Sunteți pe pagina 1din 24

LECŢIA

UNEI PROBLEME
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ
LA MATEMATICĂ
CLASA A IX-A
PROFESOR MOROZOVSCHI VALENTINA

2018
Azi la lecţie:
• Să identificăm metode diferite de rezolvare a problemelor în matematică;
• Să determinăm dacă problema poate fi rezolvată utlizând metodele
matematice cunoscute;
• Să asociem entități din diverse domenii matematce (ecuații, inecuații,
sisteme, etc.) pentru a rezolva probleme în situații reale şi/sau modelate.
• Să determină dacă problema aparține sau nu clasei concrete de probleme şi
dacă există algoritmul respectv de rezolvare.
• Să rezolvăm probleme prin metoda mersului invers, metoda falsei ipoteze
şi să justificăm strategiile utilizate în cadrul rezolvării unor probleme
simple.
Ce este o problemă?
• PROBLÉMĂ, probleme, s. f. I. 1. Chestiune care prezintă aspecte neclare,
discutabile, care necesită o lămurire, o precizare, care se pretează la
discuții. 2.Chestiune importantă care constituie o sarcină, o preocupare (majoră) și
care cere o soluționare (imediată). 3. Chestiune care intră în sfera preocupărilor, a
cercetărilor cuiva; obiect principal al preocupărilor cuiva; temă, materie. ♦ (Mat.)
Chestiune în care, fiind date anumite ipoteze, se cere rezolvarea, prin calcule sau
prin raționamente, a unor date. II. 1. Dificultate care trebuie rezolvată pentru a
obține un anumit rezultat; greutate, impas. 2. Lucru greu de înțeles, greu de
rezolvat sau de explicat; mister, enigmă. [Var.: (înv.) problém s. n.] –
Din fr. problème, lat. problema.
• sursa: DEX '09 (2009)
Câte metode de rezolvare
a problemelor de matemtică
cunoaşteţi?

Care sunt ele?


Metodele de rezolvare a problemelor
se clasifică în două:
Metode algebrice (utilizează în rezolvarea problemelor tehnica bazată
pe ecuaţii şi sisteme de ecuaţii);
Metode aritmetice :
1. metode fundamentale (generale) – se bazează pe operaţiile de
analiză şi sinteză ale gândirii;
a) metoda analitică (se examinează problema şi pornind de la
întrebarea ei, se descompune în probleme simple din care este
alcătuită problema dată);
b) metoda sintetică (gruparea datelor după relaţiile dintre ele);
2. metode aritmetice speciale (sunt mai variate şi diferă de la o
categorie de probleme la alta);
a) metoda reducerii la unitate;
b) metoda figurativă (grafică) - se bazează pe utilizarea
desenelor sau elementelor grafice pentru rezolvarea
problemelor;
c) metoda comparaţiei (se foloseşte la rezolvarea
problemelor în care întâlnim două mărimi necunoscute care
sunt legate între ele prin două relaţii liniare bine
precizate);
d) metoda falsei ipoteze (rezolvarea unei probleme are loc
pe baza unei presupuneri);
e) metoda mersului invers (retrogradă) - rezolvarea se
face pornind de la sfârşitul problemei spre începutul ei;
Problema 1
Un fermier vindea pui şi iepuri:
în total 20 de capete
şi 68 de picioare.
Câţi pui şi câţi iepuri vindea
fermierul?
2
Această problemă poate fi rezolvată prin mai multe
metode.

