Sunteți pe pagina 1din 1

Achitarea cu tichete de masă.

Ce trebuie
să știe agenții economici care vor
accepta asemenea plăți
La procurarea mărfurilor în valoare mai mică decât valoarea nominală a tichetului de
masă, casierul (operatorul) nu rambursează diferenţa sub formă de bani. Potrivit unei
decizii a Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control, Regulamentul
cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală, la
comercializarea produselor alimentare, casierul (operatorul) eliberează bon de casă în
baza valorii efectiv procurate de către salariatul care achită cu tichete de masă. În cazul
în care în coşul de consum există produse interzise spre comercializare, casierul
(operatorul) eliberează un bon de casă aparte doar pentru produsele interzise spre
comercializare contra tichetelor de masă. La procurarea mărfurilor în valoare mai mare
decât valoarea nominală a tichetului, diferenţa se va achita sub formă de bani de către
cumpărător (salariat). Casierul (operatorul) este obligat să refuze comercializarea
produselor interzise spre comercializare în schimbul tichetului de masă la prezentarea
acestuia de către cumpărător. Totodată, vânzătorului îi este interzis să acorde/ să
schimbe contravaloarea tichetelor de masă sub formă de/ pe bani. La returnarea
produselor achiziţionate în baza tichetelor de masă este interzisă acordarea în schimb a
numerarului. Returnarea produselor va acorda cumpărătorului dreptul să primească în
schimb produse în aceeaşi valoare. La recepţionarea tichetului de masă, casierul este
obligat să identifice persoana, posesoare a tichetului de masă, prin solicitarea actului de
identitate al persoanei şi verificarea datelor cu înscrierile corespunzătoare de pe tichetul
de masă. La recepţionarea tichetului de masă pe suport de hârtie, casierul (operatorul)
indică pe verso tichetului data recepţionării şi aplică un semn distinctiv. Semnul
distinctiv trebuie să includă în mod obligatoriu următoarele elemente:

 IDNO-ul unităţii comerciale/ de alimentaţie publică;


 denumirea unităţii comerciale/ de alimentaţie publică;
 inscripţia ”Pentru tichete de masă”.
Tichetele de masă pe suport de hârtie se păstrează în maşina de casă şi control, alături
de bancnotele ce confirmă eliberarea produselor, până la finalizarea zilei de lucru
operaţionale.