Sunteți pe pagina 1din 2

Agenda şedinţei

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii


nr. 19
(extraordinară)

23 noiembrie 2022 mun. Chişinău


ora 1400

1. Cu privire la demersurile unor președinți ai instanțelor judecătorești, referitor la


acordarea gradului de calificare unor judecători (Lista se anexează).
Raportor: dl Petru Moraru

2. Cu privire la cererea judecătorului Polina Dolghieri de la Judecătoria Edineț,


referitor la anularea suspendării din funcție în legătură cu acordarea concediului parțial
plătit pentru îngrijirea copilului minor.
Raportor: dl Dorel Musteață

3. Cu privire la demersul Proiectului „Instanțe Judecătorești Model” referitor la


extinderea categoriilor de participanți pentru utilizarea aplicației de teleconferință în
cadrul judecătoriilor - model pilot.
Raportor: dl Anatolie Galben

4. Cu privire la demersul Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești,


referitor la extinderea pilotării Sistemului Informațional Judiciar (SIJ).
Raportor: dl Victor Micu

5. Cu privire la demersul Cancelariei de Stat, referitor la avizarea proiectului de


Dispoziție a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Comisiilor
specializate create în cadrul Consiliului național pentru drepturile omului.
Raportor: dna Mariana Timotin

6. Cu privire la demersul Cancelariei de Stat, referitor la avizarea proiectului de


hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative
(privind implementarea Protocolului nr.16 la Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale).
Raportor: dna Luiza Gafton

7. Cu privire la demersul Cancelariei de Stat, referitor la avizarea proiectului de


hotărâre privind aprobarea proiectului Legii pentru modificarea unor acte normative
(răspunderea disciplinară a judecătorilor și Inspecția judiciară).
Raportor: dna Nina Cernat

8. Cu privire la demersul Agenției Servicii Publice, referitor la opinia asupra


realizării unor acțiuni în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286 din 29 mai 2019.
Raportor: dna Luiza Gafton

9. Cu privire la demersul Universității de Stat din Moldova, referitor la acordul


privind desfășurarea practicii de specialitate a studenților anului IV în instanțele
judecătorești.
Raportor: dna Luiza Gafton
10. Cu privire la demersul Institutului Național al Justiției, referitor la expunerea
opiniei asupra proiectului Planului modular de formare continuă a judecătorilor și
procurorilor pentru anul 2023.
Raportor: dl Petru Moraru

11. Cu privire la aprobarea unor dispoziții emise de Președintele interimar al


Consiliului Superior al Magistraturii.
Raportor: dl Victor Micu

12. Cu privire la cererile unor solicitanți la funcţia de judecător de remitere a


materialelor Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor și/sau Comisiei unice a
INJ pentru o eventuală promovare în funcţie (Lista se anexează).
Raportor: dl Anatolie Galben

13. Cu privire la cererea vicepreședintelui Judecătoriei Ungheni Petru Triboi,


referitor la acordarea concediului de odihnă anual.
Raportor: dna Nina Cernat

Președinte interimar al Consiliului


Superior al Magistraturii Dorel MUSTEAȚĂ