Sunteți pe pagina 1din 10

Tema: num ă rul ş i cifra 2 Lec ţ ia 7 2 1 2

: numărul şi cifra 2

Lecţia 7

2
2
Tema : num ă rul ş i cifra 2 Lec ţ ia 7 2 1 2
1
1

2

A. Tema de casă

1.
1.

2.

3.

a)

2 Lec ţ ia 7 2 1 2 A. Tema de cas ă 1. 2. 3.

e)

Lec ţ ia 7 2 1 2 A. Tema de cas ă 1. 2. 3. a)

Câte elemente au mulţimile:

ă 1. 2. 3. a) e) Câte elemente au mul ţ imile: c) Dac ă spun

c) ă 1. 2. 3. a) e) Câte elemente au mul ţ imile: Dac ă spun c

Dacă spun că am un măr ,şi-l tai în două, tu ce vei desena ? Desenează şi colorează.

Colorează câte un element sau două din fiecare din următoarele mulţimi :

d)

b) sau dou ă din fiecare din urm ă toarele mul ţ imi : d) f) 4.

dou ă din fiecare din urm ă toarele mul ţ imi : d) b) f) 4.

dou ă din fiecare din urm ă toarele mul ţ imi : d) b) f) 4.

f)
f)

dou ă din fiecare din urm ă toarele mul ţ imi : d) b) f) 4.

4.
4.

a)

Colorează elementele mulţimilor cu două elemente :

Coloreaz ă elementele mul ţ imilor cu dou ă elemente : b) c) d) e) f)

b)

ă elementele mul ţ imilor cu dou ă elemente : b) c) d) e) f) a) ă elementele mul ţ imilor cu dou ă elemente : b) c) d) e) f) a) ă elementele mul ţ imilor cu dou ă elemente : b) c) d) e) f) a) ă elementele mul ţ imilor cu dou ă elemente : b) c) d) e) f) a) ă elementele mul ţ imilor cu dou ă elemente : b) c) d) e) f) a)

c)

d)

e)

f)

a)

7.
7.

Colorează coloanele care au două căsuţe :

Formează mulţimi cu două elemente, prin încercuire :

ă mul ţ imi cu dou ă elemente, prin încercuire : b) c) d) e) ✈✈✈✈

b)

ă mul ţ imi cu dou ă elemente, prin încercuire : b) c) d) e) ✈✈✈✈

c)

ă mul ţ imi cu dou ă elemente, prin încercuire : b) c) d) e) ✈✈✈✈

d)

e)

ţ imi cu dou ă elemente, prin încercuire : b) c) d) e) ✈✈✈✈ Deseneaz ă

ţ imi cu dou ă elemente, prin încercuire : b) c) d) e) ✈✈✈✈ Deseneaz ă
✈✈✈✈
✈✈✈✈

Desenează câte un obiect sau două în fiecare casetă, după model :

2 1 2 2 1
2
1
2
2
1
8. Mihai are două creioane colorate. Desenează o mulţime care are două creioane. Desenează o
8.
Mihai are două creioane colorate. Desenează o mulţime care are două creioane.
Desenează o mulţime care are două fructe, la alegerea ta.
9.
Scrie câteva cifre de 2, până reuşeşti :
2
2
2
2
2

27

10.
10.

Colorează elementele care sunt în plus:

1
1
10. Coloreaz ă elementele care sunt în plus: 1 2 1 2 Coloreaz ă caseta cu
2
2
1
1
2
2

Colorează caseta cu cifra care reprezint ă r ă spunsul corect, dup ă model : ă caseta cu cifra care reprezintă răspunsul corect, după model :

1
1
    ☯☯☯☯    
    ☯☯☯☯    
 
    ☯☯☯☯    

 
    ☯☯☯☯    
☯☯☯☯

☯☯☯☯

 
    ☯☯☯☯    

 
    ☯☯☯☯    

0

 

1

2
2

1

2

3

4

1

3

0

1

2

2

3

1

1

2

3

4

1

2

0

1

2

1

0

2

Completează şirul:

