Sunteți pe pagina 1din 1

SC ERA RESEARCH SRL

Sediul: CRAIOVA, str. Toporaș, nr. 1A, Jud. DOLJ


CUI 12345678
Nr. de înregistrare: 248/15.10.2020

ACORD PRIVIND DETAŞAREA

Către SC Progres IT Consulting SRL,


cu sediu în localitatea Râmnicu Vâlcea, str. Nicolae Lahovari, nr. 5
 
Referitor la adresa dvs. nr. 103 din data de 10.10.2021, va comunicăm decizia conducerii societății
noastre cu privire la detașarea unui salariat al nostru la unitatea dumneavoastră.

Se detașează la SC Progres IT Consulting SRL, cu sediu în localitatea Râmnicu Vâlcea, str. Nicolae
Lahovari, nr. 5, județul Vâlcea, următorul salariat, angajat cu contract individual de muncă al societății
noastre, după cum urmează:

1. Dl/dna BADEA ADRIAN cu funcția de Director vânzări, încadrat la unitatea noastră în baza contractului
individual de muncă nr. 22 din 03.02.2018, are un salariu brut de 9000 lei și mai beneficiază de 4 zile de
concediu de odihnă, iar pe anul 2021 beneficiază de un număr de 20 zile de concediu de odihnă,
conform contractului individual de muncă.

În vederea stabilirii drepturilor și obligațiilor ce revin unităților noastre și salariatului sus-menționat/sus-


menționat, trimitem alăturat copie de pe contractul individual de muncă al celui în cauză, precum și
adeverințele privind activitatea desfășurată de acesta în cadrul societății noastre.

SC ERA RESEARCH SRL


DIRECTOR GENERAL,

POPESCU EMIL

S-ar putea să vă placă și