Sunteți pe pagina 1din 127

Rudolf Steiner RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII

GA 203

CONFERIN A I
Stuttgart, 1 ianuarie 1921
S ncepem azi o cercetare legat de timpul s rb torii, de acel timp care anual rennoie te amintirea i evocarea Misteriului de pe Golgota, de asemenea i resim irea nemijlocit a acestui Misteriu. De fapt, noi avem trei astfel de perioade de s rb toare n cadrul evolu iei cre tine: s rb toarea Cr ciunului, s rb toarea Pa tilor i s rb toarea Rusaliilor. i se poate spune c aceste trei s rb tori l aduc pe om, fiecare n alt fel, ntr-o rela ie cu ceea ce evolu ia cre tin consider a fi sensul ntregii desf ur ri p mnte ti. Aceste trei s rb tori se deosebesc i n ceea ce prive te for ele suflete ti umane de care sunt legate. S rb toarea Cr ciunului este legat mai mult de sim ire. Este s rb toarea care este, ntr-un numit sens, i cea mai popular , pentru c n elegerea ei cere o aprofundare a sim irii, o aprofundare a sentimentului i pentru c reprezint ceea ce-i este accesibil omului, n sensul cel mai larg. S rb toarea Pa tilor, care face necesar ca omul s se nal e la o n elegere a Misteriului de pe Golgota propriu-zis, a p trunderii unei entit i suprasensibile n evolu ia umanit ii, impune cele mai mari exigen e n elegerii umane. Este o s rb toare care ridic n elegerea uman la nivelul cel mai inalt, ceea ce n general se i mpline te, dar care nu poate fi popular n acela i fel ca s rb toarea Cr ciunului. Cea de a treia s rb toare, Rusaliile, stabile te mai ales o anumit leg tur ntre voin a uman i lumea suprasensibil , i anume cu lumea c reia i apar ine fiin a lui Christos ca atare. Inducerea de impulsuri voli ionale care apoi sunt retransmise lumii este adus n con tien a omului prin n elegerea corect a s rb torii Rusaliilor. Astfel, ceea ce s-ar putea numi taina cre tin poate deveni evident prin aceste perioade de s rb toare anuale. Felul n care Misteriul Cr ciunului se adreseaz omului poate fi adus n fa a con tien ei n cele mai diverse moduri i, n cursul anilor, am contemplat gndul Cr ciunului din cele mai variate perspective, chiar cu prilejul s rb torilor de Cr ciun. De aceast dat vrem s amintim ceva ce poate deveni limpede pentru oricine abordeaz Misteriul Cr ciunului plecnd de la Evanghelii. n Evanghelii ne sunt prezentate dou vestiri ale na terii lui Iisus Christos. Una dintre vestiri este cea care se adreseaz p storilor s rmani de pe cmp, c rora un nger le veste te s-ar putea spune, n vis sau altcumva na terea lui Iisus Christos. Avem de-a face n acest caz cu con tientizarea acestui eveniment cu ajutorul for elor suflete ti interioare care se g sesc ntr-o anumit stare, n cazul acestor p stori, n ambian a locului na terii lui Iisus Christos. n Evanghelii ne este prezentat i o a doua vestire: aceea f cut celor trei regi sau magi de la r s rit. Ei urmeaz vestirii unei stele care le spune c Iisus Christos a ap rut n lume.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 1

Ni se indic , n dou moduri, cum ajungea omenirea mai veche la cuno tin ele ei superioare. Este vorba aici i de ceva care n prezent nu mai este privit n mod corect. n prezent, se imagineaz frecvent c oamenii au o con tientizare, un gnd i c aceast con tientizare, acest gnd, pe scurt, desf urarea for elor suflete ti interioare au fost n esen , de lungul secolelor sau mileniilor, -a chiar dac n timpuri mai vechi erau mai primitive, la fel ca i azi. Din tiin a noastr antroposofic a spiritului tim felul n care dispozi ia sufleteasc a oamenilor a evoluat n cursul vremurilor, cum n timpuri de demult, aproximativ n mileniile al aptelea, al optulea ale perioadei postatlanteene sau i mai demult, omenirea privea n cu totul alt mod via a proprie, dar i esen a ambian ei, i cum aceast dispozi ie sufleteasc s-a modificat apoi mereu, devenind, a a cum o cunoa tem n prezent, cu ajutorul analizei ra ionale a lumii, o concep ie pur senzorial pe care o avem n leg tur cu aspectele exterioare ale ambian ei. Aceast evolu ie pleac de la o anumit clarviziune instinctiv , mai veche, trecnd prin dispozi ia noastr sufleteasc actual , pentru ca n viitor s se rentoarc la un fel de clarviziune, la o vedere a lumii care ns atunci va trebui s fie str b tut de con tien a deplin a omenirii. n vremea desf ur rii Misteriului de pe Golgota pe P mnt, vechea clarvedere, care era o clarvedere instictiv , era deja n cea mai mare parte paralizat , ie it din uz. Oamenii aveau de fapt o alt dispozi ie sufleteasc dect cea pe care o au cei de azi, dar nu mai aveau nici clarvederea veche; nu mai aveau nici formele vechi de analiz i clasificare n cadrul diferitelor n elepciuni ale lumii n domenii bine conturate. Att vechile nv turi de n elepciune promovate n diferitele culturi ca i vechea clarviziune instinctiv se pierduser , cnd omenirea a fost martora Misteriului de pe Golgota. Dar resturi ale acestora mai erau prezente, i tocmai prin Evanghelii primim indica ii clare, dac le n elegem n mod corect, c astfel de resturi erau prezente. Astfel de resturi se g seau la personalit i izolate alese. Asemenea personalit i alese special au putut fi p storii s rmani care au posedat o anumit for clarv z toare izvort din inimile lor pioase, care i-a n p dit ca un vis; au putut s fie i personalit i care ne sunt prezentate ca fiind situate n vrful sc rii sociale, cum erau cei trei magi de la r s rit, care au conservat din timpurile vechi capacitatea de a privi, printr-o anumit nv tur de n elepciune, mersul evenimentelor din lume. i, n felul acesta, p storii s rmani au putut vedea printr-un fel de vie uire oniric , printr-un fel de percep ie interioar venind spre ei ceea ce s-a mplinit prin evenimentul na terii lui Iisus Christos. Pe de alt parte, cei trei magi de la r s rit puteau dezvolta o astfel de tiin , nct, prin urm rirea fenomenelor cosmice, a fenomenelor cerului, i puteau actualiza faptele importante petrecute dincolo de mersul obi nuit al vie ii. Suntem aten iona i, a adar, asupra a dou moduri de cunoa tere foarte precise dar deosebite ntre ele. S examin m mai nti ceea ce era prezent la cei trei magi de la r s rit ca ultim rest al unei nv turi de n elepciune. Ni se arat cu claritate cum puteau ace ti magi s d ecodifice mersul stelelor. A adar, aceast descriere face trimitere la o astronomie veche, la o veche concep ie despre tainele lumii stelelor, n care se revelau i tainele evenimentelor umanit ii. Aceast astronomie veche era altceva dect astronomia noastr . i astronomia noastr este profetic ntr-un anumit sens; ea poate prevedea eclipsele solare i lunare i alte lucruri asem n toare. Dar ea este pur mecanic-matematic . Astronomia noastr vorbe te exclusiv despre rela iile spa iale i temporale, n m sura n care le putem da o expresie matematic . Dar o astronomie veche, o n elepciune stelar veche, vedea din mersul stelelor cum se desf oar via a interioar uman n afara spa iului i a timpului, totu i n spa iu i timp, avnd o importan deosebit . Dac aducem n fa a con tien ei tiin a unei umanit i mai vechi, constat rn c aceast n elepciune stelar este ceea ce n esen d dea un con inut acestei tiin e vechi. Oamenii cercetau prin intermediul stelelor ceea ce se ntmpla pe P mnt. Dar pentru ei lumea stelelor nu era o fiin abstract , avnd caracteristicile unei ma ini, a a cum a devenit pentru omenirea actual . Pentru ei, lumea stelelor era ceva plin de via . Ei resim eau pentru fiecare planet n parte ceva fiin ial n lume. ntr-un anumit sens, ei vorbeau cu fiecare planet cu ajutorul unei limbi suflete ti interioare, a a cum n prezent vorbesc oamenii ntre ei cu ajutorul limbii exterioare.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 2

Oamenilor le era clar c vie uiau interior, suflete te, ceva care oglindea i reda ntr-un anumit mod ceea ce se petrecea afar , n spa iul nem surat, prin mersul stelelor. Era o concep ie vie, spiritualizat despre Cosmos. Omul nsu i se sim ea integrat ntr-un mod spiritual, sufletesc, n acest Cosmos. n elepciunea legat de Cosmos era cultivat n coli numite coli de Misterii, n care elevii erau preg ti i ntr-un mod deosebit, intim, interior pentru a putea n elege mersul stelelor n a a fel nct s le devin inteligibil via a omului pe P mnt. De ce natur erau aceste preg tiri? Aceste preg tiri erau f cute tocmai pentru cunoa terea cerului stelar i a ac iunilor sale, astfel nct omul nc de pe atunci, n vremea clarvederi instinctive, era educat pentru o via mai lucid dect era via a exterioar normal . Masele largi aveau un fel de clarvedere instinctiv . Aceasta corespundea unei dispozi ii suflete ti care era mai pu in lucid dect este dispozi ia noastr sufleteasc normal . n timpurile vechi ale dezvolt rii omenirii nu se putea gndi ntr-un mod att de lucid, cum se poate face n prezent. Nu se putea ajunge, n acela i sens ca n prezent, la matematic , la geometrie. ntreaga via a omului era, ntre na tere i moarte, mai mult o via de vis, care ns tocmai din aceast cauz percepea ambian a ntr-un mod mai viu dect via a noastr cu totul lucid . Particularitatea consta n aceea c diferi ii elevi ai Misteriilor, printre ultimele resturi ale c rora g sim oameni ca cei trei magi, erau introdu i n timpurile vechi, s spunem aproximativ pn n mileniul al doilea sau chiar i la nceputul mileniului unu dinaintea Misteriului de pe Golgota, ntr-o tiin cu totul asem n toare tiin ei noastre geometrice sau matematice. Pentru omenirea exterioar , Euclid [ Nota 1 ] a prezentat geometria pentru prima oar . Acest fapt a fost ns numai o mijlocire a geometriei c tre marea omenire, omenirea exterioar . Ceea ce Euclid a prezentat ca fiind geometrie tr ia deja cu milenii n urm n Misterii; ea era comunicat numai elevilor ale i (selec iona i) ai Misteriilor. Apare un lucru ciudat i paradoxal: ceea ce, n prezent, la noi nva copiii, geometria noastr , modul nostru de calcul, n colile de Misterii nv au oameni special ale i, care fuseser anume selec iona i, care erau considera i a fi, n cadrul masei, deosebit de ap i i care erau prelua i n Misterii. Se poate auzi adeseori, n prezent, c n Misterii erau predate lucruri tainice. Potrivit con inutului lor pur abstract, aceste lucruri tainice sunt acelea i care se predau i azi copiilor. Nu sunt ctu i de pu in altceva, iar caracterul lor tainic nu const n aceea c aceste lucruri le fi necunoscute -ar oamenilor actuali, ci n modul n care le sunt aduse la cuno tin . Este cu totul altceva cnd li se comunic con inutul geometriei noastre apelnd pur i simplu la ra iunea copiilor ntr-o perioad n care omul tr ie te de la trezire pn la adormire n con tien a sa de veghe dect atunci cnd aceste lucruri erau comunicate unor oameni special ale i, cu o con tien matur , n perioada vechii clarviziuni instinctive n care con tien a se asem na st rii de vis. n general, nu exist n prezent, n omenire, reprezent ri corespunz toare cu privire la aceste lucruri. Exist n literatura oriental o poezia adresat lui Varuna [ Nota 2 ]. Aceasta vorbe te despre faptul c Varuna apare n aer, care str bate p durile sub forma vntului, c Varuna apare n tunet, care coboar din apa norilor, c Varuna apare n inima uman , atunci cnd i adun puterile devenind voin , c Varuna apare n cer, cnd Soarele trece pe cer, c Varuna este con inut n mun i, n sucul de Soma [ Nota 3 ]. n general, n c r ile actuale ve i g si c de fapt nu se tie ce ar fi sucul de Soma. Oamenii constat azi, n erudi ia lor, c nu s-ar ti ce este sucul de Soma, n ciuda faptului c exist mul i care-l beau cu litrul i care dintr-un punct de vedere l cunosc foarte bine. Dar este cu totul altceva s cuno ti lucrurile din punctul de vedere al Misteriilor dect a-l cunoa te din punctul de vedere al con tien ei treze, ntr-o sim ire profan . Pute i citi, n prezent, despre piatra n elep ilor [ Nota 4 ], care era foarte pre uit ntr-un timp anumit, cnd esen a substan ialit ii era altfel n eleas dect este ast zi. i, la rndul lor, autorii care se ocup de istoria alchimiei v-ar spune c nu se cunoa te piatra n elep ilor. Eu am f cut din cnd n cnd referire la ea n conferin ele noastre, spunnd c aceast piatr a n elep ilor este bine cunoscut de cei mai mul i oameni. Numai c ei nu-i cunosc esen a din pricina c reia este numit astfel. Ea este foarte bine cunoscut celor mai mul i oameni, ntruct o folosesc cu kilogramele.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 3

n multe lucruri este uneori vorba de cu totul altceva dect i poate reprezenta concep ia noastr actual abstract-teoretic i str in de via , de adev r. n prezent, nici nu exist o concep ie corect care s poat prelua n stare de maturitate ceea ce se nume te, ntr-o cu totul alt dispozi ie sufleteasc dect cea a omenirii actuale, tiin a noastr geometric , matematic . Eu am atras aten ia asupra acestui caracter special al esen ei Misteriilor n scrierea mea Cre tinismul ca fapt mistic. Numai c asemenea lucruri importante nu sunt n elese de obicei n mod corect; ele nu sunt percepute, n general, cu o suficient profunzime. Ceea ce ar trebui s fie n eles este faptul c modul n care erau comunicate oamenilor lucrurile n tirnpurile vechi constituia caracterul de Misteriu. i a a st teau cu adev rat lucrurile n privin a cercet rilor pur matematice, al c ror con inut de sim ire i deplin uman mai reverbera nc n sufletul lui Novalis [ Nota 5 ], cnd el resim ea n matematic o mare poezie, ceea ce cei mai mul i oameni de azi sigur nu simt. Astfel era aceast cuprindere afectiv a lumii, n forme matematice, n care era introdus elevul vechilor Misterii. Dup ce acest mod de n elegere matematic a Cosmosului era nsu it de elevul vechilor Misterii, el devenea un om cu o abordare a lumii asem n toare cu cea care ne-a fost descris ca fiind a magilor de la r s rit. Atunci, matematica Cosmosului, care la noi a devenit ceva cu totul abstract, prezenta ceva esen ial, c ci ceea ce dezv luia era completat cu altceva, ce-i venea n ntmpinare. i, astfel, ceea ce corespundea tiin ei exterioare a unei vechi culturi, care se p strase n ultimele sale resturi pentru magi, care a ajuns pn la magii de la r s rit, devenea pri ejul l pentru una dintre vestiri: vestirea prin nv tura de n elepciune, prin tiin a exterioar . Dintr-un alt punct de vedere, via a interioar a tainelor umanit ii se putea dezvolta la oameni special predispu i n aceast privin , cum erau cei care aveau s ne fie prezenta i ca fiind p storii de pe cmp. n acest caz, for ele interioare ce exist n om trebuiau s ating o anumit treapt de intensitate. Atunci, ceea ce se ntmpla n omenire devenea clarvedere nemijlocit , percep ie imaginativ , instinctiv-imaginativ . n acest fel s-a vestit prin vedere interioar s rmanilor p stori de pe cmp ceea ce li s-a sintetizat n formula: Dumnezeu se reveleaz n n l imi cere ti, i prin El poate fi pace pe P mnt pentru to i oamenii de bun voin . A adar, tainele lumii au vorbit att p r ii celei mai interioare a s rmanilor p stori de pe cmp ct i p r ii celei mai exterioare spre care se putea avnta n elepciunea uman n acele vremuri; tainele lumii au vorbit, a adar, att p storilor ct i magilor de 1a r s rit. i astfel a fost vestit marele Misteriu al vie ii P mntului din dou directii. Ce au vie uit magii de la r s rit? Ce se dezvolta cu prec dere la ace ti elevi prin faptul c matematica era introdus n structura lor sufleteasc cnd aceasta atinsese deja un mare grad de maturitate? Kant spune despre cuno tin ele matematice c sunt a priori. Prin a priori el n elege c ele sunt ob inute nainte de cunoa terea exterioar , empiric , nainte de experien . Aceasta este o n elepciune de cuvinte aparent , rezultat din nl n uiri de no iuni abstracte, teorie f r acoperire. Prin a priori nu se spune nimic. Cuvntul prime te un anumit sens abia atunci cnd po i face referire din interiorul tiin ei spiritului la faptul c matematica se ridic din noi, c ea este ceva care ajunge n con tiin a uman dinspre interiorul omului. Dar de unde vine ea? Ea vine din tr irile pe care le-am traversat, nainte de concep ie sau de na tere, n lumea spiritual . Atunci tr iam n marele, ntinsul Cosmos. Acolo am tr it ceea ce puteam vie ui nainte de a avea ochii i urechile noastre trupe ti. Acolo tr iam a priori prin raportarea la via a de pe P mnt. Ceea ce se tr ie te acolo a priori se dezvolt n prezent, n mod incon tient pentru con tien a noastr , din interior. Omul nu tie c atunci cnd matematizeaz se nal n con tien vie uirile dinainte de na tere sau de concep ie, n afar de cazul n care vie uie te, ca Novalis, printr-un fel de presim ire acest lucru. Pentru cel care poate n elege aceste lucruri n mod corect, cunoa terea matematic este deja o dovad a faptului c nainte de concep ie s-a aflat ntr-o lume spiritual . Pentru cine aceasta nu este o dovad n favoarea unei vie i prenatale, exist explica ia c ei nu gndesc suficient de profund asupra fenomenelor vie ii, c nu tiu care este originea a ceea ce este matematic. Elevii vechilor Misterii, care se aflau n acea stare de n elepciune a a cum ea se p strase ca ultime r m i e la magii de la r s rit, ob ineau prin aceasta o impresie clar : Dac privim stelele astfel nct s le str batem cu liniile matematice, cu calculul nostru, atunci a ternem peste
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 4

dep rt rile spa iale exterioare acea lume n care am tr it nainte de na terea noastr . i astfel ajungea cte un elev al sfintelor Misterii s - i spun : Acum, tr iesc aici, pe P mnt, privesc cu ochii mei afar n spa iul cosmic, observ ceea ce este spa ial n jurul meu. i eu am tr it n interiorul acestor fenomene ale Cosmosului nainte de na terea sau concep ia mea. Acolo am num rat eu nsumi, de la stea la stea, ceea ce aici mi actualizez numai n copii imagistice prin matematic ; acolo m deplasam eu nsumi, gr bindu-m s trec cu for ele interioare de la stea la stea; acolo tr iam n ceea ce acum construiesc. Tot ceea ce oamenii vie uiser nainte de na tere sau concep ie devenea prin aceasta prezent. Din aceast cauz , ei acceptau acest lucru ntr-un sens sacru. Tot din aceast cauz , tiau, de asemenea, c este lumea n care ei au tr it nainte de a fi p it pe P mnt, lumea spiritual , cea n care acum se integreaz . Aceast cunoa tere a lumii pe care omul o vie uie te nainte de a p i pe P mnt era prezent ca un ultim rest la magii de la r s rit; prin ea, ei recuno teau apropierea entit ii Christos. De unde venea oare entitatea Christos? Venea din acea lume pe care o vie uim ntre moarte i o nou na tere i s-a unit cu via a pe care o parcurgem ntre na tere i moarte. Acea tiin care se ocup de lumea pe care o vie uim ntre moarte i o nou via poate dezv lui din aceast cau z ceva cum este Misteriul de pe Golgota. Prin intermediul acestei tiin e ne-a fost vestit, a adar, Misteriul de pe Golgota, Misteriul Cr ciunului. n timp ce omul tr ie te aici, pe P mnt, i desf oar ceea ce furnizeaz cuno tin ele sale -i despre lumea nconjur toare, care sunt impulsurile pentru ac iunile sale, pentru via a sa social , el mai vie uie te n sine n mod incon tient i altceva. El nu tie, dar exact a a cum vie uie te postac iunile vie ii sale prenatale vie uie te i ceea ce trece apoi pr poarta mor ii, devenind in con inutul vie ii de dup moarte. Acestea sunt for ele care sunt prezente ca germeni deja ntre na tere i moarte i care nfloresc deplin abia n via a de dup moarte. Aceste for e ac ionau cu o mare intensitate n vechea clarviziune instinctiv ; i mai ac ionau ca ultim rest la s rmanii p stori de pe cmp prin pio enia lor deosebit . Noi tr im n aceste for e mai ales ntre adormire i trezire, cnd sufletul nostru se afl n afara corporalit ii i tr ie te n spa iul exterior. Atunci el tr ie te la fel cum va tr i din nou dup ce i va depune corpul fizic exterior, dup moarte. Aceste for e care din via a de vis sau din cea de somn profund pot p trunde n situa ii speciale n via a de veghe erau foarte active n vechea clarviziune instinctiv . S rmanii p stori vie uiau aceste for e i n ei se dezv luia ceea ce le putea vesti, din alt direc ie dect celor trei magi, Misteriul de pe Golgota. Ce afli prin acele for e care sunt proprii omului mai ales ntre moarte i o nou na tere, cnd ele sunt activate n via a dintre na tere i moarte, ca la magii de la r s rit? Afli ce se ntmpl n afara terestrului. E ti condus de la P mnt n lumea stelelor, n care te g se ti ntre moarte i o nou na tere. Aceasta era lumea n care au fost introdu i magii de la r s rit, n drumul de la P mnt n spa iul ceresc. Ce afli prin acele for e care urc interior mai ales n via a de vis, care vin mai ales din interiorul omului? Afli ce se ntmpl n interiorul P mntului. Aici ac ioneaz cu prec dere for e telurice, acele for e pe care noi le ob inem prin via a noastr , prin s l luirea n corpul nostru. Acestea ac ioneaz mai ales n ceea ce vie uim ntre adormire i trezire. i n acest caz ne afl m n lumea exterioar , dar cu prec dere n acea lume exterioar care apar ine P mntului. Ve i spune: Faptul c ne afl m n afara corpului nostru este contrar adev rului. Aceasta nu este nicio contradictie. ntotdeauna percepi numai ceea ce este n exteriorul t u; lucrul n care tr ie ti nu-l percepi. Numai acei oameni care sunt ne tiutori n anumite domenii i care ar vrea s dezvolte o tiin bazat pe pur frazeologie reu esc s treac u or peste asemenea lucruri, folosind fraze ca: Nu poate fi vorba de a fundamenta o tiin a spiritului cu o cunoa tere ob inut n afara omului, c ci ceea ce este important este ca omul s ob in o tiin a naturii exterioare prin ceea ce are interior. Da, cu un asemenea torent de fraze po i fonda n prezent coli de n elepciune [ Nota 6 ], dar r mi un simplu produc tor de fraze, chiar dac ntemeiezi coli de n elepciune. C ci, dac n elegi problema n mod corect, po i spune chiar: Da, lumea trebuie s-o descrii din interior, pentru a ajunge la suprasensibil; dar
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 5

atunci trebuie s p trunzi mai nti n interior, i ceea ce e ti exterior trebuie s observi din corp, trebuie s contempli napoi. Vorbele lui Keyserling despre o observare din anumite puncte de vedere suflete ti nu vor de fapt s p trund n interiorul omului, ci se folosesc de fraze goale. Din aceast cauz lucrurile stau astfel: cnd ne afl m n starea dintre adormire i trezire privim napoi i sim im ntructva napoi n trupul nostru. Sim im, a adar, acel lucru n care trupul nostru este legat cu P mntul; doar el este din p mnt. P storii s rmani de pe cmp au resim it de fapt ntr-o stare de vis revela ia P mntului din corpul lor, n timp ce percepeau ceea ce se ntmpla ca fiind vocea ngerului. Corespunde ntru totul Misteriului de pe Golgota faptul c revela ia a venit din dou direc ii: cea a magilor din astronomie i cea a p storilor din revela ia P mntului. C ci sose te o fiin cereasc , o fiin care pn atunci nu apar inuse P mntului. Acest lucru trebuie s fie recunoscut ca venind din n elepciunea cereasc . Aici nve i s recuno ti c ceva coboar din cer. Dac ai n elepciunea ciobanilor, nveri s cuno ti P mntul; te sim i inclus n fr mntarea i via a P mntului care percepe sosirea fiin ei cere ti. Din alt direc ie vine aceea i vestire. ntr-un mod minunat, ceea ce este vestit oamenilor a fost perceput din dou direc ii, ca eveniment unitar. Dac privim acum la felul n care omenirea a primit Evenimentul de pe Golgota trebuie s spui: n ambele direc ii erau prezente numai resturi ale vechii n elepciuni. Am atras deja aten ia asupra modului n care Misteriul de pe Golgota a fost n eles cu ajutorul resturilor vechii n elepciuni, mai nti cu o anumit gnoz , n primele secole ale calendarului nostru. Apoi s-a ncercat tot mai mult s se p trund n Evenimentul de pe Golgota cu simpla analiz , cu dezmembrarea pe calea ra iunii a faptelor. Iar n secolul al XIX-lea i-a f cut treptat apari ia naturalismul, n acest domeniu al m rturisirii de credin . Nu s-a mai n eles nimic din con inutul suprasensibil al Evenimentului de pe Golgota. Christos a devenit un simplu om n elept din Nazaret, conceput naturalist. A devenit necesar o nou cuprindere spiritual a Misteriului de pe Golgota. Nu trebuie confundat Misteriul de pe Golgota cu pozi ia pe care o adopt oamenii n n elegerea pe care o au privitor la acest fapt. Predispozi ii ca cea pe care o aveau p storii de pe cmp, cum au avut-o magii de la r s rit erau prezente ca ultime resturi n timpul n care a avut loc Evenimentul de pe Golgota. Toate aceste lucruri s-au modificat n cursul evolu iei omenirii. Lucrurile se schimb i sufer metamorfoze. Ce a rezultat din n elepciunea magilor de la r s rit? A rezultat matematica noastr , cu astronomia ei. Magii aveau o tiin supraterestr care era, n fond, o amintire grandioas a vie ii prenatale. La noi, acest lucru s-a restrns i a devenit n elegere matematic-mecanic a cerului, n care nu mai aplic m fenomenelor exterioare dect legile matematicii, ale mecanicii. Ceea ce se ridic din interiorul nostru, atunci cnd privim spre ceea ce ne-a r mas ca astronomie matematic , este metamorfoza actual a ceea ce posedau magii. Iar dac privim la ceea ce este cunoa terea noastr exterioar prin sim uri pur percep ie optic , pur percep ie auditiv , vedem c ea este percepere exteriorizat a cunoa terii interioare a p storilor. Ceea ce nc le mai d dea p storilor de pe cmp tainele interioare ale existen ei terestre, ne permite s privim cu r ceal lumea exterioar cu observa ia noastr naturalist . Observa ia noastr naturalist- tiin ific este fiica n elepciunii p storilor. Totu i fiica arat foarte diferit de mam . Iar matematica, devenind astronomie, este fiica n elepciunii magilor. Omenirea a trebuit s treac prin aceste etape. Cnd cercet torii no tri ai naturii stau n laboratoare c u cercetarera lor arid , sau n clinici, ei nu mai au nimic n comun cu p storii, dar reprezint metamorfoza n linie dreapt a n elepciunii p storilor. Iar matematicienii no tri sunt urma ii cobortori n linie dreapt ai magicienilor de la r s rit. Exteriorul a devenit interior, interiorul a devenit exterior. i prin aceasta ne-am ndep rtat n fapt foarte mult de n elegerea Misteriului de pe Golgota; acest lucru ar trebui s -l con tientiz m. Da, ne-am ndep rtat foarte mult de aceast n elegere. Poate c cel mai mult s-au ndep rtat ns de aceast n elegere cei care se numesc n mod oficial, n prezent, predicatorii i vestitorii cre tinismului

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 6

Cu acele for e de cunoa tere i sim ire i cu acele for e ale credin ei care sunt prezente acum n oameni, Evenimentul de pe Golgota nu mai poate fi ntrev zut n adev rata sa esen . n elepciunea magilor a devenit matematica arid , iar cerul nu mai este privit dect prin imaginile acesteia; ea a devenit interioar . Ceea ce a fost interior trebuie s prind din nou via . Ceea ce este exterior trebuie s se construiasc din nou din interior. ncerca i acum s n elege i, din acest punct de vedere, con inutul unei c r i cum este tiin a ocult . Magii supervizau lumile stelare; ei vedeau n aceste lumi stelare spiritualul pentru c puteau privi n ele nainte de na tere. Acest lucru a devenit abstract n matematica noastr . Dar acelea i for e pe care le dezvolt matematica noastr pot fi revitalizate, intensificate, n clarvederea imaginativ . Atunci, din interiorul nostru se na te o lume pe care, cu toate c o cre m din interior, o putem privi ca fiind lumea exterioar , care pentru noi, antroposofii, este Saturn, Soare, Lun , P mnt, Jupiter, Venus, Vulcan. Vedem cerul prin clarvedere interioar , la fel cum magii de la r s rit percepeau prin vedere exterioar tainele Misteriului de pe Golgota. Exteriorul a devenit interior, a ajuns pn la abstrac iunea matematicii; a adar, trebuie din nou l rgit interiorul pn la universul exterior, nct vederea interioar s conduc la o nou astronomie, la o astronomie vie uit interior. Numai printr-o astfel de adresare c tre o nou n elegere a lui Christos umplem n prezent cu un anumit sens ceea ce este s rb toarea Cr ciunului. Mai are oare n prezent, pentru cei mai mul i oameni, Cr ciunul un sens deosebit? A devenit o tradi ie foarte frumoas , care nu este nc foarte veche, este de-abia de 150 de ani, aceea de a face din pomul de Cr ciun un simbol al s rb torii Cr ciunului. Pomul de Cr ciun a ap rut abia n secolul al XIX-lea. Ce reprezint el? Putem face efortul de a g si sensul pomului de Cr ciun. Cnd tim cum nuiaua mic pe care a purtat-o n bra e mai nti Knecht Ruprecht, Sfntul Nicolae, la 6 decembrie, a crescut, devenind pom, cnd urm rim istoria pomului de Cr ciun ajungem la concluzia c el are leg tur n mod nemijlocit cu pomul Raiului. Con tien a uman se ntoarce spre pomul din Paradis, spre Adam i Eva. Ce nseamn aceasta? Este un aspect al modurilor n care este vestit Evenimentul de pe Golgota n vremea noastr . Se face o ntoarcere de la Misteriul de pe Golgota spre crea ia lumii, spre punctul de plecare al lumii. Nu se n elege sensul mntuirii lumii i se prive te din nou spre Dumnezeu, creatorul lumii. Aceasta se exprim prin aceea c treptat dispare simbolul propriu -zis al Cr ciunului, simbolul ieslei, care era att de extraordinar prezent n jocurile de Cr ciun ale secolelor cre tine timpurii, n timp ce apare pomul de Cr ciun care, de fapt, este pomul din Paradis. Vechea religie a lui Iahve a reap rut n locul religiei lui Christos i pomul de Cr ciun este simbolul acestei n l ri a religiei lui Iahve. Numai c aceast religie a lui Iahve este privit n mod diferit de oameni. C ci Iahve a fost preasl vit cu drept cuvnt ca ceea ce este unitar ntr-un timp n care poporul s u se sim ea popor unitar, care nu privea dincolo de grani ele sale i care se afla n a teptarea momentului n care va umple tot P mntul. n vremurile noastre, oamenii vorbesc de Iisus Christos i l venereaz pe Iahve. Diferite na iuni, aceasta s-a v zut foarte bine n r zboi, au vorbit de Christos; era ns numai zeul primordial, zeul care tr ie te n natur , Iehova. Pomul de Cr ciun, pe de o parte, zeii na ionali, pe de alt parte, care nu se n l au pn la esen a cre tinismului, au fost elementele prin care oamenii s ntors -au de la n elegerea Misteriului de pe Golgota la cuprinderea unui timp mult mai vechi. n valorificarea principiului na ionalit ii, n precizarea c fiecare popor i urmeaz propriii zei, este f cut un pas napoi spre vechea religie a lui Iahve. De regul , cei care vor s -l venereze ntr-o form na ional oarecare l contest pe Christos. Ceea ce trebuie avut n vedere este faptul c n fiecare fel de vestire, n vestirea p storilor i n cea a magilor, este dat ceva foarte general uman; c ci P mntul este comun tuturor oamenilor. i n timp ce p storii au primit vestirea P mntului, aceast vestire nu poate diferi n func ie de popor, nu se poate diferen ia de la un popor la altul. i n timp ce magii au primit marea vestire solar , cereasc , ei au primit i ceva general uman. C ci dac Soarele lumineaz teritoriul unui popor el lumineaz apoi i teritoriul altui popor. Cerul este comun tuturor, P mntul este comun tuturor. n
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 7

cre tinism se pune n mi care ceea ce este general uman. Acest lucru l indic i acea reprezentare de Cr ciun care se prezint n dubla vestire. Astfel de lucruri care erau deplin inteligibile pentru o dispozi ie sufleteasc cu totul diferit devin n prezent din nou inteligibile prin tiin a spiritului. Dar cum este tratat aceast tiin a spiritului?

Ea este tratat foarte ciudat tocmai de cei care se numesc reprezentan ii oficiali ai cre tinismului. Exist desigur i printre ei unii care au v zut acel grup statuar de la Dornach ce are n mijloc figura lui Christos i care va trebui amplasat la cap tul r s ritean al Goetheanumului. Dumneavoastr ti i c atunci cnd prezint aceast figur a lui Christos eu spun c partea de sus ntruchipeaz o fa ideal uman , care mi apare mie ca fiind adev ratul chip al lui Christos. Cei care au v zut acea figur i vor aminti c este o fa pur uman , idealizat . Lucrarea a mai avansat n ultima vreme dar ea a fost prezentat doar par ial, de aceea arat n partea de jos ca o buturug de lemn, a a cum au l sat-o muncitorii. Partea de jos va trebui n final s exprime voin a de p ire. Aceast figur este flancat sus de dou siluete luciferice, care sunt separate de figura lui Christos, iar jos de dou siluete ahrimanice. Exist un anumit predicator misionar cu numele Frohnmeyer [ Nota 7 ]. Acesta a publicat o c rticic despre teosofie. Ea trateaz ntr-un mod cu totul exterior i antroposofia. El spune i nu ca i cum cineva i-ar fi relatat aceste lucruri, ci ca i cum ar fi fost el nsu i acolo i le-ar fi v zut c la Dornach este reprezentat un Christos care n partea de sus prezint tr s turi luciferice i n partea de jos tr s turi animalice. Am auzit adeseori o povestire despre faptul c i po i testa uneori propria stare sufleteasc seara dac , venind acas , te culci n pat i pui jobenul pe p tur . Dac vezi pur i simplu jobenul, nseamn c e ti lucid, dac l vezi dublu, atunci sigur e ti beat. Deci, cine vede la Dornach figura lui Christos sus cu tr s turi luciferice i jos cu tr s turi animalice, acela este cu siguran n situa ia omului care vede dou jobene. Lucrul are un fond foarte serios, c ci acestea le scrie un om care este predicator misionar cre tin. Ele apar ntr-o scriere n care se g sesc i alte lucruri cu acela i con inut de adev r. Omul respectiv a fost f cut acum ctva timp doctor n teologie. El pred ntr-o facultate de teologie, unde este nscris ca docent. V pute i imagina cu ce con inut de adev r poate fi p truns nv tura predat de un om care are o astfel de leg tur cu adev rul i care spune c el ar fi v zut ceea ce descrie. A a stau n prezent lucrurile cu veridicitatea celor care vor s reprezinte oficial cre tinismul. V ntreb: Oare nu dovedesc ace ti reprezentan i cre tini, adic anticre tini anticre tini din pricina sim ului lor neadev rat, mincinos , necesitatea unei nnoiri a cre tinismului? Nu sunt ace ti nv tori dovada vie a faptului c cre tinismul necesit o nnoire? Poate acesta este i motivul pentru care avem n ace ti oameni du manii cei mai categorici; trebuie s ias la iveal ce fel de cre tini sunt ace ti oamenii Acest lucru ei, desigur, nu l vor. Ei vor s pescuiasc mai departe n ape tulburi, vor s r spndeasc peste tot def im rile i neadev rurile lor i apoi s se prezinte ca lumin tori ai cre tinismului. S nscriem azi acest lucru n inimile noastre: avem nevoie, atunci cnd ne gndim la Misteriul de Cr ciun, s privim efectiv spre o na tere. Nu trebuie numai s sporov im despre s rb toarea Cr ciunului, ci avem nevoie s privim spre ceva care trebuie s renasc n timpul nostru. Adev ratul cre tinism, n adev r, trebuie s renasc . Avem nevoie de o s rb toare a Cr ciunului cosmic. tiin a spiritului vrea s fie cea care preg te te n mod corect o s rb toare a Cr ciunului cosmic printre oameni.

CONFERIN A a II-a
Stuttgart, 6 ianuarie 1921
Problema care se pune n prezent este de a introduce ntr-un mod viu n existen ceea ce eman sub form de cuno tin e i impulsuri suflete ti din tiin a spiritului. Trebuie subliniat c , avnd n
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 8

vedere marile sarcini ale prezentului, nu este suficient s te informezi teoretic despre adev rurile care se afl la baza omenirii, a existen ei cosmice i care pot fi ob inute din tiin a spiritului de orientare antroposofic , ci c este vorba de a vedea cum sunt realizate corela iile n via a concret i de a n elege via a ns i prin fundamentele tiin ei spiritului. n cursul secolelor, omenirea s-a obi nuit s vad numai o parte din adev r. i tocmai prin aceasta au fost preg tite acele tendin e omene ti care apoi au condus la via a catastrofal actual . Oamenii sunt afunda i n prezent n existen f r o n elegere a vie ii, f r acea n elegere a vie ii care este cerut de treapta actual de evolu ie a umanit ii. Ca adep i ai tiin ei spiritului de orientare antroposofic , vom ajunge cu siguran u or la certitudinea realit ii vie ilor p mnte ti repetate, a determin rii acestora ntr-o via anterioar , la n elegerea a ceea ce se ntmpl cu un om n ciuda st rii de libertate total sau cu ceea ce ntreprinde un om n via a sa actual . Cnd ns este vorba de a n elege via a concret , atunci ne al tur m mult prea u or reprezent rilor pe care le-au produs ultimele secole i care de fapt nu sunt suficiente pentru a cuprinde via a omului, ele fiind cu totul potrivite s n eleag anumite fapte ale desf ur rii naturale, dar care nu percep complexitatea mare a vie ii umane. i vine s spui c cea mai r mas n urm fa de ce este n prezent cerin a vie ii este, de fapt, via a tiin ific . Dar via a tiin ific exercit la rndul ei o mare influen asupra gndirii celor mai largi mase umane. Nu am n vedere, cnd vorbesc despre ac iunea acestei vie i tiin ifice, pe cei care au o rela ie oarecare cu tiin a. Am n vedere ntreaga mas a omenirii care se supune, n cele mai importante probleme de via , indica iilor autoritare ale celor care par meni i, prin organizarea exterioar , s judece diferitele probleme. Atunci, te orientezi dup astfel de judec i. Dar n aceste judec i nu este con inut nimic ce ar proveni din n elegerea real a vie ii umane. n via a uman trebuie introdus ceea ce poate s decurg din tiin a spiritului de orientare antroposofic . nainte de orice trebuie introduse acele ramuri ale nv t mntului oficial care dau fundamentul pentru n elegerea vie ii. Cnd, n prezent, diverse persoane ajung n contact cu tiin a spiritului, ele ncep s n eleag ce se afl la baza vie ilor p mnte ti repetate. Cnd ns vor s se informeze asupra celor ce se ntmpl n prezent, i dac , pe lng altele, se ocup de istorie n eleg aici prin istorie ceea ce ine de formarea celor mai largi mase , atunci vor vedea c tocmai n ce este istoria domne te un mod de gndire care este potrivit pentru explicarea lucrurilor i faptelor naturii. Omenirea a ajuns s elimine tot mai mult din istorie spiritualul. Iar dac n prezent cineva vrea s - i explice faptele care reies din via a istoric ntr-un domeniu oarecare, el ar putea doar s se informeze cu privire la ceea ce au vie uit genera ia anterioar , a doua genera ie anterioar , a treia genera ie anterioar etc. timp de secole. Pentru a lua un exemplu concret, s vedem cum i percepe, n prezent, un neam istoria. El i fixeaz aten ia asupra oamenilor care au tr it aici, n Europa Central , c rora le apar ine i el; urm re te evenimentele pe care le-au tr it ace ti oameni; urm re te evenimentele pn la p rin i, bunici, str bunici, pn la genera iile mai vechi, i ajunge astfel, n mod retrograd poate, pn n Evul Mediu. ntotdeauna avem con tien a c avem de-a face cu o omenire progresiv pe care o urm rim napoi pn la perioada migra iei popoarelor i vrem s ne explic m ce se ntmpl oamenilor prezentului din ceea ce s-a ntmplat genera iilor premerg toare. nv m s cunoa tem curentul continuu al devenirii istorice, a a cum se desf oar n succesiunea acestor genera ii. De fapt, nu se dispune dect de no iunea eredit ii, referitor la oameni, se imagineaz c fiii au mo tenit anumite lucruri de la ta ii lor, caracteristicile lor, fie c le-a r mas ceea ce au fondat ta ii lor etc. A adar, se merge n sus, n timp, de la genera ia actual la cea precedent etc. Dac privim problema aceasta din punctul de vedere al concep iei tiin ei spiritului, este ea un adev r ntreg? Oare nu este posibil ca sufletele care sunt n corpurile umane actuale s nu fi fost ncorporate n vie ile lor anterioare n Europa Central , ci cu totul n alt parte i n alte condi ii? For ele pe care i le-au adus din ncorpor rile anterioare ei le poart n corpurile actuale. Acestea ac ioneaz realmente la fel ca ceea ce a curs de-a lungul genera iilor, ele coac ioneaz cu aceste caracteristici exterioare mo tenite fizic. Este posibil s ne d ruim iluziei c n elegem prezentul cu privire la
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 9

oamenii s i, cu privire la faptele care se produc, dac lu m n considerare numai o parte de realitate, nu ntregul adev r, dac nu spunem c n oamenii prezentului tr iesc suflete n care sunt active for e ce nu ne conduc napoi n irul de genera ii, ci poate n cu totul alte regiuni, n care au fost aceste suflete ntr-o via anterioar ? Nu se n elege ce se ntmpl pe P mnt dac nu se ia n serios n sens concret ce nseamn recunoa terea existen ei vie ilor p mntene repetate. Nu po i fi pe de o parte partizanul abstract al vie ilor p mntene repetate i, pe de alt parte, s abordezi istoria a a cum se face n prezent. Avem atunci separate, pe de o parte, via a exterioar , acceptnd n ntregime ceea ce provine din tradi ie, iar pe de alt parte ceea ce se recunoa te ca fiind, de fapt, esen ialul. Trebuie s se manifeste din ce n ce mai mult necesitatea de a vedea cu adev rat i n via lucrurile pe care le-am recunoscut din fundamente spirituale ca fiind adev r. Pentru c lucrurile stau astfel, eu nu m dau n l turi de a vorbi i despre anumite cercet ri care n prezent sunt resim ite de unii ca fiind paradoxale, dar care trebuie cu orice pre s fie anun ate, pentru c omenirea tnje te dup n elegerea ntregului adev r i pentru c tot ceea ce nu se ndreapt nspre n elegerea acestui adev r integral apar ine vie ii ce merge pur i simplu spre declin. Majoritatea oamenilor, n prezent, cnd se afl n fa a ntregii seriozit i a tiin ei spiritului dau speria i napoi. Totul le apare ca fiind prea ndr zne . Li se pare o cale prea lung de la ceea ce ei sunt obi nui i s gndeasc i s simt pn la ce spune tiin a spiritului. Din aceast cauz ei ciugulesc poate n treac t din aceast tiin a spiritului, dar nu ajung pn la deplina seriozitate a n elegerii ei, c ci nu au curajul s transpun lucrurile n via , nici chiar n observarea vie ii concrete. Trebuie s mai subliniez o dat un lucru, nainte de a face considera iile care urmeaz . Am spus i cu alte ocazii: cel care dore te s g seasc ceva prin cercetarea spiritual din lumile spirituale trebuie s se fereasc de simple combina ii de no iuni sau leg turi de idei. C ci ceea ce se imagineaz este de obicei contrarul adev rului sau cel pu in ceva care este mult deviat de la adev r. Tocmai adev rurile profunde apar a fi mai nti paradoxale. Ele pot fi g site numai prin tr ire adev rat , prin experien adev rat . S lu m n serios problema. Cum stau lucrurile cnd observ m de pe pozi iile adev ratei tiin e a spiritului rela iile prezentului, oamenii prezentului, oamenii civiliza iei care au adus lumea ntr-o astfel de catastrof [ Nota 8 ]. Fac men iunea c ceea am spus n mare despre lucruri pe care vreau s le discut acum le-am prezentat pe fiecare n parte cu diverse ocazii. Dar este de la sine n eles c nu po i caracteriza cmpul unui adev r de larg ntindere dect expunnd detalii. Am mai atras aten ia asupra faptului c n prezent exist multe suflete care ntr-o via anterioar au fost ncarnate, n primele secole ale cre tinismului, n sudul Europei, i care acum tr iesc n Europa Central . Acest lucru este ntru totul adev rat, numai c se refer la un anumit num r de suflete. Eu vreau s aduc n fa a dumneavoastr azi ceea ce se refer la o mare parte a popula iei P mntului. Ajungem acum la ntrebarea iar r spunsul pe care-1 voi da la aceast ntrebare se bazeaz pe cercetare spiritual adev rat intensiv : Unde erau sufletele unei mari p r i, a grosului popula iei Europei de Vest i de asemenea o mare parte a popula iei Europei Centrale, pn departe n Rusia, ntr-o via anterioar a P mntului? Dac se cerceteaz aceast problem n mod con tiincios, cu mijloacele de cercetare spiritual disponibile, rezult c avem de-a face cu suflete care au parcurs o via relativ mai scurt ntre ultima moarte i aceast na tere. Suntem condu i spre vest. Suntem condu i pe c ile cercet rii noastre acolo unde, dup descoperirea Americii, o parte mare a popula iei europene a colonizat aceast ar i a anihilat sau cel pu in a reprimat popula ia b tina . Suntem condu i spre secolele cuceririi Americii, la acele suflete care se aflau n trupuri de indieni piei-ro ii, peste care s-a ab tut cucerirea. Se va n elege ceea ce vreau s spun numai dac ace ti indieni nimici i de europeni vor fi judeca i n mod corect. Cu siguran , ace ti oameni nu erau cultiva i n sensul n care este conceput azi cultura, dar exista n sufletele lor ceva ce a dori s desemnez ca fiind o simi ire panteist-religioas . Tocmai la ace ti indieni, nu chiar la cei degenera i, dar la cei care erau acolo elementul d t tor de ton, se ntlnea un sentiment religios orientat spre o entitate spiritual , chiar n sens monoteist, care percepea, n mod viu i intensiv, un element unitar n fenomenele naturale i de asemenea n faptele oamenilor. Aceast dispozi ie sufleteasc trebuie focalizat i trebuie n eleas n sensul c la aceste suflete avem de perceput totu i altceva dect se vede la indian cnd l privim, dup metoda exterioar , naturalist ,
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 10

ca fiind oarecum pe jum tate animal. i sufletele acestor popula ii de indieni anihila i, nvin i, tr iesc, n prezent, n cea mai mare parte din oamenii vest-europeni i central-europeni, pn departe n Rusia. Nu n elegem adev rul dac nu aducem la n elegerea noastr acest lucru care aparent este att de paradoxal. Ele erau suflete care n ncarnarea anterioar nu avuseser parte de cre tinism. Din aceast cauz , pentru cea mai mare parte a popula iei europene, cre tinismul nu este ceva care s fi s l luit n suflete nainte de na terea sau concep ia actuale. El le este dat prin educa ie, n orice caz, pentru cea mai mare parte prin sunetele limbii. Felul n care exist n prezent cre tinismul n sufletele europene l va n elege cel care tie c n cea mai mare parte a acestor suflete, ntr-o via p mntean anterioar , nu au fost prezente impulsuri cre tine, ci impulsuri care se ndreptau spre marele spirit universal, cu un fel de sentiment panteist. Oricum, n aceast popula ie s-au amestecat multe suflete care urcaser din sud, care n primele secole de cre tinism au fost ncorporate n regiuni mai sudice ale Europei, care au tr it n regiuni ale Africii de Nord i care apoi s-au rencarnat n aceast majoritate pe care tocmai am desemnat o. Din aceste dou feluri de suflete se compune n principal ceea ce este popula ia vest i centraleuropean , dup cum am spus, pn departe n Rusia. Trebuie s ne fie clar c avem de studiat modul n care se exteriorizeaz un suflet n prezent, care sunt aspira iile lui, care este gndirea sa. Pentru a percepe toate aceste lucruri este necesar s tim c o mare parte a popula iei actuale nu poate fi n eleas dac accept m, pur i simplu, ca istorie de toate zilele, curentul genera iilor, ci dac cunoa tem c n acele corpuri care, referitor la simpla nrudire, se raporteaz la ta i, bunici, str bunici etc., pn n timpurile lui Carol cel Mare i chiar mai n urm , sunt active suflete care au tr it n ndep rtata Americ i au fost nvinse de europeni. Mai exist un alt adev r care poate rezulta dintr-o astfel de cercetare spiritual . Putem privi napoi spre acea popula ie care a fost prezent n Europa n timpul migra iei popoarelor, ceva mai nainte i ceva mai trziu, a adar, chiar la acea popula ie european care a ntmpinat cre tinismul venind dinspre sud, l-a ntmpinat i preluat n forma care era diferit de cea actual , ntruct era nc ntru totul impregnat de for e suflete ti elementare, originar interioare, ntruct era o for imponderabil ce ac iona n ntreaga via . Aceast for nu era nc mpslit de teologie abstract , ra ional , era ceva care ac iona nainte de toate asupra sim irilor de baz ale sufletului. Aceste suflete care erau prezente n Europa de atunci i care au preluat n acest fel cre tini mul, s dup o via ntre moarte i o nou na tere care a avut o durat mai lung dect la al ii, pentru c tocmai prin acest mod special al form rii sufletului care a p truns n oameni aceast via este prelungit , aceste suflete sunt ncorporate n prezent n mare parte n Asia. Mai ales, multe din aceste suflete care au fost cre tinate n timpul desemnat sunt n prezent ncorporate n trupuri de japonezi. Celui care vrea s n eleag aceast via proprie Asiei, care prezint cu adev rat multe enigme, trebuie s -i fie clar c n Asia actual tr iesc multe suflete care n via a p mntean anterioar au preluat sentimentele cre tine ti ntr-o anumit form . Ele au introdus aceste sentimente cre tine ti n trupuri orientale actuale care erau nconjurate nc din copil rie prin limb de ceea ce r m sese din cultura oriental mai veche. A spune c ceva cu adev rat cre tinesc, prin impregnarea la care astfel de suflete au fost supuse anterior, intr n opozi ie cu ceea ce le r sun n urechi, cu ceea ce se adreseaz dispozi iilor lor suflete ti din lumea cultural oriental veche, religioas sau de alt fel. Chiar pn la cei cultiva i, pn la cei mai cul i, se poate urm ri aceast situa ie i, de fapt, ajungi la o n elegere a acesteia numai dac o percepi n acest fel. Devine clar ce nseamn o personalitate ca Rabindranath Tagore [ Nota 9 ] dac este vorba de un suflet care ntr-o via p mntean anterioar a fost al unui cre tin european, care, prin tot ce d din sine, ac ioneaz dintr-o anumit c ldur a sim irii. Dimpotriv , tot ce deriv din orientalismul decadent, ce tocmai ne ntmpin la Rabindranath Tagore, se datoreaz acestei cochet rii orientale. n personalitatea lui Tagore, dac ai o sim ire natural , s n toas , aten ia i este atras pe de o parte de faptul c aici este prezent toat cochet ria oriental actual , pe de alt parte e ti atras de imensa sa c ldur sufleteasc . n prezent, nu po i doar s ciugule ti n mod superficial ceea ce i se ofer teoretic ca fiind concep ia privitoare la vie ile p mntene repetate. ntreaga via concret se vrea contemplat astfel, chiar dac acest lucru le este oamenilor nc incomod. C ci, n fond, oamenii dau speria i napoi cnd este vorba de a se cunoa te pe ei n i i. Ei nu ncearc s vad i n via a adev rat ceea ce i repro eaz n mod abstract. ntr-o anumit m sur , omul se simte jenat s priveasc
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 11

astfel n fiin a sa. El nu ar vrea s se prezinte n fa a lumii a a cum este cu adev rat. Din aceast cauz , el nu dore te s se cerceteze cu adev rat realit ile din acest domeniu. Confuziile, enigmele vie ii actuale devin de n eles dac se iau n calcul lucruri ca cele pe care vi le-am expus. Dar s ne referim la o alt popula ie. Cnd cercet torul spiritului face cercet ri ale c ror rezultate tocmai vi le-am expus, el este condus spre ntrebarea: Ce s-a ntmplat cu acea popula ie care se afla mai demult n Asia? n cercetarea spiritual lucrurile se prezint astfel, nct undeva, nghesuit de via , de o problem enigmatic care apare ca sarcin de rezolvat, omul trebuie s atace ceea ce se poate cerceta. Via a este aceea care conduce pe cineva s se ocupe ntr-un anumit loc de cercetare, apoi aceasta i declan eaz clarvederea. O problem l aduce pe un altul la alt aspect i atunci nu po i dect s spui: n final, se dezv luie a fi plin de sens motivul pentru care e ti astfel mnat de o problem de la un rezultat la altul. ntructva, devii atent: cnd vrei s cercetezi ce au devenit sufletele amerindieriilor, ce au devenit alte suflete ale popula iei europene timpurii trebuie s pui ntrebarea: Ce au devenit acele suflete care se aflau n Orientul Apropiat, n Asia, n Africa, n vremea cnd a luat na tere cre tinismul, cnd s-a desf urat Misteriul de pe Golgota?, i vei avea r spunsul: Nu este vorba de acele suflete care au preluat nv turile Misteriului de pe Golgota, ci de sufletele care nu le-au preluat, care au cultivat n continuare cultura oriental asiatic . Despre starea acestei culturi asiatice orientale vechi care azi se afl n decaden din vremea cnd s-a desf urat Misteriul de pe Golgota nu exist un concept precis. Pentru foarte mul i oameni era o cultur p truns de spiritualitate. Ea asigura multor oameni capacitatea de a- i face reprezent ri foarte clare cu privire la anumite contexte ale lumilor spirituale. Evident, ce se ntmpl cu omul cnd se las str b tut de cre tinism nu exista la cei despre care vorbesc acum. Era o n elegere a contextelor spirituale puternic n esat cu no iuni-imagini, era o concep ie despre lume cu un grad nalt de spiritualitate cea care apar inea acestor oameni, o concep ie despre lume care i-a adus n situa ia de a considera n multe privin e ca fiind adev rat numai lumea spiritual , ca meritnd str daniile de a o atinge i ntr-un anumit fel de a fugi de lumea adev rului exterior, sensibil. Erau oameni care f ceau multe specula ii, dar specula ii care par ial erau nc hr nite din for e vechi instinctive, specula ii privind originea lumii pe diferitele trepte de evolu ie spiritual a unor vremuri anterioare, extrem de ndep rtate. Existau oameni care vorbeau de eoni care se urmau unii pe al ii i care deveneau tot mai grosolani, tot mai materiali, pn cnd, n final, s-a realizat ceea ce constituie forma iunea actual a lumii fizice, reale. Pe scurt, erau oameni care priveau eu seriozitate i profunzime n sus, n spiritual. Aceste suflete i-au preg tit tocmai prin structura lor special , prin dispozi ia lor special o via mai lung ntre moarte i o nou na tere, aveau nevoie de mai mult timp pn a se trezi din nou n ei dorin a de a cobor ntr-o nou corporalitate. Foarte multe astfel de suflete sunt ncorporate n prezent n popula ia american . Aceast popula ie american , care n multe privin e nclin chiar spre conceperea vie ii practice, materiale, prin ntreaga ei constitu ie, determinat de faptul c anterior a reprezentat suflete care au vie uit n elegerea spiritual a lumii pe care am descris-o mai nainte, ulterior s-a cufundat ntr-o corporalitate foarte, foarte dens i care, n fond, caut s vie uiasc acum ntr-o tratare subtil a acestei lumi materiale ceea ce a avut mai nainte ntr spiritualitate rafinat . -o n elegem modul specific al spiritului american de a se nst pni cu adev rat praetic i tiin ific peste lucrurile lumii, dac tim cum se raporteaz aceasta la o orientare anterioar spre lumea spiritual care este introdus n prezent n via a material f r a se con t entiza c se dore te i n elegerea spiritualului n domeniul material. Este contraimaginea material a spiritualului pe care aceste suflete au parcurs-o n via a lor p mntean anterioar . Ve i vedea ct este de eficient s clarifica i, prin focalizarea unor astfel de aspecte, diferitele comportamente umane ale genera iei actuale cnd dezvolta i concomitent con tien a c abia acum cuprinde i ntregul adev r, n timp ce, n fond chiar dac este o abstrac iune exterior perceptibil , ne afl m doar n fa a unei abstrac iuni cnd l s m s ni se povesteasc istoria genera iilor. Este necesar s v l muri i c marea majoritate a oamenilor este foarte pu in nclinat s se str duie cu adev rat n acest fel spre cunoa terea de sine, c pu ini g sesc curajul de a i i din e
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 12

ceea ce n istorie nu este dect observa ie exterioar , fizic-sensibil . Se poate observa cu claritate, tocmai n domeniul care curge apoi pe calea nv mntului n sufletele noastre tinere, cum sunt smul i oamenii n prezent din marele, ntregul adev r al vie ii prin aceea c nu li se prezint de fapt dect un fragment de adev r. Natural c oamenii de azi se retrag speria i, ca i cum ar lua foc, cnd sunt ncuraja i s ia n serios via a spiritual , care se exteriorizeaz pentru suflete n vie ile p rnntene repetate, i s fac abstrac ie de ceea ce este pur i simplu exterior. n aceast privin , n prezent, asist m chiar la cele mai incredible lucruri din partea conduc torilor spirituali ai omenirii actuale. Desigur, nu a venit nc timpul s se spun n conferin e oficiale lucruri ca cele pe care eu le-am prezentat acum. Dar, n prezent, trebuie mers destul de departe chiar n conferin ele oficiale. De exemplu, eu am spus de curnd la Zrich aproximativ acela i lucru ca n conferin a oficial inut aici, mar i, i pentru a face n eles n care sfer se desf oar ceea ce cercet torul spiritului parcurge pentru elaborarea metodelor sale ca exerci ii suflete ti interioare, speciale, am declarat: Aceasta se desf oar ntr-o sfer care trebuie s fie p truns de voin a interioar a omului, de claritate interioar , cum nu mai g sim dect la ra ionamentele matematice, la adev rurile matematice. Aceast conferin a fost ascultat de un om de tiin din Zrich [ Nota 10 ], nu dintre cei mai r i, ci unul care apar ine categoriei celei mai nzestrate. Dar printre alte lucruri obtuze pe care le-a publicat apoi ntr-un foileton amplu din Neue Zrcher Zeitung, ndreptat mpotriva acestei conferin e, se afl scris c eu m fi referit la faptul c metodele -a interioare de cercetare ale cunoa terii antroposofice trebuie s fie elaborate printr -un procedeu sufletesc clar, fiind copiate dup procedeul folosit n modelarea ra ionamentului matematic. Acest nv at este tn r, a adar, o lumin plin de speran pentru viitor, i nu po i s nu fii uimit cnd cite ti a a ceva scris de un om care vrea s fie luat n serios. Precizia matematicii se bazeaz , de fapt, numai pe aceea c se face leg tura ntre diferitele forma iuni matematice. Cnd dispui de punct, de linie i de unghi po i lega punctul de linie i de unghi, de unde rezult adev ruri, precizii. Dar punctul i linia sunt ele nsele nesigure, a a cum sunt nesiguri atomul i molecula. Omul crede c spune ceva deosebit de n elept, dar este de fapt caracteristic pentru a ar ta ct de sucit este gndirea omului de tiin actual. C ci dac cineva se refer cu o gndire s n toas , dreapt , la faptul c procedeele exers rii suflete ti sunt n cercetarea antroposofic de o claritate matematic nu-1 privesc nicidecum toate aceste lucruri care pot fi discutate cu privire la precizia leg turilor prin linii i imprecizia unui punct izolat. Este cu totul indiferent ce gnde te un astfel de nv at privat despre precizia punctelor, liniilor etc. S l s m s fie clar sau neclar ceea ce vrea s - i reprezinte un astfel de om. Dar tr ie ti ntr-o anumit dispozi ie sufleteasc atunci cnd i l mure ti teorema lui Pitagora. Ceea ce parcurgi aici este ceea ce este copiat din metoda antroposofic , indiferent ce s-ar putea spune despre faptul c triunghiul din teorema pitagoreic este precis n sine sau dac p tratul s u este precis n sine. Trebuie s ne fie clar faptul c de cele mai multe ori efectiv nu se poate crea o punte spre un astfel de nv at, c aceste min i sunt complet pervertite prin ceea ce a fost inoculat de prezent n ei. Dar, pe de alt parte, este imperios necesar ca sim ul adev rului s intre n ntreaga noastr via . F r acest sim al adev rului nu putem nainta. Din aceast cauz , cel care are inten ii cinstite cu adev rurile i cuno tin ele tiin ei spiritului de orientare antroposofic nu trebuie s se retrag speriat din fa a introducerii n via a concret a acelor lucruri pe care poate c n mod abstract le n elege foarte bine, cum ar fi nv tura despre vie ile p mntene repetate. R mne ntru totul corect c tocmai dogmele, adic forma de dogm abstract a adev rului, trebuie s fie definitivate ct mai trziu posibil. R mne ntru totul corect c ceva cum este coala noastr Waldorf [ Nota 11 ]nu trebuie s inoculeze o concep ie despre lume. Din aceast cauz , acolo nu este vorba s fie n eles de sufletele tinere gndul abstract al vie ilor p mntene repetate. Dar, f r a atinge acest gnd abstract, prin simplul fapt c avem noi n ine cuno tin e ca cele expuse azi, se poate ilumina reprezentarea istoric n nv mnt, putnd-o aduce la n elegere. Atunci va exista cu totul altceva n dispozi ia acestor suflete care primesc o astfel de prezentare istoric f r teoria i dogmatica privitoare la vie ile p mntene repetate, pur i simplu prin aceea c se g sesc metodele de a descrie via a prezentului a a cum n elegem noi n ine, aflnd confluen a vie ilor suflete ti cu totul str ine cu ceea ce a curs corporal prin snge, din timpul premerg tor, n succesiunea de genera ii.
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 13

n prezent, problema este s nu se vorbeasc despre spirit, ci de a duce cu adev rat n elegerea spiritului att de departe, nct s fie g sit ac iunea spiritului n concret, n existen a material . tiin ele noastre au luat peste tot o form abstract , chiar i acolo unde ea se b l ce te n manipulare exterioar . Aceasta este ceea ce se dezvolt n manipularea exterioar , chiar dac este numai o abstrac iune perceptibil , totu i numai o abstrac iune, dac o avem f r ceea ce se afl spiritual la baza ei. Iar cine obiecteaz , spunnd: Aici trebuie s -l crezi pe cel care vede lumea spiritual ; tiin a ini ierii nu o po i atinge att de u or ca alte lucruri!, acela se plaseaz cu aceast obiec ie pe pozi ia preotului i profesorului Traub [ Nota 12 ] care consider c nu este necesar ca eu nsumi s tr iesc lucruri care n fond m ating pu in ca, de exemplu, moartea lui Alexandru cel Mare, dar c ceea ce trebuie s recunosc ca privindu-m nemijlocit trebuie s pot vie ui sau avea eu nsumi, c ci acest lucru eu nu l iau drept vie uirea altuia. Unor oameni cu aceast logic a vrea s le recomand s vad , cnd i-au nscris data na terii, dac nu au aici un fapt care este totu i foarte legat de persoana lor i pe care nu i-l pot aduce n con tien pe nicio alt cale dect ncrederea i credin a n al ii! Aceasta mai nti pentru respingerea a a -numitului principiu al autorit ii. Dar ar trebui ncercat de a g si calea care chiar i numai prin ra iunea uman s n toas conduce la n elegerea a ceea ce ofer tiin a spiritului. S fie luate o dat lucrurile n serios, fundamental i intensiv. Atunci se va vedea cum chiar i la adev ruri aparent paradoxale i neobi nuite, a a cum le-am prezentat azi, este posibil accesul pentru ra iunea uman s n toas , nempiedicat i neinhibat . Dac i baricadezi ra iunea uman s n toas cu acele ziduri care se ridic n timp ce prive ti istoria ca fiind un sistem, fie fizic, potrivit sngelui, dup caractere umane mo tenite, fie n curentul continuu al evenimentelor ce se petrec ntr-un anumit domeniu, att timp ct i baricadezi n elegerea pentru adev r prin astfel de prejudec i, nu po i ajunge la acest adev r. n clipa n care te d ruie ti ra iunii umane s n toase n mod corect, cnd ncepi s n elegi, vei constata ce vie uie te n sufletele prezentului. Dac vrei doar s-o n elegi, nu o vei percepe ca venind pur i simplu din snge, prin mo tenire sau din curentul care curge continuu prin succesiunea de genera ii. Este vorba c trebuie s g se ti curajul s te apropii de aceste lucruri. Dac ns g se ti acest curaj, vei ajunge oricum la dep irea abstrac iunilor i la n elegerea concret a adev rurilor.