1 2 1 B. Test de control
1 2
1
B. Test de control
0 2 Completeaz ă ş irul: 1 2 1 B. Test de control Scrie în c
0 2 Completeaz ă ş irul: 1 2 1 B. Test de control Scrie în c

Scrie în căsuţă cifra care corespunde numărului de elemente din mulţime:

a) b) c) 2. Scrie câteva rânduri cu cifra 2, până reuşeşti : 2 2
a)
b)
c)
2.
Scrie câteva rânduri cu cifra 2, până reuşeşti :
2
2
2
2
2
3.
Pune cifra potrivită :
1
4.
Ce cifre se potrivesc cu desenele de mai jos :
a)
b)
c)
5.
Colorează elementele care sunt în plus :
1
2
2
1
2

a)

Colorează atâtea căsuţe câte arată numărul: 1 2 2 1 1 2 2 2 C.
Colorează atâtea căsuţe câte arată numărul:
1
2
2
1
1
2
2
2
C. Test pentru isteţi

Dacă suprapunem figurile desenate ce obţinem :

1
1
2
2

b)

2
2

28

c)

1 2 2 1 1 2 2 2 C. Test pentru isteţi Dac ă suprapunem figurile
1 2 2 1 1 2 2 2 C. Test pentru isteţi Dac ă suprapunem figurile
2.
2.

Completaţi desenele de mai jos cu ceea ce lipseşte (continuă şirul cu ceea ce urmează):

a)

1 1
1
1

,

1 2
1
2

,

2 1
2
1

,

a) 1 1 , 1 2 , 2 1 ,

b)

b) , , ,

,

b) , , ,

,

b) , , ,

,

Continuă cu ceea ce urmeaz ă : a) ă cu ceea ce urmează : a)

1,2,2,1,2,2,1,2,2,1,

,

b)

b) 1 2 1 2 1 2 2 1

1

b) 1 2 1 2 1 2 2 1

2

b) 1 2 1 2 1 2 2 1

1

b) 1 2 1 2 1 2 2 1

2

b) 1 2 1 2 1 2 2 1

1

b) 1 2 1 2 1 2 2 1

2

b) 1 2 1 2 1 2 2 1
b) 1 2 1 2 1 2 2 1

2

b) 1 2 1 2 1 2 2 1

1

Ce nu se potriveşte :

1 2 1 2 2 1 Ce nu se potrive ş te : Completeaz ă steagul

1 2 1 2 2 1 Ce nu se potrive ş te : Completeaz ă steagul

Completează steagul matematicienilor :

se potrive ş te : Completeaz ă steagul matematicienilor : 1 1 1 2 2 2
1 1 1 2 2
1
1
1
2
2
2
2
6.
6.

Continuă cu ceea ce urmează :

: 1 1 1 2 2 2 6. Continu ă cu ceea ce urmeaz ă :
7. Colorează bilele care sunt în plus pe sârma care are mai mult de 2
7.
Colorează bilele care sunt în plus pe sârma care are mai mult de 2 bile :
8.
Colorează peştii care rămân în frigărui după
ce mâncaţi câte doi peşti din fiecare frigăruie:
D. Exerciţii dificile
1.
Completează şirul cu câte doi concurenţi(nu există decât 2 câştigători), în toate modurile posibile:
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
2
3
2 3
2 3
2 3
2.
Colorează cu verde,roşu, galben şi albastru următorul steag :
Câte steaguri diferite prin ordinea culorilor şi prin culori obţinem;
fiecare steag este colorat în două culori.
3.
Completează cu ceea ce lipseşte alegând răspunsul dintre cele 5 date :
a)
2
b)
c)
1
d)
e)
1
4.
Ce desen obţinem dacă suprapunem următoarele trei desene :
5.
Arătaţi, prin desene, că dacă vrem să băgăm 5 iepuraşi în două cuşti, oricum am proceda, într-una

din cuşti vor fi cel puţin 3 iepuraşi.

29

Tema
Tema

: numărul şi cifra 5

Lecţia 11

5
5
Tema : num ă rul ş i cifra 5 Lec ţ ia 11 5 A. Tema

A. Tema de casă

1.
1.

