Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) _____________________________________________, beneficiar(ă)


a Centrului de Zi pentru Persoane cu Handicap Adulte „Pentru Voi” declar pe proprie
răspundere că nu am intrat în contact direct cu persoane suferinde din cauza infecției cu noul
Coronavirus (COVID – 19) și că nu manifest simptome specifice infecției.

Inţeleg şi sunt conştient(ă) că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data Semnătura

S-ar putea să vă placă și