Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Gimnazială Nr.

81
Sector 3, Bucureşti
Prof. Cristina Ichim

TEST RECAPITULARE FINALĂ LA MATEMATICA


Clasa a VII-a

SUBIECTUL I (50 de puncte) – Pe foaie se trec rezolvările complete.

4p 1 a) Soluția ecuației: este egală cu...


4p b) Dintre numerele si mai mare este...
4p c) Inversul numărului 0,4este numărul...
4p 2. a) Rezultatul calculului (5x-3) -7x - 6x este egal cu...
4p b) Valoarea de adevăr a propoziției “ ” este...
4p c) Media geometrică a numerelor a=10-5 și b=10+5 este...
6p 3.a) Să se deseneze un dreptunghi ABCD.
4p b) Diagonala unui pătrat cu latura de 4 cm este egală cu ... cm.
4p c) Perimetrul unui romb cu latura de 7 cm este egal cu ... cm.
4. Se dă triunghiul dreptunghic ABC cu 90, BC=20 cm ,AB = 12 cm ,
iar M este mijlocul lui BC.
4p a) Lungimea catetei AC este egală cu ... cm.
4p b) Aria triunghiului ABC este egală cu... cm
4p c) Lungimea segmentului este egală cu....cm

SUBIECTUL II (40 de puncte) – Pe foaie se trec rezolvarile complete.


1. Se dau numerele a = 8 + 2 + 3si b = 8 - 2 + 3.
5p a) Aduceți numerele a și b la forma cea mai simplă.
5p b) Calculați media lor aritmetică.
5p c) Calculați produsul lor.
2.
5p a) Arătați că numărul este natural, oricare ar fi a .
5p b) Dacă la dublul unui număr natural n adunăm sfertul lui obținem 36. Calculați
valoarea numărului n.
3. Fie trapezul dreptunghic ABCD, =90°; =150° AB=12cm,
DC=6 cm
5p a) Să se realizeze desenul și să se completeze cu înălțimea ,E AB.
5p b) Să se calculeze perimetrul și aria trapezului.
5p c) Să se calculeze lungimea segmentului [AC].

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și