Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECTAREA TEHNOLOGIC A UNEI INSTALA II DE ELIMINARE A

DIOXIDULUI DE CARBON PRIN ABSORB IE N SOLU IE APOAS DE


MONOETANOLAMIN
Coordonator: Student:
ef lucr.dr.ing. Mihaela Neagu David Georgiana Raluca

Universitatea Petrol Ga!e Ploiesti
"a#$ltatea% Tehnologia Prelucrarii Petrolului si Petrochimia
S&e#iali!area% Ingineria Protectiei Mediului
PROIECT
PURI"ICAREA GA'ELOR INDUSTRIALE

DATE DE INTRARE
()PROIECTAREA TEHNOLOGIC A COLOANEI DE ABSORB*IE)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))+
()( Cal#$l$l ,e-itelor .i #on#entra/iilor 0n #oloana ,e a-sor-/ie111111111111)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))+
()2 Deter3inarea te3&erat$rii ,in -a!a #oloanei 11111111111111111111111111)1)))14
()+ Deter3inarea n$3ar$l$i ,e talere teoreti#e ,in #oloana ,e a-sor-tie1111111111111111)1115
()4 Deter3inarea n$3ar$l$i ,e talere teoreti#e ,in #oloana ,e a-sor-/ie111111111111111)11116
()5 Di3ensionarea #oloanei ,e a-sor-tie si #al#$l$l &ier,erilor ,e a3ina11111111)111111111117
2) ()PROIECTAREA TEHNOLOGIC A COLOANEI DE DESORBTIE111111111))))))))))))))))))))))))))))11)))8
2)( Cal#$l$l ,e-it$l$i ,e re9l$:; te3&erat$rii ,in v<r9 .i a #on#entra/iei =
9
11111111111111))11118
2)2 Cal#$l$l sar#inii ter3i#e &e re9ier->tor; latentei va&orilor ,in -a!>; ,e-it$l$i ,e va&ori .i ,e-it$l$i ,e a-$r la
re9ier->tor1111111111111111111111111111111111111))11111))?
2)+ Deter3inarea n$3ar$l$i ,e talere teoreti#e ,in #oloana ,e ,esor-tie111111111111))111)111(@
2)4 Di3ensionarea #oloanei ,e ,esor-tie11111111111111111111111111111111))(2
2)5 S#Ae3a ,e a$to3ati!are a instalatiei ,e eli3inare a CO2 $l$i &rin a-sor-tie in sol$tie a&oasa ,e
3onoetanola3ina111111111111111111111111111111))))))))))))))))))))))11)11)))(+
CPRINS

() PROIECTAREA TEHNOLOGIC A PROCESULUI DE
ABSORB*IE
()( Cal#$l$l ,e-itelor .i #on#entra/iilor 9l$:$rilor ,in #oloana ,e a-sor-/ie
"iB)( !lu"urile #i sim$olurile m%rimilor s&ecifice coloanei de a$sor$'ie
(moli)h *+ , -.+ / . , 0 . 1 23 , -42 G
2 5 5
6 C
2
6 C 0
= = = = y G G
T

2 5 5
.
.
.
) ... , 0
. , 0 .
. , 0
.
H kmolC kmoliCO
y
y
Y
n
n
n
=

=
+
+
+

2 5 5 .
) 00555 , 0 ... , 0 / *+ , 0 . 1 H kmolC kmoliCO Y = =
hMEA kmol
X X
Y Y
G L
X L Y G X Y G
n
n
n n
) .5 , .50
07 , 0 - , 0
00555 , 0 ... , 0
*+ , -.+
8
0
. .
0 0
0 . 0 0 0 . 0
=

=
+ = +
+
+
. n .
. n
. . n
9 / . 1 9 .00
9
9 9
+
+
+
=

=

()2 Deter3inarea te3&erat$rii ,in -a!a #oloanei
T.:T0;-......00C :< T.:75;+:30 0C
Tn:Tn;.;.0.....700C :<Tn:52;5+:-30C
( )
0
0
0
0
. . 0 0 0 5
L
G L
p s
n p p s R
R
CO
b n
c L
T T c G T c L H G
T T
+
+
= =
( )
C T T
b n
0
3. , -3
00 , 3 + , 3++3+
5** 7.7 4++ , . 3 , .--2* 70- 00 , 3 + , 3++3+ .*50 + , 53+7
=

+
= =

()+ Deter3inarea n$3ar$l$i ,e talere teoreti#e ,in #oloana ,e a-sor-tie
Ta-el nr)()% Calculul cur$ei de echili$ru &entru coloana de
a$sor$'ie
Ta-el nr)2% Calculul cur$ei de o&erare &entru coloana de
a$sor$'ie:

()4 Deter3inarea n$3ar$l$i ,e talere teoreti#e ,in #oloana ,e a-sor-/ie

()5 Di3ensionarea #oloanei ,e a-sor-tie si #al#$l$l &ier,erilor ,e a3ina
Di3ensionare%

Ti&ul coloanei: coloana &reva=uta cu um&lutura>

Diametrul: .,4- m

Inaltimea coloanei: .,-0 m


Pier,erile ,e a-sor-ant:
57 , *
/ *- , 0 .0 +73+ , . 03*- , 0 .0 5747 , . 1 .
*- , 0 .0 +73+ , . 03*- , 0 .0 5747 , .
.7 , -50
5 3
5 3
=
+
+
=


p
L

=
=

=
n
i
i i
n
i
i i
p
x K
x K
G L
.
.
.
.

