Sunteți pe pagina 1din 22

Marea Neagra

Marea Neagră este o


mare interioară datorită
poziţionării geografice în
raport cu Oceanul
Planetar, ”caracterul de
mare semi-închisă, un
bazin hidrografic uriaș,
precum și particularitățile
sale hidrobiologice unice
fac din Marea Neagră un
ecosistem extrem de
sensibil și expus la poluări”
(Nicoară, 2008).
 In trecut marea  In a doua jumatate a anilor
neagra avea o activitate ’70 au aparut probleme
biotca intensa si o legate de poluare. Mari
abundenta de organisme cantităţi de compuşi
pelagice si bentale. anorganici şi organici au
fost introduşi anual în
mare, atât prin râuri, cât şi
prin deversări de ape uzate
menajer şi industrial,
ducând la modificări
dramatice la toate
nivelurile ecosistemului.
 Poluarea a avut un impact
major asupra diversităţii
biologice.
 Montorizarea metalelor în zona sudică a litoralului
românesc a fost initiat în anii `80.
 Studiul prezentei metalelor grele in:
 Apa
 Sediment
 Biota
Factorii poluatori- date generale
 Răspândirea metalelor în  Potenţialul toxic al
apă, sedimente şi metalelor depinde de
atmosferă rezultă din biodisponibilitate şi de
prezenţa lor în crusta proprietăţile fizico-chimice
terestră. ale acestora
 În concentraţiile lor
naturale metalele joacă un
rol esenţial în multe
procese biochimice din
diversele organisme, dar
orice concentraţie ce o
depăşeşte pe cea de fond
poate deveni toxică.
 Exemple de metale ce
prezintă o relevanţă mai
mare pentru mediul
înconjurător din punctul
de vedere al efectelor
toxice sunt următoarele:
Cadmiu, Crom, Cupru,
Plumb, Mercur, Zinc.
Sursele generale de poluare a
mediului marin sunt reprezentate
de: oraşe şi industrii costiere; ape
uzate şi reziduuri industriale;
deşeuri menajere şi ape pluviale;
transport naval; descărcarea
deşeurilor în mare; epave; muniţie
pierdută; platforme de foraj marin;
depuneri atmosferice.
Odată ajunse în mediul acvatic, acestea pot urma mai
multe căi: dizolvate în coloana de apă, stocate în
sedimente, volatilizate în atmosferă, preluate de
organisme.
 Înţelegerea mecanismelor de interacţiune dintre metalele
grele şi organismele marine este foarte importanta.

Acumulare in organisme marine

Transfer trofic catre oameni ( consum de produse


contaminate)
Selectivitate in acumulare
 Metale : esentiale ( cupru, zinc,
mangan, fier, cobalt) – vitale

neesentiale(plumb,
arsen, mercur, cadmiu)-
toxice
Gradul de poluare din zona
Costiera a mari Negre
5 surse poluatoare punctiforme de pe uscat:
S1 – RAJA CT SE Constanța Nord
S2 – RAJA CT SE Constanța Sud
S3 – RAJA CT SE Eforie Sud
S4 – RAJA CT SE Mangalia
S5 – Rompetrol Rafinare
Metoda Meri
si Metoda
SAB

Schimbări/impact ușor negative


Date utilizate
Metoda Meri pentru
componentele apa si sediment
Sediment:
impact negativ
semnificativ 2010
Impact negativ major 2011
Concentratii ridicate de
cadmiu, cupru si nichel
Metoda SAB
impact de mediu datorat
efectelor activităților mediu grav afectat de
umane în limite admisibile activitățile umane, pentru
pentru apă componenta sedimente
 In 2011 pentru sedimente a rezultat un risc major
 In 2012 -impactul de mediu a rezultat ca fiind supus
efectelor activităților umane provocând tulburări
formelor de viață (500-700), riscul de mediu având
un nivel inacceptabil pentru care sunt necesare
măsuride prevenire, control.
 Grad ridicat de poluare datorat inundatiilor din 2010
 Epurarea necorespunzatoare a apelor uzate
 Activitatile din portul Constanta (S6 si S7)
 Reabilitarea statiei de epurare
Concluziile studiului
 Pentru componenta de mediu sedimente în 2010 a rezultat
un impact negativ semnificativ, un impact negativ major în
2011, valorile finale ale scorurilor de mediu indicând o
îmbunătățire pentru anul 2012.
 Sedimentele au prezentat un impact negativ
semnificativ datorită concentrațiilor mari de metale grele,
care ar putea afecta direct organismele în cazul
resuspendării particulelor în masa apei.
 În urma aplicării celor două matrici de evaluare a
impactului s-a constat căsursele antropogene analizate
(stații de epurare) nu au o contribuție majoră la poluarea
cu metale grele, motiv pentru care ar trebui luate în
considerare și altesurse de poluare.
Recomandari
 Evaluarea continuă a impactului și riscului indus
asupra mediului conform valorilor obținute în urma
studiului prezent pentru a evidenția veridicitatea
datelor furnizate de instituțiile acreditate;
 Evaluarea concentrațiilor metalelor grele la deversările
din porturi și șantiere navale;

S-ar putea să vă placă și