Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru.

Ecuația de gradul al II-lea


1. Rezolvați în R ecuațiile: a) 2x2 – 3x – 2 = 0; b) x2 + 9x + 20 = 0; c) 2x2 + 7x – 4 = 0; d) x2 + 11x + 30
= 0; e) 6x2 – 7x + 2 = 0; f) 3x2 – x – 2 = 0; g) x2 + 14x + 48 = 0; h) x2 – 15x + 56 = 0; i) 4x2 + 5x – 6
= 0; j) 2x2 – 5x – 12 = 0; k) x2 – 7x + 6 = 0; l) x2 + 2x – 8 = 0; m) x2 + 5x – 14 = 0; n) x2 – 8x – 20 =
0;
2. Rezolvați ecuațiile: a) x(x + 7) = 0; b) (x – 1)(x + 2) = 0; c) (x – 3)(x + 4) = 0; d) (2x – 1)(2x + 3) = 0
e) (2x + 5)(5x + 2) = 0; f) (x + 3)(x – 2) = 0; g) (3x – 8)(2x + 9) = 0; h) (x + 1)(x – 6) = 0
3. Rezolvați ecuațiile: a) x2 + 3x = 0; b) x2 – 2x = 0; c) 3x2 + 9x = 0; d) 4x2 – 8x = 0; e) 6x2 – x = 0;
f) -5x2 + 8x = 0; g) x2 – 1 = 0; h) x2 – 4 = 0; i) 4x2 – 9 = 0; j) 25x2 – 16 = 0; k) 5x2 – 45 = 0; l) x2+4=0;
m) x2 + 16 = 0; n) -x2 – 9 = 0
4. Descompuneți în factori: a) 2x2 + x – 3; b) 2x2 – x – 15; c) 3x2 -5x + 2;
d) 2x2 – 5x + 2; e) 2x2 + 3x + 1; f) 2x2 – x – 3;
5. Rezolvați ecuațiile: a) (x – 1)2 – 4 = 0; b) (x + 2)2 – 9 = 0; c) (x – 3)2 – 16 = 0; d) x2 + 6x + 9 = 1;
e) x2 + 4x + 4 = - 1; f) x2 + 10x + 25 = 0; g) x2 – 12x + 36 = 0
6. Rezolvați în R ecuațiile: a) 3x2 + 7x = 5(x + 1); b) 2x2 + 10x = 6(x + 1); c) 2x2 -5(x – 1) = 2;
d) 3x2 -4(x + 1) = - 3x; e) (x + 2)2 – 5x = 6; f) (2x – 3)2 = 6 – 5x; g) (2x + 1)2 + 3x = - 2
2 x − 5 5x − 3 2x − 1 x + 1 x+2 2− x 1 1 2x 2 x −1 x
7.a ) = ; b) = ; c) − = 0; d ) + + ; e) 2 = ,
x − 1 3x + 5 x +1 2 − x x−2 x+2 x − 3 x − 1 ( x − 3)( x − 1) x −1 6
x 5 8 x2 +1 5 x + 1 x + 2 3x + 1 x − 1 x2 + 2 3
f) + = ; g) = 5( x − 2); h) = ; i) = ; j) 2 =
x − 2 x + 2 x2 − 4 2 x +1 x x+2 x−2 x +4 4
8. Determinați valoarea lui a  R, știind că ecuația 2x2 + ax – 4 = 0, x  R, are soluția – 4. Rezolvați apoi
ecuația pentru valoarea determinată a lui a.
9. Știind că 2 este soluție a ecuației ax2 – 3x + a – 4 = 0, determinați valoarea lui a  R, apoi rezolvați
ecuația, pentru a determinat.
10. a) Determinați ecuația de forma x2 + bx + c = 0, știind că soluțiile ecuației sunt – 3 și – 2.
b) Determinați ecuația de forma x2 + bx + c = 0, știind că soluțiile ecuației sunt – 5 și – 3.
c) Determinați ecuația de forma x2 + bx + c = 0, știind că soluțiile ecuației sunt – 7 și 2.
d) Determinați ecuația de forma x2 + bx + c = 0, știind că soluțiile ecuației sunt 4 și 5.
11. Arătați că, oricare ar fi parametrul real m, ecuațiile următoare au rădăcini reale și distincte:
a) x2 -2mx + m2 – 5 = 0
b) mx2 – (2m + 1)x + (m + 1) = 0, m  0
c) mx2 + (3m + 2)x + m + 3 = 0, m  0
12. Determinați valorile reale ale lui m pentru care următoarele ecuații au soluții reale:
a) (m – 1)x2 – 2(m + 1)x + m = 0, m  1
b) (m – 2)x2 + (2m + 1)x + m = 0, m  2
c) mx2 + (2m – 3)x + m – 1 = 0, m  0
13. Determinați valorile reale ale lui m pentru care următoarele ecuații au soluții reale și egale:
a) (m + 3)x2 – (2m + 1)x + m + 1 = 0, m  - 3
b) (2m – 3)x2 – 2(3m – 1)x + 4(m + 2) = 0, m  3/2
c) mx2 – (2m – 3)x + m – 1 = 0, m  0
14. Arătați că ecuația (a + 1)x2 + (a2 + 2a + 2)x + a + 1 = 0 are soluții reale pentru oricare a real.
15. Arătați că ecuația (a + 2)x2 + (a2 + 4a + 6)x + a + 2 = 0 are soluții reale și distincte pentru oricare a
real.
16. Determinați valorile reale ale lui m și n pentru care ecuațiile (2x + 1)2 + 7x + 9 = 3(x + 2)2 și
(m – n)x2 – (m – 2)x – n = 0 sunt echivalente.
17. Determinați valorile reale ale lui m și n pentru care ecuațiile (x – 2)2 + 8 = 3x și (m – n)x2 – (m + n)x
+ 2m + n + 1 = 0 sunt echivalente.
18. Un teren agricol de forma unui dreptunghi are lungimea egală cu dublul lățimii. Aflați dimensiunile
terenului știind că, dacă mărim lățimea cu 1 m și lungimea cu 3 m, atunci aria terenului ar fi 78 m2.
19. O terasă are formă pătratică. Proprietarul hotărăște să mărească o latură cu 1 m și cealaltă latură cu 5
m. Acum terasa are o suprafață dreptunghiulară de 45 m2. Care a fost dimensiunea inițială?
20. Un triunghi dreptunghic are dimensiunile laturilor exprimate în metri: 5 – x, 6 – x și 5. Aflați valoarea
lui x pentru care aria triunghiului este minimă.

S-ar putea să vă placă și