Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE ASISTENȚĂ

Practică observativă

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Liceul Teoretic „Henri Coandă”


PROPUNATOR:
DATA:
CLASA: XI
ARIA CURRICULARA: Om și societate
OBIECTUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Sociologie
TEMA LECȚIEI:Infracționalitatea și devianța
TIPUL LECȚIEI: mixtă
COMPETENȚE GENERALE: analizarea unor comportamente antisocial: corupția,
infracționalitatea
OBIECTIVELE OPERAȚIONALE:
 Să prezinte problemele sociale cunoscute
 Să rezolve corect fișa de lucru și eseul.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Resurse procedurale: explicația, conversația, exercițiul,
Resurse materiale: manual, tablă, caiete
Forme de organizare: frontală, individuală
Locul de desfășurare: sala de clasă
Durata: 50 minute
Bibliografie:
1.Sociologie- manual clasa a-XI-a, editura Humanitas
Secvenţele Conţinutulştiinţific al lecţiei Strategiadidactică Obser
lecţiei vaţii

Ob. op.
Metode Mijloace Formede
Timp
organizare
C G I
1.Momentul 2 Se notează absențele. Conversați Catalogul Front
organizatoric min Asigurarea condițiilor optime. a al

2.Reactualiza 5min Conversați


rea unor Întrebări din lecția anterioară. a Tablă
noțiuni Explicatia
ancoră

3.Predarea 35 Definirea infracționalității Explicatia manual


noilor min Prezentarea imaginii deviantului
cunoștințe Prezentarea unui eseu despre metode pentru combaterea Conversați
crimelor. a Front
al
4.Fixarea 5min Definirea infracționalității
cunoștințelor Cauzele acesteia
Teorii Exercițiul
*
5.Încheierea 3min
lecției Aprecierile verbale.
Temă pentru acasă.

S-ar putea să vă placă și