Sunteți pe pagina 1din 3

INFORMAȚIA

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul


Aparatului Președintelui Republicii Moldova în semestrul II al anului 2022
N Informații despre deplasare Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
r. (scopul, țara/orașul, perioada) (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea actului/persoanele bugetul autorității/ instituției
delegate)
1 2 3 4
1. Delegare la Atena (Grecia, 4-5 iulie Ordin nr.AP-55 din 1 iulie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
2022) în legătură cu participarea la Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
Masa rotundă guvernamentală, ediția a - Maia Sandu - Președintele Republicii Moldova Suma totală – 19.3 mii lei.
26-a; Vilnius (Lituania, 6 iulie 2022) - Cristina Gherasimov - Secretar general al
participarea la celebrarea Zilei Aparatului Președintelui Republicii Moldova
Statalității Lituaniei.

2. Delegare la Varșovia (Polonia) vizită Ordin nr.AP-58 din 12 iulie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
oficială, prilejuită de cei 30 de ani de Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
relații diplomatice moldo-polone (14 - Maia Sandu - Președintele Republicii Moldova Suma totală – 20.3 mii lei.
iulie 2022). - Cristina Gherasimov - Secretar general al
Aparatului Președintelui Republicii Moldova
3. Delegare la București (România), în Ordin nr.AP-64 din 26 iulie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
scopul unei vizite oficiale de lucru la Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
invitația Președintelui României. - Maia Sandu - Președintele Republicii Moldova Suma totală – 1.2 mii lei.
- Dorin Recean - Consilier al Președintelui RM
Perioada 28-29 iulie 2022 în domeniul apărării și securității naționale,
secretar al Consiliului Suprem de Securitate.
- Mihail Mîțu - Șef al Secției protocol a Direcției
relații externe și protocol a Aparatului
Președintelui Republicii Moldova
4. Delegare în Republica Austria, Ordin nr.AP-68 din 18 august 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
localitatea Alpbach, în legătură cu Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
participarea la deschiderea Forumului - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 4.4 mii lei.
European de la Alpbach, cu genericul - Cristina Gherasimov – Secretar general al
„Noua Europă”. Aparatului Președintelui Republicii Moldova
- Dorin Recean - Consilier al Președintelui RM
Perioada 21-23 august 2022 în domeniul apărării și securității naționale,
secretar al Consiliului Suprem de Securitate.
5. Delegare la Londra (Marea Britanie) Ordin nr.AP-75 din 6 septembrie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
în legătură cu participarea la Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
funeraliile de stat ale Majestății Sale - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 24.6 mii lei.
Regina Elisabeta a II-a. - Cristina Gherasimov – Secretar general al
Aparatului Președintelui Republicii Moldova
Perioada 17-19 septembrie 2022

6. Delegare la New York (Statele Unite Ordin nr.AP-77 din 7 septembrie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
ale Americii) în scopul participării la Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
Segmentul Înalt al celei de-a 77-a - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 75.8 mii lei.
sesiune a Adunării Generale a ONU. -Cristina Gherasimov – Secretar general al
Aparatului Președintelui Republicii Moldova
Perioada 18-21 septembrie 2022 - Mihail Mîțu - Șef al Secției protocol a Direcției
relații externe și protocol a Aparatului
Președintelui Republicii Moldova
7. Delegare la Berlin (Germania) în Ordin nr.AP-78 din 7 septembrie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
legătură cu participarea la evenimentul Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
„RTL Deutschland Dialog-Unter - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 3.3 mii lei.
Drei” - Cristina Gherasimov – Secretar general al
Aparatului Președintelui Republicii Moldova
Perioada 22-23 septembrie 2022

8. Delegare la Praga (Republica Cehă) Ordin nr.AP-86 din 4 octombrie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
în scopul participării la prima reuniune Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
a Comunității Politice Europene. - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 39.4 mii lei.
- Ecaterina Casinge - Șef al Cabinetului
Perioada 5-7 octombrie 2022 Președintelui Republicii Moldova.

9. Delegare la București (România), în Ordin nr.AP-101 din 25 octombrie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
scopul participării la Conferința Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
Internațională “Women MPs in - Maia Sandu - Președintele Republicii Moldova Suma totală – 14.3 mii lei.
Romania and Promoting Gender - Veaceslav Negruță - Consilier al Președintelui
Equality as National Commitment” Republicii Moldova în domeniul economic.
(RO-GENC).

Perioada 31 octombrie – 1 noiembrie


2022
10 Delegare la Djerba (Tunisia) în scopul Ordin nr.AP-112 din 17 noiembrie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
participării la cel de-al XVIII-lea Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
Summit al Francofoniei. - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 9.7 mii lei.

Perioada 18-20 noiembrie 2022

11 Delegare la Paris (Franța) în scopul Ordin nr.AP-113 din 17 noiembrie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
participării la Conferința Platformei Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
Internaționale de Sprijin pentru - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 77.1 mii lei.
Republica Moldova. - Ecaterina Casinge - Șef al Cabinetului
Președintelui Republicii Moldova.
Perioada 20 - 22 noiembrie 2022 - Dumitru Goncear - Specialist principal al
Direcției informare și comunicare cu mass-media
12 Delegare în Japonia (Tokyo) în scopul Ordin nr.AP-116 din 23 noiembrie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
participării la Internațional Women’s Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
Conference WAW (World Assembly - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 27.3 mii lei.
for Women) - Cristina Gherasimov – Secretar general al
Aparatului Președintelui Republicii Moldova
Perioada 30 noiembrie - 3 decembrie
2022
13 Delegare la Washington (Statele Unite Ordin nr.AP-117 din 23 noiembrie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
ale Americii) în scopul participării la Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
lucrările Segmentului Înalt al - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 17.6 mii lei.
Conferinței Internaționale privind -Cristina Gherasimov – Secretar general al
anticorupția. Aparatului Președintelui Republicii Moldova

Perioada 5 – 7 decembrie 2022


14 Delegare la Geneva (Elveția) în Ordin nr.AP- 118 din 23 noiembrie 2022 Cheltuieli aferente deplasării acoperite
scopul participării la Summit-ul Delegat: din bugetul Aparatului Președintelui R M
“2022 Effective Development - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 9.3 mii lei.
Cooperation”.

Perioada 11 – 12 decembrie 2022

S-ar putea să vă placă și