Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobat, DIRECTOR

TEMATICA Pentru efectuarea instruirii la locul de munc a lucrtorilor, 2011 Instruirea la locul de munc se executa timp de 8 ore cu toate categoriile de personal, dup efectuarea instruirii introductiv-generale, precum i la schimbarea locului de munc a lucrtorilor n cadrul societatii, dup cum urmeaz: a) lucrtorilor, elevilor i studenilor pe timpul efecturii practicii profesionale; b) lucrtorilor detasati de la alte societati; c) lucrtorilor delegai de la alte societati; d) lucrtorilor pui la dispoziie de ctre un agent de munc temporar. Legea 307/2006 Art 1-5,sect.6 art 19-22 -legea apararii impotriva incendiilor; OMAI 163//2007 cap I ,II, III;-norme generale de aparare impotriva incendiilor Legea 481/2004-capI, IV sect 2,V :legea privind protectia civila Instruciuni proprii SU Noiuni de prim ajutor n caz de necesitate

Bibliografie : Legea nr. 307 din 26 iulie 2006apararea impotriva incendiilor; OMAI 163/2006 ,norme generale de aparare impotriva incendiilor Legea 481/2004, 08/11.2004 privind protectia civila ,publicata in MO 1094/24.11.2004 INSTRUCTIUNI PROPRII de aparare impotriva incendiilor PRIMUL AJUTOR IN CAZ DE NECESITATE

ntocmit ,

Aprobat,

TEMATICA pentru efectuarea instruirii periodice a lucrtorilor 2011 1. Instruirea periodica se va efectua cu ntreg personalul ncadrat n munc; 2. Instruirea periodica se va face suplimentar celei programate n urmtoarele cazuri: a) cnd un lucrtor a lipsit peste 30 de zile lucrtoare; b) cnd au aprut modificri ale prevederilor de securitate i sntate n munc privind activitati specifice ale locului de munc si/sau postului de lucru sau ale instruciunilor proprii, inclusiv datorita evoluiei riscurilor sau apariiei de noi riscuri n unitate; c) la reluarea activitatii dup un accident de munc; d) la executarea unor lucrri speciale; e) la introducerea unui echipament de munc sau a unor modificri ale echipamentului existent; f) la modificarea tehnologiilor existente sau a procedurilor de lucru; g) la introducerea oricrei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. Perioada Luna Anul n-n APRILI E 2011 Legea 481/2004- legea protectiei civile Ord de Urg 21/2004 H547/2005 Decizii PSI Exercitiu demonstrativ evacuare Legea 307/2006 legea apararii impotriva incendiilor; Legea 481/2004-legea protectiei civile OMAI 163/2006, norme generale de aparare impotriva incendiilor Ord. Urg 21/2004 Tema Legea 307/2006 legea apararii impotriva incendiilor; Articole prelucrate Sect.4,5,6,a rt 16-20 Cap.IVart 23-29 Art 28-36 Art 5,6 Art 21-22 22-23 30-37 Art 1-25 Art 37-45

n-n IULIE 2011

H 547/2005 H856/2002 Gestionarea deseurilor n-n octombrie 2011 OMAI 163/2007 Ord Urg 21/2004 H547/2005 Legea 307/2006 legea apararii impotriva incendiilor; Legea 481/2004- legea protectiei civile

Art 7-8 Art 1-4 Art 26-30 Art 17, 38-45 Art 26-50 Art 46-47 Art 9,10

n-n ianuarie 2012

Decizii Psi Exercitiu demonstrativ anuntare incendiu Legea 307/2006 legea apararii impotriva incendiilor Legea 481/2004- legea protectiei civile OMAI 163/2006, norme generale de aparare impotriva incendiilor Exercitiu demonstrativ de evacuare Decizii PSI

Art 31-35 Art 46-52 Art 51-75

Bibliografie : Legea nr. 307 din 21 iulie 2006 apararea impotriva incendiilor,publicata in MO NR.633 Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.; Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor,publicat in MO. NR 216/29 MARTIE 2007 Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.786/02.09.2005 publicat in MO NR 844/19.09.2005 ,privind modificarea si completarea ordinului nr,712/2005 publicat in MO.NR.599/12.07.2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul siyuatiilor de urgenta LEGEA 481/2004 privind apararea civila Regulament Intern; Instruciuni proprii su Masuri de prim ajutor n caz de accident la locul de munc. NOTA : Tematica prezentata este orientativa, se va insista in special pe instruciunile proprii elaborate pentru activitatea desfasurata.

ntocmit ,