CONFERIN A a III-a
Stuttgart, 9 ianuarie 1921
Ultima oar am atras aten ia asupra modului n care din ncorporarea sufletelor trebuie n elese rela iile de pe P mntul civilizat actual. Am subliniat cum adev rurile antroposofice trebuie v zute n adev rul exterior, cum trebuie luat n serios ceea ce ne mpiedic , ceea ce ne face s fim re inu i fa de acestea, de exemplu de a lua n considerare evolu ia istoric a omenirii, a a cum se face frecvent, n prezent, numai ca pe un fel de continu ac iune a for elor perceptibile n cursul genera iilor. Trebuie s fii ntru totul l murit asupra faptului c ceea ce curge odat cu sngele dea lungul genera iilor nu explic evenimentele prezentului. Aceste evenimente se explic exclusiv, atunci cnd e ti con tient de aceasta, prin aceea c sufletele vin din regiuni cu totul diferite de cele n care au tr it str mo ii corporali ai umanit ii actuale, de pe un anumit teritoriu. Am ncercat s r spndim oarecare lumin privitor la acest fapt. Ast zi vreau s discut dintr un alt punct de vedere aceast situa ie pe care am caracterizat-o pentru existen a noastr p mntean . n acest context, va trebui s fac referiri la unele aspecte expuse n conferin e anterioare. n prezent primim tot mai multe impulsuri interioare, pentru a fi corespunz tori sarcinilor prezentului. Acest a fi corespunz tor nu poate exista, dac doar pu ini oameni au, cu toat seriozitatea, presentimenul a ceea ce reprezint sarcinile prezentului. Tr im ntr-o perioad n care mul i oameni trebuie s con tientizeze ce trebuie s se ntmple. Din aceast cauz trebuie ca un num r ct mai mare s n eleag ceea ce trebuie tiut, vrut, sim it n prezent, pentru ca omenirea s poat ajunge la un fel de evolu ie. C ci a nu vrea s urci nseamn , n prezent, a vrea s cobori. Dar mai exist i o alt cunoa tere cu privire la ncorporarea sufletelor dect aceea despre care am vorbit ultima oar .
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 14

Am spus, n conferin e anterioare, c poate fi clar remarcat, pentru cercetarea din cadrul tiin ei spiritului, ct de multe suflete care trebuie s coboare acum din lumile spirituale n corpuri fizice contempl aceast ncorporare cu un fel de repulsie, cu un fel de antipatie. n prezent exist i la baza acestui fapt se afl condi iile p mnte ti actuale un fel de repulsie a sufletelor omene ti de a reveni n corpuri fizice. Se n elege de la sine c , vorbind despre aceasta, relat m despre tr iri suflete ti care au premers ncorpor rii n corpuri fizice i care nu apar in memoriei obi nuite, actuale, astfel nct ceea ce caracteriz m n felul acesta le este incon tient multor oameni de azi. Dar poate fi con tientizat dac ceea ce a luat na tere prin cercetarea spiritului poate fi comparat cu fenomenele actuale, cu fenomenele prezentului. Noi trebuie s lu m foarte, foarte n serios aceast comparare a cuno tin elor ce vin din cercetarea spritului cu fenomenele prezentului. n fond, prezentul este un timp care nu se apropie de om a a cum s-au apropiat de ace tia timpurile trecute. Dumneavoastr ti i c sunt cu totul mpotriva folosirii expresiei perioad de tranzi ie totdeauna tr ie ti ntr-o perioad de tranzi ie. Este vorba de ce se tranziteaz . Este mai pu in cazul s se l b r eze fraza n specula ii despre faptul c tr im ntr-o faz de tranzi ie, ct s se recunoasc ce ne vine din trecut i trebuie dep it n acest prezent, ce trebuie preg tit pentru viitor. i trebuie spus c secolul al XX-lea, n care exist m, este astfel organizat n leg turile lui cu omenirea care se dezvolt , nct, prin faptul c aceasta tr ie te par ial n acest secol, acele suflete care sunt n corpuri fizice trebuie s afle ceva cu totul special prin aceast via pe P mnt. Vie uirile trebuie s fie importante, ntr-un anumit mod hot rtoare. ncerca i s compara i ceea ce poate fi vie uit n prezent cu vie uirile umanit ii din timpurile anterioare i ve i descoperi c se vorbe te poate n mod u uratic despre unele aspecte cnd se spune: Ceea ce s-a ntmplat pn acum, n secolul al XX-lea, nu sufer nicio compara ie cu evenimentele acelei istorii care este consemnat n analele umane. Dar tocmai cnd p trunzi mai adnc n evenimentele prezen tului trebuie s observi c n timpul nostru trebuie s se afle pentru omenire experimentarea unor lucruri care nu se las comparate cu aspectele timpurilor anterioare. Pentru a nt ri cele afirmate acum s-ar putea selec iona multe dintre fenomenele prezentului. Dar nu vreau s ating dect pu ine din acestea. Tocmai din punctul de vedere al zonei P mntului n care tr im, i contemplnd lucrurile pentru moment mai mult din punct de vedere spiritual, putem spune: Luat n fond, este ceva poate nsp imnt tor faptul c n aceast Europ Central s-au petrecut cu o vitez att de fantastic transform rile care au avut loc ncepnd aproximativ de la mijlocul secolului al XIX-lea pn n secolul nostru, al XX-lea. Numai c n general nu se ia n seam tot ce s-a ntmplat aici. Cel care are fler pentru a a ceva poate compara ntregul mod n care gndeau oamenii din centrul Europei acum 70, 80 de ani i modul n care gndesc n prezent, dar mai ales cum sim eau atunci i cum simt azi. Este o deosebire exterioar foarte clar . Dispozi ia sufleteasc a omenirii din Europa Central s-a schimbat radical. La aceasta se mai adaug ceva. Sigur, majoritatea oamenilor sunt ca adormi i fa de evenimentele cele mai importante; ei nu le observ . Totu i evenimentele sunt prezente. Exist ast zi scrieri bine inten ionate, care eman mai mult de la oamenii regiunilor vestice, englezi, americani, care sunt pline de compasiune pentru situa ia material a omenirii central-europene. Acest lucru este corect. Dar ce se afl la baza acestui curent spiritual este ceva care ar trebui s fie urm rit cu cea mai mare aten ie. C ci acestei Europe Centrale care azi, mai mult ca oricnd, este plasat la locul decisiv dintre Orient i Occident n eleg prin Occident mai mult acele inuturi n care tonul este dat de elementul anglo-american , dac se iau n considerare n prezent condi iile exterioare, pare s trebuiasc s i se acorde aten ie pentru modul s u spiritual specific. V rog, mai ales, s nu n elege i gre it ceea ce spun acum. Sigur, po i avea o n elegere deplin pentru necesit ile materiale, i nu este chiar att de greu s-o ai n prezent, n vremea mizeriei i a lipsurilor; dar necesitatea spiritual este ceva care trebuie focalizat nainte de orice. ncerca i totu i, f r a asculta ceea ce se spune din cauza prejudec ilor care exist poate n sufletul dumneavoastr , s n elege i ce poart n ele evenimentele actuale pentru destinul Europei Centrale din punct de vedere spiritual. Oare nu tinde totul spre desfiin area, eliminarea de pe P mnt a acestei spiritualit i central-europene? Ar trebui, dac se focalizeaz f r prejudec i acest fapt, s resim i aprinzndu-se n tine impulsul de a face tot ce se poate pentru men inerea n continuare a acestei spiritualit i cu adev rat central-europene. Dac nu vor exista dezvolt ri de
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 15

for foarte importante, att estul ct i vestul P mntului se vor lega, peste Europa Central , mai nti probabil ntr-o du m nie formidabil , dar mai apoi, trecnd dincolo de du m nie, spre un curent care, de fapt, nu trebuie s fie vrut de Europa Central , spre un curent care vrea s existe apoi ca fiind cultura lumii, civiliza ia lumii. Iar ceea ce v spun acum este legat de repulsia pe care o au suflete ce coboar n prezent pe P mnt fa de ncarnarea n corpuri fizice actuale. Nu numai acele suflete despre care nu de mult am spus c provin n mare parte din Europa Central mai veche, apoi au migrat spre r s rit cu ntruparea lor actual , suflete care de fapt nu au avut prea mult pl cere s fie n aceste corpuri, ci i acele suflete care se afl n regiunile vestice, n America, n p r i ntinse din Anglia care, dup cum ti i, au tr it mai demult n corpuri orientale nu i-au contemplat ncorporarea n timpurile mai vechi ale P mntului cu deplin simpatie. Dac este ng duit expresia, nici sufletele R s ritului, nici cele ale Apusului nu tr iesc n mod cu totul normal n aceste trupuri. Acest lucru se poate observa n mod clar dac abord m civiliza ia actual cu mijloacele tiin ei spiritului. Avem nainte de orice ace ti oameni ai R s ritului. Din diferitele descrieri ale istoriei culturii de pe pozi iile tiin ei spiritului, tim n ce trupuri locuiesc aceste suflete. Aceste suflete ale R s ritului nu au, desigur, un interes comun, dar exist un interes dominant pn n inuturile r s ritene europene. Aceste suflete, suflete d t toare de ton, trag din antipatia lor fa de ncorporarea actual consecin a de a nu se transpune integral n teatrul ac iunii evenimentelor terestre, de a nu epuiza faptele acestor evenimente terestre. Este o repulsie nn scut a sufletelor R s ritului fa de cunoa terea i coac ionarea cu ceea ce a devenit n Europa Central i n Apus cultur exterioar , tiin e ale naturii, tehnic exterioar etc. i atunci se poate spune: n total opozi ie cu ceea ce n timpuri mai vechi a fost cea mai bun dispozi ie sufleteasc n centrul Europei, n prezent vedem, din condi iile ncorpor rii descrise ultima oar de mine, cum numeroase suflete ale Europei Centrale sunt cuprinse de aceast respingere de a se ncadra n condi iile prezentului. S contempl m f r prejudec i timpul nostru. Mul i oameni vor, ntr-un mod cu totul gre it, s se retranspun suflete te n concep ia spiritual a Orientului, simt chiar un imbold mistic de a nu participa la ceea ce se ntmpl n prezent n lumea exterioar , ar vrea s se piard ntr-o contemplare a vie ii mistic-exaltat , ar vrea s introduc n via a noastr de o cu totul alt natur ceea ce era justificat cndva pentru via a oriental a timpurilo vechi, care acum a r r mas n urm , fiind n decaden . Misticismul str in de lume este unul din lucrurile att de nocive n prezentul nostru. Acest misticism este prezent sub diferite forme. El este prezent la cei care ador tot felul de concep ii despre spirit prelucrate dup modele orientale. El mai este ns prezent ntr-un mod care este mai pu in observat, i care trebuie s ne preocupe. Pe tot P mntul civilizat, de la r s rit la apus, noi tr im n prezent ntr-o leg tur cu totul uimitoare cu ntreaga noastr civiliza ie, ba chiar cu via a, n general, tr im ntr-o rela ie uimitoare cu limbajul. Cu ct trecem mai departe spre Orient, cu att observ m mai mult str dania de a nu l sa limbajul s coboare n plan fizic, de a l sa limbajul, vorbirea, s fie str b tut de o anumit parte a sufletului, de a nu-1 l sa s se epuizeze n cuvinte, ci de a avea sentimentul c circul pe deasupra, c nu trece n ntregime n cuvintele rostite. S-ar spune c este prezent str dania de a nu vrea s se adapteze vorbi ea la condi iile r planului fizic, ci de a o re ine n om pentru a se ajunge la exprimare n limb mai mult a unor st ri de vraj . Trebuie s - i nsu e ti o privire critic pentru a vedea ct de mul i oameni consider c merit dispre ul cel care se str duie te s - i fac limbajul ct se poate de plastic. Ei g sesc acest lucru prea intelectualist, c reprezint o prea mare coborre a vie uirii n condi iile fizice. Ei ar dori s p streze vorbirea ntr-o stare de semiobscuritate, ntr-o stare crepuscular . Ei g sesc c este poetic numai ceea ce men ine limba ntr-o stare crepuscular , le place o astfel de n bu ire a elementului lingual. Str dania de a avea n orice cuvnt, n fiecare fraz ceva care acoper un adev r tr it deplin este ceva care unor astfel de suflete nu le este simpatic. Asemenea suflete ar vrea s vorbeasc f r a convie ui cu ceea ce constituie scopul vorbirii cu realit ile. Aceast voin de a nu tr i cu realit ile este caracteristic pentru o mare parte a omenirii noastre contemporane. i este mai mult sau mai pu in o caracteristic a vorbirii ns i, cu ct p trundem mai mult spre r s rit.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 16

Limbile vestice au, dimpotriv , o alt caracteristic . Desigur, occidentalii se str duiesc s ating realitatea cu ajutorul limbii, s se afunde n realit i, dar ei nu- i finiseaz limba, o las s se sting , astfel nct, de fapt, se afund n realit i dar cu o limb nefinisat suficient sub raport plastic, cu o limb care nu include suficient dragoste. Acest lucru se leag de alte nclinatii ale Vestului. Din Apus a provenit, n esen , acel mod de abordare care, de fapt, nici nu urc pn la om. Este vorba n primul rnd de darwinism, care con ine, f r ndoial , lucruri ce merit admirate, dac este vorba s n elegi lumea animal . Trebuie s urm rim mai pu in pe fanaticii darwinismului, dect darwinismul n sine. Exist n darwinism multe lucruri demne de admirat care se refer la lumea animal , i atunci e ti tentat s spui: Omul se afl n vrful lumii animale. Dar prin aceasta nu se face nimic pentru a n elege omul. Aceasta se ntmpl n Vest i pe t rm social. Vedem cum aici se pun n valoare concep ii care, de fapt, l exclud pe om din cmpul observa iei. Vedem cum n cadrul economiei sociale a Vestului omul nu joac un rol special. Un rol important joac ceea ce ine exterior-material de om. Proprietatea privat este considerat , de fapt, ca reprezentnd individualitatea n economie, nu omul. i nu se vorbe te despre acea libertate care izvor te din ntreaga fiin uman , ci numai despre libertatea economic . De la Adam Smith [ Nota 13 ] i din vremuri ceva mai vechi, se vorbe te despre libertatea economic , despre ceea ce omul are de aruncat n balan a civiliza iei prin faptul c posed ceva, i c posesiunea i confer independen economic etc. Dar nu se vorbe te despre ce este, de fapt, omul, despre libertatea care izvor te din interiorul omului. Toate aceste lucruri indic fenomene cu mult mai profunde. Acele suflete care se ncorporeaz cu oarecare repulsie n corpuri orientale, pentru c le oblig la aceasta alte rela ii, au de fapt n mare m sur tendin a de a nu l sa capacit ile de cunoa tere ale acestor corpuri s ajung la n elegerea prezentului P mntului. Ele se str duiesc s men in omul cu con tien a sa n afara prezentului P mntului. Aceast dispozi ie sufleteasc este ceva n sensul cel mai clar luciferic i acest luciferic adie dinspre R s rit. n Vest, dimpotriv , n suflete exist ceva n sensul cel mai clar ahrimanic. Ele nu vor s pun st pnire pe corpuri n a a fel nct s priveasc lumea cu sim urile deschise, ci se afund n aceste corpuri astfel nct nu le cuprind n ntregime, nu le spiritualizeaz deplin. Ele tr iesc n corpuri, dar nu le impregneaz n ntregime. Aceasta este o consecin a faptului c tr ie ti ntr-un corp i nu ai o sim ire deschis pentru ceea ce exist n jur, n lume. Dac ai aceast sim ire, descoperi nu numai adev rul exterior, fizic-sensibil, ci i spiritualitatea care se afl la baza acestui adev r fizic-sensibil. Aceast spiritualitate nu o descoperi dac , fiind ntrupat n corp, nu-l p trunzi pe acesta n ntregime, pn la periferie. Aceasta este dispozi ia sufleteasc a Vestului. n asemenea condi ii, se poate spune c efectiv unele corpuri ale oamenilor vestici sunt astfel alc tuite nct sufletele, cnd concresc cu corpurile, nu sunt deplin puse n valoare. Prin faptul c sufletele umane nu sunt valorificate integral, corpurile pot deveni nveli uri, l ca urile pentru cu totul alte entit i, care se mut apoi n ele, care chiar anesteziaz ceea ce se afl n particularit ile sufletelor umane. n toate aceste situa ii, dinspre R s rit se propag o stare sufleteasc , dinspre Vest o alt . Starea a care se r spnde te dinspre r s rit, ncearc s men in n modurile de sim ire ale timpurilor vechi, care nc tind s urce n mod instinctiv spre spiritualitate, tendin a de a nu l sa omul s coboare att de mult nct s se poat lega de situa ia de pe P mnt. n Vest, dimpotriv , se pune n valoare curentul care determin s nu fie perceput spiritualitatea ce este activ n toat existen a, ci s se opreasc la ceea ce a devenit omul, deoarece el este locuit de suflet dar trupul nu este att de iubit nct acesta s vrea s -l cuprind n ntregime. Dinspre Vest s-ar dori conservarea st rii actuale a umanit ii, cu mentalitatea ei materialist , cu activit ile ei materialiste. A nu l sa s se ajung pn la ceea ce amplific contactul cu condi iile materiale ale P mntului, ci a-l re ine pe om de la preluarea deplin a prezentului n sine, aceasta s-ar dori dinspre R s rit. Din ambele sensuri se manifest , de fapt, str dania de a nu l sa omul s ajung la n elegerea deplin a prezentului. O team imens care pune st pnire n mod incon tient pe omenire amplific aceast situa ie. Cine observ prezentul f r prejudec i, cu marile decizii pe care el le poart n sine, trebuie s i se opun cu curaj.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 17

Exist dou moduri de a te feri s iei atitudine mpotriva deciziilor prezentului. Unul este acela c devii mistic confuz sau teosof i repe i ntr-un mod superficial ex oriente lux-ul. A a po i s - i fundamentezi un sentiment de bun stare interioar printr-un fel de fug n fa a deciziilor prezentului. Te po i ridica atunci deasupra lor, po i chiar s te sim i excelent n aceast mistic sau teosofie i po i dispre ui tot ce se ntmpl n ambian ca fiind lumea rea, ca fiind lumea materiei, care este de valoare minor . Dar acesta este elementul nociv al acestei extreme, dup cum i cealalt extrem este nociv . Ea i face apari ia n curentul vestic care scoate la iveal omul materialist, la care teama de a se opune deciziilor prezentului l face s spun : Omul este produsul a ceea ce se ntmpl n el fizic-fiziologic, iar a vorbi despre decizia proprie a omului este un nonsens, este un lucru pe care nu trebuie s -l lu m n seam . Este necesar s cultiv m ceea ce s-a format fizic-fiziologic corporal n om. Cel ce vorbe te despre o spiritualitate special este supersti ios. n aceast orientare se fuge de spiritualitate, n timp ce n cealalt se fuge de materialitate. A a se face c exist n prezent dou dispozi ii suflete ti extreme: pe de o parte materialismul care este ahrimanic, de cealalt parte misticismul care este luciferic. Avem, pe de o parte, marele curent al concep iei despre lume occidental, mergnd spre r s rit, care prelucreaz o tiin mecanicist a naturii, care str bate toat a a-zisa formare exterioar a noastr . Pe de alt parte, avem curentul dinspre R s rit spre Occident, care va cuprinde tot mai multe spirite. i ar fi de dorit ca ceea ce este antroposofie s nu fie nimicit de aceste spirite prin interpretarea ei n spiritul unei mistici confuze. Avem reprezentat acest curent mai ales n acea concep ie teosofic despre lume care vrea s importe din Orient lucruri de mult perimate, care n prezent nu sunt de nicio utilitate pentru omenire. Acestea sunt cele dou extreme care, dincolo de o mare inamici ie produs de condi iile exterioare i de opozi iile interne, ar vrea s - i dea mna din ambele p r i. i pentru c sunt prezente aceste curente, i pentru c aceasta este situa ia, oamenilor din inuturile Europei Centrale le merge att de r u tocmai din punct de vedere spiritual. Sun trivial ca exprimare, dar pentru noi nu este trivial, ci cu adev rat tragic. Acest lucru ar trebui urm rit cu ochiul sufletesc treaz. Dac am vrea s exprim m situa ia ntr-un mod mai radical, am spune: n Europa Central a fost preg tit sinteza superioar , consonan a, armonia superioar a acestor dou extreme, din care armonie, din care consonan poate s neasc un progres pentru omenire. C ci aici, n Europa Central , au culminat curente spirituale care au ap rut din fundamente cu adev rat importante, din ceea ce a ap rut ca stingere a unui crepuscul cople it, n bu it de cel lalt, mai nti ca o spiritualitate intelectualist n idealismul german, n concep ii despre lume ca cele pe care le aveau Fichte, Schelling, Hegel [ Nota 14 ]. Dintre acestea, cea a lui Schelling a fost chiar la sfir itul ei aproape de a da na tere, treptat, la ceea ce ar fi putut s evolueze ntr-o adev rat tiin a spiritului, pentru care timpul nc nu sosise. Dar lucrurile apar ca i cum lumea ar fi f cut o conjura ie s nu lase s se ajung la o dezvoltare oarecare ceea ce se afla aici n evolu ie. A vrea s spun c dinspre Orient i dinspre Occident s-au coalizat Lucifer i Ahriman pentru ca aceast sintez s nu nfloreasc . Aici, n aceast regiune median a P mntului, au fost, de fapt, acei oameni care, chiar dac uneori din cauza condi iilor au trebuit s se opreasc la mijloc de drum, s-au str duit spre spiritualitate, dar n acela i timp au tins i spre o cunoa tere plin de d ruire a naturii. Ce minunat pendulare exist , de exemplu, la Goethe ntre atrac ia de a contempla continuu lumea n mod spiritual i de a o contempla prin prisma fenomenelor ei naturale exterioare. Ct de mult a c utat Goethe consonanta ntre ceea ce-i spunea spiritul i ceea ce i revela natura. i vedem ct este de n bu it aceast direc ie a lui Goethe, care are deja r d cini n toat Europa Central ! Pe de o parte, vedem influen a Vestului. Am perceput-o n tiin a noastr exterioar , care este n ntregime occidentalizat , care este cu totul refractar , n metodele ei, fa de spiritual. i chiar dac , uneori, preia credin a n ceva spiritual, ea este totu i refractar la prelucrarea spiritualului n metodele sale, i anume n cercet rile tiin ifice. Ce am v zut n ultimele decenii, pe de alt parte, la omul care vrea s se elibereze de aceast tendin care paralizeaz zborul? n cadrul acelei civiliza ii din Europa care a v zut ap rnd n snul ei ceva cum sunt Scrisorile despre educa ia estetic a omului ale lui
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 18

Schiller [ Nota 15 ], n baza c rora ar fi putut s aib loc o minunat dezvoltare a sufletescului i a spiritualului, numero i oameni s-au ata at de flec reala a tot felul de mistici americani, de Ralph Waldo Trine [ Nota 16 ] i al ii asem n tori lui, de acea sporov ial mistic care, n compara ie cu ceea ce exist aici, n substan a spiritual central-european , este ceva cu totul inferior, o str danie egoist pentru o bun stare interioar , nu pentru un adev rat entuziasm spiritual. Vedem aici toat puterea de p trundere a ceea ce a numi tendin a de inundare a str vechiului spirit centraleuropean de ceea ce este occidental. Este de la sine n eles pe t rm antroposofic este cu totul de la sine n eles c aceasta nu nseamn s spunem ceva mpotriva oamenilor. Oamenii trebuie s fie respecta i la fel pe tot P mntul. Dar oare ceea ce tr ie te n oameni este identic cu ceea ce str bate sufletele omene ti ca o cultur , ca o sfer a civiliza iei? Oare este corect s se spun c dac cineva se ridic mpotriva curentelor spirituale occidentale prin aceasta ar lovi n oamenii occidentali? Nu, el nu love te n oamenii occidentali, ci vrea s arate care este atmosfera spiritual din Occident. Nu vedem oare cum la mul i oameni din Europa Central exist dorin a de a prelua n via a lor spiritual unele fragmente de n elepciune veche din Orient? Pe cunosc tor l doare cu adev rat sufletul cnd constat asemenea importuri din via a de n elepciune oriental . Chiar dac se preiau nv turi relativ u or asimilabile cum sunt cele din Bhagavad Gita, trebuie totu i s fie n eles faptul c ceea ce poate ob ine n prezent omul central-european de la Bhagavad Gita este cel mult ceva asamblat de el nsu i, dar c aceasta nu este nicidecum n elepciunea spiritual oriental . C ci acest lucru nu mai exist nici n Orient. Oamenii viseaz cnd pot medita asupra unui pasaj oarecare din Bhagavad Gita, dar, n fond, nu iau nimic serios din aceasta, ci numai ceva cu care i realizeaz o anumit voluptate interioar . Ei nu au curajul s preia ceea ce ar crea un echilibru n inuturile mijlocii, o atmosfer spiritual respirabil . Trebuie spus chiar c n p trunderea a a-numitei teosofii estice se afl ceva care este de mult un contracurent d un tor n Europa Central . Aceast afirma ie nu se aplic la faptul c pentru anumite lucruri nu s-ar putea folosi terminologia Orientului, c nu se pot folosi concepte ale Orientului, c nu trebuie s ncerci s n elegi Orientul. Este vorba de cu totul altceva, i anume de acele aspecte pe care am ncercat s le prezint n cele expuse. O astfel de nclina ie fie c tre materialismul deschis al Occidentului, a a cum apare n acest curent, sau c tre materialismul nfrumuse at al Occidentului, a a cum se manifest prin Trine sau prin Christian Science [ Nota 17 ], care nu reprezint altceva dect tot materialism nseamn un pas spiritual napoi. Att nclina ia c tre acestea ct i c tre tot felul de misticisme n domeniul spiritual nseamn n mod clar un pas napoi. Progresul este adus, n fond, de ceva care este bine preg tit, care ns , n prezent, reprezint stratul aflat sub solul, ca s spunem a a, al civiliza iei central-europene peste care s-a stratificat ceea ce este confluen ntre Orient i Occident. C ci este un adev r, adeseori amintit aici, care poate fi preluat i din scrierile i conferin ele mele, c Biblia, Noul Testament au avut n fond aceea i soart ca alte scrieri orientale. Noi nu le avem n forma lor adev rat . La forma lor adev rat se poate ajunge numai prin tiin a spiritului, care readuce vivacitatea necesar pentru a n elege aceste lucruri. Dac introducem ns aceast vivacitate n Biblie, n Noul Testament, cei care sunt ast zi reprezentan ii oficiali, ca Traub etc., sunt primii care prezint acest fapt n fa a lumii ca pe o fantezie, ca ceva revolt tor, ca ceva condamnabil. Aici, n Europa Central , sunt prezen i acei oameni care, pe de o parte, ar dori s se nal e spre spiritualitate i, pe de alt parte, au un sim pentru n elegerea ntregii dimensiuni a lumii fenomenelor naturale exterioare. Acest lucru este necesar n prezent. Numai dintr-un asemenea spirit poate progresa omenirea. Din acest motiv este necesar, de asemenea, ca oamenii s aprofundeze n prezent ceea ce poate oferi observarea naturii, dup cum este necesar, n alt sens, s aprofundeze ceea ce poate aduce tiin a spiritului. Nici una, nici cealalt nu cuprind ntregul adev r, numai consonan a ambelor n sufletul uman d adev rul ntreg. La fel stau lucrurile i n domeniul practic. Nici exercitarea unilateral a religiei, care ar vrea s fug de lume sau cel pu in ar vrea s convie uiasc cu lumea a a cum este ea, n schimb ar dori s tr iasc n toate n l rile religioase posibile, care sunt str ine de lume, nici practica religioas i nici, pe de alt parte, rutina exterioar care domin via a noastr oficial nu pot contribui n vreun fel la progres. Poate progresa n via a practic exterioar doar cel care le cuprinde cu iubire pe am ndou , care, pe de o parte, n elege m surile practice pe care le pretinde lumea exterioar de la noi, i, pe de alt parte,
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 19

este nclinat s lege ceea ce ne pretinde lumea exterioar cu ceea ce i po i nsu i printr-o educa ie bazat pe tiin a spiritului, ceea ce te face ndemnatic, astfel nct aceast ndemnare s nu fie pur i simplu un antrenament exterior, ci un mod de a ac iona iluminat de o spiritualitate interioar care i are n acela i timp r d cini i n structura sufleteasc . Numai astfel se poate ajunge la ceea ce ne pune timpul prezent ca sarcin . Acesta este lucrul pe care trebuie s -l n elegem. Exist mul i oameni care combat azi tiin a spiritului la care ne referim aici, pentru c aceast tiin se refer pe larg la lucrurile spirituale, pentru c , a a cum fizica ne vorbe te despre anod i catod, tiin a spiritului ne vorbe te despre faptul c sufletele intr n corpurile p mntene, venind din lumile spirituale, cu diferite dispozi ii cu simpatie sau cu antipatie. Din cauz c tiin a spiritului prive te spre fenomenele naturale, ca i la faptele spirituale, ea este respins de mult lume. tiin a spiritului este respins de cei care iau n considerare numai natura exterioar , pentru c n antroposofie nu- i pot reprezenta, de fapt, nimic, n aceasta ei nu g sesc poate dect cuvinte. Dar aceast tiin a spiritului este respins i de acei oameni care vor s tr iasc ntr-o mistic neclar , avnd cuno tin e religioase vechi, mo tenite, care nu i-au g sit leg tura cu practica de via mai nou . tiin a spiritului este respins i de cei ale c ror no iuni nu au niciun con inut, ci vor numai s se foloseasc de sonoritatea cuvntului, de con inutul cuvntului, a a cum fac mul i filosofi ai prezentului, chiar i cei care fondeaz n prezent coli de n elepciune [ Nota 18 ]. Acesta este ns exact lucrul de care nu avem nevoie. Nu avem nevoie de o n elepciune de cuvinte care refuz s p trund n faptele naturii. Nu avem nevoie nici de o mistic sporov itoare, neclar i nici de ceea ce vrea s p trund lipsit de spirit n fenomenele naturii. Ne trebuie o sintez , o leg tur ntre amndou , c ci doar aceasta reprezint realitatea. i exclusiv din acest punct de vedere trebuie s focaliz m faptul c vorbirea noastr , vorbirea uman , n timp ce naint m din Orient spre Occident, deci i n Europa Central , a preluat tocmai acele forme care i dau plasticitate, care permit ca limba s se simt legat n interioritatea omului cu ntreaga dispozi ie i structur sufleteasc . Pe de alt parte, tocmai limbajul Europei Centrale vrea s fie ceva care s se poat scurge n evenimentele exterioare, i care nu va fi re inut n mod egoist n om. Este un fapt care ar putea fi constatat ntr-o limb cum este cea a lui Goethe i Hegel. Aici lucrul este clar n structur . Iar structurile care sunt prezente sunt foarte adecvate a fi dezvoltate, ele tind chiar spre ceea ce vrem s realiz m prin tiin a spiritului. n orice caz, nu trebuie s ne mir m c tiin a spiritului este ponegrit att de cei care sunt contamina i oriental, ct i de cei contamina i occidental, ponegrit incon tient, ponegrit obiectiv. Pe de alt parte, tiin a spiritului trebuie s - i clarifice mereu esen a. Din aceast cauz , sarcina mea de azi a fost s v vorbesc despre aceste aspecte, iar celor care se afl n interiorul mi c rii antroposofice le revine obliga ia de a ncerca s clarifice ce vrea aceast tiin a spiritului antroposofic , c nu trebuie s evit m s vorbim despre faptele spirituale, despre lumea suprasensibil ca despre o realitate deplin , a a cum se vorbe te despre lumea fizic , s precizeze faptul c , prin educa ia antroposofic a sufletului, tiin a spiritului trebuie s fac astfel nct omul s realizeze o judecat deschis , liber , despre ceea ce sunt, n prezent, necesit ile practice. Faptul c ntreprinderile noastre practice iau na tere cu o anumit consecven tocmai din concep ia noastr spiritual este ceea ce ar trebui s - i clarifice fiecare din cei ce apar in acestei mi c ri spiritual- tiin ifice. Lor le revine sarcina s plaseze aceast tiin a spiritului n lumina corect , prin opozi ie cu r t cirile lumii, de a ar ta ce vrea ea de fapt. n prezent nu g sim suficiente prilejuri de a pune tiin a spiritului n adev rata ei lumin . S-ar putea s vi se par c a vrea s clarific unele lucururi din prea multe p r i. Dar nu este vorba de faptul c azi trebuie s afl m tot mai multe fapte interesante din lumile spirituale, ci c impulsurile care ne vin de la aceste fapte spirituale ale lumilor suprasensibile trebuie s poat veni pentru a se putea impregna n mod corect n lumile sensibile. Este necesar ca sufletul treaz s fie cu adev rat con tient de pericolul care amenin att din acea parte a evolu iei omenirii care vrea s men in oamenii ntr-o reverie luciferic , ct i din acea parte care vrea s-o mping cu totul n jos, n planul ahrimanic-material. C ci falsul misticism, falsa intelectualitate, caracterul str in de lume, care tind spre iluzoriu, nu spre deplin claritate i
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 20

lumin interioar , aceast dispozi ie oriental conduce la neadev r interior. Dispozi ia oriental devine neadev r interior, a a cum dispozi ia occidental , care vrea s -l reduc pe om la concep ii materialiste i la comportament materialist, conduce la minciun exterioar . Ceea ce amenin n prezent omenirea este, pe de o parte, c derea n neadev r interior, prin misticismul fals i prin conservarea unor confesiuni religioase, iar pe de alt parte tendin a spre minciuna exterioar frazeologia timpurilor noastre este deja nceputul tendin ei spre minciun exterioar , prin afundarea n simpla materialitate. Aceste dou primejdii ar trebui s fie recunoscute cu sufletul treaz tocmai de cei care, de fapt, caut n elegerea tiin ei spiritului cu orientare antroposofic . Acest lucru am vrut s vi-l nscriu azi n suflete ca fiind un gnd care nu trebuie s fie numai ascultat, care este considerat a fi teoretic, ci un gnd care se nc lze te n suflete cu adev rat i a c rui c ldur are drept consecin impulsuri de via . C ci tiin a spiritului nu este ceea ce vrea ea s fie, dac nu nc lze te sufletul i nu creeaz cu adev rat, pe calea ocolit a acestei nc lziri, impulsuri de via . Dac facem acest lucru fiecare din noi ct putem de bine, atunci din unirea sufletelor avnd aceast dispozi ie va rezulta ceva de care prezentul are ntr-adev r foarte mare nevoie. i acum, dragii mei prieteni, a vrea s mai fac o observa ie, care este foarte dureroas , dar pe care trebuie s v-o mp rt esc. Am spus o dat , dar trebuie s-o spun azi nc o dat , c nu pot r spunde multor solicit ri de discu ii private, c acum nu-mi pot desf ura via a privat ca mai nainte. Nenum rate sarcini mi ocup ziua i o parte din noapte, iar prietenii ar trebui s n eleag c nu mai este loc de discu ii particulare. Se pare c acest lucru nu este v zut prea bine. Dar exist un mijloc pentru a dep i aceast stare care, admit, este nepl cut . Acesta ar consta n faptul ca noi to i, att ct st n puterile noastre, s colabor m la realizarea sarcinilor mi c rii antroposofice. Avem pu ini oameni care colaboreaz cu adev rat cu d ruire. Fiecare lucreaz cum i place lui. Nu trebuie n eles gre it cnd se spune c avem prea mul i colaboratori. Nu avem prea pu ini, ci, dup anumite considerente, prea mul i colaboratori. Dar nu trebuie s se nghesuie to i spre ceea ce a fost realizat, ci s se creeze posibilitatea de a se lucra cu adev rat n for . Dac concepem problema astfel, putem progresa n modul corect. A a cum am spus, mi este deosebit de nepl cut, dar sunt nevoit s refuz multe dolean e private. Multe situa ii personale pot fi altfel rezolvate, pn cnd vor veni timpuri mai favorabile. Este r spndit printre noi acest conservatorism de a repune pe tapet, chiar cu violen , st ri care alt dat erau favorabile, care ns nu mai pot fi actuale att timp ct trebuie s lucr m n for pentru realizarea sarcinilor ce ni se impun de diminea a pn seara, uneori i dincolo de sear . n acest sens trebuie s ne n elegem, altfel nu ajungem n cadrul mi c rii noastre la o linie rodnic . Este mult prea slab prezen a con tien ei c i un ajutor spiritual reciproc, o consiliere reciproc pot conduce la extinderea actual a mi c rii. Imagina i-v cum ar fi dac de fiecare dat cnd revin aici, la Stuttgart, a avea convorbiri private cu fiecare dintre dumneavoastr . Cum ar putea fi rezolvate atunci sarcinile curente. Poate c unii vor spune c nu n eleg ce vreau s spun, dar vor fi i dintre aceia care tiu de ce trebuie s v comunic aceste lucruri.

CONFERIN A a IV-a
Stuttgart, 16 ianuarie 1921
Gndurile exprimate n timpul prezen ei mele actuale s-au referit la felul n care se poate ob ine deplin seriozitate de via din cunoa terea antroposofic legat de marile sarcini ale timpului nostru. Cnd se spune fa de marile sarcini ale timpului nostru nu trebuie s ne gndim neap rat la ceea ce plute te oarecum desupra oamenilor i care trebuie reglat prin autoritate peste capetele celorlal i, ci trebuie s ne fie clar c absolut tot ce are loc n mod cotidian con ine n sine, este oarecum str b tut de ceea ce apar ine marilor sarcini ale timpului. Acest lucru ar trebui s impregneze sufletele noastre ca o prim consecin a concep iei noastre antroposofice. C ci aceast concep ie antroposofic despre lume ne determin s recunoa tem c spiritualul tr ie te n totul, nu l afl m undeva n n l imi abstracte, ci n via a ambiental , n care exist m zilnic. i
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 21

tocmai acest lucru trebuie s -l aplic m marilor sarcini ale vie ii i micilor evenimente i ac iuni zilnice. Dac focaliz m via a actual din acest punct de vedere, putem s ne ntreb m: Ce componente spirituale con ine via a noastr ? Ce anume tr im n mod spiritual, n aceast perioad , noi ca oameni? Ast zi mai d inuie resturile unor m rturisiri de credin vechi, mai exist diferit e confesiuni care i adun aderen ii n comunit i i le transmit pe o cale oarecare ceea ce este tradi ional, ceea ce este considerat ca fiind credin n natura uman ve nic . Aceast credin este comunicat n cele mai variate forme, n cele mai diferite nuan e prin intermediul diferitelor confesiuni. Oamenii tr iesc n aceast credin i cred c satisfac prin aceasta nevoile sufletelor lor. Pe lng aceast credin , n prezent mai avem ceea ce provine de la tiin a care se transmite n institu iile noastre de instruire. Aceast tiin s-a dezvoltat treptat, urm rind doar cercetarea materialului fizic-sensibil, cel mult mpnzind-o cu unele reprezent ri spirituale nesatisiac toare, care ns sunt deja pe cale de dispari ie. Din ce n ce mai mult predomin tendin a de a considera tiin numai ceea ce este descoperit prin observarea fizic-sensibil i care poate fi cel mult combinat pe calea ra iunii. Din orice direc ie am privi societatea civilizat actual , vom constata c oamenii se adap la aceste dou surse: pe de o parte, preiau ceea ce li se prezint ca tiin serioas , exact , pe care o primesc n baza autorit ii; c ci n baza autorit ii preia tiin a cel care nu lucreaz el nsu i ntrunul din domeniile tiin ei, marea majoritate a oamenilor. Pe lng ceea ce accept ca instruire din revistele de popularizare a tiin ei, cu privire la fenomenele astronomice, fizice, chimice, n leg tur cu ceea ce este biologic, zoologic, mineralogic, botanic, istoric etc., pe lng faptul c preiau aceste lucruri i spun: Toate acestea trebuie s fie adev rate c ci ne vin de la instan ele autorit ii, pe lng toate acestea, oamenii accept ceea ce le transmit diferitele confesiuni. Nu se arunc nicio punte ntre cele dou surse, deoarece din partea confesiunilor oamenii sunt nv a i de cele mai multe ori c nu trebuie s amestece tiin a i credin a, c nu trebuie s confunde ntrun fel oarecare tiin a i credin a. Ridicarea la o n elegere con tient a acestei st ri de fapt nu are loc dect n cazuri extrem de rare. Lumea depune eforturi numai pentru a recunoa te ceea ce se comunic oamenilor drept adev r exact, prin canalele obi nuite, de c tre autorit ile tiin ifice. Dar nu se urm re te cum stau lucrurile n adev r, cu ajutorul metodei de cercetare prin care se ob ine calitatea tiin ific afirmat . Chiar dac se urm re te geneza a ceea ce s-a transmis n timp drept confesiune i este comunicat n prezent n mod tradi ional omenirii de reprezentan ii oficiali ai acestor confesiuni, ridicarea la o con tientizare deplin a ceea ce se afl de fapt n aceste lucruri are loc n cazuri rarisime. i atunci cnd se ntmpl , numai rareori se ajunge la perceperea acestor fapte n lumina corect . S admitem c cineva se ridic , s spunem, n cadrul confesiunii catolice sau protestante mpotriva a ceea ce este numit dogm ; atunci acea dogm va fi considerat un nonsens, se va ridica mpotriva ei, eliminnd-o, dar nu se va g si posibilitatea de a se pune ceva n locul ei. O astfel de dogm este, de exemplu, aceea a Trinit ii, a triplei personalit i a Fiin ei divine. Cine se refer la dogm a a cum o ofer n prezent confesiunile religioase are posibilitatea de a se manifesta mpotriva ei, dac se plaseaz pe punctul de vedere al modului actual de a gndi tiin ific. C ci el va putea dezv lui foarte u or ce este nonsens n leg tur cu aceast dogm . ns cel care merge pe firul care conduce la modul cum a ap rut o astfel de dogm afl c dogmele sau transmis n omenire ntr-un lung interval de timp, ns la baza form rii acestor dogme se afl ceea ce adeseori am caracterizat ca fiind clarviziunea instinctiv a treptelor timpurii ale omenirii, clarviziunea atavic , privirea n lumea spiritual . A adar, din aceast clarviziune au provenit asemenea dogme, i ai putea s spui: Dogma Trinit ii a ap rut din n elegeri profunde, fundamentale, p trunznd n structura existen ei lumii. Cndva, aceast dogm a fost un adev r esen ial recunoscut. Ea reprezenta o n elegere profund a adev rului. Dar aceast situa ie a existat n acel timp str vechi n care, a a cum am spus, facult ile suflete ti umane, for ele cunoa terii care reprezentau un fel de clarviziune instinctiv erau n armonie cu aceast dogm . Ulterior dogma s-a transmis. Ea nu se mai potrive te cu formarea actual a for elor suflete ti. n general, pentru fiecare om care a vie uit aceast dogm la apari ia ei au trecut de la acel timp mai multe
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 22

vie i p mntene. Sufletele au avut diferite tr iri n timpul acestor vie i p mntene. n lumea exterioar , dogma s-a conservat, a fost transmis din genera ie n genera ie. n prezent, ea a c p tat o astfel de form , nct din cuvintele cu care este comunicat nu mai poate fi n eleas . Iar acele suflete s-au n scut din nou; din ambian a bisericeasc le este prezentat dogma. Nu exist nicio leg tur omeneasc interioar ntre ceea ce este oferit de c tre confesiuni sufletelor omene ti i ceea ce acestea se str duiesc s afle, s tie. n prezent, sup r tor nu este faptul c dogmele sunt false, ci c ele sunt o form de a cuprinde adev rul care nu mai corespunde condi iilor actuale, dogmele nu mai vin n ntmpinarea a ceea ce este o necesitate a sufletelor. Astfel nct putem spune: Aceste dogme sunt predicate n prezent, fiind, de fapt, rostite n gol. Iar aceia care le m rturisesc fac aceast m rturisire de credin nu n sensul adev rului sufletesc interior, c ci, n general, ei nu n eleg dogmele. Dar a accepta ceea ce nu n elegi este un neadev r interior. i de la acest neadev r interior provine faptul c se produc attea daune care provin din caracterul mincinos al lumii. Ceea ce s-a transmis prin omenire ca falsitate este cu adev rat de nem surat. n fond, nu este de mirare c a a stau lucrurile, din simplul motiv c atunci cnd sufletele tr iesc n neadev rul interior men ionat le lipse te un sim pentru neadev r n via a exterioar . La acest lucru ar trebui s reflecteze cei care cred c trebuie s ia n prezent ap rarea confesiunilor tradi ionale. Este un aspect deosebit de serios de care trebuie s ne ocup m. S-ar putea spune c sufletele care ntre timp au trecut prin diferite vie i p mntene au evoluat dincolo de dogme de cnd au ap rut aceste confesiuni. A a cum trebuie luate n serios acele probleme pe care le-am expus n ultimele dou conferin e, tot astfel trebuie manifestat o seriozitate vital fa de concep ia despre vie ile p mntene repetate. Dar s examin m din acela i punct de vedere ceea ce i este oferit omenirii actuale de tiin a exterioar . Ast zi se formeaz o tiin care i are originea n observarea sensibil , fizic . Acest lucru trebuie ngem nat cu ceea ce tr ie te ca suflet uman n noi n ine, care trebuie s preia, s se umple cu ceea ce este material de observa ie fizic-sensibil. Contempla i omul care este prins n vltoarea vie ii. El poart n sine sufletul care a trecut prin vie i terestre, care nu g se te n confesiunile religioase ceva de care s putea ata a. Dar el se -ar ata eaz , cel pu in pentru anumite domenii ale vie ii, de ceea ce n prezent are un caracter tiin ific acceptat. Trebuie s se pun ntrebarea: Ce se ntmpl cu sufletul uman cnd se ata eaz de aceast tiin , recunoscut , care nu face observa ii dect n domeniul fizic-sensibil? Sufletele care se ncorporeaz n prezent n organismele fizice au preluat, n fapt, n ncarn ri anterioare, ceea ce corespundea cu totul altor rela ii ale lor cu natura, cu ambian a, cu lumea dect ceea ce este preluat n prezent de aceast tiin . Se pot g si relativ pu ine suflete ncorporate n prezent care n via a lor anterioar erau ncarnate astfel nct s lege, de exemplu, de o anumit tiin ceea ce li se spunea despre fenomenele naturale sau de un anumit fel de reprezent ri prin intermediul spiritualului. O astfel de tiin a naturii golit de spiritualitate, cum a fost dezvoltat n ultimele trei-patru secole, nu a existat nainte. Ceea ce i era oferit omenirii n acele timpuri mai vechi ca tiin a naturii, ntr-o vreme care nu este foarte ndep rtat de noi, era de a a natur nct concomitent cu conturarea unei st ri de fapt sensibile se mai manifesta ceva ce satura cu spiritual aceast stare de fapt sensibil . De aici vine i faptul c mul i oameni ai prezentului care nu in neap rat fie n pas cu vremea nu g sesc n tiin a naturii actual nimic care s -i satisfac , o ignor , nu se ocup de ea, n schimb scormonesc i scot la iveal tot felul de hr oage vechi i cerceteaz ce tiin a naturii a transmis oamenilor Basilius Valentinus sau al ii ca el. Este adev rat c n reprezent rile care se elaborau atunci mai tr iau to felul de aspecte t spirituale, dar, n general, profundul respect al celor care se ocup n prezent de aceste lucruri se bazeaz pe aceea c nu le n eleg i c ei consider ca fiind foarte profund ceea ce nu este n eles. Ceea ce este important n acest domeniu este faptul c sufletele omene ti care sunt ncorporate n corpuri actuale nu mai au leg tur real cu vechea tiin , iar cu ceea ce oricine este hr nit n coal ele sunt burdu ite, a a nct preiau materialul tiin ei care a luat na tere pe baza observa iei
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 23

sensibil-fizice. Dar ce se g se te, de fapt, aici, atunci cnd cercet m problema din perspectiv interioar ? n prezent, noi intr m n trupurile noastre cu ceea ce au vie uit sufletele noastre n vie i anterioare, dar p trundem ntr-un anumit mod, astfel nct nu mai avem nicio rela ie cu ceea ce au vie uit sufletele n vie i p mntene anterioare. n cursul diferitelor vie i p mntene anterioare, noi ne-am format sufletele n a a fel a a trebuia s se ntmple pentru c era preg tirea pentru dezvoltarea libert ii nct ele sunt golite de ceea ce au preluat mai nainte, nu mai au nicio rela ie cu ceea ce preluaser mai nainte, sunt str ine de ceea ce tr ie te de fapt n lume. n aceast privin , noi nu mai aducem n sufletele noastre nimic din tr irile vie ilor terestre anterioare. Desigur, aducem cu noi rezultatele calit ilor noastre morale, dar nu prelu m din tr irile anterioare, din vie ile p mntene anterioare, ceea ce ar putea conduce la o tiin nn scut a tainelor lumii modelat ntr-un anume fel. Sufletele nu mai intr n prezent n corpuri a a cum intrau, de exemplu, n corpurile grecilor. Sufletul care trecuse prin na tere n via a greceasc aducea n corpul fizic o for acumulat prin vechea tiin , astfel nct putea mprosp ta corpul fizic cu for de via spiritual-sufleteasc . Ast zi lucrurile stau altfel. De cele mai multe ori, n zilele noastre, sufletul care intr n corp are pentru acesta un efect distrug tor. Acest efect este din ce n ce mai pronun at, constatndu-se c sufletele care se nasc n prezent au ceva distrug tor pentru corp, paralizeaz corpul, l mpnzesc cu for e ale mor ii. Dac evolu ia ar merge n acest sens, am ajunge sigur la declinul vie ii p mntene. Oamenii ar deveni tot mai slabi sub raportul voin ei, ar ar ta c nu se pot ridica la cuprinderea unor impulsuri active, ar trece prin via n elegnd-o n mod automat. Ct de trist este s vedem n prezent ce rar se las oamenii cuprin i de idei vii. Oamenii prezentului sufer de scleroz sufleteasc , agit idei moarte, nu-i preocup dect ce preiau prin tradi ii, le fr mnt n capul lor i devin automatisme. n adev r, lucrurile stau astfel: dac mergi n prezent prin lume cu un sim nealterat de prejudec i i observi oamenii nu po i s -i deosebe ti ntre ei. Efectiv nu-i po i deosebi. Vorbe ti cu A, cu B, cu C; to i povestesc acela i lucru. Fiecare crede c poveste te ceva personal, dar nu po i s g se ti o deosebire ntre ei, to i spun acela i lucru. Ai de-a face numai cu un fel de oameni, n diferite exemplare, i uneori te ntrebi dac nu e ti victima unei iluzii, dac cel cu care vorbe ti azi nu este acela i cu cel cu care ai vorbit ieri. Aceasta corespunde ns ntru totul i cu ceea ce rezult din observarea vie ilor p mntene succesive n corela ie cu via a p mntean actual . Sufletele nu mai aduc cu ele ceea ce au avut nainte, ceea ce trecea de la o via p mntean la alta i care reap rea, chiar dac cu o for din ce n ce mai redus , i care exista ca o tiin nn scut . Acest lucru nu mai este de actualitate. i dac de astfel de suflete se leag numai ceea ce este tiin a naturii observat exterior, fizic-sensibil, atunci ele se umplu cu o tiin a efemerului, cu o tiin care nu exprim n imagini-idei ceea ce exterior este trec tor. Secolul al XIX-lea, pentru a se deda unei iluzii nfior toare n aceast privin , a ad ugat la mai vechea Lege a conserv rii materiei a a numita Lege a conserv rii energiei [ Nota 19 ]. El a inventat aceste legi pentru a se iluziona c n natur nimic nu se men ine, ci totul este trec tor, c i materia i energia sunt trec toare. Nu mai r mne nimic din suflet, dac rencarn rile se repet n viitor, dect automatul uman, cnd acesta se umple cu materialul tiin ific naturalist ob inut prin observa ii f cute cu ajutorul sim urilor. C ci o astfel de tiin nu exercit nicio for vitalizatoare, nicio for fecundant asupra sufletului. Sufletul se na te n prezent, venind din vie i p mntene anterioare, dorind cu nfocare s fie fecundat de ceva pentru a putea s progreseze prin vie ile p mntene urm toare. Dar preluarea exclusiv a tiin ei aspectelor trec toare ale lumii nu-i ofer sufletului dect moartea, omoar sufletul. Acest lucru trebuie n eles cu toat seriozitatea. Dac se va continua i n viitor s se perpetueze nen elegerea pentru dogmele devenite nvechite, atunci, printr-o tiin a naturii nep truns de spirit, ar avea loc paralizarea, omorrea sufletului. Acesta ar trebui s sufere o a doua moarte. Depinde ntru totul de om i de umanitate s men in sufletul viu. Nu este ng duit omului s se lase prad acelei pasivit i comode, n timp ce spune: Sunt o fiin ve nic , iar nucleul meu fiin ial mi va fi men inut n orice circumstan e. Aceasta nu corespunde adev rului. Acest nucleu fiin ial ve nic este desigur prezent n om, dar el trebuie s fie fecundat tocmai n aceast perioad , n cazul n care nu trebuie s moar . i nu exist un alt mijloc de a men ine
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 24

sufletul viu dect rupnd-o cu observa iile pur fizic-sensibile i fundamentnd o adev rat tiin a spiritului, ar tnd cum tr ie te spiritul n toate lucrurile ce sunt observate cu ajutorul sim urilor. Este esen ial de a nu l sa s fie valorificat nimic din ceea ce este pur nregistrare a unui material fizic-sensibil i de a pretinde ca orice material fizic-sensibil s fie mpslit de reprezent ri ale spiritualului care tr ie te n acesta, care nu trebuie s fie alungat. Cnd sufletele vin din ncarn ri terestre anterioare preiau aceast tiin a naturii plin de spiritualitate, sunt fecundate, i prin aceasta puse n situa ia de a- i purta mai departe vitalitatea n vie ile terestre urm toare. D inuirea sufletului, s n tatea acestuia, ba chiar d inuirea vie ii ns i a sufletului, eliminarea mor ii suflete ti a omenirii in de spiritualizarea cunoa terii naturii. Din aceste fapte i nu dintr-o prejudecat oarecare provine str dania noastr de a realiza aceast spiritualizare a tiin ei naturii. Iar dac omenirea se ntoarce mpotriva acestei spiritualiz ri, o face pentru c este instigat , tocmai pentru c este ne tiutoare fa de semnifica ia propriu-zis a faptelor, este instigat de spirite pe care le cunoa tem bine i care se pot pune n valoare n natura uman cu att mai mult cu ct sufletele au adus mai pu in cu ele din ncarn rile anterioare. Din ntreaga structur a vie ii noastre actuale, care, spiritual, se compune din tiin a naturii eliberat de spirit i din m rturisiri de credin golite de sens, rezult un comportament ostil i absurd mereu rennoit mpotriva voin ei de a spiritualiza cunoa terea naturii. Nu putem sublinia ndeajuns ct este de necesar n vremurile noastre s se n eleag n profunzime interioar o asemenea stare de lucruri i s se ia o pozi ie corespunz toare. Nu putem acorda suficient credit respingerii unei tiin ificit i p trunse de spiritualitate, fie c izvor te n felul n care am auzit c a fost men ionat azi dup -amiaz nu tiu n ce m sur se bazeaz pe adev r relatarea faptului c ar fi fost boicotate conferin ele inute s pt mna trecut printr-o decizie a studen ilor , fie sub o alt form . n prezent, scrierile care sunt ndreptate mpotriva tiin ei spiritului pot fi adunate n stive mari. Ceea ce se valorific n curente cu adev rat ntunecate, impure, cei c rora le place s ignore aceste lucruri le vor putea con tientiza cu intensitate ntr-un timp destul de scurt. n prezent este mai comod s fii neatent la aceste lucruri, dect s le acorzi aten ie. Dar nu ne mai afl m n acel punct n care s putem face drumul napoi, i anume s nu mai fim discuta i de lume. Din aceast cauz nu este posibil dect mersul nainte. Dar acest mers nainte este legat de o autoimplicare activ n formele tot mai agresive a ceea ce, de i nu le putem numi discu ii, le spunem totu i discu ii ale timpului. Numai dac ne reu e te ac iunea ce rezult prin confluen , numai dac fiecare i face treaba ce-i revine, lund atitudine n favoarea tiin ei spiritului, i dac nu ne temem s caracteriz m n orice situa ie n mod nefardat i f r re ineri, acolo unde este prezent , o ostilitate evident mpotriva tiin ei spiritului, numai atunci poate exista speran a de a reu i. Nu este vorba de a prinde din zbor i de a lua pozi ie combativ doar cnd apare o adversitate mpotriva tiin ei spiritului. Acest lucru este, binen eles, ntru totul necesar n unele cazuri. C ci, n definitiv, cnd o adversitate rezultat dintr-o n elegere gre it sau dintr-un echivoc se ridic mpotriva tiin ei spiritului, acest lucru reprezint un fenomen secundar. Acest lucru este ceva secundar care, n mod normal, trebuie s fie pus n lumina corect . Este, de la sine n eles, secundar faptul c am comunicat acest lucru de curnd ntr-o conferin public oameni ca Frohnmeyer spun despre figura principal a grupului plastic de la Dornach, care poate fi considerat ca fiind figura lui Christos, c ar reprezenta statuia omului ideal, sus cu tr s turi luciferice, jos cu tr s turi animalice. Este cu siguran necesar s facem trimitere la aceasta, dar nu pentru a ap ra pur i simplu tiin a spiritului, ci dintr-un motiv mult mai profund, mai important. Cine este n stare s lanseze n lume un neadev r att de nfrico tor, acela ac ioneaz n mod nociv prin tot ce scrie i vorbe te, de i el ar trebui s ac ioneze n mod educativ. i nu numai faptul c cineva spune la un moment dat o minciun att de grosolan este important, ci, plecnd de la acest simptom, pentru c un om poate min i ntr-un asemenea mod ne d m seama pe ce c i merg, n prezent, anumi i conduc tori ai omenirii. Dup atacurile ndreptate mpotriva tiin ei spiritului putem recunoa te ce calitate are sim ul actual al adev rului. i n acest cmp l rgit trebuie s se desf oare activitatea n domeniul spiritual. Despre aceasta este vorba. Nu trebuie s ne retragem speria i n fa a acestei lipse de sim al adev rului n toate domeniile. Omenirea trebuie s n eleag c nu se poate lucra pentru ntmpinarea viitorului dect cu un sim real al adev rului, n cazul n care sufletele trebuie s g seasc calea din ncarnarea acestei perioade n ncarnarea perioadei urm toare. Nu este vorba de ceva formal, ci de via a real a
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 25

sufletelor n cursul vie ilor terestre succesive. Trebuie s c uta i, i ve i g si, leg tura dintre lipsa de realism interioar a gndirii pe care am caracterizat-o mai nainte n credin e aduse sufletului n mod exterior, f r a se stabili o concordan cu adev rul i falsitatea din lumea exterioar . n definitiv, este uimitor, c asemenea ipocrizie apare cu atta for mai ales la cei care ar trebui s fie, de fapt, nv torii lumii i marii p str tori ai sigiliului adev rurilor religioase. Prima sarcin a omului actual care vrea s aib o leg tur cu via a spiritual este de a c uta falsitatea, ipocrizia devenit istoric-cultural . Este uimitor ct de profund a erodat aceast ipocrizie istoric-cultural . Ea este o caracteristic a epocii noastre. Din politic , n care i-a cultivat plantele ei de mla tin , a p truns i n alte cteva domenii. i i-a f cut apari ia i starea n care oamenii de-abia mai pot face deosebirea dintre ceea ce corespunde adev rului i ceea ce este fals cu privire la anumite fenomene ale vie ii. Vede i cum un anumit fenomen al vie ii, falsitatea, pe care l ntlnim la tot pasul, i joac rolul att n via a de toate zilele ct i n situa iile importante ale vie ii. n definitiv, falsitatea a izvort n zilele noastre din aceea i nclina ie, indiferent dac ea apare la domnii lumina i oricum, lumina i de o lumin ciudat care s-au adunat la Geneva sau dac apare la diferi i flecari de cafenea burghezi i proletari. Ceea ce a tr it ca spirit la Geneva n flec relile de cafenea burgheze sau proletare este iubit ca neadev r i a vrea s spun, n parantez cei prezen i s nu mi-o ia n nume de r u, c ci n parantez pot totu i s-o spun , c el nu este eliminat nici din cadrul Societ ii antroposofice. Aceast ipocrizie este un fenomen istoric-cultural al prezentului i de el trebuie s ne ocup m. nainte de orice, el nu trebuie s fie scuzat n niciun domeniu, ci trebuie s fie caracterizat, trebuie s fie pus n fa a contemporanilor no tri. Noi retr im faptul c , dac necesitatea urgent pentru indicarea lipsei de sinceritate este scoas n eviden , aceasta ne este luat n nume de r u i de persoane care fac parte din mi carea antroposofic , de i faptul c trebuie s tr iasc n mijlocul falsit ii i incomodeaz ntr-o anumit privin . Lucrurile pe care le-am prezentat azi, gndite n leg tur cu cele spuse n cele dou conferin e anterioare cu privire la rencorporarea sufletelor n lumea civilizat actual , ca i cu privire la interesul de a nu l sa s ajung la oameni ceea ce este hot rtor i ar trebui s ajung la ei n epoca actual , poate s ne dea o idee despre marea seriozitate a sarcinilor timpului n care tr im. Aceste sarcini sunt p trunse de cea mai profund seriozitate. i din aceast cauz , pentru c este att de necesar s se plece de la acest punct de vedere, am vorbit ultima oar despre ct este de dureros faptul c ast zi mi este solicitat att timp, f r a avea posibilitatea de a continua munca antroposofic mai veche, a a cum era ea nainte de a se ivi necesitatea de a se lucra la aspectele care au fost discutate adeseori aici. Dac vrem s ne plas m n rela ie corect cu aceste lucruri, este necesar acest punct de vedere, necesar tocmai pentru c pleac din spiritul marilor sarcini ale timpului. Noi trebuie s clarific m un lucru. Prietenii no trii s-au integrat n multe privin e n mi carea antroposofic a a cum este ea de la nceputul acestui secol. Aceast mi care antroposofic nu are o realitate numai n planul fizic, ci este permanent o problem a lumilor spirituale, o problem nemijlocit a lumilor spirituale. Este de la sine n eles c i m surile practice exterioare sunt o problem a lumilor spirituale, dar nu n sensul n care este mi carea antroposofic ns i. n leg tur cu acest lucru trebuie s spun azi cteva cuvinte. Societatea antroposoitc , n aspectele ei spirituale, continu , fie c oamenii care o reprezint sunt vrednici sau lene i, fie c i dau osteneala sau nu de a duce lucrurile mai departe, merge nainte mai ncet sau mai repede, dar r mne prezent n realitatea ei spiritual . n ceea ce prive te lucrurile practice, care au ap rut din cerin ele prezentului, acestea trebuie f cute la timpul lor, ntruct este imposibil s le realizezi dac nu sunt solu ionate la momentul potrivit; dac se fac cu ncetineal , ele vin pur i simplu prea trziu. n cadrul mi c rii antroposofice, lumea s-a obi nuit n mare m sur ca unele lucruri s se fac repede, altele ncet. i s-a instaurat practica de a se aplica aceasta chiar cnd nu se poate. n principal, acest lucru se afl la baza a ceea ce am vrut s spun, de curnd, cnd am dat indica ia de a se revigora izvorul din care curge totul, mi carea antroposofic ns i. A trebuit s m refer de mai multe ori la faptul c acum nu este posibil s avem discu ii personale. Da, dragii mei prieteni, n ultimele zile ale s pt mnii trecute cele cteva persoane care am lucrat cu adev rat la
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 26

problemele practice am avut timpul ocupat pn spre ora trei diminea a. Cu toate acestea, unii se revolt dac nu se d curs dorin ei lor de a avea discu ii personale. Dar de unde am putea lua timpul necesar pentru aceasta? Acest lucru trebuie s fie n eles. De aici nu trebuie s rezulte o indolen pentru via a antroposofic , ci, dimpotriv , ar trebui realizat o nt rire a ei. C ci, fi i siguri, dac va surveni o revigorare a vie ii antroposofice, va veni de la sine i tot ce este necesar pentru via a practic . Dar, nainte de orice, trebuie s se manifeste intensificarea vie ii antroposofice. Pentru aceasta trebuie s elimin m din sufletele noastre tot ce ine de reverie. Ceea ce vrea s se ncuibeze pe o insul oarecare a sufletului, care nu se preocup de ce se ntmpl n via , paralizeaz realizarea adev ratelor sarcini ale vie ii. Aceste sarcini sunt anihilate cnd oamenii r mn orbi, r mn impasibili fa de ceea ce se desf oar n via a exterioar , iar ei i caut mntuirea, care reprezint mai mult voluptatea sufletului lor, pe parcelele lor de via , prelucrnd tot felul de probleme str ine vie ii, probleme mistice. Spunnd aceste lucruri eu m refer la o aplicare nemijlocit a ideilor despre marile sarcini al timpului la propria noastr mi care. Fiecare dintre noi ar trebui s coopereze la nt rirea acestei mi c ri. Se poate realiza aceasta numai dac i formezi un ochi liber i deschis pentru fenomenele de degradare din via a noastr cultural . Pentru antroposofi nu este admisibil s nu preocupe -i aceste fenomene. Nu este admisibil ca ei s nu se intereseze de for a care mpinge civiliza ia actual n abis. n ciuda faptului c , pe de o parte, nu se percepe cu pl cere, pe de alt parte este mereu uitat, trebuie s atrag aten ia c lucrurile nu se ndreapt de la sine. Iar lenea contemplativ , care pentru mul i este o demonstra ie transcendental , ne d uneaz n mod deosebit. n loc de a ne zgl i voin a, spunndu-ne: Vreau s fac, se mediteaz asupra condi iilor care exist aici sau n alt parte pentru a putea realiza ceva. Dragii mai prieteni, dac de la nceputul secolului s-ar fi gndit n felul acesta despre mi carea antroposofic , ea n-ar fi fost niciodat ceea ce este. C ci oamenii de tep i care au ap rut atunci au spus c la Mnchen ar trebui lucrat ntr-un anumit fel, iar cei i mai de tep i f ceau deosebire ntre Schwabing i Mnchen, i pretutindeni auzeau cum cre te iarba, ceea ce le indica ce calit i are locul respectiv. Apoi au venit al ii care g seau c la Hanovra i la Frankfurt exist condi ii cu totul speciale. Aceast manifestare o ntlneai pretutindeni. Dac ai fi luat aminte la asemenea afirma ii nu s-ar fi f cut niciun pas nainte. Era i atunci un lucru r u, dar n prezent, cnd este vorba, n multe cazuri, de sarcini ale vie ii practice, este un lucru cu mult mai d un tor. C ci n prezent nu se pune problema de a detecta asemenea cre teri ale ierbii, ci de a ne ncorda voin a pentru a face ceva, pentru a lucra cu adev rat. Este extrem de simplu s spui: Eu resimt n atmosfera transcendental a unui loc oarecare c acolo nu se poate face un lucru sau altul este mult mai u or dect s vrei pur i simplu s faci ceva. n prezent, ar trebui s ne raport m ct se poate de pu in la lucrurile exterioare, i pe ct posibil s punem n fa interiorul. Acest lucru nu este subliniat suficient de des. La aceasta se adaug faptul c seriozitatea antroposofic trebuie s fie ntru totul men inut , c trebuie s fie suscitat cu adev rat for a de a lucra asupra lucrurilor exterioare cu un real interes. Trebuie totu i s tim ce se petrece n lume; i se petrec multe lucruri. Dar este uimitor cum i n cercurile noastre este un slab interes pentru ceea ce se ntmpl n lume. Vreau s eviden iez un fapt tulbur tor, care are multe cauze, dar timpul nu ne-ar ajunge azi pentru a le descrie pe toate. Este o realitate faptul c ncepnd din luna mai revista noastr pentru Triparti ie nu a ajuns aproape la niciun abonat. Asta n condi iile n care suntem o societate cu mii i mii de membri. Este n adev r foarte trist c trebuie s fie consemnat un asemenea fapt, dar el exist i este numai unul dintre multe altele. S crede i c este ntru totul adev rat. Aici adversarii sunt cu totul al i fl c i, ei se afl peste tot la postul lor. i astfel de ma ina ii se extind. Nu spun aceasta f r reflec ie i mai ales f r a chibzui la ce trebuie s ne a tept m n prezent, dac nu ne unim toate for ele pe care le avem, dac nu ne nsum m toate fortele individuale. De asta este nevoie. Acum trebuie s avem suficient for n noi, nct s ne putem apuca de lucr ri, altfel va fi prea trziu. i nu v d ca din alt parte s fie ntreprins ceva, altfel nu a ajunge s spun numai despre noi c venim prea trziu.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 27

Exist cte ceva n preg tire, nainte de toate participarea unei p r i a studen imii la str daniile noastre. Tocmai de aici poate s vin ce este mai fertil, dac vom ti s ntmpin m acest lucru cu n elegere real , adev rat ; dar trebuie s ne fie i clar acest lucru. Este sigur c nu merge cu idei neclare. Este vorba s se procedeze dintr-o str danie interioar . Acestea i nc alte lucruri ar mai fi poate de discutat azi, dar gndesc c ele s-ar putea g si n voi n iv , dac ve i dezvolta singuri mai departe idea ia pe care am ini iat-o. S v dezvolta i n continuare este ceea ce la sfr itul acestei conferin e a vrea s exprim ca o dorin . Acum timpurile sunt de a a natur nct nu pot avansa o astfel de dorin pentru mplinirea ei peste ani, ci pot s iau n calcul numai s pt mnile pn cnd voi putea fi din nou aici. Avem efectiv nevoie de timp, n adev r putem pierde orice s pt mn pe care nu o folosim. Din aceast cauz , dragii mei prieteni, la sfr itul acestei conferin e a dori s v spun dou lucruri: mai nti a vrea s exprim dorin a ca ceea ce am spus azi s fie n eles pn la revederea noastr , n al doilea rnd ca aceast revedere s poat avea loc la timp, ca s poat fi indicate lucruri care se afl n direc ia acestei dorin e. n acest sens, v spun la revedere.

CONFERIN A a V-a
Dornach, 21 ianuarie 1921
Expunerile de dinaintea plec rii mele i chiar cu s pt mni mai devreme au avut toate ca tem indicarea felului n care ceea ce numim tiin a spiritului poate trece, poate interveni n via a adev rat , cum ceea ce numim lumea se afl ntr-o anumit leg tur interioar cu ce vie uim interior. i n timp ce superviza i aceste expuneri, v rog s v pune i nc o dat ntrebarea ce ar nsemna pentru evolu ia general a omenirii dac rezultatele cele mai importante, cele mai p trunz toare ale tiin ei spiritului de orientare antroposofic , ar p trunde n via a oamenilor care ac ioneaz n plan social. S-ar ti c omul, n timp ce ajunge la con tien n corpul fizic, conserv n acest corp ceva care face trimitere la timpuri de dinaintea na terii, respectiv dinaintea concep iei, c el a fost ntr-o stare care aducea cu sine dorul acestei vie i dintre na tere i moarte, care i inocula sentimentul c sufletul care a tr it mult timp numai ntr-o lume spiritual are nevoie, pentru a putea progresa, de perceperea lumii prin sim urile corporale, dar i de ac ionarea din corpul fizic. Dac ar fi n eleas corect, acest cercetare con tient a pre -existen ei sufletului nu ar r mne numai o idee teoretic , ci ar pune st pnire i pe sentiment i voin i ar deveni prin aceasta o for de via nemijlocit . Aceasta putem s-o vedem la oamenii prezentului. To i prezint o mare lips de ini iativ . Aceast lips de ini iativ care ac ioneaz n mod paralizant asupra tuturor for elor necesare pentru a readuce via a n dec dere la una ascendent poate fi ameliorat numai dac omul devine con tient de apartenen a sa la lumea spiritual . Acest lucru nu poate ns fi inoculat n suflet prin argument ri teoretice, ci numai prin clarvederea vie a ceea ce a fost omul nainte de a fi cobort n lumea fizic . Dac timpul petrecut de om aici ntre na tere i moarte nu este obiect al unei credin e confuze, ci este rezultatul unei cunoa teri clare, ea nu ac ioneaz att de abstract n om, a a cum o face n prezent confesiunea religioas , ci concret, ca for nemijlocit . Munca omului se extinde dincolo de moarte. Dar prin faptul c omul preia n sine asemenea reprezent ri se revars via n tot ceea ce el poate ti. Avem n prezent o cunoa tere extins asupra naturii. Cu privire la cunoa terea exterioar putem spune: Omenirea a progresat enorm. Ultimii ani sngero i au ar tat c acest progres nu a putut schimba omul sub aspect moral. i, de fapt, oameni ca Wallace [ Nota 20 ] pe care l-am men ionat adeseori, mai de mult, cnd am vrut s subliniez tocmai acest lucru, au avut dreptate cnd au spus:
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 28

Noi am vie uit un enorm progres cu privire la cunoa terea lumii exterioare, dar cu privire la calitatea moral , omenirea este la fel ca n vremurile primordiale, ea nu a f cut niciun progres. Acest progres trebuie totu i s se produc n aceast perioad istoric , c ci oamenii nu mai pot r mne cu dispozi ia lor sufleteasc actual . Dar cum trebuie s se ntmple aceasta? Cum poate fi vitalizat concep ia mai mult teoretic despre lume? S lu m un exemplu aparent grosolan. Noi folosim pentru via a uman lignitul. tim c lignitul reprezint resturile unor vechi p duri, este, a adar, material vegetal. Dar care este leg tura dintre substan a vegetal , ntreaga lume vegetal , i om? Dac se calculeaz pentru un num r mic de milenii ct dioxid de carbon con ine aerul datorit faptului c noi expir m dioxid de carbon, c la fiecare expira ie ced m aerului dioxid de carbon, vom vedea c acesta reprezint o cantitate enorm . Dioxidul de carbon ar face s dispar omenirea n cursul unor milenii, ar suprima via a. Dar plantele preiau dioxidul de carbon, separ carbonul, i construiesc cu ceea ce preiau din produsele eliminate de om propriul lor corp, iar plantele care au acoperit cndva P mntul alc tuiesc la rndul lor ceea ce sunt, n prezent, z c mintele noastre de lignit. Vede i, are loc o peregrinare uimitoare. La nceput, predomin aspectul calitativ; este de la sine n eles c lignitul nu a luat na tere din respira ia noastr , ci din alte fiin e, dar trebuie avut n vedere acest aspect calitativ. Ceea ce noi elimin m formeaz baza a ceea ce reutiliz m din p mnt. Att de departe putem gndi potrivit rezultatelor teoretice la care a ajuns tiin a naturii! tiin a spiritului ne conduce i mai departe. V amintesc c v-am spus: Omul i depune corpul s u fizic n timp ce merge cu partea sa spiritual-sufleteasc n lumile spirituale. Dar eu v-am mai spus: Acest corp fizic care este depus reprezint ceea ce p mntul reconstruie te. A a cum prin expira ie d ruim lumii vegetale c rbunele, tot astfel d ruim ntregului P mnt trupul nostru. Iar ceea ce vedem n jurul nostru este n ntregime produsul unor fiin e cum suntem noi n ine, care au fost precursoarele noastre n perioadele Lun , Soare i Saturn, primele trei ncarn ri premerg toare ale sistemului nostru planetar. Ele au predat p mntului ceea ce alc tuie te n prezent ntregul P mnt. n lumile viitoare va d inui din noi ceea ce elimin m ca fiind corporalitatea noastr . Este un gnd de o importan imens , dac l urm rim. C ci prin cunoa terea naturii, care altminteri r mne njum t it , noi ob inem o conexiune a omului cu ntreaga ambian . Este de mare importan s ob inem aceasta. C ci dac avem n vedere ceea ce am pus la baza cercet rii noastre, trebuie s spunem: n omul ntreg, nu numai n gndirea noastr , ci n ntregul om, pn n corporalitatea sa exterioar , tr ie te ceea ce prelucr m n idealurile noastre morale. Modul dualist de abordare care nu poate arunca o punte ntre imaginea natural a lumii i ordinea moral a lumii nu- i poate reprezenta cum ceea ce avem n idealurile noastre morale se leag de procesele noastre musculare. Dac privim lumea n felul n care am f cut-o n expunerile noastre, se vede cum se ncorporeaz ceea ce avem n idealurile noastre morale n procesele noastre corporale. Se v d ntre esute n mod unitar procesele spirituale i cele corporale. Acest mod de a privi lucrurile ar trebui s devin general. Dac el ar fi preluat n educarea copiilor, am avea oameni care nu ar concepe lumea n sensul teoriei Kant-Laplace, care s-ar fi format plecnd de la o nebuloas , din care s-au concentrat stelele, sorii i planetele, din care apoi s-au format, prin sudura a unor materii lipsite de esen moral , oamenii, care se retransform n produse pur naturale, ci ceea ce ne te n noi ca fiind ideal moral ar fi una cu ceea ce, la punctul de plecare al evolu iei lumii noastre, s-a aflat ntr-o existen pur natural . Iar noi oamenii ne-am recunoa te ca fiind meni i s implement m existen ei naturale ceea ce vie uim ca fiind ideal moral. Am recunoa te n lumi viitoare c ceea ce vie uim acum ca fiind moral apare sub form de legi naturale. Dac copiii ar cre te sub influen a unei astfel de concep ii, ei s-ar plasa n lume astfel nct s-ar sim i a fl membrii ai Cosmosului i prin aceasta ar avea sentimente de via provenind din acele for e pe care le-ar absorbi n sine odat cu cunoa terea Cosmosului. Da, ei ar ti, n timp ce sunt educa i pentru a ac iona, c ceea ce fac este impregnat n ntregul lumii. Dac ar exista acest sentiment, omul care se ntreab : Oare ce sunt eu de fapt pe aceast lume? se vede stnd aici
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 29

singuratic, desprins din for e naturale nedeterminate, p truns de idealuri morale asem n toare unor baloane de s pun. Un astfel de om se poate sim i paralizat. Cnd prive te n lumea stelelor le vede trecnd prin spa iul cosmic, dar nu are leg tur cu acesta; ele nsele sunt lumi ce iau na tere n mod natural, se degradeaz n sine, f r sens i f r spiritualitate intern . Trebuie focalizat ce for de via ar putea deveni pentru omenire concep ia asupra spiritului. Asupra acestui lucru trebuie f cut mereu referin , c ci tocmai acest aspect oamenii l n eleg cel mai pu in. Ei vorbesc despre faptul c aceast concep ie ar urm ri fuga din lume. Fuga din lume o determin concep ia actual . De ce? Ea lucreaz cu dogmele trecutului, care n trecut aveau un sens pozitiv, pentru c proveneau dintr-o anumit clarvedere instinctiv . Aceast clarvedere instinctiv a disp rut, oamenii nu mai au leg tur cu ea. Dogmele care au fost p strate nu mai sunt n elese. Problema nu este c dogmele ar fi false, gre ite, ci c omenirea actual nu are leg tur cu ele. n afar de ceea ce s-a p strat ca dogme, omenirea posed , n prezent, o tiin a naturii lipsit de spirit. Antroposofia vrea s ofere o tiin a naturii plin de spirit, o tiin a naturii care vitalizeaz omul. Ceea ce exist ca o cunoa tere a spiritului n natur se transform n om, la fel cum se transform alimentele sub raport fizic n for social . Dac s-ar dori o abordare serioas a acestor lucruri s-ar constata cum cunoa terea spiritului este preluat ca hran a sufletului, este digerat dac -mi pot permite aceast expresie , pentru a- i face apari ia ca for social . Noi nu vom ob ine impulsuri sociale n niciun alt mod dect prelund cuno tin e spirituale din natura nconjur toare. Cine crede n prezent c poate prelua impulsuri sociale dintr-un alt impuls gnde te aproximativ la fel cu cel care, reflectnd asupra modului de a hr ni omul ct se poate de bine, i interzice mncarea. Cine vorbe te n prezent de modelare social i nu o asociaz cu cunoa terea spiritual face, n leg tur cu ordinea social din omenire, acela i lucru ca cel care, vrnd s hr neasc omul, i prescrie o cur de nfometare. Acest lucru reprezint o absurditate profund n concep iile actuale ale omenirii. Ceea ce introducem din lumile spirituale n timp ce intr m n aceast via ntre na tere i moarte este n ntregime o imagine. n fond, via a noastr sufleteasc este o via de imagine i aceast via de imagine a fost animat n timpuri mai vechi de ceea ce era prezent ca fiind spiritual n concep ia despre natur . Nu exista n timpurile vechi o concep ie despre natur care s fi fost lipsit de spirit. Oamenii de azi citesc despre concep iile mai vechi despre natur , ei nu afl nimic despre o tiin a naturii care s fi fost lipsit de spirit. Cine se ntoarce n secolele al XIII-lea, al XIV lea i afl ce se vorbea atunci despre natur poate s ia n rs aspectul copil ros, aspectul supersti ios , g se te esen ial faptul c toate aceste lucruri au fost prezentate ca fiind str b tute de spirit. n prezent, ne str duim ct de mult posibil s vedem fenomenele naturale ca fiind lipsite de spirit. Ba chiar privim ca fiind o perfec iune a observa iilor faptul de a vedea totul lipsit de spirit. Dar ceea ce noi prelu m lipsit de spirit din natur nu poate interveni n prezent n niciun fel n mod vitalizator n existen a n imagini. Nu vrem s admitem s fim doar imagine, pur imagine, imaginea unei vie i trecute care nu vrea s fie fecundat de via a prezentului. C ci aceast via a prezentului trebuie s fecundeze via a trecut , pentru a putea fi purtat din nou prin poarta mor ii n lumi spirituale. Numai privit astfel, n mod viu, poate tiin a spiritului s ofere omului ceea cei trebuie. Exist , n prezent, mul i oameni care lupt mpotriva dogmelor vechilor c r i de tiin religioas , pentru c le g sesc lipsite de sens. Ele nu sunt n niciun caz lipsite de sens, nici m car o dogm ca aceea a Treimii, care are chiar un sens profund. Cu mijloacele vechii arte a clarvederii instinctive, oamenii o citeau chiar din natur . i au existat milenii n evolu ia umanit ii n care aceast dogm a dat umanit ii enorm. Bisericile exterioare au conservat astfel de dogme. n prezent, acestea sunt ceva mai mult dect un text. Oamenii nu au nevoie de a dezvolta o rela ie cu ceea ce este obiectul unei clarvederi vechi. R mne ceva care nu are nicio leg tur cu oamenii datorit naturii lor actuale, n timp ce cndva era o hran sufleteasc vie. n afara acestor dogme noi avem tiin a exterioar a naturii, tiin a naturii eliberat de spirit, care ne omoar sufletul dac nu va fi spiritualizat .

