Sunteți pe pagina 1din 2

Sarcina de lucru la tema: Itemi de completare

Formulați 5 itemi de completare la una temele din cadrul disciplinei/cursul predat,


respectând structura și cerințele de elaborare a itemilor. Indicați nivelul taxonomic a itemilor.

Subiectul lecției

Item de completare Nivelul taxonomic

Astmul bronsic este o patologie a sistemului cunoastere


_____________, caracterizată prin accese de
_____________.

1 Prin alimentatie publica se întelege înțelegere


activitatea _________ ce se ocupa cu
producerea unei game variate de
____________

2 Aprovizionarea cu materii prime reprezintă cunoastere


un sistem de măsuri care prevede ______
cu produse alimentare de la ____________

3 Prin păstrarea produselor alimentare se analiza


subânţelege _____________ si depozite în
condiţii care să asigure cât mai
_________ iniţială sau chiar o ameliorare.

4 Forma de prezentare vizuala a meniului se cunoastere


realizeaza cu ajutorul __________ de
prezentare si ______________ cu vânzare

5 Mise-en-place-ul ține de pregătirea și aranjarea cunoastere


mobilierului și a altor obiecte de
inventar:_______,__________,__________.

Suplimentar / opțional Vă propunem să realizați un item de completare de tip tabel și/sau


de tip schemă (nr. de coloane / rânduri ale tabelului se selectează individual)