Sunteți pe pagina 1din 8

Comunicare în limba română

Literele C şi c
Fişă de lucru

 Identifică şi încercuieşte literele C şi c din versurile de mai jos::


„Moş Andruşca, iepuraş
A pornit-o spre oraş,
Cu chitara la spinare
Ca să facă o cântare.” (Moş Andruşca de O. Cazimir)
 Colorează literele învăţate până acum:

 Scrie în fiecare casetă cuvântul care denumeşte imaginea:


 Desenează solzii peștișorilor ajutându-te de puncte.

 Scrie după model literele C şi c:

 Colorează respectând indicațiile și descoperă ce se ascunde în imagine!

1 – roșu

2 – galben

3 - albastru
Sunetul și literele: A → C

 Citește literele, silabele, cuvintele, propozițiile:

Cc O o R r E e A a U u I i N n Mm
ca ce ci co cu oc ac ic
car a-mic co-mic coa-ma Ni-cu
cor e-cou co-cor coar-ne Ri-ca
coc e-cran no-roc ca-me-ra Co-ca
cuc co-ca cre-ion ma-ca-ra Co-ra
cui ca–re mun-ca me-ca-nic Cri-na
crin ca-ri-e
ca-na an-co-ra Car-men
corn nu-ca cre-ioa-ne A-ni-ca
arc
mac cu-rea co-moa-ra Co-ri-na
mic cu-ier ca-ra-mea Mo-ni-ca
nuc ca-nar No-ri-ca
cu-cui Ma-ri-ni-ca

Oac! Oac! Mac! Mac!


Corina e cu Norica. Au creioane noi.
− Ai un creion maro?
− Nu. Am un creion auriu.

Nicu e mecanic.
Ionica cu Ramona. Au 2 cornuri cu cacao.
Corina are un crin.
Marina are o caramea.
Aurica are o carie.
Camera e mare.
Am creioane noi.
Camera mea e mai mare ca a Emei.

 Carmen are un canar mic ?


 Nu. Carmen are un canar mare.

Anica

Anica e mare. Ea are un nuc.


Marcu e amic cu Anica.
Marcu are un corn.
E un corn cu miere.
Sunetul și literele: A → C

 Citește literele, silabele, cuvintele, propozițiile (majuscule)

Cc O o R r E e A a U u I i N n Mm
CA CE CI CO CU OC AC IC
CAR A-MIC CO-MIC COA-MA NI-CU
COR E-COU CO-COR COAR-NE RI-CA
COC E-CRAN NO-ROC CA-ME-RA CO-CA
CUC CRE-ION
CO-CA MA-CA-RA CO-RA
CUI MUN-CA
CA–RE ME-CA-NIC CRI-NA
CA-RI-E
CRIN
CA-NA AN-CO-RA CAR-MEN
CORN
NU-CA CRE-IOA-NE A-NI-CA
ARC
MAC CU-REA CO-MOA-RA CO-RI-NA
MIC CU-IER CA-RA-MEA MO-NI-CA
NUC CA-NAR NO-RI-CA
CU-CUI MA-RI-NI-CA

OAC! OAC! MAC! MAC!


CORINA E CU NORICA. AU CREIOANE NOI.
− AI UN CREION MARO?
− NU. AM UN CREION AURIU.

NICU E MECANIC.
IONICA CU RAMONA. AU 2 CORNURI CU CACAO.
CORINA ARE UN CRIN.
MARINA ARE O CARAMEA.
AURICA ARE O CARIE.
CAMERA E MARE.
AM CREIOANE NOI.
CAMERA MEA E MAI MARE CA A EMEI.

 CARMEN ARE UN CANAR MIC ?


 NU. CARMEN ARE UN CANAR MARE.

ANICA

ANICA E MARE. EA ARE UN NUC.


MARCU E AMIC CU ANICA.
MARCU ARE UN CORN.
E UN CORN CU MIERE.

S-ar putea să vă placă și