2) Proie#tarea teAnoloBi#> a #oloanei ,e ,esor-/ie
2)( Cal#$l$l ,e-it$l$i ,e re9l$:; te3&erat$rii ,in v<r9 .i a #on#entra/iei =
9
"iB )+ !lu"urile #i concentra'iile lor ?n coloana de desor$'ie
h
ap kg
h
ap kmoli
7 , 703+ .+ 7- , .2* 7- , .2* 3- , -2 7 8
R
= = = =
C T
T T C
B
A
v
v v
0 Tv
a&a
**
.7 , 32
33 , 7+.2
7072 , .+ 5- , 47. ln lnP =
+
=
+
=
ab! kmol
kmoliCO
L
G
R
R
CO
5
f
777 , 0
7- , .2*
3- , -2
9
5
= = =

2)2 Cal#$l$l sar#inii ter3i#e &e re9ier->tor; latentei va&orilor ,in -a!>; ,e-it$l$i ,e va&ori .i
,e-it$l$i ,e a-$r la re9ier->tor
R
R
C@
T
8
T
A
0 f B & 0 B
6 G / h 6 1 A / T T 1 c 8 C
5
R
R
A
0 S
0 8 S
+ + =
.*50 + , 53+7 / .5 , 5-. 57 , 5242 1 7 , 703+ / +0 ..- 1 . , 3 + , 3++3+ + + =
B
"
h
k#
"
B
2. , .*.4..2. =
+ = / . 1
min
y l y l l
B B B
T
a
T
ap
T
$
kg
k#
l
B
T
$
55.3 / **4 , 0 . 1 +*5 **4 , 0 . , 55.+ = + =
h
ab! kmoli
h
ab! kg
$
B
.4 , 3+0
.+
0- , +237
0- , +237
55.3
2. , .*.4..2.
= = = =

=
% i
T
apa
T
ab!
B
B
h H
"
G
h
kg
G
B
+* , *550
5 , 243 7 , 54-7
2. , .*.4..2.
=

=

2)+ DETERMINAREA NUMARULUI DE TALERE TEORETICE DIN COLOANA DE
DESORBTIE
Ta-el nr)4% Calculul cur$ei de echili$ru &entru
coloana de desor$'ie
"iB)4 Aaria'ia de$itului de a$ur deDa lungul coloanei
de desor$'ie a C@5 din solu'ii a&oase de MEF

Ta-el nr)5% Calculul cur$ei de o&erare &entru
coloana de desor$'ie:
"iB 5. Determinarea num%rului de talere teoretice
&entru coloana de desor$'ie
07. , 0 07 , 0 .0 +2 , 5
.5 , .50
.4 , 3+0
3
0
0
.
= + = + =

X Y
L
$
X
B
B
kmolMEA
kmoliCO
5

2)4 DIMENSIONAREA COLOANEI DE DESORB*IE
Cal#$l$l s#Ai3-$l$i ter3i# a-sor-ant s>ra# a-sor-ant -oBat
Deter3inarea ne#esar$l$i ,e a&a la ra#itor$l s$&li3entar
Di3ensionarea #oloanei:

Ti&ul coloanei: talere cu um&lutura

Diametrul ?n =ona su&erioar%: ..-2 m

Diametrul ?n =ona inferioar%: ..*0 m

Inal'imea coloanei: 57.- m


Cal#$l$l s#Ai3-$l$i ter3i#%
= / 1 / 1
0 0
0 0 x b p & n ' p
n
T T c L T T c L
l l
( ) ( ) 03 , -35-0*4 42 , -7--.0* ++ ..- . , 3 5 , 3*004 -3 +0 00 , 3 33 , -.3*. =
Tx=88C
Cal#$l$l ,e-it$l$i ,e a&a la r>#itor$l s$&li3entar%

=
( E
LO&
T
apa
T
apa
x p O&
apa
h h
T T c L
G
/ 1
0
( )
h
kg
G
apa
-2 , 5.+.33
73 , ..4 - , .24
75 ++ 00 , 3 + , 3++3+
=


=

2)5 SCHEMA DE AUTOMATI'ARE A INSTALA*IEI DE ELIMINARE A CO2CULUI PRIN
ABSORB*IE N SOLU*IE APOAS DE MONOETANOLAMIN

Va multumesc!