Sunteți pe pagina 1din 19

PIEMONTURILE,PEDIMENTELE,GLACISURILE

DIN ROMANIA

STUDENT: MACOVEI ANAMARIA ANUL 2 GEOGRAFIE


PROFESOR COORDONATOR: OPREA DINU GANGEVICI
PIEMONTURILE
• Reprezinta un sistem fluvio-lacustru fiind caracterizat de o
modelare mixtă.
• S-a format in Cr-Villafranchian.
• Dupa fiecare faza de inaltare a muntilor se creau denivelari
importante de relief: astfel la baza acestora se formau areale
de campie,uneori subsidente,raurile transportau din zonele
montane cantitati mari de materiale detritice,pe care le
depuneau in zona de țărm sub forma conurilor aluviale sau a
deltelor propriu-zise.
ETAPELE DE FORMARE A PIEMONTURILOR IN ROMANIA
1. (ETAPA POSTHERNICINICĂ)

• Se păstreaza conglomerate cretacice in Bucegi,Ciucas,Ceahlău,Trascău


• Piemonturile depuse la baza unor masive hercinice : Masivul Transilvan
• Pietrisurile aptiene din Dobrogea de Sud ce proveneau din Muntii
Măcinului
• 2.Dupa formarea Pediplenei Carpatice
• Formate in Miocenul inferior fiind impuse de ridicarile savice si stirice
• Ca si localizare mentionam: Nord de M-tii Persani-Fagaras-Cîndrel(S de
D.C.T),aliniamentul Cluj-Jibou-Culmea Breaza(NV si N de D.C.T) si in
culmile Pietricica si Plesu ( Subc Moldovei)
3.PIEMONTURI FORMATE IN MIOCENUL SUPERIOR ACESTEA
FIIND DECLANSATE DE MISCARILE MOLDAVE SI ATTICE
Sunt prezente in:
-E si V Carpatilor Orientali,si ramase in prezent ca urme(resturi)
-Dealul Ciungi,Dealul Mare sau fosilizate de vulcanism in E Transilvaniei.
Piemonturile din Pliocenul superior-Cuaternarul Inferior
Localizare:
- Aliniamentul Lapus-Baia Mare-Crisuri
- S Carp Merid si de Curbura
- Piemontul Getic cuprindea o parte din Sub Curburii si aproape toata
Campia Romana
FORMAREA PIEMONTULUI GETIC

• A fost determinata de 2 factori: tectonici si climatici


• Cauzele tectonice: înăltarea puternica a lantului carpatic in urma
miscarilor valahe la sf Pliocenului,a condus la aparitia unui front montan
cu potential de eroziune.
• Cauzele climatice- impuse de existenta unui climat cu doua
sezoane,aceste conditii favorizand eroziunea si transportul fluvio-torential
al materialelor sedimentare din regiunile montane inalte.
• Incetare subsidetentei de la inceputul Cuaternarului a permis formarea
unei intinse campii piemontane pericarpatice,aceasta avea o dezvoltare
continua de la Dunare pana la Trotus in E
• Falia pericarpatica separa unitatile de orogen de unitatile de platforma.
• Se suprapune peste doua tipuri de fundament : carpatic (N)si de
platforma (S) fiind alcatuit din formatiuni fluvio-lacustre.
• La suprafata,aceste piemonturi sunt reprezentate prin strate de
Cîndesti(in Pleistocen inferior-aici fiind cele mai vechi depozite
cuaternare)
• Relieful este reprezentat prin platouri piemontane mai extinse sau mai
inguste,ultimile fiind sub forma de doaburi.
• Platourile sunt separate de culoare fluviatile cu lunci si terase,precum:
Arges,Olt,Oltet,Jiu,Motru
• Principalele platouri piemontane:
• Piemonturile: Cotmeana,Candesti,Oltetului,Motrului
• Gruiurile: Argesului,Jiului
• Denumirea de grui a fost introdusa in limbajul geografic de V
Mihailescu,cu sensul de unitatea geografica a Piemontului
Getic puternic fragmentata de catre afluentii Argesului si ai
Jiului.
• Are forma unui triunghi cu varful in jos,confluenta raurilor
constituind varful triunghiului.
• Gruiurile au aspect de culmi netede,cu altitudini de 400-
600m,alungite pe directia N-S si care se termina sub forma
de culmi ascutite(gruiuri) in dreptul punctelor de confluenta.
PIEMONTURILE COTMEANA SI CANDESTI

• Apele subterane: se afla la adancimi diferite,in depozite de pietris


si nisip aflate deasupra unor nivele de argila cu desfasurare
discontinua.
• Panzele freatice folosite in alimentarea populatiei se afla in
terase,in luncile inalte si la baza pietrisurilor de Candesti.
• Lacurile de tipul benturilor sunt situate pe interfluviile
piemontane ale piemonturilor Cotmeana si Candesti.
GLACISURILE
• Reprezinta fîsii alungite de teren,netede si usor inclinate,dar cu pantă
crescanda in partea superioara,care fac racordul intre un abrupt sau
un versant si o suprafata relativ orizontala(campie,depresiune,terasa si
lunca)
• Pedimentele reprezinta suprafete similare dispuse,insă,circular sau
elipsoidal in jurul unor inaltimi izolate.
• Pedimentele apar in momentul cand fenomenul de glacisare a patruns
adanc in cadrul unui podis inclusiv pe vaile secundare,demokand
interfluviile in inselberguri.
• Acestea se pastreaza pe roci dure,iar glacisurile evolueaza mai rapid pe
roci moi.
1.GLACISURI PERIGLACIARE SI GLACISURI PEDIMENTE IN M SATRA
2.PEDIMENTE DIN ZONA TULCEA-BABADAG
GLACISURILE CUATERNARE
• Au suprafete moderat inclinate,iar datorita acestui
aspect au fost despadurite si cultivate cu:
• Vita de vie
• Pomi fructiferi
• Instalarea asezarilor omenesti.
• Sunt dispuse sub majoritatea abrupturilor montane sau
deluroase,in contactul muntelui cu depresiunile sau cu
unitatile colinare,la contactul campiilor cu unitatile
deluroase (campii de glacis)contactul frunte de terasa-
luncă
VARSTA GLACISURILOR
• 1.In timpul formarii suprafetelor medii carpatice ,a celor de bordura si a
nivelurilor de umeri,cand toate acestea si-au inceput evolutia ca si
glacisuri(Paleogen,Miocen,Pliocen)
• 2.In Villafranchian,la contactul piemont-munte s-au format glacisuri
inguste sau prispe de eroziune,inclusiv in dep intramontane sau sub
abruptul Dobrogei de SUD catre Campia Romana.
• 3. In pleistocen,cu precadere in fazele glaciare(cand versantii abrupti erau
atacati puternic de dezagregare,inclusiv cei de deasupra limbilor glaciare)
dar si in fazele interglaciare mai uscate si calde(la poala versantilor
formati din roci mai moi chiar si prin alunecare.
• 4.In Holocen a continuat ,dar mai lent,dezvoltarea glacisurilor din faza
anterioara,mai ales sub versantii despaduriti de catre om,formandu-se si
glacisurile de luncă
BIBLIOGRAFIE:

• Cotet P.,1969.,,Suprafete geomorfologice de tip


piemont,pediment,glacis si studiul lor,,
• Posea G.2006 Geografia Fizica a Romaniei. Partea 1.Date
generale.Pozitie geografica.Relief. Editia a-2-a.
• https://
ro.scribd.com/presentation/377547294/Piemonturile-Glac
isurile-Din-Romania
• Pompei Cocean- Geografia regionala a Romaniei