Sunteți pe pagina 1din 7

Informația

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către deputații în Parlamentul RM de legislatura a XI-a
și personalul Secretariatului Parlamentului în trimestrul III, a.2022

Actul de delegare în deplasare Costul deplasării


Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
1 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
Bruxelles, Regatul Belgiei DRU-1 nr. 96 din 24.06.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Cea de-a DRU-1 nr. 109 din 14.07.2022 29,8 mii lei (inclusiv diurne – 4,1 mii
doua Reuniune a Dialogului de Persoana delegată: lei, cazare – 5,3 mii lei, transport avia
nivel Înalt RM - UE privind Radu Marian – vicepreședintele Comisiei tur-retur – 20,4 mii lei)
energia economie, buget și finanțe, deputat în
Perioada Parlament.
29 iunie - 02 iulie 2022

2 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Birmingham, Regatul Unit al DRU-1 nr. 94 din 24.06.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
Marii Britanii și Irlandei de Nord Persoana delegată: 8,5 mii lei (inclusiv diurne – 8,5 mii
pentru participarea la Sesiunea Vasile Bolea – vicepreședintele Comisiei lei)
Anuală a Adunării Parlamentare juridice, numiri și imunități, membrul
a OSCE delegației naționale la AP OSCE , deputat
Perioada în Parlament.
01 - 07 iulie 2022

3 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


București, România DRU-1 nr. 90 din 21.06.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la cel de-al Persoana delegată: 3,2 mii lei (inclusiv diurne – 3,2 mii
21-lea Forum Parlamentar de Lilian Carp – președintele Comisiei lei)
Informații și Securitate securitate națională, apărare și ordine
Perioada publică, deputat în Parlament.
06-09 iulie 2022

1
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
4 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente
Washington, Statele Unite ale DRU-1 nr. 99 din 01.07.2022 deplasării – suportate de
Americii Persoana delegată: către organizatori
pentru participarea în cadrul Eugeniu Sinchevici – membrul Comisiei
Programului de Liderism pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport
Vizitatorii Internaționali și mass-media, deputat în Parlament.
(International Visitor Leadership
Program)
Perioada
03 - 24 iulie 2022

5 Delegarea la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Atena, Republica Elenă DRU-1 nr. 81 din 08.06.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
în scopul efectuării vizitei de Persoanele delegate: 39,1 mii lei (inclusiv diurne – 11,3 mii
lucru la Parlamentul Republicii Larisa Novac – membra Comisiei cultură, lei, transport avia tur-retur – 27,6 mii
Elene educație, cercetare, tineret, sport și mass- lei, asigurare medicală – 0,2 mii lei)
Perioada media, președinta Grupului de prietenie
04-07 iulie 2022 Republica Moldova - Republica Elenă,
deputată în Parlament, șefa delegației;
Sergiu Lazarencu – membrul Comisiei
economie, buget și finanțe, membrul
Grupului de prietenie Republica Moldova
- Republica Elenă, deputat în Parlament;
Adela Guțu – șef interimar al Direcției
relații interparlamentare, secretara
delegației.

6 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente


Reykjavik, Republica Islanda DRU-1 nr. 101 din 01.07.2022 deplasării – suportate de
pentru participarea la Conferința Persoana delegată: către organizatori
Internațională IDEA Marcela Nistor – membra Comisiei
Perioada cultură, educație, cercetare, tineret, sport
04 - 08 iulie 2022 și mass-media, deputată în Parlament.

2
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
7 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
Praga, Republica Cehă DRU-1 nr. 102 din 01.07.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Reuniunea Persoana delegată: 24,4 mii lei (inclusiv diurne – 3,0 mii
Președinților Conferinței Adrian Băluțel – membrul Comisiei lei, cazare – 3,0 mii lei, transport avia
Comitetelor parlamentare pentru politică externă și integrare europeană, tur-retur – 18,4 mii lei)
afacerile Uniunii din deputat în Parlament.
Parlamentele Uniunii Europene
(COSAC)
Perioada
10 - 12 iulie 2022

8 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Washington, DRU-1 nr. 110 din 14.07.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
Statele Unite ale Americii Persoanele delegate: 34,8 mii lei (inclusiv diurne – 34,8
pentru participarea la programul Petru Frunze – vicepreședintele Comisiei mii lei)
de schimb academic și administrație publică, deputat în
profesional „Lumea Deschisă”, Parlament;
organizat de Congresul SUA în Artur Mija – vicepreședintele Comisiei de
colaborare cu Consiliul American control al finanțelor publice, deputat în
pentru Educație Internațională Parlament;
din Republica Moldova Ana Calinici – membra Comisiei juridice,
Perioada numiri și imunități, deputată în
18 - 29 iulie 2022 Parlament;
Marina Morozova – membra Comisiei
drepturile omului și relații interetnice,
deputată în Parlament;
Adrian Băluțel – membrul Comisiei
politică externă și integrare europeană,
deputat în Parlament.

9 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente


Slănic Moldova, România DRU-1 nr. 112 din 20.07.2022 deplasării – suportate de
pentru participarea la Persoanele delegate: către organizatori
evenimentele organizate de
3
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
Primăria Slănic Moldova cu Veronica Roșca – vicepreședinta
ocazia „Zilele orașului Slănic- Comisiei juridice, numiri și imunități,
Moldova” președinta Grupului de prietenie
Perioada Republica Moldova - România, deputată
22 - 24 iulie 2022 în Parlament;
Ion Groza – vicepreședintele Comisiei
politică externă și integrare europeană,
membrul Grupului de prietenie Republica
Moldova - România, deputat în
Parlament;
Oleg Canațui – secretarul Comisiei de
control al finanțelor publice, membrul
Grupului de prietenie Republica Moldova
- România, deputat în Parlament;
Marcela Adam – secretara Comisiei
cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media, deputată în Parlament;
Galina Sajin – membra Comisiei politică
externă și integrare europeană, deputată
în Parlament.

