abilități
importante, cum ar fi luarea/adoptarea deciziilor comune, gândirea profesională creativă etc.; –
angajează studenții să rezolve unele probleme care sunt maxim aproximative profesionale; – face
procesul de predare mai individual; – stimulează munca individuală a elevului (individual,
pereche, în grup); – își formează unele abilități de orientare în spațiul informațional mondial; –
formează unele abilități de a alege informațiile necesare. Metoda proiectului este utilizată pe
scară largă în diverse domenii; inclusiv zona de limbi străine. Metoda proiectelor este o
întreprindere educațională în care studenții rezolvă o problemă practică pe o perioadă de câteva
zile sau săptămâni. Poate implica construirea unei rachete, proiectarea unui loc de joacă sau
publicarea unui ziar de clasă. Proiectele pot fi sugerate de profesor, dar sunt planificate și
executate pe cât posibil de către elevii înșiși, individual sau în grup. Predarea prin implicarea
studenților într-o activitate pe termen lung în care aceștia adună informații și dezvoltă un anumit
produs, cum ar fi un raport scris, o prezentare orală sau un model. Unii educatori cred că
studenții învață mai mult, înțeleg conținutul mai amănunțit și își amintesc informațiile și
abilitățile mai mult timp atunci când lucrează la un proiect. Activitatea de proiect se
concentrează pe aplicarea, nu transmiterea de cunoștințe sau abilități specifice și pe
îmbunătățirea implicării și motivației studenților pentru a stimula gândirea independentă,
încrederea în sine și responsabilitatea socială. „Metoda proiectului” presupune alegerea unei
anumite teme sau subiect (cum ar fi Anotimpurile de ex.) și împletirea mai multor activități, care
acoperă mai multe domenii, în efortul de a integra și completa toate informațiile despre
subiectele alese. Popularitatea metodei proiectelor în rândul studenților și în rândul profesorilor
și perspectivele acesteia se datorează în primul rând misiunii de proiect. Această metodă se
bazează pe ideea de interacțiune între elevii din grup în timpul procesului de instruire. Definiții:
JA Stevenson: „Un proiect este un act problematic dus la finalizare în cadrul său natural”, BM
Snedden: „Proiectul este o unitate de muncă educațională în care caracteristica cea mai
proeminentă este o formă de realizări pozitive și concrete”. Cartele WW: „În organizarea de
actualitate, principiile sunt învățate mai întâi, în timp ce în proiecte sunt propuse problemele care
necesită în soluție dezvoltarea [2, p.3] de principii de către cursant după cum este necesar”. ES
Polat: „Învățarea prin cooperare nu este doar mai ușoară și mai interesantă, ci și mult mai bună.
Este important ca eficacitatea metodei următoare să fie aplicată nu numai succesului academic al
studenților, ci și informației și dezvoltării lor intelectuale, dezvoltării morale”. Metoda
proiectului are următoarele particularități: Un proiect este un act problematic Un proiect este o
activitate cu scop. Un proiect este o activitate din toată inima. Un proiect este o activitate și un
cadru natural. Un proiect este o activitate este un cadru social. Un proiect este un pic din viața
reală introdus iv școală. Un proiect este o rezolvare de probleme de natură practică. Un proiect
este o realizare pozitivă și concretă. Un proiect este o activitate prin care se găsesc soluții
diferitelor probleme [2, p. 8]. Principiile principale ale metodei proiectului sunt: 1.principiul
scopului; 2.principiul de activitate; 3.principiul experienței; 4.principiul experienței sociale;
5.principiul realității; 6.principiul libertăţii; 7.principiul utilităţii. Proiectul pentru a avea succes
trebuie să se bazeze pe o procedură definită. Prima și principala responsabilitate a profesorului
este de a oferi elevilor acele situații când ar trebui să simtă un impuls spontan de a-și rezolva
unele dintre problemele practice. Profesorul trebuie să fie atent pentru a le descoperi interesele,
gusturile, aptitudinile și nevoile. Există diferite metode de a oferi situații. Pe cât posibil,
problemele sau situațiile care sunt puse la dispoziție elevilor ar trebui să fie de natură socială.
Acestea oferă o mai bună pregătire socială și oferă mai multă satisfacție. Profesorul poate
conversa cu clasa pe diferite subiecte de interes pentru el. Li se pot afișa imagini cu diferite
scene. Pot fi urmate anchete ale stării locale. Profesorul trebuie să folosească toate resursele
pentru a oferi situații utile. Majoritatea educatorilor sunt de părere că proiectul ar trebui să fie
selectat chiar de studenți. Ei spun că acest lucru îi va stimula pe elevi și că vor fi mai interesați
de munca lor dacă au o parte în a determina ceea ce nu fac [3, p.15]. Alții care consideră că
profesorii ar trebui să selecteze proiectele susțin că această metodă va asigura că studenții vor
întreprinde doar acele proiecte care sunt la îndemâna lor. Elevii sunt imaturi și au nevoie de
îndrumare adecvată pentru a-și selecta proiectele. Utilizarea programului-proiect este o
consecință a sistemului de contract individual utilizat în educația experiențială. Este un contract
produs în masă, care conține obiective experiențiale, resurse de teren care trebuie valorificate, o
listă de întrebări de actualitate, proceduri de notare și un format pentru pregătirea rapoartelor.
Forma produsă în masă elimină o mare parte din costul lucrului individual al facultății cu
studenții pentru a concepe un program experiențial. Cu toate acestea, flexibilitatea de a satisface