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 30

Acestea sunt cele dou rele fundamentale pe care tiin a spiritului, a a cum este ea n eleas aici, le are n vedere. Ea vrea s dea sufletului din nou ceva care poate vitaliza acest suflet, care i poate inocula for , astfel nct sufletul s fie nemijlocit un m dular al ntregului Cosmos i care s simt n ac iunea sa social acea responsabilitate care provine din faptul c mica noastr ac iune ca oameni izola i are o importan cosmic pentru ntreaga evolu ie a viitorului. Noi trebuie s privim n afar , dincolo de cercul ngust pe care-l tras m n prezent printr-o formare lipsit de spirit. C ci aceast ngustare a realizat-o ns i omenirea i vrea s-o des vr easc . Din aceast cauz tiin a spiritului are attea dificult i, pentru c , n fond, ea vrea s fie mai mult dect ceea ce nu se afl n cuvinte, n gnduri, n idei, vrea s fie ceea ce curge ca un snge al vie ii prin gnduri, prin idei, prin cuvinte i picur n sufletul omului. Din aceast cauz cnd reprezin i tiin a spiritului este mult mai important cum vorbe ti dect ce vorbe ti. n prezent, vedem lupta acerb care se d ntre materialism i spiritualism i care se datoreaz faptului c oamenii nu vor s admit c zicala ntre dou afirma ii opuse adev rul se afl undeva la mijloc [ Nota 21 ], are o fundamentare profund . Este adev rat c Dumnezeu se afl n noi? Este un adev r c Dumnezeu se afl n noi. Este adev rat c noi ne afl m n Dumnezeu? Adev rat este c ne afl m n Dumnezeu. Ambele afirma ii sunt opuse. Ambele sunt adev rate, Dumnezeu este n noi, noi suntem n Dumnezeu. Adev rul, ntregul adev r se g se te la mijloc. Esen a oric rei dispute de idei se bazeaz pe faptul c oamenii urm resc mereu o unilateralitate, care este adev rat , dar este un adev r unilateral, n timp ce adev rul adev rat se g se te ntre dou afirma ii opuse, undeva la mijlocul ntregului. Ambele trebuie cunoscute, dac vrem s ajungem la adev r. n prezent, de exemplu, urm rind evolu ia lumii, trebuie s ai voin a de a cunoa te existen a material ; n niciun caz nu trebuie c zut n patima acelor oameni care spun: Noi vrem s ne ocup m de spirit, nu vrem s cunoa tem materia. Pe ct este posibil trebuie s se cunoasc materia, este un aspect al str daniei cunoa terii i voin ei umane; cel lalt aspect este de a cunoa te spiritul. C ci ntre acestea se afl , de fapt, ceea ce trebuie s ne str duim s ob inem; gre esc i aceia care spun c lumea nu este dect materie, i cei care spun c lumea nu este dect spirit. Ce este materia? Materia, a a cum o cunoa te omul, este ceea ce a r mas din acesta dup ce spiritul a redevenit spirit. Propria dumneavostr form de om nu este altceva dect ceea ce a fost cndva gndul lui Dumnezeu (vezi desenul), ceea ce a fost cndva ac iunea gndurilor divine.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 31

Plan a 1

[m re te imaginea] Gndi i-v la cum apa care nghea cap t form ; tot a a prime te form acest gnd divin i devine nveli uman. Un nou gnd divin este pus n valoare n interiorul omului, care apoi este din nou transformat de o form care n vremuri mai vechi a fost gnd. Ceea ce noi consider m a fi materie nu este nimic altceva dect spirit solidificat, iar ceea ce consider m a fi spirit uman este form tn r , este form n curs de apari ie. Spiritul i materia se deosebesc numai prin vrsta de via . Iar gre eala nu const n faptul c ne adres m materiei sau spiritului, ci aceea c vrem s re inem n prezent ceea ce ar trebui s fecund m pentru a putea deveni viitor. Dac p trundem ceea ce am adus din preexisten a noastr n prezent, a adar ceea ce este via a noastr spiritual-sufleteasc , doar cu tiin a naturii seac , exterioar , lipsit de spirit, noi o durific m, nu-i permitem s germineze, nu-i permitem s evolueze spre lumi viitoare, o ahrimaniz m. i dac vrem s n elegem ceea ce este form , ceea ce este divinitate nvechit , ceea ce a cristalizat n forme dintr-o mistic nebuloas n care am introdus prin reverie toate lucrurile posibile, atunci nu ne sprijinim pe ceea ce divinitatea noastr ne-a dat ca reazem corporal, ci luciferiz m ceea ce este material. Ce este mistica nebuloas ? Omul ar trebui s priveasc n sine, ar trebui s recunoasc n organismul s u fizic, plecnd din Cosmos, ceea ce este el n aceast via dintre na tere i moarte. n loc de aceasta, el fantazeaz c ar avea n sine o divinitate. El o are n sine; dar nu ob ine aceasta prin activitate fantezist , mistic . El luciferizeaz ceea ce ar trebui s vad ulterior n forma mai trzie a nveli ului corporal. Sunt concep ii gre ite despre ceea ce este material i despre spiritual care fac ca oamenii s ajung la confrunt ri; c ci spiritualul i materialul sunt acela i lucru, dar la vrste de via diferite. Aceasta este ceea ce prezentul are nevoie s n eleag n mod special. Alfel el nu ajunge la t n elegerea vie ii sociale. n prezent, trebuie deja facut experien a de a p trunde n realitate cu gndirea n adev rul real. Acest lucru oamenii nu-l accept . Ei vor s r mn la suprafa a lucrurilor. Zilele trecute mi s-a povestit o istorioar dr gu [ Nota 22 ] care s-a petrecut de curnd la Zrich. Unul dintre prietenii no tri a vorbit la Zrich, la o aniversare a Universit ii, despre importan a tiin ific a antroposofiei. Acestuia i-a r spuns un om cu gndire socialist care a spus c oamenii nu ar trebui s fie ndruma i n prezent spre asemenea fantasmagorii mistice, ci spre tiin ele exacte, ntruct chiar Goethe a spus: n interiorul naturii nu p trunde niciun spirit creat. Ceea ce a afirmat acest delegat elve ian decurge dintr-o privire superficial a lucrurilor pe care lea spus Goethe, care cnd citeaz aceast sintagm a lui Haller adaug : Aceasta o aud repetat de 60 de ani i de fiecare dat njur. .... A a se procedeaz n prezent cu via a spiritual , a a se cunosc lucrurile i, ntr-un anumit sens, a a e ti, n prezent, o autoritate. Aproximativ n aceast form se str duiesc oamenii s cunoasc lumea. Faptul c unul spune c Goethe ar fi citat sintagma dup care, de fapt, el a njurat timp de 60 de ani, sau c altul i permite s spun altceva este n definitiv acela i lucru. Un economist erudit care lucreaz n domeniul economiei na ionale a scris o carte despre formarea liber a pre urilor. n acest sens a avut mult de cercetat
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 32

privind modul n care, a spune, economia ar putea fi f cut n mod social. Printre alte lucruri pe care el le discut este i urm torul. El spune: Georg Brandes ar fi spus c poporul nu este guvernat n activit ile lui sociale, n cele economice de ra iune, ci de instincte. Din aceast cauz poporul ar trebui luminat. Ar trebui clarificate lucrurile. Georg Brandes nu este un gnditor profund, dar ni se poate replica: La n universit i exist X economi ti; ace tia sunt lumina i. Dar cnd gospod resc n ei ac ioneaz instinctele la fel ca i n ceilal i oameni, n niciun caz altfel. C ci, a a cum s-au modelat n prezent lucrurile, tocmai prin inteligen a foarte dezvoltat , pentru via a social au r mas numai instinctele. Instinctele ac ioneaz . Dar acum este necesar s mergem mai departe. Acum trebuie s ne ntreb m: Cum introducem lumin n aceast activitate a instinctelor? Acesta este singurul lucru care poate avea importan social . Este pur i simplu un nonsens s se cread c o majoritate de oameni poate fi condus de instincte. Instinctele provin din convie uirea oamenilor. Trebuie s existe ceva care s modifice aceste instincte, care s poat p trunde n instincte. Ra iunea nu poate p trunde n instincte. Trebuie s ne amintim de vechea clarvedere instinctiv ; prin evolu ie ea s-a transformat n intelectualismul nostru. Dar acest intelectualism tr ie te numai n existen a spiritual interioar a omului. Dimpotriv , for ele de ac ionare social exterioar sunt saturate cu instinct. n instinct trebuie s p trund ceva care s fie nrudit cu clarvederea instinctiv , dar care s aib un caracter spiritual, trebuie s p trund imagina iunea. Avem, a adar: vechea clarvedere instinctiv intelectul imagina iunea. Numai imagina iunea, cum o numim n tiin a spiritului, d for a de a aduce lumin n via a instinctiv . Capacitatea de a n elege n mod tiin ific, de a crea botanic , zoologie, matematic , aceasta o poate asigura intelectul, dar nu i ceea ce nseamn coac ionarea uman . Pentru aceasta trebuie s p trund n el ceea ce am numit imagina iunea. Acest lucru trebuie avut n vedere. n via a social care s-a dezvoltat din timpurile vechi pn n cele mai noi au ac ionat instincte umane. Abia n a doua, a treia treime a secolului al XIX-lea omenirea a des vr it intrarea n epoca care nu mai accept instincte vechi. Pute i verifica acest lucru; la trecerea dintre seolele al XVIII lea i al XIX-lea n existenta social mai existau instincte vechi. Nencrederea n aceste instincte a ap rut abia n epoca n care s-a dezvoltat n modul cel mai puternic intelectul. Via a social a r mas tradi ie. Gndi i-v ce munc uria au trebuit s depun oamenii n secolul al XIX-lea pentru a mai avea concep ii morale. Ei au trebuit s conserve n modul cel mai abstract ceea ce fusese p strat din vremuri vechi. i vechile idealuri morale s-au putut transmite mai departe doar ca fosile pietrificate. Avem nevoie, n prezent, de o rena tere a moralit ii, c ci numai aceasta poate s asigure din nou i socialul. Aceasta ns nu se poate realiza pornind de la intelect, ci numai cu ajutorul intui iei morale. Fantezia, fantezia moral trebuie s se nal e la lumea spiritual , pentru a fi fecundat de aceasta. Acest lucru este indispensabil n prezent, altfel omenirea va ajunge la pierderea impulsurilor morale. Acele crezuri abstracte care tind spre credin nu pot g si for pentru via doar n credin . Credin a ajut egoismul sufletului, dar cu egoismul sufletesc se mai poate tr i doar ca om izolat. Dac ns vrei s te implici n social, este necesar s te p trund sngele de via spiritual sufletesc, ceea ce ns poate veni numai de la via a spiritual concret . Aceasta se poate asigura prin mi carea antroposofic , aceast con tien despre for a de via a concep iei antroposofice despre lume. Panteismul este un repro preferat [ Nota 23 ] care se ndreapt i mpotriva a ceva cum este tiin a spiritului de orientare antroposofic . Crezurile actuale consider panteismul ca fiind erezie, o r t cire care accept c n lucrurile ce ne nconjoar ar tr i divinul. Dar de ce crezurile actuale numesc tiin a noastr a spiritului orientat antroposofic erezie? Pentru c toate aceste crezuri sunt n ntregime str b tute de materialism! Desigur, cnd iezuitul consider lumea din jur ca fiind doar materie este vorba de o hulire a lui Dumnezeu s spui c aceast materie este Dumnezeu. Dar are vreo vin tiin a spiritului de orientare antroposofic pentru faptul c iezuitul X nu poate privi lumea din jur dect ca fiind materie? Ea nu este materie, este spirit, iar ceea ce iezuitul X recunoa te n lumea din jur ca fiind materie tiin a spiritului de orientare antroposofic consider iluzie. Desigur, nu explici lumea pe care o consideri aici ca fiind iluzie drept fiin area
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 33

divin . Numai c una este s consideri divin ceea ce ne nconjoar atunci cnd, n acela i timp, recuno ti existen a exterioar sensibil ca fiind iluzie i alta cnd o vezi ca pe o materie grosolan i ai vrea dup aceea s o declari ca fiind divinul. Vede i ct sunt de departe lucrurile pe care le cred unii i cele care exist cu adev rat n tiin a spiritului de orientare antroposofic . Dar nu ne este ng duit s obosim n a pune n valoare aceste lucruri. Altfel se poate ajunge la ceea ce s-a scris de curnd ntr-un ziar elve ian ca o obiec ie asupra metodei mele de a ajunge la cunoa terea spiritului. Acolo, se spunea c eu a sus ine c po i vedea spiritul; dar acest lucru nu este posibil pentru c spiritul nu este ceva sensibil, i numai ceva sensibil poate fi v zut. Spiritul nu poate fi apucat, a adar nimeni nu-l poate vedea. Vede i, este cu adev rat un mod dezolant de a prezenta lucrurile, care nu- i are r d cina n nimic altceva dect n faptul c respectivul spune c el nu ar putea vedea spiritul, a adar c nimeni nu ar putea spune ceva despre spirit; despre spirit nu s-ar putea ti nimic, c ci spiritul nu poate fi apucat. i ntr-o astfel de accep ie se desf oar ntreaga idea ie a unui ntreg foileton. Acest lucru ac ioneaz n prezent att de devastator, nct oamenii nu au con tien a de a trebui s citeasc pn la cap t sau, n general, de a trebui s ia cuno tin de aceste lucruri. n interiorul naturii nu p trunde niciun spirit creat, acestea sunt primele dou rnduri din textul lui Goethe. Dac r mi la aceste dou rnduri nu observi c Goethe adaug imediat: Aceasta o aud de 60 de ani i de fiecare data njur... Ceea ce trebuie noi s observ m n prezent pretutindeni este superficialitatea; nu putem insista suficient asupra acestui lucru. Trebuie s detect m acest ata ament ngrozitor fa de superficialitate. El se exprim , n prezent, acolo unde i exterior ac ioneaz ngrozitor, n domeniul socialului, al economicului, unde nu se dore te adncirea n lucruri, n ceea ce se afl n natura lucrurilor. Azi, cineva mi-a spus, de exemplu i se spune adesea , c esen a problemei sociale este greu de cuprins. M gndesc c atunci cnd cineva spune c ceva este greu de cuprins el ar dori s aib ceva pe care s -l poat cuprinde u or. Dac ns nu po i face nimic cu ceea ce abordezi cu u urin , cnd nu po i face nimic n via a social , dect s cr ce ti ceva, este necesar s te p orientezi spre ceea ce necesit pu in efort. Faptul c oamenii au vrut s impregneze via a social cu gnduri u or de conceput i prin aceasta au ruinat-o a adus o imens pagub gndirii sociale actuale. Este frivol s spui c nu trebuie s abordezi probleme greu de n eles i deci i greu de rezolvat. Este necesar s dep e ti aceast greutate aparent i s te angajezi n n elegerea problemei. Despre aceasta este vorba. n acest mod serios ar trebui s ne ocup m de problemele vie ii n acest timp grav. Despre aceasta vom continua s vorbim mine.

CONFERIN A a VI-a
Dornach, 22 ianuarie 1921
n baza discu iilor pe care le-am purtat aici n ultimul timp, a vrea s v mai prezint cte ceva ce v-ar putea fi de folos pentru a veni n ap rarea mi c rii antroposofice atacat din diferite unghiuri cu tot ce apare ca o consecin a activit ilor ei. n ultima vreme se v d ap rnd pretutindeni atacuri exist multe atacuri, dar eu vreau s v prezint azi numai o anumit categorie care se ndreapt mpotriva ntrprinderilor noastre practice, a ceea ce trebuie s l st reasc ca practic a vie ii din mi carea antroposofic . Frecvent po i auzi spunndu-se: Oamenii fondeaz o Zi care vine, oamenii fondeaz un Futurum. Ce vor ei cu aceasta? Ei nu urm resc nimic altceva dect s amenajeze ni te lucruri practice pentru cei care i afirm apartenen a la concep ia despre lume antroposofic . A adar, se realizeaz i funda ii economice cu scopul de a procura celor ce mp rt esc concep ia antroposofic despre lume o anumit putere, chiar dac la nceput ea este o putere economic .
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 34

Dac ar exista o preocupare mai exact legat de ceea ce se afl la baza unor astfel de ntreprinderi, a a cum deriv ele din ntregul spirit al mi c rii antroposofice, un asemenea repro nu ar putea s apar . Dar, pe de alt parte, nu se poate contesta c i n interiorul mi c rii antroposofice se spun adesea lucruri care contribuie din plin ca asemenea nen elegeri s poat ap rea. Este ns n natura felului n care ceea ce aici este numit antroposofie vrea s se plaseze fa de lume ca o astfel de sentin s poat fi dat ntr-o form oarecare. Acest lucru devine clar doar pentru cel care focalizeaz ntregul spirit al acestei mi c ri antroposofice. Mi carea antroposofic ia n calcul n ntregul lor for ele care se afl la baza evolu iei omenirii. Sa subliniat de multe ori c evolu ia omenirii trece prin anumite puncte cruciale i c aceste puncte de cotitur trebuie observate. A vrea s atrag aten ia asupra unui astfel de punct de cotitur important, tocmai pentru a ar ta ct de pu in poate fi justificat judecata conform c reia noi vrem s oferim oamenilor o anumit dogmatic . Desigur, este posibil ca la unii antroposofi s se eviden ieze ca un fel de anomalie, ca un fel de excrescen a fanatismului de a reprezenta o anumit dogmatic ; poate chiar aceast anomalie este nsu it de mul i, dar acest lucru nu este n spiritul mi c rii antroposofice. Dac privim retrospectiv evolu ia umanit ii n spiritul acestei mi c ri, g sim c n acele timpuri mai vechi n care clarviziunea instinctiv era r spndit printre oameni structura sufleteasc era alta, c omul se plasa cu totul altfel n lume. Ce se voia prin acele l ca e din vechile timpuri ale omenirii pe care le-am desemnat adeseori ca fiind centre de Misterii? S l s m deoparte toate detaliile i s focaliz m sensul esen ei Misteriilor. Cei care erau considera i maturi i corespunz tori pentru a fi primi i n centrele de Misterii participau n timpul lor terestru, a adar ntre na tere i moarte, la o anumit instruire care le era f cut de conduc torii acestor centre i care i avea originea n ceea ce ace tia aveau de mp rt it cu privire la lumile suprasensibile. Niciun astfel de conduc tor nu f cea un secret din faptul c , potrivit p rerii sale, n cadrul Misteriilor nv tura nu pleca numai de la oameni, ci c n diferitele ac iuni cultuale care erau nf ptuite n centrele de Misterii erau prezente entit i supraumane, spiritual-divine, iar cu ajutorul acestor, s spunem, zei se putea realiza instruirea i tot ce o nso ea. Esen ial era, a adar, faptul c organizarea Misteriilor era de a a natur nct atr gea entit i spiritual-divine care, prin gura celor care erau conduc torii Misteriilor, i instruiau pe cei care erau studen i ai Misteriilor. n timpurile mai vechi, n cadrul umanit ii totul se desf ura n a a fel nct aceast ntreag organizare social nu era acceptat numai de cei care erau conduc tori sau studen i ai Misteriilor, ci i de cei care se aflau n afara Misteriilor, care nu puteau fi p rta i la via a din aceste centre. Lucrurile st teau astfel este suficient s ne gndim la Egipt nct cei care erau conduc tori ai statului primeau directivele din centrele de Misterii. Centrele de Misterii erau considerate locuri de conducere de la sine n elese pentru tot ce trebuia s se ntmple n cadrul vie ii sociale. i n prezent se poate organiza o asemenea instruire esoteric , care poate mbr ca forme asem n toare cu cea a vechilor Misterii, numai c ea are un alt sens. Acest fapt se datoreaz mprejur rii c ntre timpul nostru i vechiul timp n evolu ia umanit ii a ap rut un important punct de cotitur . n acea vreme ndep rtat , instruirea care trebuia s i se fac omului prin Misterii, instruire prin care ajungea la entit ile spiritual-divine, el o primea n timpul dintre na tere i moarte. Dar lucrurile s-au schimbat. Noi tr im dup acel punct de cotitur a evolu iei umanit ii n care lucurile s-au schimbat. Acela i lucru pe care omul l nv a ntre na tere i moarte prin Misterii n prezent l ob ine nainte de a cobor prin concep ie i na tere ntr-un corp fizic. El l nva potrivit karmei sale, potrivit preg tirilor dintr-o via anterioar . A adar, ceea ce omul vie uie te n tre marea or a miezului de noapte al existen ei i na tere este ceva ce include i aceast instruire.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 35

Ve i afla ceea ce trebuie spus despre aceste lucruri n alte contexte, ntr-un ciclu asupra vie ii ntre moarte i o nou na tere inut de mine n 1914 la Viena. Dar ceea ce atunci am creionat numai cu cteva tr s turi vreau s dezvolt acum mai n detaliu. n prezent, omul vie uie te ceva asem n tor vechii instruiri din Misterii, nainte de a cobor din starea prenatal n corpul fizic. Acesta este un fapt care trebuie avut n vedere. n prezent, nu se poate gndi despre omul care se na te a a cum se gndea n timpurile de demult. Atunci se spunea: Omul coboar pe P mnt i este menit s fie ini iat prin tiin a Misteriului n leg tur cu ceea ce este el, de fapt, ca om. n prezent, lucrurile nu mai stau a a. Ceea ce am spus se referea la oameni care au parcurs mai pu ine vie i terestre dect cei actuali, care n vie ile lor terestre anterioare au preluat multe lucruri n sufletul lor, ceea ce face ca ei s poat beneficia de o anumit instruire din partea entit ilor spiritual-divine n cursul stadiului preexistent. A a ceva trebuie acceptat ca premis atunci cnd este vorba de copil. n prezent trebuie s spunem: Copilul este instruit, el i-a nv luit sufletul s u instruit cu corpul s u fizic, iar noi trebuie doar s scoatem la suprafa ceea ce este instruc ie divin prenatal n el. Astfel trebuie s gndim pedagogic n prezent. Cnd gndim n sensul tiin ei spiritului orientat antroposofic este clar faptul c , n fond, prin instruire nu putem face nimic altceva dect s nl tur m orice piedici care se opun scoaterii la suprafa a ceea ce copilul aduce cu sine n lume din via a prenatal . Din aceast cauz , n pedagogia colii noastre Waldorf se pune un accent a a de mare, pe faptul ca nv torul s priveasc copilul care se afl n fa a lui ca pe o enigm pe care trebuie s-o dezlege pentru a afla ce ascunde ea. n niciun caz nu trebuie s considere c poate s inoculeze n copil ceva ce i propune el; nu trebuie s procedeze dogmatic n vreun fel oarecare, ci trebuie s -l considere pe copil dasc lul s u, s urm reasc felul n care copilul se manifest prin comportamentul s u special, s scoat la lumin din copil instruc ia divin . Pedagogia i didactica Waldorf constau n nl turarea nveli urilor copilului, pentru ca el s se descopere pe sine, s deceleze n sine ceea ce este instruc ie divin . Din aceast cauz noi spunem: Nu este nevoie s inocul m n copil ceva ce am elaborat ca teorie, orict ar suna de frumos n carte. Aceasta s o l s m n grija celor care sunt fixa i n confesiuni tradi ionale religioase i care vor s fac din copii catolici sau evanghelici sau evrei. Noi nu vrem s inocul m copiilor o pedagogie antroposofic ; noi utiliz m ceea ce numim antroposofie numai pentru a deveni ndemnatici n aducerea n existen a spiritului viu care tr ie te n copil din preexisten . Noi vrem s facem din antroposofie un mod de practicare a instruc iei, nu o sum de dogme pe care s le mijlocim copilului prin predare. Vrem s devenim mai ndemnatici. Vrem s dezvolt m o art didactic , pentru a face din copil ceea ce trebuie el s devin n modul pe care l-am caracterizat. Ne este clar c toate celelalte tiin e care sunt oferite omului din cele mai diverse direc ii instruiesc, de fapt, capul, dar nu fac din om un artist pedagog-didactician, pentru c nu cuprind ntregul om, ci numai capul. Ceea ce este antroposofic cuprinde ntregul om, l face salahor al acelor trucuri care trebuie s fie folosite n modul ar tat. Folosim antroposofia pentru a deveni nv tori iscusi i, nu pentru a o oferi copiilor. C ci n aceast privin suntem l muri i: spiritul este ceva viu, nu o sum de no iuni, de idei, i el apare la fiecare copil ntr-un mod individual special, dac suntem n situa ia s evoc m n con tien ceea ce el aduce, prin na tere, pe acest P mnt. Dac am vrea s -i oferim copilului o sum de no iuni, am face ca P mntul s s r ceasc . Dimpotriv , mbog im P mntul dac cultiv m i ngrijim n copil ceea ce i-au dat zeii, ceea ce el aduce cu sine aici, pe P mnt. Atunci apare ceea ce este spirit viu ntr-un num r de indivizi umani, nu ceea ce o antroposofie ofer acestor indivizi, dup cum se spune, pentru a-i uniformiza. A adar, scopul pe care l urm rim este acela de a aduce la via spiritul viu. Din aceast cauz nu avem niciun interes s oferim copiilor o dogmatic antroposofic . Aceasta este una din ac iunile practice care a rezultat din tiin a antroposofic a spiritului. Aceast didactic special , arta didactic , este cu totul diferit de toate reprezent rile pe care i le-au f cut oamenii pn acum deoarece ei nici nu pot gndi altfel dect: Eu cred ntr-o anumit dogmatic , a adar, cel mai bine este s oferim i copiilor aceast dogmatic . Pe noi nu ne intereseaz s oferim copiilor o dogmatic , pentru c tim c ace tia aduc cu ei un mesaj atunci cnd intr n existen prin na tere i c am altera acest mesaj dac i-am opune o dogmatic . Spiritul nu are nevoie s fie cultivat n mod abstract. Cnd e ti n stare s -l degajezi prin antroposofie, s -l aduci
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 36

n existen , atunci el se afl aici ca spirit viu, nu ca o sum de dogme. Aceste dogme sunt aici numai ca un mijloc pentru a trezi spiritul viu i a-l ine ntr-o evolu ie continu . Din aceast cauz este incorect s se r spndeasc credin a c prin coala Waldorf sau prin orice altceva organiz m n domeniul pedagogiei noi am vrea s facem antroposofie dogmatic . Nu vrem s facem nici antroposofie dogmatic , nici s impunem ntr-un fel oarecare diferitelor tiin e antroposofia. Dimpotriv , i n tiin ele individuale vrem s punem n valoare individualitatea acestei tiin e. Ne este foarte clar c prin antroposofie noi putem s cre m ceva n lume care s distrug orice dogmatic , care s aduc pretutindeni, n toate domeniile, individualitatea. Din acest punct de vedere trebuie respins acuza c vrem s introducem n lume antroposofia ca dogm ntr -un domeniu tiin ific oarecare sau n coal . n ceea ce prive te activitatea noastr practic economic s-a ntmplat ca n ultimele s pt mni i cu o uimitoare unanimitate att n Germania, ct i n Elve ia, de asemenea i n alte locuri, cu prilejul ultimelor publica ii ale Zilei care vine (n germ. Kommender Tag ) i ale Futurumului [ Nota 24 ], lumea s spun : Aici trebuie s se reuneasc numai antroposofi pentru ca s aib i ei amenaj ri economice i alte lucruri asem n toare; altor oameni li se va admite cel mult accesul, dar nu li se va accepta o voce deosebit n administra ie etc. Aceasta ar contraveni, dac am vrea a a ceva, tocmai principiului pe care l-am adoptat, acela de a focaliza cu adev rat evolu ia umanit ii n toate detaliile i de a ne orienta pentru a vrea nu ceva absolut corect, ci pentru a ne ntreba: Ce trebuie s se ntmple azi? i aici trebuie s atragem aten ia asupra celui de-al doilea punct de cotitur din evolu ia omenirii. Amenaj ri economice, gospod re ti, se nasc i n prezent peste tot nc dintr-un anumit principiu al iner iei oamenilor. Mai de mult, ele luau na tere ntr-un cerc restrns, pe teritorii mici; n prezent, ele se extind n dimensiuni uria e prin aceea c statele au devenit ntreprinderi economice, c n locul ntreprinderilor, individuale au ap rut imperiile-ntreprinderi i la acestea se adaug numai ntreprinderi care apar exclusiv din iner ie. Se vorbe te n prezent despre economia popular , a adar, se pun laolalt dou lucruri. Gospod rirea actual nu mai are de-a face nici n cea mai mic m sur cu acel fel de apartenen la grup care se exprim prin snge acolo unde ac ioneaz rela ii s n toase. Rela ii economice nes n toase se manifest cnd, s spunem, exist dispute pentru c dincolo de Rin se dore te o comunitate economic de alt tip dect cea de dincoace de Rin, plecnd de la premise na ionale. Aceste premise nu mai au nimic de-a face cu ceea ce este n prezent economia mondial . Aceste rela ii au intrat n criz abia n cursul ultimei treimi a secolului al XIX-lea. Atunci a devenit evident ce fel de punct de cotitur din evolu ia umanit ii se afl la baza ei. A a cum am spus mai nainte, n vremurile vechi omul intra n existen a fizic neinstruit de zei, el trebuia s - i primeasc instruc ia n centrele de Misterii. n prezent, el vine instruit i trebuie doar s i se aduc n con tien ceea ce are n suflet. n timpurile vechi, cu privire la via a social , la convie uirea economic , omenirea era astfel organizat nct omul se n tea ntr-un anume context social, ntr-un anume grup, n func ie de for ele care au ac ionat n el nainte de na tere. Ereditatea fizic care reprezint fundamentul formelor celor mai vechi ale inegalit ii umane, ale mp r irii n caste nu era singurul principiu care st tea la baza acestei st ri de fapt. n cele mai vechi caste, cei care de ineau conducerea ordinii sociale se orientau dup modul n care omul fusese predeterminat naintea na terii sau concep iei sale pentru a face parte dintr-un anumit grup. n timpurile vechi, omul care avea n existen a sa anterioar mai pu ine ncarn ri terestre se n tea, datorit acestui fapt, ntr-un anumit grup precis determinat, el se putea desf ura social numai n cadrul acelui grup. n vechea Indie, dac cineva apar inea unei caste nu putea s tr iasc n alt cast datorit ncarn rii sale anterioare i din cauza a ceea ce a parcurs de la na terea sa n lumea spiritual . Aceste caste nu aveau la baz numai ereditatea sangvin , ci i predeterminarea spiritual . Omul s-a dezvoltat dincolo de toate acestea. ntre timpul nostru i acel timp exist un punct de cotitur . Oamenii nu mai poart acum cu ei dect ca forma iuni aparente caracteristicile apartene ei la grup. Ei se nasc n cadrul na iunilor, se nasc i ntr-o stratificare de clase, dar, n m sura n care se dezvolt apoi ntr-o anumit epoc , se observ relativ devreme, n cursul copil riei, c o asemenea predeterminare din existen a prenatal nu mai este prezent . Ast zi oamenii sunt instrui i de zei n existen a prenatal . Sigiliul unui anumit grup social nu le mai este imprimat. Aceasta a mai r mas ca un rest n ereditatea fizic . n prezent, a apar ine unei

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 37

na ionalit i cu con tien a ta reprezint ntr-o oarecare m sur un p cat ereditar, care nu ar m ai trebui s ac ioneze n planul sufletesc al omului. Dimpotriv , un anumit rol l joac ast zi faptul c omul, n timp ce se integreaz n via a economic , se dezvolt ie ind din orice forma iune de grup. Dar n cadrul vie ii economice el nu poate r mne n afara unei forma iuni de grup, c ci niciodat individul izolat nu este d t tor de m sur . Ceea ce este via spiritual urc din interiorul cel mai profund al omului, unde nu numai c el nu poate atinge o anumit armonizare a capacit ilor sale, ci ar trebui s-o ntregeasc sau chiar s-o ob in printr-o anumit preg tire. Judecata economic nu poate s plece n prezent de la un singur om. V-am prezentat exemple care demonstreaz cum trebuie s r t ceasc judecata economic cnd pleac de la un singur om. Mai atrag o dat aten ia asupra unui exemplu din cea de a doua jum tate a secolului al XIX-lea. V-am mai spus c ntr-o anumit perioad de la mijlocul i din a doua jum tate a secolului al XIX-lea s-a iscat n parlamente i n unele corpora ii discu ia despre etalonul aur. La dezbaterile n favoarea valutei n aur participau oameni cu adev rat de tep i. Nu spun aceasta n mod ironic; cei care au vorbit atunci despre etalonul aur n parlamente i n unele corpora ii, ca practicieni sau ca teoreticieni, erau cu adev rat foarte de tep i i ceea ce s-a spus n diferite ri despre etalonul aur apar ine celor mai bune tr iri ale parlamentului. i aproape pretutindeni, dintr-o mare ascu ime a min ii, s-a indicat c etalonul aur va pune pe picioare comer ul liber i va elimina orice urm de control vamal. i cnd cite ti ce s-a spus atunci despre influen a etalonului aur asupra comer ului liber ai o mare bucurie constatnd ct erau de de tep i oamenii. Dar s-a ntmplat tocmai contrarul a ceea ce spuseser cei mai de tep i oameni atunci: ca urmare a etalonului aur au ap rut str daniile de a controla vama. Inteligen a n via a economic care a pornit de la personalit ile individuale nu a fost de niciun ajutor oamenilor. Acest lucru a putut fi verificat n domeniile cele mai diferite, c ci omul este competent ca individ izolat n ceea ce prive te un fapt de cunoa tere cu privire la natur sau la om; n ceea ce prive te problemele economice omul nu este niciodat competent ca individ izolat. Nu po i emite o judecat cu privire la aspectele economice ca individ izolat. O judecat economic poate s ia na tere numai dac oamenii se adun , se asociaz , unul l sprijin pe cel lalt, cnd n asocia ie predomin reciprocitatea. Nu este posibil ca omul izolat s ajung la o judecat economic care s se concretizeze apoi n activitate economic . Este opusul situa iei pe care o ntlnim cnd este vorba de o judecat de cunoa tere. n cazul unei judec i de cunoa tere omul trebuie s emit o judecat cuprinz toare; n judecata i ac iunea economic concrete un individ tie ceva, un al doilea tie altceva, un al treilea altceva; produc torul dintr-un domeniu tie ceva, consumatorul din acela i domeniu tie altceva. Aceste lucruri trebuie s conflueze; trebuie s ia na tere o judecat de grup, o judecat colectiv . Cu alte cuvinte, vechile forma iuni de grup nu mai sunt valabile, sunt eliminate; ns i via a economic trebuie s determine form ri de grupuri. Aceasta sunt asocia iile vie ii economice. Rezult c via a asociativ trebuie s -i adune pe oameni, trebuie s desfiin eze vechile leg turi de grup care n prezent se transmit numai ca un p cat ereditar. Dac reflect m la toate acestea, putem spune: n leg tur cu cunoa terea, n timpurile vechi oamenii coborau neinstrui i pe P mnt; ei primeau cunoa terea n Misterii. n prezent, ei vin instrui i, iar noi trebuie s organiz m didactica n a a fel, nct s scoatem n eviden ceea ce oamenii au nv at de la zei. Cu privire la amenaj rile economice, mai de mult oamenii erau predetermina i; zeii le aplicaser tampila. Ei se n teau ntr-o cast oarecare, ntr-un grup oarecare. Ast zi oamenii se nasc f r tampil , ei sunt introdu i n umanitate ca indivizi izola i. Ei trebuie s realizeze singuri, prin spiritualitatea lor, grupuri economice. Oamenii care i m rturisesc apartenen a la antroposofie, fie c o recunosc ori nu, nu pot fi aduna i oricum laolalt ; aceasta depinde de ce i-au nv at zeii nainte de na terea lor, dac prin ncarn rile lor anterioare au fost maturi pentru aceast instruire divin astfel nct acum s putem scoate din ei antroposofi. Antroposofia exist n mult mai mul i oameni dect se crede n prezent, dar unii sunt prea lene i pentru a eviden ia ceea ce se afl n ei, sau instruirea colar nu este organizat n a a fel nct s fie date la o parte nveli urile, iar oamenii s ajung cu adev rat la
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 38

con tien a lor. n domeniul practic, i anume n domeniul economic, ar fi chiar lipsit de sens s aduni laolalt oamenii pentru c sunt antroposofi; se concepe antroposofia din nou n acel sens necesar care permite s ob ii n elegeri ale modului n care oamenii caut grupurile din con tien a lor, potrivit ncarn rilor anterioare. Este vorba de a se da oamenilor prilejul de a forma grupuri, adic de a prelua ceea ce este n ntregime cerin n istoria evolu iei umane. Deci nici aici nu se pune problema de a aduna laolalt oameni care tr iesc dup o anumit dogmatic , ci oameni care sunt meni i prin ncorpor rile lor anterioare s se reg seasc n grupuri. Aici se afl , de ndat ce trecem din abstract n concret, deosebit de multe enigme i, a spune, deosebit de multe lucruri tainice. C ci faptul c oamenii apar in unui grup sau altuia nu este nicidecum un lucru simplu. Nostalgia pe care-o au oamenii pentru simplitate apare ntr-un mod uimitor. n aceast privin mi s-a f cut o scurt informare privind o alt conferin inut de stimabilul Frohnmeyer despre teosofie i antroposofie n care se spune: Pozi ia pur personal fa de cre tinism aminte te de faptul bine cunoscut c , din p cate, ace ti oameni sunt foarte deranja i de aceea c m re ia este att de simpl . El vrea s spun , dup toate aparen ele, c antroposofii sunt deranja i de faptul c m re ia este att de simpl , a a cum ar dori-o lenea preotului Frohnmeyer, pentru c el nu vrea s fac efortul de a cunoa te m re ia n diversitatea ei. Este suficient s traduci lucrurile n limba corect ! Tocmai aceasta este sarcina noastr : de a traduce lucrurile n limba corect . Este de la sine n eles c nu este vorba de a arunca n capul oricui nv tura despre instruirea oamenilor nainte de na tere, despre faptul c omul era n scut odinioar ntr-un grup, iar n prezent nu; noi n ine ne putem l sa p trun i de aceste adev ruri i vom avea atunci posibilitatea de a ar ta lumii c i noi suntem la fel de departe de a introduce n coli dogmatica, ca i de a reuni laolalt , n grup ri economice, n asocia ii economice, oameni care se m rturisesc a apar ine unei anumite dogmatici. Acest lucru a fost aplicat i n coala noastr Waldorf din Stuttgart, n care nu am avut niciun interes de a prezenta copiilor antroposofie. Vrem doar s avem o metod de instruire care nu poate fi ob inut dect prin antroposofie. i acest lucru este ceva cu totul obiectiv. Dar pentru acei copii sau p rin i care doresc s fie instrui i n nv tura catolic vine un preot catolic, iar pentru cei care trebuie s primeasc o instruire evanghelic n coala Waldorf vine preotul evanghelic. Noi nu punem nicio piedic acestor oameni. Numai c a fost necesar n vremurile noastre, n care att de mul i p rin i, p rin i din proletariat, nici nu se mai gndesc s - i trimit copiii la instruc iune catolic sau evanghelic , s -i ntreb m pe ace ti oameni dac nu vor s aib o instruire religioas liber , n scut din educa ia antroposofic . i s-a constatat c unii din cei care altfel s-ar educa ntr-un mod lipsit de religie, care mai ales nu s-ar mai duce la nicio instruire confesional , vin n num r foarte mare la a a-numita instruire religioas antroposofic , care ns nu transmite cuno tin e antroposofice, ci este numai izvort din antroposofte. Pentru faptul c ace ti copii sunt mai zelo i n instruirea lor religioas antroposofic dect o fac cu preotul catolic sau evanghelic noi nu avem nicio vin , ci probabil preotul catolic sau evanghelic. Faptul c lucrurile au fost mpinse att de departe nct, treptat, un num r de copii au trecut la alt instruire religioas i c s-a ajuns att de departe c preotul evanghelic a spus: n curnd nu voi mai avea pe nimeni n clasa mea, pentru c to i fug de la mine, aceasta cu siguran nu este vina noastr . Dar aceasta s-a ntmplat deja anul trecut. Oare trebuia s oferim din aceast cauz o dogmatic oarecare copiilor? Nu suntem deloc interesa i de a a ceva. Noi tim c atunci cnd reu im s ndep rt m nveli ul a a cum am spus copiii vor avea cea mai bun instruire, i anume pe aceea pe care au primit-o din lumea spiritual nainte de coborrea lor pe P mnt. Oricum ar fi, a tulbura aceast instruire, a nu o l sa s existe este n interesul anumitor confesiuni religioase. Cel care poate compara rela ia uimitoare n care se afl n prezent enciclicele papale fa de ceea ce se ntmpl n lumea spiritual tie c instruirea divin de care se bucur co piii nainte de coborrea n lume nu este n niciun caz cea pe care ar dori s-o ofere diferite confesiuni religioase actuale. Acest lucru poate fi observat mai ales la Biserica catolic , pentru c aceasta, prin cultul ei, prin ceremoniile ei, n contrast cu biserica evanghelic , nc mai are influen suprasensibil ; dar aceast influen a se poate manifesta n diferite feluri i se poate chiar spune:

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 39

Ceva poate fi o eroare dac deviaz ntr-un anumit mod de la realitate; ceva poate fi o eroare i datorit faptului c este opusul adev rului. Iar n ceea ce prive te aspectele practice, lucrurile care sunt discutate n edin ele noastre, care uneori dureaz pn la ora trei noaptea, uneori i mai mult, binen eles c nu vi le pot divulga aici. Dar v pot asigura c la edin ele consacrate publica ilor Futurum i Der Kommender Tag nu se vorbe te despre antroposofie, ci despre aspecte care sunt de cu totul alt natur . Exist teme care trebuie tratate n modul cel mai practic: cum se gospod re te cel mai bine un domeniu sau altul, ce trebuie s facem cu diferite lucruri etc. Aici nu joac ns niciun rol ceea ce este antroposofic, teoretic antroposofic. Ceea ce se discut trebuie s se refere la via a economic ntrun mod att de iscusit nct s se ajung n acea stare de concordan cu adev rul n care pot fi aduse gndurile cnd exist o cuprindere vie a spiritului prin antroposofie. Trebuie s spunem oamenilor c nici n statutul funda iei Der Kommender Tag, nici n acela al funda iei Futurum nu exist principii antroposofice, ci c ele con in numai aspecte economice. Acesta este unul din adev rurile care trebuie ap rate c ci, a a cum am spus, este unul din obiectivele atacurilor care ni se aduc; aceste atacuri r sar din toate col urile i, n viitor, dac nu reu im s prezent m lumii clar i energic obiectivul nostru se vor amplifica ntr-un mod nfior tor. n acest scop se preg te te totul. C ci este adev rat ceea ce am spus de curnd la Stuttgart: Ceea ce nu s-a nv at nc n cadrul mi c rii antroposofice este de a fi aten i la realit ri, a fi laolalt ntr-un mod cu adev rat viu i de a pune n valoare obiectivele noastre. Adversarii, aceasta am spus-o de curnd la Stuttgart, sunt n aceast privin altfel de fl c i!. Ei se vor organiza i- i vor ar ta puterea. Noi vom fi nvin i dac nu vom con tientiza c ace ti adversari sunt altfel de fl c i. n felul acesta v-am prezentat o problem cu privire la care ve i auzi cu siguran atacuri, din cauza ntreprinderilor noastre practice. Dac deschide i urechile, i aceasta este desigur necesar spun aceasta n sens figurat , le ve i putea auzi, i atunci va fi mult de f cut i n aceast direc ie. Am vrut s v spun acestea azi pentru a v entuziasma sufletele i a ne preg ti ap rarea. Aceast transpunere n stare de entuziasm poate veni dac tim, pe de o parte, ce a nsemnat n timpurile vechi faptul c omul cobora pe P mnt neinstruit de zei, c acum el este instruit nainte de na tere n starea preexistent i c n func ie de aceasta trebuie s i se organizeze toat via a, i, pe de alt parte, ce nseamn c omul era predeterminat n timpurile vechi, potrivit voin ei zeilor, s se nasc n caste, n clase, n popoare, n neamuri etc., dar c acest lucru nu se mai ntmpl dup punctul de cotitur de care am trecut, c omul este provocat s formeze el nsu i grupuri din necesit i sociale. Acest lucru se ntmpl n asocia iile economice. Tocmai cunoa terea corect a evolu iei P mntului i a evolu iei omului i a leg turii dintre acestea arat c ceea ce numim triparti ie nu este ctu i de pu in un program politic, ci rezultatul a ceea ce decurge dintr-o cunoa tere adev rat a evolu iei umane, din ceea ce rezult dintr-o cunoa tere adev rat , ca o necesitate n prezent i viitorul apropiat. Despre acestea vom continua s vorbim mine.

CONFERIN A a VII-a
Dornach, 23 ianuarie 1921
A vrea s adaug azi i alte aspecte la observa iile pe care le -am f cut n ultimul timp despre adev rurile cosmice, despre adev rurile umane, dar mai ales despre adev rurile de tipul celor pe care le-am expus ieri i care sunt legate de esen a evolu iei umanit ii n timpul nostru. Poate c azi vor trebui aduse complet ri la cele expuse, va fi necesar s includem i observa ii numai aparent personale. Dumneavoastr ti i c eu fac aceasta extrem de rar, i o fac ntotdeauna, a a cum este cazul i azi, numai pentru a clarifica ceva strict obiectiv.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 40

Tr im ntr-o vreme care cere omului ceva foarte precis. Ea pretinde omului s ia o decizie care vine din planul cel mai interior al fiin ei umane. Trebuie inut seama i n eles c , de fapt, abia intr m n epoca libert ii umane. i c aceste rumori n domeniile intelectual, moral, social nu sunt nimic altceva dect expresia faptului c prin for e care p trund adnc ale evolu iei umanit ii aceast umanitate trebuie s fie adus n zona libert tii. Este suficient s focaliz m via a proprie sau via a popoarelor, s focaliz m f r prejudec i ceea ce se ntmpl i vom spune c factorii prin care omul izolat, prin care popoare ntregi, comunit i de popoare, grupuri umane sunt determinate din afar sau i din untru dar neliber sunt numero i. A fi purtat prin conexiuni este for a de evolu ie propriu-zis a omenirii. Omul trebuie s ias din ce n ce mai mult din aceast situa ie. Iar viitorul P mntului va consta n aceea c trebuie s se realizeze ceea ce n prezent se spune: Pentru prima dat omul este pus n fa a unor decizii importante. Acest a fi pus n fa a unor decizii importante, a unor decizii care trebuie luate din cel mai adnc interior al pieptului uman, al inimii umane, al sufletului uman se exprim n mersul exterior al evenimentelor. Se observ , de fapt, prea pu in marile r sturn ri care au avut loc n cursul celei de a doua jum t i a secolului al XIX-lea n domeniile politicului, socialului, spiritualului, tiin ificului. Simptome care vorbesc despre aceast r sturnare pot fi observate n prezent, n mare sau n mic, pretutindeni. S lu m un exemplu foarte la ndemn . Dumneavoastr ti i c printre numero ii du mani ai mi c rii antroposofice se g sesc i clericii acestei ri (Elve ia), care spun clar c n spatele lor se afl for a iezuit i c aceasta are o importan foarte mare pentru ar . Este suficient s focalizezi ce se ntmpl n prezent n diferite domenii pentru a vedea ct de puternic este legat pentru mul i oameni aceast for cu ceea ce ei numesc educatia exterioar religioas etc. Din aceast cauz , ar putea fi interesant s ne aducem n fa a sufletului un document uimitor pe care, pentru c este att de interesant, am cerut s fie fotografiat. Acest document provine din Elve ia, unde a fost emis n 1847. Vi-l voi citi: C tre armata federal i bravii ei efi, ca monument restant dedicat s rb torii comemorative de la 24 noiembrie 1847, cnd a apus domnia iezui ilor n Elve ia. Atotputernicul a acordat drept ii victoria. Zilele de neuitat pentru orice ap r tor federal de la 12 pn la 30 noiembrie 1847, interval n care cele apte state generale separatiste catolice, narmate pentru r zboi, Lucerna, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg i Wallis, au capitulat unul dup altul ca urmare a deciziilor dietei cantonale de la 20 luna fnului i de la 4 luna iernii 1847, amenin ate din toate p r ile de o armat impun toare de 100 000 de oameni mpreun cu comandantul suprem, generalul Wilhelm Heinrich Dufour din Geneva, apar in evenimentelor celor mai memorabile pe care le ofer istoria Elve iei. Cu relativ pu ine jertfe de mor i i r ni i, i-a reu it n eleptului i experimentatului n r zboi generalisim, prin excelentele sale ordonan e strategice, dup mai multe lupte, s - i subordoneze n ntregime n cursul a pu ine zile semenii catolici sclaviza i de o for conduc toare tiranic , fanatiza i i orbi i de clerul f arnic, care a opus trupelor federale, cu inteven ia mili iei, peste 80 000 de oameni ca armat inamic , s sparg separatismul i s ndep rteze iezui ii din Elve ia. Iar fraza final care, dup p rerea mea, este deosebit de interesant , sun a a: Mna patern ocrotitoare a lui Dumnezeu a ac ionat deasupra Armatei. Vede i sub ce protec ie a fost plasat izgonirea iezui ilor i cum se apeleaz la mna patern ocrotitoare a lui Dumnezeu, ca ea s poat ac iona asupra poporului elve ian a a cum a f cut-o cnd generalului Dufour i-a reu it ac iunea de a cur a Elve ia de iezui i. Aceasta a fost odat ! 1847. n ultima jum tate de secol au avut loc transform ri esen iale n multe domenii. Aceste schimb ri au un caracter determinat. Cine se bizuie numai pe succesul evenimentelor exterioare, a a cum sau desf urat ele n acest timp, ajunge n mod sigur la haos. Cel mai bun mod de a ajunge la
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 41

confuzie, de a nu g si ie irea din anumite situa ii nclcite este s la i s ac ioneze asupra ta aceste evenimente exterioare ale ultimei jum t i sau a ultimelor dou treimi ale secolului. Dac omul vrea s - i g seasc n prezent, n mod corect, calea sa, este necesar o direc ie orientativ care s vin exclusiv din interior, este nevoie de un impuls. Iar haosul, a c rui cauz este confuzia, faptul de a vrea s te bizui numai pe evenimentele exterioare, face s dispar i cele mai bune str danii din ultima vreme. Nu trebuie ignorat faptul c n cele mai diferite domenii ale vie ii, mai ales n domeniul tehnicii i al tiin ei legate de tehnic , se nregistreaz ast zi progrese importante i c n aceast direc ie este justificat o laud . Numai c , dac pune i laolalt toate aspectele bune care au rezultat din acest ghem nclcit al culturii recente, pute i g si multe lucruri utile, multe lucruri l muritoare din ceea ce poate duce omul mai departe, mai ales n privin a aspectului material, dar nu ve i afla nici pe t rmul tiin ei, nici pe cel al tehnicii i nici n vreun alt domeniu, i nici n domeniile trebuie din nou s subliniez aceasta care au promovat lucruri de valoare c omul ar putea beneficia de la lucrurile care vin din lumea exterioar de un impuls orientativ. Din aceast cauz , tiin a spiritului a trebuit s se implice chiar n aceast perioad . De la ea trebuie s vin ceea ce este preluat numai din lumile spirituale, n a a fel nct atunci cnd se revars n lumea exterioar s reprezinte un impuls care nu are de-a face cu ceea ce poate fi preluat n prezent de la lumea exterioar . Este un impuls introdus n aceast lume exterioar din lumile spirituale, care trebuie s fie dat odat cu tiin a spiritului de orientare antroposofic . n acest sens exist n prezent o nen elegere fundamental , iar cele expuse de mine ieri au servit unei l muriri dintr-o anumit perspectiv . i anume, eu am vrut s atrag aten ia c nu trebuie spus c noi introducem acel impuls n coal , care este oricum n scut din perspectiv spiritual , sau c introducem n m surile noastre practice o concep ie teoretic despre lume. Am spus ieri ct de departe este adev rul de ceea ce se afl ntr-o astfel de afirma ie. Dar nu este ng duit s afirm m nici opusul acestui lucru, i acest fapt este legat de o n elegere corect a tiin ei spiritului de orientare antroposofic . Nu trebuie s se spun , a a cum i reprezint oamenii n prezent, n mod obi nuit, c dintr-o teorie, dintr-un program rezult o activitate oarecare; nu trebuie s se imagineze c ceea ce noi fond m ntr-un domeniu cum este coala, sau ntr-unul cum este via a practic-economic , rezult dintr-un anumit program, a a cum se imagineaz azi. Acum cteva zile cineva mi-a spus: n fond, nu s-ar fi ajuns la aceast triparti ie a organismului social dac aceast triparti ie nu ar fi ie it din antroposofie. A trebuit s rectific fundamental o asemenea concep ie, c ci este clar i aici trebuie s inserez unele aspecte personale care ns sunt spuse ntru totul obiectiv i care au de-a face cu problema c ceea ce vi se prezint n prezent drept triparti ie, n m sura n care a fost conceput de mine, nu a ie it nicidecum dintrun gnd abstract, dintr-o reflectare asupra modului n care ar trebui organizat via a social pentru a ie i din acel caracter utopic pe care l g sim n unele expuneri ale prezentului. Nu a a s-au petrecut lucrurile. Pentru mine concep ia spiritual a confluat n via cu alte concep ii; i anume, concep ia economic a luat na tere n ntregime pe fundamentul propriu al vie ii ei. Am expus o dat , cu ani n urm , de unde a l st rit aceast concep ie a mea despre via a economic a timpului mai nou, despre necesit ile economice. De aceea a trebuit s i r spund cnd mi s-a spus c aceast triparti ie ar fi fost extras din antroposofie, ntr-o oarecare m sur , a a cum se extrage n prezent pe cale abstract-logic dintr-un program oarecare ceea ce apoi este desemnat ca impuls. Eu mi-am petrecut copil ria ca fiu al unui mic func ionar al c ilor ferate, ntr-o perioad n care, n anii 60-70, trenurile au evoluat, a spune, dintr-o via semiembrionar . La ceea ce a devenit apoi marea chintesen a traficului s-a ajuns mai trziu. Eu am luat parte la toate m surile care s-au luat sub influen a primelor construc ii de trenuri, d t toare de ton. M-am aflat, a adar, n mod nemijlocit sub influen a circula iei n plin avnt. Aceast n elegere s-a legat mai trziu de altceva, ceea ce a condus atunci la obliga ia de a prezenta via a economic n sensul triparti iei organismului social. Pn n anii 70 ai secolului trecut, aspectul esen ial, elementul de baz al evolu iei l constituia reorganizarea circula iei. Circula ia mondial se dezvolta. n acest timp al dezvolt rii circula iei

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 42

mondiale, sub directa influen aflam prins i eu.

zilnic , orar , a detaliilor care caracterizau aceast dezvoltare, m

Apoi, n ultima treime a secolului al XIX-lea, de fapt abia n ultimul sfert al acestuia, a intervenit marea r sturnare care a f cut trecerea de la circula ia mondial la economia mondial . Economia mondial este altceva dect circula ia mondial . Circula ia mondial a adus cu sine economia mondial . Circula ia mondial este ultima faz a perfec ion rii economiei na ionale. Ceea ce se ntmpl ntr-o ar , desigur n esen , este echilibrat prin circula ia mondial care acoper diferite ri; dar exist o anumit individualitate a produc iei din diferite ri. Sub influen a circula iei lumea a trecut de la circula ia mondial la economia mondial . Economia mondial se dezvolt cnd ntr-o ar se cump r produse brute care sunt transportate n alt ar i prelucrate industrial acolo. A adar, nu numai prin circula ie, ci i prin economie un stat este dependent de altul, a a nct economia se extinde n mai multe ri. Aceast extindere a economiei mondiale, aceast reunire a lumii ntr-o economie comun coincide cu ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. i a spune c ea s-a produs odat cu aprovizionarea industriilor textile europene cu bumbac indian i american. n industria bumbacului s-a putut vie ui n mod caracteristic transformarea circula iei mondiale n economie mondial . n timpul n care se putea urm ri cum se derula acest fenomen, eu am fost opt ani la rnd educator [ Nota 25 ] ntr-o cas care se ocupa numai de transportul de bumbac din India i America spre Europa, n care se perindau numai agen i ai bumbacului i fabrican i de produse ob inute din bumbac i se vorbea numai de interesele i aspectele care decurg din asemenea lucruri. Eu am tr it cu intensitate aceste lucruri pentru c niciodat nu le-am considerat m runte i s cred c n fa a acestor lucruri exterioare ar trebui s te retragi ntr-o semiobscuritate mistic ; eu m interesam intens de aceste lucruri, mai ales cnd soseau acele telegrame care erau traduse cu ajutorul unei chei. Sosea o telegram n care scria ma in de trefilat. Aceast expresie trebuia c utat n cartea de decodare (cheie) i nsemna: casa cutare, x, ofer n balo i de bumbac la pre ul y. De aici decurgea tot ceea ce n anumite condi ii putea deveni o ntreprindere de afaceri rentabil . n acest timp n care m interesam de balo ii de bumbac american i indian care soseau, care erau stivui i, fiecare cu specifica ia sa, cu petecul de hrtie pe care erau consemnate lucruri foarte interesante, pe care le studiam cu grij ierta i-m c fac aceast observa ie personal , dar este legat ntr-un anumit fel de obiectivitate , n acela i timp studiam Basmul despre arpele verde i frumosul crin. Tot ce am acumulat atunci din studiul Basmului despre arpele verde i frumosul crin, dup de trei ori apte ani, a condus dup 21 de ani la prima mea dram -misteriu, Poarta ini ierii [ Nota 26 ]. Am vrut s dau numai aceste cteva exemple, pe care le-a putea completa cu multe altele. Omului care mi-a spus c ceea ce gndesc despre via a economic a decurs dintr-o antroposofie abstract trebuia s -i r spund c eu am participat i vie uit direct derularea traficului, c am scris scrisori de tr sur f ceam pete de cerneal pe acestea, n afar de nsemn rile necesare , c am asistat la dezvoltarea industriei bumbacului i am participat la comer ul cu bumbac, i c din toate acestea, care sunt legate de evolu ia vie ii noi, au luat na tere concep iile mele economice. Acestea nu sunt teorii, ci sunt scoase din via . i am sentimentul c ele pot fi scoase din via numai dac vrei s percepi via a cu adev rat. Trebuie s vezi ns via a i acolo unde unii o dispre uiesc, dac vrei s ajungi la ceea ce poate fi practic a vie ii. i din tot ce a rezultat din practica vie ii, din ghemul nclcit al practicii vie ii au putut fi extrase aceste lucruri. Printre acei oameni care mi-au ie it nainte atunci s-au aflat unii care purtau n destinul vie ii lor postac iunile marii crize a anului 1873 [ Nota 27 ]. Atunci au ap rut acele remarcabile conjuncturi ntre concep ia despre lume i via a economic exterioar , acele conjuncturi care, conform modului nostru de a gndi despre via a spiritual , pe de o parte, i despre cea economic , pe de alt parte, trebuie dep ite. Director al g rii la care era angajat tat l meu era pe atunci un b rbat numit Bontoux [ Nota 28 ]. Acesta era, a spune, un mic
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 43

semizeu pentru ambian a n care tr iam atunci. Doamna Bontoux, care din nu tiu ce motive era numit baroana, trecea drept o femeie deosebit de evlavioas , i n adev r dintr-un anumit punct de vedere ei erau foarte evlavio i. Bontoux a p r sit apoi postul de director general al G rii de Sud, a intrat ntr-un consor iu care i-a ntins tenataculele din Fran a pn n Serbia, iar evlaviei sale i-a reu it s fac afaceri uria e, dar nu n serviciul for elor lume ti, ci al acelor comunit i biserice ti n slujba c rora se pusese. Apoi toat afacerea a dat faliment, i s-a produs celebrul crah Bontoux [ Nota 29 ], afacere din care o anumit comunitate bisericeasc se retrage n timp oportun, l sndu-l pe Bontoux s se pr bu easc singur i cu zgomot. S-a putut ns observa atunci cu claritate cum anumite idei ale concep iei despre lume erau introduse n organizarea ntreprinderilor financiare i se putea foarte bine nv a ce nu trebuie f cut. Unii oameni pot observa c lucrurile acestea trebuiau percepute n mod corect i c leg tura dintre antroposofie i Ziua care vine i Futurum era cu totul altfel gndit dect vedea Bontoux leg tura dintre Biserica catolic i Banca Serbiei. Toate aceste lucruri sunt luate din via . Iar ceea ce ne transmite antroposofia corect n eleas este faptul c nu trebuie s te apropii de via cu dogme. Antroposofia se deosebe te de alte concep ii despre lume sau cel pu in trebuie s se deosebeasc prin faptul c poate fi altruist , adic nui trmbi eaz peste tot dogmele, ci d instruc iuni necesare pentru a se cunoa te via a n plin tatea sa, n extensia sa. Numai astfel ea poate s mplineasc cerin ele i necesit ile fundamentale cele mai importante ale evolu iei actuale a umanit ii. La o privire care p trunde n ceea ce s-a ntmplat, se poate vedea pretutindeni confuzia, se poate vedea c n ceea ce era binele domne te confuzia i c te pierzi dac e ti preocupat numai de ceea ce ofer lumea exterioar . n toate acestea trebuia instilat impulsul venit din domeniul spiritului, care este menit s dea direc ia n problemele ce nu- i g sesc solu ia nici acolo unde vie uie te binele acestei lumi exterioare. Aceasta traduce n realitate tocmai menirea tiin ei spiritului de orientare antroposofic . Gndi iv ce imbold se transmite n acest timp n care evenimentele exterioare se manifest pretutindeni ca un ghem care nu poate fi desclcit, fie n via a tiin ific , fie n via a cultural , fie n via a practic . Gndi i-v c este imperios necesar ca din fundamente spirituale s fie extras ceea ce poate fi d t tor de direc ie n lumea de ast zi. Trebuie observat ns i cum, pe de alt parte, omul se las n voia curentului vie ii exterioare haotice, ajunge s nu- i poat asigura independen a sufleteasc proprie i se las purtat de valul exteriorului n ucitor. Se poate vedea c oamenii au devenit, sub aceast influen , din ce n ce mai dependen i, c au manifestat, pe de o parte, imboldul spre judecata proprie, dar c nu au realizat dect ceea ce se li se impunea, pe c i de ei necunoscute, din via a exterioar haotic . Oamenii ar vrea s fie independen i, pentru c necesitatea libert ii tr ie te n incon tientul lor. Oamenii i imagineaz c sunt independen i, dar se las n voia curentului pe care tocmai l-am descris; a fi independent, adic a fi liber, nseamn , n prezent, zgl irea energic a interiorului, iar ei nu doresc aceasta. n acest fel ei ajung sub influen e ahrimanice, n ceea ce, cu tot felul de cuvinte frumoase, cu cuvinte frumos cizelate, inte te spre lumea spiritual , dar care nu i are r d cinile n nimic altceva dect n egoismul personal i n patima de a- i manifesta acest egoism n via a social . Caracteristica principal a prezentului este aceea c oamenii sunt n esa i de egoisme i c atunci cnd vorbesc de via a social subn eleg via a egoist . Ei ar vrea o via social n care egoismul s prospere. n niciun caz, triparti ia organismului social nu putea vorbi despre un Paradis. Aceasta trebuie l sat n seama lui Lenin, a lui Tro ki [ Nota 30 ] etc. Ea nu poate vorbi dect despre ce este organic posibil n corpul social, despre ceea ce este apt s tr iasc , despre ceea ce se poate ntmpla, despre ce se poate nf ptui. La aceasta trebuie s ajungem. Dac vrem s ne prefabric m iluzii i n zuim spre iluzii nu vom putea progresa.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 44

Nu trebuie s contempl m ntreaga via prin prisma unui principiu abstract, ci s observ m detaliile vie ii cu participare deplin , indiferent dac ele apar in aspectelor spirituale sau aspectelor materiale. Cndva a avut loc o mare r sturnare prin faptul c , ntr-un fel, via a economic a ntregii lumi a devenit un singur corp, iar omenirea nu putea n elege acest lucru, nul putea accepta. El era numai proclamat, nu era n eles interior. Cu siguran c discu iile despre economia mondial au eviden iat multe aspecte, dar acestea erau simple fraze, c ci viziunea asupra economiei mondiale nu a fost ntotdeauna digerat . i astfel s-a ajuns ca oamenii s fie mai nti mpin i n economia mondial , ei ns nu s-au priceput s - i organizeze via a corespunz tor cu aceasta, iar acum tr iesc ntr-o lume n care, pentru a- i men ine imposibilele economii na ionale, trebuie s dep easc diferite bariere, bariere vamale i de pa apoarte, m suri care ar vrea s conserve ceea ce, n fond, nu mai exist de mult. Ceea ce vie uim n prezent nu este nimic altceva dect nen elegerea a ceea ce a fost adus la suprafa de via , pentru c aceast via a oferit n ultima treime a secolului al XIX-lea i n primele dou decenii ale secolului al XX-lea ncurc turi n ucitoare n voia c rora omul nu ar fi trebuit s se lase. Odat cu aceast predare n fa a haosului a luat na tere n final ceea ce se manifest n du m niile fa de antroposofie. Aceste du m nii mbrac n prezent att intensiv ct i extensiv cele mai incredibile forme. i se poate spune c din faptul c omul se pred lumii exterioare n sensul negativ amintit am prezentat i sensul pozitiv de a se preda lumii exterioare , din aceasta iau na tere toate problemele. Oare nu putem s prevedem de la nceput de ce spirit sunt nsufle ite lucrurile exterioare, dac putem vorbi despre nsufle ire n acest caz? V voi citi ceva: Despre Goetheanumul lui Steiner de la Dornach [ Nota 31 ] s-a spus: Vizita nu ne-a l murit ns i am sf tui pe oricine vrea s - i formeze o judecat asupra dr. Steiner s vad cu ochii proprii acest templu, aceast copie a spiritului s u. Drept cine se ia acest om i drept cine i ia pe ceilal i, nct s ndr zneasc s ciopleasc n lemn, s lefuiasc n sticl i s picteze pe pere i orice atac de boal , orice vis febril al creierului s u? De oamenii cei mai diferi i, de ovini ti, de sociali tii extremi, i anume de conducerea socialismului etc., de to i ace tia s-a legat n ultimul timp i un micu popor, care n orice caz nu este de dat foarte recent , c ci str daniile se puteau cunoa te deja n anii 1912-1913. La cele ce v-am citit adineauri se adaug fraze cu totul uimitoare: Acestea sunt numai mostre foarte mici de atacuri adverse i acum autorul i exprim p rerea asupra originii acestor atacuri adverse aflate sub radia ia lui Uranus. Vedem c n acestea nu lipse te dispre ul i zeflemeaua. ns n mod cu totul special d de gndit avertismentul unui adversar plin de ur . Pe acesta vreau s vi-l prezint. Micu ul popor care s-a legat astfel de diferi i potrivnici este cel al astrologilor, i n spatele lui se afl o tic lo ie cu totul special care la mul i dintre ei este total incon tient . Totu i, lucrurile sunt foarte ciudate dac le pui laolalt . Aici se g se te, de exemplu, un atac care con ine cuvintele: Consider m c este foarte important s avem a intit asupra lui Rudolf Steiner un ochi vigilent. Omul acesta, care voia s ajung ministrul cultelor n Wrtenberg n timpul revolu iei, bazndu-se pe evreime, pe comuni ti i pe capete sucite n sens idealist, cu siguran nu- i d partida pierdut pe teatrul politic al patriei noastre mai mici. Se vorbe te de o comuniune cu evreimea i cu comuni tii. S compar m aceste afirma ii cu un alt atac, c ci prin compara ie poate s rezulte ceva: To i fondatorii de religie ca Buddha, Christos i to i n elep ii i profe ii nu cred s fi emis vreodat o preten ie la un astfel de titlu, dar adversarii mei, dup cum se pare, o fac nu au acordat mare importan lucrurilor exterioare, comorilor p mnte ti, palatelor i templelor, dimpotriv , ei au r mas f r posesiuni p mnte ti, au instruit oamenii f r cheltuieli, au condus spiritual superior sau au nv at s se roage retra i n c m ru e lini tite! Ei i-au r spndit ideile spirituale i nv turile n elepte f r a duce lips de ajutorul material al unor consilii comerciale. A adar, vede i n ce const , pe de o parte, comuniunea cu comuni ii i cu evreimea, pe de alta, comuniunea cu opulentele consilii comerciale. Lipse te doar comuniunea cu generali deosebit de influen i! [ Nota 32 ] Aceste lucruri trebuie s fie spuse, pentru c , dup ct se pare, altul nu le va spune. Eu tiu c nici cei despre care se spune c sunt comuni ti, nici consiliile comerciale
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 45

chiar i generali, dac ar fi men iona i nu-mi vor lua n nume de r u dac spun c ar trebui s fie cercetat o dat dac eu personal m-am folosit vreodat de cineva, fie comuni ti, fie consilii comerciale, sau generali. Ar trebui s se cerceteze dac eu m-am dus la ei sau dac ei au venit la mine. Aceasta este ceea ce trebuie focalizat mai nti; este un lucru care trebuie avut n aten ie. i nc ceva. Cnd, pe de o parte, se spune c Rudolf Steiner nu se poate bizui dect pe evreime, pe comuni ti etc. iar pe de alt parte c ntemeietorii de religii i-au impus ideile spirituale i nv turile n elepte f r ajutorul material al unor consilii comerciale opulente acest lucru sun asem n tor cu calomnia iezui ilor, din anul 1908, c a fi un mason deosebit de periculos [ Nota 33 ], n timp ce n alt tab r a ap rut calomnia c a fi iezuit. Cu ct precizie te cunosc oamenii! Dar ar trebui reflectat dac nu cumva n spatele a ceea ce este numit comunist, evreu, ca i n spatele opulentului consiliu comercial nu se afl omul. Ast zi totul depinde de om, i ceea ce trebuie scos n eviden este omul. C ci vechile abloane de partid (comuni tii), vechile contexte na ionale (evreii) i vechile titluri (consilii comerciale) nseamn foarte pu in, n prezent, cnd trebuie s avem n vedere ceea ce este general uman. Dar se pare c cei care sunt poseda i ahrimanic sunt spiritual nrudi i cu orice altceva numai cu ceea ce vrea s introduc cu adev rat n evolu ia actual confuz un impuls spiritual nu. n felul acesta po i asculta n lini te cnd se spune: Influen ele planetare ale lui Saturn i Uranus pot ac iona asupra oamenilor personal n mod foarte nes n tos, aducndu-le griji ap s toare sau du m nii, dar omul este constrns prin aceasta s - i domine via a inferioar a Eului s u, s-o dep easc i n final s-o duc la maturitate n beneficiul umanit tii. Influentele anului 1921 fie l vor zdruncina suflete te pe domnul dr. Rudolf Steiner ca pe to i cei ce au horoscop radical asem n tor, oblingndu-i la un efort spiritual crescut, la aprofundare i concentrare, fie le vor aduce, n cazul nevalorific rii spirituale a influen elor astrale, grele daune materiale, pierderi dureroase sau mboln viri corporale. Unii nativi de la sfir itul lui februarie din ani critici pot fi i n pericol, ceea ce poate fi constatat cu claritate din horoscoapele individuale. Nu este ctu i de pu in adev rat c datorit influen elor lui Uranus i Saturn ar trebui s - i domini via a Eului i alte lucruri asem n toare; am ncercat s v descriu, de exemplu, din ce fundamente au rezultat Triparti ia organismului social i Poarta ini ierii, iar eu nsumi pot privi lini tit la tot ce vine prin influen ele lui Saturn i Uranus. Acestea nu sunt lucruri care s m ngrijoreze. Pe mine m ngrijoreaz cu totul altceva. Dar lucrurile trebuie privite n alt lumin . Este amintit aici un adversar plin de ur care spune: Scntei de foc ale spiritului trimit fulgere spre cursa de oareci din lemn [aici este n eles Goetheanumul], ele ssie, sunt, a adar, prezente destule, i va fi necesar o anumit n elepciune a lui Steiner pentru ca ntr-o anumit zi o scnteie de foc adev rat s nu-i preg teasc splendorii din Dornach un sfr it lipsit de glorie. i apoi apare micu ul popor care atribuie asemenea preziceri amenin toare existen ei lui Uranus n apropierea Soarelui etc. A adar, atacurile sunt evidente aici nu numai prin extensie, ci i printr-o uimitoare intensitate. n ceea ce m prive te, a vrea s spun c acolo unde influen ele lui Uranus se exprim astfel, ele arat c nu pot veni chiar dintr-o direc ie bun ! Ele arat , chiar prin apari ia lor, copilul c rui spirit sunt. Pe de alt parte, ns , trebuie s ne fie clar: dac se na te dorul ca din scntei de foc ale spiritului, despre care se spune c exist destule, s se produc scnteia de foc adev rat , atunci este necesar vigilen a crescnd a acelora care sunt poate ata a i printr-o anumit iubire de ceea ce s-a realizat aici i de ceea ce este legat de aceasta. Este necesar s existe o anumit grij [ Nota 34 ] pentru a p stra lucrarea care a rezultat prin colaborare din munca i din sacrificiile multora. C ci n prezent sunt ntr-adev r mul i oameni care, ac ionnd cu voin a lor ideatic sau chiar cu voin a de a comite o fapt lipsit de glorie, privesc plini de ur aceast lucrare! Ve i spune c n-ar fi trebuit s spun acest lucru aici. Nu, dragi prieteni, despre a a ceva nici nu poate fi vorba! C acest lucru va deveni cunoscut n lume sunt sigur; de aceasta vor avea al ii grij . Dar ca el s v devin cunoscut dumneavoastr , care poate sim i i altceva fa de aceste
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 46

probleme, cel pu in majoritatea dintre dumneavoastr , de acest lucru trebuie totu i s am eu grij . Altfel ar fi posibil ca, datorit obiceiurilor existente n largi cercuri chiar ale acestei s li, el s r mn ascuns numai prietenilor no tri. C ci, din p cate, att de multe r mn ascunse. Trebuie ns s trezim starea de vigilen a prietenilor no tri fa de ceea ce se manifest deja foarte intens, ambalat n ur mpotriva tiin ei spiritului de orientare antroposofic . i nu am vrut s fac doar o glum cnd am spus ieri c adversarii no tri sunt n multe privin e altfel de fl c i; i ei se vor mai dovedi a fi altfel de fl c i dac nu ncerc m s fim treji, s fim paznici a ceea ce a fost realizat concret prin multe sacrificii i prin mult munc . Iar dac , a a cum este cazul n prezent, r ul reu e ete s g seasc at i paznici, ar trebui ca i binele s - i g seasc paznicii s i! Fie ei paznici credincio i ai bunului spiritual despre care am spus n anumite contexte c nu a fost adus n lume doar prin idei subiective, ci i prin observarea vie ii, prin intuirea cerin elor umane, importante n aceast epoc a noastr i care devin tot mai importante cu ct ne apropiem mai mult de viitorul apropiat. Fi i aten i la to i cei care v s or distrug aceast lucrare necesar umanit ii. C ci aceast voin de a distruge este n prezent foarte puternic ! Fi i dumneavoastr n iv puternici, c ci ceea ce tr ie te n aceast mi care spiritual care a adus n fiin aceast construc ie nu a luat na tere din haos, ea este un impuls care a fost inoculat n haos. i dac te apropii de el sim i c exist for , exist via . Fi i voi paznici, adev ra i paznici a ceea ce se pare c a i ales s ave i ca fiind al vostru cnd a i aderat la aceast mi care de tiin a spiritului de orientare antroposofic .

