Sunteți pe pagina 1din 14

Conf. Dr.

Radu NECHITA
RaduNechita@gmail.com
1. Dezbaterile (neterminate) privind IEE
2. Libera circulație a bunurilor
3. Libera circulație a serviciilor
4. Libera circulație a capitalurilor
5. Libera circulație a persoanelor
6. Politica Agricolă Comună
7. Politica Industrială
8. Politica Regională
9. Extinderea
10. Uniunea Monetară
11. Fiscalitatea
12. Bugetul
13. IEE a României
14. „La cererea publicului”
1. Definiție și dezbateri cu privire la LCP
2. Clasificarea argumentelor
3. LCP: Dezbateri politice
4. LCP în UE
5. LCP în UE: limitare sau încurajare?
 Dreptul persoanelor de a se deplasa în alte țări
decât cele de origine sau ale cărei cetățenie o
dețin.
 Scopul deplasării:
 Turism, vizite rude/prieteni, întâlniri de afaceri (TS + Retur)
 Muncă sezonieră și/sau înființare de firme (TS/TM +Activitate
economică „vizibilă”)
 Migrare definitivă (drepturi egale sau reduse?)
 Bariere legitime?
 Siguranță națională (secrete, protejare identitate culturală)?
 Protejarea pieței interne (recunoașterea diplomelor, libertatea de
profesie)?
 Protejarea Welfare State (Imigranții: beneficiari sau contributori?
Emigranții: taxă de plecare, taxe pt schimbare domiciliu fiscal?
 „Taxe de intrare” pentru bunurile publice existente?
 Selecția imigranților? (Canada vs Franța)
1. Argumente pro:
 De principiu (Idem LCB, LCS, LCK)
 Eficiență (Concurență sporită, competitivitate,
demografie)
 Politice (Integrare economică pt integrare politică)
2. Argumente contra
 De tip protecționist (Protejarea industriei naționale)
 Crize potențiale (Diferențe culturale, perturbarea pieței
muncii, Welfare State)
 Politice (Suveranitate)
1. La nivel internațional:
 Actul Final de la Helsinki
 ONU, OMI
2. La nivel NAFTA
3. În Africa
4. La nivel UE:
 LCP doar pentru cetățenii statelor membre?
 LCP pentru scop „turistic” sau „economic”?
 Drepturi „economice” sau și „politice”?
 Co-operation in Humanitarian and Other Fields, Art 1
Human Contacts, Lit. d) Travel for Personal or Professional
Reasons
 ”The participating States intend to facilitate wider travel by their
citizens for personal or professional reasons and to this end they
intend in particular:
 gradually to simplify and to administer flexibly the procedures for exit and
entry;
 to ease regulations concerning movement of citizens from the other
participating States in their territory, with due regard to security
requirements.
 They will endeavour gradually to lower, where necessary, the fees
for visas and official travel documents.”
 Impact asupra României înainte de 1989.
 Prima referire: Tratatul de la Roma, care
stabilește: „eliminarea, între statele membre, a
obstacolelor în calea liberei circulații a
persoanelor, serviciilor și capitalului” și
statueaza faptul că „în scopul aplicării
prezentului Tratat, și fără a aduce prejudicii vreunei
prevederi speciale incluse în acesta, este interzisă
orice discriminare pe motiv de naționalitate”.
 Mai întâi LCP dpdv economic, populația activă
 Din 1957 până la mijlocul anilor 1980, rezultatele
concrete au fost modeste și parțiale
 OK pentru lucrători și familii
 OK pentru furnizorii de servicii
 Rămân vizele și alte restricții (Carte de séjour, permesso di
soggiorno...)
 Actul Unic European (1987): LCP este una din cele 4
libertăți fundamentale ale Pieței Interne
 OK pentru studenți
 OK pentru alte persoane care au resurse suficiente pentru
a se întreține
 Intrare în vigoare a Acordului Schengen:
 Semnare Acord: 1985 DE, FR, BE, LU, NL
 Semnare Convenție de implementare a Acordului: 1990
 Intrare în vigoare a Acordului: 1993
 UE Schengen: Toți, mai puțin UK, IRL; în curs: BG, CY, RO
 Non-UE Schengen: NOR, ISL; În curs: CH + Lichtenstein
 Conținut Acord:
 Armonizarea vize de scurtă durată în spațiul Schengen pentru
cei din afara UE
 Problema azilului (în ce Stat Membru se solicită)
 Probleme de combatere vamală a crimelor legate de droguri
 Cooperarea în domeniul poliției și justiției
 Eliminarea controlului la frontierele interne
 Tratatul de la Maastricht (1993):
 Conceptul de cetățenie europeană = liberă circulație și
rezidență în UE pentru toți cetățenii UE
 (Noi) domenii de interes comun: politica de azil,
problematica trecerii frontierelor externe, politica
referitoare la imigrație (Titlul VI, „al treilea pilon” al UE)
 Tratatul de la Amsterdam (1997):
 Introduce aceste aspecte în Tratatul de la Roma, Titlul IV,
Vize, azil, imigrație și alte politici legate de libera circulație
a persoanelor)
 Perioadă de 5 ani pentru aplicarea acestor prevederi
 UK și IRL nu au acceptat T IV, DK doar pt vize
 LCP este însoțită de crearea unui „Spațiu
european de libertate, securitate și justiție”
 Crearea SIS (Sistemul de Informare Schengen) =
fișier informatic comun cu informații furnizate de
poliția și justiția din fiecare țară privind
persoanele căutate
 Europol (1994), oficiu interguvenramental
 Temă de reflecție+dezbatere (în această ordine...)
”He who sacrifices freedom for security deserves
neither”, Benjamin Franklin
 Limitare:
 LCP în cazul muncitorilor: LCM ≠ Detașare, care intră la LCS
 LCM cu aplicarea Dreptului muncii din țara de destinație (salar
minim, ore de muncă etc.)
 Atenție la perioadele de tranziție (Schroder): 2+3+2, distincție
între membrii vechi și noi, fiecare stat decide
 Încurajare (urmărită prin 4 principii):
 Unicitatea legislației aplicabile (Care? Se poate alege)
 Egalitatea de tratament între muncitorii „naționali” și cei din alte
SM
 Exportabilitatea prestațiilor sociale
 Totalizarea perioadelor de contribuție
 Perioada de tranziție s-a încheiat și pentru lucrătorii din
RO și BG