Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN Nr.

5773/2016 din 22 noiembrie 2016


privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru
Finanţarea Învăţământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 4.403/2015
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 950 din 25 noiembrie 2016

În conformitate cu art. 217 alin. (1) - (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de atribuţiile Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
conferite de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii specifice a Consiliului Naţional pentru
Finanţarea Învăţământului Superior,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

ART. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
4.403/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 17 iulie 2015, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"(1) CNFIS este format din 29 de membri."
2. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) În cadrul CNFIS funcţionează Biroul executiv, format din 9 membri ai CNFIS, incluzând
preşedintele şi cei 3 vicepreşedinţi. Atribuţiile Biroului executiv sunt stabilite prin norme interne
de organizare şi funcţionare a CNFIS."
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,


Monica Cristina Anisie,
secretar de stat

Bucureşti, 22 noiembrie 2016.


Nr. 5.773.

---------------

S-ar putea să vă placă și