Sunteți pe pagina 1din 10

Conf. Dr.

Radu NECHITA
RaduNechita@gmail.com
1. Dezbaterile (neterminate) privind IEE
2. Libera circulație a bunurilor
3. Libera circulație a serviciilor
4. Libera circulație a capitalurilor
5. Libera circulație a persoanelor
6. Politica Agricolă Comună
7. Politica Industrială
8. Politica Regională
9. Extinderea
10. Uniunea Monetară
11. Fiscalitatea
12. Bugetul
13. IEE a României
14. „La cererea publicului”
 Bibliografia de bază: Baldwin R și Wiplosz C,
Economia Integrării Europene, Editura
Economică 2006.
 Documentele-suport pentru seminarii
 De urmărit actualitatea
 Participarea activă la seminar asigură nota
aferentă seminarului Două evaluări în timpul
semestrului pentru materia de la seminar
 Un examen scris (o oră) în timpul sesiunii
 O întrebare generală
 O întrebare „de detaliu”
 Nota finală = 70% Examen scris + 30% Seminar
 Cronologia construcției europene
 http://europa.eu/abc/12lessons/key_dates/index_ro.htm
 http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_2/index_ro.htm
 Dezbateri inițiale privind construcția europeană
 Europa politică / Europa Economică?
 Plan sau piață?
 Europa deschisă sau Europa fortăreață?
 Dezbaterile privind construcția europeană au
afectat integrarea economică europeană
 Răspunsul dat în 1950-1957 a fost ambiguu:
 1950-1951: Europa politică (CECA)
 1957: Europa economică (Tratat de la Roma)
 Ambiguitatea rămâne pe întreg parcursul
construcției europene
 Întrebarea era foarte serioasă în anii 1950-1960
 S-ar părea că
 Răspunsul a fost dat deja
 Întrebarea nu mai are rost după 1989-1991
 De fapt, ideea de „Plan” (în sensul de control
politic, +/- centralizat) îmbracă noi forme
 Politici comune existente
 Propuneri de extindere a competențelor UE
 „Concurența liberă și neviciată” eliminată din
preambul Tratat Lisabona (doar în protocol 6)
 Practic, este vorba despre Integrarea
Economică a UE în economia mondială
 Excepții de la regula concurenței
 Produse agricole
 Produse culturale
 Anti-dumping

 Propuneri pentru noi excepții


 „Anti-dumping fiscal”
 „Anti-dumping social”
 „Anti-dumping ecologic”
Europa Politică
Centralizată Descentralizată
Europa
(Stat european propriu-zis) (Autonomie, Unanimitate)
Economică

„Europa Patriilor”
Centralizată Pol. Ec. „Comune”
URSSE
(Plan) Pb: Contradicție

Piață comună
Piață comună,
Uniformizare instituțională
Descentralizată Concurență instituțională
Centralism
(Piață) Subsidiaritate
Pb: Conflicte potențiale,
Confederație
imobilism