Sunteți pe pagina 1din 1

Structura proiectului prețului pentru energia electrică produsă

de către ”TERMOELECTRICA” S.A. pentru anul 2022

Proiectul prețului
Unitate de
Indicatori
măsură

Total bani/kWh
Livrările utile aferente energiei electrice mil kWh 666,22
inclusiv: energia electrica SP-8 mil kWh 0,41
energia electrica de la liniile de plecare RED mil kWh 665,81
I. Cheltuieli aferente procurării resurselor energetice
mii lei 2 568 516,92 386
primare
II. Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe și
mii lei 26 053,58 4
imobilizărilor necorporale

III. Cheltuieli de bază mii lei 89 407,37 13

Cheltuieli aferente retribuirii muncii mii lei 75 162,90 11


Cheltuieli materiale mii lei 4 252,29 1
Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți mii lei 9 427,00 1
Cheltuieli administrative mii lei 565,17 0
IV. Alte cheltuieli ale activității operaționale mii lei 14 714,12 2

impozite, taxe mii lei 5 220,56 1


alocatia pentru fondul de rulment mii lei 9 493,56 1

V. Costul total reglementat mii lei 2 698 691,99 405

VI. Rentabilitatea reglementată mii lei 23 239,92 3


VII. Venitul reglementat pentru producerea energiei
mii lei 2 721 931,90 409
electrice
Venitul aferent energiei electrice SP-8 transmise
mii lei 3 053,83
distribuției
VIII. Venitul reglementat pentru producerea energiei
mii lei 2 718 878,07 408
electrice

Componenta de corectare a venitului reglementat mii lei 200 000,00 30

X. Venitul reglementat pentru producerea energiei


mii lei 2 518 878,07 378
electrice cu componenta de corectare

S-ar putea să vă placă și