Sunteți pe pagina 1din 14

Poluarea Apei

Elaborat Chilbovici Elena


Tipuri de poluare a apei
• Poluarea cu produse menajere
• Poluarea industrială și agricolă
• Bioacumulările

2 10.10.2019 Добавить нижний колонтитул


Poluarea cu produse menajere
Apele uzate menajere conţin adesea detergenţi sintetici, care nimeresc în râuri
şi mări. Acumulări de substanţe anorganice afectează locuitorii de apă şi reduc
cantitatea de oxigen în apă, faptul care duce la formarea aşa-numitelor "zone
moarte", care sunt în lume deja aproximativ 400.

3 10.10.2019 Добавить нижний колонтитул


8
Poluarea industrială
• Poluarea industrială are loc atunci când uzinele și fabricile produc scurgeri de
substanțe chimice în apă.
• Toate produsele industriale cum ar fi: plasticul, ferul, hârtia, polietilena, aparate
de uz tehnic creează o poluare industrială atunci când sunt aruncate în râuri,
lacuri, mări, oceane etc.

9 10.10.2019 Добавить нижний колонтитул


10 10.10.2019 Добавить нижний колонтитул
Добавить заголовок
слайда — 5

11 10.10.2019 Добавить нижний колонтитул


Poluarea Agricolă
Ape uzate de la crescătoriile de animale şi păsări.
Aceste ape au în general caracteristicileapelor uzate provenite de la gospodării,
poluantul principal fiind materiile organice.

10.10.2019
Bioacumulările
• Bioacumularea reprezintă acumularea unor substanțe,
precum pesticidele sau metalele grele.

10.10.2019
Eutrofizarea
Eutrofizarea se defineşte ca îmbogățirea apei cu substanțe nutritive pentru
plante - în primul rând azot şi
fosfor (ceilalți zeci de compuşi necesari dezvoltării fiind foarte rar limitați) -
conducând la o creştere puternică a algelor şi macrofitelor care apoi mor, cu
consecințe grave:
• Înfundarea filtrelor, țevilor
• Corodarea conductelor
• Scăderea calității apei

10.10.2019
10.10.2019
10.10.2019
Prevenirea poluării apei
• • Construirea de baraje și zone de protecție a apelor;
• • Interzicerea aruncării și depozitării la întâmplare pe malurile sau albiile râurilor a
deşeurilor de orice fel;
• • Realizarea controlului depozitării și evacuării deşeurilor solide, astfel încât substanţele
nocive să nu se infiltreze în pânza freatică;
• • Construirea de bazine speciale pentru colectarea deșeurilor și reziduurilor, pentru a
împiedica deversarea directă a acestora în apele de suprafață;
• • Organizarea corectă a sistemelor de apă potabilă și canalizare la nivel local; •
Construirea de staţii sau sisteme de epurare a apelor uzate ale localităților;
• • Distrugerea prin dezinfecție a germenilor patogeni conținuți în ape reziduale ale unor
instituții (spitale), abatoare, unități ale industriei cărnii;
• • Echiparea cu sisteme de reţinere şi colectare a substanţelor radioactive din apele
reziduale ale unităţilor industriale în vederea reținerii și neutralizării substanțelor
chimice potențial toxice.

10.10.2019
HAIDEȚI SĂ SALVĂM PLANETA!!!