CONFERIN A a VIII-a
Dornach, 29 ianuarie 1921
Din cele mai diferite observa ii pe care le-am prezentat pute i conchide c , poate chiar dac exterior imperceptibil , exist totu i o leg tur intim ntre o fiin , vie uitoarea principal care locuie te ntr-un anumit timp pe un corp cosmic planetar, i acest corp planetar. Se poate aborda din cele mai diferite puncte de vedere aceast leg tur dintre om i ntreaga via a P mntului, mpreun cu tot ce ine de aceasta. Vrem s focaliz m azi problema dintr-un singur punct de vedere, pentru a ne putea forma plecnd de la aceasta reprezent ri despre fiin a omului. Noi tim c omul i absolv via a p mntean prin ncorpor ri succesive. Aceste ncorpor ri l aduc ntr-o rela ie mai intim cu planeta P mnt dect perioadele petrecute ntre moarte i o nou na tere. Perioadele pe care omul le petrece ntre moarte i o nou na tere sunt pentru el timpuri ale unei existen e mai mult spirituale. El este, n aceste timpuri, mai ndep rtat de P mnt dect n timpurile dintre na tere i moarte. A fi mai ndep rtat de P mnt, sau a te afla ntr-o leg tur mai intim cu P mntul nseamn ns deasemenea, de fiecare dat , a te afla ntr-o anumit rela ie cu alte fiin e. C ci ceea ce numim domenii ale lumii exterior sensibil-perceptibile este, n defnitiv, numai expresia pentru anumite rela ii dintre fiin e spirituale. La nceput, P mntul nostru poate ar ta pentru privirea fizic a a cum i-l reprezint geologii: el nu este dect un complex de roci nconjurat de un nveli de aer, dar aceasta este numai aparen a exterioar . Ceea ce apare ca un complex de roci este corporalitate pentru anumite entit i spirituale. De asemenea, ceea ce trimite spre P mnt str lucire sub forma lumii stelelor este doar expresia exterioar , sensibil pentru un anumit ansamblu de entit i spirituale, de ierarhii. Ceea ce ne apare apropiat, ceea ce ne apare ca fiind P mntul exterior sensibil constituie baza solid pe care ne desf ur m n mod preferen ial via a noastr ntre na tere i moarte. De ceea ce ne ilumineaz din afar , care str luce te sub forma lumii stelelor, cu care pare s avem att de pu in leg tur , de aceasta suntem mai lega i ntre moarte i o nou na tere. Este mai mult dect o imagine, este o realitate de mare profunzime cnd se spune c omul coboar din lumi stelare spre na terea fizic , pentru a- i mplini aici existen a dintre na tere i moarte. Numai c nu trebuie s ne reprezent m c forma pe care o avem de la str lu cirea Cosmosului, cnd vorbim aici, pe P mnt, de lumea stelar , este i imaginea care se vie uie te prin vederea noastr suprasensibil ntre moarte i o nou na tere. Aici, ceea ce omului tr ind pe
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 47

P mnt i apare a fi exterior ca lume stelar se ofer n esen a sa interioar , n esen a sa spiritual . Avem de-a face cu interioritatea a ceea ce pentru existen a noastr p mntean este exterior. n fond, trebuie s spunem: Cnd privim n jos spre P mnt, ca i atunci cnd privim n sus spre Cosmos pentru privirea sensibil avem de-a face cu o forma iune aparent , i ajungem la adev r cnd ne ntoarcem retrospectiv la entit ile care se afl la baza acestei aparen e cu diferitele ei grade de con tien de sine cosmic . A vrea s spun c este aparen fie c ne uit m n sus, fie c ne uit m in jos. Adev rul, esen a se afl dincolo de aceast aparen . ns faptul c aparen a ni se arat i sus i jos este legat de aceea c via a noastr ntre na tere i moarte, pe de o parte, i ntre moarte i o nou na tere, pe de alt parte, este amenin at permanent de posibilitatea de a ie i de pe calea deplinului uman. Pe P mnt putem s devenim, ntre na tere i moarte, prea nrudi i cu P mntul, putem dezvolta n noi pofta, instinctul de a deveni prea nrudi i cu for ele P mntului, a a cum, ntre moarte i o nou na tere, putem desf ura pofta de a ne nrudi cu for ele cosmice din afara P mntului. C ci aici, pe P mnt, suntem prea apropia i de expresia exterioar imagistic a fiin ei care se nv luie cu materialitate; st m ntructva instr ina i de spiritualitatea interioar . Cnd ne dezvolt m ntre moarte i o nou na tere ne afl m n ntregime cuprin i de spiritualitate, vie uim spiritualitatea i ne amenin din nou c derea n aceast spiritualitate, dizolvarea n aceast spiritualitate. n timp ce aici, pe P mnt, putem s ne durific m n existen a fizic , ntre moarte i o nou na tere suntem expu i posibilit ii de a ne neca n existen a spiritual . Aceste dou posibilit i vin de la faptul c pe lng acele for e pe care le prezent m atunci cnd vorbim de ordinea normal a ierarhiilor mai exist aici i alte fiin e. n cele trei regnuri ale naturii se g sesc entit ile elementare, omul, ierarhiile superioare despre care se spune, cnd vorbim despre ele n sensul tiin ei spiritului, c se afl aici dup timpurile lor cosmice; pe lng aceste entit i mai exist aici i altele, care i desf oar existen a la timpul nepotrivit. Sunt entit ite luciferice i ahrimanice [ Nota 35 ] despre care am vorbit adeseori. Despre for ele luciferice s-a format deja reprezentarea c a a cum vie uiesc acum ar fi trebuit s tr iasc ntr-o perioad cosmic anterioar . Dimpotriv , for ele ahrimanice a a cum vie uiesc acum ar fi trebuit s tr iasc ntr-o perioad cosmic ulterioar . Entit ile luciferice sunt entit i cosmice ntrziate, entit ile ahrimanice sunt entit i cosmice premature. Entit ile luciferice au refuzat s tr iasc n timpul care le era atribuit; ele nu au ajuns s - i des vr easc pe deplin dezvoltarea pentru c au refuzat aceasta. Astfel, cnd ni se reveleaz , ele se dezv luie ca fiind r mase pe o treapt anterioar a existen ei. Entit ile ahrimanice nu pot a tepta pn la un moment ulterior al evolu iei cosmice, dac ne este permis o astfel de exprimare, pentru a deveni ceea ce a fost programat pentru ele. Din aceast cauz , ele se durific n existen a actual i ni se nf i eaz acum sub forma la care ar trebui s ajung , de fapt, ntr-o evolu ie ulterioar a vie ii cosmice. Cnd prive ti n afar , n dep rt rile cosmice, i se arat ansamblul stelelor. De ce avem aceast vedere? Avem aceast vedere special , vederea C ii Lactee, vederea cerului nstelat pentru c el este manifestarea esen ei luciferice a lumii. Ceea ce ne nconjoar luminnd, radiind este revelarea fiin ei luciferice a lumii, ceea ce exist n prezent deoarece a r mas n urm , pe o treapt anterioar a existen ei sale. Iar dac umbl m pe solul p mntesc, pe solul rigid, i sim im duritatea din cauz c n el sunt nghesuite entit ile ahrimanice, acele entit i care nu au putut s ating treapta pe care i-o arog acum ntr-un mod artificial i pe care ar trebui s-o aib abia ntr-o perioad ulterioar a evolu iei lor. De aici vine i posibilitatea ca n timp ce ne d ruim n felul acesta lumii sim urilor s devenim din ce n ce mai luciferici. A adar, cnd n via a dintre na tere i moarte avem tendin a de a privi aspectul cerului, aceasta nseamn c ne r mne ceva ca un instinct din timpul petrecut de noi nainte de na tere sau de concep ie n lumile spirituale, cnd am tr it cu stelele. Atunci am intrat ntr-o nrudire prea puternic cu lumile cosmice. Atunci am devenit prea asem n tori acestor lumi
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 48

cosmice i din aceast cauz ne-a r mas nclina ia, care nu este deosebit de puternic n omenire, spre privirea sensibil a lumilor stelare. Noi dezvolt m aceast nclina ie cnd petrecem dormind timpul dintre moarte i o nou na tere prin karma noastr pe care ne-o atragem ntotdeauna ntre na tere i moarte , cnd dezvolt m prea pu in posibilitatea de a avea o con tien deplin . Cel lalt aspect, consumarea deplin n via a p mntean , este ceea ce dezvolt m aici, ntre na tere i moarte. Aceasta este posibilitatea ahrimanic din via a omului. Posibilitatea de a deveni luciferici este dependent , a adar, de ceea ce ne ad ug m prin nrudirea noastr cu lumea spiritual aparent ; posibilitatea de a deveni ahrimanici provine din aceea c dezvolt m o prea mare nrudire ntre na tere i moarte cu ceea ce ne nconjoar ca lume exterioar sensibil . Cnd ne dezvolt m p trunznd prea mult n terestru, nct dincolo de aceast cre tere n plan terestru nu mai p str m nicio nclina ie a structurii noastre suflete ti pentru suprasensibil, l st resc n noi nrudirile ahrimanice. Toate acestea au o mare importan pentru ntreaga dezvoltare a entit ii umane. Prin faptul c ntre moarte i o nou na tere ne afund m ntr-o oarecare m sur n lumea spiritual , i prin ceea ce devenim apoi cnd nu g sim aici echilibrul corect ntre lumea spiritual i cea material , a adar prin faptul c dezvolt m o nrudire prea puternic cu extraterestrul, putem ajunge treptat, cu ct astfel de lucruri se adun tot mai mult i mai mult i noi nu g sim n aceast ncarnare echilibrul corespunz tor ntre spiritual i material, la o existen terestr i acum n aceast perioad se decid astfel de lucruri , posibil deja n ncarnarea urm toare s ajungem la o astfel de existen terestr n care nu putem mb trni. Aceasta este una dintre posibilit ile pe care le avem: neputin a de a mb trni. Putem s ne na tem din nou, iar puterile luciferice ne pot re ine pe treapta copil riei. Ele pot s decid c nu ne putem maturiza. Oamenii care se d ruiesc prea mult unei anumite pasiuni, unui misticism nebulos, care au o anumit respingere fa de o gndire conturat , care nu vor s - i fac reprezent ri clare despre lume, dar i acei oameni care nu i dezvolt o srguin sufleteasc interioar , o mobilitate sufleteasc , se expun pericolului de a nu putea mb trni n ncarnarea urm toare, de a r mne copil ro i n sensul r u al cuvntului. Este o influen luciferic , i ea va p trunde n omenire pe aceast cale. Ace ti oameni nu se afund deplin n via a terestr n ncarnarea viitoare. ntr-o oarecare m sur ei nu se desprind sufcient de via a spiritual pentru a p trunde n via a terestr . For ele luciferice care au realizat cndva o leg tur cu P mntul nostru doresc s a e n om astfe de instincte nct evolu ia terestr a l omului s ajung la o treapt pe care oamenii r mn copii, nu mb trnesc. For ele luciferice ar vrea chiar s duc lucrurile pn acolo nct s nu mai existe b trni pe P mnt, ci oameni care s - i petreac via a ntr-o r t cire tinereasc . Prin aceasta, for ele luciferice ar aduce ntreaga planet ntr-o stare n care ar deveni un corp i ar avea un suflet unic n care s-ar estompa sufletele individuale. Ele se str duiesc s fac din P mnt o mare fiin organic , cu un suflet unic n care sufletele individuale s - i piard identitatea. Dac v aminti i c ceea ce conteaz n evolu ia P mntului nu se afl nici n regnul mineral, nici n cel vegetal, nici n cel animal, care nu sunt dect de euri ale evolu iei, ci c ceea ce conteaz se desf oar , de fapt, n interiorul limitelor pielii umane, c for ele evolu iei planetei noastre se afl n cadrul organismului uman, ve i n elege c ceea ce va deveni n final P mntul nu poate fi aflat dac ne form m reprezent ri fizice; aceste reprezent ri prezint un interes limitat pentru noi. Entitatea uman poate ns avea o leg tur , o nrudire de for e cu puterea luciferic care s-a legat de P mnt, i atunci P mntul ajunge s poat purta fiin e prea pu in individualizate; el poate deveni o fiin global , o fiin global nedeterminat , cu o tr s tur sufleteasc global . Aceasta este ceea ce n zuiesc for ele luciferice. Dac lua i n considerare imaginea pe care i o fac unii mistici nebulo i cu privire la un stadiu viitor, final, de dorit, pe care l descriu n a a fel nct ar vrea s se dizolve n Univers, dorind s dispar ntr-un tot panteist, ve i n elege ceva despre felul n care n unele suflete umane tr ie te deja aceast pornire luciferic . Un alt aspect este acela c i entit i ahrimanice au contractat o leg tur cu P mntul nostru. Ele au tendin a s ac ioneze prin acele for e care atrag spre ele organismul nostru ntre na tere i moarte, care ntre es n ntregime organismul nostru cu spiritualitate, adic l fac din ce n ce mai intelectualist, ne impregneaz tot mai mult cu ra iune. C ci inteligen a noastr depinde de leg tura
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 49

sufletului cu corpul fizic. Cnd aceasta se hipertroiiaz , cnd devine prea puternic devenim prea asem n tori cu corpul fizic, i ne pierdem i echilibrul. Atunci apare acea tendin care mpiedic omul s penduleze n mod corect n viitor ntre via a terestr i via a spiritual , ntre moarte i o nou na tere. Aceasta este str dania lui Ahriman, de a re ine omul de la parcurgerea n mod corect n perioada urm toare a P mntului a vie ii p mntene i a vie ii extraterestre. Ahriman ar dori s -l mpiedice pe om de a trece prin ncarn ri viitoare. El ar vrea s -l fac ca n aceast ncarnare s vie uiasc tot ce poate vie ui pe P mnt. Aceasta o po i face numai sub aspect intelectual, nu ca om deplin. Dar exist posibilitatea ca omul s devin att de de tept, nct s - i poat face reprezent ri despre tot ce ar mai putea exista pe P mnt. Acesta chiar este un ideal pe care l au unii oameni, de a primi n ra iunea lor o reprezentare despre tot ce mai poate exista pe P mnt. Dar prin aceast reprezentare nu po i afla tr irile pe care le vei avea n vie ile viitoare; n aceast via po i primi numai imagini intelectuale care se durific apoi n corpul fizic. i atunci cape i o repulsie profund pentru a mai vie ui ncarn ri viitoare. Atunci sim i chiar un fel de fericire n a nu mai vrea s revii pe P mnt. Mai ales n rile orientale decadente v-am descris de mai multe ori cum a ajuns cultura oriental n decaden Ahriman poate produce aceste r t ciri. De i rile orientale sunt dominate de for e luciferice, Ahriman se poate apropia de entitatea lor i le poate implementa, tocmai pentru c sunt st pnite de for e luciferice, dorin a de a- i epuiza via a terestr ntr-o singur ncarnare, de a nu mai vrea s apar ntr-o alt via fizic . Anumi i nv tori ai omenirii care sunt n serviciul lui Ahriman pot chiar s elaboreze ideea c omul trebuie s dispar , ntr-o anumit ncarnare, nainte ca P mntul s - i fi atins scopul, de a- i ncheia existen a terestr i a nu mai dori o alt existen flzic . O idee care apare n anumite nv turi teosofice i care nu a fost preluat n vreun fel n concep ia noastr antroposofic este aceea c un grad nalt de perfec iune a omului s-ar putea realiza cnd acesta nu trebuie s mai apar n via a terestr . Aceasta este o veleitate ahrimanic . Prin aceast veleitate ahrimanic P mntul nu ar putea s devin un mare organism unitar, cu o latur sufleteasc unic , a a cum vrea Lucifer, ci ar putea ajunge chiar la supraindividualizare. Oamenii ar ajunge la o treapt de evolu ie ahrimanic cnd ar muri; dar s-ar realiza lucrul ngrozitor ca oamenii, dup ce mor, s devin asem n tori cu P mntul, s r mn lipi i de P mnt, astfel nct nsu i P mntul ar deveni o expresie a oamenilor izola i, individuali. El ar deveni o colonie a sufletelor umane izolate, individuale. Acest lucru se str duie te s -l realizeze Ahriman: s fac din P mnt expresia acestei intelectualit i, s -l intelectualizeze n ntregime. Omul trebuie s n eleag c destinul P mntului depinde de voin a sa. P mntul va deveni ceea ce omul face din el. P mntul nu va deveni ceea ce fac din el for ele fizice. For ele fizice vor pierde din importan pentru viitorul P mntului. P mntul va fi ceea ce face omul din el. Ne afl m ntr-o epoc decisiv a evolu iei P mntului, n care oamenii au trei posibilit i. Prima este s tr iasc ntr-un misticism nebulos, n reverie, n captivitate i cufundare fizic-sensibil , ntr-o stare somnolent iar via a n senzorialitate este i ea o lenevie somnolent n care nu po i avea no iuni clare. Acesta poate s devin n mare m sur o nclina ie a oamenilor. Al doilea lucru care poate deveni o nclina ie a oamenilor este de a se p trunde cu intelect i ra iune, de a aduna laolalt tot ceea ce poate aduce ra iunea, de a dispre ui ceea ce r spnde te poezie i produse ale fanteziei n existen a terestr , de a percepe numai ce este mecanic. Oamenii se afl azi n fa a deciziei de a deveni fie degust tori voluptuo i ai spiritului care se epuizeaz n propria lor existen c ci a te cufunda n propria- i existen prin misticism nebulos sau prin senzualism este, n fond, acela i lucru , fie s reflecteze cu luciditate asupra tuturor lucrurilor, s schematizeze totul, s integreze sau s clasifice totul. Acestea sunt cele dou posibilit i.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 50

A treia posibilitate o constituie g sirea echilibrului ntre celelalte dou . Despre echilibru nu se poate vorbi ntr-un mod att de precis cum se vorbe te despre una sau cealalt extrem . Echilibrul poate fi realizat dac le avem pe amndou n mod corespunz tor, dac nu suntem prea tare atra i nici de una nici de alta, dac vom face n a a fel nct s se lase reglate i ordonate una de cealalt . Aceast or cosmic a deciziei se afl n prezent n fa a sufletului omenesc. Omul se poate hot r fie s urmeze ispitirile luciferice, nepermi nd P mntului s se des vr easc , l sndu-l s fie a a cum era Vechea Lun , f cnd din el o caricatur a Vechii Luni, l sndu s devin un mare -l organism, cu un suflet individualizat tr ind n reverie, n care sunt incluse sufletele umane ca ntro Nirvana [ Nota 36 ], fie s se superintelectualizeze, s se superindividualizeze, renun nd la comunitatea cu P mntul, s nu vrea s aib nimic comunitar, ci s - i sclerozeze corpul, s i-l osifce, n timp ce toarn prea mult ra iune n el. Omul poate lua hot rrea dac face din corpul s u un burete, prin misticism i senzualitate nebuloase, sau l transform n piatr , prin supraintelectualizare, superindependen . Iar omenirea din prezent pare s nu vrea s ob in echilibrul ntre cele dou , ci s aib sau pe una sau pe cealalt . Noi vedem azi desf urndu-se instinctele occidentale care tind c tre intelectualism i independen , c tre pedanterie, care vor ca omul s introduc intelectualismul n corporalitate. Pe de alt parte, vedem amenin nd dinspre Orient cel lalt pericol, i anume ca omul s - i p trund trupul cu foc, s -l ard . Vedem acest lucru n concep iile Orientului decadent i-l vedem n desf ur rile din r s ritul Europei, n evenimentele sociale nfrico toare care apar acolo. Pentru omenire a sosit ora deciziei. Omenirea trebuie s actioneze pentru g sirea echilibrului. Iar ceea ce i revine ca sarcin acum poate fi recunoscut numai din profunzimile cunoa terii tiin ei spiritului. Trebuie s ne nsu im acele interpret ri care ne pot eviden ia posibilit ile de evolu ie care exist pentru omenire. Pe de o parte, este vorba de dizolvarea n Nirvana, care a devenit o nv tur sfnt a Orientului, dar este departe de vechea interpretare a Nirvanei, care provenea din vechea clarvedere. Ceea ce i reprezint Orientalul azi prin Nirvana este lumea luciferizat . Vestul, civiliza ia modern , n m sura n care aceasta nu se impregneaz cu cuno tin e ale tiin ei spiritului, ac ioneaz pentru mecanizarea lumii, pentru ca procesele existen ei umane s devin mecanice. Pe de o parte ahrimanizare, pe de alta luciferizare. Dac ar continua ceea ce am numit ultima oar ca fiind via a haotic , neorientat a ultimului timp, s-ar instala f r ndoial ahrimanizarea omenirii. Aceast ahrimanizare ar disp rea numai dac n via a superintelectualizat , n existen a superindividualizat , str b tut de egoism a oamenilor va f introdus concep ia despre lumea spiritual . nainte de orice este necesar ca impulsurile spirituale s p trund n toate disciplinele tiin ifice, n caz contrar se va ajunge ca acestea s domine ca o autoritate abstract i omenirea va fi n ntregime ahrimanizat . Mai ales n timpurile actuale, cnd enigmele vie ii sociale r bufnesc cu atta for n evolu ia umanit ii, este important s se nal e privirea spre ceea ce reprezint leg tura omului cu via a sa planetar . n cadrul vechilor confesiuni, reprezent rile umane despre leg tura fiin ei umane cu lumea spiritual s-au alterat. Confesiunea evanghelic , de exemplu, amenin s devin o cunoa tere ra ional pur abstract , confesiunea roman s-a alterat, devenind un principiu de for exterioar . Este necesar ca omul s - i g seasc orientarea interioar , s ob in un impuls interior, pentru a avea privirea liber spre afar , spre ceea ce l leag de planeta sa i prin planeta sa de ntregul Cosmos. Omul trebuie s n eleag c geologia nu este tiin a P mntului. P mntul nu este un colos de roci pe care se afl oceane de ap i care este nconjurat de aer, iar ceea ce ne nconjoar sub forma C ii Lactee i ca sori nu reprezint Universul. Universul nseamn : jos entit i ahrimanice, sus entit i luciferice, perceptibile n aparen a sensibil exterioar , i entit i ale ierarhiilor normale spre care tinde s se ridice omul, atunci cnd ajunge la adev r str b tnd cele dou aparen e sensibile; entit ile nu sunt perceptibile n aparen a sensibil exterioar , ci se reveleaz str b tnd aceast aparen sensibil exterioar . Acest lucru trebuie s -l recunoasc omul i s spun : Dac sunt n situa ia de a putea interpreta ce mi apare jos pe P mnt ca efluvii ale unor entit i spirituale, atunci percep ceea ce tr ie te n Heruvimi, Serafimi, Tronuri. Dac ns nu sunt apt s -mi reprezint n mod spiritual ceea ce tr ie te pe P mnt, dac m d ruiesc
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 51

iluziei create de ceea ce mi apare venind de la acesta n mod sensibil, atunci r mn geolog, nu pot aspira s devin geosof, atunci fiin a mea se ahrimanizeaz . Dac privesc n sus spre lumile stelare i mi creez reprezent ri despre ceea ce v d n mod sensibil, atunci m luciferizez. Dac sunt n stare s interpretez n mod spiritual ceea ce percep n aparen a exterioar , atunci sunt apt s spun: Da, Calea lactee, sorii, toate mi vorbesc despre Exusiai, Dynamis, Kyriotetes, Domnii, Puteri, St pniri, iar eu mi g sesc echilibrul. Nu trebuie s vorbim despre entit ile cosmice ca despre ceva mai bun dect entit ile p mntene, ci despre faptul c noi trebuie s p trundem dincolo de apren a sensibil , la fiin ialitatea efectiv , la acea fiin ialitate de care suntem lega i. Dac interpret m n mod corect aparen a sensibil , atunci entit ile spirituale sunt prezente. Aparen a sensibil nu este n el toare, numai concep ia noastr despre aparen a sensibil poate fi n el toare ca urmare a leg turii noastre prea puternice cu terestrul ntre na tere i moarte, pe de o parte, iar pe de alt parte, prin leg tura noastr prea puternic cu extraterestrul n timpul n care p im ntre moarte i o nou na tere. Dac nu percepe dect ceea ce s-a realizat n cadrul civiliza iei noastre omul nu n elege c alt dat lucrurile st teau altfel. Oamenii citesc n prezent, chiar cu un fel de l comie, ceea ce s-a scris despre lucrurile din natur n secolele al XII-lea, al XIII-lea, dar nu o fac cu destul n elepciune. Dac ar avea mai mult n elepciune, ar vedea c se gndea altfel despre lumea exterioar n secolele al XI-lea, al XII-lea, al XIII-lea i chiar i n al XIV-lea: piatra nu era perceput ca piatr , P mntul ca P mnt, ci ca ceva spiritual-divin. Iar n stele chiar nu se vedea ce se vede n prezent, ci revela ia spiritual-divinului. n ultimele secole omul are o geologie i o cosmogonie, dar nu o geosofie i o cosmosofie! Sub cosmosofie el s-ar luciferiza, sub geologie s-ar ahrimaniza, dac nu s-ar salva realiznd echilibrul dintre geosofie i cosmosofie. Deoarece omul este n scut din ntregul Univers, toate acestea se afl doar n antroposofie. Antroposofia este alc tuit din diferite sofii, din cosmosofie, geosofie etc. n elegem corect omul dac tim s -l aducem ntr-un context spiritual cu Universul. Atunci nu-l vom c uta numai n nrudirea lui cu lumina, ceea ce ar fi o ac iune n beneficiul for elor luciferice, nici n nrudirea sa cu gravita ia, ceea ce ar fi n beneficiul for elor ahrimanice, ci vom ncerca s introducem n voin a sa impulsul care-l face apt s realizeze echilibrul dintre lumin i gravita ie, dintre nclina ia pentru terestru i nclina ia pentru luciferic. Omul trebuie s ajung la acest echilibru, i aceasta o poate face numai dac la no iunile sale sensibile va ad uga i aspecte suprasensibile. i acum nc ceva: Aduce i-v n fa a sufletului problemele despre care am spus c omul trebuie s le cunoasc , pentru a putea lua o decizie, admite i c omul ar trebui s vorbeasc despre posibila ahrimanizare sau luciferizare a lumii. Considera i, a adar, c aceasta este o problem important a umanit ii, apoi admite i c ceea ce citi i n literatura curent , ceea ce r zbate din s lile de conferin e i din alte institu ii de instruire reprezint via cultural , i ve i afla ce este necesar s se fac pentru ca oamenii s ias din decaden . Munc serioas n domeniul spiritual, acesta este lucrul necesar. i ea se poate realiza numai dac ne decidem s lu m n serios no iuni ca cele despre care am vorbit azi. Mine vom vorbi n continuare despre acestea.

CONFERIN A a IX-a
Dornach, 30 ianuarie 1921
Ideile pe care le-am dezvoltat cu privire la nclina ia pe de o parte spre natura luciferic , pe de alta spre cea ahrimanic au condus la recunoa terea necesit ii ca omul s g seasc un echilibru ntre cele dou tendin e, care pentru el reprezint r t ciri ntre luciferic i ahrimanic. Acum se pune problema, i este o problem grea de cunoa tere i con tiin pentru omenirea modern , cum s g se ti aceast stare de echilibru astfel nct s nu fii supus, pe de o parte, pericolului de a fi nvins de luciferizare, pe de alt parte de ahrimanizare. R spunsul la aceast ntrebare este diferit,
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 52

n func ie de perioadele evolu iei umane, i, de fiecare dat , trebuie s tim ce l atrage pe om n fiecare perioad spre una sau spre cealalt direc ie. n general, am f cut cuno tin cu ceea ce l atrage pe om spre luciferizare, spre ahrimanizare; dar pentru epoca noastr acest lucru trebuie focalizat n mod special. De la nceputul celei de a cincea epoci postatlanteene, a adar din secolul al XV-lea, n cadrul omenirii civilizate s-au modificat, n mod esen ial fa de vremurile mai vechi, att via a intelectual ct i via a social . n via a intelectual , omul este, de fapt, tot mai mult exclus din observarea lumii. n cadrul cunoa terii naturii, omenirea a f cut progresele cele mai mari. Dar cunoa terea omului nu numai c nu a f cut niciun progres, ci a fost eliminat din cunoa terea uman . Omul cunoa te bine lumea, dar nu se cunoa te pe sine nsu i. El cunoa te lumea animal , a fundamentat o teorie a evolu iei seriei animale i crede c n elege cum au evoluat animalele, de la cele inferioare la cele superioare, culminnd cu apari ia omului. Tot ce s-a nv at despre animale se aplic apoi oamenilor. Nu se descoper nimic nou care ar trebui s explice entitatea uman , ci se caut n cadrul lumii animale acele elemente care pot s explice entitatea uman , i se spune: Omul este treapta superioar . De fapt, nu se spune nimic special despre om, ci doar c el este treapta superioar . Acest lucru se face cu o de la sine n elegere instinctiv . Ca urmare nu este vorba de o adev rat cunoa tere a omului. Acest fel special de cunoa tere nu este prezent numai n tiin ele particulare, el domin ast zi cercurile cele mai largi din lume. El a devenit ceva pe care omul l absoarbe zilnic, ca s spunem a a, odat cu lectura ziarelor sau pe alt cale; este ceva ce se inoculeaz copiilor n coal . Caracterul tiin ific modern devine tot mai mult un bun general care-i d omului no iuni i idei ce alc tuiesc structura sa sufleteasc . Omul ajunge pe aceast cale la o anunut con tien despre lume, dar n aceast con tien el nsu i nu este inclus. Acesta este un aspect. Alt aspect este via a social modern . Lumea de dinaintea secolului al XV-lea era plin de judec i care constituiau un bun de n elepciune social , respectabil prin vechime, pe care oamenii l aveau n comun. Nu se tia ce este bun i ce este r u pentru om. Nu existau nici ndoieli cu privire la aceasta, c ci se vie uia ntr-o ordine social care purta n sine binele i r ul ca pe un lucru general, fie ca judecat popular , fie colorat mai mult religios. i din aceast judecat general , a adar din ceva care se manifesta autoritativ n ordinea social , omul hot ra dac trebuie sau nu s fac un lucru sau altul. Multe din aspectele care odinioar erau intensiv fundamentate n ordinea social a omenirii noi le avem n vorbire i, ntruct vorbirea noastr a devenit n multe privin e frazeologie, le avem n fraze. Gndi i-v n ct de multe cazuri i cu ce frecven se folose te pronumele se se gnde te a a, se face aceasta, se spune cutare lucru etc. , de i, n cele mai multe cazuri, el nu are niciun sens. Pronumele se are, de fapt, un sens numai n vorbire, vorbire ce apar ine unui popor n care fiecare luat izolat nu a devenit o individualitate n vremea noastr , n care fiecare, cnd vorbe te, exprim i o judecat general . tiin ificitatea modern a condus la faptul c omul este exclus din concep ia despre lume care determin ahrimanizarea acestuia n epoca noastr . Iar ceea ce l conduce pe om, ceea ce l-a condus n via a economic exterioar de la vechiul sistem al breslelor la economia modern liber determin luciferizarea omenirii. Ambele tendin e trebuiau s ias la lumin n evolu ia omenirii deoarece n cuno tin ele anterioare, pe care omul le-a ob inut i care au format structura sa sufleteasc , se afl ntotdeauna omul nsu i. Mai de mult, de exemplu, nu puteai realiza cunoa terea naturii f r a cunoa te omul. Nu puteai ob ine cuno tin e despre Marte f r a ob ine concomitent cuno tin e despre importan a pe care o are Marte pentru via a uman . Nu se puteau ob ine cuno tin e despre aur f r a ob ine unele cuno tin e despre om. Tot ceea ce era atunci uman a fost azvrlit afar . Prin aceasta s-a ajuns la o concep ie pur despre natur , eliberat de orice concep ie de esen uman . Aceast concep ie despre natur trebuia s devin apoi baza pentru tehnica modern . Tehnica modern a condus la mari triumfuri numai cnd a nglobat ceea ce omul a supervizat cu intelectul s u. Observa i o ma in oarecare, observa i chiar organizarea vie ii tehnice moderne, n
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 53

m sura n care excludem ceea ce este social, i ve i vedea c totul este astfel alc tuit nct omul s fie exclus. Tehnica modern a luat n st pnire, lucru n general necon tientizat, numai cadavrul naturii. Pretutindeni, n mecanismele noastre, avem cadavre ale existen ei naturale. Dar omul nu s-a n scut din acest cadavru al naturii din care este alc tuit lumea noastr mecanic , pe care am adus-o treptat n existen ca tehnic . Omul s-a n scut din natura care este vie pn n regnul mineral. n tehnica modern , noi am ad ugat acestei naturi un cadavru al naturii. Dup ce se constituiser toate straturile geologice ale P mntului (vezi desenul: portocaliu, albastru), noi am ad ugat stratul geologic superior (verde), alc tuit din ma inile noastre care nu mai con ine nimic din viul naturii. Noi lucr m n partea moart a naturii prin faptul c am ad ugat tehnica modern la ceea ce exista aici mai de mult. Plan a3

[m re te imaginea] Aceasta face o impresie covr itoare asupra omului cnd acesta o observ n extinderea sa, cnd examineaz n special n ce m sur s-a deta at de via omul modern nu numai prin tehnica exterioar , ci i prin modul de gndire tehnic. Reflecta i numai la ceva precum ncheierea r zboiului care a avut loc ntre China i Japonia [ Nota 37 ] spre sfr itul secolului al XIX-lea. Ce s-a ntmplat acolo dup ncheierea p cii, ca nvoial a ncheierii p cii? Ministrul chinez a scris o sum enorm pe un cec. Cecul l-a ncredin at unei b nci ca s -l pl teasc . Un oarecare func ionar subaltern a luat acest cec, i acest cec a devenit pur i simplu cauza c acea imens sum de milioane, pe care ministrul chinez o scrisese pe cec, a fost transferat n mod pur bancar ministrului plenipoten iar japonez n China. S-a desf urat ntr-un fel cadaveric, v dit exterior, a spune un fel fantomatic-cadaveric. i nu s-a produs nimic altceva prin aceasta, dect c acele credite de milioane pe care regatul Chinei le avea pn atunci la b ncile din Anglia, prin aceast scriere pe cec, au fost transferate Japoniei. Dac s-ar fi vrut s se pl teasc n forma veche ceea atunci, ca o sum de milioane a compensa iilor de r zboi, pur i simplu prin transmiterea cu ajutorul unui cec a fost trecut pe calea creditului din China n Japonia vreau s consider chiar cea mai u oar form , c s-ar fi vrut s se pl teasc n bani , ce ar fi nsemnat aceasta, dac to i ace ti bani, cel pu in a a cum nc sunt banii chineze ti ast zi sau erau n urm cu relativ pu in timp , s trebuiasc s fie trimi i dincolo, din China n Japonia. Deci, dac trat m totu i cu relit i, forma cea mai u oar ne arat deja, ce a devenit aceast via modern relativ repede n ultima treime a secolului al XIX-lea. ntregul mod de gndire uman a fost acaparat de asfel de lucruri i binen eles s-a reg sit n ntregime n ele. Intelectualismul care ahrimanizeaz tocmai omenirea, a devenit un lucru de la sine n eles. Pe de alt parte a a este, c omul a trebuit s treac i n via a social prin ceea ce a trecut. A a cum f r intelectualism omul nu ar fi ajuns la cunoa terea pur a naturii, f r ceea ce a parcurs n via a social , el nu ar fi c p tat con tien a libert ii sale. Omul a fost scobit prin caracterul tiin ific modern. El nu mai tie nimic despre sine. Nu poate n elege esen a uman . Dar pe de alt parte, n el s-a produs cea mai mare tensiune omeneasc , maxima solicitare n aceast fiin uman , n vederea ac ion rii din ns i impulsurile originare ale acestei fiin e, omul trebuind s ac ioneze ca fiin liber .
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 54

Dac dori i un simbol pentru ceea ce s-a petrecut de fapt aici, nu se poate spune nimic altceva dect c : Omul i-a pierdut din ce n ce mai mult bog ia fiin ei sale i a devenit cu totul i cu totul zero n propria sa viziune. C ci ceea ce este tiin a modern a naturii nu con ine nimic despre om. Omul a devenit treptat, treptat cu totul i cu totul zero. i in zero trebuie acum s radieze impulsul libert ii (vezi desenul). Plan a 4

[m re te imaginea] Aceasta este dilema omului modern. El trebuie s fie liber, s - i g seasc impulsurile fiin ei sale, impulsurile ac ion rii n sine nsu i, dar cnd vrea s p trund cu cunoa terea sa acolo de unde trebuie s provin impulsurile ac ion rii sale el g se te un zero, el este interior o fiin golit de con inut. Acest lucru este o necesitate, dar este de asemenea o necesitate ca omenirea modern s dep easc aceast situa ie. C ci n cadrul libert ii te luciferizezi, iar n cadrul spiritului tiin ific modern te ahrimanizezi, dac nu ajungi la starea de echilibru. Cum ajungem la starea de echilibru? Aici trebuie s facem referire la ceva ce am putea numi regula de aur a tiin ei moderne a spiritului de orientare antroposofic [ Nota 38 ]. tiin a ar trebui s se nal e la noua ei evolu ie. Dar ea are nevoie de cunoa terea omului. Iar aceast cunoa tere poate fi realizat numai de tiin a spiritului. Nu cunoa tem cu adev rat omul dac i disec m creierul, ficatul, stomacul. Numai ceea ce se cunoa te despre om din tiin a spiritului are valoare. Cnd tim c omul cu propriul s u Eu i are r d cina n voin , c el reprezint spiritualitatea sa, c aceasta ia n st pnire metabolismul, avem un punct de sprijin pentru a studia manifestarea acestuia n organismul uman. Se ajunge de la spiritual la n elegerea corporalului. Dac nv m s cunoa tem sistemul ritmic, a a cum se exprim el n modelarea actului respirator i a circula iei sangvine, ne rupem de supersti ia c inima este o pomp care poart sngele prin organism. Apoi nv m c spiritualul intevine n circula ia sngelui, ia n st pnire metabolismul, determin circula ia sngelui, construie te plastic inima nc din timpul dezvolt rii embrionare, astfel nct inima i are originea n circula ia sangvin , a adar n spiritual. Dac n elegem modul n care n sistemul neurosenzorial via a de reprezentare demonteaz din nou procesul metabolic, atunci cunoa tem sistemul nervos ca fiind ceva care este l sat n urm de via a de reprezentare. Atunci cuno ti omul ntr-un fel n care nu po i n elege animalul, c ci la animal lucrurile stau cu totul altfel! Materialistul i reprezint lucrurile astfel: avem un nerv (ro u) care ac ioneaz ca reprezentare. n realitate, via a de reprezentare distruge materia organic i creeaz o cale de excre ie din organism; nervul este organul de excre ie pentru via a de reprezentare.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 55

Materialismul consider c , a a cum ficatul produce fierea, creierul produce gnduri [ Nota 39 ]. Este un nonsens, c ci n realitate gndurile sunt cele care excret creierul. Omul actual va spune c toate acestea sunt adev rate i pentru animal, deoarece i el are creier, organe etc. Prin aceasta se demonstreaz c omul nu se cunoa te pe sine; cei care vorbesc astfel despre om i despre animal comit gre eala pe care ar face-o cel care ar dispune ca toate bricele de ras (n limba german , Rasiermesser, cu it de ras, n.tr.) care se g sesc la b rbierii dintr-o anumit localitate s fie strnse i duse la crciumi, pentru c el nu leag de cu it dect reprezentarea mncatului i conchide c un instrument care are o anumit form trebuie s apar in unui singur scop. Important este s se recunoasc faptul c ceea ce apare la om ca organ este pus n slujba a cu totul altceva dect la animal i c ntregul mod de observare al animalelor, a a cum am expus aici n aspectele cele mai elementare, are un alt sens. Recunoa terea faptului c ceea ce omul posed ca organe materiale vine din spiritual are o importan covr itoare; despre aceast autocunoa tere concret este vorba. Toat flec reala i vorb ria despre faptul c omul ar trebui s se vad interior pe sine, toat acest reverie nu reprezint nimic, nu conduce la o adev rat cunoa tere de sine, ci doar la un sentiment de bun stare interioar . Omul trebuie s urm reasc felul n care se modeleaz plastic din spiritual diferitele organe. tiin a adev rat trebuie construit din spiritual. ntr-o oarecare m sur , omul trebuie copiat, prin plasticizare, din spiritual. Se poate spune, a adar: n timp ce tiin a i este oferit lumii n mod autoritar de c tre diferitele institu ii, n lumile spirituale exist o porunc sfnt : c tiin a exterioar trebuie ntregit cu tiin a cunoa terii omului. Dac va primi numai tiin exterioar lumea va fi nefericit . n timpurile vechi Misteriile nu l sau s ajung la oameni ceea ce ar fi putut fi nociv pentru ace tia. Acest lucru este ns incompatibil cu spiritul umanit ii moderne, din aceast cauz umanitatea trebuie s realizeze, prin indivizii ei con tien i, ceea ce mai nainte era realizat de for e exterioare. Umanitatea trebuie s aib grij , prin personalit ile care n eleg cte ceva despre aceste lucruri, ca diferitele tiin e s nu- i poat arunca umbrele lor ntunecate, opunndu-le lumina autocunoa terii adev rate, reale, concrete a omului. F r autocunoa terea omului tiin ele sunt d un toare, c ci ele ahrimanizeaz omenirea. tiin ele care de in contraimaginea cunoa terii umane sunt o binefacere pentru umanitate. Prin autocunoa tere adev rat , concret , se ajunge la echilibrul din care tiin ele au scos omul. Omul nu este interesat s tie ce este el n aceast lume. El crede cnd i se spune c este un mic zeu, sau ceva asem n tor, n care nu exist nicio reprezentare corect despre Dumnezeu, dar l intereseaz prea pu in felul n care s-a format din Univers silueta sa uman individual . Via a social luciferizeaz , cnd nu conduce dect la stimularea libert ii omului. Omul nu- i va fi lui nsu i zero dac ajunge la o adev rat autocunoa tere; atunci el va ti c fiecare om este un rezultat al ntregii lumi. n via a social impulsul libert ii va fi adus la echilibru dac cunoa tem ce se afl la baza lumii din punct de vedere spiritual, dac dep im simpla observa ie material a lumii, ceea ce a devenit caracteristic pentru evolu ia cunoa terii din ultimele secole.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 56

Omul s-a pierdut. Lumea exterioar a devenit liber de om. Noi observ m Soarele, planetele, stelele fixe, cometele; acestea circul prin spa iu ca i alte corpuri cere ti. Noi vrem s cunoa tem legile dup care ele se mi c . Dar nu afl m nimic despre om. Citi i cartea mea tiin a ocult i ncerca i s v aduce i n fa a sufletului cum este descris aici evolu ia lumii. Dac citi i despre vechiul Saturn nu afla i ce v spune astronomul actual, ci despre ceea ce apare ca prim structurare a omului. n descrierea lui Saturn se afl , n acela i timp, tot ce era prezent n timpul evolu iei sale ca prim structurare uman . Odat cu aceast istorie a evolu iei cosmice urm ri i i ntreaga evolu ie uman . Nic ieri nu ve i afla o lume lipsit de om. Ceea ce sunte i dumneavoastr n iv g si i descris treapt cu treapt n evolu ia lumii. Dac parcurge i ceea ce v ofer tiin a modern despre unele st ri nebuloase vechi [ Nota 40 ] din care a luat na tere lumea noastr actual , n care ns omul nu exist , nu ve i g si nimic uman, totul r mne la nivel intelectualist. Afla i ceva ce poate interesa capul dumneavoastr , dar nu cuprinde ntregul om. Omul poate fi n eles numai de o cunoa tere care se refer la ntregul s u. n fond, este vorba numai de iner ia omului moden care nu este obi nuit ca atunci cnd preia ceva n sine s dezvolte i sentimente i impulsuri voli ionale atunci cnd, urm rind evolu ia lui Saturn, a Soarelui, a Lunii etc., pn la P mnt, deslu e te perspectiva pentru viitor. Aceast via , descris n no iuni clare, nu g se te stimulatoare sentimentele omului dac el nu simte c este una cu ntreaga lume. Acest a-te- ti-una cu lumea deosebe te cunoa terea lumii care vine din tiin a spiritului de orientare antroposofic de concep ia despre lume din prezent. Dac l sa i s se reverse n oamenii actuali, c rora le lipse te aceasta, con tien a apartenen ei la ntreaga lume, vor lua na tere acele nclina ii sociale care pot duce omenirea mai departe. n acela i timp, i aceste induc ii sociale care pot conduce la stimularea libert ii dar nu dau omului un sentiment de responsabilitate au dus la haosul n care tr im n prezent. Luciferizarea poate fi mpiedicat numai dac oamenii vor con tientiza care este pozi ia lor n Univers, dac vor vedea nu numai ce este fizic, ce este senzorial n Univers, ci i ceea ce este spiritual, dac se vor sim i spirit din spiritul Universului. Din acest sentiment al leg turii omului cu lumea spiritual porne te i o sim ire social adev rat , izvor te ceea ce este necesar pentru ca omul s poat face corespunz toare pe P mnt via a social . i iar i lucrurile sunt de a a natur , nct se poate spune: Ceea ce a adus n via a social modern oamenilor sentimentul libert ii determin luciferizarea. Oamenii prezentului pot s nu simt aceasta. Dar n lumea spiritual exist o porunc sfnt care-i spune omului s nu lase impulsul libert ii f r o sim ire cosmic ! A a cum cunoa terea uman trebuie s se al ture tiin elor exterioare, tot astfel i sim irea cosmic trebuie s se asocieze cu ceea ce s dezvoltat n via a -a social a timpurilor noi. Aceste dou lucruri, cunoa terea omului i sim irea mpreun cu ntregul Cosmos, i dau echilibru omului. Acest echilibru ns el l afl numai dac n elege cu adev rat Misteriul christic n sensul timpurilor noi, dac l n elege n sensul pe care i-l d tiin a spiritului de orientare antroposofic . C ci aici vorbim despre Christos ca despre o fiin cosmic care a cobort din infinituri cosmice pe P mnt. Noi nv m s sim im cosmic i trebuie s ncerc m s d m con inut acestei sim iri. Aceasta o putem face doar prin tiin a spiritului de orientare antroposofic , altfel no iunea Christos r mne goal . No iunea Christos devine fraz dac nu ne permite s n elegem n mod uman Cosmosul. Din Cosmosul pe care-l descrie astronomia actual , din analiza spectral pe care o face fizica actual , din acest Cosmos Christos nu ar fi putut cobor pe P mnt! Cine este ata at prin cunoa tere numai de aceast descriere a Cosmosului, acela nu poate asocia niciun sens cu o entitate Christos adev rat , real . Un astfel de Christos r mne f r con inut sau devine ceva n sensul lui Harnack [ Nota 41 ] sau ceva asem n tor. Dac vrei s nve i a-L n elege, a-L sim i n prezent pe Christos ca fiin cosmic ai nevoie de acea istorie a evolu iei care l urm re te pe om de-a lungul epocilor Saturn, Soare i Lun . Unde umanul se g se te n Cosmos nmugure te i cunoa terea care-L poate l sa s apar pe Christos din Cosmos. Dac urm re ti omul pn acolo
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 57

unde i are originea partea sa material care este creat din spiritual, nve i s -l cuno ti n a a fel nct po i n elege Misteriul de pe Golgota, ncorporarea Christosului cosmic n omul individual. Pentru omul pe care tiin a actual , de la matematic pn la psihologie, l poate descrie, pentru acesta nu exist nicio posibilitate de a- i imagina c Christos s-ar fi putut ncorpora n el. Pentru ca omul s poat n elege aceasta, el trebuie s ajung la o adev rat cunoa tere de sine, pe care io d tiin a spiritului. Pretutindeni n literatura noastr antoposofic sunt recunoscute leg turile dintre necesit ile sufletului i necesit ile exterioare ale umanit ii. Aceste leg turi ar trebui comparate cu ceea ce este necesar n prezent pentru progresul omenirii. Ceea ce oamenii au preluat din educa ia i din obiceiurile de pn acum ei ar vrea s de in , ca o cunoa tere abstract , lipsit de esen , dar ar vrea s se in departe de aceast cunoa tere. Ceea ce este necesitate profund a sufletului, pe care o g sesc duminica la amvon, i ceea ce este necesitate exterioar a umanit ii se accept n mod tradi ional, f r ca cineva s se gndeasc unde vom ajunge dac aceast acceptare tradi ional continu . Eu am atras mereu aten ia asupra gravit ii situa iei prezentului. Azi am vrut s subliniez faptul c disciplinele tiin ifice trebuie s fie luminate de autocunoa tere i c n dezvoltarea vie ii sociale trebuie s existe o sim ire cosmic , care nu poate s rezulte dect dintr-o abordare a lumii ce are n vedere omul. Cnd aplic m tiin a spiritului de orientare antroposofic noi vedem n om ntreaga lume, iar n lume, n timp ce o observ m, vedem pretutindeni omul. Astfel de lucruri amintesc de vechi inspira ii i imagina iuni pe care le-a avut omenirea, dar ele nu sunt rennoiri de natur exterioar , ci sunt extrase din con tien a spre care omenirea este impulsionat n prezent din lumea spiritual . A a cum se afl ca organism fizic n lumea fizic , omul se afl i n lumea spiritual . Admite i c un om nu ar observa dect ceea ce se ntmpl n jurul s u, aici, n lumea fizic , c ar accepta ce i comunic o confesiune religioas tradi ional , care ns nu se raporteaz la aceast lume pentru c vorbe te despre ceva abstract. Dac acest om d credit acestei tiin e din care lipse te omul, el i poate umple sufletul cu ceea ce-i comunic aceasta, a a cum milioane de oameni au f cut-o mai mult sau mai pu in con tient. Totu i, oamenii tr iesc i ntr-o lume a spiritului; pentru lumea spiritual are importan faptul c accept m aceast tiin . Dac lucrurile continu s mearg astfel, atunci i ies socotelile lui Ahriman, spiritul care pnde te institu iile moderne de cultur i vrea s le men in a a cum sunt. Entitatea ahrimanic , acest Ahriman rece, osificat, chel dac -mi este ng duit s m exprim n imagini pnde te institu iile noastre de cultur , el vrea ca ele s r mn a a cum sunt. Dac va fi vorba s se distrug ceva cum este acest Goetheanum, i va oferi ajutorul. Pe de alt parte, n via a social n care oamenii i statornicesc, f r a avea un sentiment cosmic, cerin ele p mnte ti, entit ile luciferice sunt cele c rora le reu esc socotelile. Aici tr ie te Lucifer. Aici nu se poate folosi imaginea lui Ahriman cel osificat, pnditor, chel, care vrea ca institu iile culturale s r mn neschimbate. Aceast imagine nu ar fi potrivit pentru Lucifer. Dar dac l sa i s se exprime, din pur egoism, din absen a unui sentiment cosmic, bun voin i pofte sociale considerate a fi bune, atunci se va manifesta esen a luciferic . Odat cu aceste cerin e sociale, care sunt stimulate n lume f r sentiment cosmic, omul elimin din sine ceea ce devine frumosul Lucifer. Acesta tr ie te n oameni, n stomacurile lor stricate prin instincte sociale pervertite acest lucru n eles n mod spiritual , n pl mnii lor altera i. Omul l elimin din ntreaga sa fiin , i prin aceasta aerul nostru spiritual se umple cu aceast fiin luciferic , se umple cu instincte sociale care nu au sentimentul leg turii omului cu Cosmosul. Ahriman cel chel care pnde te formarea noastr abstract , lungul, scheleticul, de iratul Ahriman, i, pe de alt parte, ceea ce se elimin mucilaginos din om i preia aparen a frumuse ii bulverseaz omul; acestea sunt imagini, dar sunt realit ile timpului nostru. Numai prin autocunoa tere i prin sentimentul leg turii omului cu Cosmosul acesta g se te echilibrul dintre ce este osificat i aparen a frumuse ii, ntre fiin a format din oase i fiin a mucilaginoas , ntre ceea ce-l pnde te i ceea ce vrea s se smulg din el. El trebuie s g seasc acest echilibru. Ceea ce a rezultat din
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 58

cultura, din civiliza ia ultimelor vremuri nu este, n fond, altceva dect mariajul dintre ceea ce este osificat i ceea ce este mucilaginos. Civiliza ia a intrat, cum spune Spengler, n declin. El spune asta pentru c are n fa a sa lumea care a rezultat din mariajul osificatului cu mucilaginosul. Dar omul trebuie s g seasc echilibrul. Vremurile sunt tulburi i omul trebuie s devin om, astfel nct intelectul s fie nc lzit de inim , inima s fle str b tut de intelect. Atunci va afla el echilibrul. i atunci omul nu va c dea prad dac vrem s vorbim spiritual unei mistici mucilaginoase, nici tiin ei cu cap chel, ci se va deschide c tre ceea ce este omenesc i pe care mi pot permite s -l numesc, dup ce l-am caracterizat, c este antroposoficul. Antroposoficul se afl cu adev rat n centrult civiliza iei. Antroposul i reveleaz cu adev rat esen a, nu osificatul, nici mucilaginosul, el este acela care men ine echilibrul dintre intelect i inim . Acest echilibru trebuie c utat. Dumneavoastr ve i n elege ce reprezint fiin a uman i fiin a cosmic dac ve i reflecta la cele dou imagini pe care azi vi le-am nf i at. Ele sunt tratate ca imagini, dar ca imagini care indic adev ruri reale. Despre acestea vom vorbi mai departe.

CONFERIN A a X-a
Dornach, 5 februarie 1921
n caietul din luna noiembrie al revistei Hochland a ap rut un articol inititulat Trei lumi sub semn tura Hsi-Lung. El se refer la civiliza ia prezentului din punct de vedere chinezesc. Pe noi ne poate interesa mai pu in felul n care articolul i are r d cinile n civiliza ia chinez i ce nseamn el din aceast perspectiv ci mult mai mult c el i face apari ia n cadrul propriei noastre lumi europene i c analizeaz civiliza ia prezentului dintr-un anumit punct de vedere. Este vorba despre mp r irea n trei lumi, n func ie de cele trei impulsuri culturale importante, dup aprecierea autorului, ale prezentului. Primul impuls cultural pe care l deosebe te este civiliza ia apusean modern , c ruia i opune cel de al doilea impuls cultural, cultura r s ritean , asiatic , iar despre a treia va trebui s vorbim mai trziu. Civiliza ia modern european este prezentat din perspectiv asiatic , din perspectiva n care omul i are r d cinile n reprezent ri care provin dintr-o veche civiliza ie a P mntului. Ele vie uiesc ntr-un anumit mod n lumea afectiv a oamenilor, care sunt implementa i n ceea ce mai exist ca fiind cultura asiatic , avndu- i originea n n elepciuni vechi, mari, puternice, care ns au intrat n decaden . n aceast sim ire se manifest cu intensitate o critic p trunz toare a civiliza iei europene moderne. Asiaticul contemporan acest lucru se vede i la Rabindranath Tagore vorbe te din punctul de vedere al unei culturi str vechi despre civiliza ia european i a ce ofer aceast civiliza ie. Este suficient s focaliz m propozi ii din acest articol pentru a vedea ce spirit critic se manifest aici n Asia mpotriva civiliza iei europene: Da, erudi ia modern-european a preluat ea ns i ceva din servilismul anevoios, din c r u ia epocii tehnicii. Ea se revars ca o specializare care disec firul de p r, nconjurat de sunetul a mii de citate sau blindat cu statistic i experien e meschine. Nu mai exist nici profunzime, nici n elepciune, nici via ! Totu i, rezultatele, judecate cu unitatea ei de m sur , sunt extrem de apreciate; dar o alt evaluare nu a mai fost permis , i cine i-a resim it nevoia a fost n mare pericol de a fi catalogat ca fiind retrograd i medieval. Lucrurile au stat altfel n domeniul economic. Acolo unde ma ina a nghesuit via a, concuren a industriei a suplinit lipsurile prin noi necesit i, mijloace i satisfac ii n beneficiul ei. Dezmo tenit de soart , organizarea societ ii a mai nso it-o un timp. A a au p rut supuse i masele mari. Da, era comer ului mondial, a fabricilor lucrnd f r ntrerupere, a armatelor n repaus, a cinematografelor, a mitralierelor, a zgrie-norilor, a gramofoanelor i a enigmelor mondiale a conchis: Toate acestea ne sunt supuse! Ca un ecou nelini titor, s-au anun at elementele indignate i atomii umani, care ecou se confirm i se exprim prin r zboi i revolu ie i n ziua de azi. n timpul activit ii nentrerupte se aude: Totul duce la distrugere .
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 59

A adar, o critic t ioas a ceea ce a izvort ca civiliza ie european modern n untrul dezvolt rii omenirii contemporane! S ne amintim care sunt de fapt caracteristicile acestei civiliza ii europene. Ea i are r d cinile n ce a fost elaborat n ultimele trei, patru secole, n care cuno tin ele despre natur s-au emancipat ntr-un anume fel de ceea ce era tradi ie istoric din via a religioas a epocii anterioare n Europa. i aceast civiliza ie modern i are mai departe r d cinile n tot ce s-a legat de aceste cuno tin e tiin ifice despre natur ca tehnic modern . Tot ce a ap rut atunci s-a dezvoltat, a spune, din subsoluri umane ntr-o anume opozi ie cu tradi ia istoric . Personalit ile care se afl la punctul de pornire al civiliza iei moderne sunt prinse n mod caracteristic n via a noastr european . S observ m de exemplu o personalitate ca cea a lui Copernic [ Nota 42 ], de la care se trage o mare parte din ceea ce tr ie te, nspre direc ia caracterizat , n aceast civiliza ie european . El este preot catolic. A adar, tr ie te n primul rnd cu reprezent ri primite prin educa ia de preot catolic. Dar el tr ie te ntr-o epoc n care n sufleul s u, pe lng ce i-a dat educa ia sa, se a eaz ceea ce dup aceea a devenit viziunea mecanic a cerului a timpurilor mai recente, din care n esen a izvort i sau cel pu in a izvort din aceea i surs ceea ce n general este concep ia mecanica a lumii, chiar i ordinea mondial mecanic n politic i n via a economic . Toate acestea tr iesc, n timp ce cuprind tot mai mult cercurile cele mai largi ale civiliza iei occidentale, n a a fel nct orientalului i se pare c are doar trup, nu i suflet. Peste tot lipse te sufletul. i i apare orientalului astfel ca i cum prin aceast lips a sufletului, prin aceast ridicare n gndire a ce este pur mecanic s-ar putea produce i toate acelea care i apar orientalului la european, cnd europeanul l ntmpin pe oriental. Orientalul se simte n ntregime nen eles de european n toat sim irea sa i n ceea ce el nume te n elepciunea sa. S mai ad ug m un lucru caracteristic. Se spune c Japonia ar fi preluat ceva de la civiliza ia vest-european . Din aceast cauz , dup p rerea oriental , Japonia este pndit de o primejdie: Poporul Japoniei risc acum s confunde patriotismul s u profund fundamentat i sim ul s u cavaleresc cu pirateria i spiritul de exploatare europene. Dar acel ferment care ajut la conservarea vechilor opere i care leag ntr-o anumit unitate Asia de R s rit cu Sudul, budismul, nu va ie i din ac iune a a curnd. A adar, ceea ce vede Asia c o ntmpin din partea europenilor este piraterie practic i spirit exploatator. i consider c , odat cu concep ia mecanicist despre lume, cu tot ce s-a importat aici n contrasens cu tradi iile mai vechi, ar fi venit i spiritul pirateresc i sim ul exploat rii. Asiaticul crede c europeanul a uitat treptat s introduc suflet n ceea ce el vie uie te drept cultur sau drept civiliza ie. Asiaticul are reprezentarea c europeanul nu mai tie ce este sufletul. Este caracteristic urm torul pasaj: Ce a f cut Europa? el se refer la timpul recent. Unde au r mas bunurile sale cele mai sfinte? ngropate, uitate, mutate sau stivuite n muzee, etichetate. Astfel ceea ce n fond totu i este aici, vede doar asiaticul, a spune, n contururi precise. Tot ceea ce nainte era via , ceea ce ac iona asupra oamenilor, n timp ce ei primeau spiritul prin arhitecturi potrivite pentru aceasta i prin picturi murale, ei apar innd aceluia i spirit, care le r suna prin arhitectur i prin pictur , totul a a n elege asiticul este dus de civiliza ia european n muzee, stivuit, etichetat, astfel nct este privit numai ca antichitate. i asiaticul simte puternic c ceea ce a fost sufletul unei civiliza ii anterioare, este acum de asemenea etichetat, i c europeanul de fapt nu mai tie ce este sufletul n semnifica ia sa n cadrul lumii. Astfel asiaticul vede n european mai ales lipsa sufletului. Iat cum gnde te asiaticul: Popoarele R s ritului, ale acestei a doua lumi, au avut cu adev rat bunuri sfinte? Cum puteau ele s se mai mi te n mod independent i nc spiritual, fiind oprite de zeci de ori de focurile de artilerie europene unite? Acest lucru putea deveni periculos pentru civiliza ia european ! Merit oare s cuno ti aceasta? Asiaticul se ntreab dac , vrnd s fii om n n elesul deplin al cuvntului, observnd lumea nu numai din punctul de vedere al mecanismului corporal, ci din punctul de vedere al sufletului, merit s acorzi interes unor lucruri care pentru european sunt deosebit de importante.
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 60

n fa a m re elor ziduri ale Palatului de var , pe muntele celor zece mii de fericiri se odihnea, ntr-o dup -amiaz , mp r teasa v duv de aproape 70 de ani. Ea dispusese s se instaleze n locul ei preferat, pe vaporul construit foarte artistic din marmur de pe marele lac, un jil -tron de m tase galben . n mijlocul des vr itei splendori atr geau aten ia sculpturile, tablourile i picturile pe sticl distruse, i, ntorcndu-se spre o nou doamn de onoare, Tzu-hsi, spuse: Aceasta au f cuto solda ii europeni (1900), i nu sunt de acord s dispun s se restabileasc totul i s uit lec ia lor. Ea i amintea toate experien ele amare, cum cu aproape 40 de ani n urm un func ionar de stat fidel i descrisese spiritul europenilor: Ei au ncheiat cam 20 de contracte cu China care con in cel pu in zece mii de semne scrise. Se pune oare ntr-unul singur dintre acestea chiar i un singur cuvnt referitor la respectul profund fa de p rin i i cultivarea virtu ii care s se raporteze la respectarea ceremoniilor, a datoriilor, a purit ii i a sentimentului ru inii, cele patru principii de baz ale poporului nostru? Nu, i iar i nu! Singurul lucru despre care vorbesc este avantajul material (Wu-ko-tau c tre Tzu-hsi, 1873). Era imposibil ca mp r teasa s aprecieze i cealalt latur a expansiunii europene, misiunea cre tin , c ci ea a f cut cuno tin , n calitate de ef al statului, cu avantajele materiale pe care for ele europene le scoteau de sub protec ia misionarilor. Ea avea o privire pentru neajutorarea spiritual i arogan a europenilor i spre sfr itul vie ii a folosit mijloace tehnice cum e trenul, mineritul, armata i flota, dar numai ca mijloace ajut toare. Calomniat n diferite moduri, ea era un om deosebit. n fiecare zi, orele dimine ii erau consacrate expunerilor mini trilor, marelui sfat, problemelor de redactare a documentelor i rapoartelor viceregilor, examinatorilor i cenzorilor, a c ror judecat curajoas , adeseori incomod , era ascultat de ea tot att de des. Aceasta este critica asiatic . Ea ar fi f cut ntotdeauna pe acest ton, dac am auzi-o din gura unei personalit i aflate n mijlocul a ceea ce a r mas n Asia din vechea cultur de n elepciune. Natural, fiecare asiatic opune civiliza iei europene cea de a doua lume, aceea n care tr ie te el, ns nu acord aten ie faptului c aceast lume, n punctul ei de plecare, avea o inspira ie, o intui ie i o imagina iune de nen eles pentru europeanul actual i c ea a ajuns n decaden . Asiaticul cult, n sensul nostru, spune: Acest P mnt este locul de re edin al omului, pe acest P mnt au locuit cndva fiin e care apar in unei categorii superioare celei c reia i apar in fiin ele pe care le numim oameni. Ele au ntemeiat o civiliza ie, iar oamenii au adoptat-o. Asiaticul crede c nc mai tr ie te n aceast civiliza ie a zeilor. P mntul a preluat mo tenirea unui bun de n elepciune str vechi care se adreseaz omului n ntregul s u, nu numai intelectului, cum face cultura european mecanicist . Pe asiatic nu-l intereseaz ce ar putea deveni P mntul i face abstrac ie de faptul c el este purt torul a ceea ce a preluat ca pe o veche mo tenire. Pentru acest mod de gndire i de reprezentare, pentru sim irea unui astfel de punct de plecare, europeanului i-a disp rut ast zi orice n elegere; acest fapt trebuie acceptat. Europeanul actual i cite te Homerul s u, cite te despre Ahile al s u, ntr-un anumit sens i pre uie te, dar nu-i ia n serios. Acest lucru nu-l poate face ct timp el l st re te din civiliza ia prezentului. Cum ar putea lua n serios europeanul ceea ce vine din timpuri europene vechi atunci cnd, de exemplu, cite te din Homer i n elege cele citite n spiritul s u actual: Cnt -mi, o, Muz , mnia lui Ahile Peleanul? [ Nota 43 ] Homer nu poveste te el nsu i, el spune c Muza poveste te, a adar c o fiin spiritual vorbe te n interiorul lui. Acest lucru europeanul nu-l ia n serios, l ia ca pe o fraz , ca pe ceva care este spus. El nu are o sim ire corect despre faptul c vechiul grec se sim ea nsufle it de fiin e divine care vorbeau n sufletul s u, c el nu credea c gura sa spune ceea ce i dicteaz intelectul s u, ra iunea sa, ci c gura sa pronun ceea ce vorbe te n el o fiin divin . Cine percepe ast zi n profunzime i fundamental faptul c grecul care cnta astfel sim ea c este nveli ul acestei fiin e divine? De fapt, ce sim ea vechiul grec? El vedea n aceast fiin divin pe cel care a ntemeiat odinioar pe P mnt o civiliza ie pentru fiin ele care se numesc oameni, dar n elegea c acesta nu era un om n sensul n care l n elegem ast zi, c el a r mas n cadrul omenirii i poate inspira oamenii ca fiin spiritual-divin ; nu trebuie n eles ca fiind vorba de simple voci omene ti n interiorul uman. Se observ oare n prezent opozi ia profund care ne ntmpin cnd compar m epicu l grecesc cu dramaticul grecesc, cnd i compar m pe Homer cu Eschil? Homer i las muza s cnte; el este poet povestitor. Acest fapt este legat de concep ia vechilor greci care credeau c
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 61

entit i divine care au cobort din lumi spirituale pe P mnt mai sunt nc active n oameni i povestesc despre ceea ce a existat odinioar , cum a ap rut P mntul, cum a ap rut lumea n care tr im. Cnd, povestind astfel, emi i p reri cu privire la ce a dat na tere civiliza iei actuale trebuie s te predai acelor entit i divine care au cobort odinioar din lumi spirituale superioare i care acum pot nsufle i oamenii. Grecul vedea ca fiind esen a epicului faptul c el era prezentat de fiin e care au venit din ntrup ri anterioare pe P mntul acesta. Pe lng aceasta, grecul spunea c n om tr ie te ceva care- i va g si des vr irea abia n viitor, care, n prezent, este n om ntr stare preuman . -o Grecul l sim ea ca fiind dionisiac. Aceasta el o exprima prin acele figuri divine c rora le ad uga, chiar dac n cazul dionisiacului atenuat, unele tr s turi animalice. Grecul resim ea ce provenea din fundamentele impulsivit ii umane, a emo iei umane, a for ei de voin uman ca pe ceva care acum este haotic i neordonat n om, care abia n lumi viitoare n care se va ncorpora P mntul va g si expresie pentru ceea ce n prezent omul poate prezenta n contempla ie lini tit , n abordare lini tit . Ceea ce r bufne te spiritual-animalic din om, care este dionisiac, grecul l atribuia dramaticului. Din aceast cauz vedem la Eschil faptul c ntr-o dram originar nu exista dect un personaj principal, zeul Dionysos, n jurul c ruia apare corul care poveste te ce se ntmpl cu acesta. Cnd privea spre interior, grecul spunea: n mine tr ie te ceva ce a venit din lumi str vechi pe P mnt. Dac m d ruiesc acestei spiritualit i, m dedic unui ceva supraomenesc i spun: Cnt -mi, o, Muz , despre mnia lui Ahile Peleanul. Vechiul grec se adresa trecutului spiritual-divin din care a l st rit omul. Aici devenea epic. Cnd se adresa viitorului, grecul vedea ce va deveni omul n viitor, cnd P mntul se va desprinde de alte lumi, l vedea n form dionisiac spiritual-animalic , n fr mntare dramatic , n mi care dramatic . El privea omul din afar i nu vorbea despre Muz , ci despre Dionysos, i devenea dramatic. Omenescul din poezie grecul l vedea n liric . Supraomenescul l vedea n epic . Subumanul, care se dramatizeaz i creeaz din interiorul for ei sale germenele pentru viitor, l vedea n dramatic. Ceea ce se v lure te, uman-ritmic, n sus i n jos n natura uman l vedea n liric . Astfel se plasa grecul suflete te n lumea fizic-spiritual , a a se resim ea pe sine n leg tura cu lumea sa fizic-spiritual . i invocarea Muzei trebuie luat n serios, dac vrem s reprezent m cu adev rat via a de gnduri a grecilor. Trebuie luat n serios i mprejurarea c dramaticul, la nceputurile sale, nu prezenta evenimente umane, ci ac iunea lui Dionysos n om. Trebuie subliniat faptul c grecul spunea: Dac nu vezi interiorul omului, ci numai exteriorul s u, el te ntmpin n forma sa dionisiac . Apolo i Dionysos Apolo este conduc torul muzelor, cel care conserv ce tr ie te, infiltrndu-se din trecut n prezentul P mntului, iar Dionysos germenele r scolitor, pustiitor care se va clarifica sunt cele dou opozi ii mari. Iar n centru se plaseaz lirismul grecilor. Astfel de st ri ale culturii europene str vechi n care s-a ncet enit acest a-se-sim i ca om n Cosmos prin opozi ie cu zeii viitorului trebuie privite retrospectiv cnd vrem s vedem ce au devenit n prezent. Cultura veche european trebuie pus n contrast cu ceea ce tr ie te n prezent n concep ia mecanicist despre lume, pe care o critic att de vehement asiaticul. i trebuie s ai un sentiment pentru faptul c un om modern cum era Goethe, care nu era plasat n acel mecanicism n care ne afl m n prezent, ci n epoca n care acest mecanicism abia i dezvolta primele sale l stare, tr ia prin fiecare fibr a sufletului s u nostalgia acestei vie i europene din care se desprindea, avnd un dor retroactiv dup ce a fost odat civiliza ia european . Aceasta sim ea Goethe n anii 70 ai secolului al XVIII-lea cnd avea nostalgia Italiei, pentru a putea s presimt prin ceea ce mai era prezent aici n decaden izvorul din care a rezultat civiliza ia european . Trebuie s preciz m faptul c asiaticul tr ie te n decaden a acestei str vechi i n elepte culturi, dar trebuie deasemenea s clarific m faptul c de i aceast cultur a lui, aceast civiliza ie a lui este n decanden , el are totu i un sim ascu it pentru a ceea ce a devenit ntre timp Europa, din ceea aceast Europa ce fost cndva. De aici provine i critica sa, care fasoneaz cu a a umbr
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 62

intens i nl tur de aici luminile, care totu i, dup p rerea sa, n Orient nc pot fi v zute, Orient care exterior poate fi murdar dar care, potrivit p rerii sale, are suflet i care, atunci cnd prive te din sufletul s u, nu afl niciun interes pentru trenuri, vapoare cu aburi, cinematografe, gramofoane, pentru enigmele lumii lui Haeckel [ Nota 44 ] etc., cum se ntmpl la noi. O astfel de gndire despre enigmele lumii este cu totul str in asiaticului, c ci ea se bazeaz pe combinarea a ceea ce observ sim urile, n timp ce el tie c a primit de la spirite superioare ceea ce apoi se aclimatizeaz n suflet i-l face, de fapt, om. n aceast privin , oamenii au ajuns ast zi extrem de meschini, creznd c sunt m re i, i privesc ceea ce a tr it acolo mai nainte n cultura european str veche ca apar innd unei ere istorice, n timp ce consider a fi important numai ceea ce aceast omenirea european a produs n mod particular n secolul al XIX-lea. n prezent, cnd tr im n epoca marilor decizii, oamenii ar trebui s treac peste aceast ngustime de vederi i s recunoasc faptul c totu i nseamn ceva c dincolo, n Asia, exist oameni care mai au n sufletul lor ceva viu din con tien a spiritului i sufletului, care prive te cu o critic acerb , distrug toare, acid , tot ce europeanul nume te m re ia sa. Aceasta nseamn ceva! Ar trebui s spunem: Ceea ce tr ie te n sufletele asiatice va fi potrivit ntr-o zi s conduc la catastrofa european , deoarece de ine o puternic im pulsivitate pentru suflete, n special pentru c se afl fa n fa cu starea sufleteasc a europeanului care a fost pustiit n epoca mecanicismului, i care nu se poate ridica pentru a construi acum ceva spiritual i sufletesc din sine nsu i. Europenii care resimt pustiul vie ii europene, mecaniciste, mult mai degrab , dect s se uite spre ceea ce se construie te, vor s extrag de la Orientul decadent ceea ce le este iar i necesar ca spiritualitate. Din aceast cauz ei nu vor s aud ce se spune n prezent att de clar n Asia: Ce a f cut Europa? Unde au r mas bunurile sale cele mai sfinte? nmormntate, uitate, mutate sau stivuite n muzee, etichetate. Oriunde ajunge ochiul, el vede doar lips de gust. Cnd Europa se va reg si din ur i n el torie, risip de energie i mizerie, ea va produce mai departe, va face greve, va coloniza, va militariza, va acapara ntreaga lume, dar i va pierde sufletul. Apoi se indic ce spune chiar un european care face, a spune eu, o critic neputincioas . Se spune mai departe: S a tept m o nou salvare din America? Un critic att de competent cum este Kuhnemann [ Nota 45 ] conchide: Nimeni nu tia n 1914 ce este cu adev rat America. Acum ns tim: niciun progres i nicio nv tur pentru lumea moral . Nu avem n fa a noastr gnduri ale unei umanit i superioare. Dimpotriv ! P catul care este legat de cultura neoeuropean nu apare nic ieri att de nfior tor de gol i neinhibat ca aici: egoismul orb, lipsit de con tiin , pofta de bani ce domin totul. Nic ieri el nu poart mai deschis i mai jignitor ca aici haina ur eniei n ipocrizie, sub pretextul serviciului f cut umanit ii, unde sim ul avantajului gnde te i ac ioneaz (Germania i America, cap. 13). Acest lucru l-a relatat asiaticul. Este totu i ceva care atunci cnd l sim i trebuie s -l spui apare dintr-o concep ie meschin . C ci este o spun t ios o ciorov ial european ntru totul justificat , ba chiar de zece ori justificat ; dar dincolo de aceast critic a Americii f cut de Kuhnemann, dincolo de critica asiatic f cut civiliza iei europene moderne se afl ceva care vorbe te ca odinioar Muza lui Homer. Este ceva care d for , ca aceea pe care a avut-o odinioar dramaturgul grec cnd, privindu-l pe om din afar , i-a dramatizat emo iile dionisiace. Cnd critic civiliza ia european asiaticul vorbe te, ntr-o oarecare m sur , din Cosmos. Acesta este un lucru pe care europeanul ar trebui deasemenea s i-l spun ast zi. Ar trebui s - i a eze n fa a ochilor, cu o mare intensitate acest contrast, pe care trebuie sa-l sim im ast zi, dac vrem s punem ce tr ie te n literatura noastr , n scrierile noastre, ce tr ie te n a a-zisa noastr cultur , lng o epoc care credea c ar trebui s exprime din suflete de zei rela iile p mnteanocosmice. i acum s vorbim despre unii oameni care ncep, dar numai ncep, s simt ceva din spiritul civiliza iei europene, din ce exist n civiliza ia european . ntr-o revist alc tuit n mod magistral ve i g si i un articolul care analizeaz cartea C i gre ite spre Roma i care aici se nume te ntoarcerea ereticului. O cale a lui Hans Ehrenberg. Ehrenberg, docent universitar, este o
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 63

personalitate reprezentativ , are toate calit ile unui profesor. Am putut observa personal aceste lucruri. El este dezgustat de nemplinirile care exist n tiin a i cultura moderne. El roste te un r spicat nu la tot ce a ap rut n ultimele trei-patru sute de ani n via a european , n via a ntregii civiliza ii moderne i ar dori ca n sim irea modern , n civiliza ia modern s se instaleze din nou un spirit religios, un adev rat spirit religios. n acest scop vrea el s indice drumurile care duc la Roma. i atrage aten ia asupra faptului c pe lng Petru exist i Ioan, i c lui Ioan i sunt atribuite cuvintele: Copii, iubi i-v unii pe al ii. Sintagmei Copii, iubi i-v unii pe al ii autorul articolului i opune o alt vorb a lui Ioan. El spune: Eu mai cunosc o alt vorb a lui Ioan: Cnd cineva vine la voi i nu v aduce aceast nv tur , nu-l primi i n cas i nu-i adresa i un salut. A a gnde te expertul religios profund ancorat n catolicism care vorbe te n aceast privin conform spiritului roman, n timp ce Ehrenberg este un diletant al acestui spirit roman. Cel care gnde te n acest fel tie dac mi este permis s m exprim alegoric c omul nu are nevoie numai de mu chi, de tendoane i de ligamente, ci i de oase. Aceasta nseamn c omul are nevoie de nv tur , de o via de reprezentare i c din aceast via de reprezentare trebuie s apar ceea ce este sistemul osos al vie ii spiritual-suflete ti umane, con inutul. Acest lucru este caracteristic pentru oameni moderni cum este Hans Ehrenberg care spun c tiin a ne las sufletul rece i gol. Noi trebuie s cultiv m iubirea. Aceasta ar nsemna ns c trebuie s renun m la formarea s n toas a oaselor, c ci nu se poate n elege de ce avem nevoie de oase omul devine ; mult mai maleabil, se muleaz mult mai bine condi iilor cnd este rahitic. Astfel nct vedem, pe de o parte, mecanismul, pe de alta, ceva care vrea cu o anumit justificare s ias din acest mecanism, dar care tinde spre o forma iune rahitic . C ci iubirea r mne o fraz , atunci cnd vrea s existe f r fundalul nv turii spirituale. n acest caz ea s-a n scut din disperarea aceluia care, pentru c nu are curajul s se avnte spre sistemul osos al culturii civiliza iei noastre, vrea s se opreasc la rahitismul civiliza iei. ntr-un astfel de european care are nostalgia rahitismului cultural asiaticul, n care mai tr ie te ceva din osificarea n elepciunii orientale str vechi, nu poate vedea, binen eles, ceva sigur pentru viitor. El prive te la aceast Europ n timp ce se anun , pe de o parte, cultura mecanicist , pe care asiaticul o nume te, n ceea ce prive te aspectul ei etic, piraterie i spirit de exploatare, iar pe de alt parte se vie uie te ceea ce numai ntr-o anumit m sur ar vrea s se muleze cu mu chii pe ceva anume, dar care nu vrea s se plaseze pe oase bine alc tuite. n timp ce asiaticul supervizeaz aceasta, el ajunge la o p rere ciudat , care ns se propag cu voluptate n cadrul anumitor cercuri europene, c ci aceste cercuri tiu ce vor; acest lucru trebuie neap rat subliniat. Spre ce se ndreapt toate astea, aceasta a vrea s v citesc cuvnt cu cuvnt din articolul Trei lumi, care este scris din perspectiva asiatic , chinezeasc , i care caracterizeaz , a a cum v-am spus, lumea civiliza iei europene noi, lumea vechii culturi asiatice, c rora le al tur cea de a treia lume. i aceste trei lumi el le caracterizeaz spunnd ceea ce asiaticul trebuie s gndeasc , ceea ce nc mai tr ie te ca fiind apt de un viitor n afara Europei. Dac Europa nu vrea s moar , ce trebuie ea s fac ? ntreab asiaticul. i tot el r spunde: n realitate, sinteza trebuie s fie un al treilea lucru, o a treia lume. i aceast a treia lume se deschide peste i ntre celelalte dou , ba chiar n mijlocul lor, f r a le contesta orice valoare proprie, cel pu in pe aceea de a fi factori educativi. Cea mai veche este lumea spiritului inspirat de supranatur , care s-a men inut timp de milenii n micul regat al poporului ales, n centrul unor culturi superputernice i n diferite sclavii, apoi transformnd Antichitatea sub forma maielei cre tine i crescnd ca un arbore grandios. Lumea Bisericii catolice este cea n care s-a format admirabilul om al Evului Mediu, europeanul propriu-zis, unicul european armonios. Biserica catolic este cea care s-a men inut n ciuda tuturor persecu iilor, i a c rei voce nu a amu it nici n tumultul zguduirilor moderne, fiind chiar singura care a r sunat nobil i uman n vremea noastr , ca un sunet grav de clopot ce acoper g l gia i destr b larea unui mare ora . Unde altundeva poate fi g sit mult-chemata, ca garant a istoriei lumii, con tiin a lumii, p zitoarea moralit ii? Numai aceast lume a v zut venind i plecnd totul, ea singur este lumea autorit ii. mpotriva lumii R s ritului, ea va relua n for campania de cucerire a sfntului Franz Xavier [ Nota 46 ] i a adep ilor s i. n ciuda a tot ce este modern, ea arat c smerenia are mai mult for i st pnire de sine dect con tien a st p nitorilor. Ea poate imbr ca cer etorul cu demnitate regal .
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 64

Ea este religia splendorii i a renun rii, armonia accept rii i neg rii, a libert ii n cucernicie i a constrngerii n dogm , a lui philosophia perennis, a ritualurilor, ceremoniilor i disciplinei severe i apoi din nou a n elegerii cu inima larg , a adapt rii, a asisten ei sociale, a bog iei artistice i a profunzimii dispozi iei suflete ti. Aceast lume ar trebui oare s fie tem toare i ngrijorat de modul n care s-ar putea afirma, ar trebui oare s fie preocupat de a face compromisuri cu modernitatea? Chiar i copiii acestei Biserici se tem i ntreab la fiecare Non possumus! al autorit ii: Cum vom rezista noi? O, voi credincio i m run i, ave i ncredere; Eu am nvins lumea!. Eu m-am n eles cu lumea! Armonia trebuie c utat dincolo de prima i de a doua lume, n supranatural, n adev rata supraomenie a fiului lui Dumnezeu i a mp r iei Sale. Cu ct sunetele sunt mai estompate, cu att mai pur i eliberator va fi finalul unui cntec dup toate disonan ele. O felix culpa! Din acest motiv este bine s se elaboreze, foarte net conturate, teza, antiteza i sinteza. Atunci va rezulta o omenire deplin i bogat . n via totul este ntre esut i toate trei lumile coexist . A adar, singura speran pentru Europa, din punctul de vedere asiatic-chinezesc, este Biserica catolic , i ntr-o revist care, a a cum am spus, este alc tuit ntr-un mod exemplar, datorat unor oameni care tiu bine cum se dezvolt impulsurile actuale, g sim propagat aceast concep ie care ne intereseaz mult mai mult dect provenien a acestui articol. Aici se spune c exist trei lumi: lumea modern a civiliza iei europene, care nu are suflet, vechea cultur asiatic pe care Europa nu o poate primi necondi ionat, pentru c nu o n elege, i eterna Rom , Biserica catolic . Pe aceast baz trebuie construit; n prezent vedem mul i europeni care tind spre aceasta. Mul i oameni nu v d ce se ascunde dincolo de toate acestea, ce tr ie te n toate acestea, pentru c nu vor s participe la ceea ce, de fapt, ac ioneaz i t l zuie te n lumea modern actual . Pe de o parte nu se vede la ce invit civiliza ia modern , mecanicist , lipsit de suflet, pe de alt parte nu se vede ce for imens de distrugere izvor te din ceea ce este pus n valoare n Asia i nici cu ce putere imens se ac ioneaz dinspre Roma n epoca haotic actual i cu ce for e f r perspectiv se munce te. Nu se dore te s se vad aceste lucruri pentru c este incomod. Este necesar s ai un anumit punct de vedere, la care trebuie lucrat cu srg i energic, att spiritual ct i corporal, dac vrei s ajungi la concluzii clare.

