Sunteți pe pagina 1din 11

CE ESTE SECURITATEA ŞI

SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ?
Definiţii
Ce reprezintă?
Ce reprezintă?
• Pentru a vă bucura pe deplin
de viaţă, prin tot ceea ce faceţi,
nu trebuie să vă puneţi
în pericol viaţa dumneavoastră
şi a celor din jur.
Ce trebuie să faceţi voi inşivă
pentru a vă proteja?
Ce reprezintă?
• COMPORTAŢI-VĂ ÎN
MOD RESPONSABIL!
Securitatea şi sănătatea în muncă
reprezintă o cerinţă ce intră în
responsabilitate angajatorului.
Prin lege şi voi aveţi anumite
obligaţii la locul de muncă.
Trebuie să aveţi grijă de voi
înşivă şi de ceilalţi colegi.
Ce trebuie să fac?
- Colaboraţi cu angajatorul în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă.
Ce trebuie să fac?
- Semnalaţi responsabilului activităţii orice
pericol.
Ce trebuie să fac?
- Respectaţi regulile de
securitate şi sănătate
în muncă referitoare la
utilizarea echipamentelor
tehnice, a dispozitivelor
de securitate sau a
echipamentelor individuale
de protecţie.
Ce trebuie să fac?
- Respectaţi procedurile şi instrucţiunile în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
Ce trebuie să ştiu?
- Care sunt pericolele şi riscurile în
activitatea pe care o efectuez?
- Ce măsuri trebuie să respect pentru a mă
proteja?
Ce trebuie să ştiu?
- Ce echipament individual de protecţie
trebuie să folosesc?
- Cum ar trebui să acţionez în caz de
situaţii de urgenţă?
Ce trebuie să ştiu?
Ce trebuie să fac în cazul în care mă
rănesc?
- Care este persoana care acordă primul
ajutor?