Sunteți pe pagina 1din 14

Formarea coroanelor la

pomi
Prof. ing. Popa Mariana
• Cele mai importante lucrări cu ajutorul cărora se formează şi se întreţin coroanele
sunt tăierea şi schimbarea poziţiei ramurilor.
1. Taierile pot fi:
a. Taierile in uscat- operatii chirurgicale care se aplica in perioada de repaus si prin
care se indeparteaza portiuni din tulpina pomilor.
* Dupa modul cum se intervine asupra ramurilor taierea se realizeaza prin:
- Scurtarea ramurilor – operaţia prin care se îndepărtează numai o parte din
ramura anuală la 2-3 mm deasupra unui mugure. Scurtarea poate fi:
- puternica- cand se inlatura 2/3 din lungimea ramurii;
- moderata – cand se inlatura ½ din lungimea ramurii;
- slaba- cand se inlatura 1/3 din lungimea ramurii.
- Suprimarea – operaţia prin care o ramură este înlăturată de la bază, de la nivelul
inelului mai ingrosat din zona de ramificare;
b. Taierile in verde- se aplica diferentiat, pe specii ,soiuri, in functie de vigoare,
capacitate de ramificare, incarcatura de fructe. Aceste pot fi;
- Ciupirea lastarilor, consta in indepartarea varfului ierbaceu al lastarilor in crestere,
deasupra ultimei frunze mature sau, in unele situatii, la 2-4 frunze;
- Plivitul care constă în suprimarea lăstarilor de prisos care ar îndesi inutil coroana.
* In functie de perioada cand se aplica si scopul urmarit taierile se clasifica in:
a. taieri de formare- se aplica in perioada de tinerete;
b. taieri de intretinere si rodire- se aplica pomilor in perioada de maturitate pentru o
fructificare normala;
c. taieri de reductie si de regenerare- se aplica in perioada de declin a pomilor.
• 2. SCHIMBAREA POZIŢIEI RAMURILOR
• – dresarea(a) care se face cu scopul stimulării
ramurilor de schelet, prin aducerea acestora
într-o poziţie apropiată de verticală;
• - înclinarea(b) care se aplică ramurilor cu
creştere dreaptă prea puternică, prin mărirea
unghiului de inserţie, ceea ce slăbeşte puterea
de creştere vegetativă;
• - arcuirea (c) se foloseşte mai ales la pomii pitici
şi se aplică ramurilor de rod.
O lucrare care se practică la formarea coroanelor susţinute pe spalier, este
palisarea şi legarea ramurilor de un stachete sau riglă din lemn sau de sârma
spalierului. Lucrarea asigură direcţionarea ramurii în poziţie orizontală, oblic

sau arcuită, ceea ce permite aşezarea ei precisă în cadrul coroanei.


Lucrări de formare a coroanelor

O ramură viguroasă poate fi slăbită prin:


• aducerea din poziţie verticală în poziţie oblică
• scurtare severă
• executarea unei crestături sub punctul de inserţie, primăvara
devreme
O ramură slabă poate deveni puternică prin:
• aducerea ei în poziţie verticală
• tăierea în formă lungă sau evitarea tăierii
• executarea unei crestături deasupra punctului de inserţie al ramurii
• Soliditatea punctelor de intersecţie a ramurilor se obţine prin
realizarea unor unghiuri de ramificare de peste 45º.
FORME DE COROANĂ