Sunteți pe pagina 1din 2

Agenda şedinţei

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 13
(extraordinară)

09 septembrie 2022 mun. Chişinău


ora 900

1. Cu privire la cererea de demisie a judecătorului Nadejda Lazareva de la


Judecătoria Comrat, sediul Ceadîr-Lunga.
Raportor: dna Nina Cernat
2. Cu privire la cererea de demisie a judecătorului Ion Morozan de la Judecătoria
Chișinău.
Raportor: dna Luiza Gafton
3. Cu privire la cererea judecătorului Valentina Stratulat de la Judecătoria Ungheni,
referitor la anularea suspendării din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial
plătit pentru îngrijirea copilului minor.
Raportor: dl Dorel Musteață

4. Cu privire la cererea judecătorului Rosița Rusu-Parii de la Judecătoria Soroca,


referitor la anularea suspendării din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial
plătit pentru îngrijirea copilului minor.
Raportor: dl Dorel Musteață

5. Cu privire la demersurile unor președinți ai instanțelor judecătorești, referitor la


acordarea gradului de calificare unor judecători (Lista se anexează).
Raportor: dl Petru Moraru

6. Cu privire la demersul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești,


referitor la desemnarea instanței judecătorești-pilot și a reprezentantului permanent la
CEPEJ.
Raportor: dl Victor Micu

7. Cu privire la propunerile de modificare a Regulamentului privind stabilirea


gradelor de complexitate unice naționale a cauzelor judiciare civile, penale și
contravenționale şi a Nomenclatorului gradelor de complexitate, parte componentă a
acestuia.
Raportor: dna Luiza Gafton

8. Cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, referitor la expunerea


opiniei asupra proiectului Planului de formare inițială a candidaților la funcțiile de
judecător și procuror - 17 octombrie 2022 – 16 aprilie 2024.
Raportor: dna Mariana Timotin

9. Cu privire la demersul Agenției Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și


Criminalității din Republica Moldova (UNODC), referitor la delegarea unui judecător
pentru participare la atelierul de lucru organizat în perioada 27 – 29 septembrie 2022, în or.
Budva, Muntenegru.
Raportor: dl Petru Moraru
10. Cu privire la demersul Proiectului ”Instanțe Judecătorești Model” referitor la
delegarea unor judecători pentru participare la ”Forumul național privind implementarea
conceptului de instanță model”.
Raportor: dl Victor Micu

11. Cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, referitor la delegarea unui


judecător pentru participare la atelierul de lucru pentru formarea formatorilor în domeniul
tehnologiilor informaționale, organizat la 21 septembrie 2022.
Raportor: dna Mariana Timotin

12. Cu privire la demersul Colegiului ”Alexei Mateevici” din Chișinău, referitor la


acordarea posibilității efectuării stagiului de practică de către elevii specialității
”Jurisprudență”, calificarea ”Grefieri” în cadrul Judecătoriei Chișinău.
Raportor: dl Petru Moraru

13. Cu privire la aprobarea unor dispoziții emise de Președintele interimar al


Consiliului Superior al Magistraturii.
Raportor: dl Victor Micu

14. Cu privire la cererile unor președinți și vicepreședinți ai instanțelor judecătorești,


referitor la acordarea concediului de odihnă anual sau rechemarea din concediul de odihnă
anual (Lista se anexează).
Raportor: dl Anatolie Galben

15. Cu privire la cererile unor judecători și candidaţi la funcţia de judecător de


remitere a materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, Colegiului
pentru selecţia şi cariera judecătorilor și Comisiei unice a INJ pentru o eventuală
promovare/numire în funcție (Lista se anexează).
Raportor: dl Victor Micu

Președinte interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii Dorel MUSTEAȚĂ