Sunteți pe pagina 1din 1

GEOLOGIE INGINEREASCA I

Tematica examenului 2018-2019


- An IV IGR, IGM, Gf -

1. Accidente şi avarii din cauze geologice ale unor lucrări inginereşti


2. Starea de eforturi în masivele de roci
2.1. Ipoteze asupra stării naturale de eforturi:
2.1.1. ipoteza efortului litostatic; 2.1.2. ipoteza comportării elastice; 2.1.3. ipoteza
comportării plastice;
2.2. Câmpuri de eforturi; Variaţia stării naturale de eforturi cu adâncimea si cauzele
stărilor anomale de eforturi;
2.3. Metode si tehnici de măsurare in situ a stării de eforturi. 2.3.1. tehnica
deformaţiilor de relaxare; 2.3.2. tehnica eforturilor de compensare; 2.3.3. starea de eforturi
rezultată din încercările in situ.
3. Analiza stabilităţii taluzurilor
3.1. Taluzuri în roci moi: 3.1.1. metoda fâşiilor verticale; 3.1.2. influenţa presiunii din
pori asupra stabilităţii (a. cazul unui acvifer cu suprafaţă orizontală; b. cazul unui curent
acvifer); 3.1.3. influenţa seismelor asupra stabilităţii;
3.2. Taluzuri în roci tari: 3.2.1. efectul de scară şi anizotropic al discontinuităţilor;
3.2.2. elementele cantitative si calitative ale discontinuităţilor;
4. Alunecări de teren
4.1. Elementele si dinamica alunecărilor de teren; 4.2. Cauzele alunecărilor de teren;
4.3. Criterii de clasificare a alunecărilor de teren
5. Problemele geologice-inginereşti ale amenajărilor hidrotehnice
5.1. Scheme de amenajări hidrotehnice; 5.2. Baraje: 5.2.1. clasificarea barajelor; 5.2.2.
distribuţia eforturilor sub barajele de greutate; 5.2.3. Stabilitatea barajelor de greutate şi a
barajelor în arc; 5.3. Etanşeitatea rocilor din amplasamentul barajelor: 5.3.1. infiltraţii pe sub
baraje; 5.3.2. permeabilitatea rocilor fisurate; 5.3.3. impermeabilizarea rocilor prin cimentare;
5.3.4. drenajul rocii de fundare; 5.4. Cercetări geologice-inginereşti pe amplasamentul
barajelor şi al lacurilor de acumulare; 5.5. Supravegherea seismică a marilor baraje.

Bibliografie selectivǎ
Băncilă, I. (coordonator), 1980. Geologie inginerească, Ed. Tehnică, Bucureşti.
Bomboe, P., Mărunţeanu, C., 1986. Geologie inginerească, Universitatea Bucureşti.
Legget, R.F., Hatheway, A.W., 1988. Geology and Engineering, McGraw-Hill Book.
Mărunţeanu, C., 1996. Geologie inginerească - Roci fracturate, Ed. Univ. Buc.
Mărunţeanu, C., 2013. Geologie inginereascǎ ambientalǎ. Ed. Univ. Buc.
Mărunţeanu, C. et al., 1999. Geologie inginerească - Aplicaţii practice, Ed. Univ. Buc.

Ianuarie 2019 Prof. Cristian Mǎrunţeanu

S-ar putea să vă placă și