Sunteți pe pagina 1din 2

Ce este o echipă?

Echipă
Doi sau mai mulți indivizi care interacționează și sunt
interdependenți și care sunt împreună pentru a
îndeplini un obiectiv.

Echipă formală Echipă informală


Un grup de lucru definit Un grup ce apare într-o structură
printr-o structură organizaționala ca răspuns la
organizațională. nevoia de socializare.