Câte elemente au mulţimile:

ia 11 5 A. Tema de cas ă 1. Câte elemente au mul ţ imile: 0
0 1
0
1

2

3 4 5
3
4
5
2. 3.
2.
3.

Ioana are cinci mere . Desenează sub formă de mulţime.

Colorează câte trei sau cinci elemente din fiecare din următoarele mulţimi :

a)

elemente din fiecare din urm ă toarele mul ţ imi : a) b) c) d) e)

b)

elemente din fiecare din urm ă toarele mul ţ imi : a) b) c) d) e)

c)

din fiecare din urm ă toarele mul ţ imi : a) b) c) d) e) f)

d)

din fiecare din urm ă toarele mul ţ imi : a) b) c) d) e) f)

e)

f) g) f) g) e)
f)
g)
f)
g)
e)

ă toarele mul ţ imi : a) b) c) d) e) f) g) f) g) e)
ă toarele mul ţ imi : a) b) c) d) e) f) g) f) g) e)
4.
4.

a)

Colorează elementele mulţimilor cu cinci elemente :

b) a) Coloreaz ă elementele mul ţ imilor cu cinci elemente : c) d) e) Coloreaz ă

c) Coloreaz ă elementele mul ţ imilor cu cinci elemente : b) d) e) Coloreaz ă coloanele

ă elementele mul ţ imilor cu cinci elemente : b) c) d) e) Coloreaz ă coloanele

d)

e)
e)

Colorează coloanele care au cinci căsuţe :

Formează mulţimi cu cinci elemente, prin încercuire :

c)
c)
ă mul ţ imi cu cinci elemente, prin încercuire : c) d) a) b) ✈✈✈✈ Mihai
ă mul ţ imi cu cinci elemente, prin încercuire : c) d) a) b) ✈✈✈✈ Mihai
d)
d)
a) b)
a)
b)

✈✈✈✈

cinci elemente, prin încercuire : c) d) a) b) ✈✈✈✈ Mihai are cinci mere. Deseneaz ă
cinci elemente, prin încercuire : c) d) a) b) ✈✈✈✈ Mihai are cinci mere. Deseneaz ă

Mihai are cinci mere. Desenează o mulţime care are cinci mere.

Scrie în ordine crescătoare numerele : 3; 5; 2; 0; 1; 4

Scrie câteva cifre de 5, până reuşeşti :

5 5 5 5 5
5
5
5
5
5

Colorează elementele care sunt în plus:

5 1 5 2 3 11. Colorează caseta cu cifra care reprezintă răspunsul corect, după
5
1
5
2
3
11.
Colorează caseta cu cifra care reprezintă răspunsul corect, după model :
☯☯☯☯
0
1 2
1
4 3
2
1 5
0 5
4
2 3
1 5
4 3
4 3
2 1
4
3 5
4
2

30

5 4
5
4
4
4
5 4 4 Completeaz ă ş irul: Adaug ă elementele care lipsesc pentru a avea mul
5 4 4 Completeaz ă ş irul: Adaug ă elementele care lipsesc pentru a avea mul

Completează şirul:

Adaugă elementele care lipsesc pentru a avea mulţimi de câte 5 elemente:

b)
b)

c)

a) 14.
a)
14.
pentru a avea mul ţ imi de câte 5 elemente: b) c) a) 14. Sub m

Sub măr sunt 4 mere şi mai cade unul. Câte mere sunt acum jos ? Desenaţi şi număraţile. B. Test de control

1. Scrie în căsuţă cifra care corespunde numărului de elemente din mulţime: a) b) c)
1.
Scrie în căsuţă cifra care corespunde numărului de elemente din mulţime:
a)
b)
c)
d)
2.
Scrie câteva rânduri cu cifra 5, până reuşeşti :
5
5
5
5
5
3.
Pune cifra potrivită :
1
4.
Ce cifre se potrivesc cu desenele de mai jos :
a)
b)
c)
5.
Colorează elementele care sunt în plus :
1
3
4
5
3

