Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte Biochimie Test Curs 1. Compozi ia chimic general a organismului uman 2. Apa ca solvent i mediu biologic de reac ie 3. Glucide.

Considera ii generale, structura r spndire, clasificare, rol biochimic. 4. Propriet i fizice ale ozelor (selec ie) 5. Propriet i chimice ale ozelor (selec ie) 6. Descrierea i caracterizarea ozelor din organismul uman 7. Deriva i ai ozelor 8. Diglucide reduc toare i nereduc toare 9. Poliglucide omogene. Amidon. Glicogen. Celuloz . 10. Glicozaminoglicani. Proteoglicani (structur i clasificare) 11. Acidul hialuronic 12. Condroitinsulfa i 13. Heparina 14. Lipide: Structur , localizare, origine, rol biochimic 15. Acizi gra i: structur , clasificare, rol biochimic 16. Acizi gra i cu structurp cicosamaid 17. Prostaglandine 18. Acizi gra i: Propriet i generale (selec ie) 19. Alcooli (lipide nesopanifiobile): structur , clasificare, rol biochimic 20. Colesterolul 21. Acizii biliari 22. Structura general a lipidelor, clasificare 23. Lipide simple (homolipide): structur , localizare, propriet i generale, rol biochimic 24. Acilgliceroli(Gliceride): structur , localizare, propriet i generale, rol biochimic 25. Steride: structur , localizare, propriet i generale, rol biochimic 26. Glicurofosfolipide(fosfolipide): structur , localizare, propriet i generale, rol biochimic 27. Glicurofosfolipide cu azot 28. Glicurofosfolipide f r azot 29. Sfingolipide: structur , localizare, propriet i generale, rol biochimic 30. Sfingolipide cu fosfor (Sfingomieline) 31. Sfingolipide f r fosfor 32. Glicosfingolipide 33. Biomembrane 34. Protide: no iuni introductive, tr s turi definitorii, rol biochimic, constitu ie chimic general , clasificare distribu ie 35. Aminoacizi proteogenici 36. Aminoacizi neconstituen i ai proteinelor (aminoacizi neproteinagenici) 37. Rolul biologic al aminoacizilor. Implica ii n alimenta ie 38. Aminoacizii: propriet i fizico-chimice (selec ie) 39. Aminoacizii: propriet i chimice (selec ie) 40. Amine biogene 41. Peptide. Considera ii generale, propriet i 42. Glutationul

43. Structura proteinelor: notiuni preliminare 44. Niveluri de organizare a structurii proteinelor 45. Proteine-structur primar 46. Proteine-structur secundar 47. Proteine-structur ter iar i cuatern 48. Proteine: propriet i fizico-chimice (selec ie) 49. Proteine: propriet i biochimice, propriet i imunologice, reac ia antigen-anticorp 50. Proteine de interes biologic 51. Metalproteide 52. Fosfoproteide 53. Glicoproteide 54. Lipoproteide 55. Nucleoproteide 56. 57. 58. 59. 60.