Sunteți pe pagina 1din 17

Bazinul Transilvaniei

Prezentare realizata de Gilca Ioana Cristina


Grupa 304 A
Prezentarea zonei
• Marginita de ramurile Carpatice:
– Carpatii Orientali (N si E)
– Carpatii Meridionali (S)
– Carpatii Occidentali (V)
Evolutie

•Cretacic

Miocen
Cicluri sedimentare
• s-a format pe parcursul a cinci cicluri de
sedimentare:
• 1-Cretacic superior
• 2-Paleogen,
• 3-Miocen inferior (Burdigalian-Helvetian),
• 4-Miocenul mediu (Badenian)-Miocenul
superior (Sarmatian)
• 5-Pliocen
Sectiune geologica NV-SE (dupa T. Ichim et. al.)1. Pleistocen; 2. Sarmatian; 3.
Buglovian; 4. Badenian (Σ – formatiunea cu sare); 5. Miocen inf.; 6. Paleogen; 7.
Cretacic sup.; 8. Cretacic inf.; 9. Jurasic; 10. Triasic; 11. Sisturi cristaline; 12.
Aglomerate vulcanice neogene; 13. Patura bazaltica
Cretacic
• Intalnit la suprafata in NV
– Valea Somesului si Hastade (facies de Gosau)
• Complex marnos-grezos
• Complex grezos-calcaros cu Exyogyra
• Complexul calcarelor cu hipuriti
• Complexul grezos-conglomeratic
• Complexul marnos
– Flancul nordic al muntilor Cibin –Cisnadioara
Paleogen
• oscilatii ale subasementului
• alternarea pe verticala a depozitelor de facies continental-
lacustru cu depozite de facies marin.
• Eocen: Eocenul mediu -prima serie marina
cuprinzand urmatoarele orizonturi:
• Orizontul gipsurilor inferioare
• Orizontul marnelor si calcarelor cu Anomya
• Orizontul cu Gryphea eszterhazyi
• Orizontul cu Nummulites perforatus
• Orizontul marnelor si calcarelor cu moluste
• Orizontul argilelor cenusii
• Eocen superior:
– Orizontul argilelor vargate (Calcare de Rona)
– Orizonyul stratelor de Cluj
– Suborizontul gipsurilor superioare
– Suborizontul calcarului grosier superior
– Orizontul marnelor cu numulites
– Orizontul marnelor cu brizozoare
CICLUL BURDIGALIAN-HELVETIAN
• marcheaza inceputul miocenului
• seria completa pe marginea de N-V,
• celelalte margini, unde se constata
transgresiunea tortonianului, apare numai
partea sa inferioara.
• Varsta acestor depozite de pe margini a fost
stabilita prin continutul lor de macro-si micro-
fauna, pe cand in partea centrala a depresiunii
ea s-a stabilit numai pe baza de microfauna.
• Burdiganian
• Stratele de Corus ( conglomerate, gresii,
nisipuri)
• Stratele de Chechis( depozite de argile)

• Transegresiune
Helvetian

•Intensificarea
miscarilor diastrofice
•Ridicarea unor
suprafete de arii
limitrofe
CICLUL BADENIAN BUGLOVIAN-
SARMATIAN
• Fauna foarte bogata si variata
• Depozite Tortoniene
– Ioana Pana şi Gertruda Rado
– Strate cu Corbula
– Strate cu Corbula si Spirialis

• Depozite Sarmatiene
• Facies litoral
» Calcare lumaselice si oolitice
Ciclul pliocen
• Monotonie litologica
• Preponderent argile
• Tuful de Bazna( limita dintre Miocen si Pliocen)
• Exondarea (Besarabian)
• Separare pe facies difcila(uniformitate de facies,
amestec faunistic)
Cuaternar
• Eroziune intensa
• Sedimente de origine variata
• Pleistocen inferior-scufundari (bazinele de
scufundare de la curbura)- existenta unei
activitatihidrotermale post vulcanice- fauna
bogata in moluste

S-ar putea să vă placă și