Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Alexandrescu, Sorin, Dialectica fantasticului, studiu introductiv la Mircea Eliade,


La ţigănci şi alte povestiri, Editura Pentru Literatură, Bucureşti, 1969.
2. Buzea, Constanţa, Creştetul gheţarului. Jurnal 1969-1971, Humanitas, Bucureşti, 2007.
3. Călinescu, Matei, Funcţia irealului: reflecţii despre proza scurtă a lui Mircea
Eliade, traducere de Mona Antohi, în Matei Călinescu, Despre Ioan P. Culianu şi Mircea
Eliade. Amintiri, lecturi, reflecţii, ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Polirom, Iaşi, 2002.
4. Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi,
forme, figuri, culori, numere, Polirom, Iaşi, 2009.
5. Cioculescu, Şerban, Maitreyi - „Dosarul” Mircea Eliade, vol. III, Curtea Veche, Bucureşti,
2000.
6. Constantinescu, Pompiliu, Mircea Eliade: Maitreyi, „Vremea”, reprodus în Pompiliu
Constantinescu, Scrieri, vol. II, ediţie îngrijită de Constanţa Constantinescu, Editura pentru
literatură, Bucureşti, 1967.
7. Culianu, Ioan Petru, Mircea Eliade, Nemira, 1998.
8. Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, Univers, Bucureşti, 1978.
9. Eliade, Mircea, Eseuri, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991.
10. Eliade, Mircea, Imagini şi simboluri. Eseu despre simbolismul magico-religios, ediţia
a III-a, Humanitas, Bucureşti, 2013.
11. Eliade, Mircea, India, Editura Pentru Turism, Bucureşti, 1991.
12. Eliade, Mircea, Încercarea labirintului, Dacia, Cluj-Napoca, 1990.
13. Eliade, Mircea, Mefistofel şi androginul, Humanitas, Bucureşti, 1995.
14. Eliade, Mircea, Memorii, Humanitas, Bucureşti, 1991.
15. Eliade, Mircea, Mitul eternei reîntoarceri, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.
16. Eliade, Mircea, Şantier, Editura Cugetarea, Bucureşti, 1935.
17. Fȋnaru, Sabina, Eliade prin Eliade, ediţia a II-a, Univers, Bucureşti, 2003.
18. Gheorghiu, Mihai, Reversul istoriei. Eseu despre opera lui Mircea Eliade, Eikon, Bucureşti,
2016.
19. Gligor, Mihaela, Mircea Eliade. Anii tulburi: 1932 – 1938, versiune digitală publicată de Elefant
Online, 2016.
20. Marino, Adrian, Hermeneutica lui Mircea Eliade, Dacia, Cluj-Napoca, 1990.
21. Neagoş, Ion, Mircea Eliade. Mitul iubirii, Paralela 45, Piteşti, 1999.
22. Ruşti, Doina, Dicționar de simboluri din opera lui Mircea Eliade, Coresi, Bucureşti, 1998.
23. Simion, Eugen, Mircea Eliade. Nodurile şi semnele prozei, Univers Enciclopedic Gold,
Bucureşti, 2011.

S-ar putea să vă placă și