Sunteți pe pagina 1din 17

Diferențierea și individualizarea

« Nu trebuie sa i se predea copilului


altceva decat ceea ce este potrivit cu
capacitǎțile sale si cu cunoștințele pe
care deja le posedǎ »(J.Locke)
• Diferenţierea activităţii desemnează
adaptarea activităţii de învăţare (sub
raportul conţinutului, al formelor de
organizare şi al metodologiei didactice) la
particularităţile copiilor (capacitate de
învăţare, motivaţie), la tipurile de
individualităţi.
• Individualizarea învăţării semnifică
adaptarea activităţii didactice la
particularităţile individuale ale copilului.
Principiile care stau la baza
programului de educaţie diferenţiată:
• fiecare copil este unic, cu nevoile lui specifice şi particulare;
• în centrul actului educativ se află elevul cu cerinţele sale individuale;
• educaţia nu se adresează elevilor, ci fiecărui elev în parte;
• stimularea independenţei de alegere şi acţiune va fi împletită cu
activitatea de grup şi cu sprijinirea relaţiilor interpersonale;
• obiectivul central al activităţii din şcoală îl reprezintă stimularea
dezvoltării copiilor prin modalităţi care să asigure bazele unei personalităţi
independente şi creatoare;
• conţinuturile activităţilor sunt importante, dar ele nu vor pune în umbră
nevoia de individualizare a educaţiei, specifică la fiecare nivel de
învăţământ;
• este necesar a se păstra un echilibru permanent între activităţile
intelectuale, cele socioafective, cele de dezvoltare psiho-motorie şi a
limbajului; toate sunt la fel de importante şi constituie premisa dezvoltării
nucleului de individualitate şi expresie personală, creativă a copilului;
• evaluarea procesului instructiv-educativ este realizată prin numeroase
instrumente şi foloseşte observaţiile profesorului etc.
• Diferenţierea ar trebui să fie o practică
permanentǎ în fiecare sală de clasă .
Experiența și cercetǎrile demonstreazǎ cǎ în
aceleași condiții de asistențǎ pedagogicǎ prin
tratarea diferitǎ elevii pot avea rezultate
foarte bune și reușite școlare. Tratarea
diferențiată poate să aducă beneficii în
dezvoltare iar inegalitǎțile psihofizice nu
reprezintǎ o barierǎ in dezvoltarea
fiecaruia.Cadrele didactice trebuie să asigure
valorizarea maximǎ a potenţialului fiecărui
elev pentru ca șansele sǎ fie egale pentru
fiecare.
Fiecare elev are individualitatea lui definitǎ de o serie
de aspecte dintre care :
• specificul psihologic reprezentat de anumite
particularitǎți ale proceselor sale psihice; factori
cognitivi( gandire, limbaj, memorie) si non-cognitivi(
atitudini, aspiratii,interese), temperament,
personalitate:
• particularitǎțile funcționale ale sistemului nervos și
ale analizatorilor;
• nivel diferit de dezvoltare intelectualǎ și de
cunoștințe ;
• mediul familial ;
• experiența de viatǎ și un anumit stil și ritm de a
învǎța .
O educaţie intelectuală diferenţiată se fundamentează pe
construirea unor demersuri educative care să fie elaborate numai
după ce:
- au fost stabilite cauzele şi motivele rezultatelor bune şi al nereuşitelor;
- au fost stabilite modalităţile de organizare ale elevilor, în diverse
momente ale lecţiei, pe grupe de nivel, grupe de interes şi grupe de
metode şi stiluri de învăţare;
- au fost stabilite sarcini de lucru diferenţiate ca grad de dificultate şi ca
volum;
- a fost stabilit sprijinul ce urmează a fi acordat elevilor în funcţie de
categoria din care fac parte;
- au fost alese acele metode de învăţare care să uşureze participarea
fiecăruia, să reducă inhibiţia, să permită valorizarea elevilor,
reducând ponderea timpului alocat învăţării frontale în favoarea
învăţării prin cooperare sau colaborare.
Tratarea diferențiat trebuie susținută de
profesor prin:
• Sarcinile diferenţiate - activităţi ce încep cu sarcini scurte,
uşoare, de sine stătătoare ce devin treptat mai lungi şi mai
flexibile. Elevii vor realiza apoi activitatea şi, dacă aceasta
este bine concepută, toţi se vor simţi provocaţi. În felul acesta
la lecție vor participa toate tipologiile de elevi.
• Tehnica întrebărilor și răspunsurilor - adresati intrebari
anumitor elevi. La intrebarile generale raspund elevii rapizi,
pregatiti , galagiosi. Adresam intrebari unor anumiti elevi care
nu raspund, astfel putem provoca mai multi elevi in cea mai
mare parte a timpului. O alta tehnica este scrierea raspunsului
