Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. H.R. Consulting S.R.L.

CUI - 123456789

DECIZIA NR. 10
din ____________________________

Pentru numirea persoanei autorizate pentru completarea si transmiterea Registrului


general de evidenta a salariatilor

Art.1. In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1918/2011, incepand cu data de


_______________, se desemneaza ca persoana autorizata pentru completarea si
transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor la S.C. H.R. Consulting ,
domnul Popa Vasile
Art.2. Atributiile si resposabilitatile sunt completarea si transmiterea Registrului general de
evidenta a salariatilor in conformitate cu HG nr.500/2011, publicata in M.Of 372/2011 si
Ordinul nr. 1918/2011.

Art. 3. Prezenta decizie se va comunica ITM Iasi, si salariatului in cauza.


Decizia se intocmeste in doua exemplare, un exemplar se inmaneaza persoanei
nominalizate si un exemplar care se arhiveaza la dosarul personal.

Administrator,
_____________________________________