Sunteți pe pagina 1din 5

http://www.ms.ro/?

pag=175&id=8144
Libera circulatie
Documente n baza crora se elibereaz
certificatele de conformitate i respectiv
de experien profesional necesare
recunoaterii calificrilor de medic,medic
dentist, farmacist, asistent medical
generalist i moaa obinute n Romnia
Documente necesare eliberarii acestei adeverinte:
- cerere in care se vor preciza si datele de contact;
- copie act de identitate;
- copie legalizata dupa atestatul de echivalare;
- copie legalizata dupa diploma echivalata;
- copie legalizata dupa foaia matricola;
- copie dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare
din care sa rezulte experienta profesionala de 3 ani;
- copie dupa documentele de schimbare a numelui.
Certificatele/adeverintele se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare,de
la data inregistrarii dosarului complet la Registratura Ministerului Sanatatii
.
Aceste documente se elibereaza titularului sau unei persoane
imputernicite de catre acesta prin procura notariala.
Categoriile de certificate si conditiile de eliberare:
MEDICI DENTISTI
Certificatele care atesta drepturi castigate specifice in profesia de medic dentist
Se elibereaza titularilor:
Diplomei de Doctor-medic specializarea universitara stomatologie , care fac dovada
ca au exercitat in Romania in mod efectiv , legal activitatile de medic dentist pe o
perioada de minim 3 ani consecutiv din ultimii 5 care preced eliberarea acestui
certificat.
Documente necesare:
- cerere in care se vor preciza si datele de contact;
- copia actului de identitate;
- copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;
- copie legalizata dupa Diploma de doctor-medic stomatolog/Diploma de licenta de
doctor- medic stomatolog;
- copie legalizata dupa foaia matricola;
- adeverinta eliberata de Facultatea de Stomatologie/Medicina-dentara absolvita in
care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare ;
- copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din
care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata;
- copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.
MODEL
Antetul unitii (Logo)
Nr.de nregistrare, data

ADEVERIN

Se adeverete prin prezenta c doamna /domnul. medic/medic


dentist/farmacist/specialist/primar in specialitateaasistent medical
generalist/asistent medical obstetric-ginecologie este/a fost ncadrat/ n
unitatea noastr n funcia de.. de la data de (zi, lun, an) pn la data
de. (zi, lun, an), exercitnd efectiv, legal i nentrerupt* activitile
profesionale pe aceast durat.

Funcia,
nume prenume persoan abilitat,
semntur, tampila unitii