Scrie în ordine descrescătoare numerele : 2; 0; 3; 5; 1; 4

Colorează atâtea degete câte elemente are mulţimea:

toare numerele : 2; 0; 3; 5; 1; 4 Coloreaz ă atâtea degete câte elemente are

toare numerele : 2; 0; 3; 5; 1; 4 Coloreaz ă atâtea degete câte elemente are
toare numerele : 2; 0; 3; 5; 1; 4 Coloreaz ă atâtea degete câte elemente are

toare numerele : 2; 0; 3; 5; 1; 4 Coloreaz ă atâtea degete câte elemente are

toare numerele : 2; 0; 3; 5; 1; 4 Coloreaz ă atâtea degete câte elemente are

toare numerele : 2; 0; 3; 5; 1; 4 Coloreaz ă atâtea degete câte elemente are

8.
8.

Colorează doar 5 :

toare numerele : 2; 0; 3; 5; 1; 4 Coloreaz ă atâtea degete câte elemente are
toare numerele : 2; 0; 3; 5; 1; 4 Coloreaz ă atâtea degete câte elemente are
toare numerele : 2; 0; 3; 5; 1; 4 Coloreaz ă atâtea degete câte elemente are

31

toare numerele : 2; 0; 3; 5; 1; 4 Coloreaz ă atâtea degete câte elemente are
toare numerele : 2; 0; 3; 5; 1; 4 Coloreaz ă atâtea degete câte elemente are
toare numerele : 2; 0; 3; 5; 1; 4 Coloreaz ă atâtea degete câte elemente are
9. Colorează atâtea căsuţe câte arată numărul: 3 2 5 1 5 3 1 5
9.
Colorează atâtea căsuţe câte arată numărul:
3
2
5
1
5
3
1
5
C. Test pentru isteţi
1.
Continuaţi :
2.
Ce nu se potriveşte
: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 4; 3; 2; 1; 0; 1; 2; 3; 4; 3; 2; 1; 0; 0; 1; 2; 3; 3; 2; 1; 0
3.
Completaţi desenele de mai jos cu ceea ce lipseşte (continuă şirul cu ceea ce urmează):
1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 3 3 4 1
1
1 2
1
1 2
2 3
1
1
2 3
3 4
1
2
3
4
5
4.
Continuă cu ceea ce urmează :
1
2
2
3
3
4
4
3
4
4
5
5
0
1
3
3
5.
Ce nu se potriveşte : a)
b)
1
3
2
4
6.
Completează steagul matematicienilor :
a)
b)
3
1
2
3
2
3
4
1
2
2
3
7.
Completaţi căsuţele goale :
1
2
3
2
3
4
3
4
5
2
3
8.
Completează tabelul, alegând răspunsul potrivit din cele date :
   
      a) c) e)
      a) c) e)
 

a) c)

a) c) e)
a) c) e)

e)

a) c) e)
b) d)
b) d)
b) d)
b) d)

b) d)

b) d)
 
 
 
 

9.

Câte steaguri diferite prin ordinea culorilor, obţinem dacă folosim câte 3 din culorile verde, negru,

roşu, galben şi albastru, pentru a colora un steag cu 3 zone:

galben ş i albastru, pentru a colora un steag cu 3 zone: 10. Coloreaz ă pe
10.
10.

Colorează peştii care rămân în frigărui după

ce mâncaţi câte un peşte din fiecare frigăruie:

11.
11.

Trage săgeţi, după model :

în frig ă rui dup ă ce mânca ţ i câte un pe ş te din
în frig ă rui dup ă ce mânca ţ i câte un pe ş te din
în frig ă rui dup ă ce mânca ţ i câte un pe ş te din
în frig ă rui dup ă ce mânca ţ i câte un pe ş te din
în frig ă rui dup ă ce mânca ţ i câte un pe ş te din
în frig ă rui dup ă ce mânca ţ i câte un pe ş te din
în frig ă rui dup ă ce mânca ţ i câte un pe ş te din
0 1 2 3 4 5 32
0
1
2
3
4
5
32
12.
12.