CONFERIN A a XI-a
Dornach, 6 februarie 1921
Ieri v-am atras aten ia asupra felului n care se prezint n judecata Orientului civiliza ia european modern i am spus c dintre cele trei lumi despre care se vorbe te aici cea de a treia este catolicismul roman i c el trebuie ad ugat la civiliza ia modern european i la ceea ce este cultura asiatic mai veche. Nu ne este ng duit s trecem pe lng o asemenea judecat ignorndo, niciun om care gnde te nu ar trebui s fac aceasta, c ci este vorba de ceva care are o importan deosebit n cadrul civiliza iei actuale. Ne vom apropia de cele spuse aici, dac v mai amintesc de ceea ce am prezentat, dintr-un anumit punct de vedere, privitor la civilizatia noastr actual n conferin a de la Basel. Potrivit consf tuirilor pe care le avem n cadrul cercului antroposofic n leg tur cu astfel de abord ri, a vrea s v reamintesc pe scurt problema. n culturile mai vechi i n acel timp la care m-am referit ieri ca fiind perioada greac era prezent o con tien deplin despre acest lucru i se f cea trimitere la prag i la paznicul pragului. Se imagina c din condi iile anterioare ale cunoa terii umane s-ar putea afla cte ceva despre lume, dar c nu era permis s p trunzi nepreg tit n aceast lume, ocolind ceea ce a fost numit pragul cunoa terii. Dincolo de prag, a adar dincolo de o anumit grani a cunoa terii, se presim eau lucruri care, n acele timpuri vechi, nu era ng duit s fie preluate de structura sufleteasc uman f r o preg tire. Oamenii se temeau c , dac ar p trunde f r preg tire n aceste domenii ale cunoa terii, i-ar pierde con tien a de sine, gradul con tien ei de sine pe care-l aveau atunci ar ajunge ntru-ctva ntr-o stare de le in sufletesc. Din aceast cauz , celor care urmau s devin elevi ai n elepciunii,
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 65

elevi ai Misteriilor, li se cerea un anumit antrenament al voin ei, o anumit cultur a voin ei. Prin acest antrenament era nt rit att de mult con tien a de sine nct ei puteau trece pragul i chiar pe lng paznic. Apoi ajungeau ntr-un domeniu n care, dac ar fl avut structura sufleteasc obi nuit , le-ar fi fost luat con tien a de sine. Prin ntregul mers al evolu iei umanului, n acele timpuri vechi con tien a uman actual ar fi fost considerat a fi dincolo de prag. Eu am f cut referire n confe a de la Basel la faptul c cei rin vechi propov duiau n colile lor de ini ia i a a-numita concep ie despre lume heliocentric , c ei plasau Soarele n centrul sistemului planetar. Dar aceast nv tur era bine p zit i numai n cazuri izolate unii, cum este Aristarh din Samos [ Nota 47 ], au publicat cte ceva despre aceasta. Exista teama c asemenea nv turi ar ac iona asupra sufletului n a a fel, nct ornul i-ar putea pierde p mntul de sub picioare. A adar, tocmai ce nu se dorea n acele timpuri s ajung la sufletele umane nepreg tite este ceea ce n prezent tie fiecare om. C ci ceea ce se poate spune cu privire la concep ia despre lume heliocentric ar putea fi spus referitor la multe alte domenii, concep ii care sunt n prezent general umane. Ceea ce este acum reprezentare popular prin influen a tiin ei naturii era presupus atunci a se afla dincolo de prag. Din aceast cauz , acele tradi ii confesionale care au p strat judec ile timpurilor vechi s-au ntors mpotriva r spndirii acestei concep ii moderne a tiin ei naturii. De aici procesul lui Galilei [ Nota 48 ], de aici faptul c pn n anul 1827 n cadrul comunit ii catolice de credincio i era interzis s te proclami adept sau s r spnde ti nv tura lui Copernic. S-a p strat o veche judecat asupra acestor lucruri i astfel nu s-a putut opri evolu ia umanit ii. Omenirea a p it n acel domeniu care se considera a fi dincolo de prag. De ce a putut omenirea s p easc n acest domeniu f r s treac printr-un le in sufletesc, a a cum s-ar fi ntmplat cu cei vechi care, f r ndoial , ar fi c zut prad acestei st ri prin structura lor sufleteasc ? Omenirea a putut face aceasta pentru c aceasta o vede i din prezentarea f cut n cartea mea Enigmele filosofiei a ajuns la o con tien de sine prin vie uirea pn la cap t a lumii n care nu mai poate surveni le inul sufletesc. De aici ncolo oamenii se pot considera partizani a ceea ce nu mai este concep ie de via copernican , ci reprezent ri populare, f r s mai cad prad unui le in sufletesc. S focaliz m acest lucru. Ceea ce n prezent este concep ie popular pentru cei vechi se afla, p n n secolul al XIV -lea, dincolo de prag, iar paznicul pragului era acea for este mai mult dect o personificare, este o entitate real pe lng care trebuia s treci dac voiai s p trunzi n domeniul concep iei naturalist- tiin ifice moderne despre lume. Oamenii moderni nu- i mai pierd con tien a de sine sufleteasc n contact cu aceasta, nu mai cad ntr-un le in sufletesc. Dar ei pierd totu i ceva dup ce au ajuns n domeniul pe care cei vechi l considerau ca aflndu-se dincolo de prag. Oamenii actuali nu i-au pierdut con tien a de sine, dar au piedut con tien a lumii. Ei au preluat nenum rate detalii privind existen a sensibil , i-au nsu it tot felul de legi, prin combina ii ra ionale, privind leg turile din aceast existen sensibil , dar nu au ajuns s cunoasc , n cadul acestui ansamblu de cuno tin e tiin ifice izolate care, n prezent, au devenit populare, con inutul spiritual, fundalul spiritual a ceea ce l nconjoar sensibil pe om i pe care el l sintetizeaz n conceptul tiin ei naturii modeme. n m sura n care s-a apropiat de fazele de evolu ie ale timpului prezent, omul a p truns n domeniul de dincolo de prag f r a avea con tien a faptului c lumea este integral spiritualizat . El nu s-a pierdut pe sine, dar a pierdut spiritul lumii. Acest spirit al lumii a fost pierdut. Acel crez care a inut s nu treac pragul, s r mn dincoace de prag, a ncercat s nchi , s d inhibe c ile spre zona n care se afl umanitatea n prezent, nct, a a cum v este cunoscut, a eliminat n anul 869, la cel de al optulea Conciliu ecumenic de la Constantinopol, spiritualul ca for pe care omul trebuie s o recunoasc . A m rturisi c corpul i sufletul sunt componente ale omului i a spune c sufletul este cel care posed propriet i spirituale a devenit dogm . Era, a adar, un mod al omului de a se mpotrivi introducerii unei cunoa teri spirituale. Consecin a acestei atitudini a fost faptul c el a p truns dincolo de prag f r o con tien a spiritualului n lume. A adar, omul a p truns ntr-o lume n care din vechime se ajungea dup o preg tire, care era transferat n Misterii numai acelor elevi care parcurseser o sever educa ie a voin ei. Dar s-a
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 66

p truns n a a fel nct omul i-a pierdut nu con tien a de sine, ci con tien a cosmic a spiritului. Din aceast cauz , n prezent este vorba despre ceea ce am desemnat adesea n scrierile mele ca fiind pragul, pe care omul prezentului trebuie s -l cunoasc , pragul, care trebuie trecut, p ind n afar , peste grani a observ rii senzoriale exterioare i a combin rii ra ionale, n domeniul spiritului, pe care omul l poate g si de la domeniul deschis al sim urilor mai departe. Aceast concep ie se afl la baza expunerilor care se fac n cadrul tiin ei spiritului de orientare antroposofic , i ea se deosebe te radical de tot ce a ap rut ca fiind nv tur teosofic . nv turile teosofice sunt n ntregime numai o rensufle ire a ceea ce este vechi. Cnd ei vorbesc despre paznicul pragului, vorbesc exact la fel cum vorbeau cei vechi despre paznicul pragului. Revede i ceea ce spun eu n Cum se ob in cuno tin e despre lumile superioare? despre paznicul pragului i ve i g si acolo o descriere modern care este extras nemijlocit din con tien a actual . Cei care ndr znesc s judece n prezent tiin a spiritului de orientare antroposofic amestec antroposofia cu ceea ce este rensufle ire a nv turilor gnostice vechi sau alte aspecte asem n toare. Asemenea probleme trebuie focalizate, c ci ele ne arat cum a evoluat civiliza ia modern i ne apropie de o judecat ca cea pe care v-am expus-o ieri, care ajunge la recunoa terea, n cadrul civiliza iei moderne decadente, de pe pozi ia punctului de vedere oriental, a catolicismului ca fiind for a care nc mai poart n sine un con inut spiritual. Trebuie, pe de o parte, s n elegi acest lucru, iar pe de alt parte s ntrevezi pericolele care vin din str daniile caracterizate prin astfel de concep ii. Cnd catolicismul roman este avut n vedere n totalitatea sa n prezent, binen eles nu a a cum l n eleg unii preo i care sunt foarte r u instrui i, ci ca sistem teologic, drept con inut al unei concep ii cuprinz toare despre lume, el devine un sistem plin de con inut al unei concep ii despre lume cuprinz toare. Aspectul de m re ie al nv turii catolice, a a cum a ap rut ea n Evul Mediu sub forma scolasticii, l constituie faptul c ea este un ansamblu conceptual despre lume nchis din toate direc iile i elaborat logic, n detaliile sale. Este un ansamblu conceptual despre lume care a p strat din vechime reprezentarea Tat lui, a Fiului, a Duhului Sfnt, care con ine anumite nv turi dogmatice asupra Treimii, mbr i nd lumea, care, n viziunea augustino-tomist , a dus problemele pn acolo nct s elaboreze i o concep ie despre ordinea uman social . Este o forma iune nchis din toate p r ile, i pentru a p trunde n ea este necesar un studiu aprofundat. Pentru a n elege sistemul catolic, nv tura de credin catolic , dac dorim s-o numim astfel, trebuie s facem tranzi ii no ionale precise i clare, s oper m cu no iuni ntr-un mod pe care filosofii moderni i mai ales teologii protestan i l g sesc incomod. De fapt, ar trebui cunoscut c pe lng toate acele lucruri de care omul are un dor de a le p trunde cu cunoa terea sa chiar dac este numai o cunoa tere revelat , o cunoa tere de credin pentru domeniile superioare n catolicism sunt prezente nv turi coerente, nct acesta nu va c dea niciodat prad erorii pe care am desemnat-o ieri ca fiind o concep ie devenit rahitic despre lume; c ci catolicismul are o construc ie a credin ei de duritatea oaselor, puternic structurat , care porne te de la principiile naturii, care se construie te ncepnd de jos i ajunge la o concep ie despre lume cuprinz toare, pe care apoi omul o poate uni cu sufletul s u, chiar dac domeniile superioare sunt recunoscute doar ca adev ruri revelate. Ceea ce poart n sine catolicismul nu este n fond nimic altceva dect ultimul rest al acelor vechi concep ii despre lume, care erau construite pe ideea de a nu trece pragul n domeniul n untrul c ruia se afl de fapt omenirea modern . Aceasta este marea opozi ie dintre catolicism i civiliza ia modern . Catolicismul s-a constituit n modul cel mai divers n cursul timpului, prin concilii, prin decrete sau hot rri dogmatice. El este numai un ecou al unor nv turi vechi, n m sura n care a reunit ceea ce omul vechi a conceput f r a fi preg tit pentru a trece pragul. Catolicismul este ca o cl dire executat arhitectonic extraordinar, care ns vine din timpuri vechi, care nu ia n calcul ceea ce trebuie integrat n ntreaga evolu ie prin tiin a naturii, prin lumea de no iuni moderne i prin ceea ce a p truns deja i trebuie s p trund prin no iunile sociale pe care le adopt m. Dac catolicismul ar fi singura nv tur care s-ar r spndi n omenire, atunci P mntul n evolu ia s-ar putea sfr i ast zi. Privit dintr-un punct de vedere real, faptul este c ceea ce
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 67

sufletele umane au putut asimila prin catolicismul ca sistem, prin faptul c la baz a stat catolicismul, ele au primit deja n cursul vie ilor de pn acum. Dac catolicismul ar fi singura nv tur din lume, atunci evolu ia p mnteasc ar putea foarte bine sa- i ating sfr itul, deoarece catolicismul ia n calcul numai ceea ce, ca s spun a a, a fost caracteristic evolu iei umanit ii pn n secolele al XIV-lea, al XV-lea. Apoi au venit timpuri n care trebuia s se ntroneze tiin a naturii modern , timpuri n care omul, n timp ce se d ruia exterior lumii, prelua de fapt numai ceea ce nu-l conducea spre spiritual. Au venit acele timpuri n care omul st tea n fa a lumii ca n fa a unui cmp plin de cadavre. C ci ceea ce noi cuprindem cu no iunile noastre de tiin a naturii este i r mne mort, un cmp de cadavre, indiferent c este vorba de cuno tin ele noastre anatomice, fiziologice sau c experiment m n laboratorul de chimie. Cuno tin ele fiziologice, anatomice pe care le ob inem n sala de disec ii provin din corpul uman din care a disp rut sufletul. n laboratorul de chimie noi experiment m ntr-un mod care exclude spiritul. Pretutindeni ne afl m n fa a unei lumi care, pus fa n fa cu viul fundamental al lumii, este un cmp de cadavre. i aceasta este n consonan cu cerin ele care se pun omenirii moderne. Umanitatea modern se nstr ineaz de spiritual cu ct prive te mai mult n jurul ei, cu ct se narmeaz cu telescop, cu microscop, cu aparat Rntgen, cu spectroscop etc., cu ct p trunde mai mult n lumea nconjur toare i vrea s o cerceteze cu ajutorul statisticii. tiin a noastr modern nu-l las pe om s ia nimic din spirit. El trebuie s adauge din interior spirit la ceea ce ob ine din afar . El trebuie s p easc peste cmpurile de cadavre care-i dezv luie cel mult umbrele a ceea ce a fost cndva spirit. Trecnd peste cmpul de cadavre al tiin ei moderne trebuie s introduc ceea ce d o nou revela ie spiritual , ceea ce d o nou tiin a spiritului, ceea ce poate izvor cu adev rat antroposofic din om. Numai prin aceasta ajunge omul la for a deplin . n timp ce p e te spre ceea ce pentru cei vechi se afla dincolo de prag, el nu trebuie s ob in numai con tien a de sine, ci s-o consolideze printr-o tiin despre lumea spiritual , care poate izvor din aceast con tien de sine, ca s poat g si n lumea sensibil exterioar lumea ntreag , realitatea adev rat . Aceasta este problema n fa a c reia se afl omul civiliza iei actuale. Omenirea trebuie s devin con tient c se afl n fa a acestui prag, c acest prag trebuie s fie trecut. Ea trebuie s devin con tient de faptul c ceea ce a adus cunoa terea nou nu trebuie s fie acuzat sau eliminat, c nu este ng duit s fie respins din comoditate ceea ce furnizeaz concep ia naturalist modern , dar c trebuie s se introduc n aceast concep ie modern despre natur o tiin nou despre spirit; prin aceasta se leag ceea ce s-a petrecut anterior n evolu ia P mntului cu ceea ce mai trebuie s vin pentru ca aceast evolu ie s - i poat atinge scopul. Catolicismul nu va putea niciodat s determine avansarea oamenilor fa de pozi ia n care se afl . Ei au evoluat de trei-patru milenii n ceea ce prive te cunoa terea exterioar a lumii, dar nu au introdus n civiliza ia modern via a spiritual . Acest lucru nu este n eles n prezent de evaluarea oriental a civiliza iei moderne. Judecata oriental nu vede n civiliza ia modern dect cmpul de cadavre, din care rezult ceea ce v-am indicat ieri n critica din punctul de vedere al orientalului. Critica oriental nu tie, pentru c nu cunoa te dect nv turile mo tenite, c omul n timp ce, n civiliza ia modern , se afl n fa a unui cmp de cadavre poate g si n sine for a de a elabora din sine nsu i adev ratul spirit uman, n ntregime intim unit cu ceea ce este omenesc, care poate s r spndeasc la rndul s u lumin asupra ntregului Cosmos. Aici se afl punctul n care spiritele se separ . Vedem referitor la acest lucru ce a adus catolicismul. n timpurile cele mai recente el a adus iezuit-ismul, nu cre tin-ismul. A adus din cadrul iezuitismului concep ia dogmatic care-l prezint pe Iisus ca fiind un Imperator, ca fiind un Triumfator, ca cel care are atribute spirituale, ca i sufletul care con ine potrivit deciziei Conciliului de la Constantinopol din anul 869 nsu iri spirituale. De Christos, aceast con tien nu a devenit de fapt con tient . Christos ca o fiin supraterestr , suprasensibil trebuie s fie recunoscut de tiin a spiritului antroposofic , el trebuie s fie recunoscut ca acela care s-a legat din legat de sfere extraterestre cu evolu ia P mntului, deoarece aceast evolu ie pamnteasc necesit ceva care pur i simplu pn acum nu a fost aici. n fond, catolicismul nu se ocup de Christos, ci de Iisus. Iar confesiunile evanghelice moderne i-au urmat n aceast privin
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 68

ntru totul. nc nu a luat na tere o adev rat christologie n afara tiin ei spiritului de orientare antroposofic . Christologia adev rat este legat de faptul c omul g se te spiritul n con tien a sa liber , n ciuda faptului c p e te peste un cmp de cadavre, cu o tiin a naturii care i arat pretutindeni lucruri lipsite de spirit. Acest lucru con tien a oriental nu-l vede. Ea nu vede c , tocmai prin aceasta, n contactele sale cu lumea exterioar , tiin ifice, tehnice sau de alt fel, n timpurile mai noi chiar i artistice, omul pierde con tien a lumii. Din aceast cauz el este provocat s g seasc o astfel de con tien spiritual a lumii prin for a sa interioar . n realitate, aceast con tien a lumii este prezent n germene. Ea se str duie te, prin ceea ce a fost c utat la trecerea de la secolul al XVIII-lea la secolul al XIX-lea, s g seasc o cale dreapt , mergnd din ce n ce mai departe, de la goetheanism la tiin a spiritului modern . Este vorba de a deveni ap i de a cuprinde i cunoa te spiritul viu. n tiin a spiritului modern nu sunt date numai idei despre spirit, ci sunt date idei pe care chiar spiritul le trimite n lume. Aceasta este ceva care trebuie s fie n eles, c n nv turile moderne abstracte pretutindeni avem numai idei despre ceva, dar n tiin a spiritului sunt date idei care izvor sc din spirit, care ntr-o anumit masur sunt din nou o releva ie spiritual primordial , a adar c n tiin a spiritului se exprim lumea prin spiritul ei, c avem din nou spiritul viu. E necesar ns s realiz m c trebuie depa it mult din gndirea ngust n via a civiliza iei noastre actuale, dac vrem s avem o astfel de pozi ie fa de aceste lucruri mari. Mul i oameni nclin n prezent s vin spre catolicism, care are un sentiment de triumf tor, de i toate semnele pledeaz pentru aceea c el poate s distrug orice str danie spiritual nou , iar prin aceasta tot ce se adaug nou la ce este vechi n evolu ia P mntului. Aceast voin a distrugerii este prezent . Acum ns , n timpul din urm , n dispozi ia sufleteasc a oamenilor a ap rut un agnosticism nfior tor legat de modul necorespunz tor de a n zui la o concep ie despre lume. Oamenii vor s aib con tien a faptului c sufletul lor se afl n rela ie cu o lume spiritual , dar nu vor s - i impulsioneze voin a, nu vor s - i piard libertatea, pentru a ajunge la ceea ce oricum necesit o activitate interioar , cuprinderea spiritului prin tiin a spiritului. Ei vor s - i uneasc sufletul cu spiritualul n mod pasiv, nu vor s treac prin greut ile pe care trebuie s le nvingi pentru cuprinderea activ a spiritului. Oamenii care au nostalgii dup eternitate caut n prezent calea napoi spre concep iile vechi despre lume, pentru c nu mai au for a de a prelua activ pe Dumnezeu n sufletul lor. Pretutindeni oamenii sunt gata s - i argumenteze judec ile, s vad doar ce li se ofer pe farfuria de prezentare. Ei vor s - i procure judec ile politice, sociale din ce afl ca informa ie la zi i manifest un astfel de egoism, nct nici nu observ dac li se ofer o judecat care ncearc s se sprijine pe o cunoa tere mai bogat . Faptul c oamenii se ap r att de u or cu judec ile lor impresioneaz att de dureros civiliza ia noastr decadent . Pentru a nt ri cele spuse, a vrea s v dau un exemplu care se dep rteaz de observa iile pe care le-am f cut. Aici s-au spus multe, nu pentru a r spndi concep ii dogmatice despre ultimii ani catastrofali ai civiliza iei moderne, ci pentru a comunica baza pentru construirea de judec i independente. S-a urm rit aducerea acestor judec i ntr-o direc ie pe ct posibil generoas , iar prin aceasta i adev rat . C i oameni sunt mul umi i c au numai judec i sau informa ii oferite de jurnalismul actual. Din ziare ei afl despre catastrofa r zboiului care a secerat n ultimii ani attea vie i, citesc ce spun oamenii de stat etc., i preiau aceste lucruri pentru c n ei a murit sentimentul. n cmpul de cadavre actual al concep iei moderne despre lume pot muri astfel de sentimente c adev rul iese mai bine la suprafa ntr-un loc dect n altul. Pentru judecarea situa iei europene mi se par mai importante dect alte aspecte gogo ile pe care oamenii au acceptat s li se spun n ultimul timp. De exemplu, a ie it la iveal c , printre al ii, ambasadorul francez aflat la curtea Rusiei, Palologue, i-a scris n anul 1914 memoriile. To i i scriu memoriile, numai c unii sunt mai mincino i, al ii mai limbu i, iar acest ambasador francez a prezentat cu o mare limbu ie ce a vie uit la Petersburg. Aici au avut loc cu mare fast, n prezen a pre edintelui francez, Poincar, s rb tori extraordinare. n seara de ajun a unei asemenea s rb tori, cu ambasadorul francez au vorbit dou personalit i demonice, Anastasia i Militza, fiicele regelui Nikita al Muntenegrului.
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 69

Aceste dou femei funeste au impresionat atunci inima ambasadorului francez. S-a ntmplat la 22 iulie 1914. Ambasadorul francez comunic textual ce i-au spus ele: ti i dumneavoastr c tr im zile istorice, ba chiar zile sfinte?... Mine, n timpul paradei militare, orchestra militar va cnta numai Marche Lorraine i Sambre et Meuse. Am primit azi de la tat l nostru o telegram . El ne scrie c r zboiul va izbucni nainte de sfr itul acestei luni... Ah, ce erou este tat l nostru!... Din Austria nu va mai r mne nimic... V ve i lua napoi Alsacia i Lorena...Armatele noastre se vor ntlni la Berlin Cnd vrei s judeci situa ia prezentului trebuie s ai n vedere i asemenea lucruri. Nu exist nicio scuz c nu s-ar fi cunoscut aceste aspecte, mai ales nicio scuz printre cei n fa a c rora s -a ac ionat nu pentru a se ajunge la o judecat dogmatic , ci n a a fel nct s-au pus bazele pentru o judecat bine sus inut . Dar acest lucru vreau s -l aduc numai ca pe un exemplu. n memoriile lui Palologue mai pute i g si i alte lucruri interesante, c ci el p l vr ge te cu o anumit senilitate despre lucrurile cele mai uimitoare. Eu nu prezint acum acest exemplu pentru a vorbi despre cauzele r zboiului, ci pentru a v spune ce este necesar s - i nsu easc omenirea modern . Se aud attea n lume! n acest context trebuie s tii unde se g se te ceva adev r i unde nu se poate g si nimic adev rat. Nu po i s fii mul umit cu o judecat prea pu in sus inut . Trebuie s ai un sentiment special pentru a ti n ce loc se g se te, de fapt, adev rul. Lumea sensibil exterioar este astfel construit , nct n domeniul moral, etic, politic, n anumite condi ii, mai importante dect judec ile ambasadorului i ministrului pot fi judec ile a dou femei funeste ca Anastasia i Militza. Atunci nu s-a ntmplat ceea ce preziseser mini trii n anul 1914, dar s-a adeverit ce au profe it Anastasia i Militza cnd au spus: nainte de sfr itul lunii vom avea un r zboi. Nu va r mne nimic din Austria; ve i relua Alsacia i Lorena atunci, aceste femei-demoni au fost ntru totul profetese, c ci s-a adeverit ceea ce au spus ele, i nu cele spuse de mini tri sau de generali. Lumea este complicat i n elege aceasta numai acela care are deschidere pentru adev r, pentru cercetarea adev rului. Din tiin e noi am nv at s percepem superficial adev rul. Acest lucru s-a infiltrat n ntreaga via modern . Este un aspect pe care trebuie s -l avem n vedere. C ci dac nu ne vom scutura de mla tina de judec i n care se afl n prezent omenirea nu vom putea g si puncte de vedere ce dep esc meschin riile prezentului i care sunt necesare pentru a face deosebirea dintre paznicul modern al pragului i paznicul antic al pragului, pentru a ti ce este cu adev rat necesar omenirii. Trebuie s ne fie clar c sufletele lene e, care au ns un dor de ve nicie viu, i care, n afar de aceasta, sunt suflete egoiste, ar vrea s alerge unde se conserv lucruri vechi; ele evit s se mobilizeze pentru a contribui la preluarea spiritului divin n voin a omului. Suntem la ora grea a deciziei, cnd trebuie s se vad dac n cadrul civiliza iei moderne exist for a de a g si spiritul n cmpul de cadavre al civiliza iei moderne. Dac acest lucru este posibil, orict ar fi de mul i cei care caut , n pasivitatea lor, ve nicul n cele ce exist deja, i orict de multe critici orientale s-ar face auzite, ele vor vedea numai ceea ce este decadent n civiliza ia european , nu ns i ceea ce este fertil n aceasta, ceea ce este n devenire, dar la care trebuie lucrat. Decizia este cu att mai important cu ct cultura oriental m con ine spiritualitate; ea de ine ai efectiv o spiritualitate nrudit cu catolicismul roman. Dac civiliza ia modern nu va ajunge la spiritualitate, orientalismul i romanitatea vor inunda necondi ionat lumea. Dac civiliza ia modern vrea s ajung prin sine ns i la spiritualitate, ele nu vor putea face nimic mpotriva acestei spiritualit i deoarece ea corespunde ultimelor stadii de evolu ie ale existen ei noastre p mntene. Dar ora marii decizii a sosit. Numai cel care vede esen ialul n aceast or a deciziei i care este hot rt cu adev rat s priveasc aceste probleme cu cea mai profund seriozitate tie ce se petrece n prezent. Pentru aceasta este, oricum, necesar ca oamenii s - i nsu easc un sentiment temeinic, profund, serios, al adev rului. tiin a spiritului de orientare antroposofic nu ignor con inutul spiritual din curentele vechi. tiin a spiritului de orientare antroposofic cunoa te pericolul care deriv din faptul c chinez ria oriental este nrudit cu chinez ria european , i astf n elegem de ce el intelectualii alearg n num r mare spre chinez ria european ; ei g sesc aici, dac vor s r mn pasivi, ceea ce pot uni ca fiind ve nic cu sufletele lor. Ei realizeaz aceasta numai pe cale luciferic i pentru c r mn ancora i n epoci trecute ale evolu iei P mntului. Dac s-ar ntmpla
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 70

aceasta, P mntul ar fi ntors din evolu ia sa. Nu trebuie s fii impasibil fa de m re ia crezului catolic, dar, dac nu e ti orb, recuno ti i leg tura sa cu ceea ce omenirea a parcurs deja i necesitatea ca ceva nou s p trund n ea. Se poate na te ns ntrebarea: Cum se face c str dania spiritual , loaial , care a venit din timpuri vechi nu vede nimic din ceea ce vine din civiliza ia european modern , care se elaboreaz i care ar putea fi v zut , de fapt, n nrudirea sa spiritual , de c tre oriental? Da, oamenii sunt dependen i, chiar dac sunt orientali, de ceea ce i ntmpin exterior. Desigur, antroposofia devine din ce n ce mai cunoscut , dar n numeroase locuri exist mult preocupare pentru modul n care devine cunoscut antroposofia! Acesta este un capitol asupra c ruia trebuie revenit; mai ales celor care se declar apar in tori ai tiin ei spiritului de orientare antroposofic acest lucru trebuie s le fie cunoscut. Avem aici o revist , Evangelisches Missionsmagazin, editat de Fr. Wirz, serie nou , anul 65, februarie 1921, Ed. Basler Missionsbuchhandlung. n paginile ei se pune n discu ie o carte a lui D.J.L. Frohnmeyer, Mi carea teosofic . Istoric, prezentare i evaluare Reiese cu claritate c . aceast carte trebuie s fie elogiat n cadrul comunit ii de credin cre tin-evanghelic i ridicat la rangul unui catehism d t tor de ton cu privire la ce este antroposofia: Vre i s ti i ce este antroposofia? Atunci citi i-l pe Frohnmeyer. Lumea tie cum se face asta. Se stabile te un catehism din care se pot instrui credincio ii. i se ata eaz o discu ie asupra c r ii Asmu irea mpotriva Goethenumului, n care printre altele se spune c aceast replic , aceast asmu ire este sup r toare, dar c nici ripostele din partea antroposofilor nu sunt exemplare. Dr. Steiner ar ajunge n acest fel la un neadev r, cu bun tiin . Am vrut s v d dac la pagina 20 a c r uliei Asmu irea mpotriva Goetheanumului se g se te ceva care ar putea fi caracterizat n acest fel. Aici ns se scrie: Pentru a ridica m nu a, dr. Boos a scris: acesta este un neadev r deliberat. Binen eles c este un neadev r deliberat, deoarece Cronica Akasha nu se poate g si n nicio bibliotec , aceasta trebuie s-o tii, pentru c nu o po i avea ca document fizic. Nu exist ca atare. Aici nu este con inut nicio defini ie, aici nu este con inut nimic care ar fi ceva mpotriva acelei defini ii c este un neadev r cu bun tiin ; dect c acela care scrie despre Cronica Akasha ca despre un document fizic trebuie s tie c nu o poate avea n biblioteca sa, a a cum are n biblioteca proprie Upani adele sau Bhagavat-Gita. Este de-a drepul demonstrat c aceasta trebuie s fie spus cu bun tiin , i apoi recenzentul spune c eu am dat o defini ie ! n toat pagina nu se afl nicio defini ie, ci este demonstrat direct c acest Kully a pretins cu bun tiin c aceast Cronic Akasha este un document fizic. n ciuda acestui fapt, aici se spune c eu a fi definit un neadev r deliberat cu bun tiin ! Fire te, mai este n afar de aceasta nc o opinie monstruoas , pe care Heinzelmann o sus ine, c ci dincolo de aceasta oricine se poate baricada cu orice, prin faptul c afirm mai trziu c nu ar fi spus-o cu bun tiin tiind c nu e adev rat , ci c pur i simplu a a a crezut. Dac acest lucru este posibil este o alt ntrebare care prive te ntreaga noastr activitate tiin ific decadent , superficial i comod . Dar cel lalt lucru, ceea ce se spune aici este un neadev r deliberat, pentru c ceea ce este scris aici poate fi scris numai cu bun tiin . La pagina 20 nu se afl nicio defin ie, este ar tat c a fost afirmat cu bun tiin ceva neadev rat. A adar, aici se spune din nou cu bun tiin un neadev r, de c tre acela i om care care mai sus spune: Cu siguran , n scrierea lui Frohnmeyer se g sesc i informa ii eronate despre antroposofie. Pentru c oamenii tiu acum adev rul, ei nu mai pot r spndi aceast minciun , dar ncep s se scuze, spunnd c Frohnmeyer ar fi preluat aceast afirma ie de la un alt preot, care este considerat ca fiind veridic. Acum, ct este el de veridic se vede din faptul c a f cut aceast afirma ie. A a trateaz oamenii adev rul! i cei care prezint adev rul n felul acesta se numesc reprezentan i ai teologiei, sunt profesorii tineretului nostru! Eu nu am fost preocupat niciodat s spun ceva mpotriva lui Frohnmeyer sau a lui Hinzelmann etc., care au atacat antroposofia; eu sunt preocupat de cei care trateaz n acest fel adev rul, care au un astfel de concept despre
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 71

caracterul tiin ific, care sunt distrug tori ai dispozi iilor suflete ti ale tineretului, eu sunt preocupat s ar t unde a ajuns tiin a noastr , f cnd total abstrac ie de atacurile ndreptate mpotriva antroposofiei. Mie mi sunt cu totul indiferen i ace ti oameni, pentru c tiu c o astfel de fraz are alt semnifica ie dect cea pe care i-o atribuie acest Heinzelmann. Aici se spune c preotul Frohnmeyer s-ar afla spa ial foarte aproape de centrul actual al antroposofiei i c n scrieri s-ar fi familiarizat temeinic cu aceasta. C aceste posibilit i nu sunt mari, aceasta o tiu precis, de aceea mpotriva a ceea ce spune preotul Frohnmeyer contra antroposofiei nu am de obiectat, n fond, nimic deosebit. To i ace ti oameni nu pot n elege problema. Aspectul principal l constituie faptul c trebuie luat o atitudine hot rt mpotriva spiritului care a p truns n tiin , c ci este spiritul neadev rului, este spiritul care ascunde adev rul. i acest lucru trebuie eviden iat cu putere. Atta vreme ct n universit i adev rul va fi tratat n modul acesta nu putem trece dincolo de neadev rul n care suntem att de puternic ngloda i, c ci ace ti oameni sunt cei care influen eaz sistematic judecata. Cnd scrierea lui Frohnmeyer este prezentat ca un catehism, i cnd aceste lucruri sunt citite n Orient, este de la sine n eles c orientalul nu g se te n aceast prezentare a teosofiei dect o banalizare a ceea ce el cunoa te mult mai bine din orientalismul s u, i n aceast banalizare european a nv turii teosofice orientale el afl inserat un capitol care prezint antroposofia n viziunea lui Heinzelmann i Frohnmeyer i, natural, nu- i poate face o reprezentare despre ceea ce este aceasta. C ci i se inoculeaz faptul c este vorba de renc lzirea unor nv turi gnostice vechi etc. Pe scurt, i se ofer orientalului o imagine care nu-i poate da o reprezentare exact despre cum se poate reg si o concep ie despre spirit din civiliza ia european foarte modern . A adar, nu este de mirare c orientalul care ar fi apt s vad astfel de aspecte trebuie s le perceap ntr-o lumin fals . Aceasta este ceea ce trebuie spus i repetat, pentru c trebuie s p trund puternic n con tien a modern ; trebuie pus , de asemenea, problema de ce se spun att de multe neadev ruri despre antroposofie. Pentru c domnii se simt deranja i! Dac se lucreaz cu comunitatea de credincio i n felul lui Frohnmeyer, nseamn c se ia n calcul faptul c ce se spune nu se va verifica. Astfel se poate proceda numai cnd ai n fa a ta o mas de oameni lipsit de judecat care urmeaz ca o turm , n baza sentimentului autorit ii i a credin ei oarbe, pe cel care le este impus de puteri superioare. Domniilor lor nu le convine faptul c n cadrul societ ii antroposofice sunt atra i mul i oameni care devin ap i s judece aceste probleme, s verifice cele spuse. Adep ii societ ii antroposofice trebuie s se simt datori s verifice tot ce li se spune. Nu mi se pare important s se fac t r boi n leg tur cu ap rarea fa de calomniile i neadev rurile adversarilor, ci s se pun n fa a ochilor adversarilor propria lor imagine n oglind , s se analizeze veracitatea care domne te n via a noastr modern tiin ific . Nu ajungem la niciun rezultat dac ne ap r m mpotriva calomniilor i neadev rurilor care circul n prezent, deoarece n urma unei astfel de ap r ri nu reiese adev rul, iar discu iile vor fi f r sfr it. Ceea ce este important este s se vad ce spirit domne te n tiin a modern , n activitatea religioas modern etc., i s se pun oamenilor n fa oglinda propriei imagini spirituale, lucru care se poate face de pe pozi iile tiin ei spiritului. Iar n final trebuie s aib loc o discu ie adev rat despre ceea ce trebuie s fie dezb tut n prezent. Din faptul c ne ap r m mereu nu se ob ine niciun rezultat. Se n elege c acest lucru trebuie s se ntmple mereu. Este ns un aspect subordonat. Important este ca noi s identific m spiritul care domne te n tiin nu trebuie s descoperim ungherele unde se ascunde, c ci el se prezint pe c i oficiale , s -l caracteriz m. Acesta este aspectul cel mai important. Este un lucru mai dificil dect a ne ap ra. Se pot desigur identifica u or adev rurile i neadev rurile, dar nu este vorba numai de att, ci de a prezenta ntreaga decaden a prezentului, de a se eviden ia pericolul pe care-l reprezint domnia unui astfel de spirit. Pe noi nu trebuie s ne afecteze faptul c oamenii spun vorbe grele, dar trebuie s ne intereseze ce spirit este cel care se exprim , dac este un spirit al neadev rului i al patimii pentru calomniere. Acest lucru trebuie s se ntmple neap rat, pentru c altfel munca devine din ce n ce mai grea. Odat cu r spndirea nv turii antroposofice, se ntmpl s fii cu adev rat bucuros cnd prime ti un raport gazet resc n care nu se scrie nimic despre antroposofie. Dar de cele mai multe ori po i vedea ie ind din cele mai incredibile ascunzi uri ceva despre aceasta. Cite ti n Neue Zrcher Zeitung un foileton despre Carlyle i Nietzsche i ajungi brusc la un pasaj care nu are
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 72

nicio leg tur cu restul i unde se spune c Nietsche l-a denaturat pe Goethe, vrnd s -l laude, a a cum face i Steiner. Pretutindeni g si i asemenea lucruri. Aceasta este metoda prin care se formeaz judec ile. Dac nu vom nf i a lumii ntreaga decaden a spiritualit ii, astfel nct lumea s-o n eleag , nu vom putea merge mai departe. Aceasta este ceea ce avem n prezent de f cut, sarcinile au crescut, astfel c puterile mele de lucru aceasta o pot spune n prezent sunt suprasolicitate i nu pot surprinde multe probleme pe care a vrea s le abordez. La aceasta se adaug i faptul c num rul celor care colaboreaz cu adev rat n mod activ la ceea ce este necesar n prezent este din p cate prea mic. Este adevrat i c necesit ile societ ii antroposofice au f cut ca mi carea s capete forme care necesit mul i colaboratori. Un om izolat ar putea g si mijloacele i calea de a face ce este necesar pentru a plasa n lume aceast nv tur . ntruct ns aici este vorba de o societate, apar sarcini care dep esc ceea ce poate face un om izolat. Dup ce societatea a nceput s func ioneze, devine necesar s creasc num rul celor care trebuie s ac ioneze n mod sus inut pentru a realiza diferite obiective. ns num rul celor care lucreaz activ n prezent este din p cate foarte mic, i trebuie apelat mereu la aceia i oameni. Eu am spus c nimic nu m ngrijoreaz mai mult dect faptul c n prezent se g sesc att de pu ini oameni cu adev rat preg ti i pentru a ac iona ntr-o situa ie oarecare. Aceasta, pe de o parte; pe de alt parte, nu este vorba aici de descoperirea capacit ilor preexistente, acestea ar exista, dar ele nu sunt scoase din dispozi ia sufleteasc a oamenilor. Oamenii nu vor s colaboreze activ. Ei ar vrea s se d ruiasc n mod pasiv. Este mai u or s te ntrebi: La care partid ader? dect: Care este adev rul despre acest lucru? C ci partidul este aici, biserica este aici etc., deci te po i comporta pasiv. Problema care se pune ns oamenilor n prezent este de a- i c uta singuri calea spre adev r i de a colabora activ pentru descoperirea adev rului. Dac acest lucru nu se n elege n mod corect, nu se n elege nici marea decizie n fa a c reia se afl omul ast zi, deci nu vom evolua. Putem evolua numai dac vom con tientiza ce poate fi pus la dispozi ia omenirii de c tre tiin a spiritului, dac vom g si mijloacele i c ile de a ac iona pentru a pune n fa a lumii ca o oglind problemele din punctul de vedere al tiin ei spiritului. M aflu naintea unei c l torii n Olanda, dar trebuie s mai petrec un timp n Germania. nainte de a pleca, voi mai ine o singur conferin , mar i la ora opt i jum tate, pentru a nu tulbura exerci iile de euritmie. Voi rezuma atunci diferite aspecte pe care consider c este necesar s vi le fac cunoscute n acest moment.

CONFERIN A a XII-a
Dornach, 8 februarie 1921
Mi-am propus s in aceast conferin pentru c , nc nainte de c l toria mai lung pe care o pl nuiesc, trebuia s vorbesc despre unele aspecte legate de sarcinile importante ale mi c rii antroposofice, cel pu in de inten iile privind asemenea sarcini. Ast zi a dori s atrag aten ia numai aforistic asupra unor probleme. Avem ocazia s ne aducem n fa a ochilor istoricul mi c rii antroposofice, c ci antroposofia trebuie s fie conceput i folosit n mod corect de cei care vor s fie purt torii ei. S ne amintim c mi carea antroposofic a l st rit n perioada n care era posibil s duci o existen neobservat de lume. Nu trebuie s trecem cu vederea acest fapt care este unul dintre cele mai importante din cadrul dezvolt rii mi c rii antroposofice. Trebuie s ne fie clar c mi carea antroposofic a a a nceput i a a trebuia, de fapt, s nceap , prin reunirea unor grupuri mici de lucru. n aceste grupuri s-au introdus ns n repetate rnduri, lucru ce nu poate fi negat, aspecte sectante ale vechii mi c ri teosofice. Acest fapt a fost privit ca un obicei de lucru al unora dintre colaboratorii no tri, dar con inutul tiin ei spiritului de orientare antroposofic la care ne raport m aici face imposibil s se suprapun unui comportament sectant oarecare. Aceasta s-a spus foarte clar cnd s-a nceput aici, la Dornach, construc ia Goetheanumului. n repetate rnduri s-a crezut, n unele cercuri ale membrilor, c ar fi posibil s se prezinte lumii o astfel de construc ie i totu i s se p streze uzan e vechi, sectante. Astfel de uzan e sectante sunt u or de n eles, c ci ele sunt folosite curent n toate societ ile teosofice, n
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 73

anumite ordine etc., unde de cele mai multe ori realmente se lucreaz ntr-un sens care se poate numi un sens obscur, unde se evit cu grij s se aib de-a face cu ceea ce acum chiar trebuie considerat, dac o mi care trebuie s aib n sine un caracter general uman. Obi nuin ele activit ilor din anumite ordine i din mi c rile teosofice nu puteau fi, din aceast cauz , nicidecum aplicabile la ceea ce era con inutul care se r sfrngea prin mi c rea antroposofic , pentru c aceast mi care antroposofic , de i vorbe te inimii i dispozi iei suflete ti a fiec rui om, a fost, n acela i timp, de la nceput pe deplin pe m sura tuturor cerin elor tiin ifice ale prezentului. Acest din urm aspect n multe locuri, chiar n comunitatea membrilor, nu a fost luat n serios. Face parte din natura oamenilor s vrea pe de o parte s r mn cu totul n untrul cursului tradi ional sau obi nuit al vie ii lor. n cadrul acestei vie i curente este apoi, pentru ei, o anumit provincie izolat . Ei nu sunt mp ca i cu tradi ia lor religioas , cu ceea ce le este oferit prin popularizarea unei concep ii despre lume, i resimt o anumit satisfac ie cnd li se ofer ceva care trece dincolo de ce le poate fi dat, att prin tradi ia religioas , ca i prin concep ia despre lume, n general plat , rezultat din modul materialist de gndire al vremurilor actuale, care se r spnde te prin popularizare. ns oamenii ar dori s se consacre la ce le este oferit, nu vreau s spun ca unei satisfac ii de duminic , dar ca unui lucru care nu intervine n mod stnjenitor n via a obi nuit . O mi care cum este cea antroposofic , care ia n calcul toate for ele de via ale prezentului, nu poate face aceasta. O astfel de mi care cuprinde omul n ntregul s u, se refer la toate detaliile vie ii. Se poate chiar intra in anumite conflicte privind unele am nunte, numai c aceste lucruri sunt absolut de neocolit, i nu po i tr i n cadrul obiceiurilor de via ale prezentului, n cele mai diferite domenii, mul umindu-te, pe de o parte, ca orice ipocrit cu ce te-a f cut via a i, pe de alt parte, s cultivi lectura antroposofic , acceptnd pentru inima i dispozi ia ta sufleteasc via a antroposofic . Acesta ar fi lucrul cel mai comod, dar nu corespunde con inutului a ceea ce a rezultat din for ele de via ale evolu iei umane din prezent ca tiin a spiritului de orientare antroposofic . Cu att mai pu in este compatibil cu tiin a spiritului de orientare antroposofic care n mod necesar are o privire cu adev rat asupra tot ce atinge via a omului i via a lumii ca atare ceea ce este pre uit n activitatea anumitor cercuri care vor s creeze, mai mult dintr o voluptate sufleteasc , mici cercuri obscure nchise i acolo s - i fac tot felul de iluzii, s cultive tot felul de misticisme etc. Mai ales nu se pot confunda asemenea lucruri cu ceea ce trebuie s fie f cut cu o vedere larg asupra tuturor aspectelor vie ii de tiin a spiritului de orientare antroposofic . Este necesar ca aceast realitate s apar cu toat claritatea n fa a sufletelor membrilor no tri, trebuind s se rup cu tot ceea ce aminte te de oarecare uzan sectant , c ci n prezent tiin a spiritului de orientare antroposofic se afl n fa a lumii, astfel nct ea este atacat , este def imat din toate p r ile. i, anticipnd, pot s v vorbesc despre un aspect care- i vine n ntmpinare cnd iei n mn caietul pe luna februarie al publica iei lunare Die Tat (Fapta, n.tr.). Voi vorbi mai pe larg despre aceasta pentru c acest caiet al revistei este simptomatic. Iese n eviden cu o claritate brutal faptul c mi carea antroposofic este acum tratat n caiete ntregi, de un autor cu totul nenzestrat. Este vorba de un articol de la un cap t la cel lalt al caietului sunt numai articole despre antroposofie intitulat Antroposofie i cre tinism, scris de un analist nenzestrat. n acest articol g si i manevrate, a spune, cu degete grosolane, motivele pentru care au loc attea dezbateri venind din exterior cu privire la ce este tiin a spiritului de orientare antroposofic . Domnul spune: Atta vreme ct antroposofia a fost cultivat n mod esoteric, n cercuri, ea putea fi l sat n voia ei, ca i alte curente colaterale ale istoriei spiritului. Acum ns , ntruct ea apare cu preten ia de a deveni capabil s poarte nnoirea social i de a construi via a public , politic , cultural i social avnd la baz gndirea i adev rurile sale de mna a doua i a treia, a venit timpul s analiz m aceast tiin ocult caracterizat prin decaden cultural i spiritual i s-o mpingem n gani ele ei dup cum merit , ca s nu se nasc un precursor care s depun m rturie fals despre for ele veritabile ale nnoirii.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 74

Neamului nostru, care se ndreapt n mari gr mezi spre antroposofie, i se prezint un simbol n scena primei c r i a lui Samuil, atunci cnd Saul, naintea zilei mor ii sale, p r sit de Dumnezeu, face apel la ghicitori, la prezic tori. Vede i ce d oamenilor prilejul s se exprime att de insult tor la adresa antroposofiei! Este mprejurarea la care se face aluzie i care este exprimat grosolan n fraza: Neamului nostru care se ndreapt n mari gr mezi spre antroposofie... Este faptul c antroposofia con ine n sine ceva care face ca lumea mi ierta i repetarea expresiei, ea este destul de lipsit de gust, pentru c nui po i reprezenta ce este o mare gr mad s se ndrepte n mari gr mezi spre ea. Dar aceasta atrage atacurile i lumea ne-ar fi l sat cu siguran n pace dac am fi activat, s spunem, ca n perioada 1900-1907 sau n 1909. Eu personal nu am fost l sat n pace nici n acea perioad , dar, n orice caz, atacurile erau mai pu ine i nu erau nso ite de o asemenea dorin de distrugere cum sunt acum. Dar ceea ce pare deosebit de greu de n eles n cadrul mi c rii noastre este necesitatea de a ne debarasa de sectantism. Vede i dumneavoastr , se poate face abstrac ie de orice multe ar putea fi relatate n acest sens , c ci nu po i ridica o cl dire cum este cea de la Dornach i s te ag i n continuare de anumite uzan e sectante obscure, a a cum ntr-adev r tocmai n comunitatea membrilor mi c rii antroposofice nc se practic frecvent. Nici altceva nu poate fi f cut. Nu se poate face ceea ce facem noi f r a avea un anumit sim al omului universal, f r o ampl perspectiv a lumii. Se pot aduna unii n cercuri mici, c sunt ase sau patruzeci de oameni, aceasta este indiferent, i se poate anun a n gura mare c cineva este rencarnarea sfintei Magdalena sau chiar a lui Christos etc. Dac nu dep e te cercurile respective, se poate vie ui aceasta n mod voluptuos. Dar nu po i ap rea, de exemplu, n fa a publicului cu ceva cum este euritmia noastr f r un anumit sim al lumii. Aceasta nseamn c cei care particip la o asemenea mi care nu au un sim capricios sau meschin, ci au o ampl perspectiv asupra lumii, c nu au orient ri sectante, nici care s -i fac s se simt bine numai n cercuri mici, ci doresc cu adev rat s vad introdus n ceea ce i leag de lume ce trebuie s fie propriu unei astfel de mi c ri, care nu este numai o concep ie asupra lumii, ci cuprinde n sine tot ce este spiritual i mai ales via uman . Din aceast cauz , este necesar s aib loc dezbateri referitoare la unele curente spirituale sau de alt fel. Ceea ce este sectant are particularitatea de a se manifesta adeseori cu nasul pe sus i cu un mare dispre despre ce este n afara sa, dar nu n elege mare lucru din ceea ce este n afara sa, vrea s se delimiteze, s se izoleze. Acest lucru nu se poate ntmpla pe termen lung. Dac mi carea noastr vrea s fie luat n serios este necesar s nu se mai p l vr geasc despre anumite lucruri a a cum se ntmpl n numeraose cazuri, ci trebuie s se ajung la un anumit sim al lumii trebuie s folosesc frecvent acest cuvnt , la o n elegere pentru ceea ce se petrece i apoi s se lumineze, s se trateze aceste lucruri plecnd de la un punct de vedere preluat din antroposofie. Aceasta trebuie s se ntmple n toate domeniile. Desigur, nu po i cere s fac un lucru sau altul cuiva care n-are prilejul s fac acele lucruri. n ultimele s pt mni am f cut numeroase experien e n leg tur cu faptul c anumite persoane din mi carea noastr i au propus s ac ioneze. Din aceasta adesea a ie it ceva cu totul groaznic. Trebuie s spunem c nu este neap rat necesar s cerem cuiva s fac un lucru pentru care el nu crede c este potrivit. Dar ceva este cu totul posibil: s omitem anumite lucruri. Pentru c anumite lucruri, care nu sunt omise, ac ioneaz apoi mai departe n cel mai nsp imant tor mod. Dragii mei prieteni, eu nu n eleg prin aceasta s nu ne implic m n niciun fel. Nu, nu aceasta n eleg, ci vorbesc de omiterea unor lucruri, care pot fi ignorate n caracterul lor nechibzuit sau de p l vr geala i alte asemenea. Pentru a da un singur exemplu, s-a ntmplat totu i nebunia ca, n adun ri, membrii ai mi c rii noastre s coopereze cu adversarii. Binen eles, aceste lucruri sunt greu de comentat, pentru c dac ele sunt comunicate lumii ntr-un mod eronat se poate n elege c se cere un partizanat orb. Acesta nu este cazul, ci e vorba de ste situa ii n care se manifest lipsuri grosolane de tact, care mpiedic teribil s se poat ac iona. C ci dac membrii no tri repet mereu i mereu ca lozinci ce am spus i am dres eu i la ce activitate s-a renun at atunci, fire te, ca mi care antroposofic , nu putem nainta. A vrea s men ionez din nou ca exemplu ceva ce se spune n acest caiet al revistei Die Tat.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 75

Vede i dumneavoastr , la cererea comunit ii noastre de membri unele cicluri de conferin e au fost tip rite pur i simplu a a cum au fost notate, pentru c activitatea mi c rii antroposofice nu a permis s fac lucrurile a a cum ar fi trebuit. Cererea de a se tip ri ciclurile a venit din partea comunit ii membrilor, dar de obicei acest lucru se face f r s existe un sentiment de responsabilitate pentru o asemenea ac iune. Este natural ca o asemenea cerere s vin din comunitatea de membri, dar trebuie s ai i sentimentul de responsabilitate, pentru a nu se deforma un lucru. i aceasta este ceea ce ni se repro eaz n modul cel mai t ios n caietul din februarie al revistei Die Tat, unde se spune: Nu vreau s m opresc asupra faptului c Steiner a publicat o parte a conferin elor sale esoterice, de exemplu cele privind Evangheliile, dup stenograme ale elevilor s i, f r a prelua r spunderea i f r a se sinchisi de acest aspect (a a cum asigur pe pagina de titlu) . Aceste conferin e nu au fost r spndite pentru c mi-ar fi mie necesare, ci pentru c sunt necesare societ ii antroposofice, dar ele cer din partea acestei societ i un sentiment de responsabilitate pentru ca ceea ce i este ei necesar, nu mie, s nu aib repercusiuni asupra mea c ci prin aceasta eu sunt mpiedecat s reprezint n fa a lumii domeniul antroposofiei. Trebuie neap rat s se recunoasc acest lucru, n caz contrar societatea antroposofic va mpiedeca r spndirea n sensul cel mai larg a antroposofiei. ntruct acum ne afl m n fa a unor situa ii serioase, va trebui s fiu mult mai sever n aceste privin e dect am fost pn acum, dintr-o anumit bun voin fa de comunitatea membrilor. i n acest context a vrea s mai subliniez o dat c nu este sufcient s respingem pur i simplu adversit ile mpotriva noastr ; am spus aceasta i alalt ieri. Asemenea respingeri, care uneori trebuie f cute dintr-o anumit necesitate, nu servesc cu adev rat la nimic, c ci n ziua de azi nu avem de-a face, n cazul anumitor categorii, al anumitor grupuri de oameni care ac ioneaz n via a spiritual , cu persoane care acord importan unei respingeri sau unei ap r ri, ci cu persoane care nu pun niciun pre pe eviden ierea adev rului, care sunt chiar interesate s r spndeasc neadev ruri. Este necesar s se fac referiri la anumite lucruri legate puternic de o mi care att de str b tut de spiritualitate cum este cea antroposofic . Nu se poate trece pe lng anumite evenimente numai pentru c ele se repet . De curnd am primit o scrisoare n care cineva mi spune c s-a adresat cunoscutului Max Dessoir [ Nota 49 ], acel Max Dessoir care este destul de mult pomenit printre antroposofi referitor la calit ile sale morale i intelectuale. Respectivul mi scrie c a avut o convorbire cu acest Max Dessoir. Este de la sine n eles c un om ca Max Dessoir nu poate fi convertit printr-o discu ie. C ci, n primul rnd, nu vrea, i n al doilea rnd este prea prost pentru a n elege un aspect antroposofic oarecare. Deci nu are niciun sens s se discute n continuare cu un astfel de individ. Din convorbire a reie it c Max Dessoir va scrie n curnd o lucrare foarte dur mpotriva mea, iar respectivul s-a declarat gata s parcurg el mai nti aceast scriere i s corecteze gre elile pentru ca Dessoir s nu comit , pe ct se poate, erori! Aproape nu po i crede c aceste lucruri pot fi f cute cu adev rat ntre noi, adeseori de celebrit i dintre noi. i care este rezultatul dac atragi aten ia asupra gre elilor i le comunici respectivului? Acela poate spune: Dac nu se face a a nseamn c antroposofia nu se discut cu oameni de tiin . Dragii mei prieteni, nu a a trebuie s gndim. Nu este permis s se generalizeze n mod abstract, ci este vorba de faptul c aici avem de-a face cu o individualitate concret , cu individul Max Dessoir caracterizat prin incapacitatea sa moral i intelectual , i c nu se poate face lui Max Dessoir onoarea de a-l lua n serios n plan tiin ific, nu te po i l sa antrenat, a adar, ntr-o discu ie doar dintr-o anumit puritate spiritual interioar . Aceste lucruri trebuie concepute i f cute efectiv n mod izolat, altfel vom putea vie ui cu adev rat faptul c scrieri du m noase pot fi corectate de membrii societ ii noastre cu scopul ca acestea s nu con in erori. Este necesar s discut m aceste aspecte, c ci ne afl m ntr-un moment important al mi c rii antroposofice. Multe ac iuni se fac n a a fel nct se poate spune c se realizeaz un lucru pe care noi l distrugem uneori, ca i n acest caz, din cea mai bun voin . Dar cea mai mare bun voin poate s se termine r u, dac nu este nso it de o reflec ie condus de un sim serios al lumii din nou trebuie s repet acest cuvnt. Aceasta este o problem care incumb n prezent att de mult mi c rii noastre antroposofice.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 76

n prezent, nu se pune, a adar, problema unor astfel de ap r ri simpliste. S nu crede i ns c am ceva mpotriva ap r rii, binen eles c acest lucru trebuie f cut, dar problema care se pune este aceea de a caracteriza tendin ele care se manifest . Cnd este vorba de un om cum este Frohnmeyer nu avem de-a face cu un simplu adversar i atacator al antroposofiei. Mult mai important este modul n care el face aceasta i ce sim al adev rului l domin . Mult mai important este s se tie c acest preot Frohmneyer vine dintr-o categorie de oameni care sunt ntocmai ca el. El este doar ceva mai liber dect aceast mas , el reprezint aceast mas de oameni, care este una foarte mare, n fa a lumii. Nu se poate spera n prezent ca oamenii care vorbesc dintr-un astfel de sim s poat fi converti i. Le facem cea mai mare bucurie dac nu le opunem realitatea, ci prostii, c ci atunci ei ies mai u or la socoteal . A adar, nu este vorba doar s ne ap r m ntr un fel oarecare n fa a unor astfel de oameni. n afar de aceasta ajungem ntr-un lan nesfr it de vorbire i contravorbire. Problema este de a descoperi fundamentul spiritual pe care se lucreaz i semnifica ia pe care o are aceast ac iune pentru ntreaga mpotmolire i degradare a vie ii noastre spirituale actuale. Lucrurile trebuie privite din acest punct de vedere general, al omului universal, c ci n cazul simplei ap r ri se poate r mne la n ep turi facile. Dar acesta este un lucru care nu ni se ntmpl , c ci noi urm rim caracterizarea cuprinz toare a acelor str danii spirituale care trebuie s fie neap rat dep ite. Numai prin aceasta se poate veni de hac unora ca Frohnmeyer, Gogarten, Bruhns i Leese [ Nota 50 ] etc. Nu este important ca cineva care se afl ntr-o astfel de mi care s aib timp s scrie o carte aceasta o poate face n prezent oricine a nv at ceva , ci este vorba de a ti din ce fundament spiritual se nf i eaz aceste lucruri naintea lumii. Trebuie s ne fie clar c oameni ca Frohnmeyer nici nu pot gndi altfel dect o fac despre antroposofie. Aici trebuie f cut total abstrac ie de aspectul personal. n cazul meu nu ajung niciodat la aspectul personal. Eu nu vreau s m ap r n vreun fel sau s atac un Frohnmeyer, un Bruhns, un Heinzelmann sau cum i va fi chemnd, ci vreau s analizez din ce curent spiritual provin ace ti oameni. Ace ti oameni pot fi onorabili n sensul actual al cuvntului. Nu vreau s le pun n crc ceva personal. Nu-l iau n discu ie nici m car pe preotul Kully, care i el este produsul unui anumit curent din cadrul Bisericii catolice. A adar, acestea sunt aspectele care trebuie neap rat luate n considerare n prezent cu seriozitatea care ne caracterizeaz . Acest lucru trebuie s -l avem n vedere n toate mprejur rile. Trebuie s avem un ochi spiritual pentru tot ce este prezent ca mi care spiritual decadent i care trebuie caracterizat ca atare. Trebuie s ne fie clar c n prezent un num r foarte mare de oameni posed aptitudinile necesare pentru a recunoa te prin ei n i i tiin a spiritului i a- i nsu i ca fiind con inutul propriei lor vie i ceea ce vine din tiin a spiritului. nainte de orice, dac a i putea testa tineretul de azi, ar trebui s spune i: Tinerii au aptitudini, capacit i care fac s apar la suprafa tiin a spiritului ca fiind ceva de la sine n eles. Dar, din alt perspectiv , mai exist suficiente for e care pot st vili ceea ce vrea s ias la suprafa , a a cum se ntmpl i n via a politic . Crede i oare c n rile nvinse sau n cele nving toare nu exist suficiente personalit i care, dac ar ajunge s fie influente n prezent, ar putea face ceva ra ional? Cu siguran exist numero i oameni de acest fel, dar nu se ajunge la ei, pentru c cei care sunt lega i de concep iile vechi, degenerate despre lume i despre via sunt mereu sco i la suprafa . Att timp ct nu se recunoa te c este imposibil s realizezi ceva cu oameni care provin din curentele spirituale vechi, chiar i dac se afl n partide radicale ale prezentului, dac se trateaz cu cei care au evoluat din vechile structuri spirituale, nu se poate face niciun progres. Avem nevoie de cultivarea unor for e noi, iar ceea ce revista discutat prezint reprim aceste noi for e. Aceea i este situa ia i n via a spiritual general . Trebuie s tragem o linie net de demarca ie ntre tineretul actual care vrea s se integreze n lume i cei care au ocupat catedrele i care decid prin examene. Aceasta este o presiune extraordinar . Trebuie s se recunoasc c n felul acesta nu se poate ajunge la o concep ie despre ceea ce este imperios necesar n prezent. n acest caz, pesimismul este total nejustificat. Este necesar doar s apar ceva care s fac posibil ie irea din degenerare. Ne ajut oare la ceva faptul c ascult m cursuri universitare, orict de frumoase ar fi ele? Cu siguran unii tineri vor fi entuziasma i. Aceasta s-a i ntmplat i se va mai ntmpla. Dar ei vor fl entuziasma i un anumit timp, apoi vor evolua n ambian a cunoscut , n examene i n ipocrizie, pentru c trebuie s - i caute o surs de venit, pentru c sunt mpiedica i s dezvolte
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 77

activit i care s le asigure viitorul. Aceste lucruri trebuie recunoscute i trebuie lucrat n sensul dep irii lor. i nu o putem face dac n acest moment al evolutiei omenirii i al mi c rii noastre antroposofice nu vrem s recunoa tem c aceste lucruri exist . Caracteristic n aceast privin este apari ia acestui caiet al revistei Die Tat. Ar trebui s se acorde importan modului n care evolueaz aceste lucruri pe substratul tiin ei spiritului, cum sunt gndite ele. Pentru totul s-ar putea ob ine o argumentare mult mai ampl , dac nu s-ar pune problema de a se trasa mai nti liniile directoare. n cartea mea Enigmele sufletului [ Nota 51 ] m-am referit la aceast capacitate a lui Dessoir: Dessoir poveste te n mod foarte naiv, caracteristic pentru structura foarte special a sufletului s u, n nereu ita carte pe care a scris-o i care a g sit o mare apreciere n lume, cum i se ntmpl ca atunci cnd crede c tr ie te n mijlocul gndurilor sale, brusc, s nu mai poat continua. Eu am prezentat aceasta ca fiind ceva caracteristic pentru o gndire astfel alc tuit nct la un moment dat nu mai poate continua... [lips n stenogram ]. Acestea sunt condi ii preliminare pentru a nu-l putea considera un nv at serios i, nu-i a a, avem de-a face n prezent cu o lume n care poate ap rea ceva cum este revista Die Tat. Editorul Die Tat-ului este Eugen Diederichs. L-am ntlnit o dat la o conferin pe care acesta a inut-o n fa a studen ilor din Jena, unde apoi, la discu ii, principalul vorbitor a fost Max Scheler [ Nota 52 ]. Diederichs mi scrisese cu ceva timp nainte c ar fi dorit s editeze o carte a mea. Era n 1902 sau 1903. Ceea ce el dorea s editeze, Cre tinismul ca fapt mistic, ap ruse deja. n fa a cuvntului teosofie el a dat imediat napoi, tres rind. Apoi n ziua urm toare a vrut s vorbeasc cu mine. Aceast discutie a avut ca obiect un fapt editorial din care ns nu a ie it nimic pentru c , este de la sine n eles, de la Diederichs nu putea ie i nimic... [lips n stenogram ]. El a spus c scrierile mistice, ale lui Plotin ca i ale altor mistici, ar trebui mai mult cultivate, c ci ele fac omului o impresie deosebit de bun . Este ca i cum ai bea vin dulce sau ceva asem n tor, care apoi curge prin organismul uman. i, efectiv, nu te po i ab ine de a gndi c cel ce st acolo se bate cu minile pe burtica sa gras n timp ce- i diger mistica! Mai trziu, acest domn mistic a fondat revista Die Tat al c rei al doilea caiet, din anul 1921, con ine numai articole despre antroposofie. Primul, Antroposofia ca drum spre spirit, este scris de un om, LW. Hauer, care ar trebui s fie angajat de anumite societ i pentru combaterea antroposofiei. Ceea ce scrie el este compus numai din neru in ri i nonsens. Al doilea articol, Antroposofia ca monism i ca teosofie, este o respingere a primului, i este scris de Walter Johannes Stein, c ci Diederichs vrea s arate c este obiectiv. A adar, el i invit s scrie i pe adep ii antroposofiei; prin aceasta lumea care cite te trebuie s n eleag c Diederichs este obiectiv, c d cuvntul att adversarilor ct i adep ilor. Printre articolele adep ilor este unul, Goetheanumul din Dornach, lng Basel, i cursurile Universit ii antroposofice din toamna 1920, cu adev rat foarte bine scris de Wil Salewski. Desigur, exist cteva articole bune n acest caiet, dar ce este scris de c tre adversari se eviden iaz printr-o prostie grandioas , printr-o total nen elegere a ceea ce trebuie realizat prin antroposofie, a ce nseamn ea etc. Tragic-umoristic , caraghioas , a spune, este ns o precizare f cut de editorul Eugen Diederichs, intitulat Pentru caietul special antroposofic . Permite i-mi s v citesc aceast gelatin : Acest caiet este ncercarea unei discu ii ce se str duie te, prin rodnicia unor oameni religio i care stau dincolo de orice confesionalism, s se poarte cu cercul de gndire antroposofic i cu conduc torul acestei mi c ri, dr. Rudolf Steiner. Modul n care reu e te o asemenea ncercare depinde de personalit ile pe care le g sim pentru colaborare. Trebuie s recunosc c , n ciuda eforturilor depuse, nu mi-a reu it prea bine s atrag pe discipolii lui Steiner ntr-o colectivitate mai mare de colaboratori. A fi vrut chiar ca ei s nu mu te din momeal , pentru ca Diederichs s nu- i poat umple caietul s u din Die Tat cu ceva care vine chiar din cercul nostru. S-ar spune c n raportul s u lacunar se afl chiar smerenia n sensul lui Mennickes, dar ca editor simt c am datoria de a fi cu totul nep rtinitor i pot doar s constat faptul. Sper ns c ,
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 78

mai trziu, chiar i un antroposof de rangul preotului Rittelmeyer va opune n mod serios articolelor lui Michel, Gogarten i Mennickes propriile sale vie uiri ale lui Christos. Ca persoan privat pot s m rturisesc c pn acum nu am reu it s ob in o pozi ie de confirmare a antroposofiei. Ea pare s nu aib gustul vinului dulce i s curg de la sine n jos! Aici, personal, m aflu cu totul pe pozi ia lui Mennickes, c antroposofia este punctul terminus al materialismului i al ra ionalismului i din aceast cauz nu reprezint , n final, nicio construc ie nou . Aceasta nu exclude c ea ar putea fi un fenomen de tranzi ie spre noua construc ie i ca, din aceast cauz , s ascund n sine tot felul de valori, ca orice eclectism care se construie te pe valori ale trecutului. Nu mi se pare c antroposofia ar proveni din nemijlocit... nemijlocitul vine, n acest caz n general, dintr-o activitate acid anormal a stomacului i din aceast cauz nici nu este doveditoare cu toat vorbirea despre intui ie, crea ie i clarvedere goethean . Eu tiu c teosofii vor considera aceast afirma ie o lips maxim de n elegere, dar, fie i a a, ea este spus dintr-o pozi ie proprie luat fa de for ele misterioase ale subcon tientului. Aceast luare de pozi ie tocrnai v-am povestit-o! A a v d eu problema din aceast luare de pozi ie personal (care nu trebuie s fie n niciun caz un atac mpotriva antroposofiei, ci numai o m rturisire de credin ). Nu-i a a c este foarte abil, c ci cei care sunt destul de ire i pot spune: Acesta nu este un atac la adresa antroposofiei? A adar, el spune: n felul acesta eu v d... un pericol pentru fondarea Germaniei viitoare, i consider c este o necesitate stringent ca nu numai cercul de cititori ai Die Tat-ului, ci i tineretul s discute mental cu Rudolf Steiner i cu mi carea care porne te de la el. C ci n zilele noastre este de n eles s vrei s te salvezi din haosul noii deveniri pe un turn sigur. Conduceri ale statelor s-au salvat uneori pe turnuri nalte n timpul revolu iilor sau revoltelor; despre aceasta s-ar putea povesti cte ceva! Acum ns editorul ncheie: Colaboratorul meu, Ernst Michel, bine cunoscut cititorilor acestei reviste prin articolele i c r ile sale despre Goethe, a luat pozi ie n acest caiet mpotriva antroposofiei, plecnd de la sentimentul catolic al lui Dumnezeu i al lumii. Acum, v rog s asculta i totu i ceva mai atent, c ci sunte i preveni i asupra unui aspect pe care eu vi l-am precizat deja plecnd de la diferite fundamnete i ve i vie ui n curnd cum catolicismul, ntr-o form aparent nnoit , devenit un fel de catolico-dadaism, se ascunde i el la Eugen Diederichs, n revista Die Tat. Articolul s u formeaz uvertura la un caiet special de var al mi c rii catolice tinere, ce va ap rea n aprilie ca anex a acestui caiet. A adar, aceasta n eleg eu cnd vorbesc de mi care catolico-dadaist . Acest lucru nu-l spun nemotivat, pentru c imediat v voi relata cte ceva din articolul lui Ernst Michel, Antroposofie i cre tinism, i voi avea prilejul s v fac cuno tin cu un reprezentant al dadaismului religios. Pentru mine este o deosebit satisfac ie ca prin caietul catolic s se dea posibilitatea cercului de cititori predominant protestant al revistei Die Tat de a- i compara individualismul protestant cu spiritul comunitar catolic. Sper c din toate dezbaterile de idei gndul de baz al revistei s ob in noi stimul ri: nt rirea sim ului responsabilit ii fa de propria sa evolu ie i prin aceasta i fa de ntregul popor. Acestea sunt cuvintele domnului Eugen Diederichs. Este, a adar, vorba despre o mi care catolic tn r , c reia i se d gir prin articolul lui Ernst Michel Antroposofie i cre tinism. Eu am f cut mereu referiri, n ultimele dou conferin e, chiar foarte energic, la ceea ce ne amenin tocmai din aceast direc ie via a spiritual modern . Dar acest articol al lui Ernst Michel este n ntregime dadaism religios. Cele mai vechi ramifica ii ale cre tinismului catolic, romano-catolic, sunt
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 79

prezentate cititurilor ntr-un limbaj emfatic. Se pot face aici descoperiri deosebit de interesante n ceea ce prive te acest dadaism religios. Astfel, de exemplu, Ernst Michel g se te un adev r fundamnetal al cre tinismului: Este un adev r fundamental al cre tinismului c omul nu poate dep i p catul primordial fa de Dumnezeu prin for proprie, avndu-l n mod ereditar n snge i fiind smuls fiin ial din starea de sfin enie; el nu se poate ridica prin sine i prin structurile sale la o treapt superioar ; str pungerea, trecerea de la o stare la alta, fa de starea primordial , sunt adev rate acte de z mislire ale fiin ei docile. A adar, cte cuvinte attea fraze! S-ar putea lua la puricat fiecare propozi ie i s-ar putea g si cele mai copil roase m rturisiri de credin pentru un catechismus catholicus. Interesant este faptul c Ernst Michel spune c omul nu poate ajunge la un ultim adev r spiritual. A i auzit c este vorba de str pungere, deci se trece prin. Omul prime te aceasta prin har; atunci se produce str pungerea. Trebuie s ne l s m n voia acestui fapt. Omului nu-i este ng duit s ajung prin sine la adev ruri supreme: Nu exist evolu ie spiritual , exist numai desf urare i str pungere. Dar este deosebit de amuzant ce spune acest Ernst Michel, plecnd de la punctul de vedere al celui mai primitiv catechism dadaist: Dogmele, cu acestea este altceva, trebuie s fie crezute, ele sunt adev ruri! n dogm , nu omul sau o comunitate i formuleaz conceptual tr irile lor religioase fundamentale (ca adresare a omului c tre Dumnezeu), ci Dumnezeu, fiind capul Bisericii, vorbe te direct i nemijlocit, ca Duh Sfnt, prin biserica vizibil ... A adar, p rin ii conciliilor, sau chiar Papa, care vorbe te ex cathedra, nu reprezint un om, nu-i a a! Dar, pentru suprasatura ie, dadaistul religiei mai face apel i la Sfntul Pavel, care trebuie s fi spus i el c nu- i este ng duit ca om individual s cercetezi ultimele adev ruri: Aici este locul n care, f r a trebui s ne temem de pericolul interpret rii gnostice, putem cita cuvintele Sfntului Pavel c tre Corinteni: Ceea ce vorbim este n elepciunea lui Dumnezeu [ Nota 53 ] n tain , cea ascuns , pe care Dumnezeu a dispus-o nainte de to i vecii spre gloria noastr , pe care n-a cunoscut-o niciunul dintre conduc torii acestei lumi... Nou ns Dumnezeu ne-a dezv luit-o prin Duh, c ci Duhul cerceteaz toate lucrurile, chiar i profunzimile lui Dumnezeu. Cine dintre dumneavoastr cunoa te interiorul unui om, dect Duhul omului care se afl n el? Tot astfel, nc nimeni nu a fundamentat interiorul lui Dumnezeu dect nsu i Duhul lui Dumnezeu. Totu i noi nu am primit Duhul lumii, ci Duhul care provine din Dumnezeu pentru a n elege prin acesta ce ni s-a d ruit de c tre Dumnezeu... etc. Dac se citeaz aceste cuvinte ale lui Pavel pentru a le aplica felului de a fi al antroposofiei, toate acestea pot s corespund . Dar dac interzici omului s ajung la adev r prin spirit i apoi citezi aceste cuvinte e ti dadaist religios. La fel stau lucrurile i cu vie uirea lui Christos etc. n capetele care gndesc n acest fel, desigur aceste lucruri nu intr . n capetele mondene este normal c aceste lucruri pot intra, dar n ele nu poate intra ceea ce spune antroposofia despre Christos. Din aceast cauz , ceea ce se relateaz aici despre problema christic legat de antroposofie este plumb laminat la maximum. Tot Ernst Michel spune c trebuie s ai fa de vorbire o rela ie religioas ; din aceast rela ie religioas cu vorbirea au rezultat i marile gr mezi pe care vi le-am citat mai nainte. Nu-i a a c acesta este un stil de vorbire special! Acel articol dadaist despre probleme religioase se manifest ca o ocar la adresa stilului meu. Acesta este lucrul cel mai caracteristic, faptul c degete att de grosolane, unsuroase, nu ajung la ceea ce este cu adev rat necesar pentru a reprezenta adev ruri spirituale. Aici este neces o ar anumit incomoditate a stilului. Aici este necesar s se treac dincolo de o astfel de gogoa dadaist cum desf oar domnul Ernst Michel. Se poate n elege c pentru domnul Ernst Michel Misteriile mele nu reprezint nimic. El nu n elege chiar nimic din acestea. El spune, de exemplu: Misteriul sigur nu se afl n suprasensibilul gol: cine-l caut acolo este un materialist la fel ca i cel care-l caut n materie. Nu ai creat un Misteriu dac aju i fantome de cuvinte sau minuni magice s se deghizeze n no iuni i le la i s ac ioneze, ci taina se afl n leg tura creatoare dintre natur i spirit ntr-o form ce nu se poate spune....