Noi astăzi o vom rezolva prin două metode: metoda


falsei ipoteze
şi metoda sistemului de ecuaţii.
Rezolvare la Problema 1
Metoda falsei ipoteze:
1. Presupunem că fermierul avea doar pui. Atunci, toate cele 68 de picioare vor
avea 20*2=40 (picioare)
2. Conform condiţiilor din problemă, obţinem diferenţa 68-40=28 (picioare)
3. Diferenţa provine din faptul că am considerat că fermierul vindea doar pui.
4. Ţinând cont de faptul că un iepure are cu 2 picioare mai mult decât puil şi în
plus sunt 28 de picioare, aflăm că fermierul are 28:2=14 iepuri.
5. Aflăm câţi pui are fermierul: 20-14=6 (pui)
6. Verificare: 6 pui +14 iepuri = 20 de capete; 6*2+14*4=12+56=68 picioare-
Răspuns: fermierul vindea 6 pui şi 14 iepuri
Rezolvare la Problema 1
Rezolvarea prin sistem de ecuţii:
1. Stabilim datele cunoscute şi cele necunoscute ale problemei:
sunt pui şi iepuri – în total 20 de capete şi 68 picioare.
2. Notăm fiecare mărime necunoscută aleasă cu o literă
x – numărul de pui; y – numărul de iepuri, 2x – numărul de picioare ale puilor şi 4y-
numărul de picioare ale iepurilor.
3. Stabilim relaţiile dintre datele cunoscute şi cele necunoscute
x+y=20 şi 2x+4y= 68. obţinem un sistem de ecuaţii:
𝑥 + 𝑦 = 20

2𝑥 + 4𝑦 = 68
Continuare:
𝑥 + 𝑦 = 20 𝑥 = 20 − 𝑦 𝑥 = 20 − 𝑦
ቊ ⇔ቊ ⇔ቊ ⇔
2𝑥 + 4𝑦 = 68 2 20 − 𝑦 + 4𝑦 = 68 40 − 2𝑦 + 4𝑦 = 68
𝑥 = 20 − 𝑦 𝑥 = 20 − 𝑦 𝑥 = 20 − 14 𝑥=6
⇔ ቊ ⇔ቊ ⇔ቊ ⇔ቊ
2𝑦 = 68 − 40 𝑦 = 28: 2 𝑦 = 14 𝑦 = 14

4. Analizăm rezultatele: prin x am notat numărul de pui, deci am obţinut 6 pui care
au 6*2=12 picioare;
Prin y am notat numărul de iepueri, am obţinut 14 iepuri care au, în total, 14*4=56
picioare;
6+14= 20 (capete)
12+56=68 (picioare)
Răspuns: fermierul vindea 6 pui şi 14 iepuri.
Problema 2
Dublul unui număr a fost micşorat
cu 10 şi apoi înmulţit cu 6.
produsul obţinut, fiind mărit cu 5,
a fost împărţit la 8
şi s-a obţinut 22.
Determinaţi numărul iniţial.
Această problemă poate fi rezolvată
prin mai multe metode.

Noi astăzi o vom rezolva prin două metode:


metoda mersului invers
şi prin ecuaţie.
Rezolvare la Problema 2
• Metoda mersului invers:

*2 -10 *6 +5 :8
22

22*8=176
176-5=171
171:6=28,5
28,5+10=38,5
38,5:2=19,25
Răspuns: numărul iniţial este 19,25
Rezolvare la Problema 2
Metoda ecuaţiei:
1. Stabilim datele cunoscute şi cele necunoscute ale problemei:
un număr a fost înmulţit cu 2, micşorat cu 10, înmulţit cu 6, rezultatul mărit cu 5, apoi împărţit la 8 şi s-a
obţinut 22.
2. Notăm numărul necunoscut ales cu o literă
x – numărul necunoscut (iniţial)
3. Stabilim relaţiile dintre datele cunoscute şi cele necunoscute, obţinem o ecuaţie:
[(2x -10)*6 +5]:8=22
4. Rezolvăm ecuaţia obţinută:
(2x -10)*6 +5=22*8
(2x -10)*6 =176-5
2x -10= 171:6
2x =28,5+10
x=38,5: 2
x=19,25
Răspuns: numărul iniţial este 19,25
Concluzii:
• Indiferent prin ce metodă rezolvăm o problemă,
trebuie să obţinem acelaşi rezultat.
• Uneori condiţia problemei ne impune metoda de
rezolvare a problemei, alteori putem singuri alege
metoda optimă de rezolvare.
• Indiferent de metoda de rezolvare, trebuie să ajungem
la acelaşi rezultat.
Ce am învăţat azi la lecţie?
• Să….
Tema pentru acasă:
De repetat: paragraful 5
De rezolvat: problema 12, pag. 102 (manual)
Mulţumesc pentru lecţie!

O zi bună în continuare!

La revedere!