Completează tabelul :

a)

5

0

 

b)

4

1

 
 

3

2

 

2

3

 

1

4

 

0

5

 
D. Exerciţii dificile
D. Exerciţii dificile
Continuaţi şirul : b) 5 4 3 4 3 2 3
Continuaţi şirul :
b)
5
4
3
4
3
2
3

a)

2. a) b) c) 3.
2.
a)
b)
c)
3.

a)

2 1 2 3 2 3 3
2
1
2
3
2
3
3

Ana are 5 baloane colorate, unele verzi, altele roşii . Câte sunt verzi şi câte sunt roşii ?

ro ş ii . Câte sunt verzi ş i câte sunt ro ş ii ? Se

Se pot împărţi întotdeauna în grupe de câte 5 bile, grămezile date :

d)

Completează cu cifrele 1,2,3,4,5 steagul matematicienilor, după model:

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
1
2
2

Completează cu ceea ce lipseşte alegând răspunsul dintre cele 5

3,4,5 b)

c)

lipse ş te alegând r ă spunsul dintre cele 5 3,4,5 b) c) d) e) ş
lipse ş te alegând r ă spunsul dintre cele 5 3,4,5 b) c) d) e) ş

d)

ş te alegând r ă spunsul dintre cele 5 3,4,5 b) c) d) e) ş i

e)

ş te alegând r ă spunsul dintre cele 5 3,4,5 b) c) d) e) ş i
ş te alegând r ă spunsul dintre cele 5 3,4,5 b) c) d) e) ş i

şi 3; 4; 5

date : 2
date :
2
5. 6.
5.
6.

Aranjaţi cifrele 1,3,5 în toate modurile posibile, în grupe de câte 3 cifre, fără ca cifrele să se repete.

Arătaţi că oricum am încerca să băgăm 5 iepuri în 4 cuşti există o cuşcă în care sunt cel puţin 2

iepuri.

 
iepuri.     ceea ce este  
 
ceea ce este

ceea ce este

iepuri.     ceea ce este  
 
7.
7.

Completaţi propoziţia :

este pentru

pentru ……………….

8.
8.

Continuaţi :

a)

0 1 3
0
1
3
1 2 4
1
2
4
2
2

b)

1 2 3 2 3 3
1
2
3
2
3
3
9.
9.

Scrieţi numerele care lipsesc în cerc :

4 1 3 2 2 4
4
1
3 2
2
4

33

Lecţia 60

Tema
Tema

B.

: adunarea numerelor naturale de la 0 la 30

fără trecere peste ordin:10+0,1,2,…;20+0,1,2,… Tema de casă Continuă să desenezi(completează desenele cu ceea ce lipseşte) , după model:

ă desenele cu ceea ce lipse ş te) , dup ă model: 1. 2. Scrie în
ă desenele cu ceea ce lipse ş te) , dup ă model: 1. 2. Scrie în

ă desenele cu ceea ce lipse ş te) , dup ă model: 1. 2. Scrie în
ă desenele cu ceea ce lipse ş te) , dup ă model: 1. 2. Scrie în
1.
1.
ă desenele cu ceea ce lipse ş te) , dup ă model: 1. 2. Scrie în
ă desenele cu ceea ce lipse ş te) , dup ă model: 1. 2. Scrie în
2.
2.

Scrie în căsuţă operaţia potrivită, după model:

20+3=23
20+3=23
su ţă opera ţ ia potrivit ă , dup ă model : 20+3=23 Continu ă seria
su ţă opera ţ ia potrivit ă , dup ă model : 20+3=23 Continu ă seria
su ţă opera ţ ia potrivit ă , dup ă model : 20+3=23 Continu ă seria
su ţă opera ţ ia potrivit ă , dup ă model : 20+3=23 Continu ă seria

Continuă seria , dup ă model: ă seria , după model:

a) 20+2=22
a)
20+2=22
4.
4.