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 80

Acum reprezenta i-v acest lucru, forma ce nu se poate spune, i apoi l sa i s vi se spun : n unitatea materie i form , for i direc ie, n forma pecetluit care se dezvolt vie; acestea, desigur, sunt citate din Goethe! [ Nota 54 ] Acum urmeaz o propozi ie trebuie s ai o rela ie dadaist cu vorbirea pentru a putea suporta a a ceva, i pentru a nu privi la astfel de lucruri ca la ceva pe care, dac trebuie s -l pui pe limb , d prilej la expulzarea flegmei sau chiar la ceva mai grav: Vorbirea este taina, da, a a este scris, aceasta este o propozi ie: Vorbirea este taina, Fiul omului, Iisus Christos, este taina... i Crucea... este taina. Vede i dumneavoast , se n elege c ceea ce se prezint ca literatur antroposofic nu este f cut pentru un astfel de stil de vorbire, chiar dac este de la sine n eles c n conferin ele stenografiate, necorectate de mine, unele exprim ri ar putea fi diferite. Dar aceasta nu mpiedec s se fac referire la faptul c este n adev r o ncercare cnd prin sim ul r spunderii lui Diederichs trebuie adus n fa a ntregului popor un asemenea produs i e ti pus prin aceasta n situa ia de a-l dezbate, dar i de a-l caracteriza. Este ciudat cnd un astfel de dadaist al religiosului afirm c la mine nu s-ar g si o transpunere a unui adev r interior n sunetul i n ritmul elementului vorbirii. El prezint apoi drept exemple de persoane la care ar fi avut loc o astfel de transpunere doi oameni, Nietzsche i Holderlin. Acest lucru este caracteristic pentru un asemenea jeg al vie ii spirituale care nu are niciun sentiment pentru faptul c stilul, atunci cnd trebuie prezentat o materie spiritual dificil , este ceva prin care trebuie s te transpui n acea stare a vie ii prin care poate fi mpiedecat, ca apoi, cnd stilul devine ca acela al lui Holderlin i al lui Nietzsche, s ias la suprafa acel deznod mnt tragic care s-a manifestat la cei doi. ntreaga tic lo ie a golului de gndire a acestei lehte de persecutori contemporani se eviden iaz tocmai n asemenea pasaje; ea nu are n iciun sentiment pentru tragedia unor Holderlin i Nietzsche, nici pentru necesit ile unui stil obectiv, care este necesar pentru a aduce n exprimare adev ruri spirituale i fapte spirituale. Este necesar s facem referire la faptul c , dac e ti pus n situa ia de a purta dispute cu asemenea jeguri de tipul lui Diederichs, lucrul trebuie f cut n mod energic. Trebuie v zut din ce cloac , din ce dadaisme i extrage hrana sa spiritual ceea ce, fiind adversitate mpotriva antroposofiei, se nv luie n mantaua obiectivit ii. Aceste lucruri nu pot fi exprimate altfel, n acest moment, c ci nu trebuie s apar p rerea c o astfel de obiectivitate este altceva dect un rafinament pentru a fora substratul i fundamentul a ceea ce este antroposofia i a ceea ce tr ie te n ea. Despre acestea, persoane ca Ernst Michel, n dadaismul s u religios, i de asemenea un Eugen Diederichs, n mistica sa pentru abdomen, nu au, binen eles, nici cel mai vag habar. Aceasta este ceea ce trebuie tiut i la care trebuie reflectat. Este nevoie de un limbaj conving tor i nu s te pierzi n aspectele care se prezint ca fiind str danie spiritual n fa a lumii. Trebuie spus, i trebuie s se prezinte n fa a lumii sub toate formele, c tocmai prin ceea ce apare ca fiind str danie spiritual de felul acesta omenirea este mpins n degenerare, n mla tin i c este necesar ca antroposofia s se rezume la o munc care nu cunoa te nicio comuniune cu asemenea flori de mla tin . Pe mine nu m intereseaz dac apare ceva laudativ la adresa antroposofiei, c ci nu dau doi bani nici pe laudele nici pe acuzele care vin dintr-o direc ie incapabil s ajung la ceea ce vrea ea pentru mntuirea omenirii. Acest dadaism religios nu poate, natural, nici el s fac altfel dect s se exprime n fraze ca: For a prin care omul evolueaz pe fundamentul credin ei, spre tain , nu este, n primul r nd, cunoa terea, ci iubirea care urmeaz vederii i care conduce mai adnc n clarvedere. Prin aceasta ns nu se n elege dect voluptatea sufleteasc pe care o au n vedere astfel de persoane i care nu este slujit prin ceea ce apare la suprafa n crea ia pur spiritual , unde nu ar trebui s fie permise aceste dadaisme religios-sexuale transformate n sufletesc-spiritual, dadaisme care, chiar dac apar sub cele mai diferite aspecte mentale, nu sunt nimic altceva dect tr ire neru inat a volupt ii suflete ti, ca multe altele care se prezint ca fiind religioase, de i nu sunt altceva dect voluptate sufleteasc . Fa de aceste probleme trebuie s l murim faptul c n vremea noastr tr ie te ceea ce apoi, dup ce a r zbit toate piedicile, poate ajunge la adev rata cuprindere a vie ii spirituale creatoare n via a material . Trebuie s ne clarific m asupra faptului c avem nevoie de cultivarea acestor capacit i
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 81

ale omului, c trebuie s ne dedic m cu fiecare fibr a sufletului nostru acestei ac iuni i c nicio nuan a seriozit ii nu este destul de puternic pentru a desemna energia plin de d ruire care trebuie s fie folosit pentru a putea progresa pe aceast cale. Aici nu trebuie admise compromisuri. Trebuie s - i faci datoria. Evident c oriunde antroposofia vrea s se fac auzit trebuie adus n aten ie; trebuie s - i faci datoria. Nu este ns permis s te d ruie ti niciunui fel de iluzii. C ci este necesar s ac ionezi f r compromisuri din obiectivul nsu i. Fiecare dintre noi are sarcina, n limitele capacit ii sale individuale, s lucreze la ns n to irea mi c rii antroposofice, pentru ca ea s ias din starea de outsider, din orice meschin rie i din orice misticism sufletesc voluptuos, ca ea s ajung cu adev rat la o cuprindere liber cu sim universal a tainelor existen ei. C ci numai atunci cnd tainele existen ei sunt cunoscute n acest mod se poate i ac iona n sensul scopurilor vie ii practice, care trebuie s fie st pnite, pentru a nu inhiba evolu ia omenirii. Tocmai n acest ultim sens suntem ns r u n ele i. Cte nu se fac pentru a deforma aceste lucruri n modul cel mai neru inat! n cunoscutul ziar Berliner Tageblatt [ Nota 55 ] se public un articol despre toate ac iunile cu iz de cloac care se practic la Berlin ca diferite tipuri de ghicit i ca profe ii de cea mai proast specie, n cadrul c rora se face referire la mine i la antroposofie. Acest articol este apoi trimis n lume. El apare n ziare engleze ti i elve iene. Se ac ioneaz n modul cel mai infam i neru inat, prin articole fabricate, la nimicirea concep iei antroposofice despre lume. Aceasta este ceea ce trebuie perceput, i nu ajungi la o rezolvare a acestei situa ii numai prin respingeri, ci trebuie caracteriza i n i i oamenii care o fac. F r ndoial c nu ar fi chiar att de greu de r zb tut, dac am analiza fundamentul i baza din care cre te toat pleava i dac i-am prezenta n oglind propria sa esen . Acesta este lucrul care devine tot mai necesar. Noi nu ne putem limita doar, pe de o parte, s prezent m o dogmatic antroposofic i, pe de alt parte, s ne ap r m, cnd suntem ataca i, ci avem nevoie de o examinare a a tuturor celor care lucreaz n prezent la idio irea i la degenerarea omenirii. i exist foarte, foarte mul i. Aceasta trebuie s ne-o spunem cam n fiecare diminea i aici lucrul este exprimat f r fanatism. C ci eu, efectiv, vorbesc rar, vorbeam rar i nainte despre aceste aspecte, acum ns , pentru c efectiv aten ia dumneavoastr trebuie s fie ndreptat asupra unui astfel de nonsens care se revars din ntreaga decaden a timpului nostru, cum este acest articol fabricat la Berlin care i face acum turneul prin lume, a a cum i fac i alte lucruri turneul prin lume, vorbesc mai des i am avea efectiv teribil de multe de f cut. S-ar putea lucra cu adev rat 24 de ore la respingerea acestui lucru de ru ine. Apoi vin oameni ca Frohnmeyer i spun c ceea ce au scris nu le-a fost niciodat respins. Dr. Boos a respins aceste scrieri, a scris redac iei respective, care ns nu a acceptat dreptul la replic , astfel nct Frohnmeyer a scos ulterior din foaie ceea ce a min it respectivul preot i apoi a spus c replica pur i simplu nu a existat. Cred c a avut loc i o coresponden n care nici nu se men ioneaz nimic despre faptul c replica a sosit i nu a fost primit . Am avea ntr-adev r foarte mult de lucru dac am vrea s respingem toate aceste lucruri. Este comoditatea lui Frohnmeyer i a lui Hinzelmann de a invoca dac vor s spun ceva care nu corespunde adev rului faptul c tema respectiv ar fi fost respins aici sau acolo, i s -a crezut c ar fi adev rat. Cel care scrie ceva are ndatorirea de a- i c uta sursele [ Nota 56 ]. Cu aceste persoane care- i dezvolt concep iile exclusiv din rea-voin i dintr-o ira ionalitate preponderent nu ajungi niciodat la un rezultat, dac vrei numai s respingi. Este important s se pun ntr-o lumin corect [ Nota 57 ] fundamentele spirituale care pot fi g site oriunde. [Lacun n stenogram ; urmeaz cuvintele finale] Este n interesul problemei i nu n interes personal s spun c din aprilie 1919 am inut nenum rate conferin e n care sunt prezentate cele mai importante aspecte i adev ruri economice, n care se afl numeroase caracteristici ale curentelor spirituale contemporane care ar fi trebuit s fie exploatate. Este vorba de faptul c acolo ar fi disponibil un material important El este pus n sicriu. Lucrurile se tip resc, se trimit membrilor cercurilor Triparti iei, se trimit uniunilor Triparti iei, se citesc n cercuri restrnse. Ceea ce a fost gndit ca adresndu-se omului Universului a devenit n schimb ceva sectant. n interesul cauzei, te doare c lucrurile nu sunt preluate creator, ci sunt tratate astfel.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 82

n fond, o lucrare irosit , care este folosit la a a ceva, dac nu este preluat prelucrat mai departe, dac nu se lucreaz n acest sens. Aceasta este lucrul de care avem nevoie n prezent, nainte de orice!

i dezvoltat , nu este

Nici vorb un poate fi s citim aceste lucruri ntr-un mod sectant n cercuri restrnse; ci dimpotriv sunt n ntregime chestiuni la care se poate lucra mai departe. Pretutindeni exist puncte germinative pentru continuarea lucrului! i de ce s munce ti s ob ii a a ceva, dac apoi el pur i simplu zace ca material tip rit i, de fapt, nimeni nu se sinchise te de el n mod serios? Dar este vorba de faptul c dac este prelucrat mai departe, putem n mod real urma mai departe acele lucruri care au fost indicate n mod special. Acesta este necesar, s urm rim mai departe s facem aceste lucruri; aici sunt germeni care sunt da i pe P mnt. Aceasta nseamn cu adev rat a lucra n mod energic, a scoate mi carea noastr de sub semnul sectarismului, n timp ce, d ac lu m lucrurile simplu i le mbib m din nou cu sectarism, nu putem merge mai departe. Con inutul lucrurilor date prin tiin a spiritului orientat antroposofic nu se potrivesc unei mi c ri sectante; ci el este ntru totul astfel, c poate fi introdus ca ceva care s dea impulsuri pentru ac iuni cosmice. Dar pentru aceasta este necesar ca fiecare s participe cu for a sa. Ne afl m n prezent n fa a necesit ii ca lucrurile s fie transpuse i n practic . Nu progres m dac acest lucru nu este luat n mod serios, dac nu este realmente recunoscut cum spiritul adev rat poate lucra i n practica adev rat . Trebuie ns f cut ceva care s nu bage lucrurile n sicriu, ci care s le preia, s le fac s ac ioneze n sens viu, progresiv. Aceasta este ce voiam s v spun n ncheiere. Nimeni, dar absolut nimeni nu trebuie s se simt lezat de cele spuse. Dar ntr-un timp n care este posibil ceea ce deasemenea am citat aici de curnd: c prin foiletoane se ac ioneaz mpotriva tiin ei spirituale antroposofice i mpotriva a ceea ce a f cut ea, astfel nct ea s se sting : scnteile de foc spirituale ar fi suficiente aici; ar fi acum necesar, ca n scurt timp pe acest deal de la Dornach s coboare i scnteia de foc adev rat , fizic n timpul n care din reaua-voin a subsolurilor acestea pot fi scoase la suprafa , n acest timp chiar sunt necesare aceste cuvinte grave. Din aceast cauz , v-am rugat azi s veni i aici. S nu-mi lua i n nume de r u dac am folosit acest prilej pentru a v adresa un avertismnet foarte serios! Trebuia s aduc acest lucru n fata sufletelor dumneavoastr , a gndirii dumneavoastr , a dispozi iei dumneavoastr suflete ti nainte de aceast c l torie!

CONFERIN A a XIII-a
Haga, 27 februarie 1921
Vremurile n care tr im sunt att de grave, nct nu se pune problema s ne gndim la eventuale rela ii personale. A a c , v rog s -mi permite i s exprim pe scurt, numai n cteva cuvinte, onorabililor care conduc edin a mul umiri cordiale pentru frumoasele lor cuvinte i s trec imediat la ceea ce vreau s v spun, dup ce nu ne-am v zut de mai mult timp, aici, n Olanda. Condi iile n care tr im sunt mult mai serioase dect con tientizeaz majoritatea oamenilor. Aceste condi ii le putem aborda din punctele de vedere pe care ni le pune la dispozi ie studiul de mul i ani al tiin ei spiritului. Noi tim c tr im ntr-o epoc al c rei specific s-a manifestat n secolul al XV-lea. Atunci a nceput s - i dezvolte ncet particularit ile. Iar cei care n calitate de ini ia i n condi iile spirituale ale evolu iei umanit ii pot superviza aceast evolu ie tiu c cea de a doua parte a secolului al XIX-lea a nregistrat un nivel sc zut al evolu iei umane n cadrul civiliza iei, mai ales al celei europene. Acest nivel sc zut, pe care-l putem caracteriza prin ie irea la suprafa a unui val de egoism la to i membrii omenirii civilizate, a unui egoism cum nu a existat mai nainte, i-a extins tentaculele acaparatoare n cel de al XX-lea secol, iar aceste tentacule in nc omenirea pe loc.
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 83

Cnd spun c un val de egoism a ie it la suprafa n ntreaga civiliza ie actual eu nu vorbesc despre ce se nume te n sens curent egoism, ci despre egoism a a cum l vom analiza n diminea a de azi, i cum este cunoscut celui care este ini iat n tainele evolu iei recente a umanit ii. Cunoa tem m dularele naturii umane. tim c de mai mult timp m dularele suflete ti ale naturii umane sunt prinse ntr-o evolu ie special , ntr-o remodelare special . Dac ne rentoarcem n vremuri str vechi ale evolu iei umanit ii, avem de-a face, n cadrul evolu iei str vechi indiene, cu o formare special a corpului eteric uman, apoi ncepe o formare special a corpului astral; o evolu ie median a avut loc n intervalul de timp al evolu iei europene care a nceput n jurul anului 747 nainte de Christos n sudul Europei, i care a luat sfr it n prima treime a secolului al XV lea. Atunci a nceput epoca evolu iei umane n care ne mai afl m n prezent. n anul 747, naintea Misteriului de pe Golgota, ncepe acea faz a evolu iei umanit ii n care s-a dezvoltat a a-numitul suflet al ra iunii sau al afectivit ii. i tot ce pre uie te in prezent omenirea drept cultur greac s-a dezvoltat atunci pentru c n acel timp sufletul ra iunii sau al afectivit ii s-a aflat n faza sa cea mai nalt de evolu ie. n timp ce se dezvolta minunata cultur greac , ceea ce numim sufletul ra iunii sau al afectivit ii se afla ntr-o mi care ascendent . nc nu- i atinsese punctul s u culminant Astfel de puncte culminante sunt ntotdeauna, ntr-un anumit sens, pentru omenire i timpuri de ncercare. S-ar putea spune c grecii au vie uit cu o prospe ime juvenil sufletul ra iunii sau afectivit ii. Din aceast prospe ime juvenil a unei ra iuni nc nep truns de egoism, plecnd de la aceast prospe ime juvenil a dispozi iei suflete ti umane, a luat na tere civiliza ia greac att de admirat de lumea care a urmat. Latinitatea, romanitatea, a preluat ceva din acest caracter al sufletului ra iunii. Cel care are o n elegere profund pentru ceea ce exista n cultura roman tie c ra iunea ajunge aici la un punct culminant. Din aceast cauz romanii au elaborat no iuni att de abstracte, au elaborat ceea ce nu existase n ntregul Orient, ceea ce, a a cum o cunoa tem, nu existase n Europa nici n cultura greac : romanii au elaborat no iunile de drept, no iunile juridice. n prezent, lumea este studiat superficial; se consider c ceea ce gndim despre ius, despre drept, ceea ce l st re te din sufletul ra iunii al romanilor ar fi existat deja n Orientul vechi, la Hamurabi sau al ii. Acest lucru nu este adev rat. Decalogul, cele zece porunci, ct i alte documente ale acelui timp erau cu totul altceva dect no iunile noastre, moderne, de drept. Acestea sunt ceva abstract, ceva ce nu mai este foarte apr opiat sufletului omenesc. Tot ce constituie evolu ie a sufletului ra iunii i-a atins punctul culminant n cadrul civiliza iei europene, ntr-o epoc care este pu in studiat istoric, dar care pentru cel ce vrea s cerceteze evolu ia uman n sens spiritual este deosebit de important i semnificativ . Anul marcant la care ne putem referi ca fiind n mod cu totul deosebit important pentru evolu ia european este 333 dup Misteriul de pe Golgota. Anul 333 dup Misteriul de pe Golgota [ Nota 58 ] reprezint mijlocul celei de a patra epoci postatlanteene. Este acel moment n care n Europa exista concomitent o cunoa tere fluctuant a lumii i o cunoa tere fluctuant a omului. Nu mai este prezent ast zi nimic din cunoa terea p trunz toare a lumii pe care o aveau grecii, n schimb exist o oscila ie ntre dorul dup cunoa terea lumii i dorul dup cunoa terea de sine, dup cunoa terea proprie. Sufletul uman al popoarelor europene a trecut prin multe ncerc ri n acest interval, al patrulea postatlanteean. Romanitatea se preg tea atunci pentru apusul s u. Ea a l sat mo tenire atunci limba sa, ea i-a l sat mo tenire omenirii europene bagajul s u cultural valoros. i a a a tr it apoi omenirea din cea de a doua jum tate a acestei a patra epoci postatlanteene pn n cel de al XV lea secol, cnd a nceput epoca noastr . Din epoca anterioar , n care cei mai mul i dintre noi au parcurs una sau mai multe vie i, am introdus n cea de a cincea epoc postatlanteean par ial prin ereditate fizic , dar mai ales prin aceea c am fost suflete ncarnate anterior mo tenirea celei de a patra epoci postatlanteene. n tot ce este n prezent civiliza ia noastr tr ie te aceast mo tenire a celei de a patra epoci postatlanteene. Noi am integrat n mod activ ra iunea, gndirea, n sufletul ra iunii. Aceasta nseamn mult. Sufletul con tien ei, care aduce pe om la n elegerea propriu-zis a Eului s u, a pus st pnire la nceputul acestei a cincea epoci mai nti pe gndire, pe via a de reprezentare, pe intelect. Omenirea a devenit n eleapt , dar n eleapt n cadrul sufletului con tien ei. Aceasta reprezint n
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 84

evolu ia omului epoca de fasonare a egoismului pn la rafinament. Acest timp al egoismului noi nu trebuie doar s -l atac m criticndu-l, ci trebuie s -l recunoa tem, n ciuda faptului c aduce cu sine attea ispite, n ciuda faptului c aduce pericole suflete ti i exterioare att de mari, ca fiind cel n care con tien a Eului se manifest cu intensitatea cea mai mare. Prin aceasta devine posibil ca omul s preia n sine sentimentul corect al libert ii. Acest sentiment al libert ii noi nu l-am avut n ncarn rile anterioare, n epocile anterioare ale evolu iei umanit ii. Trebuia s trecem prin egoismul care ofer attea tenta ii, pentru a ajunge la dorul de libertate pe care l are omenirea modern . ine de cele mai importante cuno tin e antroposofice faptul c tim c trebuia s prelu m ceva pentru a dep i o etap important a evolu iei omenirii, etapa dezvolt rii libert ii. Dar tocmai din aceast cauz trebuie s fim con tien i c aceast dep ire este nso it de multe ispite, de multe pericole pentru umanitate, n leg tur cu spiritualul-sufletesc i cu corporalul. Cunoa terea orientat antroposofic trebuie s ne dea posibilitatea de a prelua sentimentul deplin al libert ii, dar totodat de a-l nnobila, de a-l p trunde cu o cunoa tere spiritual a lumii, care, n ciuda sentimentului prezent, matur, al Eului, conduce omenirea la solu ionarea sarcinilor, care nu sunt numai sarcini ale egoismului, ci ale ntregii evolu ii a umanit ii, ba chiar ale ntregii evolu ii a P mntului, ale ntregii evolu ii a lumii. n aceast privin , ne afl m n prezent n fa a unui punct de cotitur n ntreaga noastr civiliza ie. Suntem ntr-o perioad a ncerc rilor. n fa a oamenilor se ridic mari sarcini. Dar recunoa terea acestor sarcini este deosebit de dificil , i este ngreunat prin faptul c tocmai am trecut prin perioada marelui egoism. Noi dormim de la adormire pn la trezire. Ne afl m ntr-o stare de con tien atenuat . Cei mai mul i dintre dumneavoastr cunoa te i somnul ca fiind starea negativ n care con tien a este atenuat . Dar nu n acela i mod este apreciat perioada de veghe. Acest timp al veghei, timpul de la trezire pn la adormire, era altfel perceput n cea de a patra perioad postatlanteean . n prezent oamenii cred c sunt treji, a a cum erau treji cei care tr iau, s spunem, n preajma Misteriului de pe Golgota. Nu aceasta este situa ia. ntreaga constitu ie sufleteasc era alta. Oamenii vegheau pe atunci altfel. Ei aveau o con tien mult mai puternic a corpului lor. Omul actual tie extrem de pu ine lucruri despre procesele corporale. Grecii, nu grecii timpului mai trziu, ci grecii timpului presocratic sau preplatonic, tiau multe despre procesele corpului propriu. Grecul cu adev rat cultivat privea spre Soare. De la Soare el primea lumina. Odat cu aceasta el avea i sentimentul c absoarbe ceva eteric, c absoarbe lumina n interior. i cnd gndea spunea: Lumina, Soarele, gnde te n mine. Acesta era pentru grecul presocratic un sentiment real. El nu gndea att de abstract cum gndim n prezent despre aceasta. El spunea: Soarele gnde te n mine; el i las lumina s absoarb prin mine; lumina care afar iradiaz lucrurile, care afar face ca lucrurile s fie vizibile, ac ioneaz n mine n timp ce se oglinde te n ea ns i astfel nct n mine ncol esc gndurile. Gndurile pe care le avea n sine erau pentru grec lumin solar . n acela i timp, ele reprezentau pentru el ceea ce tr ia n mac rocosmos gra ie ac iunilor unor entit i divin-spirituale. Totodat ele erau pentru el ceea ce l ridica, de fapt, deasupra demnit ii sale umane obi nuite, n l ndu-l spre divin. Cnd percepea n sine lumina solar ca gndire el se sim ea ridicat deasupra p mntescului. i cnd mnca grecul considera acest proces prin care prelua ceea ce Soarele nu d n mod direct, ci vine din p mnt ca pe o necesitate vital , dar se sim ea n acela i timp transformat n hrana care devenea el nsu i, trecnd prin gura lui, prin organele sale digestive. El se sim ea una cu aceste alimente, la fel cum se sim ea una cu lumina Soarelui. i percepea gravita ia P mntului n timp ce digera. Se sim ea oarecum ca arpele, nu prea apreciat de el, ci observat mai mult cu timiditate, care iese erpuind din p mnt, i care dup ce a mncat i mistuie hrana n mod vizibil. A a sim ea grecul ceea ce se petrecea n corpul s u, fie c resim ea lumina solar care gndea n el, fie c vie uia ceea ce l nl n uie de p mntesc, preluarea hranei. Prin leg tura intim a ra iunii cu corpul s u, el sim ea ceea ce tr ia n el i ca fiin fizic ntr-un mod deosebit de energic. Acest lucru l pute i deduce i din ce v voi spune n continuare. Noi vedem oamenii i, cnd i red m prin pictur , credem c reproducem ceva din ceea ce noi n ine vie uim. Nu este adev rat c putem vie ui aceasta. Am face-o doar dac am putea reproduce
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 85

ca prin vraj , n noi, modul n care se sim ea omul grec p truns de ntreaga natur . Acest lucru trebuie s -l nv m din nou pe cu totul alte c i dect l f ceau grecii. ncepnd cu mijlocul secolului al XV-lea am atins abstract-teoretic o structur sufleteasc interioar care nu ne mai las s ne vie uim corpul, ci care tr ie te n reprezent ri ce ne fac s ne nchipuim c am cucerit gndirea, n beneficiul egoit ii, pentru Eu. De acest lucru trebuie s fim con tien i. i trebuie s n elegem c trebuie s prelu m din nou spiritualitate din tiin a spiritului de orientare antroposofic pentru ca egoitatea s se umple cu ceva, pentru ca n via a noastr s p trund din nou, acum pe o alt cale, ceea ce grecii vie uiau nemijlocit, dar care nu s-a perpetuat. Pentru grec mersul era o necesitate natural , asem n tor cu zvcnirile fulgerelor, cu rostogolirea tunetelor. El nu tia nimic despre libertate. El cuno tea omul. El tia despre om chiar mai mult dect se crede n prezent. El de inea, de exemplu, cuvinte care aratau clar c avea cuno tin despre leg tura dintre spiritual-sufletesc i fizic-corporal. Cuvintele grece ti, acele cuvinte care au r mas de la greci sunt n prezent mult mai semnificative dect cele care provin din concep ia noastr patologic sau terapeutic . Hipocondria, de exemplu, define te cartilaginozitatea abdomenului inferior. Este ceea ce grecii au numit plecnd de la cunoa terea modului n care se manifest cartilaginozitatea ntr-o anumit parte a corpului prin ac iunea spiritual-sufletescului. Aceste denumiri reprezint mult mai mult dect b nuiesc oamenii actuali i dect poate scoate medicina actual din gndirea ei abstract , chiar dac experimenteaz , disec etc. Ast zi noi trebuie s revenim la adev ruri, la realit i, lucru ce poate fi realizat prin tiin a spiritului. n cea de a patra epoc postatlanteean , n care oamenii au parcurs ntr-o anumit m sur ceea ce este cunoa terea de sine fizic , n elegerea corporal-umanului aproximativ n prima treime a sa , se plaseaz cel mai mare eveniment al evolu iei umane, Misteriul de pe Golgota. Ce caracterizeaz timpul n care se nscrie Misteriul de pe Golgota? Dac ne ntoarcem mai mult napoi, ntlnim n timpurile vechi, n epoca greac , n epoca egipteano-caldeean , n cea persan , n cea indian veche, o cunoa tere nemijlocit a ntregii entit i umane. Aceast cunoa tere dispare apoi. Ultimele resturi ale acesteia se g sesc n timpul n care a avut loc Misteriul de pe Golgota. Atunci mai exista ceva din cunoa terea instinctiv veche a umanit ii. De exemplu, personalit ile care ne sunt descrise de Evanghelii ca fiind apostolii sau ucenicii Domnului mai posedau ceva din cuno tin ele vechi, dar n mod instinctiv, nu tr ind cu claritate n sufletele lor. i al ii mai aveau astfel de cuno tin e. n acea vreme, astfel de cuno tin e erau n mare parte pe cale de dispari ie, dar totu i mai existau. Ele erau n stare muribund , de stingere, dar mai r m seser suficiente pentru ca un mare num r de oameni s poat n elege Misteriul de pe Golgota; atunci a fost inserat n evolu ia acelui timp Apostolul Pavel, care a devenit el nsu i v z tor al lumii spirituale. Prin toate acestea s-au creat condi iile pentru a fi n eles ntr-un mod originar, instinctiv, Misteriul de pe Golgota. Mul i oameni se aflau deja ntr-o faz de evolu ie ulterioar . Mai ales grecii cultiva i i romanii cultiva i aveau deja no iuni mult prea abstraete pentru a n elege Misteriul de pe Golgota. Dar anumi i oameni i p straser ultimele resturi ale cunoa terii vechi, clarv z toare, tradi ii clarv z toare, i au n eles c aici ntr -adev r o for extraterestr , Christos, s-a ata at de un om terestru, Iisus din Nazaret. 333 a fost anul n care puteai ntlni ultimii urma i ai celor care n Europa mai n elegeau Misteriul de pe Golgota, dar nu cum ni-l red tiin a spiritului de orientare antroposofic aceasta nc nu exista , ci prin intermediul resturilor vechii cunoa teri, a celei r mase din gnoz etc. Mai exista aici o anumit cunoa tere spiritual . n sufletele omene ti tr ia o mo tenire uman str veche. Cu ajutorul acesteia ei puteau n elege Misteriul de pe Golgota. Ce a r mas din Misteriul de pe Golgota? Tradi ie ra ional . Gnoza veche a devenit teologie, n elegere pur logie a divinului. Teologie, pur n elegere logic , nu intuire clarv z toare a divinului. i aceasta s-a ntmplat, ncepnd cu anul 333, pn la nceputul fatalului secol al IX-lea, cnd la cel de al optulea Conciliu ecumenic din anul 869, de la Constantinopol, a fost proclamat ca dogm faptul c omul nu este alc tuit din trup, suflet i spirit, ci numai din trup i suflet, iar sufletul are unele calit i spirituale. n acest context a fost anulat dogmatic trihotomia, cum se numea atunci singura cunoa tere a faptului c omul este alc tuit din trup, suflet i spirit , i a trebuit s fie acceptat dogma c omul este alc tuit doar din trup i suflet ca fiind singura credin corect .
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 86

Filosofii moderni pretind c au o cunoa tere lipsit de prejudec i i vorbesc despre trup, pe de o parte, i de suflet, pe de alta. Despre spirit ei vorbesc ntr-un mod pur frazeologic, c ci nu-l cunosc. Ei l-ar cunoa te doar dac ar recunoa te tiin a spiritului de orientare antroposofic . Aceast filosofie lipsit de prejudec i care se pred n prezent, adeseori, ce este ea de fapt? Ea este dogma celui de al optulea Conciliu ecumenic din anul 869. i n timp ce marii filosofi ai timpului nostru afirm c fac o tiin lipsit de prejudec i, ei nu toarn , de fapt, n forme noi nimic altceva dect ceea ce a impus ca dogm cel de al optulea Conciliu al cre tinismului. Acest lucru trebuie n eles. Trebuie s v fie clar c referirea la spirit n cadrul na terii civiliza iei moderne a fost considerat periculoas deja n a doua jum tate a celei de a patra epoci culturale postatlanteene. Azi ne afl m n fa a ndatoririi de a atrage din nou aten ia asupra spiritului care ntr-o perioad ndelungat a civiliza iei europene a fost declarat ca fiind diavolul. n fond, dup anul 333 nu au r mas dect tradi iile vechii christologii. Pentru ceea ce este artistic se recunoa te mai u or c a r mas tradi ie. Privi i, de exemplu, tablourile lui Cimabue [ Nota 59 ], aici ve i vedea c n ele mai tr ia o lume, care de ndat ce iese la iveal la Giotto [ Nota 60 ], devine alta. La Cimabue mai tr ie te ceva, a a cum mai tr ie te la Dante, de exemplu, pe care oamenii ulteriori nici nu-l mai vie uiesc. Dar aceast aflare n lumea spiritual care mai este prezent la Cimabue a ncetat mai trziu. Pentru Cimabue era nc un lucru de la sine n eles s se fac un fundal auriu. Icoana ruseasc nu reprezint ceva care ar fi fost pictat dup un model, ci ceva n care mai tr iesc tradi ii vechi, tradi ii r mase dintr-o clarviziune care mai era prezent n timpul Misteriului de pe Golgota i care f cea inteligibil Misteriul de pe Golgota. Apoi au sosit timpurile n care tradi iile au fost men inute prin mijloace exterioare, prin for . Apoi a venit timpul celui de al XIX-lea secol, cnd obi nuita vioiciune sufleteasc , care a dat roade att de bogate n tiin a naturii i n tehnic a fost aplicat i teologiei. Dar ce a devenit ea n teologie? Din Iisus Christos, din ntruparea unei entit i extraterestre a rezultat omul modest din Nazaret, omul cel mai excep ional, dar nu purt torul unei entit i extraterestre. Naturalismul a devenit Teologia. Cu ct teologii moderni l concep mai uman pe Iisus din Nazaret, cu ct au mai pu in prilejul de a face christologie cu att mai mult le place aceasta. Ei ar vrea s se ridice i n teologie numai pn la descrierea omului Iisus din Nazaret, nu pn la n elegerea lui Christos ca o entitate extraterestr care a locuit n omul Iisus din Nazaret. Cel ce este ini iat n prezent n evenimentele cosmice ale spiritului trebuie s vad unele lucruri altfel dect o pot face oamenii dup judecata exterioar . Europa Central , care tr ie te n prezent o soart att de tragic , a suportat, printre alte lucruri care nu sunt de discutat aici, i pe acela de a-l considera pe Adolf Harnack [ Nota 61 ] mare c rtutrar, pe acel om care a ajuns s spun c Fiul nu ar apar ine Evangheliei, ci numai Tat l, iar Evanghelia trebuie astfel n eleas nct s nu se vorbeasc dect despre Iisus din Nazaret i despre ceea ce acesta a predicat despre Dumnezeu Tat l. Conform teologiei lui Harnack ar trebui eliminat n l area privirii spre spiritualitatea lui Christos. n Europa Central , teologia lui Harnack a nsemnat t g duirea cre tinismului, contestarea acestuia, a nsemnat ntemeierea acelei concep ii despre lume care declar n mod expres: Nu vrem s mai tim nimic despre spiritualitatea lui Christos. Lucrul cel mai semnificativ pentru omenirea de ast zi este faptul c peste no iunile cele mai importante pentru via se suprapun acum cele mai ciudate concep ii. Astfel, omenirea actual tie ce este somnul de la adormire pn la trezire, dar nu este atent la ce este cel lalt somn, de la trezire pn la adormire, cnd ne mi c m n cotidian i ne d ruim unor iluzii, unor visuri cu privire la faptele cele mai importante. Omenirea mai nou nu doarme numai noaptea n pat acesta este cel mai bun somn , ea doarme, n egoismul ei, i cnd se baricadeaz n interiorul ei, cnd nu nva s cunoasc trupul uman, dar nici nu vrea s se ridice la cunoa terea spiritual de sine. Este un altfel de mod de a dormi dect cel din timpul care se scurge de la adormire la trezire. Pentru a n elege acest lucru trebuie n mod obligatoriu s cunoa tem natura adormirii i a somnului din timpul scurs de la adormire la trezire. Ce se ntmpl atunci, de fapt, cu omul? De ce, n concep ia ra ional a omului modern, dormitul ar nsemna pentru structura sa sufleteasc acela i lucru ca i pentru grecul din Antichitate? Grecul nu veghea, i egipteanul nici att, cum vegheaz omul de azi, i nici nu dormea astfel. Noi trebuie s
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 87

cunoa tem, pentru fiecare epoc , structura sufleteasc care o caracterizeaz . Cnd sufletul uman, a adar Eul i corpul astral, se desprind n somn de corpul fizic i de cel eteric, care r mn culcate, unde se afl sufletul, a adar Eul i corpul astral? Cu descrieri exterioare cum ar fi aceea c un nor se ridic deasupra corpului fizic r spunsul nu ne este dat, de i pentru clarviziunea exterioar , pentru clarviziunea cea mai exterioar , acesta este un fapt. Trebuie privit spre interior. Trebuie privit spre ceea ce sufletul vie uie te propriu-zis ntre adormire i trezire. La omul actual, sufletul tr ie te ntre adormire i trezire acele experien e prin care pe de alt parte trec sufletele care nc nu s-au ncorporat pe P mnt. S lu m un eveniment care mi-a fost adus la cuno tin chiar acum, nainte de a fi nceput conferin a: unui antroposof i sa n scut o feti . Acum un an ea se afla n lumea spiritual i ncerca s coboare n lumea fizic . A adar, ea a fost n lumea spiritual n toate deceniile anterioare cu care noi suntem mai n vrst dect aceast fetit care s-a n scut acum. n timpul n care am dormit, i noi am tr it, de la adormire pn la trezire, tot n lumea pe care a parcurs-o aceast feti nainte de concep ie, respectiv nainte de na tere. Aceasta este i lumea noastr . Sufletele nc nentrupate tr iesc ni te experien e; mpreun cu aceste tr im noi n cea de a cincea epoc postatlanteean cnd dormim i n toate evenimentele care sunt asem n toare cu cele pe care le vie uiesc astfel de suflete n lumea spiritual . n schimb, cu ceea ce noi ignor m, dormind n starea de veghe de la trezire pn la adormire, noi tr im n mo tenirile provenind de la vechea via p mntean . Ceea ce a r mas de la culturile indian , iranian , egiptean , ceea ce ns a fost vie uit spiritual pe P mnt, cu aceasta tr im cu totul ncle ta i n mod egoist n interiorul nostru, pentru c o aducem cu noi n ncarnarea actual . Cu aceast tr im noi n via a diurn , ignornd prin dormire prezentul c ci acesta con ine foarte multe evenimente spirituale sesizabile , dar noi ne ncle t m de reprezent rile pe care le avem din trecut, pe care le men inem chiar cu nc p nare n vorbirea noastr , c ci pentru noi vorbirea con ine n mare parte elemente vechi de n elepciune cristalizate. Noi ne opunem ca aceste bunuri de n elepciune s ac ioneze n vreun fel asupra sufletelor noastre. Azi vorbim, de exemplu, despre cu it i foarfece (n limba german , Messer i Schere, n.tr.) i n general nu reflect m cnd focaliz m ac iunea de t iere cu foarfecele c la baza cuvntului se afl substantivul tuns (n limba german , das Scheren, n.tr.) pe care-l g si i scris pe orice firm de frizerie. Iar la baza cuvntului cu it se afl o reprezentare moral ; acesta este legat de m sur (n limba german , das Mass, n.tr.), de a doza, a m sura (n limba german , zumessen, n.tr.). Lucrurile care se afl cristalizate n cuvinte reprezint via spiritual veche. n prezent, folosim cuvintele f r a gndi, lucrurile ns se odihnese in profunzimile fiin ei noastre. Cnd vorbirea se desprinde din noi, vie uim timpuri p mntene vechi. De la trezire la adormire noi tr im spiritual timpuri vechi, dormind; iar de la adormire pn la trezire vie uim acele evenimente care indic coborrea sufletelor n via a p mntean . Acestea sunt realit i, sunt adev ruri. Omenirea trebuie s - i nsu easc aceste adev ruri dac vrea s nu fac cuno tin numai cu for ele declinului, ci i cu for ele de r s rire. Ar fi bine dac un num r mai mare de oameni ar face seara, nainte de adormire, altceva dect fac de obicei. Gndi iv pu in care este, pentru mul i oameni, ultimul lucru pe care-l fac seara cnd se duc la culcare. Pentru omul actual ar fi corect s - i spun : A vrea s p trund n acea lume n care exist for e de r s rire, n care sunt vie uite for ele care conduc sufletele spre via a p mntean , n care aceste for e sunt vie uite spiritual. n prezent, omul vie uie te ntre adormire i trezire for e ale viitorului. El ar trebui s - i dezvolte, din aceast cauz , o dorin vie pentru acele nv turi care vorbesc despre lumea spiritual , care dezvolt o stare de con tien despre ceea ce vie uiesc sufletele cnd se afl ntr-o stare asem n toare, dar con tient , cu sufletele ntre adormire i trezire. Din aceast lume trebuie s vin marile impulsuri care pot face s nainteze civiliza ia, care pot vindeca civiliza ia. De aici trebuie s vin impulsurile spirituale i cele social-economice care trebuie s se desf oare ca for e vindec toare ale civiliza iei noastre. C ci n vremea noastr trebuie s avem din nou posiblitatea de a n elege spiritual Misteriul de pe Golgota. Ce este oare esen ial sau s spunem lucrul esen ial, c ci exist multe aspecte esen iale n Misteriul de pe Golgota? Un Dumnezeu, o entitate supraterestr a cobort, a s l luit n Iisus din Nazaret. O calitate a unor astfel de entit i este aceea c ele nu mor. Toate acele entit i pe care le g si i descrise n cartea mea tiin a ocult n schi ca fiind entit i ale ierarhiilor superioare, ale
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 88

ngerilor, ale Arhanghelilor etc., pn la cele mai nalte, Serafimii i Heruvimii etc., nu mor ca oamenii; pute i vedea care este destinul vietii lor ei nu mor cum mor oamenii. Ce a luat asupra sa Christos care a ie it n eviden dintre aceste ierarhii superioare? El a murit ntr-un corp omenesc. Aceasta este tranzi ia sa cea mai important spre adev r n cadrul omenirii. El a murit ntr-un corp uman. El a str b tut acea vie uire a mor ii pe care al i zei care sunt lega i de P mnt nu o parcurg. Acest aspect mai era ntructva n eles pn n anul 333, i trebuie s nv m s n elegem din nou c , n fapt, o entitate extraterestr a vie uit moartea i prin aceasta s-a integrat n evolu ia P mntului, a tr it al turi de noi n evolu ia terestr . Dar trebuie s avem marea smerenie de a recunoa te c aceast entitate se afl deasupra a ceea ce poate vie ui structura sufleteasc uman . Aceast entitate a cobort din lumi n care nu se moare. Ce fiin e slujesc entitatea Christos? Nu toate au ajuns la acela i sacrificiu; nu toate au cobort pe P mnt i au murit. Entit i, ncepnd cu ngerii i pn la ierarhiile superioare, l slujesc pe Christos care s-a unit cu evolu ia terestr . Dar noi nu le recunoa tem dac nu ne lans m n cunoa terea supraterestr a ierarhiilor superioare. Ceea ce conduce la Christos trebuie c utat prin cunoa terea lumilor superioare. Avem nevoie de tiin a spiritului pentru a putea ajunge din nou la cunoa terea lui Christos. C ci Christos este pe P mnt, dar ceea ce-L nconjoar este n lumea ierarhiilor superioare. A fost marea ispit a omenirii timpurilor mai noi aceea de a str bate tiin a naturii cu marile ei triumfuri, de a prelua n sine exclusiv cunoa terea for elor naturale exterioare. Dar dincolo de toate aceste for e naturale tr iesc entit ile spirituale, dincolo de aceste tiin e ale naturii tr iesc, conducnd i diriguind, entit ile spirituale care-I slujesc lui Christos. Christos este n tot ce este evolu ie terestr . Fiin ele supraterestre care l slujesc sunt cunoscute numai prin tiin a spiritului. Din aceast cauz , tiin a spiritului are fa de nnoirea cre tinismului o sarcin de o importan imens . tiin a spiritului nu o putem practica n prezent dac o privim numai ca pe o problem personal . Ea este o problem a ntregii lumi civilizate: i din aceast cauz a fost o necesitate interioar , nc de la nceput, n interiorul cercului care a p strat denumirea Societate antroposofic , ca tiin a spiritului s fie pus altfel n practic dect n Societatea teosofic . Societatea teosofic a avut nc de la nceputurile ei, n ntreaga ei constitui ie, un caracter sectant, ceva care lua n calcul egoismul timpului mai nou. Antroposofiei i-a revenit sarcina s ia n calcul con tien a modern , s ia n calcul ceea ce este cultura exterioar a con tien ei moderne, n care trebuia s introduc rezultatele cercet rii spirituale. Fa de aceasta, toate micile dispute i ciorov ieli nu intr n discu ie. Esen ial era c eu trebuia s men in pur acea mi care a spiritului care ia n calcul ntreaga tiin modern . n aceast privin , nu m intereseaz dac unul sau altul recunoa te sau nu un lucru. Chiar dac toat lumea ar tuna i ar fulgera, chiar dac toat lumea ar critica, nu despre aceasta este vorba, ci despre faptul ca tiin a spiritului pe care eu o reprezint s fie n consonan cu mentalitatea tiin ific modern i cu con tiin a moral modern . Eu a trebuit s dau prioritate Filosofiei libert ii i propov duirii karmei. A trebuit s aud adesea cu strngere de inim n cercul teosofilor cum ace tia spuneau c dac pe cineva l atinge o suferin , sau dac cineva este, din punct de vedere social, o fiin chinuit apartinnd unei clase sau caste inferioare, acest lucru se ntmpl pentru c se afl n karma lui, el a meritat aceasta. Aceasta era o t lm cire a ideei de karma pe care o f ceau oamenii egoi ti ai secolului al XIX-lea sau al XX-lea. Ace ti oameni nu reflectau la faptul c noi nu tr im numai n aceast via p mntean , ci c vom tr i i n vie i viitoare. i n prezent nu trebuie s privim tot timpul napoi, la ceea ce am avut n vie ile p mnte ti trecute, ci trebuie s reflect m i la faptul c acel lucru pe care-l vie uim acum, n vie ile p mntene viitoare va trebui s -l privim retrospectiv ca fiind ceva pentru ntia oar . Libertatea este n deplin consonan cu ideea karmic , numai c tot ce exist n cartea de conturi a vie ii se afl ntr-un context karmic. Dac fac suma destinului de via potrivit activului i pasivului i apoi stabilesc diferen a, ajung la un bilan al vie ii, dar din aceast cauz cifrele luate separat nu sunt supuse unei necesit i naturale, tot a a cum cifrele individuale ale c r ii de conturi a comerciantului nu depind de a a ceva, i n final redau totu i cu necesitate un bilan . Astfel, libertatea poate fi perfect asociat cu ideea de karm . Nu ne este ng duit s ne d ruim comodit ii unui fatalism cnd prezent m ideea de karm ca pe un lucru pe deplin justificat. Tot astfel, tiin a spiritului trebuie s fie n acord deplin cu con tiin a modern , cu mentalitatea moral a umanit ii moderne. Din aceast cauz , aproximativ cnd s-a produs catastrofa care se datoreaz suflete te, spiritual i fizic egoismului omenirii moderne a ap rut necesitatea de a lucra cu tiin a spiritului la scar mare.
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 89

Ar fi fost oare cinstit i de bun -credin s se proclame c tiin a spiritului exist pentru a ajuta omenirea, i apoi, n vremurile n care cerin ele sociale au devenit att de stringente cum se ntmpl n prezent, s nu avem nicio concep ie social ? Nu trebuie oare s progreseze iubirea de oameni pn la stadiul de cunoa tere social ? Trebuie s r mnem la declama ii frazeologice despre iubirea de oameni? Oare nu trebuie s naint m spre impulsuri sociale reale? Privi i evolu ia spre impulsuri sociale reale ca fiind rezultatul tiin ei spiritului, ca fiind un rezultat a ceea ce v-am spus azi despre veghe i somn, despre veghea dormind i despre trezirea somnului prin tiin a spiritului; privi i-o ca fiind un rezultat al acelei cunoa teri care v spune c spiritele slujitoare ale lui Christos ne devin clare numai cnd privim n sus, n lumea spiritual , abia prin aceasta ne redevine prin tiin a spiritului, ne redevine clar, ntr-un sens care corespunde omenirii actuale, Misteriul de pe Golgota; privi i ca fiind un rezultat al tuturor acestor aspecte faptul c tiin ei spiritului nu-i este permis s stagneze n cadrul unor loji sau ramuri sectante oarecare, ci c trebuie s-o ducem n afar att ct putem, fiecare dup m sura lui. La Dornach nu trebuia s se creeze un loc sectant, ci un loc n care s poat fi fertilizate toate tiin ele, ntreaga via activ , via a social , via a artistic . tiin a spiritului de orientare antroposofic trebuie s devin o problem a maselor largi ale umanit ii, cu toate c , de ceea ce este mai important n ea, ceea ce ne st mai aproape de inim , ceea ce ne permite ca for ele din interior s prind via , ne ocup m totu i n cercul mai restrns al ramurii noastre. ntruct trebuie s ne adun m for ele, pentru ca s putem cultiva o anumit cunoa tere superioar , pe care s-o asimil m mai nti n aceste ramuri. Aceast cunoa tere trebuie ns s fie cultivat i format . C ci tr im, n prezent, ntr-o epoc n care oamenii de fapt nu tiu ce vor pentru c ignor , dormind, ceea ce este mai important n via a n care vor ns to i o recunoa tere a spiritului. Aceasta trebuie s-o sim im n zona cea mai profund a inimii, n calitate de pionieri, s spunem, ai nnoirii spirituale, ca antroposofi. Din aceast cauz doresc din toat inima ca i n cadrul ramurilor noastre din Olanda s domneasc o studiere serioas , activ i srguincioas a ceea poate fi oferit mi c rii noastre din lumile spirituale drept cuno tin e. Dar eu doresc s nu se r mn la activitatea n interiorul ramurilor, astfel nct ceea ce este cultivat n ramuri s fie doar punctul de plecare al unei ie iri printre to i oamenii, pentru ca acele doruri care tr iesc n ntreaga umanitate s poat fi satisf cute prin concep ia spiritului de orientare antroposofic . Acesta este motivul pentru care trebuie s n elegem n ce constau aceste doruri ale umanit ii moderne. S nu credem c devenim materiali ti prin faptul c spiritualiz m materia. S ne fie clar faptul c o mare nenorocire se afl n fa a umanit ii, dac nu este recunoscut n mod corect pentru a fi nl turat . Cel de al optulea Conciliu ecumenic din anul 869 a eliminat din umanitate privirea asupra spiritului. Cei care sunt chiar materiali ti convin i ar vrea s preg teasc etapa urm toare; ei ar vrea s preg teasc abolirea deasemenea a sufletului, i s transforme ntr cuno tin general -o dogmatic a vie ii moderne i viitoare ideea c omul este numai trup. Anumi i ini ia i diabolici cuget la mijloace pentru a educa n sens materialist nu prin influen e suflete ti, ci prin ingrediente, prin anumite sucuri extrase din natur , pentru a putea preg ti n general n sens materialist omul ca trup. Mai mult, cu alte principii dect cele ale colii Waldorf protestele spirituale sunt mpotriva materialismului modern , al i oameni gndesc la elaborarea psihologiei experimentale, care face n prezent tot felul de experien e pentru testarea capacit ilor. Ace asta este numai treapta premerg toare a ceea ce se vrea de fapt. Nu se mai dore te educarea copilului prin mijloace suflete ti, ci cu mijloace materiale exterioare, pentru a dezvolta capacit ile n context corporal. Vom ajunge la automatizarea omului dac nu reflect m n timp util la faptul c nu trebuie s fie f cut cale ca dup abolirea spiritul, s se ajung n plus i la abolirea sufletului, ci trebuie s fie f cut calea ntoars fa de cea urmat de la al optulea conciliu, c trebuie s fie f cut calea pentru a reg si spiritul i de a cultiva ceea ce poate fi din nou aflat din el n omenire n toate domeniile vie ii umane practice. Aceasta a vrea s fi a ezat n sufletele dumneavoastr , n inimile dumneavoastr , dup ce mai mult timp nu ne-am putut vedea. Cultiva i tiin a spiritului mai nti ca o problem a inimii, a a cum trebuie s-o cultive fiecare om luat individual, pentru a putea progresa. Apoi, cultiva i ceea ce a i preluat astfel n dumneavoastr , n timp ce introduce i aceasta n omenire n toate domeniile

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 90

vie ii. Atunci ve i g si treptat calea pentru a face ceea ce este corect, fiecare la locul s u, n cadrul timpului actual grav, cople it de ncerc ri al umanit ii.

CONFERIN A a XIV-a
Dornach, 11 martie 1921
De cnd ne-am v zut ultima oar aici, mi carea noastr antroposofic are de consemnat unele progrese importante. Dup ce am plecat, am preg tit la Stuttgart o serie mai lung de conferin e care trebuiau inute mai nti n Germania. Activitatea mea din zilele de mijloc ale lunii februarie era destinat preg tirii acestor conferin e. Apoi, dup jum tatea lui februarie, a nceput, prin activitatea unui num r mai mare de prieteni ai no tri, nainte de toate profesorii colii Waldorf i colaboratorii din Stuttgart, dar i a unor prieteni mai tineri care au aderat la mi carea antroposofic n ultima vreme, o activitate de prezentare de conferin e extins n cele mai importante ora e ale Germaniei, care se va ncheia abia cnd va ncepe cursul universitar din Stuttgart, la 12 martie. Aceast activitate s-a n scut din n elegerea necesit ii de a face ceva temeinic pentru mi carea antroposofic i pentru tot ceea ce este rezultatul ei sau cel pu in ar trebui s fie , ceea ce este legat de ea. Este, binen eles, greu s ob ii s li pline n ora ele n care pentru cauza noastr lucreaz grupuri mici de prieteni. Cu toate acestea, n vremea actual dificil , trebuie f cut tot ce este posibil. Concret, conferin ele au avut drept scop, pe de o parte, s arate cum trebuie s se implice tiin a spiritului de orientare antroposofic n marile probleme culturale i ale civiliza iei prezentului, i, plecnd de aici, s prezinte consecin ele concep iei antroposofice de baz pentru via a social . Pe aceast direc ie au mers conferin ele inute i care nc vor mai fi prezentate ntr-un mare num r de ora e germane. Dr. Boos [ Nota 62 ] a contribuit cu activitatea sa la aceast serie de conferin e i va mai contribui i n alte ora e ale Germaniei; i vom vedea dac naintarea puternic pe care am ncercat s -o facem prin aceasta, g se te n elegerea n prezentul nostru, acea n elegere de care prezentul nostru ar avea atta nevoie. Dup ce, la 17 februarie, au fost terminate conferintele din Germania m-am putut deplasa n Olanda pentru a putea ac iona acolo, printr-o serie de conferin e, pentru mi carea antroposofic . Conferin ele prezentate i-au propus s arate c tiin a spiritului de orientare antroposofic izvor te din cerin ele civilizatoare ale prezentului, c ar putea fi ceva esen ial i important pentru acele suflete ale prezentului care sunt cu adev rat interesate de cunoa tere. Am conferen iat ntr-o serie de ora e olandeze pe dou teme, tiin a spiritului de orientare antroposofic n esen a ei i n rela ia sa cu marile probleme ale civiliza iei contemporane i Probleme de via pedagogice, de instruire i practice, din punctul de vedere al tiin ei spiritului de orientare antroposofic . Despre aceste probleme am vorbit la 19 februarie la Amsterdam, la 20 februarie la Hilversum, la 21 februarie la Utrecht; la 22 februarie am inut apoi, n orele dup -amiezii, o conferin cu proiec ii de diapozitive despre construc ia noastr de la Dornach. La 23 februarie am inut o conferin la Haga, la 24 februarie din nou la Utrecht; la 25 februarie am inut o conferin la Universitatea tehnic de la Delft despre formarea economic sub influen a triparti iei organismului social. Conferin a din 26 februarie a fost anun at dar nu a mai avut loc, pentru c trebuia s -mi menajez vocea, c ci la 27 februarie trebuia s conferen iez diminea a, ntr-o ramur , n fa a prietenilor no tri universitari, la Haga, i n seara aceleia i zile din nou la Haga despre problemele educa iei i instruc iei din punctul de vedere al tiin ei spiritului. n dup -amiaza zilei de 28 februarie am inut la Haga o conferin cu proiec ii de diapozitive despre construc ia noastr de la Dornach, iar n seara aceleia i zile a doua conferin oficial la Amsterdam. La 1 martie am inut o conferin la Universitatea din Amsterdam pe tema Antroposofie i filosofie". La 2 martie am inut o conferin oficial la Rotterdam. La 3 martie arn inut o conferin oficral la Hengelo [ Nota 63 ], n Olanda. Este un loc deosebit de interesant pentru c este, de fapt, creat n mod artificial. n anii 60, 70 ai secolului al XIX-lea, mai mul i industria i au realizat aici amenaj ri
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 91

importante de tip industrial i, printr-o gndire cu adev rat industrial-social , Hengelo a fost construit treptat. Acest lucru apare cu deosebit claritate la lumin cnd vizitezi coala elementar de acolo. Am avut pu in timp, dar am vizitat institu ia i ne-a s rit n ochi faptul c ace ti copii sunt altfel dect, de exemplu, cei pe care i primim, n prezent, s spunem, n prima clas primar a colii Waldorf. Ace tia ne vin pur i simplu din popor, a a cum este acesta ca rezultat al civiliza iei actuale. La Hengelo s-au realizat mai nti anumite amenaj ri de tip industrial, i oamenii care au fost adu i s populeze locul au lucrat acolo din anii 70 ai secolului trecut; copii lor lucreaz acum n stabilimentele industriale construite acolo, iar copiii acestor oameni, a adar, a doua genera ie, au frecventat coala de mici. Acest lucru se observ foarte clar; ei nu sunt copii lua i de pe strad , ci au fost d d ci i n mod artificial de-a lungul mai multor genera ii de o civiliza ie izvort din modul de gndire de atunci, binen eles n avantajul lor, dar preg ti i ntru totul artificial, i ei poart amprenta unei civiliza ii artificiale. Este greu s ntmpini prejudecata care este n prezent att de r spndit , tocmai cnd te plasezi ntr-un astfel de mediu. Eu m-am referit n diferite conferin e la felul n care peste Europa s-a r spndit un val de liberalism, tocmai cnd ncepea ultima treime a secolului al XIX-lea, un val de spiritualitate liber care, dac ar fi putut g si o prelungire nspre partea spiritual , ar fi putut furniza realiz ri deosebit de importante. n loc de aceasta, am fost ntor i spre reac iune, pentru c aveam un spirit tiin ific materialist care nu mai corespundea voin ei liberale de atunci. Este uimitor modul n care se desf oar aspectele karmice. De exemplu, am inut n ultimele zile aceast conferin la Hengelo pentru industria ii de acolo, oameni care sunt lega i de de acest loc, i am v zut cum nc mai ac ioneaz n prezent acel lucru c ruia de fapt i-a fost rupt vrful, c ruia nu-i lipse te dect prelungirea spiritual . Cnd m-am ntors din nou aici, am scos ntmpl tor din rafturile mele o carte care prezint un anumit interes n leg tur cu aceste aspecte. Aceast carte, care n sine nu este deosebit de important o carte care trateaz probleme filosofice [ Nota 64 ] , este redactat de un fost filosof universitar din Bonn, Jurgen Bona Meyer; dar este un exemplar care a apar inut cunoscutului materialist Arnold Dodel, care a activat la Zrich. R sfoind aceast carte se poate vedea n ce m sur a citit-o. Peste tot, pn la pagina 114 ea are 460 de pagini , se g sesc nsemn rile sale f cute cu creionul, i se poate vedea cum materialismul atac n stil taurin ceea ce vrea s se pun n valoare din vechea filosofie; chiar dac n maniera nendemnatic a filosofului de la Universitatea din Bonn se poate vedea cum atac materialismul, cum ceart materialismul, pe lng aceasta, materialismul se manifest cu o arogan de necrezut. Vede i dumneavoastr , dragi prieteni, aceasta este ceea ce atunci a frnt nceputul unei voin e de mai bine i ne arat c este neap rat necesar o adncire ntr-o via spiritual , dac vrem s progres m n planul civiliza iei, dac nu vrem s intr m n declinul care este att de clar perceptibil pretutindeni, dar mai ales n domeniul economic, dac nu vrem s ne pr bu im n dec dere. Faptul c anii 60-70 nu au l sat s creasc o via spiritual constituie cauza care a determinat, de fapt, toat nenorocirea timpului nostru. n afara acestor conferin e, inute n cele mai variate locuri, am avut spectacole de euritmie, i anume, la 20 februarie la Hilversum, la 22 februarie la Amsterdam, la 26 februarie la Rotterdam, la 27 februarie la Haga. La 27 februarie la Haga au avut loc trei manifest ri culturale: diminea a, o manifestare a ramurii, dup -amiaz un spectacol de euritmie i seara conferin a oficial . Apoi, a mai fost un spectacol de euritmie la 2 martie la Amsterdam, la care ns nu am putut fi prezent, la care domnul Stuten [ Nota 65 ] a rostit cuvntul introductiv, pentru c n acea zi trebuia s in conferin a mea oficial la Rotterdam. Ceea ce este de spus aici este faptul c pretutindeni se poate observa cu claritate la oameni un anumit dor de hran sufleteasc , de ceea ce poate s fac s progreseze sufletul. Printre spectacolele de euritmie proiectate au avut loc cele de la Kln, Essen, i vor avea loc la Mannheim, Karlsruhe, Freiburg i Stuttgart. Alte aspecte pe care a vrea s le men ionez sunt de natura celor ce au trebuit s fie discutate adeseori aici, care nso esc ca o umbr mi carea noastr : cu ct mi carea noastr i dovede te mai mult necesitatea ei interioar , cu att devine mai mare adversitatea. Aceast adversitate se caracterizeaz prin aceea c pe m sura ntinderii ei, a cre terii ei, devine mai josnic . Astfel, de exemplu, la 28 februarie, la Amsterdam, cnd am p truns n cl direa pentru concerte, un om mp r ea manifeste [ Nota 66 ] care cuprindeau n variante deosebit
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 92

de josnice aproximativ acelea i lucruri, care sunt popularizate i aici de revista preotului Kully i de alte publica ii asem n toare. Vede i, a adar, c lucrurile nu sunt localizate, ci sunt r spndite n ntreaga lume i se face totul pentru a le propaga. Trebuie s repet faptul c opozi ia este mult mai bine organizat , mult mai activ dect este societatea de antroposofie sau dect activitatea desf urat de ea n a cest sens. Dac se ncepe o ac iune oarecare, se g sesc mul i dintre prietenii no tri c rora nu le place aceasta, care vor s ne l s m p lmui i i s ne purt m vn t ile f r a ne ap ra n vreun fel. n aceast privin , ntlnim situa ii nostime cnd observ m, de exemplu, felul n care se prezint , am spune comic, coala de n elepciune din Darmstadt a contelui Hermann Keyserling. Aceasta a scos un fel de prospect, un caiet destul de gros, Calea ce duce la perfec iune, care a ap rut cu o banderol cum poart c r ile n care se spune c atacurile mele ar fi fost lichidate: Anularea atacurilor lui Steiner. Aceast scriere are efectiv ceva deosebit de comic. Este aproape ceea ce mi-a spus acum cteva zile cineva care citise aceast scriere, c , n fapt, ea ar avea drept con inut ideea c cel care nu s-a mi cat pe parchetul colii de n elepciune de la Darmstadt ar fi un prost nac! Acesta este aproximativ con inutul C ii ce duce la perfec iune. Dar destul de nostim este i urm torul aspect. Dumneavoastr ti i c n conferin a oficial de la Stuttgart eu l-am numit n mod inten ionat pe contele Hermann Keyserling mincinos, pentru c el min ise cu adev rat, i acest lucru el mi l-a luat n nume de r u; n timp ce spune c judec ile pe care eu le-am emis cu privire la filosofia lui le poate lua asupra sa el s le ia asupra sa! , el ia atitudine, vestind cu o motiva ie ndoielnic : El spune c dac eu, Steiner, a fi spus pur i simplu c ceea ce el afirm nu corespunde adev rului, acest lucru l-ar fi n eles; el nu are timpul necesar pentru a face o cercetare special a lui Steiner, din aceast cauz trebuie s se n eleag c ar putea difuza i lucruri eronate. Acest lucru este caracteristic pentru to i ace ti ignoran i ai prezentului care, pe lng faptul c sunt ignoran i, mai sunt i lene i, ngrozitor de lene i, i din lenea lor mai deduc i un anumit drept de a nu cunoa te anumite lucruri. Dac , a adar, le repro ezi c ar fi min it, ei spun c nu au timp s fac cercet ri-Steiner, aceasta nseamn c ei nu ar avea timp pentru a se convinge de lucrurile pe care le afirm . Evident c nu pot face cercetare-Steiner, dar atunci ar trebui s - i in gura cu privire la lucrurile pe care nu le tiu; vreau s fiu politicos. Dac i in gura, nimeni nu le va repro a ceva, dar dac trmbi eaz lucruri incorecte i apoi spun c nu au timp s le cunoasc n mod corect, acesta este un simptom al dec derii morale i intelectuale nfior toare a a anumi ilor oameni actuali ai spiritului, a unui astfel de om de spirit cum este contele Hermann Keyserling. Cel mai demn de remarcat este faptul c din punct de vedere tiin ific ace ti oameni nu pot totu i face nimic, nu pot face nimic pentru c sunt prea comozi, n m sura n care ocup pozi ii tiin ifice sau se afl n oarecare pozi ii literare, nct s se ocupe n mod serios de tiin a spiritului. n aceast situa ie se afl i profesorul Fuchs [ Nota 67 ] din Gottingen. Pentru c aceste persoane nu tiu ce s fac cu tiin a spiritului, recurg la alte mijloace, iar aceste alte mijloace constau n a aduce mi carea la distrugere ntr-un mod ndoielnic. Cnd am ajuns la Stuttgart, revenind din Olanda, am fost surprins de articolul ziarului Frankfurter Zeitung, care ntre timp a mers, natural, mai departe, fiind supraintitulat, din cauza m surilor noastre cu privire la problema Sileziei Superioare, Tr darea germanit ii, care vorbe te de tr dare de ar i tot felul de alte lucruri posibile. Este caracteristic faptul c se folosesc astfel de mijloace pentru a distruge atacnd ceva pe la spate. Aceste lucruri sunt o dovad a josniciei cu care reprezentan ii vie ii spirituale actuale recurg la asemenea mijloace, i pute i deduce din aceasta c niciun cuvnt nu s-a rostit aici n mod nejustificat, c am fost obligat s caracterizez ntr-un mod corespunz tor chiar institu iile noastre formatoare, i anume facult ile. Faptul c avem nevoie de o metamorfoz fundamental , c avem nevoie de o remodelare fundamental a facult ilor noastre trebuie din ce n ce mai mult n eles. i, plecnd de la acest punct de vedere, trebuie s salut m cu mare bucurie faptul c , n ciuda adversit ii turbate care ia na tere mpotriva noastr , un cerc mic de tineri studen i lucreaz pentru introducerea tiin ei spiritului de orientare antroposofic n ns i structura facult ii. Aceasta se

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 93

vede din unele ini iative cum este cursul universitar care va fi inut la facultatea din Stuttgart i care va ncepe la 3 aprilie. Acestea am vrut s vi le spun, dragii mei prieteni, pentru a v oferi o imagine a activit ii din ultimele s pt mni. Ceea ce a vrea s aduc azi n fa a dumneavoastr este un fel de rezumare a unor adev ruri pe care le cunoa tem deja, dar care trebuie s apar mereu n fa a sufletelor noastre dac vrem s ne form m impulsuri din profunzimea cunoa terii bazate pe tiin a spiritului, impulsuri pentru ceea ce este necesar n prezent ac iunii umane. Eu v-am vorbit i n alte rnduri despre modul n care coac ioneaz diferite curente n lumea global n care este plasat omul, i tim denumirea lor: lucifericul, ahrimanicul i ceea ce ntr-o anumit m sur constituie starea de echilibru a celor dou curente i care pentru noi se exprim cel mai bine n curentul Christos. Dumneavoastr ti i c grupul statuar din punctul central al cl dirii noastre [ Nota 68 ] trebuie s aduc n expresie tocmai taina acestei trinit i a lucifericului-ahrimanicului-christicului. Cnd observ m omul, care, n definitiv, reprezint confluen a for elor Cosmosului, putem vedea cum aceste trei curente ac ioneaz trecnd prin el. Noi tim c la om trebuie s deosebim organizarea capului, care este purt torul sistemului neurosenzorial, c avem de deosebit sistemul ritmic, care cuprinde n partea sa principal ritmul respirator i circula ia sngelui, a adar, tot ceea ce se petrece ritmic, c , apoi, ceea ce trebuie s fie considerat a fi cel de al treilea m dular al omului exterior este sistemul metabolic i c acesta este intim legat de desf urarea sistemului membrelor. Noi tim ns c putem n elege i suflete te aceast trinitate a fiin ei umane. C ci sistemul neurosenzorial, sistemul capului, este n esen purt torul a tot ce este reprezentare, via a gndurilor, sistemul ritmic este purt torul a tot ce este via a sentimentelor, iar sistemul metabolismului este purt torul vie ii voli ionale. Trebuie ns s ne fie clare urm toarele: o adev rat con tien de zi, o con tien de veghe str b tut de lumin deplin avem numai prin sistemul nostru neurosenzorial, prin via a de reprezentare care se dezvolt n acest sistem neurosenzorial. Sistemul ritrnic, pe care l-am putea numi i sistemul pieptului, este purt torul vie ii afective. Aici, n partea median a sufletului, se dezvolt sentimentele. i ceea ce constituie contrafortul corporal al sentimentelor este sistemul ritmic. Despre aceast via a sentimentelor am vorbit deseori; ea nu este str b tut de con tien clar ca fiin a de reprezentare. Dac n elegem via a sufleteasc uman , nu putem spune altfel dect: Via a sufleteasc nu are o mai mare luminozitate a con tien ei dect via a de vis. Via a de vis, care se petrece n imagini, i via a sentimentelor sunt la fel de con tiente dar i la fel de incon tiente. Ele se comport ns diferit, pentru c via a de sentimente nu se tr ie te n imagini, ci n ceea ce este specific esen ialit ii suflete ti care nu se contureaz n imagine. Visele se vie uiesc n imagini. Prin aceasta se deosebe te via a de sentiment de via a de vis. Dar n privin a intensit ii con tien ei cele dou nu se deosebesc. Cu totul nv luit n incon tient, a a cum este omul n somn, de la adormire la trezire, este via a voli ional , al c rei contrafort corporal este sistemul metabolic i sistemul membre. Cu privire la voin , omul este, n timp ce vegheaz , o fiin adormit . El vede numai ceea ce se nf ptuie te prin voin a sa, pe care apoi i-o reprezint a a cum i reprezint i altceva. Dar ceea ce este de fapt activ n voin , tr irea sufleteasc interioar din voin , pe aceasta o ignor dormind, a a cum ignor via a de sentimente.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 94