de fiecare si citirea a cateva raspunsuri Vom stimula mai multi
elevi diferiti care vor putea reflecta asupra raspunsului.
• Munca in echipa-poate depasi lipsa de incredere.Grupul
poate fi bun atat pentru elevii care au nevoie de sprijin si nu
se pot exprima cat si pentru elevii capabili de performanta
care preiau initiative si se disting.
• Alegere-oferiţi o categorie de sarcini unui
grup, grupul poate fi atat omogen cat si
eterogen, astfel încât elevii să poată selecta
una ce îi interesează şi care îi va provoca,
însă nu este peste nivelul lor. Elevii vor avea
uneori nevoie de îndrumare pentru a face
alegerea potrivită.
• Sarcini suplimentare -încercaţi întotdeauna
să le puneţi la dispoziţie o sarcină
pretenţioasă – una ce îl va provoca pe cel
mai capabil din grup. Unele dintre cele mai
bune sarcini suplimentare sunt cele ce
presupun o rezolvare flexibilă.
Beneficiile activitatii diferentiate:
• Toți elevii vor participa la activitățile propuse
la clasă și vor fi implicați în rezolvarea tuturor
sarcinilor
• Fiecare elev va fi implicat în activitate și va
avea ceva de realizat
• Fiecare elev va reuși să rezolve sarcina
propusă și cadru didactic va ști cum/când să-i
sprijine pe cei care au nevoie de ajutor
suplimentar
• Toți elevii vor primi sprijinul necesar atunci
când vor avea nevoie
Jobs
• Ist group : Draw and name the job;
• IInd group: Match the jobs to their
definitions;
• IIIrd group: Find job words in the crossword
puzzle. Copy the words in the exercise book.
Ist group : Draw and name the job;
IInd group: Match the jobs to their definitions;
Receptionist cleaner shop assistant nurse doctor engineer office
worker teacher hairdresser lawyer police officer
1. A _______________ and a _______________ work in a hospital or
clinic and take care of you when you are ill.
2. An _______________ designs and builds large buildings or bridges.
3. A _______________ keeps an office, school or hotel clean and tidy.
4. Someone who works in a school classroom and helps students is
called a _______________.
5. A person who works in a court and can help people on trial is called
a _______________.
6. Someone who cuts and styles your hair to make it look good is
called a _______________.
7. Someone who helps you in a shop when you want to buy
something is called a _______________.
8. A person who works to stop crime is a _______________.
9. A _______________ works at the front desk of a building and
welcomes visitors and answers the phone.
10. An _______________ works for a company and usually uses a
computer and phone.
IIIrd group: Find job words in the crossword puzzle.
Copy the words in the exercise book.
Sandy Is Sick
• Sandy is very unhappy. He is sick. He caught a
cold and is in bed now. He has a sore throat and a
runny nose. He sneezes and coughs all the time.
He is very sad. He should stay in bed and not play
games. Sandy thinks of Andy who is at school
now learning new things. Sandy feels miserable.
He misses his friends and school.Suddenly he
hears a knock at the door.
• ’’Who’s there? “ Sandy asks in a weak voice.
• “It’s me. May I come in?’’
• Sandy is glad to hear Andy’s friendly voice.
• Translate the sentences which have the new
words in.
• Ask 3-4 questions to the text.
• Find in the text the synonyms for the following
words.
• Find in the text the antonyms for the following
words.
• Fill in the gaps the missing words.
Grammar: Simple Past
• Conjugate a regular and irregular verb .
• Write the positive sentences into the negative
and interrogative ones.
• Write the verbs in brackets into the right
tense.
În concluzie, prin instruirea individualizată şi diferenţiată, profesorul îşi
poate atinge principalul scop al carierei: reuşita la învăţătură a tuturor
elevilor săi si adaptarea la cerintele competentelor modern ale
invatarii:
• - Aptitudini si competente lingvistice- in limba
materna;
• - Aptitudini si competente lingvistice- in limbi straine;
• - Aptitudini si competente matematice;
• - Aptitudini si competente stiintifice si tehnologice;
• - Aptitudini si competente de invatare;
• - Aptitunini si competente civice, interpersonale ,
interculturale si sociale;
• - Aptitudini si competente antreprenoriale;
• - Aptitudini si competente de exprimare culturala.