Continuă, după model:

20+3=23

a)

7.
7.
20+2=22 4. Continu ă , dup ă model: 20+3=23 a) 7. 21 24 26 25 b)
20+2=22 4. Continu ă , dup ă model: 20+3=23 a) 7. 21 24 26 25 b)
20+2=22 4. Continu ă , dup ă model: 20+3=23 a) 7. 21 24 26 25 b)
20+2=22 4. Continu ă , dup ă model: 20+3=23 a) 7. 21 24 26 25 b)
21 24 26 25 b) 20+1=21
21
24
26
25
b)
20+1=21
, dup ă model: 20+3=23 a) 7. 21 24 26 25 b) 20+1=21 20+3= 20+7= Continu
, dup ă model: 20+3=23 a) 7. 21 24 26 25 b) 20+1=21 20+3= 20+7= Continu
20+3= 20+7=
20+3=
20+7=
20+3=23 a) 7. 21 24 26 25 b) 20+1=21 20+3= 20+7= Continu ă dup ă model:
20+3=23 a) 7. 21 24 26 25 b) 20+1=21 20+3= 20+7= Continu ă dup ă model:
20+3=23 a) 7. 21 24 26 25 b) 20+1=21 20+3= 20+7= Continu ă dup ă model:
20+3=23 a) 7. 21 24 26 25 b) 20+1=21 20+3= 20+7= Continu ă dup ă model:

Continuă după model:

20+4=
20+4=
b) 20+1=21 20+3= 20+7= Continu ă dup ă model: 20+4= Câte bile au fost în urn

Câte bile au fost în urnă(completează căsuţele cu numerele şi operaţiile care lipsesc):

20+ =27
20+ =27

b)

cu numerele ş i opera ţ iile care lipsesc): 20+ =27 b) c) Câte mere au

c)

Câte mere au fost în total în pom (completează după model):

ţ iile care lipsesc): 20+ =27 b) c) Câte mere au fost în total în pom
20+3=23 34
20+3=23
34
ţ iile care lipsesc): 20+ =27 b) c) Câte mere au fost în total în pom
ţ iile care lipsesc): 20+ =27 b) c) Câte mere au fost în total în pom
8. Completează tabelul, după model: a 1 2 7 9 6 3 4 5 a
8.
Completează tabelul, după model:
a
1
2
7
9
6
3
4
5
a
1
2
7
9
6
3
4
5
a+20
a+10
9.
Completează tabelul, după model:
20
+ 0
0 =
20 20
+
=
20
20
+ 1
1 =
21 20
+
=
20
+ 2
2 =
22 20
+
20
+ 3
=
+ 4
=
+ 5
=
+ 6
+ 7
+ 8
+ 9
10.
Găseşte termenul(numărul) necunoscut:
+10=20 2+ =22 8+20= 20+ =29 +8= 28 10+ = 30 +7=27 20+ =28 11.
+10=20 2+
=22
8+20=
20+
=29
+8= 28 10+
= 30
+7=27
20+
=28
11.
Completează cu numerele care lipsesc:
a)
b)
20 22 24 26
24
22
20
12.
Aflaţi termenul necunoscut, a (continuă după model):
a
a
a
a
a
a
a
20
1
9
20
8
20
10
16
20
3
0
20
20
4

a=20+1=21

13.
13.

Completaţi piramida numerelor:

28 a) b) 20 8 2 1. Efectuaţi: a) 20+8= f) 4+20= g) 9+20=
28
a)
b)
20 8
2
1.
Efectuaţi: a) 20+8=
f) 4+20=
g) 9+20=
23 20 3 1
23
20 3
1

c)

26 6 20 2
26
6
20
2
21 1 20
21
1
20

d)

24 4
24
4

e)

B. Test de control

b) 3+20=

6 20 2 21 1 20 d) 24 4 e) B. Test de control b) 3+20=

c) 20+2=

h) 7+20=

20 d) 24 4 e) B. Test de control b) 3+20= c) 20+2= h) 7+20= d)

d) 20+5=20 d) 24 4 e) B. Test de control b) 3+20= c) 20+2= h) 7+20= e)

4 e) B. Test de control b) 3+20= c) 20+2= h) 7+20= d) 20+5= e) 1+20=

e) 1+20=

Test de control b) 3+20= c) 20+2= h) 7+20= d) 20+5= e) 1+20= 2. a) 3.
2.
2.

a)

3.
3.