Totu i, s observ m aceast tr ire a voin ei care doarme, respectiv c ontrafortul s u corporal, aceast via dormind a metabolismului i a membrelor. Omul nu se afl , cu toat fiin a sa, numai n ambian a fizic , natural , ci i ntr-o lume spiritual . El se afl n Cosmos, indiferent de gradul de con tien cu care se manifest aceast fiin . Acum s observ m voin a. Putem s spunem a a: Dac acesta este Cosmosul spiritual (vezi, n desen, partea luminoas , albul), pe care momentan nu vreau s -l caracterizez ti i c Cosmos spiritual este foarte universal, ntotdeauna po i s izolezi numai o parte din acesta atunci acesta (ro ul) ar fi o anumit parte a Cosmosului spiritual, anume aceea c ruia i apar ine n mod preferen ial via a noastr de voin , respectiv via a membrelor i metabolismului. Astfel nct, dac gndi i via a voli ional ca fiind sufleteasc , via a metabolic , a membrelor, ca fiind corporal i v ntreba i cum este aceasta inserat ntr-un Cosmos spiritual, aceast rela ie cu un Cosmos spiritual este reprezentat prin acest desen. Iar pentru noi se na te ntrebarea: Ce este albul acesta? Despre ro u tim c este via a de voin uman observat n plan sufletesc, sau via a metabolic , a membrelor, observat n plan corporal; dar ce este ceea ce apar ine acestei vie i? A vrea s m exprim i cu alte cuvinte. Cnd observa i o component oarecare a organismului unui om, de exemplu, ficatul, ve i spune: Ficatul are importan n cadrul ntregului organism. La fel, putem considera n cadrul unui mare organism, a unui organism al lumii, care aici este reprezentat n alb, ntregul sistem uman al metabolismului i al membrelor, sistemul voli ional ca fiind un m dular. i atunci se na te ntrebarea: Care este marele organism cosmic al lumii n care sunt inserate via a voli ional uman i via a metabolismului i a membrelor? Domeniul n care s l luie te omul n ceea ce prive te cel de al treilea m dular al s u este via a cosmic a acelei entit i spirituale pe care Biblia o nume te Elohim [ Nota 69 ]. Efectiv, a a cum noi tr im n natura exterioar pe care o vedem cu sim urile noastre, a a tr im cu cea de a treia parte a fiin ei noastre, pe care de fapt o ignor m dormind n activitatea sa, mpreun cu Elohimii. S vorbim despre aceste lucruri mai n am nunt. S observ m aceast via a Elohimilor n ntreaga evolu ie cosmic . Dac reciti i cartea mea tiin a ocult , ve i afla c acestea sunt Spiritele formei; ele au ap rut ridicndu-se de pe trepte anterioare de evolu ie. Dac mergem napoi, ajungem la treapta anterioar a evolu iei numit existen a cosmic lunar . Atunci, aceste Spirite ale formei erau Arhaii, For e primordiale, nceputuri primordiale. Dac ne ntoarcem i mai n urm , la existen a solar , i g sim ca Arhangheli, dac ajungem la existen a saturnian , ei erau ngeri. Deci ei s-au n l at din acele timpuri i au ajuns la existen a de Elohimi, la existen a de Spirite ale formei. Dac observ m evolu ia noastr uman , trebuie s spunem: i noi evolu m. Cnd vom fi oare la n l imea la care se g sesc n prezent aceste spirite? Vom fi la aceast n l ime dup ce vom fi
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 95

parcurs existen ele Jupiter, Venus, Vulcan, i ne vom afla n ceea ce vine apoi. Dac sintetiza i ceea ce am prezentat n tiin a ocult , ob ine i apte trepte de evolu ie succesive, s-ar putea spune

existen a Saturn existen a Soare existen a Luna existen a Pamant existen a Jupiter existen a Venus existen a Vulcan (om) 7 8 (om) 4 8 (Elohim)

i apte trepte de evolu ie. Spiritele formei, Elohimii, au intrat n cea de a opta sfer de evolu ie. Aceasta este ceea ce caracterizeaz situa ia Elohimilor. Cnd s-a ajuns la perioada P mnt, ei se aflau pe treapta pe care noi oamenii o consider m ca fiind viitoarea perioad Vulcan. Ei urc n cea de a opta sfer . A existat marea ntrebare cosmic : Cum stau lucrurile sau cum st teau lucrurile n timpul acestei existen e p mntene cu omul? Vede i dumneavoastr , omul era n situa ia n care fusese anterior o component din evolu ia Elohimilor. Elohimii au evoluat de-a lungul existen elor Saturn, Soare, Lun , pn la treapta pe care v-am descris-o acum. Ei au purtat n poala lor omul a a cum am descris n tiin a ocult . Dar tot ce am descris aici se afla n poala Elohimilor. Este ca i cum v-a descrie ficatul n dezvoltarea sa. Dac -l descriem n stadiile sale, el se afl n poala omului. Aceasta a fost evolu ia pe care a avut-o omul, n leg tur cu evolu ia Elohimilor. Cnd s-a trecut la etapa P mnt se punea ntrebarea: Vor r mne oamenii pur i simplu o component dependent n marele organism care urca n sfera a opta, n marele organism cosmic al Elohimilor, sau se vor orienta spre libertate, vor deveni independen i? ntrebarea dac vor deveni oamenii independen i s-a rezolvat printru-un anumit fapt cosmic foarte precis. Din punct de vedere al sistemului nostru voli ional, suflete te, i al sistemului nostru membre-metabolism, corporal, noi suntem componente ale Elohimilor; aici doar dormim. Aici nu suntem separa i de ei. Noi suntem sco i din ei, separa i de ei, doar n cazul sistemului cap. Cum s-a f cut aceast separare a omului? Prin faptul c anumite entit i spirituaie, care dac n cursul evolu iei ar fi progresat corespunz tor ar fi devenit Elohimi, nu au devenit Elohimi, ci au r mas n urm pe treapta de Arhai sau Arhangheli. Putem spune c acestea sunt entit i care ar fi putut fi Elohimi. Dar ele au r mas n urm . Dac le cercet m n mod ocult, ele apar in aceleia i sfere c reia i apar in ngerii, Arhanghelii; dar nu fac parte din specia ngerilor, a Arhanghelilor sau a Arhailor, ci sunt din aceea i specie cu Elohimii, ca Spiritele formei, numai c au r mas n urm n evolu ia lor i din aceast cauz au ajuns n aceea i mul ime cu ngerii, Arhanghelii, se fac cunoscu i n aceea i sfer i din aceast cauz nu au putut s ac ioneze asupra ntregului om, asupra a ceea ce a fost ob inut de om n epoca P mnt, sistemul membre-metabolism, ci au trebuit s se limiteze s ac ioneze asupra sistemului cap al omului. Astfel nct noi putem spune: Cu privire la sistemul cap al omului dac prezint, a adar, aceasta aici ca fiind polul opus al sistemului voli ional, al sistemului membre-metabolism (vezi desenul, roz) , aici nu ac ioneaz acest mare organism cosmic al Elohimilor pe care i schi ez n desen (galben). n interiorul acestei sfere ac ioneaz i ngeri, Arhangheli i Arhai. Aceste entit i, care sunt Elohimi retarda i, sunt de fapt adversarii celorlal i Elohimi. Ceilal i Elohimi au rupt leg tura cu omul; dar nu i-ar putea
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 96

acorda libertatea, pentru c ei influen eaz ntregul om. Dimpotriv , spiritele retardatare ale formei se limiteaz la cap i prin aceasta i dau omului ra iunea, n elegerea. Acestea sunt spiritele luciferice. Ele sunt, a a cum pute i vedea, d t toare de voin pe o treapt inferioar . Elohimii dau voin a ntregului om, ele ns i dau capului voin a sa. Altfel, capul ar fi str b tut numai de reprezent ri lipsite de voin . Reprezent rile devin ra ionale numai prin faptul c , str b tute de voin , ele ajung for e de judecat . Aceasta provine de la aceste spirite.
Plan a6

[m re te imaginea]

Poate c acum vede i nc o dat , chiar din aceast prezentare, privind dintr-un anumit punct de vedere, de ce nu este ng duit s se foloseasc no iuni ipocrite, m rginite, dac vrem s focaliz m legit ile cosmice. Nu este permis s te ui i la spiritele luciferice pur i simplu peste um r, dac mi este ng duit aceast expresie, ci trebuie s ne fie clar c acestea sunt spirite de un ordin superior omului nsu i. n fond, ele nu sunt potrivnice omului, sunt potrivnice Elohimilor, pentru c au r mas n urm i se limiteaz la capul uman. Acest lucru trebuie s -l focaliz m. Dac v reprezenta i ce ar reu i, de fapt, aceste spirite dac ar avea mn liber n problema evolu iei umane, ajunge i s spune i: Cnd s-a ajuns la etapa P mnt, Elohimii au fost n l a i la demnitatea lor, celelalte spirite au r mas n urm , pe trepte anterioare ale evolu iei; ele sunt, a adar, purt toarele a ceea ce a impregnat pe om din trecut, n existen ele Saturn, Soare, Lun , purt toarele a ceea ce trebuie s fie introdus n om de trecutul sublim pe care l-am parcurs n cele trei metamorfoze ale evolu iei. Prin faptul c au r mas n urm , opunndu-se ntr-o anumit m sur celor ce aveau n vedere Elohimii pentru oameni, noi putem s le caracteriz m spunnd: Aceste spirite care sunt, de fapt, Spirite ale formei, care ns ni se nia i eaz n lumea spiritual n cetele ngerilor, Arhanghelilor i Arhailor, aceste spirite imprim omului tot ceea ce-l mpiedec s coboare ntr-o existen deplin p mntean . Ei ar vrea, de fapt, s -l men in deasupra regnului mineral. Cel mai mult ar dori ca omul s vie uiasc numai ce se g se te n lumea vegetal l st rind , ce tr ie te n lumea animal , ce exist n ns i lumea uman . Dar nu ar vrea s -l lase s coboare la lumea mineral moart . Aceste spirite nu au nicio nclina ie de a l sa s se mijloceasc n vreun fel omului ceea ce este n leg tur cu tehnica noastr . n aceast privin sunt ntr-o anumit m sur turbate, fanatice. Ele ar dori s -l men in pe om ntr-o sfer spiritual , nu ar vrea s -l lase s coboare la terestru. Din aceast cauz sunt i adversari ai Elohimilor, care l-au fixat pe om n pulberea p mntului, cum se exprim Biblia, l-au tras n jos, n domeniul mineral. Acestui fapt i datoreaz el libertatea. Dar libertatea pe care omul trebuie s-o vie uiasc n plan terestru nu intr n calculul spiritelor, care vor s -l men in pe om liber de ceea ce este p mntesc.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 97

Omul a fost instalat de Elohimi n lumea terestr -mineral . Prin aceasta ns au ob inut, la rndul lor, accesul alte spirite. Acum da i aten ie deosebirii dintre spiritele despre care am vorbit i spiritele despre care voi vorbi acum. Cele despre care am vorbit sunt n sfera ngerilor, Arhanghelilor, Arhailor. Le g sim n cetele acestor spirite i ele sunt cele care introduc n capul uman mobilitate, ra iune, activitate creatoare, activitate artistic etc. Prin faptul c omul a fost mpins n jos, n regnul mineral, c Elohimii i-au dat o independen care nu este totu i o independen deplin , deoarece el o vie uie te, dormind, n voin a sa i n sistemul s u membremetabolism, prin aceasta alte spirite cap t acces. Aceste alte spirite se insinueaz n evolu ie. Spiritele despre care am vorbit au fost prezente n evolu ie, dar au r mas n urm ; ele nu au pututo parcurge, dar sunt Elohimi r ma i n urm , au fost prezente n Cosmos printre Elohimi i nu vor s -l lase pe om s coboare cu totul pe P mnt. El ns a cobort pe P mnt prin Elohimi. Acum, din afar vin alte spirite. Noi le observ m cnd ne ndrept m privirea ocult spre cetele de Heruvimi, Serafimi i Tronuri. Dintre aceste spirite care apar in acestor cete unele au r mas n urm . Ele nu au intrat n aceste cete, au devenit Spirite ale n elepciunii. Aceste entit i spirituale ar vrea s nceap pe P mnt o crea ie cu totul nou , ele ar vrea s conserve pe omul P mntului. A a cum este ncorporat n regnul mineral de Elohimi, ele ar vrea s -l ia drept un nceput, i plecnd de la acest nceput s conduc mai departe evolu ia. Ele ar vrea s dispar orice trecut: Eh, ce trecut spun ele , asta nu ne mai preocup ; omul a ajuns odat n regnul mineral, acum trebuie s -l rupem de Elohimi, ace tia nu au nevoie de el; s -l rupem de Elohimi i s ncepem o nou evolu ie. S -l l s m s fie el membrul ncep tor i apoi s evolueze mai departe i mai departe! Acestea sunt entit ile ahrimanice. Aceste entit i ahrimanice vor s distrug orice trecut i s -i lase omului numai ceea ce el a cucerit pe P mnt. Vede i cum se manifest Elohimii n acest context! Ei ar vrea s lege trecutul de viitor. Spiritele pe care le-am descris anterior vor s impregneze omul cu trecutul s u. Celelalte spirite ar vrea s dispar trecutul, s ia de la Elohimi ceea ce este omul ca pulbere a P mntului i s fac un nou nceput, s realizeze evolu ia plecnd de la P mnt. Gata cu acest balon al Cosmosului, cu Saturn, Soare i Luna, din toate acestea nimic nu trebuie s aib importan pentru om. Cu P mntul trebuie s nceap o nou evolu ie, acesta s devin un nou Saturn, apoi s vin Soarele etc. Este idealul acestor entit i. Ele intr cu for a n incon tientul omului, n via a voli ional , n via a sistemului membre-metabolism, intr vijelios. Printre entit ile spirituale, ele vor s -i confere omului un interes special pentru tot ce este mineral-material, s -l fac interesat de tot ce este exterior-ma inal, mecanic. Ele ar dori ca tot ce P mntul a adus de pe vechea Lun s fie distrus, ar dori s dispar lumea animal , s dispar lumea uman fizic , s dispar lumea plantelor, din regnul mineral s r mn nurnai legile fizice, dar, mai ales, ca omul s fie luat de pe P mnt; ele ar dori s formeze un nou Saturn din ma ini, o lume nou numai din ma ini. A a ar trebui apoi s mearg lumea mai departe. Acesta este, de fapt, idealul lor. Pe plan tiin ific exterior, ele ar dori s transforme totul n materie. n plan religios, noi avem clar perceptibile aceste dou opozi ii. n timpuri mai vechi ti i aceasta din alte conferin e pe care le-am inut n acest loc , oamenii erau expu i mai mult spiritelor din prima categorie, care ac ioneaz asupra capului. Afl m de la Platon c , n mod cu totul special, atunci cnd se vorbea despre ve nicia sufletului uman se vorbea despre existen a prenatal , despre ceea ce omul i aminte te, de fapt, din existen a sa anterioar . Aceasta dispare cu ct naint m mai mult n Evul Mediu, pn cnd Biserica interzice cu totul credin a n preexisten ; i n prezent credin a n preexisten a omului este considerat de Biseric erezie. Avem deci , pe de o parte, nclina ia de a ti ceva despre preexisten , iar pe de alt parte avem Biserica ahrimanizat , care nu concepe via a omului dect dincolo de moarte i nu o consider dect un rezultat a ceea ce acesta a f cut pe P mnt. Aici ave i o m rturisire de credin : Ceea ce vie uie te omul n lumea fizic el duce prin moarte. Sufletul s u se uit mereu napoi spre aceasta.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 98

De fapt, ntreaga via urm toare nu este dect continuarea a ceea ce a existat aici ntre na tere i moarte. Este exact ceea ce vor spiritele ahrimanice. ntrebarea care se pune omenirii este urm toarea: S se r mn la proliferarea credin ei ahrimanice ca i cum dup moarte nu mai exist dect o via , sau trebuie s se retrezeasc con tien a despre preexisten i s se ajung la legarea preexisten ei de postexisten prin ceea ce este echilibrul median? tiin a spiritului trebuie s caute principiul Christos, echilibrul ntre luciferic i ahrimanic preexistent, pe de o parte, i, pe de alt parte, postexisten a. Acestea sunt problemele importante ale prezentului. Dup ce omenirea s-a d ruit un timp credin ei ahrimanice n postexisten , noi trebuie s ad ug m con tien a, cunoa terea preexisten ei, pentru a ajunge prin aceasta la o no iune a umanit ii depline.

CONFERIN A a XV-a
Dornach, 13 martie 1921
Din prezentarea tiin ei spiritului antroposofic , vede i c n elegerea modului n care se inser entit ile spirituale n diferitele domenii ale existen ei, dndu-le direc ie i nt rindu-le, reprezint o problem important . Este necesar ca omenirea s se p trund de cunoa terea modului n care diferite domenii ale existen ei sunt conduse, orientate etc. de diferite entit i spirituale. C ci civiliza ia noastr a ters n cursul timpurilor con tien a spiritualit ii concrete din existen . Se vorbe te curent despre divinitatea care p trunde totul. Dar cu o astfel de viziune despre divinitate nu se ajunge la o n elegere a lumii de a a natur nct s constituie o baz solid pentru via . Este foarte sigur c , n final, tot ceea ce se este spiritual trebuie s tind spre ceva unitar. ns dac tindem prea repede spre ceva unitar se estompeaz , se terg toate posibilit ile de n elegere a mersului evenimentelor lumii. Din aceast cauz este necesar s se dep easc vorbirea general despre divinitate i s se cunoasc entit ile spirituale concrete conduc toare n natur , istorie etc., cum am f cut noi mereu n cursul timpului. i, pornind din acest punct de vedere, a vrea ast zi s v aten ionez asupra unor elemente de baz foarte importante, semnificative, ale constitu iei lumii noastre. Am atras aten ia alalt ieri c n construc ia, n ntreaga vitalizare a omului, se g sesc reunite anumite entit i care sunt, ntr-o anumit m sur , n lupt . Am readus n fa a sufletelor noastre adev rul, vechi pentru noi, al opozi iei dintre for ele spirituale luciferice i cele ahrimanice. Ast zi vom contempla din alt perspectiv acest aspect. Ceea ce este n mod special caracteristic pentru civiliza ia cea mai nou , care se afl prins n procese att de catastrofale, care manifest for e de degradare att de puternice, const n r spndirea gndirii ra ionale n ntreaga omenire. Trebuie realmente s dobndim un fel de privire intuitiv n acea complet diferit structur sufleteasc a omului, incluznd i Europa civilizat , de acum apte, opt secole. Ceea ce este n prezent d t tor de ton, ceea ce p trunde ntreaga via sufleteasc a oamenilor i o va p trunde tot mai mult este gndirea ra ional . De o astfel de no iune mai mult sufleteasc trebuie s leg m ceva ce este tangibil exterior. Este bine dac putem cuprinde i p trunde cu adev rat existen a material exterioar din punctul de vedere al spiritului. La baza gndirii se afl procesele pur minerale care au loc n organism. A adar, n elege i-m corect: Ceea ce n noi sunt procese ale umanit ii propriu-zise, ceea ce n noi sunt procese pe care le avem n comun cu natura animal , procese pe care le avem n comun cu natura vegetal , toate acestea depind numai indirect, nu direct, de faptul c , n sensul mai nou al evolu iei umane, suntem oameni care gndesc ra ional. Faptul c avem i o constitu ie mineral consolidat ne d capacitatea de a avea o gndire ra ional . Dac ne referim la regnurile naturii din spa iul cosmic, trebuie s spunem c ele sunt acolo, afar , i ele sunt deasemenea i n interiorul nostru. S ne referim mai nti la fenomenele calorice, a adar, la eterul caloric [ Nota 70 ]. Noi purt m deasemenea efectul acestui eter al c ldurii n noi. l purt m n noi n sngele nostru. Eficien a sngelui nostru const n faptul c , avnd sngele drept purt tor, noi conducem fenomenele calorice, nc lzirea, prin ntregul organism. Gndirea noastr ra ional nu se bazeaz pe ce se petrece n regnul caloric. A adar, dac ne referim la fenomenele calorice din Cosmos, putem
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 99

spune: aceste fenomene calorice se continu i n interiorul pielii noastre, n organismul nostru; dar ceea ce ne ntmpin n Cosmos ca fenomene calorice, ceea ce ntmpin mai ales pe cel care contempl Cosmosul n starea n care prezint exclusiv fenomene calorice, n perioada Saturn, care sunt afar , nu reprezint nimic despre care s putem spune c stimuleaz n noi gndirea ra ional . Dar nici pe ceea ce se petrece n noi datorit faptului c inspir m aer, c prelucr m aer n organismul nostru, nu se bazeaz gndirea ra ional . Dac ne uit m atent la domeniul aerului, vedem c n i acest domeniu au loc procese care se continu n organismul nostru prin procesul respira iei. Dar nici aceasta nu are nicio leg tur nemijlocit cu gndirea ra ional . Ca un al treilea domeniu, am putea cerceta fenomenul apei. Observ m afar , n Cosmos, fenomenele domeniului fluid. i acestea se continu n metabolismul nostru, n m sura n care se desf oar n fluid. Vedem n natur ciclul fluidelor, n noi n ine vedem de asemenea un fel de ciclu al lichidelor. Tot ceea ce se desf oar astfel n noi, de asemenea, nu are nimic de-a face cu gndirea ra ional . Dac ns privim n Cosmos i vedem c apa se densific devenind ghia , c anumite substan e minerale se depun ca sedimente, c se formeaz roci, se formeaz cristale, pe scurt, dac contempl m procesele mineralelor, ale solidelor afar n Cosmos i cele corespunz toare lor n limitele organismului nostru, atunci ce se desf oar aici ca procese minerale are de-a face cu ceea ce culmineaz n gndirea noastr ra ional . A adar, ca oameni, noi suntem ncorpora i n Cosmos n diferite domenii. Dac nu am fi integra i astfel, f r a fi solicita i ntr-o m sur important de regnul mineral, a adar de acele for e care ne ntmpin afar n cristalizare, n depunerea de sare etc., nu am fi fiin e gnditoare n sensul n care suntem mai ales de la mijlocul celui de al XV-lea secol. Este un fapt adev rat c , ncepnd cu mijlocul secolului al XV-lea, aceast ac iune a for elor minerale a devenit d t toare de m sur , de ton, n organismul uman. Mai nainte erau alte for e, for ele apei, for ele aerului etc., care erau active n om n mod predominant. Din aceast cauz gndirea ra ional nu era elementul cel mai important n activitatea uman . Acum, n tot ce ne nconjoar sub forma diferitelor regnuri n care tr im, terestrul solid, fluidul-apos, gazosul, aerianul, caloricul deocamdat facem abstrac ie de eterurile superioare , n toate acestea ac ioneaz i entit i spirituale divine. Aceste domenii nu constau numai din ceea ce numim for ele materiale ale lumii, entit ile materiale ale lumii, ci ele sunt str b tute de diferite entit i spirituale. S prezent m schematic ceea ce ne poate face perceptibil un fapt important n leg tura noastr cu lumea. Schematizez domeniul terestru-mineral (vezi desenul, alb, luminos); domeniul aposului (ro u); domeniul aerianului (albastru) i domeniul eterului caloric (violet-ro cat). Plan a7

[m re te imaginea]

Particularitetea const n aceea c toate acele entit i spirituale despre care timpul precre tin, evreimea precre tin , i le reprezenta c s-ar afla sub conducerea lui Iahve sau Iehova, a adar tot ceea ce era v zut i de ini ia ii evrei ca apar innd domeniului lui Iahve sau Iehova, i extinde n
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 100

principal domnia asupra primelor trei domenii deasemenea i asupra altora, dar din acestea patru asupra primelor trei. A a nct, dac ar trebui s v schi ez zona care este cuprins n lumea domina iei lui Jahve, ar trebui sa spun c acesta este zona (cele trei n partea de sus a desenului). St pnirea lui Iahve se ntinde peste tot ce este regn al naturii, elemente pe care le-am enumerat, cu excep ia regnului fizic-mineral. Trebuie s fie clar c acolo unde, n vechile scrieri ebraice, este vorba de dumnezeiesc se vorbe te, de fapt, de st pnirea lui Iahve privitor la eterul caloric, la entitatea aer, la entitatea ap acesta era n vremea precre tin un adev r ini iatic profund i deja n istoria genezei se face referire n mod foarte spiritual la acest adev r fundamental. Acest lucru este exprimat foarte clar, trebuie s n elegi corect sensul cuvintelor biblice: Iahve s-a ndreptat ntructva spre P mnt i a creat omul din pulberea P mntului. El a folosit pentru formarea omului ceva ce nu provine din regnul s u. Biblia exprim clar acest fapt. A a cum am spus, n tiin a ini iatic ebraic precre tin era un adev r ini iatic faptul c Iahve nu l-a creat pe omul exterior din elementele domeniului s u de for , c el s-a dus pe P mnt i a format nveli ul uman, care nu putea proveni din domeniul s u, din pulberea P mntului, str in lui. Apoi i-a insuflat ceva din domeniul s u, sufletul animal, Nephesch-ul [ Nota 71 ]. Acesta l-a dat din sine, acesta venea din cele trei regnuri pe care le st pnea. Cercet torii superficiali nu n eleg ce se scrie n Biblie. Biblia, dac o n elegi se vede acest lucru, vorbe te foarte clar, i spusele ei trebuie luate ca atare. Iahve l-a creat pe om din pulberea P mntului, adic din regnul mineral ce-i era str in, i i-a dat din domeniul s u suflul sufletului. A adar, ceea ce tr ie te n om ca emana ie a lui Iahve este r suflarea vie. Apoi omul a evoluat i a dezvoltat un element str in lui Iahve, prin faptul c a evoluat mai departe mpreun cu regnul mineral, acel regn care dup aceea n vremurile mai noi, din cea de a cincea epoc postatlanteean , a furnizat ceea a devenit deosebit de d t t tor de ton n om pentru c a constituit baza pentru cultura sa ra ional . Astfel nct putem spune: Att timp ct n om cultura ra ional nu era d t toare de ton mai putea exista o domina ie a lui Iahve. Apoi a nceput s se pun n valoare natura mineral , de la ntemeierea cre tinismului pn la nceputul celei de a cincea epoci postatlanteene. Atunci omenirea trebuia s primeasc ajutor din alt parte. Pute i s vede i ct i era de necesar omenirii impulsul Christos, n vremea n care natura mineral a devenit esen ial . Vechiul impuls Iahve sau Iehova nu mai era suficient. Re ine i cele ce v-am spus i gndi i-v la faptul c omul nu ar gndi ra ional dac ar fi supus numai naturii lui Iahve, care nu are influen asupra naturii minerale. Din aceast cauz , dac vrem s focaliz m ac iunea lui Iahve n om, nu vom avea n vedere numai ce exist n cultura noastr ra ional , ci trebuie s mergem pn la ceea ce se exprim n visele noastre. Ceea ce se viseaz , ceea ce nu merge pn la cuprinderea vie ii noastre suflete ti n no iuni ra ionale clar conturate, aceasta este via a-Iahve a noastr . Tot ce se mi c n elementul fluid i ceea ce este mai fantastic sau mai plin de fantezie, care poate fi comparat cu influen ele lunare asupra omului, aceasta este natura Iahve a omului. Ceea ce se opune naturii Iahve este gndirea clar . Dar aceasta omul o datoreaz mprejur rii c n el se depune sare, c n el sunt active eficacit i minerale. Acuma gndi i-v ca n fond aceasta este dezvoltarea istoric , c vechea religie Iahve i-a pierdut sensul odat cu Misteriul de pe Golgota. Ea i pierduse sensul tocmai pentru c omul a intrat din ce n ce mai mult n acel stadiu al evolu iei n care natura sa mineral a devenit d t toare de ton. Cnd a survenit Misteriul de pe Golgota, mai exista suficient n elepciune veche de vis pentru a n elege acest Misteriu plecnd de la n elepciunea de vis. Cei care se ridicaser peste n elepciunea de vis, care posedau, prin fel de fel de ini ieri, ceva din cultura intelectualist , ca Saul-Pavel, aveau nevoie de o influen special , a a cum a ntlnit-o Saul-Pavel pe drumul Damascului, pentru a n elege Misteriul de pe Golgota. Este de o importan profund faptul c n tradi ia cre tin se spune c a fost necesar ca Saul-Pavel, care ntr-un anumit sens era ini iat n Misteriile ebraice, pentru a n elege Misteriul de pe Golgota, s fie atras ntr-o cunoa tere care nu ac iona n contururile nete ale ra iunii, ci se desf ura n elementele estompate ale visului. n vis a vie uit Pavel certitudinea c Christos a fost prezent n Iisus prin Misteriul de pe Golgota. Se mai putea n elege cu vechea n elepciune de vis destul de mult din Evenimentul de pe Golgota, i cineva putea, dac printr-o nrurire specific era transpus n aceast regiune, cum a fost cazul cu Pavel, s n eleag Evenimentul de pe Golgota. Acum, vechea n elepciune de vis s-a atenuat. Ea
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 101

a r mas numai n visele omene ti i se g se te n plin decaden . Cnd s-a apropiat secolul al XV-lea, omenirea a devenit din ce n ce mai mult dependent de cultura intelectualist , de elementul intelectualist, i sub influen a acestuia s-a n l at tiin ificitatea modern . Acum, v rog, reflecta i la urm torul aspect. Vechea religie Iahve nu trebuie s fie n eleas din cuvintele sale exterioare aceasta ar fi o concep ie religioas materialist , ci este necesar s-o cuprinzi n spiritul ei interior. Ca fenomen istoric, ea ne ntmpin n a a fel nct zeul Iahve este zeul unui popor. n afara grani ei poporului iudeu, zeul Iahve nu mai este zeul Jahve. Zeul Iahve nu cuprinde ntreaga omenire, ci doar o parte a acesteia. Aceast receptare a zeului a ajuns pn la noi i, mai ales n timpul r zboiului mondial, s-a putut vedea cum unii spuneau c pronia cereasc sau chiar Christos i ajut . ntr-o anumit m sur , fiecare popor voia s lupte mpotriva altor popoare sub conducerea lui Christos. Dar faptul c l nume ti pe Christos nu nseamn c l i n elegi. l n elegi numai dac n toat sim irea te adresezi acelei fiin e care are natura lui Christos. Po i spune de o mie de ori: Vreau s lupt n numele lui Christos, dac lup i numai pentru un popor dai fiin ei despre care vorbe ti un nume fals; o nume ti Christos dar nu-l n elegi dect pe zeul Iahve. i n timpul catastrofei r zboiului din 1914-1918 popoarele au rec zut n religia lui Iahve. Numai c atunci au fost prezen i mai mul i Iahve. Fiecare popor a prosl vit un zeu care avea caracterul lui Iahve. n aceste evenimente catastrofale Christos a disp rut n ntregime di n con tien a oamenilor. Putem s vedem aceasta i din alte aspecte. Cultura tiin ific modern se refer numai la fiziculmineral. Oamenii de tiin moderni devin extrem de sceptici cnd sunt obliga i s vorbeasc despre altceva dect despre fizic-mineral. Cnd este vorba despre lumea vie, ei cer s se explice numai ce sunt fenomenele minerale, chimice etc.; cnd este vorba de via a propriu-zis nu se las antrena i n niciun caz n explicarea aspectului sufletesc etc. tiin ificitatea modern s-a dezvoltat integral n cadrul a ceea ce nu a fost cuprins de religia Iahve. Ea s-a dezvoltat n elementul str in lui Iahve, al fizicului-mineral. Pentru a putea deveni un element al civiliza iei, aceast tiin trebuie s recepteze divinul-spiritual din alt parte. Cnd vechii evrei vorbeau de o cuno tin oarecare, era vorba de cuno tin e cu caracter de vis. Profe ii care aveau cele mai nalte cuno tin e v sunt descri i ca purt tori ai viselor profetice. Toate acestea se leag de acest aspect. Cu aceast n elepciune de vis nc se n elegea i Misteriul de pe Golgota. Dar aceast n elepciune de vis a disp rut. Misteriul de pe Golgota s-a transmis n mod istoric, se vorbea despre el n comunit ile cre tine tradi ionale, dar adev rata n elegere nu putea fi aflat acolo. Pe de alt parte, tiin a modern s-a n l at ntr-un element lipsit de Dumnezeu, lipsit de spirit, n elementul str in de Iahve, pentru c n elegerea nu ajungea nc pn la elementul-Christos, n elementul fizic-mineral str in spiritului. Aceast tiin trebuie s fie din nou p truns , pn n particulele ei individuale, de ceva spiritual. Ea este lipsit de spirit pentru c nu mai poate fi iahveic . Cultura exterioar a ncercat, printr-o fraud religioas , n timp ce-i d dea lui Iahve numele de Christos n timpul catastrofei r zboiului, s continue ceva religios. Dar tiin a s-a ndep rtat de spirit, d numai descrieri al fizicsensibilului, pentru c nu s-a ajuns nc la n elegerea lui Christos, ci cel mult se mai p streaz n elegerea lui Iahve, atunci cnd se dezl n uie furia reciproc , cum s-a ntmplat n catastrofa r zboiului, dar nu cnd se cerceteaz faptele naturale. Avem o tiin lipsit de spirit, o tiin intelectualist , lipsit de spirit. Suntem, a adar, nconjura i de un domeniu n care ac ioneaz Iahve, de ceea ce este pe m sura lui Iahve. Dar noi nu-l mai con tientiz m pentru c ne str bate mai ales n st rile noastre de somn. Dac ne-am trezi brusc n afara corpului nostru am percepe cu claritate natura spiritului care se afl sub domina ia lui Iahve; pe valurile m rii lui Iahve ne-ar ap rea atunci visele, ie ind din elementul iahveic. i n voin a noastr , cu privire la care v-am spus adeseori c dormim veghind, ac ioneaz natura iahveic . n ntregul metabolism uman ac ioneaz natura iahveic . n timp ce sentimentele apar din metabolism, str bat sistemul ritmic, din marea Iahve se ridic n valuri visele, i n acela i timp apar anumite sentimente. Cnd tr im ntr-un domeniu care ne poate deveni inteligibil numai prin intelect, prin ra iune, Iahve nu- i are locui. Cnd Luna scald t cut totul ntr-o lumin de vis,
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 102

cnd aceast lumin de vis se r spnde te peste toate, s-ar putea spune c omul a extins caracterul iahveic peste cmpiile lumii. Cnd Soarele str luce te pe roca noastr , cnd se proiecteaz asupra diferitelor obiecte i le d contururi precise, astfel nct ne d prilejul s cuprindem toate acestea cu ra iunea noastr , atunci se exprim natura solar , care nu este natura iahveic . Noi putem spiritualiza lumea numai dac putem vedea l untric fiin a-Christos, dac putem privi l untric n aceast lume astfel nct s contempl m fiin a-Christos n ea. tiin a modern nu a avut ochi pentru fiin a-Christos, ci pentru ceea ce nu este iahveic, pentru ceea ce este luminat de Soare i poate fi cuprins n contururi ra ionale nete, ca fiind lipsit de spirit. Aceasta este leg tura mai profund . Dar ce domeniu este oare cel care ne ntmpin n lumea mineral ? Am vorbit ieri despre faptul c n domeniul lui Iahve apar entit i luciferice, pentru c ele au r mas pe trepte anterioare de evolu ie. Cnd ne afl m n domeniul lui Iahve, s spunem n somn, se pun n valoare entit ile luciferice n sentimentele noastre, n impulsurile noastre de voin . Noi trebuie s domin m cu intelectul nostru regnul mineral. Acest regn este str in de Iahve, este regnul n care au p truns entit i care apar in regnului ahrimanic. Entit ile ahrimanice au p truns pentru c Iahve nu le putea ine la distan (vezi desenul de mai sus, verde). n acest regn ne afl m n orice moment n pericol de a fi surprin i, spre uluirea noastr , de entit ile ahrimanice. Aceste entit i ahrimanice am ncercat s prind aceasta n grupul statuar care este menit s stea odat la Goetheanum pot fi familiare numai n domeniile care ne nconjoar n cadrul lumii minerale. Aceste entit i ahrimanice sunt nzestrate n primul rnd cu intelect. Silueta mefistofelic pe care o vede i n partea de jos al grupului nostru statuar din lemn, aceast form ahrimanic-mefistofelic , este fundamnetal p truns de ra iune; dar cu ceea ce este iahveic, a adar cu ceea ce tr ie te n metabolismul uman n m sura n care nu depune s ruri sau nu este mineral, ci este de natur fluid , const n schimbul de fluide, n metamorfoza fluidului, care tr iesc n respira ia noastr , care tr iesc n rela iile noastre calorice, cu toate acestea ahrimanicul nu are nicio nrudire direct . Acum ns el tinde s p trund n acestea. Omul este f cut din pulberea P mntului. Ceea ce aici este mineral alc tuie te domeniul lui Ahriman. Aici poate p trunde Ahriman, aici se simte el bine. El se simte bine i cnd se poate impune n noi privitor la tot ceea ce este mineral n noi. Dumneavoastr separa i sarea i prin aceasta pute i de fapt s gandi i. Prin depunerea de s ruri, prin tot ce se manifest n dumneavoastr ca proces mineral sunte i o fiin gnditoare. n acest domeniu vrea Ahriman s p trund . Dar el are de fapt numai a a direct o nrudire cu acest mineral. i din aceast cauz lupt pentru a lua parte i la circula ia sngelui, la respira ie, la metabolism. Acest lucru l poate face numai atunci cnd poate cultiva anumite propriet i n sufletele umane, de exemplu dac propag n sufletele umane nclina ia cu totul special pentru ra iunea seac care dore te s se epuizeze n materialism, pentru ra iunea care ironizeaz adev rurile p trunse de afectivitate, cnd poate cultiva n sufletul uman arogan a ra iunii. Atunci el dispune pentru sine i de sngele uman, respira ia umane, metabolismul uman i poate s alunece ntructva n afara salinului, mineralului, trecnd n snge, n respira ie. Aceasta este lupta pe care o d Ahriman n lume, prin om. Cand Iahve s-a ndreptat spre P mnt i l-a f cut pe om din pulberea acestuia, Iahve, pentru a-l ajuta pe om s mearg mai departe, de i l-ar fi putut aduce n propriul s u domeniu, el l-a f cut dintr-un element str in lui i doar i-a insuflat, i-a inoculat propriul s u element. Dar prin aceasta Iahve a luat n ajutor ceva la care fiin a ahrimanic are acces. Prin aceasta Iahve a fost implicat pentru evolu ia p mnteasc n aceast lupt mpotriva elementului ahrimanic, care vrea s lupte cu ajutorul oamenilor, pentru a ob ine pe calea indirect a procesului mineral lumea pentru sine. Entit ilor ahrimanice le-a reu it mult n acest domeniu. Deoarece cnd omul este n scut n existen a fizic sau este primit n aceasta, el coboar din lumi spiritual-suflete ti, se nv luie cu lumea fizic . Dar a a cum civiliza ia actual este dup obiceiurile confesiunilor tradi ionale, s-ar dori s se uite existen a prenatal din domeniul spiritual-sufletesc. S-ar dori s nu se recunoasc acest lucru; s-ar dori s se tearg ntructva din existen a uman existen a prenatale. Preexistenta a fost din ce n ce mai mult declarat de crezurile tradi ionale ca fiind erezie. S-ar dori ca omul s nceap cu na terea fizic sau cu conceperea fizic i apoi s se adauge la aceasta ceea ce se afl dup moarte. Dac aceast credin exclusiv ntr-o stare post-mortem nu ar fi reprimat i ar
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 103

acapara omenirea, entit ile ahrimanice ar fi victorioase. Dac omul ar lua n considerare numai ceea ce tr ie te prin natura sa p mntean ntre na tere i moarte i ar accepta doar o via continuat dup moarte, nu ar avea n vedere i via a dinainte de na tere, ahrimanicul ar lua efectiv n st pnire umanul, pornind de la procesul mineral. S-ar elimina astfel din evolu ia uman tot ce este iahveic, care a venit din perioadele Saturn, Soare i Lun , i ar avea loc o nou crea ie a P mntului, care ns ar contesta tot ceea ce a precedat-o. Din aceast cauz este att de important s se combat cu toat energia aceast concep ie care nu accept preexisten a. Omul trebuie s n eleag c a existat nainte de a fi n scut sau conceput n lumea fizic . El trebuie s preia cu evlavie i cu sfin enie ceea ce i-a venit din lumi divin-spirituale nainte de aceast existen fizicp mntean . Prin faptul c adaug la ceea ce urmeaz mor ii cunoa terea prenatalului, el i preg te te sufletul s nu poat fi corodat de Ahriman. Rezult din cele spuse c este necesar s prelu m treptat n limb un cuvnt v-am atras deja aten ia asupra acestui fapt pe care nu-l avem. A a cum vorbim despre nemurire i ne gndim la sfr itul existen ei noastre fizice, trebuie s nv m s vorbim i despre nena tere. C ci, a a cum suntem nemuritori, tot a a, ca oameni, suntem nen scu i. C uta i ns n limbile culte un cuvnt de circula ie curent pentru nen scut! Nemuritor g si i peste tot, dar nen scut nu. Avem nevoie de cuvntul nen scut; el trebuie s devin de circula ie curent n limbile culte, ca i cuvntul nemuritor, pe care limbile l au deja. n acest aspect se vede ahrimanizarea civiliza iei moderne. Faptul c nu avem un cuvnt pentru nen scut este unul dintre simptomele ahrimaniz rii civiliza iei moderne. C ci tot att de pu in ct c dem prad p mntului odat cu moartea, tot att de pu in lu m fiin odat cu na terea sau cu concep ia. Trebuie s avem un cuvnt care s se refere n mod clar la preexisten . Mai ales nu trebuie s se subestimeze n elesul care se afl n cuvnt. Orict a i gndi de mult, orict a i gndi de clar, n dumneavoastr exist ceva care are caracter intelectualist. n momentul n care gndul se impregneaz n cuvnt, se transform n cuvnt , chiar dac cuvntul ca atare este numai gndit, n acela i moment cuvntul se imprim n eterul lumii. Gndul ca atare nu se impregneaz n eterul lumii, altfel nu am putea deveni niciodat fiin e libere, cu gndirea pur . Noi nu suntern liberi prin cuvnt, ci prin gndirea pur acest lucru l pute i afla din cartea mea Filosofia libert ii , n schimb, cuvntul se imprim n eterul lumii. Acum reflecta i: n prezent, deoarece n limbile civilizate nu avem niciun cuvnt de uz curent pentru nena tere, aceast nena tere, important pentru omenire, nu exist imprimat n eterul lumii. Dar toate cuvintele importante pentru om care se imprim n eterul lumii, privind apari ia, copil ria omului, tinere ea sa, toate acestea constituie o spaim ngrozitoare pentru for ele ahrimanice. For ele ahrimanice suport foarte bine nemurirea nscris n eterul lumii, c ci nemurirea nseamn c ele ncep o nou crea ie i c vor s migreze n afar cu omul. Aceasta nu irit for ele ahrimanice. Cnd gonesc prin eter pentru a- i face jocul cu omul, cnd attea foruri vestesc nemurirea i aceasta se nscrie n eter, toate acestea le fac foarte bine for elor ahrimanice. Dar pentru ele este o spaim ngrozitoare cnd g sesc nscris n eter cuvntul nena tere. Atunci se stinge lumina n care ele se mi c . Atunci ele nu se mai pot deplasa, pierd direc ia, se simt ca ntr-un abis, simt lipsa p mntului de sub picioare. De aici pute i deduce c este o fapt ahrimanic aceea de a mpiedica omenirea s vorbeasc despre a fi nen scut. Orict de paradoxal ar p rea omenirii cnd i se vorbe te despre astfel de probleme, civiliza ia modern necesit asemenea lucruri. A a cum meteorologul descrie direc ia vntului, a a cum se descrie Golfstromul, exact a a trebuie s fie descris i ceea ce se petrece din punct de vedere spiritual, cum ambian a noastr este str b tut de entit i ahrimanice, cum ele se simt bine cnd este vorba de aspecte care privesc moartea i decesul, chiar dac se neag decesul, i cum ele sunt p trunse de teama de ntuneric cnd ajung la ceea ce indic na terea, cre terea i prop irea. Iar noi trebuie s nv m s vorbim n mod tiin ific i despre aceste lucruri, cum se face n tiin a modern despre regnul fizic-mineral, care este p r sit de Iehova. n fond, noi trebuie s ne asum m lupta mpotriva for elor ahrimanice. Fie c oamenii tiu sau nu, ceea ce se cere ast zi tiin ei spiritului de orientare antroposofic este s anihileze lupta lui

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 104

Ahriman mpotriva a ceea ce trebuie s fie subliniat cu tot mai mult vigoare de tiin a spiritului de orientare antroposofic ca fiind necesar omenirii. V-am vorbit despre atacul deosebit de urt, scelerat care are loc acum din nou n Germania, n care nobila Frankfurter Zeitung se comport n mod infam. Ea a preluat replica noastr , dup ce a comis un atac cu totul execrabil, dar numai pentru a-i al tura observa iile ei idioate. Aceste lucruri se ntorc mpotriva acelor oameni care ar vrea cu orice pre ca tiin a antroposofiei s dispar , dar care sunt prea lene i i prea incapabili pentru a se ocupa de aceasta. Ace ti oameni produc astfel de momente de atac, cum se ntmpl acum n Germania, pentru a crea suspiciune mpotriva a ceea ce nu pot respinge. Dac fac acest lucru mpreun cu for ele ahrimanice, ei vor nr ut i lucrurile. n activitatea tiin ific exist azi foarte mul i oameni care, aparent, gndesc corect. Ahriman p trunde n lumea mineral i s nu v mira i c din aceast cauz ace ti oameni au chiar mult intelect. Ahriman se afl n ei, i este mai comod s -l la i pe Ahriman s gndeasc n tine dect s gnde ti tu nsu i. Po i s - i iei i examenele mai u or cnd l la i pe Ahriman s gndeasc n tine. Po i deveni mai u or conferen iar universitar sau profesor universitar dac -l la i pe Ahriman s gndeasc de la catedr dect s gnde ti singur. i pentru c at i oameni l las pe Ahriman s gndeasc n ei, vin n mod natural i atacurile din partea ahrimanic . A adar, lucrurile au deja o leg tur spiritual interioar care trebuie s fie detectat . Din aceast cauz nu trebuie s fii att de necugetat s ceri, cnd de fapt trebuie s love ti puternic n ceea ce ar vrea s bage tiin a spiritului n p mnt. Ieri au nceput conferin ele n cadrul cursului care se ine la Stuttgart; eu nsumi voi vorbi probabil la 16 martie la Stuttgart despre o tem tiin ific : Matematica, observa ie experimental i rezultate tiin ifice. Aceste conferin e, precum i cele care vor fi tinute din nou aici ncepnd cu 3 aprilie, trebuie s arate cum poate antroposofia s fecundeze tiin a actual . i tocmai de cnd lucr m n aceast direc ie au loc tot mai multe atacuri. Dar sper c va cre te i n elegerea pentru ceea ce trebuie ap rat; aceasta nseamn n acela i timp o anumit fortificare n direc ia tiin ei spiritului de orientare antroposofic . i aceast fortificare trebuie s se produc . n cadrul lumii noastre de declin, toate acestea se petrec dup for e ascensionale.

CONFERIN A a XVI-a
Dornach, 27 martie 1921
Exist o antitez important ntre gndul Cr ciunului i gndul Pa tilor, iar cel care tie s pun fa n fa cele dou gnduri, s le lege ntr-un mod corespunz tor i apoi s determine n mod interior, n mod viu, coac ionarea lor a gndului Cr ciunului cu gndul Pa tilor , acela va fi orientat spre vie uirea interioar care circumscrie ntr-un mod cuprinz tor enigmele umanit ii. Gndul Cr ciunului ne trimite la na tere. Noi tim c prin na tere ve nicul din om intr n lumea din care provine entitatea corporal , sensibil-vizibil a acestuia. i dac ne apropiem cu aceast concep ie de gndul Cr ciunului, el ne apare ca fiind gndul care ne leag de suprasensibil. El apare al turi de toate celelalte, pe care ni le aduce aproape, astfel nct ne indic un pol al existen ei noastre n care suntem lega i, ca fiin e fizic-sensibile, cu suprasensibilul-spiritual. Din aceast cauz , cuprins plenar, na terea omului nu va putea niciodat s apar inteligibil ntr-o tiin ale c rei premise sunt constituite numai din observarea existen ei fizic-sensibile. La cel lalt pol al vie uirii umane se afl gndul care st la baza s rb torii Pa tilor i care a devenit, n cursul evolu iei apusene, un gnd care a preg tit modul de reprezentare materialist a Occidentului. Gndul Pa tilor poate fi cuprins mai nti ntr-un mod abstract, dac i este clar felul n care ve nicul, nemuritorul din om, a adar ceea ce nu poate nici s se nasc , coboar spiritualul-suprasensibil din lumi spirituale i se mbrac cu corpul uman fizic. De la nceputul existen ei fizice, aceast ac iune a spiritului n corpul fizic nseamn , de fapt, conducerea corpului fizic spre moarte; odat cu gndul na terii este dat i gndul mor ii.
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 105

Am men ionat faptul c organizarea capului omului poate fi n eleas numai dac tim c n cap are loc, de fapt, o moarte continu , care este contracarat numai de for ele de via ale restului corpului uman. n clipa n care for ele mor ii, care sunt mereu prezente n capul omului i i fac posibil gndirea, devin preponderente n fiin a uman trec toare survine adev rata moarte. n acest fel gndul mor ii este, a spune, numai cealalt fa a gndului na terii, din care cauz n gndul Pa tilor nu poate s se exprime gndul mor ii. n vremea n care cre tinismul i-a g sit prima sa form dintr-o concep ie oriental , vedem cum cre tinismul paulinic indic oamenilor, nainte de orice, nu moartea lui Christos, ci nvierea sa, cu cuvintele att de puternice r ostite de Pavel [ Nota 72 ]: Dac Christos nu a nviat, credin a voastr este de art . nvierea, triumful asupra mor ii, dep irea mor ii, aceasta este ceea ce a existat mai presus de orice cnd gndul Pa tilor era prezent n prima form a cre tinismului determinat de n elepciunea oriental . Mai putem vedea i cum, pe de alt parte, ne apar imagini n care Iisus Christos este reprezentat ca fiind bunul p stor care vegheaz aupra ve nicelor probleme ale omului adormit n existen a sa temporar . Vedem c primul cre tinism este raportat la cuvintele Evangheliei: Cel pe care-L c uta i nu mai este aici. Voi trebuie s -L c uta i, am putea ad uga, n completare, n lumi spirituale; nu trebuie s -L c uta i n lumea fizic-sensibil ; dac -L c uta i n lumea fizic-sensibil , vi se poate spune : Cel pe care-L c uta i nu se mai g se te n lumea fizic-sensibil . Marea, cuprinz toarea n elepciune care s-a preg tit n primele secole ale cre tinismului s p trund Misteriul de pe Golgota cu tot ce apar ine acesteia s-a scufundat n materialismul Occidentului. Acest materialism nc nu ajunsese s se impun n primele secole. El se preg tea ncet. Am putea spune c primele impulsuri materialiste, foarte slabe, ale primelor secole, care abia puteau fi percepute, s-au transformat mult mai trziu n ceea ce a devenit tot mai mult materialism, materialismul Occidentului. Gndul religios oriental s-a legat tot mai mult de gndul statal care se perfec iona n Occident. n secolul al IV-lea cre tinismul a devenit religie de stat [ Nota 73 ], ceea ce nseamn c n cre tinism a p truns ceva care nu mai este religie. Iulian Apostatul [ Nota 74 ], care nu era cre tin, dar era un om religios, nu putea spune da la ceea ce a devenit cre tinismul prin constantinism. i astfel vedem cum, mai nti foarte slab, totu i observabil, din amestecul dintre cre tinism i romanitatea n declin materialismul Occidentului i trimite primele raze. Sub aceast influen a luat na tere i imaginea lui Iisus Christos, care la nceput nu era prezent , care nu se afl la originile cre tinismului, imaginea lui Christos crucificat, suferind, a omului care moare n chinuri datorit suferin ei. Prin aceasta a survenit o fisur n ntreaga concep ie a lumii cre tine; Christos spnzurat de cruce, saturat de suferin imagine care s-a men inut de-a lungul secolelor nu mai poate fi conceput n entitatea sa spiritual , ci numai n entitatea sa trupesc-corporal . i cu ct corpului uman i-au fost impregnate mai mult tr s turile suferin ei, cu ct, n diferite epoci, arta, n marea ei des vr ire, a reu it s imprime Mntuitorului crucificat tr s turile suferin ei, cu att mai mult au fost introdu i germenii sim irii materialist-cre tine. Crucifixul este expresia pentru trecerea spre materialism. Acest lucru nu este contrazis de faptul c trebuie recunoscut ceea ce a fost concretizat prin art ca suferin a Mntuitorului n toat profunzimea i importan a sa. n ciuda acestui fapt, odat cu aceast imagine a Mntuitorului, care moare n ch inuri pe cruce, s-a luat r mas-bun de la o concep ie spiritual a cre tinismului. n aceast accep ie a omului care sufer s-a amestecat apoi aceea a lui Christos-judec torul, care este, de fapt, o alt expresie a lui Iahve sau Iehova i care este transformat prin ad ugarea unui sens juridic, pe care-l vedem reprezentat n Capela Sixtin de la Roma. Acela i spirit care din reprezentarea mormntului din care Mntuitorul se nal triumf tor, care din aceast imagine a l sat s dispar spiritul triumf tor, nving torul mor ii, acela i spirit la cel de al optulea Conciliu ecumenic de la Constantinopol [ Nota 75 ] a declarat spiritul ca ceva n care nu trebuie s crezi, a decretat c omul trebuie reprezentat numai ca fiind alc tuit din trup i suflet i c spiritul nu ar consta dect din unele propriet i pe care le are sufletul.
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 106

A a cum vedem spiritualul disp rnd ca suflat de o adiere de pe crucifix, a a cum n fizic, singurul care ajunge n prezentarea exterioar , sim im sufletul saturat de durere, f r spiritul triumf tor, f r spiritul purt tor de grij pentru oameni, tot a a vedem disp rnd spiritul din entitatea uman prin decizia Conciliului. i s rb toarea Vinerii Mari i s rb toarea nvierii, s rb toarea Pa tilor au fost reunite. Vinerea Mare devenise o s rb toare n vremea cnd oamenii nc nu erau att de seci i lucizi i ra ional pustii i, n vremea n care gndul Pa tilor a fost transformat ntr-un mod cu totul egoist. A scormoni n suferin , a- i cufunda cu voluptate inima n durere, a sim i pl cerile durerii acesta a fost gndul Vinerii Mari de-a lungul timpului, care ntr-o oarecare m sur trebuia numai s creeze fundalul pentru un gnd al Pa tilor, pentru care facultatea n elegerii devenea tot mai slab . Aceea i omenire care a l sat principiul c omul este format din trup i suflet s urce pn la starea de credin , aceea i omenire cerea pentru propria ei sim ire pe Mntuitorul care murea, cerea contraimaginea propriei ei dureri fizice. Aceasta i era necesar pentru a avea un fundal numai ntr-o tranzi ie exterioar pentru ceea ce trebuia s fie sim it n mod elementar drept con tien a c spiritul viu trebuie s ias biruitor ntotdeauna asupra a tot ceea ce se intmpl n corpul fizic. Era necesar imaginea chinului mor ii pentru a se ajunge, prin contrast, la gndul propriu-zis al Pa tilor. ntotdeauna va trebui s se n eleag cum n modul acesta din cultura apusean a disp rut treptat concep ia i sentimentul propriu-zis al spiritului i vom privi cu siguran cu admira ie, dar i cu un anumit sentiment al tragicului toate ncerc rile artistice de a-l reprezenta pe omul suferin ei pe cruce. Nu este suficient s te ridici cu unele gnduri r zle e i cu cteva sentimente la ceea ce este necesar timpului nostru. Trebuie s n elegi deplin tot ce era de mult alterat n cultura occidental cu privire la spiritual. Ast zi avem nevoie ca ceea ce apar ine unui domeniu dintre cele mai m re e s fie sim it ca fiind ceva la care omenirea trebuie s se nal e. n cadrul ntregii culturi occidentale este nevoie de gndul Pa tilor. Cu alte cuvinte, avem nevoie de n l area la spirit. Ceea ce cndva a ap rut ca fiind sfntul Misteriu al Na terii, Misteriul Cr ciunului, s-a afundat treptat, n cadrul culturii occidentale n dezvoltare, n sentimentalismele care r zb teau din cntecele despre micu ul Iisus. Era o desf tare voluptuoas n sim irea micului copil. n loc s se simt n Misteriul Cr ciunului Misteriul p trunderii unui spirit supraterestru, cntecele despre micu ul Iisus au devenit treptat ceea ce d dea tonul i ceea ce d dea m sura. Este un fapt caracteristic pentru evolu ia cre tinismului pe calea ra iunii pure care a ajuns s spun , prin unii reprezentan i, c Fiul nu- i are locul n Evanghelie, ci numai Tat l c aceast evolu ie p streaz totu i gndul nvierii, n timp ce gndul nvierii continu s fie legat de gndul mor ii. Dar odat cu evolu ia modern a ap rut n prim-plan, ca ntotdeauna mai mult de form , gndul Vinerii Mari, a a cum am ar tat, i gndul nvierii, adev ratul gnd al Pa tilor, s-a estompat din ce n ce mai mult. Un timp care s indice c este necesar ca omul s vie uiasc din nou nvierea fiin ei sale din spirit trebuie s pun accent pe gndul Pa tilor. Avem nevoie de acest gnd al Pa tilor, avem nevoie de o n elegere deplin a sa. Pentru aceasta trebuie s ne devin clar faptul c omul suferin ei, ca i expresia pentru afundarea evolu iei apusene n materialism, este reversul judec torului lumii v zut pur i simplu n sens juridic. Noi avem nevoie de Christos ca entitate suprasensibil , ca entitate de natur extraterestr care a p truns n evolu ia terestr . Noi trebuie s ajungem la acest gnd solar al oric rei reprezent ri umane. A a cum trebuie s p trundem cu n elegerea la faptul c gndul na terii de Cr ciun a atras cel mai mare Misteriu n sim irea comun a sentimentalismului, tot astfel este necesar s subliniem c odat cu gndul Pa tilor p trunde n evolu ia uman ceva care este de nen eles dac se pleac de la premise terestre, dar care este inteligibil din perspectiva cunoa terii spirituale.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 107

Cunoa terea spiritual trebuie s g seasc n gndul nvierii primul mare sprijin, trebuie s recunoasc n om starea de neatingere a ve nicului-spiritual prin ceea ce este fizic-corporal, trebuie s vad n exprimarea paulinic Dac Christos nu a nviat, credin a voastr este de art o nt rire care n timpul din urm trebuie ob inut pe alt cale, con tient , a ceea ce constituie entitatea propriu-zis a lui Christos. n acest fel trebuie s ne amintim n prezent de gndul Pa tilor. El trebuie s redevin o s rb toare interioar n care s vedem victoria spiritului asupra corporalit ii. i trebuie s -l avem n fa a ochilor, pentru c nu putem fi anistorici, pe Iisus chinuit de suferin pe cruce, pe omul suferin ei; dar deasupra crucii trebuie s ne apar Triumf torul, neatins de na tere i de moarte, care ne poate ndrepta privirea n sus, spre ve nicele cmpii ale lumii spirituale. Abia prin aceasta ne vom apropia din nou de adev rata entitate a lui Christos. Omenirea occidental l-a tras n jos, spre ea, pe Christos, l-a tras n jos sub forma pruncului, l-a tras n jos fiind sim it mai ales n trecere, n suferin . Am scos de mai multe ori n eviden faptul c , la un interval de timp aproximativ egal, naintea Misteriului de pe Golgota s-a auzit din gura lui Buddha c moartea constituie un r u, iar dup Misteriul de pe Golgota apare crucifixul, crucificatul, iar moartea nu mai este considerat un r u, ci ceva care n realitate nu are existen . Dar acest sentiment care nc se mai manifest , venind dintr-o n elepciune oriental mai profund dect budismul, este nfrnt de altul, care este strns legat de vederea celui zdrobit de suferint . Noi trebuie s ne n l m la ce este destinul reprezent rilor umane despre Misteriul de pe Golgota n cursul secolelor nu numai cu gndurile noastre, c ci ele constituie, n general, o sit prea deas , ci cu ntreaga ntindere a sentimentelor noastre. Trebuie s ajungem la clarificarea faptului c trebuie s ne rentoarcem la o n elegere pur , adev rat a Misteriului de pe Golgota. Trebuie s reflect m la faptul c nc n antichitatea ebraic Iahve nu era gndit ca fiind judec torul lumii n sens juridic. Reprezentarea dramatic cea mai puternic sentimentului religios al antichit ii ebraice, cartea care-l reprezint pe r bd torul Hiob (n limba romn , Iov, n.tr.), exclude, de fapt, sentimentul drept ii exterioare. Hiob este omul r bd tor, omul care consider ceea ce i se ntmpl ca fiind un destin. Abia treptat p trunde n ordinea lumii i no iunea juridic a r spl tirii. Dar, ntr-un anumit mod, imaginea redat de altarul Capelei Sixtine datorat lui Michelangelo este o renviere a principiului Iehova. Noi ns avem nevoie de Christos, pe care-l putem c uta n interiorul nostru, pentru c atunci cnd l c ut m apare imediat. Noi avem nevoie de Christos care se instaleaz n voin a noastr , care umple de c ldur i de foc voin a noastr pentru ca aceasta s devin puternic n faptele care ne sunt cerute de evolu ia umanit ii. Avem nevoie de Christos pe care nu-l privim ca fiind cel suferind, ci care se nal deasupra crucii i se uit la ceea ce sfr e te f r fiin pe cruce. Avem nevoie de con tien a puternic a ve niciei spiritului. Con tien a puternic a ve niciei spiritului nu o putem ob ine dac ne pierdem n imaginea crucifixului. Cnd vedem cum imaginea crucifixului s-a transformat ncetul cu ncetul tot mai mult n imaginea celui ce sufer i resimte durerea, vedem ce for a c p tat aceast direc ie a sim irii omene ti. Este abaterea privirii omului de la spiritualul propriu-zis i ntoarcerea ei spre fizicul-terestru. Acest lucru se afl exprimat uneori n mod grandios; dar acelora care au sim it ca Goethe necesitatea ca civiliza ia noastr s ajung din nou la spirit, unor astfel de oameni aceasta li s-a p rut ntotdeauna ca fiind ceva cu care ei nu intr n rezonan . Goethe a spus destul de des c Mntuitorul crucificat nu exprim ceea ce el simte n leg tur cu cre tinismul: n l area omului la spiritual. Este necesar ca dispozi ia de Vinerea Mare ca i cea de Pa ti s se transforme, ca dispozi ia de Vinerea Mare s simt c sfr itul lui Iisus este numai cealalt fa a na terii. Cel care nu vede n ce este n scut ceea ce moare nu percepe lucrurile n ansamblul lor. Cine simte c n dispozi ia de moarte a Vinerii Mari i este dat numai o fa a umanului, c ceea ce i este dat copilului la intrare n momentul na terii reprezint cel lalt pol, acela este preg tit pentru dispozi ia propriu-

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 108

zis de Pa ti, care const n faptul c , oricare ar fi nveli ul n care se na te, omul este nen scut, a a cum este nemuritor. Omul trebuie s se lege de ceea ce a venit n lume ca fiind Christos, care nu poate muri, care se uit la altceva dect la el nsu i cnd vede pe cruce omul suferin ei. Trebuie s sim i ce s-a ntmplat prin faptul c reprezentarea spiritului de la sfr itul primului secol s-a pierdut treptat pentru civiliza ia apusean . i va fi gnd de Pa ti al lumii, cnd un num r destul de mare de oameni vor sim i c n cadrul lumii civilizate moderne spiritul trebuie s renvie. Exterior, aceasta va trebui s se exprime n a a fel nct omul s nu vrea s cerceteze numai ceea ce i este impus, ci i s urm reasc recunoa terea propriei sale voin e, recunoa terea propriei sale libert i, s resimt natura propriu-zis a voin ei, care-l poart dincolo de poarta mor ii, dar care trebuie privit n mod spiritual, pentru ca ea s poat fi v zut n adev rata sa form . Cum trebuie s ob in omul for a pentru gndul Rusaliilor, al rev rs rii spiritului, dup ce la cel de al optulea Conciliu de la Constantinopol acesta a fost declarat n mod dogmatic a fi o simpl fraz ? Cum poate ob ine omul for a pentru gndul Rusaliilor, dac el nu poate str bate pn la gndul Pa tilor, la adev ratul gnd al Pa tilor, la gndul renvierii spiritului! Omul nu trebuie s fie narcotizat prin imaginea Mntuitorului muribund, p truns de suferin . Omul trebuie s n eleag leg tura dintre a fi suferind i a fi contopit cu existen a material . Acesta era un principiu de baz al vechii n elepciuni care a rezultat din fundamentele nc instinctive ale cunoa terii umane. Noi trebuie s ob inem din nou aceast n elegere prin recunoa tere con tient . Acesta era un principiu de baz , c suferin a i are obr ia n leg tura omului cu materia. Ar fi ns o inep ie s se cread c Christos, pentru c a trecut ca fiin spiritual-divin prin moarte, nu a suferit durere. A declara, n cazul Misteriului de pe Golgota, durerea ca fiind suferin aparent ar fi o n elegere nerealist . Ea trebuie s fie gndit n toat semnifica ia sa ca fiind adev rat , dar nu trebuie gndit nu ca fiind contraimaginea ei. Trebuie s rec tig m ceva din ceea ce se afl n fa a noastr cnd ne reprezent m Misteriul de pe Golgota mpreun cu o vedere de ansamblu asupra ntregii evolu ii a umanit ii. Cnd elevilor din vechime care erau supu i ini ierii trebuia s li se prezinte imaginea omului cel mai liber, dup ce parcurseser diferitele trepte preg titoare, dup ce trecuser prin toate exerci iile prin care i puteau nsu i anumite cuno tin e care le erau nf i ate dramatic n imagini, n final erau condu i n fa a imaginii omului suferind n corpul s u fizic, n manta de purpur i cu cununa de spini pe cap, n fa a imaginii lui Christos. i n contemplarea acestui Christos trebuia s r bufneasc , s se elibereze din suflet acea for prin care omul devine, de fapt, om. i pic turile de snge care i se ar tau privitorului ce trebuia s fie ini iat, n toate locurile importante ale acestui vechi Christos, trebuiau s ndep rteze neputin a i sl biciunea uman i s contribuie la n l area spiritului triumf tor din interiorul omenesc. Perceperea suferin ei trebuia s nsemne nvierea fiin ei spirituale. n sensul cel mai profund, n fa a omului trebuia s se afle ceea ce se poate exprima n cuvinte simple astfel: i po i datora pl cerii unele lucruri din via ; dac ns ai ajuns la n elegerea leg turilor spirituale, aceasta o datorezi suferin ei tale, durerii tale. Tu datorezi aceasta faptului c nu ai cedat suferin ei, durerii tale, faptului c ai avut t ria s te nal i din ele. Din aceast cauz , n vechile Misterii, imaginea lui Christos suferind era nlocuit cu celalat imagine, a lui Christos triumfator care prive te spre Christos n suferin ca la ceva ce a fost dep it. Astfel trebuie reg sit posibilitatea de a avea n fa a sufletului i n suflet, n voin pe Christos spiritual triumf tor. Aceasta este ceea ce trebuie s avem n vedere n prezent dac vrem s ac ion m pentru venirea unui viitor uman vindec tor. Dar niciodat nu vom putea cuprinde acest gnd de Pa ti, acest adev rat gnd de Pa ti, dac nu vom n elege c trebuie s privim spre Cosmos, dac vrem mai ales s vorbim despre Christos. Noua gndire a f cut din Cosmos un cadavru. Noi privim n prezent stelele i mersul stelelor i calcul m totul. Aceasta nseamn c noi calcul m ceva despre cadavrul lumii i nu vedem cum n
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 109

stele pulseaz via a i cum n mersul stelelor ac ioneaz inten iile spiritului cosmic. Christos a cobort pe P mnt pentru a lega sufletele omene ti cu acest spirit cosmic. i este un adev rat propov duitor al Evangheliei lui Christos numai cel care recunoa te c ceea ce apare fizic-sensibil n Soare este expresia exterioar pentru Spiritul lumii noastre, pentru Spiritul care nvie al lumii noastre. Apartenen a a ceea ce este reflectare a Spiritului lumii n Lun i a ceea ce este acest Spirit al lumii n Soare trebuie s devin ceva viu. Trebuie s redevin viu modul n care s rb toarea Pa tilor a fost determinat prin rela ia dintre Soare i Lun prim vara. Trebuie s putem lega ceea ce a determinat s rb toarea Pa tilor din Cosmos pentru evolu ia P mntului. Trebuie s tim c cele mai protectoare i mai treze spirite ale Cosmosului au f cut inteligibil , din acest ceasornic al lumii ale c rui ar t toare pentru existen a terestr sunt Soarele i Luna, marea, importanta or din evolu ia lumii i a umanit ii n care trebuie plasat nvierea. Trebuie s nv m de la spiritual, s resim im mersul acestor dou ar t toare, Soarele i Luna, a a cum nv m s n elegem pentru problemele noastre fizice mersul ar t toarelor ceasului. Trebuie s leg m fzicul, terestrul de superfizic, de superterstru. Gndul Pa tilor suport numai interpretarea care pleac de la supraterestru. C ci cu Misteriul de pe Golgota, n m sura n care este Misteriul nvierii, s-a ntmplat ceva care se deosebe te de ce se ntmpl cu celelalte probleme ale oamenilor. Problemele oamenilor se petrec pe P mnt cu totul altfel dect ceea ce s-a ntmplat cu Misteriul de pe Golgota. P mntul a preluat for ele cosmice i din ceea ce a devenit el nsu i au l st rit n metabolismul uman for ele voin ei. Cnd ns a avut loc Misteriul de pe Golgota a p truns o nou confluen a voin ei n via a P mntului. Atunci a avut loc o ntmplare cosmic pentru care P mntul nu este dect un teatru de ac iune. Omul a fost din nou legat de Cosmos. Acest lucru trebuie s fie n eles i doar n elegerea lui red gndul Pa tilor n ntregul s u contur. Din aceast cauz , n fa a sufletului nostru trebuie s apar imaginea crucifixului. i chiar dac arta a produs cel mai frumos, cel mai mare, cel mai important, cel mai elevat lucru n imaginea crucifixului, trebuie s apar gndul: Cel pe care-L c uta i nu este aici. Trebuie s apar deasupra crucii Acela care acum nu este aici, i care din spirit vorbe te pentru spirit. Aceasta este ceea ce trebuie s intre n evolu ia umanit ii ca gnd de Pa ti; la aceasta trebuie s se nal e inima uman i mintea uman . n timpul nostru nu ni se cere numai s ne putem adnci, s ne putem cufunda n ceea ce s-a creat. Noi trebuie s devenim neocreatori. Crucea, cu tot ce au f cut arti tii frumos din ea, nu trebuie s o l s m n acest stadiu. Noi trebuie s auzim cuvintele fiin elor sfinte care ne strig : Cel pe care-L c uta i nu este aici! i s -L c ut m pe cel ce este aici. De Pa ti trebuie s ne adres m Spiritului care ne poate fi dat numai n imaginea nvierii. Atunci vom putea face pasul de la dispozi ia de suferin a Vinerii Mari la dispozi ia spiritual a zilei de Pa ti. Doar atunci vom deveni ap i s g sim in aceast dispozi ie a zilei de Pa ti ceea ce trebuie s preia voin a noastr ca s putem ac iona mpotriva for elor de declin din interiorul for elor ascendente ale omenirii. i avem nevoie de astfel de for e care pot coac iona aici. Iar n clipa n care n elegem n mod corect gndul de Pa ti al nvierii, acest gnd ne va lumina i va aprinde n noi for ele de care avem nevoie pentru evolu ia viitoare a omenirii.

CONFERIN A a XVII-a
Dornach, 28 martie 1921
n prezent, este important s g sim punctele de vedere de la care au plecat diferi ii c ut tori a i spiritului n timpurile mai vechi. Aceasta nu numai pentru c o opozi ie r u inten ionat i diletant ndreptat mpotriva tiin ei spiritului i atribuie acesteia faptul de a fi preluat pur i simplu tot felul de aspecte din timpuri mai vechi, ci nainte de toate pentru c o cunoa tere a ceea ce poate fi aflat n prezent din surse spirituale originare devine inteligibil cnd este legat cu for ele pe care omenirea le de inea n vremuri mai vechi, cu diferitele moduri ale c ut rii
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 110

cunoa terii spiritului n vremuri mai vechi, instinctive, ale evolu iei omenirii. i pentru a v prezenta asemenea lucruri a vrea s vorbesc azi despre o asociere f cut frecvent ntre Iisus Christos i un contemporan al s u, Apollonius din Tyana [ Nota 76 ]. Exist chiar str danii pentru compararea vie ii lui Apollonius din Tyana cu via a lui Iisus Christos. Cnd l compari pe Apollonius din Tyana cu Iisus Christos rezult un num r mare de elemente biografice exterioare care prezint o anumit asem nare. Noi tim c povestirile evanghelice privitoare la Iisus Christos aduc ceva care cade n prezent sub inciden a no iunii de minune; de asemenea, biografii lui Apollonius din Tyana povestesc tot felul de minuni despre acesta. Modul n care se prezint n prezent asemenea lucruri nu dovede te altceva dact c se manifest o atitudine cu totul diletant fa de evolu ia umanit ii. Ceea ce Evangheliile numesc semne, vindec ri i alte lucruri asem n toare corespunde unei cu totul alte trepte a evolu iei umanit ii dect cea n care tr im n prezent. Influen a psihic a unui om asupra altuia, ba chiar influen a psihic a omului asupra ambian ei nevii au regresat foarte mult n cursul timpului. i cnd ni se vorbe te pentru timpul de nceput al calendarului nostru cre tin despre astfel de lucruri, cel care cunoa te cu adev rat aspectul interior al acestor lucruri tie c ceea ce se putea vie ui n acele timpuri era diferit de ceea ce se poate ntmpla n prezent. n prezent, trebuie plecat de la alte premise, premise care trebuie recreate prin cunoa terea tiin ei spiritului. i dac trebuie s n elegem Evangheliile n mod corect, nu ne este permis s acord m o asemenea importan povestirilor despre minuni, ci trebuie s clarific m faptul c ele erau un lucru cu totul de n eles pentru un om care se eviden ia, pentru timpurile despre care este vorba aici, prin sim moral. Nici nu se pune problema c ar fi putut fi altfel n cazul lui Iisus din Nazaret n care s l luia Christos sau n cazul unui om cum era Apollonius din Tyana. S ne fie clar n aceast privin : faptul c despre un astfel de om se spune c f cea minuni este ceva ce se n elege de la sine. Iar dac teologia actual se str duie te s deduc divinitatea lui Iisus Christos din mprejurarea c El f cea minuni, aceasta nu se plaseaz pe punctul de vedere cre tin, deoarece face abstrac ie de faptul c o asemenea concep ie este anistoric . Niciodat , n cazul lui Iisus Christos, nu este vorba de s vr irea minunilor, ci despre ce ni se prezint cu ajutorul minunilor. Este vorba despre faptul c se atrage aten ia c n timp ce oamenii de mai demult dac voiau s produc electe mari ac ionau cu o for a Eului mai m , Iisus Christos ic ac iona direct din for a Eului. De asemenea, ast zi nu am n elege rug ciunea Tat l nostru, dac am vrea s-o explic m prin faptul c este o rug ciune veche. Cel care compar forma mai veche a rug ciunii Tat l nostru cu rug ciunea Tat l nostru de ast zi se va l muri c nainte rug ciunea nu era orientat spre Eu, iar acum se spune orientnd-o spre Eu. Tot astfel, nu ne este permis s c ut m asem n ri ntre biografia lui Iisus Christos i cea a lui Apollonius. Este natural c vor ap rea relat ri asem n toare cnd este vorba de minuni. Dac vrem s clarific m al turarea lui Iisus Christos de Apollonius din Tyana aceasta trebuie privit cu totul altfel. i n acest sens trebuie s atragem aten ia asupra urm toarelor aspecte. Se spune c nc din copil rie Apollonius din Tyana prezenta unele predispozi ii care s-au amplificat dup ce a luat parte la instruiri speciale care se f ceau atunci, ca, de exemplu, instruirea izvort din coala pitagoreic . Apoi Apollonius din Tyana a f cut c l torii n vederea perfec ion rii cunoa terii, nti unele mai mici, apoi importanta c l torie la marii n elep i indieni. Astfel el a nv at s -i venereze i s -i admire pe n elep ii indieni i prin ei a ajuns la anumite surse ale cunoa terii. Ni se spune c s-a rentors entuziasmat de ceea ce aflase de la ace ti n elep i indieni, a predicat n sudul Europei, apoi a preluat din nordul Egiptului o nv tur care i s-a p rut mai pu in important dect n elepciunea minunat a indienilor. Apoi ni se poveste te cum a urcat pe cursul Nilului pn la izvoare, dar i la a ez rile a a-numi ilor gimnosofi i [ Nota 77 ]; este vorba de comunitatea acelor n elep i care, dup brahmani, dup n elep ii indieni, aveau parte de cel mai mare respect n acele timpuri. Se spune c Apollonius din Tyana era att de saturat cu n elepciune indian , nct putea face deosebire ntre aceasta i cea, inferioar , a gimnosofi ilor. Dup ce s-a ntors, a f cut mai multe c l torii minunate la Roma, unde a fost urm rit i nchis.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 111

Pentru noi deosebit de interesant este faptul c i se atribuie lui Apollonius din Tyana aceste mari c l torii i c ele sunt asociate cu cre terea continu a n elepciunii sale. n peregrin rile sale, Apollonius caut oameni care se aflau n posesia celei mai mari n elepciuni a acelui timp. Prin aceasta el se deosebe te de Iisus Christos, care face deplas ri pe un teritoriu relativ restrns, care nu vorbe te despre n elepciunea aflat pe P mnt, ci mp rt e te omenirii ceea ce a adus cu sine din lumile extraterestre. S-a f cut uneori ncercarea de a-I atribui i lui Iisus Christos tot felul de c l torii n India, numai c aceasta reprezint cel mai pur diletantism. Singurul adev r este c n aceea i perioad pe P mnt s-au aflat dou entit i, pe de o parte Iisus Christos care vorbe te din extraterestru, i, pe de alt parte, Apollonius din Tyana care adun toat n elepciunea aflat pe P mnt, chiar dac prin marile sale predispozi ii era n situa ia de a putea prelua totul n sufletul propriu. Aceasta este deosebirea principial , important dintre cei doi i cine nu o vede nu recunoa te ce au reprezentat pentru vremurile ulterioare existen a acestor dou personalit i. Dar ceea ce se leag de persoana lui Apollonius din Tyana ne trimite la anumite particularit i ale timpurilor mai vechi. Eu m refer la timpuri care au existat cu mult naintea Misteriului, la timpuri foarte de demult. Cte ceva s-a transmis de atunci omenirii ulterioare i vom vedea cum Apollonius din Tyana ntlne te ceea ce s-a p strat astfel att la n elep ii indieni, la brahmani, ct i la gimnosofi ii din Egipt. Dar se n elege despre ce este vorba dac se prive te retrospectiv n vremurile mai vechi cu ajutorul cercet rii spirituale caracteristice tiin ei spiritului, iarApollonius din Tyana indic potrivit biografului s u [ Nota 78 ] faptul c n elepciunea aproape de nem surat pe care a ntlnit-o la indieni este legat de influen e extraterestre care iradiaz oamenii de pe o anumit suprafa de P mnt. Ni se indic astfel c omul nu este expus numai unor influen e terestre. Influen ele terestre sunt u or de studiat cu toate c , n prezent, fa de alte influen e, la om ele nc mai regreseaz . Anumite fiin e organice inferioare cap t colora ia a ceea ce ele consum datorit metabolismului. Putem vedea la anumite fiin e organice inferioare cum ceea ce ele preiau ca produse metabolice le d culoarea, celelalte propriet i. V-am f cut aten i c , plecnd de la scolastic , Vincenz Knauer, vechiul meu prieten din ordinul benedictinilor aceasta nu nseamn c i eu am fost n acest ordin, ci doar c el a apar in acestui ordin , a ut atras aten ia asupra faptului c con inutul spiritual al no iunii este ceva real fa de existen a pur sensibil a existen ei materiale. El spunea, n sensul scolasticilor: Dac am nchide un lup i i-am da mult timp s mnnce numai carne de miel, el nu ar deveni un miel, cu toate c a consumat numai carne de miel. Aceasta dovede te, pentru Vincenz Knauer, c n no iunea de lup se mai afl i altceva dect ceea ce este material, c ci potrivit aspectului material lupul ar fi miel, dac ar mnca numai carne de miel. El ns nu devine miel. Deci la animalele superioare lucrurile se ntmpl altfel dect la fiin ele organice inferioare; acestea prezint pn i n colora ie influen ele metabolismului lor. Oamenii, ntr-o m sur mai mare dect lupul, nu suport influen ele metabolismului; altfel ar trebui ca n inuturile unde se consum mul i ardei s existe numai oameni galbeni, ori se tie c doar dac se consum anumite alimente apar st ri de g lbenare i altele asem n toare. Omul este, n mare m sur , independent de influen ele metabolice p mnte ti. Dar n prezent, n era materialismului care are nu numai un fundament teoretic ci i unul ntru totul real, el este mai pu in expus influen elor lumii extraterestre, Cosmosului, dect era mai demult. i n elepciunea indian veche trebuie s fie atribuit n principal ca s ne exprim m sintetic inciden ei speciale a radia iei solare n inuturile indiene. Acolo radia ia solar c dea sub un alt unghi dect n alte p r i. Aceasta nseamn c influen ele extraterestre, cosmice, asupra omului erau diferite fa de alte zone. Dac un indian vechi ar fi tiut ce este Europa, el ar fi spus aproximativ urm toarele: Ah, acolo n Europa oamenii nu pot ajunge niciodat la oarecare n elepciune, Soarele nu are inciden a necesar ca ei s poat ajunge la n elepciune; sunt lega i de ceea ce le preg te te metabolismul din ce este terestru. Despre n elepciune nu poate fi vorba n Europa. Acolo exist numai oameni inferiori, sunt semianimale, c ci nu au lumina solar necesar pentru a deveni n elepri. A a ar fi spus indianul, dac ar fi vorbit despre aceste lucruri. Din cauza acestei condi ii speciale create de inciden a luminii solare nu ar fi putut vorbi altfel despre adun tura uman din Europa dect vorbe te omul actual despre animalele sale de cas . Nu c nu ar fi iubit acest om de un soi inferior (omul i poate iubi foarte mult animalele de cas ), dar nu i-ar fi putut acorda aceea i valoare n ceea ce prive te capacitatea spiritual .

