Sunteți pe pagina 1din 2

Nume, prenume ___________________________, Nota ____________ Data: ________

Fișă de lucru
1. Selectează din coloana B definiția potrivită pentru noțiunile din coloana A ,unește-le prin săgeți.
A B
Sinonime Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit.
Antonime Cuvinte cu formă diferită și acelasi ințeles.
Omonime Cuvinte cu formă diferita și înțeles opus.
2. Încercuiește antonimele cuvântului subliniat la inceputul seriilor date.
a. Bucurie - tristețe, îndurare, desfătare, întristare, mâhnire.
b. Prost - destept, inteligent, istet, natâng, bleg.
c. Gălagie - alarmă, liniște, muțenie, hărmălaie, tăcere.
d. Curat - limpede, necurat, murdar, zoios, clar.
e. Vechi- modern, uzat, alterat, recent, nou.
f. Onest - corupt, cinstit, necinstit, corect, neonest.
g. Viteaz - curajos, dârz, erou, fricos, las.
h. Educat - necioplit, neșlefuit, needucat, cizelat, istet.
3. Scrie, cu ajutorul prefixelolr, antonimele cuvintelor de mai jos. Subliniază prefixele folosite:
a. Cult - ______________________________________
b. Coase -._____________________________________
c. Pur -._______________________________________
d. Logic -._____________________________________
e. Poetic - _____________________________________
f. Credincios - _________________________________
4. Subliniază, în enunțurile următoare, cuvintele omonime.
a. A căzut în somnul lui adânc și blând.
b. Somnul pregătit de mama la cină a fost apreciat.
c. Părul Ilenei este ca mătasea.
d. Părul din fața camerei mele are rod bogat.
e. De teama mătușii sale, Nică sare gardul și fuge acasă.
f. Pentru că ține regim, sora mea nu pune sare în mâncare.
5. Folosește în enunțuri porivite
a. omofonele:
Deschideți/ deschide-ți.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Deal/ de-al
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1
b. omografele:
Copii/ copii
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Acele/ acele
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Alcătuiește enunțuri (câte 2) în care sa evidențiezi omonimia cuvintelor: Cățel, sare, bancă, râs,
ochi, corn.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7. În textul ce urmează înlocuiește unele cuvinte cu antonimele acestora astfel încât să obții o altă
descriere a toamnei:
Era o dimineață urâtă de toamnă. Cerul era plumburiu, nori groși acopereau cerul, soarele era
palid, somnoros. Păsările nu mai cîntau, stăteau zgribulite în cuiburi.
Florile dormeau triste, iarba era albă de brumă. Copiii abătuți nu se jucau prin curți, chiar și
jucăriile parcă simțeau frigul toamnei: stăteau abătute într-un colț al casei. Pretutindeni domnea
tristețea și piroteala.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și