Câte bile au fost în urnă(completează căsuţele cu numerele şi operaţiile care lipsesc):

6+20=
6+20=

b)

c ă su ţ ele cu numerele ş i opera ţ iile care lipsesc): 6+20= b)

c)

Continuă după model:

c ă su ţ ele cu numerele ş i opera ţ iile care lipsesc): 6+20= b)
20+5=
20+5=
c ă su ţ ele cu numerele ş i opera ţ iile care lipsesc): 6+20= b)
c ă su ţ ele cu numerele ş i opera ţ iile care lipsesc): 6+20= b)

35

20+6=
20+6=
20+3=
20+3=
4.
4.

Completaţi tabelul:

a

0

2

1

8

3

6

9

7

4

a+20

Ioana are cu patru portocale mai mult decât Maria care are 20 portocale.Câte portocale are Ioana ?4. Completa ţ i tabelul: a 0 2 1 8 3 6 9 7 4 a+20

1. 2.
1.
2.

a)

b)

3. 4.
3.
4.

C. Test pentru isteţi

Dacă a+b=9, atunci a+b+20 cât este ? Dar a+b - 6 ?

Continuă (completează cu ceea ce lipseşte): 20 0 21 1 22 1 22 2 2
Continuă (completează cu ceea ce lipseşte):
20
0
21
1
22
1
22
2
2
2
3
3
3
3
0
20
0
20
1
20
0
20
1
20
2
20
0
20
1
20
2
20
3
20
21 20
1
22 20
2
23
20 3
24 20
4

Aflaţi vecinii numărului a+5, ştiind că a+3=25 .

Pe masă sunt 8 farfurii cu câte 6 mere fiecare . Dacă pun câte 8 mere într-o farfurie câte farfurii

rămân goale după această rearanjare a merelor în farfurii ?

5.
5.

Avem 10 urne cu câte 4 bile fiecare. Câte urne rămân goale dacă grupăm bilele câte 10 bile într-o

urnă ?

6.
6.

Avem 10 grămezi din câte 5 bile fiecare. Câte grămezi de câte 5 bile putem forma cu bilele din

cele 10 grămezi ?

7.
7.

Ioana şi Mihaela au câte 20 de ciocolate fiecare şi primesc fiecare câte 5 ciocolate . Câte ciocolate

are fiecare la sfârşit ?

8.
8.

Dacă elevii din clasa noastră stau câte doi într-o bancă, în ultima bancă stă un singur elev.

Dacă stau câte 3 într-o bancă, rămân 4 bănci goale. Câte bănci şi câţi elevi sunt în clasa noastră ?

D. Exerciţii dificile

Completaţi în toate modurile posibile steagul matematicienilor, după model :

21 2 2
21
2 2
22 2 3
22
2 3
23 2 4
23
2
4
24 2 5
24
2 5
25 2 6
25
2 6
20 2 1
20
2 1
ă model : 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25
ă model : 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25

Putem forma grupe de câte 5 nuci dacă avem 25 de nuci ? Dar dacă avem 27 de nuci ?

Dar dacă avem 30 de nuci ?

3.
3.

În clasă sunt 23 de copii care stau câte 2 într-o bancă, iar în ultima bancă stă un singur

copil.Puneţi-i câte 3 în bancă şi răspundeţi la întrebarea: câte bănci goale rămân ?

4.

pahar o bomboană, din al doilea două bomboane, din al treilea trei bomboane,etc, iar din al şaşelea 6 bomboane. Câte bomboane rămân în cele 6 pahare ? Puteţi spune câte bomboane rămân în fiecare pahar ?

În 6 pahare sunt 27 bomboane, exprimate prin 6 numere naturale consecutive. Iau din primul

5.
5.

Completaţi piramida numerelor:

25 10 5 3
25
10
5
3
28 26 20 6 4 4 12 2
28
26
20
6
4
4
12
2

36