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 112

Prin aceasta am vrut s indic faptul c ceea ce era propriu n elepciunii mai vechi era dependent de locul de pe P mnt. Acest lucru se leag i de altceva. n timpurile mai vechi ale evolu iei P mntului, omenirea s-a diferen iat mult mai mult prin aceast dependen dect a fost cazul mai trziu. Diferen ierea a ap rut de ndat ce oamenii statornici i ntr-un anumit teritoriu au renun at la locul unde erau endemici i au migrat spre alte inuturi. Ei s-au schimbat, au devenit suflete te i fizic al ii. De acest lucru se leag diferen ierea pe ntregul P mnt. Era a adar, n esen , ceea ce avea vechiul om din ambian a P mntului, ceea ce el reprezenta la rndul s u cnd prelua n sine n mod corespunz tor aceste influen e ale ambian ei P mntului. Astfel, putem spune: n timpurile vechi era n elept acela care tr ia n acel loc de pe P mnt unde putea ajunge astfel. Din acest motiv, b trnii priveau cu o anumit ndrept ire spre acest loc. Dac n prezent s crede, n -ar acela mod, c n elepciunea este circumscris n Asia s-ar furniza prin aceasta dovada c nu se tr ie te n timpul actual. Exist oameni uimitori care nc mai vorbesc azi despre locuri deosebit de favorabile de pe suprafa a P mntului; dar acestea trebuie considerate a fi, n sensul unei cunoa teri autentice a spiritului, ntru totul diletantism. Dar dac ne ntoarcem n timpuri mai vechi, trebuie s gndim omul n elept ca fiind legat de locul s u. innd seama de acest lucru, ne ntreb m ce fel de om era Apollonius din Tyana? Apollonius din Tyana voia s devin n elept, n ciuda faptului c el nu tr ia ntr-un asemenea loc i inutul din apropierea izvoarelor Nilului unde locuiau gimnosofi tii era un loc excelent pentru a putea deveni n elept. El avea numai imbodul pentru a deveni n elept. Din aceast cauz a pornit n c l torii ca odinioar Pitagora, care se afla n aceea i situa ie. Astfel vedem cum Apollonius din Tyana este, n vremea lui, un om care caut n dep rt rile P mntului ceea ce poate s umple omul de satisfac ie interioar , ceea ce-l aduce la situa ia de a- i cuceri spiritualitatea interioar . C ci acele timpuri tr iau n vremea lui Apollonius din Tyana numai n ecou. Mai r m sese ceva, n vechea Indie, din ceea ce fusese odat , i aceasta a nv at s cunoasc Apollonius din Tyana. Dar el ar fi deja exponentul unui timp mai nou, acel om care este pus n situa ia de a c uta n orice loc al P mntului n elepciunea uman n cel mai nalt sens. Numai c el este obligat s-o caute prin drume ii ndep rtate. Aici se plaseaz n fa a noastr , dnd direc ie pentru noua evolu ie a umanit ii mai noi, Misteriul de pe Golgota, n a a fel nct putem spune: Prin faptul c n Iisus din Nazaret s-a s l luit Christos, El a devenit acea entitate d t toare de ton pentru aceast c utare, independent de localizarea pe P mnt. Din aceast cauz , Apollonius din Tyana i Christos sunt n opozi ie. Apollonius din Tyana este ntructva contemporanul lui Iisus Christos, care potrivit structurii sale umane nu mai tr ie te n timpul vechi, ci deja ntr-un timp nou. Dar n acest timp nu po i tr i dect cu influen a lui Christos. Influen a lui Christos vine de la Iisus din Nazaret. Iisus din Nazaret i Apollonius din Tyana sunt cei doi poli ai omului de la nceputul calendarului nostru. n acest fel noi suntem aviza i asupra a ceea ce a p truns n omenire prin Iisus Christos. Spuneam ieri c , nainte de orice, este important s n elegem ce a intrat n omenire, ce se exprim n gndul nvierii. Gndul nvierii spune c omul poate g si n sine ceva care l ridic din condi ia de fi legat de P mnt cnd preia impulsul christic. Ceea ce-l chinuie pe omul r stignit pe cruce sunt for ele care, plecnd de la existen a p mntean , sunt integrate corpului uman i prin acesta omului n general. Dac ne ridic m privirea spre crucifix, spre fa a transfigurat de suferin , spre corpul sf iat de durere, afl m cea mai profund expresie a ceea ce poate imprima existen a uman omului. Dac ns n l m privirea la ceea ce am atras ieri aten ia c trebuie s vedem deasupra crucifixului devenim aten i la ce poate s nvie n om, la ce se poate n l a din for ele telurice i care ne arat c omul este o fiin cosmic . P mntul imprim for ele sale numai unei p r i din el, ns din aceste for e poate nvia ceea ce este de fapt ingredientul cosmic al omului. Aceste lucruri trebuie v zute n leg tur cu gndul nvierii, sunt aspecte care trebuie s fie recunoscute, mai ales n timpul nostru n care tindem spre nvierea cunoa terii spiritului. Ceea ce trebuie s n elegem nainte de orice este faptul c n timpurile mai vechi era prezent o n elepciune instinctiv . Aceast n elepciune era ceva sugestiv, care-l nvingea pe om, n care el nu putea tr i n libertatea sa. Natura voli ional a omului era mai pu in exprimat n timpurile mai vechi. Ea trebuie s se dezvolte n acel timp al evolu iei P mntului care urmeaz Misteriului de
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 113

pe Golgota. Cu privire la voin a sa, omul vechi tr ia ntr-o stare confuz . Voin a ns trebuie s fie p truns de n elepciune, de for a ideii, de spiritualitate. Din aceast cauz este necesar nainte de toate ca impulsul Christos s - i fac intrarea n voin a omului. Acest lucru trebuie ns s fie n eles n sens corect. n mod cu totul special este vorba de elaborarea voin ei din prezent spre viitor. Omul trebuie s devin tot mai con tient de puterea voin ei sale. n prezent, noi vie uim reac ia care s-a n scut din men inerea comod a unor prejudec i vechi, reac ia mpotriva voin ei. n prezent, nu se dore te formarea n vreun fel a voin ei. Chiar se ur te elaborarea voin ei. Cum se comport n aceast situa ie omul? Dac i se cere s fie un om ntreg, un om deplin, care i n voin a sa s fie cuprins de n elepciune, el spune: La a a ceva nu m angajez, deoarece Biserica vrea s -mi conduc voin a. Biserica i are vechile ei porunci, Biserica mi va spune cum trebuie s procedez cu voin a mea. Sau, dac nu spune aceasta, omul prezint altfel lucrurile. El spune: Ah, de ce a da o direc ie voin ei mele, doar am statul. Statul are legile sale, statul are amenaj rile sale, statul face totul. Statul preia copilul. EI l preia dac este trecut de greut ile cele mai mari. Va veni ns i timpul cnd statul va prelua grija copilului la o vrst cnd are tot felul de probleme. Dar de ce n-ar trebui s existe i oameni de curte care s schimbe scutecele i un minister al schimb rii scutecelor! Aceste lucruri ar fi interesante pentru modelarea viitoare a unor institu ii sau servicii. Apoi ns , cnd lucrurile nu mai sunt att de incomode, cnd devin mai simple cu privire la dirijarea copilului, statul nu se mai angajeaz la a mai ncredin a cuiva o judecat i oamenii, n totalitatea lor, sunt, n fond, mul umi i cu aceasta. Ei nu trebuie s se mai gndeasc , de exemplu, la ce le este necesar copiilor lor, c ci nici statul nu se gnde te cu adev rat la aceasta, dar ei a a cred. A putea s continui mult timp aceast analiz . Omul ar trebui s - i transpun voin a n activitate, ns el apeleaz la altceva, care n centrul voin ei sale nu radiaz lumin . Dar tocmai despre aceasta este vorba, ca voin a s preia impulsurile pline de lumin care se afl n gndulChristos corect n eles. Christos este acea entitate care nu ia niciodat n st pnire grupuri, care nu i face de lucru cu grupuri. Cea mai mare nerozie este s se vorbeasc despre un Christos german sau francez sau scandinav sau olandez sau montenegrean, sau despre un Christos, s spunem, din Maroc etc. Christos este acea fiin care nu cunoa te grupuri, ci numai fiin e individuale i oricine crede c El ar avea vreo leg tur cu anumite grupuri gre e te, nu n elege fiinta lui Christos. Dar aceast n elegere a lui Christos vine odat cu n elegerea individualit ii umane. Cnd se ntmpl aceasta va fi prezent i gndul nvierii, c ci spiritul poate nvia numai n individualitatea uman . Spiritul poate nvia numai cnd se d individualit ii umane posibilitatea de a se desf ura. Acest lucru se poate ntmpla numai dac se scoate via a spiritului din restul configura iei statale, a a cum o n elege triparti ia social a organismului social. Multor oameni le poate p rea for at apropierea ntre gndul nvierii i gndul triparti iei. Dar cel care are simt i n elegere pentru caracterul unitar al civiliza iei umane va n elege c ceea ce este gndit pentru via a social trebuie s reias din acea n elegere care dore te pentru om cel mai nalt lucru care-i este accesibil. Gndul nvierii trebuie s fie n eles n sens spiritual. Acest lucru va fi posibil dac nu te bizui numai pe contemplare, adic pe intelectualism, ci dac se ncearc n elegerea corect a modului n care trebuie s fie luat n st pnire voin a omului. tiin a spiritului, cum este ea n eleas aici, se adreseaz voin ei omului. Tot restul vorb riei tiin a spiritului nu-l n elege. Vedeti ce se afl n literatura noastr . La ce ar ajunge oamenii dac ar vrea s cuprind cu intelectul no iunile i conceptele care se afl n literatura noastr ? Numai la discu ii pline de poticneli! Ei ar putea purta tot felul de discu ii profane asupra problemelor de care vorbe te tiin a spiritului. Dar gndurile i ideile con inute n tiin a spiritului vor s fie cuprinse de voin , vor s devin preocuparea ntregului om. Dac vrei s n elegi tiin a spiritului trebuie s vrei s-o cuprinzi n ntregul ei. i astfel cultura voin ei ncepe cu n elegerea. Ea ar trebui s p trund n fiin a uman a celor care ader la ceea ce numim aici mi carea de tiin a spiritului. Aceast mi care antroposofic ar trebui s se ndrepte spre tot ce este practic
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 114

din rela ia ei cu evolu ia vremurilor n timpul mai nou. Nu pentru a prezenta lucrurile n mod r ut cios acest lucru este foarte departe de mine , ci pentru a atrage aten ia asupra unor aspecte v prezint cele ce urmeaz . n ultimul timp noi am f cut tot felul de amenanaj ri practice. Pentru astfel de amenaj ri avem nevoie de oameni, trebuie s ocup m oameni n aceste activit i. Noi i ocup m, binen eles, pe cei care n eleg ceva despre inten iile existente n mi carea antroposofic , sau cel pu in ar trebui s n eleag ceva. S presupunem aceasta ar putea fi numai un mod de a concepe, eu vreau s prezint numai eventualit i c un antroposof se implic n activit ile noastre practice i c ac ioneaz , spunndu- i: Acum, cnd se vor face lucruri practice, lucrurile trebuie privite dintr-un alt fundament; ca antroposof eu sunt implicat cu adev rat n toat ac iunea i nu-mi trece prin cap s fac mai mult dect se face n mod obi nuit n vremea de azi. Eu sunt una cu ceea ce se vrea prin aceste aspecte practice. Aceasta ar fi o concep ie posibil . Alt concep ie pasibil ar fi a celui care spune: Da, aici sunt tot felul de amenaj ri practice, exist posibilitatea de a activa. Dar eu sunt antroposof, de aceea nu vreau s m las tratat cum se obi nuia n vechile servicii, cnd trebuia s fii punctual, s vii i s pleci la o anumit or . Eu vin cnd mi place, plec cnd mi place, uneori nu m duc, sau fac altceva dect trebuie, c ci n antroposofie lucrurile trebuie s se petreac cu totul altfel dect n vechea lume ipocrit , meschin . Aceasta ar fi cealalt concep ie, extrem . Acestea sunt numai eventualit i, problemele de care ne ocup m fiind mult prea serioase pentru a continua ceea ce, din motive de la sine n elese, r spndesc cercuri mari de antroposofi care- i g sesc n aceste lucruri pl cerea ntr-un spirit sectant. Aceste cercuri g sesc c este normal s spun : Da, oamenii beau ceai de atta vreme, la ceai oamenii vorbeau s l s m la o parte ce vorbeau la ceai sau la cafeaua neagr de dup mas ! Dar de ce s n se vorbeasc la ceai sau la u cafea i despre Saturn, Soare, Lun , de ce nu i despre rencarnare, de ce s nu gnde ti ce ar fi putut fi cineva n ncarnarea precedent ? Cu alte cuvinte, de ce nu s-ar face antroposofie de salon sau altceva asem n tor? Oricum, am dep it aceste situa ii. Ele nu mai sunt de actualitate. n prezent, privirea trebuie s cad numai asupra celorlalte dou eventualit i. Eu vreau s atrag aten ia asupra faptului c s-ar putea merge mai departe cu una dintre eventualit i, n timp ce cu cealalt , conform c reia antroposofii nu mai vor s apar la ora opt, ci la zece jum tate, pentru c pn atunci poate vor s mediteze etc., de aceast eventualitate absolut sigur o cultur a voin ei, a a cum am caracterizat-o acum, nu se poate lega. Timpurile sunt prea serioase pentru a nu focaliza aceste dou posibilit i polare ale mnuirii antroposofice a lucrurilor. Eu nsumi nu vreau s prezic nimic, dar v sf tuiesc s privi i pu in n jur pentru a vedea dac aceste dou eventualit i exist i s v forma i dup aceea o judecat i eventual s v comporta i, n func ie de aceasta, ntr-un fel oarecare. Este foarte frumos s te m rturise ti ca fiind apartenent la mi carea antroposofic , dar pentru timpurile actuale acest lucru nu este suficient. Timpul actual cere n mod necondi ionat interven ia stimulatoare a voin ei n evolu ia umanit ii. Este poate important s spui: ntr-un anumit loc, inaccesibil, undeva ascuns, se afl un anumit maestru. Dintr-o anumit surs a fost dezv luit odat n Ungaria un astfel de loc, i unii locuitori naivi ai Budapestei au c utat s -l afle cu ajutorul poli iei i nu au g sit re edin a acelui maestru! Cnd s-a povestit cuiva c s-a mers pe aceast cale pe urmele unor for e spirituale ale P mntului nu s-a putut ob ine altceva dect un zmbet, c ci era un demers naiv s se caute adresele po tale ale conduc torilor spirituali ai omenirii. Dar acest lucru prefer s nu-l comentez! Despre aceste probleme exist tot felul de p reri. Astfel, de exemplu, i f cea de lucru printre noi un anumit Grashof cum se numea el pe atunci. n c r ile sale el s-a numit mai trziu Max Heindel, dar atunci el avea un alt nume, se numea Grashof. Acest om nmagazinase tot ce se putea prelua din conferin e oficiale i din c r i. Din aceasta el a f cut ceva mistic, o carte numit Rosicrucian Cosmos Conception i apoi, ntr-o a doua edi ie, a preluat ceea ce se g se te n ciclurile noastre de conferin e, pe care i le-a notat. Apoi a povestit oamenilor din America c el ar fi ob inut aici prima treapt de nv tur , dar pentru cea de a doua s fi dus n adncul -ar Ungariei la un maestru. De la acesta, a afirmat apoi, ar fi nv at ceea ce a rescris apoi folosind ciclurile de conferinte pe care i le listase i a c ror copiere constituia un plagiat! Unii dintre dumneavoastr vor fi tiind c atunci a mai survenit i faptul, de un comic de nedescris, c acest
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 115

text a fost tradus n german , cu observa ia c a a ceva se poate g si i n Europa, dar c ar fi mai bine s -l prime ti n forma n care a putut s se nasc sub soarele liber al Americii. Omenirea accept s i se ofere ce poate prelua f r voin . Cultura voin ei, dac este realizat cu adev rat, face n mod sigur i ca a a ceva s nu mai poat fi posibil. Dac voin a r mne slab slab , atunci ea devine tot mai slab i mai slab fa de posibilitatea de a evalua ceea ce o ntmpin din lumea exterioar . Noi trebuie s nv m s leg m Fiin a Suprem de ceea ce tr im n via a de toate zilele. Asupra acestor lucruri nu trebuie totu i s inem o contabilitate separat . Trebuie s n elegem c dac cuprindem spiritul atunci ie im i dincolo de judecarea superficial a vie ii obi nuite. i dac ne exprim m conform sentimentului, orict ar p rea de uimitor, suntem aproape de elementul de credin al nvierii de care avem nevoie n prezent. Avem nevoie de primul element, a spune, cel dinti nceput, care const n a prelua n voin a noastr ceea ce poate veni din tiin a spiritului. Apoi, n linia pe care am pornit, n direc ia n care suntem ndruma i, se afl calea spre adev rata credin a nvierii. n prezent, trebuie s ajungem la o adncire a gndului Pa tilor. Trebuie s reunim, n prezent, ceea ce pentru noi reprezint antroposofia cu ceea ce pentru un cerc mare de oameni nu este dect un cuvnt care nu are con inut. Un astfel de cuvnt este cuvntul nviere, Pa ti, pentru cercurile cele mai largi ale oamenilor. De aceste lucruri trebuie din nou legat un sens. Trebuie s ajungem la cunoa terea evolu iei umanit ii i trebuie s nv m s n elegem din nou, plecnd de la lumina clar a con tien ei, ce nseamn cuvntul paulinic [ Nota 79 ]: Dac Christos nu a nviat, credin a voastr este de art . De art este orice str danie spre cunoa tere i orice str danie uman , dac nu poate prelua n interiorul dispozi iei suflete ti umane adev ratul gnd de Pa ti al nvierii.

CONFERIN A a XVIII-a
Dornach, 1 aprilie 1921
Dac contempl m din afar ceea ce g sim consemnat n Teosofia, n tiin a ocult i n alte c r i ca fiind alc tuirea articulat a omului, putem observa for ele de n elegere, facult ile de n elegere ale omului. Este sigur c ceea ce reunim sub numele de facult i de n elegere cuprinde aspectele cele mai variate din ceea ce numim m dularele omului. Numai prin astfel de observa ii care focalizeaz no iuni i idei pe care le avem din diferite puncte de vedere putem avansa n discu iile noastre. A adar, vedem, pe de o parte, activit ile destinate n elegerii vie ii umane suflete tispirituale, pe de alt parte, activit ile determinate de via a de dorin e i de via a voli ional . Azi vrem s focaliz m aceste facult i din punctul de vedere al ntregii umanit i, adic vrem s ne ntreb m: Ce importan au for ele ra ionale n via a omului i ce importan au for ele voli ionale? O astfel de cercetare poate da roade numai dac nu se focalizeaz omul izolat, ci ca un membru al ntregii planete. Faptul c avem dreptul s proced m astfel rezult din urm rirea celor expuse, de exemplu, n tiin a ocult privind evolu ia P mntului nostru de-a lungul perioadelor Saturn, Soare i Lun . Dac v aminti i ce se spune acolo despre evolu ia Saturn, Soare i Lun , ve i n elege c lucrurile nu trebuie abordate cum fac geologii i cercet torii actuali ai naturii, care, pe de o parte, cerceteaz geologic P mntul, f cnd abstrac ie de existen a omului, pe de alt parte cerceteaz omenirea ntr-un fel de antropologie nchis , ca i cum aceasta s-ar mi ca pe un sol care-i este complet str in. Din aceast cauz , nu poate fi vorba despre un mod de abordare cu adev rat rodnic. Dac urm ri i ce se spune despre evolu ia Saturn, Soare i Lun , ve i vedea c for ele care se desf oar n umanitate i cele care se desf oar n restul planetei nu pot fi gndite separat. Faptul c omenirea a ob inut o anumit independen fa de planeta pe al c rei sol se deplaseaz reprezint un stadiu al evolu iei; el nu poate fi ns hot rtor. Noi trebuie s abord m omul n contextul ntregii evolu ii a P mntului. i trebuie s spunem c dac focaliz m capacitatea de a n elege ra ional i ne amintim de cele spuse despre metamorfoza Saturn, Soare i Lun a evolu iei P mntului vom descoperi c aceast interioritate, pe care o afl m n prezent n omul evolu iei n elegerii ra ionale, nu exista n metamorfozele anterioare ale evolu iei P mntului. Ceea ce, n prezent, este localizat n mare m sur n capul nostru era repartizat ca o ra iune general , ca o ra iune legic atotcuprinz toare, pe ntreaga planet . S-ar putea spune c ra iunea ac iona n
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 116

faptele ntregii planete. F r a mai vorbi despre Saturn i Soare, omul nc nu avea pe Lun con tien a ra ionalit ii, ci numai o con tien de reverie. Aceast con tien de reverie privea n afar , spre fenomenele lumii, i n timp ce avea aceast con tien omul nu spunea: Afar se petrec fenomenele lumii i eu nu le n eleg cu mintea mea, ci el visa n imagini. Ceea ce noi sim im a fi localizat n capul nostru ca minte el percepea ca fiind ntre esut n lucruri i fapte. Noi facem deosebire ntre legile naturii i felul n care sunt cuprinse ele de mintea noastr . Omul preistoric tr ia con tient suflete te numai n imagini, acesta fiind cazul i pentru perioadele mai vechi ale evolu iei noastre p mnte ti, i nu f cea deosebire ntre legile exterioare ale naturii i mintea sa, ci ns i natura avea ra iune, minte, natura i d dea ea ns i legile. Afar ac iona ra iunea. Reprezint un stadiu de evolu ie a omenirii devenite independente faptul c spunem: Noi avem n interior ra iunea, iar afar exist legile naturii. Suma acestor legi ale naturii era pentru omul preistoric ra iunea. Acum am dezvoltat deja pn la un anumit grad con tien a faptului c ra iunea este prezent n noi i c afar sunt legile naturii pe care ra iunea noastr doar le cuprinde. Indicnd acest fapt, atingem un puternic impuls evolutiv al umanit ii. Dar trebuie s fim con tien i c acest impuls trebuie tot mai mult pus n eviden i dezvoltat. El nu este pe deplin dezvoltat n prezent. Noi spunem n adev r c am avea n interior mintea i c afar domnesc legile naturii, dar nu ne nsu im nc pe deplin mintea, ra iunea. Ca omenire ne-am oprit la jum tate de drum cu privire la aceast preluare n noi a ra iunii, a legit ii naturii. Acest fapt, pe care l-am amintit acum, face parte din aspectele spre care trebuie s ne ndrept m aten ia din punctul de vedere al tiin ei spiritului. n prezent, suntem nc mndri cnd, cu privire la tot ce ine de ra iune, ce recunoa tem a fi tiin uman , g sim ceva ce este comun i pentru om. nc se consider a fi ceva deosebit de important pentru ntreaga evolu ie uman a naturii faptul c tiin a trebuie s fie ceva ce plute te deasupra umanit ii i c oamenii, n timp ce se dedic tiin ei, trebuie s - i sacrifice individualitatea, trebuie s gndeasc cum gnde te toat lumea. Este un ideal mai ales al institu iilor noastre de nv mnt de a finisa o tiin cu totul impersonal , cu totul neindividual , de a face din aceast tiin ceva n leg tur cu care s se spun ct mai pu in posibil eu i ct de mult posibil se: S-a g sit cutare sau cutare lucru, trebuie s se considere adev rat cutare sau cutare fapt! Idealul reprezentan ilor oficiali ai tiin ei ar fi tocmai ca diferi ii conferen iari universitari s nu poat fi deosebi i cel mult prin temperament dac se merge de la o universitate la alt universitate foarte ndep rtat . Ar fi considerat chiar un ideal dac , s spunem, s-ar putea audia o conferin de botanic undeva n nord, apoi s-ar putea zbura cu un balon foarte rapid spre sud, dac s-ar putea asculta acolo continuarea la aceast conferin i ea ar corespunde cu totul la ceea ce se tie n botanic ! Ceva cu totul impersonal, neindividual, aceasta este ceea ce se consider a fi corect n acest domeniu i exist un fel de spaim ngrozitoare c s-ar putea strecura ceva personal n aceast tiin , n aceast lucrare a min ii omene ti. Nivelarea ntregii culturi umane este cel mai mult apreciat . Este o mare mndrie de a nu se devia de la ceea ce a fost formulat ntr-un anumit fel o dat pentru totdeauna. A adar, s-ar dori s se desprind tiin a de om. Ea este desprins i n alt privin de om. Se pot da exemple n acest sens. Gnditi-v la felul n care cei mai mul i oameni care se implic n mod oficial n via a tiin ific i scriu diserta iile, c r ile de conferen iar, c r ile de candidatur la titlul de profesor etc. Ei particip ct se poate de pu in la elaborarea lor i iau ct se poate de pu in n calcul faptul c aceste c r i ar fi citite de cineva. Ele sunt scrise, dar le citesc doar cei din comisia de examinare, sau cel mult le cite te unul, r sfoindu-le, i spune apoi celorlal i cum trebuie s le aprecieze. C ci tiin a este un lucru asupra c ruia se gnde te, nu unul conceput n mod personal, dup care se depoziteaz n biblioteci. Dac cineva vrea s scrie ceva asem n tor, el consult cataloagele bibliotecii i caut ce s-a mai scris pe aceast tem , dup care i aceast scriere se depoziteaz i are prea pu in de-a face cu ceva individual-personal. n biblioteci sunt o sumedenie de c r i care nu intereseaz pe nimeni n mod personal. Aceasta este o stare de lucruri nsp imnt toare. Dar lucrul i mai nsp imnt tor este c oamenii nici nu simt aceast necesitate, c ei se complac n aceast situa ie, c ei cred c nu trebuie s tie nimic, deoarece n biblioteci po i g si orice dac tii s cau i rubrica potrivit n cataloage. Astfel stau lucrurile. Dar oamenii trec pe lng tiin a care este ceva att de general. n orice caz, tiin a ar trebui s arate altfel, dac oamenii ar p stra-o n capetele lor i nu n rafturile bibliotecilor.
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 117

Aceasta ne indic i s-ar putea povesti multe n aceast direc ie c n prezent cultura este nc neindividual , impersonal , c oamenii o v d ca pe un nor plutind deasupra lor. ns ceea ce produc oamenii nu apar ine numai umanit ii, apar ine Cosmosului. Din aceast cauz am spus c pentru a ajunge la o abordare fecund trebuie s observ m omul n leg tur cu planetele i planetele n leg tur cu ntregul Univers. Cu ceea ce omul produce folosindu- i ra iunea se poate proceda n dou feluri. El poate s - i supun mintea unui efort pentnt a putea elabora cuno tin e care apoi se vars toate n se gnde te, se tie, s-a ajuns la cutare progres ; apoi se introduc n c r i, acestea se depoziteaz , i aceasta este tiin a pentru mai multe genera ii; oamenii pot s se sclerozeze cu o astfel de activitate a min ii. Se considera c nu este important ca dup cuvnt rile oficiale s se poarte discu ii n cercuri mici cu privire la unele detalii tiin ifice. n loc de aceasta se discut tot felul de fleacuri, foarte departe de problemele tiin ifice. Iar cei care au sl biciunea de a fi entuziasma i de tiin a lor, i care ncearc s vorbeasc , la ceai sau la cafea, despre o tem filosofic sau alt fel de tem , sunt acuza i c practic discu ii tiin ifice plicticoase, c nu au spirit monden i nu sunt lua i n serios. O dat m-a impresionat ntr-un mod cu totul neobi nuit aceast atitudine impersonal fa de tiin . Am fost la o adunare la care Helmholz a citit cuvnt cu cuvnt un text [ Nota 80 ] care era de mult sub tipar. Dup conferin a venit la mine un jurnalist care mi-a spus: Cine dore te s tie toate acestea poate foarte bine s citeasc o astfel de conferin dup ce se tip re te; de ce trebuie s - i mai fie i citit ? Ar fi mult mai inteligent dac Helmholz ar trece printre auditori i ar da mna cu fiecare; cu aceasta s-ar realiza mult mai mult. Acesta este un exemplu bun pentru situa ia n care ceea ce zboar n jurul nostru este considerat a fi tiin n mod att de impersonal. n acest caz oamenii, se n elege de la sine, se usuc . Acesta este unul din modurile n care poate fi n eleas cultura ra ional . Un alt mod este acela de a te interesa de toate detaliile pe care le sesizeaz dispozi ia entuziast i care anim tiin a, pe care o retope te n no iuni vii, nct tot ceea ce noi n elegem, cuprindem, este luat n primire de via a interioar a sufletescului. n felul acesta, tot ceea ce ofer tiin a poate fi ntre esut cu focul interior, a a este posibil ca n timp ce cuprinzi tiin ele individuale s p trunzi treptat n ntreaga via a lumii, n felul acesta po i modela ceva care devine problem personal specific pentru om. Acesta este cel lalt mod de a n elege cultura ra ional . Tot ce se face numai par ial este impersonal, este rupt de om. Cel mai bine ar fi ca oamenii s inventeze automate pentru activitatea tiin ific , astfel nct s nu mai aib nimic de gndit cu capetele proprii. ns ceea ce realizeaz activitatea tiin ific f cut plenar, cu temerit te, nu apar ine a numai omului, ci reprezint problema ntregii planete, i prin aceasta a ntregului Cosmos. C ci ceea ce face omul n timp ce gnde te, n timp ce formuleaz n capul s u ceva ra ional este un proces asem n tor cu drumul apei unui izvor spre mare sau cu ce se ntmpl cnd plou i apa se evapor . Ceea ce se ntmpl exterior material cnd plou , ce se ntmpl cnd l st re te planta etc. reprezint evenimente de un fel. Ceea ce se ntmpl prin ac iunea omului reprezint evenimente de alt fel. Nu este numai o problem uman , este o problem a ntregii planete. i tocmai aceasta este sarcina omului n evolu ia sa pe P mnt, s preia n sine ra iunea care era r spndit pe toat planeta, s se uneasc cu ea. A adar, este un impuls de evolu ie al omului s fac din tiin o problem personal , s-o poat ntre ese cu entuziasm, ca ea s poat p trunde n el astfel nct s fie cuprins de focul inimii sale. Dac acest lucru nu se ntmpl , dac acumuleaz tiin a n mod impersonal, atunci lucrurile nu merg n sensul evolu iei p mntene. Atunci cultura ra ional nu cuprinde dispozi ia sufleteasc a omului. Cultura ra ional se dezvolt numai n cap i plute te prea departe de suprafa a P mntului; ea se dezvolt numai n capete, de i ar trebui s coboare n inimi. Spiritele luciferice a teapt ceea ce nu este cuprins de inimi, ceea ce, a adar, nu este cuprins de dispozi ia sufleteasc . i acest lucru pe care a teapt att de mult -l spiritele luciferice dumneavoastr pute i s -l recepta i atunci cnd plute te ntr-un mod att de impersonal deasupra P mntului. Singura posibilitate de a smulge de la spiritele luciferice ceea ce este lumea ra iunii const n a o p trunde cu c ldur sufleteasc , de a o transforma n problem personal . Iar ceea ce se ntmpl n vremea noastr , ceea ce se ntmpl de mult trebuie s nceteze. De aceea nu trebuie s l s m ca existen a p mntean s devin prad a lumii luciferice, pe calea ocolit a usc ciunii ra ionale lucide. Prin aceasta P mntul este oprit n evolu ia sa ntrun stadiu anterior. El nu ajunge la des vr ire. Dac oamenii vor accepta mult timp
RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 118

impersonalitatea a a-numitei tiin e, i vor pierde nsufle irea. Aceast tiin impersonal este uciga a a ceea ce este sufletesc i spiritual n om; ea usuc omul, l pustie te. n final, ea va face din P rnnt o planet moart , cu automate n loc de oameni, cu indivizi care i-au pierdut componenta spiritual-sufleteasc . Lucrurile trebuie privite cu seriozitate. Nu este permis s asist m la acest asasinat cosmic realizat de activitatea abstract , de activitatea impersonal a tiin ei pe P mnt. Acesta este un aspect. Alt aspect se refer la capacitatea de dorin a omului. Aceasta este legat de voin . Ceea ce este legat de voin poate merge la rndul s u pe dou c i. n primul rnd, ceea ce este voli ional trebuie s se subordoneze unor porunci sau legi statale etc. i s se integreze n ceea ce este legitate general , astfel nct aceasta s existe al turi de dorin a pur instinctiv a omului. n al doilea rnd, ceea ce se oglinde te n om drept facultate de a dori, ceea ce este prezent ca facultate a voin ei trebuie s se ridice treptat pn la gndire pur , s i tr iasc via a individual, astfel nct s se revarse n via a social ca iubire. Este acel mod n care se epuizeaz voin a i facultatea de a dori descris n Filosofia libert ii. Acolo am ar tat c ceea ce este legitate general uman trebuie s reias din fiecare individualitate i c atunci cnd ceea ce apare din individualitatea uman se ridic pn la gndirea pur , prin consonan a ulterioar a ceea ce fac oamenii, d na tere ordinii sociale. Oamenii se tem de orice ordine social . Ei ar vrea s organizeze ceea ce oameni i trebuie s vrea. Ei ar vrea s instituie imperative categorice n locul iubirii care se revars din fiecare om. Dar deoarece exist asemenea porunci abstracte fie c sunt fasonate dup modelul decalogului, fie c sunt legi ale unor state unitare nu se manifest dect dorin ele instinctive din om, dorin e care au devenit singurul ingredient social al timpului prezent. La rndul s u, faptul c omul nu- i modeleaz voin a pn la nivel individual, pn la gndirea pur , acest fapt nu mai este ceva care-l prive te numai pe om, ci ntreaga planet i ntregul Cosmos. Iar spiritele ahrimanice a teapt cu ner bdare ce se ntmpl cnd voin a omului nu se poate forma n mod individual. Ele folosesc toate dorin ele ce nu tr iesc n om n scopul iubirii, ceea ce tr ie te voli ional, pentru a le transfera unor entit i demonice individuale. A a cum prin ceea ce este activitate de n elegere care plute te deasupra omenirii ia na tere o entitate general , tot astfel iau na tere entit i formate individual prin capacitatea de dorin netransformat n iubire a diferitelor individualit i. Dac n ordinea social nu se va n zui spre o modelare a convie uirii libere, P mntul se va umple de entit i individuale, dar care duc o existen ahrimanic-fantomatic i care i-ar r pi posibilitatea de a se transforma n Jupiter n metamorfoza planetar urm toare. Aceasta ar nsemna c ceea ce ine de ra iunea abstract ar modela planeta noastr ntr-o direc ie (vezi desenul, stnga), nu ar l sa-o s ajung la mplinire, iar ceea ce ia na tere din voin a netransformat n iubire ar z misli n cealalt directie (dreapta) entit i individuale. Astfel am prezentat schematic ce vede cel care prive te nceputurile unei civiliza ii integrate n procesul evolutiv al planetei P mnt ca fiind ceea ce se modeleaz cnd impulsurile care l st resc att de puternic n lumea vestic se manifest nestingherite i ceea ce se dezvolt att de puternic n lumea estic (vezi desenul) i apare aici din subiectivitate uman n cultura statal ajuns n decaden ; aceasta este de fapt ceea ce vrea s orienteze evolu ia P mntului spre demoni individuali. Ceea ce se dezvolt n Vest ne conduce la o ra ionalitate general i vrea s fac , treptat, din oameni automate. Plan a8

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 119

[m re te imaginea] Aceste lucruri pot fi perceptibile, chiar dac doar n structurile acestor automate, care ast zi par ial exist deja spun n mod cu totul con tient par ial, c ci ele sunt, ce-i drept, nc ceva foarte individual. n multe privin e, automatismul poate fi deja v zut. Dar mai este prezent ceva n aceste automate ntr-un mod nc foarte individual, care apare ca un apendice al acestor automate, o anex care, dac lucrurile nu sunt transformate direct n bancnote, are clinchetul aurului i al argintului. Dar automatismul ar ac iona n a a fel nct i portofelele individuale s devin portofele comuniste, generale. Dar aceasta este ceva ce nu trebuie perceput cu simpatii sau antipatii, ci cu acea privire care ntrevede mersul lumii, care poate contempla ce se ntmpl ntre oameni, care poate face o leg tur cu mersul Cosmosului. Dac prive ti lucrurile n felul acesta vei spune: Oamenilor le este dat s duc planeta mai departe n evolutia sa. Dac omenirea nu ncearc s transforme tiin a n n elepciune, ceea ce se poate ntmpla doar dac omul face din tiin o problem personal i dac o leag cu ceea ce, pe calea ocolit a iubirii, devine o problem general a omenirii plecnd de la facultatea de a dori, acest mod de a percepe existen a ar amenin a omenirea. Cu o nuan puternic de n elegere ra ional interioar aceste lucruri pot fi preluate din tiin a spiritului. n fond, aceasta ne-o arat , n prezent, planeta care a r mas un simbol cosmic, Luna. Cnd Luna se afl n primul sau n ultimul p trar, avem o imagine a ceea ce ar putea deveni P mntul; n partea mai ntunecat ea arat celui care poate vedea suprasensibilul aceste m ici siluete demonice care se mi c spre curbura concav a semilunii. A a nct este corect cnd se spune c omul trebuie s fereasc P mntul de existen a lunar . Luna ne arat ce poate deveni P mntul ntr-o imagine cosmic ce ne este pus n fa . Trebuie s ne obi nuim deja cu ceea ce vedem afar , n Cosmos. Trebuie s vedem c Luna ne prezint o caricatur a existen ei terestre, ne indic ce ar putea deveni P mntul dac omul nu nva s fac din tiin a impersonal o problem personal , s transforme prin incandescen dorin ele individuale n iubire, prin care ea ar deveni n via a social asociativ o problem general a ntregii umanit i. Se poate n elege mai bine ce se ntmpl n ntregul Cosmos cnd se prive te la ceea ce se ntmpl n om, i, invers, se poate vedea n mod corect care este sarcin uman cnd se pot percepe n mod corect condi iile Cosmosului. Apoi ntorce i-v i la ceea ce trebuie s existe n omenire ca moralitate, ca eticism. Lucrurile care se spun despre Lucifer i Ahriman nu trebuie n elese n sensul c trebuie teoretizat asupra lor, c trebuie vorbit numai despre faptul c Lucifer este ceva i Ahriman altceva, ci trebuie preluate n a a fel nct s se perceap influen ele spiritelor luciferice care vor s re in P mntul n stadii anterioare, i s se n eleag c Ahriman vrea s men in stadiul actual al P mntului pentru ca acesta s nu progreseze spre stadii viitoare; dar aceste lucruri trebuie v zute n detaliile lor. Aspectele morale trebuie s fie valorizate prin legile naturii, iar ceea ce ine de legile naturii trebuie valorizat n sens moral. Dac se ntmpl acest lucru, se va arunca puntea ntre concep ia moral despre lume i concep ia teoretic despre lume, punte despre care am vorbit de mai multe ori chiar n acest loc. Din acest punct de vedere trebuie s fie abordat i ce se ntmpl n prezent. C ci numai dac intervine voin a liber a omului n mersul lumii se poate ntmpla ceea ce eu v-am prezentat schematic aici. Evolu ia P mntului este ntru totul sarcina omului i a umanit ii. Acest lucru nu este permis s -l trecem cu vederea. Cel care vrea doar s teoretizeze, care, de exemplu, vrea s aud doar: Dup attea i attea secole se mai ntmpl ..., nu ia n considerare faptul c noi tr im deja ntr-o epoc n care umanit ii i revine sarcina de a fi p rta la metamorfozele evolu iei P mntului, c trebuie preluat n dispozi ia sufleteasc uman ceea ce este ra iune general a lumii i c din om trebuie s se reverse sub forma iubirii umane generale, care ns poate fi atins numai n gndirea pur , liber , ceea ce tr ie te individual ca facultate de a dori.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 120

Cu aceasta v-am adus n fa a ochiului sufletesc dou curente culturale importante i am ncercat s v ar t, din alt punct de vedere, care este sarcina tiin ei spiritului. Sarcina tiin ei spiritului este de a interveni n evolu ia umanit ii, astfel nct mersul lumii s decurg din esen a ns i a omenirii.

NOTE
1. Euclid: aprox. 300 .Ch, Elementele sale ofer nv turile de baz pentru ntreaga matematic . 2. Varuna: zeu vedic. Imnurile nchinate lui fac parte din cele mai sublime ale Rig Vedei, partea cea mai veche a Vedei. Vezi textul corespunz tor n conferin a lui Rudolf Steiner din 26 decembrie 1920, n Spiritualitatea cosmic i fizicul uman, GA 202. 3. Sucul de Soma (n sanscrit ): sucul plantei Soma, o specie de Sacrostemma, amestecat cu lapte sau orz i fermentat, a c rei for de a produce extazul era venerat ca fiind z eul Soma comparabil zeului grec Dionysos. 4. Piatra n elep ilor: vezi Rudolf Steiner, Elemente de baz ale esotericii GA 93a, 1976, pp. 39-41 (prezentarea procesului carbonului de la expira ie, prin asimila ia plantelor, pn la carbon i la diamant). C rbunele este piatra n elep ilor. 5. Novalis: Cine nu pune mna pe o carte de matematic cu evlavie i n cite te ca pe cuvntul lui -o Dumnezeu, acela nu o n elege (Fragmente matematice). 6. coli de n elepciune: Contele Hermann Keyserling (1880-1946), filosof al culturii i al istoriei, a fondat n 1920 la Darmstadt o coal de n elepciune care s-a manifestat ca adversar a antroposofiei. 7. Predicator misionar cu numele Frohnmeyer: D.L. Joh. Frohnmeyer, 1850-1921. Pasajul se g se te n Mi carea teosofic . Istoria, prezentarea i critica ei, Stuttgart i Basel 1920, p. 107: n prezent, se cizeleaz o statuie de 9 m a omului ideal: sus cu tr s turi luciferice, jos cu tr s turi animalice (n edi ia a doua acest pasaj a fost eliminat). Frohnmeyer a preluat aceast descriere, f r nicio verificare, dintr-un articol al preotului Heinrich Nidekker-Roos, f r indicarea sursei, ca i cum ar fi fost propria-i constatare. 8. Astfel de catastrof : aluzie la Primul R zboi Mondial i la urm rile acestuia. 9. Rabindranath Tagore (1861-1945), poet, filosof i lupt tor indian. 10. Un om de tiin din Zrich: vezi Neue Zurcher Zeitung , 1920, nr. 2158, 1, Morgenblatt (29 dec.), tiin a spiritului antroposofic semnat M.Sz. (dr. Mieczyslaw Sztern). Analiza celor dou conferin e ale lui Rudolf Steiner din 6 i 8 decembrie 1920 de la Zrich, tiin a spiritului antroposofic , rezultatele i fundamentarea ei tiin ific , sun cuvnt cu cuvnt astfel: Steiner i-a nceput caracterizarea sa a tiin ei spiritului de orientare antroposofic prin aceea c a pus-o n cea mai strns leg tur cu cea mai sigur dintre tiin e, matematica. [. .. ] Aceast analogie oarecum frapant este imediat str v zut n motiva ia ei ubred de ndat ce afli mai departe instan a pe care se sprijin n final pentru precizia cunoa terii antroposofice: este tr irea, n elegerea intuitiv , vederea suprasensibil . Adev rurile matematice nu- i deduc ns precizia din niciun fel din intui ie sau din tr ire; este vorba mult mai mult de n elegerea pur ra ional n lan ul nchis f r goluri al deduc iilor logice care dau valoare excelent siguran ei dovezii matematice. [...] Punctul matematic, linia dreapt , spa iul n-dimensional, diferen ialul, pe scurt, toate no iunile fundamentale i axiomele matematicii nu sunt cu nimic mai pu in adev rate, cu nimic mai precise dect atomul, energia etc. [...] Axiomele nu sunt absolut, ci numai relativ adev rate... Dr. Sztern a tinut mai trziu o conferin mpotriva antroposofiei, la 28 mai 1921, cu titlul: Platon, Goethe i antroposofia (vezi Neue Ziircher Zeitung , 1921, nr. 805 (2 iunie). 11. coala noastr Waldorf: fondat n 1919 de Rudolf Steiner i de Emil Molt ca coal pentru copiii i angaja ii Fabricii de ig ri Waldorf Astoria din Stuttgart. n prezent (1989), pe glob lucreaz n sensul pedagogiei de coal Waldorf mai mult de 200 de coli. 12. Pozi ia preotului i profesorului Traub: pozi ia amintit se g se te n cartea prof. dr. Friedrich Traub, Rudolf Steiner ca filosof i teosof, Tubingen, 1919, p. 34: Acele adev ruri care n via a zilnic le accep i pe ncredere sunt detalii ale tiin ei de valoare limitat . n teosofie este vorba despre valori ultime i supreme ale concep iei despre lume. Dac acolo este suficient recunoa terea autoritativ a adev rului, nc nu s spus c -a este la locul ei i aici. Dimpotriv , trebuie s cerem ca n problemele de concep ie asupra lumii fiecare s stea pe picioarele proprii i s nu accepte pur i simplu ceea ce-i prevestesc al ii. Dac a ajunge vreodat n situa ia de a trebui s ndr znesc ceva mare n domeniul adev rurilor de coal , de exemplu faptul c Alexandru cel Mare a distrus regatul Persiei sau c Hanibal a trecut Alpii, dac a ajunge la convingerea c de un asemenea adev r depind via a i fericirea, nu m-a mai mul umi cu acea acceptare bazat pe autoritate str in , ci a apela la totul pentru a ob ine o certitudine independent . 13. Adam Smith, 1723-1790, filosof i sociolog englez. RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 121

14. Johann Gottlieb Fichte, 1762-1814. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, 1775-1854. Georg Wilhelm Hegel, 1770-1831. 15. Schiller, Scrisori despre educa ia estetic a omului: adresate baronului Friedrich Christian von SchleswigHolstein-Sonderburg Augustenburg, pierdute la incendiul castelului Christianburg din Copenhaga n februarie 1794, reconstituite de Schiller i publicate de acesta ntr-o prelucrare largit n 1795, n revista Horen . 16. Ralph Waldo Trine, 1866-1958, scriitor i filosof american: aici, referirea se face la serierea sa cea mai r spndit , n armonie cu infinitul, New York, 1897. 17. Christian Science: mi care fondat de Mrs. Mary Baker-Eddy, form religios-bisericeasc care a fost acceptat i n Germania. 18. coli de n elepciune : vezi nota 6. i Tagore a fondat o coal de n elepciune i a fost invitat la Darnstadt n 1921. 19. Legea conserv rii materiei: formulat n 1789 de Antoine Laurent Lavoisier, 1743-1794, chimist francez i fondatorul chimiei noi. Legea conserv rii energiei: stabilit de Julius Robert Meyer, 1814-1878, n anul 1842, medic i cercet tor al naturii, la care trebuie s observ m c lucrul nu a trecut n sufletele oamenilor n mod fin spiritual, cum a fost tratat de Meyer, ci ntr-un mod mult mai grosolan (Joule, Helmholz). Vezi Rudolf Steiner, conferin a din 16 aprilie 1918, n Moartea p mntean i via a cosmic , GA 181. 20. Alfred Russel Wallace, 1823-1913, zoolog englez: The Wonderfull Century, its Successes and its Failures, New York, 1898. Citatul nu este textual, ci este un rezumat al gndurilor acestei c r i. 21. ntre dou afirma ii opuse adev rul se afl undeva la mijloc: vezi Aristotel, Etica nicomahic , II/8. 22. O istorioar dr gu : este vorba de o aniversare a Institutului de stomatologie al Universit ii Zrich, inut la 14 ianuarie 1921 n aula Universit ii, cu care prilej dr. Alfred Gysi a conferen iat despre Cariile dentare, prevenirea i urm rile neglij rii lor . n aceast conferin antroposofia nu a fost pomenit i nici nu a avut loc vreo discu ie despre ea. La bachetul care a urmat, la casa de ntlnire a membrilor breslei, prof. dr. Oskar Romer, directorul Institutului de stomatologie al Universit ii din Leipzig, a rostit totu i o cuvntare, ca reprezentant al acestui institut, dedicat merituosului conduc tor al Institutului din Zrich, dr. A. Gysi (devenit curnd dup aceea profesor-lector), n care a f cut referire la studiile antroposofice ale acestuia. Observa ia men ionat de Rudolf Steiner ar putea fi legat de aceast cuvntare. La rndul s u, prof. Romer a inut o conferin Despre caria dentar f r putrezirea dintelui. n leg tur cu rezultatele cercet rii spiritului lui Rudolf Steiner (Stuttgart 1921). Citatul n inteiorul naturii nu p trunde niciun spirit creat provine dintr-o poezie a medicului elve ian, botanist i poet, Haller (1708-1777) i este respins de Goethe ntr-o poezieprotest : n orice caz. Fizicianului (1820). 23. Panteismul este un repro preferat: vezi Otto Zimmermann, R t ciri antroposofice, n Stimmen der i Zeit , vol. 95, caiet 4, pp. 335 i urm.: Antroposofia, n m sura n care a ie it la lumin n tip rituri, este panteist . Neclar este cel mult ce fel de panteism prefer ea etc. 24. Kommender Tag i Futurum : Der Kommender Tag, Societate pe ac iuni pentru ncurajarea valorilor economice i spirituale , fondat la 13 martie 19201a Stuttgart; vezi prospectul de fondare a SA. Kommender Tag din martie 1920. Vezi i Ideea Kommender Tag de Emil Leinhas, Stuttgart, 1921. Futurum SA, Societate economic pentru impulsionarea interna ional a valorilor economce i spirituale , fondat la 16 iunie 1920 la Dornach/Solothurn. 25. Am fost opt ani la rnd educator: la recomandarea profesorului Karl Julius Schroer, profesorului s u de istoria literaturii de la Universitatea tehnic din Viena 1884-1890, Rudolf Steiner a fost activ ntre anii 18841890 n casa importatorului de bumbac Ladislau Specht, Viena, ca educator al celor patru fii ai acestuia. 26. Poarta ini ierii (Ini ierea): Un Misteriu rosicrucian, n GA 14. 27. Postac iunile marii crize a anului 1873: criza mondial din 1873, care a plecat de la Bursa vienez i s-a extins ulterior la ramurile comer ului i industriei mondiale, a fost provocat de evolu ia tehnic (mecanizarea ntreprinderilor), care a condus la cre terea comer ului mondial, la stabilizarea capitalului i la supraproduc ie. 28. Eugene Bontoux, 1820 sau 1824-1904, om al finan elor francez, director general al G rii de Sud, mai trziu fabricant i constructor de trenuri (Ungaria, Serbia etc.). Fondator al Union gnrale, Paris, c banii u legitimi tilor i clericilor, care a falimentat n 1882. Printre altele, el a scris: Etude sur la Compagnie du chernins de fer Sud Autrichiens-Lombards, rapport au Conseil d administration, Paris 1866. La Hongrie et l alimentation de l Europe, Paris, 1862-1869, 2 vol. 29. Celebrul crah Bontoux: criza de burs din anul 1882 care a fost legat de un num r de funda ii ale lui Bontoux, mai ales Union gnrale Banque de Lyon et de la Loire i de specula ii de burs . Vezi Fr. Perrot, Cazul Bontoux i cea mai nou criz de burs interna ional , Heidelberg; vezi i Eugene Bontoux, L Union generale sa vie, sa mort, son programme, Paris, 1888.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 122

30. Leo Tro ki, 1879-1940, bol evic, conduc tor al revolu iei bol evice mpreun cu Vladimir Ilici Lenin (1870-1924). 31. Despre Goetheanumul lui Steiner de la Dornach... : cele ase citate care urmeaz au fost preluate de conferen iar din cartea O privire spre viitor? Prietenilor astrologiei tiin ifice de Elsbeth Ebertin, Freiburg (Baden) 1921, pp. 62-63. Primul, al treilea i al aselea citat sunt luate dintr-un articol intitulat Templul de la Dornach , din revista Der Leuchtturm , Lorch (Wurttemberg), octombrie 1920. Citatele al doilea, al patrulea i al cincilea se afl n textul original al Elsbethei Ebertin. 32. Generali deosebit de influen i: aluzie a conferen iarului la exploatarea grotesc a prieteniei sale personale cu eful Statului Major Generalul Helmuth von Moltke care a dus la afirma ia absurd a adversarilor c el ar fi p rta la pierderea b t liei de pe Marna din 1914. 33. A fi un mason deosebit de periculos: nu se cunoa te o dovad documentar pentru acest zvon. Vezi Povestea vie ii mele, GA 28, capitolul XXXVI. Afirma ia c Rudolf Steiner ar fi iezuit (mai trziu elev iezuit ) a ap rut n 1901. n conferin a din 24 mai 1920, n Filosofia lui Toma din Aquino, GA 74, 1967, pp. 106-107 se spune: Eu am scris atunci Concep ii despre lume i despre via n secolul al XIX-lea (n prezent Enigme ale filosofiei, GA 18). Aici, la p. 172 g si i urm toarea fraz : Ace ti gnditori tiau ntr-adev r s se mi te n lumea ideilor f r a- i ncorpora aceast lume ntr-o form grosolan-sensibil . Astfel am vorbit despre scolastic i apoi i despre gnditorii catolici, care reluaser atunci studiul scolasticii: gnditorii catolici care se str duiesc, n prezent, s nnoiasc aceast art a gndirii sunt, n aceast privin , demni de toat aten ia. ntotdeauna va fi valabil ceea ce spune unul dintre ei, preotul iezuit Joseph Kleugten, n cartea sa Filosofia preistoriei (Innsbruck, 1878): Totu i aceasta a avut ca urmare c s-a spus atunci c eu nsumi a fi un iezuit camuflat . C.S. Picht spune: La Mnchen s-a r spndit la sfr itul primului deceniu al secolului zvonul c Rudolf Steiner ar fi fost educat n m n stirea iezuit Kalcksburg de lng Viena, apoi s-a spus c ar fi fost v zut la colegiul iezuit morav Bojkovitz, la r s rit de Brnn; n final, teosoful Franz Hartmann a m rturisit Anniei Besant, pre edinta Societ ii teosofice, c el l consider pe Rudolf Steiner iezuit, ceea ce Besant i-a repetat lui Rudolf Steiner n 1909, n timp ce, pentru a sublinia ct o nvesele te aceast afirma ie, a ad ugat c Hartmann a considerat-o i pe ea iezuit . Cu toate acestea, Annie Besant nu a pregetat la adunarea general a Societ tii ei de la Adyar, n 1912, s -l numeasc pe Rudolf Steiner n mod oficial elev iezuit , ceea ce l-a determinat s resping aceast afirma ie realiznd o schi a vie ii sale sub forma unei conferin e (tip rit n Contribu ii la edi ia complet Rudolf Steiner, nr. 83/84, Pa ti, 1984). 34. Este necesar s existe o anumit grij : colaboratorii Goetheanumului au organizat preventiv o paz proprie contra incendiilor. S-a nfiin at un serviciu de paz permanent. Cu toate acestea, Goetheanumul, o cl dire construit din lemn, a c zut prad fl c rilor n noaptea de Anu Nou, ca urmare a unei incendieri l premeditate. n acela i loc a fost ridicat un al doilea Goetheanum, dup modelul machet f cut de Rudolf Steiner (m. 1925), o construc ie din beton i cu forme corespunz toare pentru acest material. 35. Entit ile luciferice i ahrimanice: privitor la ierarhii (Angeloi, Arhangheli, Arhai, Exusiai, Dynamis, Kyriotetes, Tronuri, Heruvimi, Serafimi), vezi Rudolf Steiner Ierarhiile spirituale i oglindirea lor n lumea fizic . Zodiac, Planete, Cosmos, GA 110. Privitor la for ele active n evolu ia umanit ii, vezi Rudolf Steiner, tiin a ocult n schi (1910), GA 13; vezi i Rudolf Steiner, Luciferic i ahrimanic n rela ia lor cu omul, n Filosofie i antroposofie, GA 35 etc. 36. Nirvana ( stingerea ): este denumirea indian pentru scopul suprem al n zuin ei i str daniei omului i cel mai nalt l ca care poate fi atins numai de ale i, prin ob inerea cunoa terii supreme i prin desprinderea de orice dorin p mntean . 37. R zboiul care a avut loc ntre China i Japonia: r zboiul, izbucnit n 1894, s-a terminat n 1895 prin Pacea de la Schimonseki. China s-a obligat s pl teasc Japoniei o desp gubire de r zboi de 200 taeli (600 milioane de m rci), n apte rate anuale. 38. Regula de aur a tiin ei moderne a spiritului de orientare antroposofic : n baza regulii de aur a mecanicii, care exprim faptul c nu se poate economisi travaliul prin niciun mecanism. De exemplu, dac printr-un scripete se poate reduce for a, aceasta trebuie s ac ioneze, n schimb, timp mai ndelungat. 39. Creierul produce gnduri: vezi Carl Vogt, Scrisori filosofice pentru oamenii cultiva i din toate ora ele, Stuttgart i Tbingen, 1845, p. 206: Orice cercet tor al naturii va ajunge, cred eu, conform unei gndiri consecvente, la p rerea c toate capacit ile pe care noi le cuprindem sub numele de activit i suflete ti sunt doar func ii ale substan ei creierului, sau, pentru a m exprima pu in mai grosolan, c gndurile se afl cu creierul n acela i raport n care se afl fierea cu ficatul sau urina cu rinichii. A admite un suflet care se folose te de creier ca de un instrument cu care poate lucra a a cum i place este o abera ie . n cea de a doua edi ie, augmentat i mbun t it , Giessen, 1854, p. 323, acest pasaj este repetat, cu ad ugarea unui citat din Jacob Moleschott, Circuitul vie ii, Mainz, 1852, p. 402: Compara ia este inacceptabil cnd se n elege n ce sens transpune Vogt punctul de comparat. Creierul este tot att de indispensabil pentru elaborarea gndurilor ca i ficatul pentru secre ia fierii i rinichiul pentru excre ia urinei . RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 123

40. Despre unele st ri nebuloase vechi: aluzie la teoria Kant Laplace. 41. Adolf Harnack: Fiin a cre tinismului, Leipzig, 1900. 42. Nicolaus Copernicus, 1473-1543, astronom, fondatorul imaginii heliocentrice a lumii. 43. Cnt -mi, o, Muz ... : vers introductiv la Iliada lui Homer. Eschil, 525-456 .Ch., clasic al tragediei grece ti. 44. Ernst Haeckel: Enigmele lumii. Studii asupra filosofiei moniste, 1899. 45. Eugen Khnemann, 1868-1946, filosof, autorul c r ii Deutschland und Amerika. 46. Franz Xavier, 1506-1552, cofondator al ordinului iezui ilor, misionar n India i Japonia. Declarat sfnt n 1622. 47. Aristarh din Samos, aprox. 320-250 .Ch., astronom grec. 48. Galileo Galilei, 1564-1642, cercet tor italian al naturii. La procesul din fa a tribunalului inchizitorial din Roma 1632, Galilei a trebuit s se dezic de nv tura lui Copernic despre sistemul heliocentric. 49. Max Dessoir, 1867-1947, filosof. 50. Friedrich Gogarten, 1889-1931, teolog evanghelic: tiin a spiritului a lui Rudolf Steiner i cre tinismul, Stuttgart, 1920. Wilhelm Bruhns, preot lic.: Antroposofie teosofic . Din natura i tiin a spiritului, vol. 775, Leipzig i Berlin, 1921. Kurt Leese, preot lic.: Teosofia modern i n elegerea curentelor spirituale ale prezentului, Berlin, 1921. 51. n cartea mea Enigmele sufletului: 1917, GA 21. n capitolul al doilea al c r ii Max Dessoir despre antroposofie, De dincolo de suflet, tiin ele oculte n perspectiv critic , Rudolf Steiner analizeaz concep ia lui Max Dessoir. Episodul men ionat se g se te la pp. 32 i urm. ale c r ii lui Dessoir i este citat de Rudolf Steiner i la p. 66 n Enigmele filosofiei. 52. Max Scheler, filosof, 1874-1928. 53. Ceea ce vorbim este n elepciunea lui Dumnezeu: 1 Corinteni 2, 7-12. 54. Acestea, desigur, sunt citate din Goethe!: din poezia Cuvinte primordiale. Orficele. 55. n cunoscutul ziar Berliner Tageblatt se public un articol: este vorba de un articol al lui Christian Bouchholtz, intitulat Berlinul supersti ios. coli oculte populare i laboratoare spiritiste , din nr. 39 de mar i 25 ianuarie 1921 al ziarului Berliner Tageblatt . Deja la 26 ianuarie a ap rut un extras din acesta n englezescul Daily Telegraph . Dr. Roman Boss a scris atunci o replic , Rudolf Steiner i Goetheanumul , pe care a ncercat s-o strecoare n presa elve ian (vezi, de exemplu, Der Rheinthaler , Alstatten, 28 februarie 1921). 56. Are ndatorirea de a- i c uta sursele: n cele ce urmeaz este vorba despre primele dou articole din num rul din februarie al ziarului Die Tat : J.W. Hauer, Antroposofia ca o cale spre spirit , i Walter Johannes Stein, Antroposofia ca monism i ca teosofie . n leg tur cu acestea, Rudalf Steiner a spus urm toarele: A vrea s v mai comunic, tot din acest caiet al lui Die Tat , o mic dr g l enie privitoare la simpla ap rare. Dragul nostru prieten dr. Stein a publicat ntr-un articol scris cu mult sens i rvn aceast replic de contestare a articolului lui Hauer. Dar ce se ob ine cu astfel de contest ri? Acest Hauer a ob inut n conferin ele anterioare m iestria de a spune c ntre prima i a doua edi ie a Filosofiei libert ii s-ar g si deosebiri care- i fac p rul m ciuc . Acest lucru l afirm n leg tur cu diserta ia prietenului nostru dr. Stein i-i repro eaz c nu ar fi inut seama de faptul c exist o astfel de deosebire ntre prima i a doua edi ie a Filosofiei libert ii. Dr. Stein, binen eles, ar fi putut replica c atunci cnd i-a scris diserta ia edi ia a doua nc nu ap ruse. Se repro eaz dr. Stein c i-a scris textul pe baza edi iei nemodificate a Filosofiei libert ii. Da, dar Filosofia libert ii nici nu ap ruse n noua edi ie. Oricum, dr. Stein a citat numai dup prima edi ie, i tot ce spune se refer la prima edi ie i aceasta o precizeaz n articolul s u. J.W. Hauer, care de altfel trece i drept un nv tor al tineretului, dup cte mi se spune, afirm urm toarele: Oricine poate verifica dac concep ia mea este just , dac i d osteneala s citeasc n ntregime articolul lui Steiner despre Bchner. De ce spune dr. Stein (p. 831 din articolul s u) c eu repet dup el c ar fi pus la baza c r ii sale a doua edi ie a Filosofiei libert ii i c acest lucru este neadev rat? La n elegeri gre ite neinten ionate se spune ndeob te nepotrivit. Vede i, n anumite condi ii ace ti oameni sunt chiar sensibili! i este oare o calomnie r ut cioas dac fac o astfel de afirma ie, cnd dr. Stein indic la citatele sale numai num rul paginii celei de a doua edi ii, f r not de subsol? Nu este un obicei tiin ific acela de a reda textul unei prime edi ii punnd numerele paginilor din edi ia a doua, f r nici o men iune . n realitate, acest om a f cut tic lo ia de a spune c dr. Stein i-a scris cartea numai pe baza primei edi ii a RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 124

Filosofiei libert ii. Dr. J.W. Hauer repro eaz dr. Stein c nu analizeaz ceea ce nc nu ar fi antroposofie n prima edi ie a Filosofiei libert ii, ci s-a orientat n mod incorect numai dup edi ia a doua, fapt prin care el se face vinovat de omisiune: el a citat numai prima edi ie; abia dup ce cartea lui Stein a fost gata i trebuia s intre la tipar a ap rut a doua edi ie a Filosofiei libert ii i el a inserat paginile edi iei a doua, dar nu a modificat nimic n citate. Hauer i-a repro at dr. Stein c ar fi pus la baza c r ii sale cea de a doua edi ie a Filosofiei libert ii care a inserat paginile dup edi ia a doua, pe care eu numai a fi recoafat Stein ns a -o. citat dup edi ia ntia, numai c a uitat s fac , dup apari ia celei de a doua edi ii, men iunea c citatele sunt din prima edi ie i numai num rul paginilor este luat din edi ia a doua. Hauer conchide ns din aceast omisiune a lui Stein c acesta trece sub t cere faptul c n aceast edi ie a Filosofiei libert ii eu mi-a fi schimbat total concep ia despre lume, i spune cititorilor c este corect ceea ce se afl n cea de a doua edi ie, nu ceea ce se g se te n prima edi ie. A adar, un astfel de jeg nu intr n problema de fond, ci se eschiveaz prin astfel de subterfugii. Aceasta este ceea ce se ob ine prin astfel de ap r ri. Astfel de oameni pot ntotdeauna s g seasc subterfugii pentru c oricnd se pot ivi asemenea situa ii. Cu astfel de lucruri i po i irosi timpul. La ce ar folosi, de exemplu, dac a respinge ceea ce este scris la sfr itul articolului acestui J.W. Hauer: Dr. Steiner el nsu i (Memoriu asupra desp r irii Societ ii antroposofice de Societatea teosofic , publicat de dr. Hubbe-Scleiden, Leipzig, 1913, p. 64), preluat prin doamna Besant la 24 octombrie 1902 n coala esoteric a Societ ii teosofice . Faptul c aceast coal esoteric nu are nicio valoare i c nu ofer nimic putea spune numai cineva care a cunoscut-o! Pentru a discuta toate aceste aspecte ar trebui f cute tot felul de dezbateri, ceea ce ar duce la discu ii f r sfr it. 57. Este important s se pun ntr-o lumina corect : ntruct blocul stenogramei se termin aici, sfr itul conferin ei nu este lipsit de lacune. 58. Anul 333 dup Misteriul de pe Golgota: potrivit datelor furnizate de Rudolf Steiner, cea de a patra cultur , cea greco-latin , a durat de la 747 .Ch. pn la 1413 d.Ch. Astfe 333 este exact mijlocul acestui l, interval. 59. Cimabue, 1240-1302, pictor italian 60. Giotto di Bondone, aproximativ 1266-1337, pictor italian. 61. Adolf Harnack, 1851-1930, teolog: vezi Esen a cre tinismului, 16 conferin e, Berlin, 1899-1900. 62. Dr. Roman Boos, 1889-1952, specialist n tiin e sociale, scriitor i orator. 63. Am inut o conferin la Hengelo: o bro ur , Gebr. Storck & Co. Maschinenfabrick Hengelo/Holland , se afl nc n biblioteca lui Rudolf Steiner. 64. O carte care trateaz probleme filosofice: Jurgen Bona Meyer, 1829-1897, profesor de filosofie la Bonn, Probleme filosofice ale timpului. Edi ia a doua ad ugit i mbun t it , Bonn, 1874, XVIII, p. 466. Arnold Dodel, 1843-1908, profesor de botanic la Universitatea din Zrich i scriitor. Exempla de carte men ionat de rul Rudolf Steiner exist n biblioteca l sat de acesta. Dodel a prelucrat-o pn la pagina 114 i a f cut observa ii de cele mai multe ori sarcastice pe marginea ei. ntruct n conferin se men ioneaz caracterul lor simptomatic, s amintim cteva dintre acestea: Fraz frumoas ? Filosofii se refugiaz ntotdeauna n domeniul de neapropiat al metafizicii, atunci cnd ajung n conflict cu cel fizic, iret? R t cire? Aici, autorul a trecut f r ndoial peste Darwin Insolent, drag domnule! Miroase a sofism! Pe noi, materiali tii, cu siguran c nu! A adar, lumea exterioar totu i exist ! A adar, niciunul dintre materiali ti nu a gndit profund? Fl c ul vorbe te ca un pap ! Eu cred c unii materiali ti sunt capete mai clare dect acest profesor de filosofie dogmatizator i care blesteam ! Autorul sporov ie te tmpenii! Totu i, dragul meu! Inep ie! Sufletele florilor lui Fechner m ngrozesc! Autorul face previziuni! Profesorul de filosofie vrea s ne d sc leasc ! B iatul se smiorc ie!??? Ce infailibil este filosoful! S -l ia dracul pe critic! A a! Aici filosoful i ntoarce mnecile pe dos! Ia s vedem! Drag domnule, la aceast ntrebare e ti incapabil s r spunzi. Aha, palida invidie te-a orbit! Aliluia critic! De mult tu vei fi fost uitat, cnd opera monumental a lui Darwin nc va fi admirat ! Prelucrarea se termin la pagina 114 cu nota ia: Salut et bndiction l-dessus! Bucuros am fi renun at la aceasta. Zrich, 30 septembrie 1874, A.D. 65. Jan Stuten, 1890-1948, muzician, plastician, scenograf i actor olandez: pe lng multe alte compozi ii muzicale a scris muzic pentru Faustul lui Goethe, pentru reprezenta iile ntregului Faust inut la Goetheanum, Dornach/Elve ia. 66. Un om mp r ea manifeste: este vorba de un manifest al nv atului i adversarului olandez dr. H.K.E. De Jong, de la Haga, par ial reprodus n scrierea a toare a lui M. Kully Secretele templului de la Dornach, partea a doua, Basel 1921, p.4. 67. Prof. dr. med. Hugo Fuchs: director al Institutului de Anatomie din Gttingen. n Gttinger Tagesblatt , 1920 (26, 27 mai), el a ncercat s discrediteze la maximum tiin a spiritului de orientare antroposofic i RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 125

str daniile asocia iei pentru triparti ia organismului social , i-a folosit i prelegerile pentru a- i a a n acest sens ascult torii, ceea ce a f cut necesar preg tirea de urgen a unei conferin e explicative organizate de Societatea antroposofic i de asocia ia mai sus amintit . La 25 februarie 1921 avusese loc la Gttingen, n leg tur cu a rile prof. Fuchs n problema Sileziei Superioare, o adunare de protest mpotriva asocia iei. Adunarea de r spuns prev zut de asocia ie a fost interzis n mod sigur sub influen a exercitat de cei din Gttingen (vezi revista s pt mnal Triparti ia organismului social , Stuttgart, 1920, nr. 4, 1921, nr. 36 i 40). 68. Grupul statuar din punctul central al cl dirii noastre: grupul plastic realizat n lemn de Rudolf Steiner, nf i nd pe reprezentantul omenirii ntre Lucifer i Ahriman, grup plastic care a supravie uit primului Goetheanum i este amplasat n prezent n cel de al doilea Goetheanum, la Dornach, Elve ia. 69. Elohim: n textul ebraic al Genezei, Luther a folosit n locul acestui cuvnt expresia Dumnezeu n general . Cuvntul ebraic Elohim trezea n vechii n elep i ebraici reprezentarea unui grup de entit i spirituale care i uneau activit ile n vederea unui scop comun, omul P mntului actual. 70. Eterul caloric: trebuie deosebite eterurile caloric, luminos, sonor (chimic) i al vie ii. Vezi Rudolf Steiner Misterul bibilic al Genezei, GA 122. 71. Nephesch: vezi Misterul bibilic al Genezei, GA 122, 1976, p. 180, i Antropologia tiin ei spiritului, GA 107, 1973, p. 271. 72. Cuvintele att de puternice rostite de Pavel: 1 Cor. 15, 14. 73. Cre tinismul a devenit religie de stat: n 324, prin mp ratul Constantin I. 74. Iulian Apostatul: mp rat roman, 361-363: vezi Rudolf Steiner, Pietre de construc ie pentru n elegerea Misteriului de pe Golgota, GA 175, conferin a din 19 aprilie 1917. 75. Cel de al optulea Conciliu de la Constantinopol: vezi Istoria idealismului de Otto Willmann, ed. 1, 1894, vol. II, par. 54, p. III. 76. Apollonius din Tyana: magician, sec. I d.Chr. 77. Gimnosofi ti: nume dat de greci filosofilor indieni care i impuneau contempla ia i asceza cea mai sever . Ei dispre uiau orice fel de mbr c minte. 78. Potrivit biografului s u: Philostratus, Flavius cel B trn, sofist i retor grec. 79. Ce nseamn cuvntul paulinic: Cor. I, 15, 14. 80. Helmholz a citit cuvnt cu cuvnt un text: la Adunarea general de la Weimar din 1892 a Societ ii Goethe, Presim irile lui Goethe cu privire la ideile tiin ei naturii . Textul conferin ei a fost tip rit n caietul pe luna iulie al revistei Deutsche Rundschau , Berlin, i a ap rut apoi ca bro ur , Berlin 1892. Vezi i Rudolf Steiner Via a mea, GA 28, 1962, p. 200.

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 126

RS - RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU EVOLU IA LUMII 127