10 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Seul, Coreea de Sud DRU-1 nr. 113 din 29.07.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Summit-ul Persoana delegată: 5,4 mii lei (inclusiv diurne – 5,4 mii
mondial și Conferința Grigore Novac – președintele Comisiei lei)
internațională de leadership drepturile omului și relații interetnice,
privind provocările deputat în Parlament.
contemporane la adresa ordinii
globale: în asigurarea păcii, a
securității și a dezvoltării
durabile, organizată de către
Federația pentru Pace Universală
Perioada
10 - 16 august 2022
4
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
11 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
Praga, Republica Cehă DRU-1 nr. 130 din 24.08.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Conferința Persoana delegată: 16,2 mii lei (inclusiv diurne – 3,6 mii
anuală „Forumul 2000” Mihail Popșoi – vicepreședintele lei, transport avia tur-retur – 12,6 mii
Perioada Parlamentului Republicii Moldova. lei)
31 august - 02 septembrie

12 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente


Geneva, Confederația Elvețiană DRU-1 nr. 134 din 30.08.2022 deplasării – suportate de
pentru participarea la Atelierul Persoanele delegate: către organizatori
întitulat „Consolidarea rolului Adrian Belîi – vicepreședintele Comisiei
parlamentarilor din statele protecție socială, sănătate și familie,
membre ale Organizației deputat în Parlament;
Internaționale a Francofoniei Marcela Adam – membra Comisiei
(OIF) în procesul de Evaluare cultură, educație, cercetare, tineret, sport
Periodică Universală (EPU)” și mass-media, deputată în Parlament.
Perioada
04 – 07 septembrie 2022

13 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Copenhaga, Regatul Danemarcei DRU-3 nr. 3 din 19.08.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru efectuarea vizitei oficiale Persoanele delegate: 58,1 mii lei (inclusiv diurne – 17,1 mii
Perioada Igor Grosu – Președintele Parlamentului lei, transport avia tur-retur – 41,0 mii
05 - 08 septembrie 2022 Republicii Moldova; lei)
Radu Marian – vicepreședintele Comisiei
economie, buget și finanțe, deputat în
Parlament;
Elena Lungu – Consilier în Cabinetul
Președintelui Parlamentului;
Andrei Daraban – consultant principal,
Direcția comunicare și relații publice.

14 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Karpacz, Republica Polonă DRU-1 nr. 131 din 25.08.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
5
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
pentru participarea la Conferința Persoana delegată: 17,4 mii lei (inclusiv diurne – 3,1 mii
„Europa Carpaților” din cadrul Dumitru Alaiba – președintele Comisiei lei, transport avia tur-retur – 14,3 mii
Celui de-al 31-lea Forum economie, buget și finanțe, deputat în lei)
economic Parlament.
Perioada
06 - 09 septembrie 2022

15 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Lisabona, Republica Portugheză DRU-1 nr. 137 din 30.08.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Cea de-a Persoana delegată: 2,9 mii lei (inclusiv diurne – 2,9 mii
VII-a Conferință anuală Mihail Popșoi – vicepreședintele lei)
organizată de către Organizația Parlamentului Republicii Moldova.
„Open European Dialogue”
Perioada
09 - 11 septembrie 2022

16 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării


Paris, Republica Franceză DRU-1 nr. 141 din 15.09.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la French Persoana delegată: 11,8 mii lei (inclusiv diurne – 5,4 mii
Healthcare Innovation and Adrian Belîi – vicepreședintele Comisiei lei, transport avia tur-retur – 6,4 mii
Business Forum protecție socială, sănătate și familie, lei)
Perioada deputat în Parlament.
18 - 21 septembrie 2022

17 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente


Istanbul, Republica Turcia DRU-1 nr. 144 din 19.09.2022 deplasării – suportate de
pentru participarea la conferința Persoana delegată: către organizatori
regională cu tematica „Politici Marina Morozova – membra Comisiei
familiale incluzive pentru un economie, buget și finanțe, deputată în
viitor mai bun” Parlament.
Perioada
21 - 23 septembrie 2022

6
Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
Informații despre deplasare
Nr. (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea
(scopul, țara/orașul, perioada) bugetul autorității/instituției finanțare externă
actului/ persoanele delegate)
1 2 3 4 5
18 Delegare la Dispoziția Cheltuielile aferente deplasării
Viena, Republica Austria DRU-1 nr. 138 din 30.08.2022 acoperite din bugetul Parlamentului –
pentru participarea la Masa Persoanele delegate: 13,0 mii lei (inclusiv diurne – 12,8
rotundă „Consolidarea rolului Lilian Carp – președintele Comisiei mii lei, asigurare medicală – 0,2 mii
parlamentului în guvernarea și securitate națională, apărare și ordine lei)
supravegherea sectorului de publică, deputat în Parlament;
securitate” Fiodor Gagauz – membrul Comisiei
Perioada securitate națională, apărare și ordine
26 - 29 septembrie 2022 publică, deputat în Parlament;
Vitalie Lungu – consultant principal al
Comisiei securitate națională, apărare și
ordine publică.

Total: 264,6 mii lei