Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială ,,Iancu Rosetti” Roseți, Călărași UNITATEA .........................................................

Str.C.A.Rosetti nr.101 ADRESA.............................................................


TEL./FAX: 0242/344032 TEL./FAX: ..........................................................
e-mail: scoalaroseti@yahoo.com e-mail ..............................................................
Nr.______/____________ Nr.______/____________

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi, ......................................., în vederea organizării și desfășurarii PROIECTULUI


DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT „Suntem aproape de tine!”
între
 Școala Gimnazială ,,Iancu Rosetti” Roseți, Călărași, reprezentată de prof.Manciu Elena în
calitate de Director și echipa de coordonatori prof.înv.primar Rotaru Marilena,
prof.înv.primar Ionescu Daniela Manuela, prof. Gheorghe Liliana în calitate de coordonator al
proiectului la nivel județean
și

 …………………………………………………………………………………...……...………
…………………………………………… reprezentată de …………………………………....
în calitate de Director și ………………………………………………………………………...
......................................................................................................................................................
în calitate de partener în cadrul proiectului.

OBIECTUL prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea părților în vederea organizării


și desfășurarii optime a PROIECTULUI PARTENERIAT EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT
„Suntem aproape de tine!”

DURATA
Prezentul acord intră ăn vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 14.04.2022

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:
Școala coordonatoare se obligă:
- Să promoveze proiectul la nivelul județului punând la dispoziția unităților de învățământ
proiectul și calendarul de activități;
- Să mediatizeze și organizeze expoziția cu vânzare ,,Târg de Paște” cu obiectele create de elevi;
- Să doneze banii obținuți din vanzări reprezentantului Crucii Roșii;
- Să distrubuie diplomele de participare cadrelor didactice implicate în proiect.

Școala parteneră se obligă:


- Să mediatizeze proiectul în rândul elevilor și al părinților;
- Să îndrume elevii in crearea obiectelor cu temă pascală;
- Să conștientizeze elevii asupra noțiunii de voluntariat și a altor valori asociate acestuia;
- Să asigure participarea elevilor implicați la Târgul de Paște;
- Să doneze Crucii Roșii banii rezultați în urma vânzării obiectelor create de copii.

DISPOZIȚII FINALE
Proiectul urmarește stabilirea de relații de colaborare între instituțiile de învățământ din judet în
vederea realizării unui act umanitar sub umbrela voluntariatului.

Prezentul acord se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Școala Gimnazială ,,Iancu Rosetti” Unitatea ……………………………………


Roseți, Călărași

Director, Director,
Prof. Manciu Elena Prof. ......................................