Sunteți pe pagina 1din 9

SUDAREA SUB STRAT DE FLUX

Electrodul de sudare poate fi sub formă de sârmă sau bandă, ceea ce determină tipul
variantei de sudare, conform clasificării SR ISO 4063-92. Arcul electric este realizat
între electrod şi piesa metalică fiind protejat de un strat de flux, toate variantele de
sudare fiind mecanizate.

Sârma electrod este dirijată de un mecanism cu role antrenat de un motor electric, iar la contactul
electrodului cu piesa metalică se iniţiază arcul electric care arde sub stratul protector de flux.
Parametrii de productivitate a acestui procedeu de sudare depind în principal de viteza de avans a
sârmei electrod, respectiv de viteza de avans a tractorului de sudare. Densitatea de curent este cuprinsă
între 25 şi 100 A/mm2 sudarea fiind posibilă atât în curent continuu cât şi curent alternativ.
Deasupra băii metalice se formează un strat topit de flux care asigură reacţiile metalurgice
dintre baia de sudare şi flux, realizându-se concomitent dezoxidarea şi alierea băii metalice. În
coloana arcului electric se degajează o cantitate mare de gaze ce formează o cameră sub stratul
de flux, dar care sunt evacuate uşor datorită permeativităţii ridicate la gaze a stratului de flux.
Granulaţia fluxului determină controlul degazării băii metalice, o granulaţie mare asigurând o degazare
rapidă necesară la viteze mari de sudare. Calitatea şi aspectul cusăturii sudate este favorizată de
utilizarea unui flux cu granulaţie mai fină, însă aceste fluxuri prezintă o sensibilitate mărită la
umezeala higroscopică. Fluxurile de sudare sunt clasificate conform SR EN 760

Fluxuri de sudare

Topite Aglomerate Mixte

Ceramice Sinterizate

Fluxurile topite se obţin prin topirea în cuptoare


electrice a componentelor fluxului obţinându-se
1.6

Diametrul sarmei de sudare


un produs omogen care după solidificare este
măcinat la granulaţia dorită. Fluxurile aglomerate 2

sunt compuse din componente uscate în cuptoare 2.4


electrice, măcinate deasemenea la diferite

[mm]
3.2
granulaţii şi amestecate în diferite proporţii 4
utilizând un liant (silicat de sodiu) pentru a
5
asigura legarea particulelor între ele şi formarea
unui amestec omogen. 6

0 500 1000 1500 2000


Compoziţia chimică a fluxului de sudare
determină proprietăţile cusăturii sudate, condiţiile Curentul de sudare [A]
specifice de sudare şi consumurile specifice.