Sunteți pe pagina 1din 16

 Primul Raport (3 puncte)

- Titlul lucrării de licență (Menţionarea următoarelor elemente


tehnice: a) denumirea universității; b) denumirea facultății; c) denumirea
departamentului; d) titlul lucrării; e) gradul didactic, prenumele și numele
coordonatorului științific; f) prenumele și numele autorului; g) locul și anul
susținerii lucrării.)
- Cuprinsul lucrării de licență (Organizat pe capitole,
subcapitole, secțiuni, subsecțiuni.)
- Delimitarea conceptuală a unei variabile (Selectarea
unei variabile la alegere din studiu: 3-5 pagini)
- Referințe bibliografice ( În conformitate cu criteriile APA de
redactare a lucrărilor științifice) în care vor fi trecute toate sursele, în ordine
alfabetică, numerotate cu cifre arabe; dacă unui autor îi corespund mai multe
lucrări, acestea vor fi enumerate în ordine cronologică.)

Termen de predare: 25-30 martie


 Al doilea Raport (3 puncte)

- Obiectivele lucrării de licență


- Ipotezele lucrării de licență
- Instrumentele utilizate (Autorii instrumentelor,
descrierea instrumentelor – dimensiuni și operaționalizare, calculare scoruri,
seminificația scorurilor ridicate și scăzute.)

Termen de predare: 06-12 mai


 Al treilea Raport (3 puncte)

- Analizele statistice (Utilizate în vederea verificării ipotezelor


(denumirea testelor utilizate şi exemplificarea lor). )
- Tabele și modele de tabele (Utilizate în vederea
prezentării rezultatelor.)

Termen de predare: 27-31 mai


!!! Pentru fiecare element lipsă din Raport se scad 0,50 puncte.
!!! Pentru depășirea dead-line-ului de predare a Rapoartelor se
scad 0,50 puncte pentru fiecare săptămână întârziere.
 Avizul comisiei de etică.

 Consimțământul informat.

 Tratamentul participanților.
Partea teoretică;

Partea aplicativă (sau empirică);

Bibliografie;

Anexe.
minimum 10 şi maximum 15
pagini;

font Times New Roman, corp


12, spațiere la un rând şi
jumătate (1.5).
Clar

Simplu Concis
 6 sau mai mult de 6 autori, se scrie de fiecare dată: primul autor et
al., an.

 Până la 6 autori: prima citare cu toți autorii (Francis, Monahan, &


Berger, 1999) , apoi Primul autor et al., an. (Francis et al., 1999)

 Dacă sunt citate mai multe articole se ordonează alfabetic în funcție


de primul autor (Francis, Monahan, & Berger, 1999; Palmateer &
Tamminen, 2018; Thoits, 1996; Thompson & Meyer, 2007).

 Referințe despărțite prin ;

 Înainte de ultimul autor, se folosește &, atunci când referința e


scrisă în paranteză. Când apare referința în text, se folosește „și”.
minimum 15 şi maximum 20
de pagini;

font Times New Roman, corp


12, spațiere la un rând şi
jumătate (1.5).
minimum 20 de titluri;

majoritatea - articole din


reviste științifice;

redactate in limbi de
circulaţie internaţională.
 Autor, A. A, Autor, B. B., & Autor, C. C. (an). Titlul
articolului. Titlul Jurnalului, xx, pp-pp.doi: xx.xxxxxxxxxx
 Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D., Autor,
E .E., Autor, F. F., … Autor,Y.Y. (an). Titlul articolului.
Titlul Jurnalului, xx, pp-pp. doi: xx.xxxxxxxxxx
 Autor, A. A, Autor, B. B., & Autor, C. C. (an). Titlul
articolului. Titlul Jurnalului, xx, pp-pp.
 Autor, A. A., & Autor, B. B. (in press). Titlul articolului.
Titlul Jurnalului. Retrieved from http://....
 Autor, A. A. (an). Titlul lucrării. Locaţie:
Editură.

 Autor, A. A., & Autor, B. B. (an). Titlul


capitolului. In A. Editorul, B. Editorul, & C.
Editorul (Eds.), Titlul cărţii (pp. xxx-xxx).
Locaţie: Editură.
Instrumentele de cercetare;

Tabele, grafice (output-uri


SPSS);

Transcriere interviuri (dacă


este cazul).