nevoile și interesele individuale este asigurată în două moduri: (1) sunt oferite mai multe opțiuni
decât este necesar pentru a fi completate, și (2) alte domenii pot fi înlocuite cu subiectele
enumerate. Prin aceste alegeri elevii convertesc un sistem standardizat într-o experiență unică [4,
p.52]. Trăsăturile majore care caracterizează concepția sugerată a educației în limbi străine sunt
integritatea sa și abordarea umanistă centrată pe cursant. Aceasta din urmă înseamnă că nu
trebuie create cele mai fezabile condiții de învățare și predare pentru participarea activă și
implicarea conștientă a fiecărui individ în dezvoltarea personalității printr-o limbă străină.
Fezabilitatea se realizează prin aplicarea metodologiilor eficiente în învățământul limbilor
străine. Aceste metodologii se bazează pe combinația adecvată a țintei, conținutului și
tehnologiilor inovatoare. Integritatea învățământului de limbă străină presupune trei componente
de bază: limbă – cultură – cursant. Limba străină este considerată a fi un furnizor de informații
legate de cultura străină, îmbogățind astfel înțelegerea acelei culturi și un instrument de
comunicare interculturală. Cursantul este un partener activ în procesul de comunicare
interculturală și se presupune că posedă propriul fundal cultural și etnic care poate avea un
impact substanțial asupra percepției și comunicării sale. Cel care învață se află în medii
interculturale. Acest lucru conduce la înțelegerea de ce dezvoltarea sensibilității și toleranței
interculturale este crucială în educația în limbi străine, făcând astfel dezvoltarea competenței
interculturale componenta de bază în educația modernă în limbi străine [5, p.63]. Cursantul este
un partener activ în procesul de comunicare interculturală și se presupune că posedă propriul
fundal cultural și etnic care poate avea un impact substanțial asupra percepției și comunicării
sale. Cel care învață se află în medii interculturale. Acest lucru conduce la înțelegerea de ce
dezvoltarea sensibilității și toleranței interculturale este crucială în educația în limbi străine,
făcând astfel dezvoltarea competenței interculturale componenta de bază în educația modernă în
limbi străine [5, p.63]. Cursantul este un partener activ în procesul de comunicare interculturală
și se presupune că posedă propriul fundal cultural și etnic care poate avea un impact substanțial
asupra percepției și comunicării sale. Cel care învață se află în medii interculturale. Acest lucru
conduce la înțelegerea de ce dezvoltarea sensibilității și toleranței interculturale este crucială în
educația în limbi străine, făcând astfel dezvoltarea competenței interculturale componenta de
bază în educația modernă în limbi străine [5, p.63]. Una dintre cele mai importante cereri pentru
reformele învățământului în limbi străine în prezent este furnizarea de materiale didactice
actualizate. Acest lucru necesită eforturi comune din partea savanților în crearea de manuale și
manuale ale unei noi generații care se vor baza pe conținut local, vor lua în considerare valorile
culturale tradiționale și vor oferi contribuții esențiale la problemele interculturale în achiziția
limbilor străine. O altă problemă de mare prioritate pentru dezvoltarea actuală a educației în
limbi străine în Kazahstan este capacitatea profesională de a implementa reformele. Politicile
majore în acest sens ar trebui să se concentreze pe formarea profesorilor (recalificare),
împărtășirea și diseminarea celor mai bune experiențe prin stabilirea de rețele de profesori de
limbi străine, diversificarea în domenii de specializare (bazate pe nivel și conținut), tehnologii
inovatoare, Referinte: Baidukova LA Shaposhnikova TV „Metoda de proiect în predarea a două
limbi străine elevilor” Limbi străine la școală (FLS). #1, 2002, p.5 Polat ES „Metoda de proiect
la lecțiile de limbă străină”, Limba străină la școală (FLS). #2, 2000, p.3 Kilpatrick, W. H.
(1918). Metoda proiectului. New York: Universitatea Columbia Teachers College. Laboratorul
Educațional Regional Nord-Vest. (1997). Proiect integrat de învățare la locul de muncă.
Portland, OR: Programul de educație și muncă NWREL. Cadrul european comun de referință
pentru limbă: învățare, predare, evaluare. Consiliul Europei, Modern Languages Division,
Strasburg, 2001. Cambridge University Press (a șaptea tipărire), 2004. Termeni de bază (generați
automat) : FLS, NWREL. Articole similare Medicamente de terapie antiretrovială în lupta
împotriva infecției cu HIV... [6; p.8] Inhibitorii de fuziune (fuziune, IF/ FL ) se leagă de gp41 de
pe suprafața celulei, ceea ce oprește procesul de fuziune a particulei virale cu celula (există un
singur medicament în această clasă... Caracteristicile formelor netradiționale de lecții de limbi
străine Vasilyeva MM Condiții pentru formarea motivației în studiul unei limbi străine . Termeni
de bază (generați automat): FLS , AST. Rolul lecturii acasă în predarea limbilor străine și...
Galskova ND, Metode moderne de predare a limbilor străine . Termeni de bază (generați
automat): FLS , ARKTI. Caracteristicile leziunilor pelvisului și ale extremităților inferioare la
șoferi... Relevanţă. În prezent, există o creștere semnificativă a accidentelor rutiere (RTA) și, ca
urmare, ...

Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:


Балтабаева, М. Ж. The project method in foreign language teaching / М. Ж. Балтабаева. —
Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 2 (188). — С. 87-89. — URL:
https://moluch.ru/archive/188/47779/ (дата обращения: 08.04.2022).

S-ar putea să vă placă și